Miele DUU 1000-2 Operating And Installation Instructions

Miele DUU 1000-2 Operating And Installation Instructions

Recirculation box

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 15
M.-Nr. 11259390

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele DUU 1000-2

 • Page 1 M.-Nr. 11259390...
 • Page 2 de ........................cs ........................da ........................11 en ........................15 el ......................... 19 es ........................23 fi ......................... 27 fr ......................... 31 hr ........................35 hu ........................39 it ......................... 43 lv ......................... 47 nl ........................51 no ........................55 pl ........................
 • Page 3 Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.  Der Umbausatz dient ausschließlich zum Umbau einer Miele Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb.  Zum Reinigen und Regenerieren des Geruchsfilters sind die An- weisungen in dieser Gebrauchsanweisung zu beachten.
 • Page 4 de - Gebrauchsanweisung Funktionsbeschreibung Sie können mehrere Umluftboxen mit- einander verbinden. Dadurch werden ei- ne höhere Geruchsreduzierung, eine höhere Luftleistung und eine geringere Die angesaugte Luft wird durch die Strömungsgeschwindigkeit an den Aus- Fettfilter der Dunstabzugshaube gerei- blasgittern erreicht. nigt und in die Umluftbox geführt. Hier wird die Luft zusätzlich durch einen re- Montage generierbaren Geruchsfilter b gereinigt...
 • Page 5 de - Gebrauchsanweisung Abluftleitung Die Umluftbox verfügt über einen An- schlussstutzen 222 x 89 mm. Für die Verbindung zwischen Dunstab- zug und Umluftbox und zur Verbindung mehrerer Umlufboxen sind Flachkanäle als Zubehör erhältlich. Verwenden Sie als Abluftleitung von der Dunstabzugshaube zur Umluft-  Nehmen Sie das Ausblasgitter der box nur glatte Rohre oder flexible Umluftbox ab.
 • Page 6 Nach 3 Jahren ist der Geruchsfilter zu  Heizen Sie den Garraum nicht vor. ersetzen. Legen Sie den Geruchsfilter auf den Typ: Miele DKF 1000 R. Rost und schieben Sie ihn auf mittler- Geruchsfilter entsorgen er Höhe in den Garraum.
 • Page 7 Používejte přestavnou sadu výhradně v rámci domácnosti pro od- sávání a čištění výparů z vaření, které vznikají při přípravě pokrmů. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.  Přestavná sada slouží výhradně k přestavbě odsávače par Miele na cirkulační provoz.  Ohledně čištění a regenerace pachového filtru je nutno respek- tovat pokyny uvedené...
 • Page 8: Cs - Návod K Obsluze

  cs - Návod k obsluze Popis funkce Můžete spojit několik boxů pro cirkulač- ní provoz navzájem. Tím se dosáhne většího snížení zápachu, vyššího vzdu- chového výkonu a menší rychlosti Nasátý vzduch je čištěn tukovými filtry proudění u rozdělovačů vzduchu. odsávače par a veden do boxu pro cirkulační...
 • Page 9 cs - Návod k obsluze Odtahové potrubí Box pro cirkulační provoz má připojova- cí hrdlo 222 x 89 mm. Pro spojení mezi odsávačem par a bo- xem pro cirkulační provoz jsou jako pří- slušenství k dostání ploché kanály. Jako odtahové potrubí od odsávače par k boxu pro cirkulační provoz používejte jen hladké...
 • Page 10 Po 3 letech je nutné pachový filtr vymě- matelný tukový filtr, je třeba ho ode- nit. jmout. Dbejte k tomu návodu k obslu- Typ: Miele DKF 1000 R. ze pečicí trouby. Likvidace pachového filtru  Ohřevný prostor nepředehřívejte.  Upotřebený pachový filtr zlikvidujte Položte pachový...
 • Page 11 Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.  Ombygningssættet er kun beregnet til ombygning af en Miele em- hætte til recirkulation.  Vær opmærksom på anvisningerne i denne brugsanvisning vedrø- rende rengøring og regenerering af lugtfilteret.
 • Page 12 da - Brugsanvisning Funktionsbeskrivelse Flere recirkulationsbokse kan forbindes med hinanden. Derved opnås en større lugtreduktion, en højere lufteffekt og en mindre gennemstrømningshastighed Den indsugede luft renses af emhæt- gennem udblæsningsåbningerne. tens fedtfiltre og ledes ind i recirkula- tionsboksen. Her renses luften yderlige- Montering re af et regenererbart lugtfilter b, hvor- efter den ledes tilbage til køkkenet gen-...
 • Page 13 da - Brugsanvisning Udluftningsrør Recirkulationsboksen er forsynet med tilslutningsstuds 222 x 89 mm. Til forbindelsen mellem emhætte og re- cirkulationsboks og mellem ekstra recir- kulationsbokse kan der bestilles flad- kanaler som tilbehør. Anvend kun glatte rør eller fleksible slanger af ikke-brændbart materiale ...
 • Page 14 Lugtfilter udskiftes Pas ved håndtering på, at det ikke Lugtfilteret skal udskiftes efter 3 år. falder på gulvet. Tryk ikke på fordyb- Type: Miele DKF 1000 R. ningerne. Lugtfilter bortskaffes  Aftør lugtfilteret med en fugtig klud in-  Det brugte lugtfilter kan smides ud den regenereringen.
 • Page 15 Any other usage is not supported by the manufacturer and could be dangerous.  It must only be used for converting a Miele cooker hood to recirculation mode.  Please observe the instructions given in this manual with regards to cleaning and reactivating charcoal filters.
 • Page 16 en - Operating instructions Charcoal filters and a non-return flap Description of functions are not fitted in the cooker hood. Please see the installation instructions supplied with the cooker hood for instructions on how to install it. Air is drawn in and passed through a grease filter in the cooker hood to clean it.
 • Page 17: Cleaning And Care

