Download Table of Contents Print this page
Miele CS 1418 Operating And Installation Instructions

Miele CS 1418 Operating And Installation Instructions

Hide thumbs Also See for CS 1418:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

CS 1418
en-GB Scales
da-DK Bordvægt
no-NO Vekt
pl-PL
Waga kuchenna Instrukcja u¿ytkowania i monta¿u
Operating and installation instructions
Brugs- og monteringsanvisning
Bruks- og monteringsanvisning
M.-Nr. 07 228 840

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele CS 1418

 • Page 1 CS 1418 en-GB Scales Operating and installation instructions da-DK Bordvægt Brugs- og monteringsanvisning no-NO Vekt Bruks- og monteringsanvisning pl-PL Waga kuchenna Instrukcja u¿ytkowania i monta¿u M.-Nr. 07 228 840...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents en-GB ............3 Guide to the appliance .
 • Page 3: Guide To The Appliance

  en-GB Guide to the appliance a Scales b Display c Sensor for On/Off and for setting the scales to 0 d Battery compartment (underneath the appliance) e Building-in frame Weighing area Load bearing capacity: 10 kg/22 lb Weight displayed in 5 g / 0.2 oz steps Minimum weight: 15 g / 0.6 oz Accessories supplied Lever...
 • Page 4: Warning And Safety Instructions

  en-GB Warning and Safety To avoid damage such as scratches or marks on the surface, instructions please note the following: To avoid the risk of accidents and – Do not use knives to cut food on the damage to the appliance, please weighing surface.
 • Page 5: Before Using For The First Time

  en-GB Disposal of the packing Before using for the first time material ^ Please stick the extra data plate for the appliance supplied with this The transport and protective packaging documentation in the space provided has been selected from materials which in the "After sales service"...
 • Page 6: Changing From Metric To Imperial Measurements

  en-GB Changing from metric to Switching on and weighing imperial measurements ^ Touch the ON/OFF sensor s. The weight can be displayed in kg or in "8.8.8.8.8" will appear in the display first lb/oz. of all, followed automatically by "0" (kg) or "0.00"...
 • Page 7: Over Loading / Under Loading

  en-GB Over loading / under loading Only use the lever supplied to lift the If the item(s) being weighed is more scales out of the building-in frame. than 10 kg / 22 lb, the fault message "E" Do not use any metal implements as will appear in the display.
 • Page 8: Cleaning And Care

  en-GB Cleaning and care Clean the appliance using an E-Cloth or with a solution of washing-up liquid and Do not use a steam cleaning hot water applied with a soft sponge. appliance to clean this appliance. Stubborn soiling should be soaked first. The steam could cause lasting After cleaning, dry all surfaces with a damage to the surface material and...
 • Page 9: Optional Accessories

  Optional accessories Miele branded cleaning and conditioning products are available for your appliance. These can be ordered via the internet at www.miele-shop.com. Ceramic and stainless steel hob cleaner 250 ml Removes heavy soiling, limescale deposits and light discolouration Stainless steel conditioning agent 250 ml Removes water marks, flecks and finger prints.
 • Page 10: Appliance And Building-In Dimensions

  en-GB Appliance and building-in dimensions 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 a Spring clamps b Casing depth Preparing the worktop ^ Make the worktop cut-out for one or several appliances following the dimensions applicable. ^ Seal the cut surfaces with a suitable heat-resistant sealant to avoid swelling caused by moisture.
 • Page 11: Installation Of Several Appliances

  en-GB Installation of several appliances When installing two or more appliances next to each other a spacer bar b must be used between each one. See "Fixing the spring clamps and spacer bars". Worktop cut-out Worktop cut-out - two appliances - three appliances When installing three appliances the When installing two appliances, the...
 • Page 12 en-GB Worktop cut-out calculation example for three appliances Appliance width Appliance Appliance width Worktop less 8 width less 8 cut-out 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 All dimensions are given in mm...
 • Page 13 en-GB a Spring clamps b Spacer bars c Gap between spacer bar and worktop d Sealing strip The illustration shows a worktop cut-out with spring clamps a and spacer bars b for 3 appliances. An additional spacer bar is required for each additional appliance. The position for securing each additional spacer bar will depend on the width of appliance B (288 mm / 380 mm / 576 mm).
 • Page 14: Fixing The Spring Clamps And Spacer Bars

  en-GB Fixing the spring clamps and spacer bars Wooden worktops ^ Position the spring clamps supplied a and spacer bars b on the top edge of the cut-out in the positions marked. ^ Secure the spring clamps and spacer bars with the 3.5 x 25 mm screws supplied.
 • Page 15 en-GB Granite and marble worktops The screws are not required for granite or marble worktops. ^ Apply silicone to the side edges and the lower edges of spring clamps a and spacer bars b. ^ Then fill gap e between the spacers bars and the worktop with silicone ^ Position and secure the spring from the tube supplied.
 • Page 16: Installing The Appliance(S)