  en - Operating instructions Ducting The recirculation box has a connector measuring 222 x 89 mm. Flat ducting components are available as accessories for connecting the extractor to the recirculation box, and for connecting multiple recirculation boxes to one another. Use smooth or flexible ducting made ...
 • Page 18 The charcoal filter should be replaced filter on the rack in the centre of the every 3 years. oven compartment. Type: Miele DKF 1000 R.  Switch the oven on, or the oven Disposing of charcoal filters function of your steam combination ...
 • Page 19 Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.  Το σετ μετατροπής χρησιμεύει αποκλειστικά για τη μετατροπή ενός απορροφητήρα Miele σε λειτουργία με ανακύκλωση αέρα.  Για τον καθαρισμό και την αναγέννηση του φίλτρου οσμών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις που υπάρχουν σε αυτές τις οδηγίες...
 • Page 20: El - Οδηγίες Χρήσης

  el - Οδηγίες χρήσης Το προστατευτικό διάφραγμα και το Περιγραφή λειτουργίας φίλτρο οσμών δεν τοποθετούνται στον απορροφητήρα. Για την τοποθέτηση του απορροφητήρα λάβετε υπόψη σας τις αντίστοιχες οδηγίες τοποθέτησης. Ο αέρας που απορροφάται καθαρίζεται μέσω των φίλτρων λίπους του απορρο- φητήρα...
 • Page 21 el - Οδηγίες χρήσης Αγωγός εξαγωγής αέρα Ο μετρητής ωρών λειτουργίας σας υπενθυμίζει μέσω του φωτισμού του Το κουτί κυκλοφορίας αέρα διαθέτει συμβόλου του φίλτρου οσμών , να ένα συνδετικό στόμιο 222 x 89 χιλστ. κάνετε τακτικά αναγέννηση στο φίλτρο Για τη σύνδεση μεταξύ απορροφητήρα οσμών.
 • Page 22 Πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο χρήσης του ηλεκτρικού φούρνου. οσμών μετά από 3 χρόνια.  Μην προθερμαίνετε τον θάλαμο του Τύπος: Miele DKF 1000 R. φούρνου. Τοποθετείτε το φίλτρο Που να πετάξετε το φίλτρο οσμών οσμών επάνω στη σχάρα και την το- ποθετείτε...
 • Page 23 Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.  El juego de cambio sirve exclusivamente para cambiar una cam- pana extractora de Miele al funcionamiento con recirculación de aire.  Se deberán observar las indicaciones de las presentes instruccio- nes de manejo para limpiar y regenerar el filtro de olores.
 • Page 24: Es - Instrucciones De Manejo

  es - Instrucciones de manejo La clapeta antirretorno y el filtro de olo- Descripción de funcionamiento res no se instalan en la campana ex- tractora. Observe las instrucciones de montaje correspondientes sobre el montaje de la campana extractora. El aire aspirado se limpia a través del filtro de grasa y se conduce a la caja de recirculación.
 • Page 25 es - Instrucciones de manejo Conducción de salida de aire En el contador de horas de funciona- miento se iluminará el símbolo del filtro La caja de recirculación de aire dispone de grasas  para recordarle que tiene de un manguito de conexión que regenerar los filtros de olores regu- 222 x 89 mm.
 • Page 26 El filtro de olores deberá cambiarse transcurridos tres años.  No precaliente el horno. Coloque el Modelo: Miele DKF 1000 R. filtro de olores sobre la parrilla e intro- dúzcala en el interior del horno a me- Desechar el filtro de olores dia altura.
 • Page 27: Fi - Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita  Muuntosarjan avulla liesituuletin on mahdollista muuttaa huo- netilaan palauttavaksi. Jos käytät liesituuletinta ilmanpoistoon ti- loissa, joissa on huoneilmaa palamiseen tarvitseva tulisija, ole erit- täin varovainen. Myrkytysvaara palokaasujen vuoksi! Noudata ehdottomasti liesituulettimen käyttöohjeen turvallisuusoh- jeita ja varoituksia. Kysy neuvoa nuohoojalta. ...
 • Page 28 fi - Käyttöohje Laitteen toimintaperiaate Voit liittää useita ilmankierrätysyksiköitä yhteen. Tämä lisää liesituulettimen kä- rynpoisto- ja imutehoa ja vähentää il- manvirtausta ritilöiden kohdalla. Rasvansuodattimet puhdistavat liesi- tuulettimen imemän ilman ja johtavat Asennus sen ilmankierrätysyksikköön. Siellä ilma virtaa elvytettävän aktiivihiilisuodatti- Ilmankierrätysyksikkö soveltuu asennet- men b läpi, joka puhdistaa sitä...
 • Page 29 fi - Käyttöohje Poistoilmaliitäntä Ilmankierrätysyksikön liitäntäkauluksen mitat ovat 222 x 89 mm. Liesituulettimen ja ilmankierrätysyksikön väliin ja useamman ilmankierrätysyksi- kön yhdistämiseen tarvittavia litteitä hormiputkia on tilattavissa lisävarustee- Käytä liesituulettimen ja ilmankierrä-  Irrota ilmankierrätysyksikön poisto- tysyksikön välillä ainoastaan pala- ilmaritilä. Se on kiinnitetty magneet- mattomasta materiaalista valmistet- tien avulla.
 • Page 30  Pyyhi aktiivihiilisuodatin ennen elvy- Aktiivihiilisuodatin täytyy vaihtaa uuteen tystä kostealla liinalla. Älä käytä puh- 3 vuoden välein. distusaineita. Tyyppi: Miele DKF 1000 R.  Jos uunitilan takaseinässä on irrotet- Aktiivihiilisuodattimien hävittäminen tava rasvansuodatin, ota se pois uu-  Voit hävittää käytetyn aktiivihiilisuo- nista.
 • Page 31 Tout autre type d'utilisation est à proscrire.  Le jeu d'adaptation est destiné exclusivement à modifier une hotte Miele en mode recyclage.  Pour nettoyer et régénérer le filtre à charbon actif, il faut respecter les instructions de ce mode d'emploi.
 • Page 32 fr - Mode d'emploi Description du fonctionnement Vous pouvez raccorder plusieurs kits de recyclage entre eux. Il en résulte une ré- duction plus importante des odeurs, un débit d'air plus élevé et une vitesse L'air aspiré est nettoyé par les filtres à d'écoulement plus faible au niveau des graisses de la hotte et passe dans le kit grilles de sortie d'air.
 • Page 33 fr - Mode d'emploi Conduit d'évacuation d'air Le kit de recyclage dispose d'un rac- cord 222 x 89 mm. Des conduits plats sont disponibles comme accessoires pour la connexion entre la hotte et le kit de recyclage et pour le raccordement de plusieurs kits de recyclage.
 • Page 34 Il faut remplacer le filtre à charbon actif pour ce faire le mode d'emploi du au bout de 3 ans. four. Type : Miele DKF 1000 R.  Ne préchauffez pas l'enceinte de Jeter le filtre à charbon actif cuisson. Placez le filtre à charbon ac- ...
 • Page 35 čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.  Set za pregradnju služi isključivo za pregradnju Miele kuhinjske nape na način rada na kruženje zraka.  Za čišćenje i regeneriranje filtra za mirise, obratite pozornost na napomene u ovim uputama za uporabu.
 • Page 36: Hr - Upute Za Uporabu