  en-GB ^ Starting at the front, position the next Installing the appliance(s) appliance in the worktop cut-out. ^ Starting at the front, position the building-in frame in the worktop Once installed, the building-in frame cut-out. can only be removed using a special ^ Using both hands, press down tool.
 • Page 17: General Installation Tips

  en-GB General installation tips Tiled worktop Grout lines a and the hatched area Do not use any sealant unless expressly instructed to do so. The underneath the surface of the sealing strip under the edge of the top appliance must be smooth and even. If part of the appliance provides a they are not, the appliance will not sit sufficient seal for the worktop.
 • Page 18: After Sales Service, Data Plate

  Please note that telephone calls may be monitored and recorded to improve our service. When contacting Miele, please quote the model and serial number of your appliance. These are given on the data plate. Space in which to stick the extra data plate supplied with the appliance. Ensure...
 • Page 19 Indholdsfortegnelse da-DK ............20 Beskrivelse af bordvægten .
 • Page 20: Beskrivelse Af Bordvægten

  da-DK Beskrivelse af bordvægten a Vægt b Display c Berøringsfelt til Tænd/Sluk og tara d Batterirum (på undersiden af vægten) e Indbygningsdel Vejeområde Vejning af op til 10 kg / 22 lb. Måling i trin a 5 g / 0,2 oz. Min.
 • Page 21: Råd Om Sikkerhed Og Advarsler

  Personer, som på grund af be- Reparation inden reklamationsfri- grænsninger i fysisk eller psykisk for- stens udløb bør kun foretages af Miele måen eller på grund af manglende er- Teknisk Service, da eventuelle efterføl- faring eller uvidenhed ikke er i stand til gende skader ellers ikke er omfattet af at betjene vægten sikkert, må...
 • Page 22: Inden Vægten Tages I Brug

  da-DK Bortskaffelse af emballagen Inden vægten tages i brug ^ Klæb det medfølgende typeskilt ind i Emballagen beskytter vægten mod transportskader. Emballagematerialer- afsnittet Typeskilt. ne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæs- ^ Sæt de medleverede batterier i. Se sige hensyn og kan således genbru- afsnittet Batterier udskiftes.
 • Page 23: Vægtenhed Indstilles

  da-DK Vægtenhed indstilles Vægten tændes og betjenes ^ Berør feltet Tænd/Sluk s. Der kan vælges mellem visning i kg og lb/oz. I displayet vises først 8.8.8.8.8, og der- næst automatisk 0 (kg) eller 0.00 (lb/oz), afhængig af indstilling. Vægten er nu klar til brug. ^ Anbring så...
 • Page 24: Overvægt / Undervægt

  da-DK Overvægt / undervægt Hvis madvarernes vægt er over veje- området på maks. 10 kg / 22 lb, vises fejlmeldingen E i displayet. Hvis vægten er under vejeområdets underste grænse på 0,015 kg / 0,6 oz, vises ganske vist en værdi i displayet, men denne er ikke pålidelig, da vægten ikke kan veje så...
 • Page 25: Rengøring Og Vedligeholdelse

  - grill- og ovnspray vende et plejemiddel til rustfrit stål - hårde børster og skuresvampe (f.eks. Miele Stålrens, som kan købes (f.eks. grydesvampe) eller brugte ved telefonisk henvendelse til vor reser- svampe, der indeholder rester af vedelsekspedition på...
 • Page 26: Ekstra Tilbehør

  Miele-sortimentet omfatter også rengørings- og plejemidler til denne vægt. Disse produkter kan bestilles via vor hjemmeside. Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. Miele Glaskeramisk kogepladerens og Stålrens, 250 ml Fjerner groft snavs, kalkpletter og lette misfarvninger Miele Stålrens, 250 ml...
 • Page 27: Indbygningsmål

  da-DK Indbygningsmål 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 a Spændfjedre b Indbygningshøjde Bordpladen forberedes ^ Foretag udskæring i bordpladen til et eller flere produkter som vist på skit- sen. ^ På køkkenbordplader af træ forseg- les skærefladen med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks for at forhindre, at træet "rejser sig"...
 • Page 28: Indbygning Af Flere Produkter