  hr - Upute za uporabu Opis načina rada Možete više kutija za kruženje zraka međusobno povezati. Uslijed toga se na rešetkama za izlaz zraka postiže veće smanjenje mirisa, veći protok zraka i Usisani zrak se čisti kroz filtre za mas- manja brzina strujanja zraka.
 • Page 37 hr - Upute za uporabu Cijev za odvod zraka Kutija za kruženje zraka ima priključni nastavak 222 x 89 mm. Za povezivanje nape i kutije za kruženje zraka te za povezivanje više kutija za kruženje zraka, dostupan je sustav plosnatih cijevi kao dodatan pribor. Upotrebljavajte samo cijevi za odvod zraka od nape do kutije za kruženje ...
 • Page 38 Nakon 3 godine potrebno je zamijeniti deno, obratite pažnju na upute za filtar za mirise. uporabu pećnice. Vrsta: Miele DKF 1000 R.  Prostor za pripremu jela nemojte pret- Zbrinjavanje filtra za mirise hodno zagrijavati. Filtar za mirise po-  Korišteni filtar za mirise možete baciti ložite na rešetku te ju umetnite na...
 • Page 39 ételek készítése közben keletkező főzési gőzök elszívására és tisztí- tására használja. Minden más felhasználási mód tilos.  Az átalakító készlet kizárólag arra használható, hgy a Miele párael- szívót keringtetett levegős üzemmódra alakítsák át.  A szagszűrő tisztításához és regenerálásához vegye figyelembe e használati útmutató...
 • Page 40: Hu - Használati Utasítás

  hu - Használati utasítás Működési leírás Több levegőkeringető dobozt kapcsol- hat össze egymással. Ezáltal nagyobb szagsemlegesítést, nagyobb légteljesít- ményt és alacsonyabb áramlási sebes- A beszívott levegőt a páraelszívó zsír- séget ér el a kifúvórácsokon. szűrője megtisztítja, és a levegőkeringe- tő dobozba vezeti. Az ide beáramló le- Szerelés vegőt a regenerálható...
 • Page 41 hu - Használati utasítás Elszívócső A levegőkeringető doboz 222 x 89 mm- es csatlakozó csonkkal rendelkezik. A páraelszívó és a levegőkeringető do- boz közötti összekapcsoláshoz és több levegőkeringető doboz összekapcsolá- sához laposcsatornák kaphatók tarto- zékként. A levegőt a páraelszívóból a levegő-  Vegye le a levegőkeringető doboz ki- keringető...
 • Page 42 A szagszűrős cseréje  Regenerálás előtt nedves kendővel 3 év után ki kell cserélni a szagszűrőt. törölje le a szagszűrőt. Ne használjon Típus: Miele DKF 1000 R. tisztítószert. A szagszűrő ártalmatlanítása  Ha a sütőtér hátfalán levehető zsír-  A használt szagszűrőket a háztartási szűrő...
 • Page 43 Qualsiasi altro impiego non è ammesso.  Il kit di modifica ricircolo serve esclusivamente per modificare una cappa aspirante Miele per il funzionamento a ricircolo.  Per la pulizia e la rigenerazione del filtro antiodore osservare le in- dicazioni riportate nelle presenti istruzioni d'uso.
 • Page 44: Funzionamento

  it - Istruzioni d'uso Funzionamento È possibile collegare insieme diversi kit di modifica ricircolo aria. In questo mo- do si ottengono una maggiore riduzione dei cattivi odori, una maggiore portata L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti- dell'aria e una ridotta velocità di flusso grasso della cappa aspirante e immessa sulle griglie di fuoriuscita aria.
 • Page 45 it - Istruzioni d'uso Conduttura di evacuazione dell'aria Il kit di modifica ricircolo aria è dotato di un bocchettone di allacciamento 222 x 89 mm. Per collegare l'aspiratore e il kit di modi- fica ricircolo aria e più kit di modifica ri- circolo aria sono disponibili come ac- cessori dei canali piatti.
 • Page 46 Per Dopo 3 anni sostituire il filtro antiodore. farlo, osservare le istruzioni d'uso del Tipo: Miele DKF 1000 R. forno. Smaltire i filtri antiodore  Non preriscaldare il vano cottura. Di- ...
 • Page 47 ēdiena gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.  Pārbūves komplekts ir paredzēts tikai un vienīgi, lai pārveidotu kā- du “Miele” tvaika nosūcēju recirkulācijas režīmā.  Veicot smaržu filtra tīrīšanu un reģenerāciju, ir jāievēro šajā lietoša- nas instrukcijā sniegtie norādījumi.
 • Page 48: Lietošanas Instrukcija

  lv - Lietošanas instrukcija Funkciju apraksts Varat savstarpēji savienot vairākas recir- kulācijas gaisa kameras. Tas nodrošinās labāku smaržu mazināšanu, lielāku gai- sa jaudu un mazāku plūsmas ātrumu Iesūktais gaiss caur tvaika nosūcēja pie izplūdes režģiem. tauku filtriem, kas to attīra, nonāk recir- kulācijas kamerā.
 • Page 49 lv - Lietošanas instrukcija Gaisa novadīšanas kanāls Recirkulācijas gaisa kamerai ir 222 x 89 mm pieslēguma īscaurule. Lai izveidotu savienojumu starp tvaika nosūcēju un recirkulācijas kameru un savienotu vairākas recirkulācijas gaisa kameras, kā piederumi ir pieejami pla- kanie kanāli. Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai no ...
 • Page 50  Ja cepeškrāsnī pie krāsns kameras aizmugurējās sienas atrodas noņe- Pēc 3 gadiem smaržu filtrs ir jānomaina. mams tauku filtrs, tas ir jānoņem. Ie- Veids: “Miele” DKF 1000 R. vērojiet cepeškrāsns lietošanas in- Smaržu filtra likvidācija strukciju.  Nolietoto smaržu filtru var likvidēt sa- ...
 • Page 51 Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.  De ombouwset is uitsluitend bestemd voor de ombouw van een Miele-afzuigkap tot een afzuigkap met luchtcirculatie.  Lees voor het reinigen en regenereren van het anti-geurfilter de in- structies in deze gebruiksaanwijzing.
 • Page 52 nl - Gebruiksaanwijzing Functiebeschrijving U kunt meerdere luchtcirculatieboxen met elkaar verbinden. Daardoor wordt de geur gereduceerd, neemt het afzuig- vermogen toe en wordt de stroomsnel- De aangezogen lucht wordt door de heid bij de uitblaasroosters verlaagd. vetfilters van de afzuigkap gereinigd en naar de luchtcirculatiebox geleid.
 • Page 53 nl - Gebruiksaanwijzing Luchtafvoerleiding De luchtcirculatiebox beschikt over een aansluitstuk 222 x 89 mm. Er zijn platte afvoerkanalen beschikbaar als accessoires voor de verbinding tus- sen het afzuigsysteem en de luchtcircu- latiebox en voor verbinding van meer- dere luchtcirculatieboxen. Voor de luchtafvoer van de afzuigkap ...
 • Page 54 Anti-geurfilter vervangen  Als bij uw oven op de achterwand Vervang na 3 jaar het anti-geurfilter. van de ovenruimte een te verwijderen Type: Miele-DKF 1000 R. vetfilter zit, dient u dit te verwijderen. Anti-geurfilter weggooien Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing van de oven.
 • Page 55 Annen bruk er ikke tillatt.  Ombyggingssettet skal kun brukes til ombygging av en Miele ven- tilator til omluftsdrift.  Se i bruksanvisningen for viktige tips i forbindelse med rengjøring og regenerering av luktfiltrene.
 • Page 56 no - Bruksanvisning Funksjonsbeskrivelse Du kan koble sammen flere omluftbok- ser. Gjennom dette oppnås høyere lukt- reduksjon, høyere lufteffekt og lavere strømningshastighet på utblåsningsgit- Luften som suges inn renses av fettfilte- teret. ret i ventilatoren. Deretter føres luften inn i omluftsboksen, hvor den i tillegg Montering blir renset av et luktfilter b.
 • Page 57 no - Bruksanvisning Utluftningskanal Omluftboksen har en tilkoblingsstuss 222 x 89 mm. Flatkanaler fås kjøpt som tilbehør til for- bindelsen mellom ventilatoren og om- luftboksen eller for å koble sammen fle- re omluftbokser. Bruk bare glatte rør eller fleksible ut- luftningsslanger av brannsikkert ma- ...
 • Page 58 Etter 3 år må luktfilteret skiftes ut. tering. Ikke trykk på cellestrukturen. Type: Miele DKF 1000 R.  Tørk av luktfilteret med en fuktig klut Kassering av luktfilter før regenereringen. Ikke bruk rengjør- ...
 • Page 59 Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.  Zestaw do przebudowy służy wyłącznie do przebudowy wyciągu kuchennego Miele na tryb zamkniętego obiegu powietrza.  W celu wyczyszczenia i regeneracji filtra zapachów należy prze- strzegać wskazówek w tej instrukcji użytkowania.
 • Page 60: Pl - Instrukcja Użytkowania

  pl - Instrukcja użytkowania Opis działania Można ze sobą połączyć kilka modułów wydmuchowych. Dzięki temu można uzyskać wyższą redukcję zapachów, wyższy wydatek powietrza i niższą Zassane powietrze jest oczyszczane prędkość przepływu na kratce wydmu- przez filtry tłuszczu wyciągu i prowa- chowej.
 • Page 61 pl - Instrukcja użytkowania Przewód wylotowy Licznik czasu pracy przypomina przez zapalenie symbolu filtra zapachów  Moduł wydmuchowy dysponuje króć- o tym, żeby regularnie regenerować filtr cem przyłączeniowym 222 x 89 mm. zapachów. Do połączenia wyciągu kuchennego i  Zwrócić uwagę na to, czy licznik cza- modułu wydmuchowego oraz do połą- su pracy jest uaktywniony.
 • Page 62 Po 3 latach filtr zapachów należy wy- przy tym przestrzegać instrukcji użyt- mienić. kowania piekarnika. Typ: Miele DKF 1000 R.  Nie rozgrzewać komory urządzenia. Utylizacja filtra zapachów Położyć filtr zapachów na ruszcie i  Wyrzucić zużyty filtr zapachów do wsunąć...
 • Page 63 Qualquer outra utilização não é permitida.  Este acessório destina-se exclusivamente à alteração de funcio- namento do exaustor Miele para o modo de funcionamento por cir- culação de ar.  Para efetuar a limpeza e regeneração do filtro de carvão deve se- guir as indicações mencionadas neste livro de instruções.
 • Page 64: Pt - Instruções De Utilização

  pt - Instruções de utilização Descrição de funcionamento Pode conjugar várias caixas de circula- ção de ar. Deste modo, são alcançados uma redução elevada de odores, um débito elevado de ar e uma velocidade O ar aspirado passa pelos filtros de reduzida do fluxo nas grelhas de venti- gorduras do exaustor, é...
 • Page 65 pt - Instruções de utilização Tubo de saída de ar A caixa de circulação de ar dispõe de um bocal de ligação com 222 x 89 mm. Para a conexão entre o exaustor e a caixa de circulação de ar e para a cone- xão de várias caixas de circulação de ar estão disponíveis condutas retangula- res como acessórios.
 • Page 66 Ao fim de 3 anos deve substituir o filtro ve, para isso, as instruções de utiliza- de carvão. ção do forno. Modelo: Miele DKF 1000 R.  O interior do forno não deve ser pré- Eliminar o filtro de odores aquecido. Coloque o filtro de odores ...
 • Page 67 sl - Varnostna navodila in opozorila  Komplet za predelavo je namenjen temu, da omogoči vračanje zraka v prostor, v katerem je nameščena napa. Če želite zrak speljati ven iz prostora in je v vašem stanovanju kurišče, ki porablja zrak iz prostora, priporočamo skrajno previdnost. Obstaja nevarnost zastrupitve zaradi zgorevalnih plinov! Pri tem obvezno upoštevajte varnostna navodila in opozorila v navodilih za uporabo kuhinjske nape.
 • Page 68: Sl - Navodila Za Uporabo

  sl - Navodila za uporabo Opis delovanja Povežete lahko več enot za kroženje zraka med seboj. Tako dosežete večje zmanjšanje neprijetnega vonja, večjo zmogljivost pretoka zraka in manjšo Zrak, ki ga napa vsesa, se prečisti hitrost toka zraka pri režah za izhod preko maščobnih filtrov in je nato zraka.
 • Page 69 sl - Navodila za uporabo Odvodna napeljava Enota za kroženje zraka ima priključni nastavek 222 x 89 mm. Za povezavo med napo in enoto za kroženje zraka ter za povezavo več enot za kroženje zraka so kot dodatna oprema na voljo ploščati kanali. Za odvodno napeljavo od nape do enote za kroženje zraka uporabljajte ...
 • Page 70  Pred regeneracijo filter obrišite z Po 3 letih morate filter z aktivnim ogljem vlažno krpo. Ne uporabite nobenega zamenjati. čistilnega sredstva. Tip: Miele DKF 1000 R.  Če ima vaša pečica na hrbtni steni Odstranjevanje filtrov z aktivnim snemljiv maščobni filter, ga snemite. ogljem Upoštevajte napotke v navodilih za...
 • Page 71 Några andra användningsområden är inte tillåtna.  Ombyggandssatsen ska bara användas för att bygga om en Miele-fläkt till cirkulationsdrift.  För att göra rent och återaktivera kolfiltret följer du anvisningarna i denna bruksanvisning.
 • Page 72 sv - Bruksanvisning Funktionsbeskrivning Du kan ansluta flera kolfilterboxar till varandra. Då uppnås en högre luktredu- cering, en högre lufteffekt och en min- dre flödeshastighet vid frånluftsgallren. Luften som har sugits upp renas genom fettfiltret och passerar sedan genom ett Montering kolfilter och leds till kolfilterboxen.
 • Page 73 sv - Bruksanvisning Frånluftsledning Kolfilterboxen har en anslutningsstos på 222 x 89 mm. För anslutningen mellan fläkten och kol- filterboxen och för förbindelsen mellan flera kolfilterboxar finns platta kanaler som extra tillbehör. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke  Ta bort frånluftsgallret i kolfilterboxen. brännbart material till frånluftsanslut- Den hålls på...
 • Page 74 Byta kolfilter det. Tryck inte på trådarna. Efter tre år ska filtret bytas ut.  Innan återaktiveringen torkar du av fil- Typ: Miele DKF 1000 R. tret med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Slänga förbrukat kolfilter  Kasta förbrukade kolfilter i hushålls- ...
 • Page 75 çekilmesi ve temizlen- mesi için kullanınız. Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.  Dönüştürme kiti sadece Miele marka bir davlumbazın baca bağ- lantısız işletime dönüştürülmesinde kullanılır.  Koku filtresinin temizlenmesi ve yenilenmesine yönelik olarak kul- lanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı...
 • Page 76: Tr - Kullanım Kılavuzu

  tr - Kullanım Kılavuzu Fonksiyon Açıklamaları Birden fazla resirkülasyon ünitesini bir- birine bağlayabilirsiniz. Bunun sonucun- da daha yüksek bir koku azaltma ve ha- va performansı ve hava çıkış ızgaraların- Çekilen hava, davlumbazın yağ filtresi da daha düşük bir akış hızı elde edilir. tarafından temizlenir ve resirkülasyon ünitesine yönlendirilir.
 • Page 77 tr - Kullanım Kılavuzu Montaj Temizlik ve bakım Resirkülasyon ünitesi alçakta bir yere, Yenilenebilir Koku Filtresi örneğin mutfağın baza paneline montaj Koku filtresi, fırında veya uygun fırın için öngörülmüştür. Bununla birlikte fonksiyonuna sahip buharlı fırında yeni- başka herhangi bir uygun yere de mon- lenerek birden fazla kez kullanılabilir.
 • Page 78 Koku filtresinin ömrü 3 yıldır ve mutlaka sini nemli bir bezle siliniz. Temizlik yenisi ile değiştirilmelidir. ürünü kullanmayınız. Tip: Miele DKF 1000 R.  Fırınınızın iç arka panelinde çıkarılabi- Koku filtresinin elden çıkarılması lir bir yağ filtresi varsa, bu filtre çıkarıl- malıdır.
 • Page 80: Montage

  Montage...
 • Page 81 Montage...
 • Page 82 Montage...
 • Page 83 Montage...
 • Page 84 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com M.-Nr. 11 259 390 / 03...

Table of Contents