  da-DK Indbygning af flere produkter Ved indbygning af mere end et produkt skal der mellem de enkelte produkter monteres en afstandsliste b. Se afsnittet Montering af spændfjedre og afstandslister. Udskæring i bordpladen Udskæring i bordpladen - to produkter - tre produkter Ved indbygning af tre produkter består Ved indbygning af to produkter består bredden på...
 • Page 29 da-DK Eksempler på beregning af udskæringen i bordpladen ved indbygning af tre produkter Produktets bredde Produktets Produktets bredde Udskæring i minus 8 bredde minus 8 bordpladen 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Alle mål er angivet i mm.
 • Page 30 da-DK a Spændfjedre b Afstandslister c Mellemrum mellem liste og bordplade d Tætningsprofil Montering af spændfjedrene a og afstandslisterne b vises på illustrationen for 3 produkter. For hvert yderligere produkt kræves en ekstra afstandsliste. Placering af den eks- tra afstandsliste afhænger af produktbredde B (288 mm / 380 mm / 576 mm).
 • Page 31: Montering Af Spændfjedre Og Afstandslister

  da-DK Montering af spændfjedre og afstandslister Køkkenbordplade i træ ^ Anbring de medfølgende spændfjed- re a og afstandslisterne b på de markerede steder på den øverste kant i udskæringen. ^ Fastgør spændfjedrene og afstandsli- sterne med de medfølgende skruer 3,5 x 25 mm.
 • Page 32 da-DK Køkkenbordplade i natursten Skruerne er ikke nødvendige til køk- kenbordplader af natursten. ^ Forsegl med silikone langs spænd- fjedrenes a og afstandslisternes b kanter i siderne og forneden. ^ Udfyld mellemrummet e mellem li- ^ Anbring og fastgør spændfjedrene a sterne og bordpladen med silikone og afstandslisterne b med kraftig, (en tube medfølger).
 • Page 33: Produkt / Produkter Monteres

  da-DK ^ Læg næste produkt ned i udskærin- Produkt / produkter monteres gen i bordpladen med fronten først. ^ Læg indbygningsdelen ned i ud- skæringen i bordpladen med fronten Indbygningsdelen kan løftes op med først. et specialværktøj. ^ Tryk med begge hænder indbyg- Den kan også...
 • Page 34: Service / Reklamationsfrist

  43 27 13 10 15 år eller telefax 43 27 13 09 Miele er kendt for sin dag til dag-ser- vice Mieles reklamationsfrist En stor fordel, da ventetiden på, at De efterfølgende bestemmelser om re- Miele produktet igen er klar efter et klamationsfrist omfatter udelukkende fa- driftsstop, yderst sjældent overskrider...
 • Page 35 Miele autoriserede teknikere. Mieles reklamationsfrist indebærer: – Fejl eller skader opstået som følge af For store produkter betaler Miele alle erhvervsmæssig eller anden brug af udgifter til reservedele, arbejdsløn og produkter, der er beregnet til private rejseudgifter for tekniker.
 • Page 36 Lov om køb år 2002. Reklamationsfri- sten fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købelo- ven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklama- tion over for forhandleren.
 • Page 37: Generelle Indbygningsanvisninger

  Service / reklamationsfrist Generelle Køkkenbordplade belagt med fliser indbygningsanvisninger Fugerne a og det skraverede område Der må ikke anvendes tætningsmiddel, under produktets bæreflade skal være medmindre det udtrykkeligt angives. glatte og jævne, så rammen slutter ens- Tætningslisten under kanten på pro- artet til, og tætningslisten under kanten duktets overdel sikrer, at produktet slut- på...
 • Page 38: Typeskilt

  Service / reklamationsfrist Typeskilt Klæb det medfølgende typeskilt ind her. Kontroller venligst, at modelbetegnelsen passer med informationerne på forsiden af denne brugsanvisning.
 • Page 39 Innhold no - NO ............40 Beskrivelse av vekten .
 • Page 40: Beskrivelse Av Vekten

  no - NO Beskrivelse av vekten a Vekt b Display c Sensorfelt for på/av og tara d Batterirom (på undersiden av vekten) e Innbyggingskar Veieområde Maks. belastning: 10 kg / 22 lb. Måling i 5 g / 0,2 oz.-skritt Minste vekt: 15 g / 0,6 oz. Standardutstyr Spesialverktøy For å...
 • Page 41: Sikkerhetsregler

  å betjene apparatet på en sik- tiden, skal kun foretas av servicefolk ker måte, må ikke bruke dette apparat- som er autorisert av Miele, ellers gjelder et uten tilsyn eller veiledning fra en an- ikke noe garantiansvar ved påfølgende svarlig person.
 • Page 42: Før Første Gangs Bruk

  Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se www.miele.no. Sørg for at apparatet oppbevares bar- nesikkert til det kjøres bort. Kassering av batterier Lever batteriene på offentlig miljøsta- sjon/avfallsanlegg.
 • Page 43: Skifte Av Vektenhet

  no - NO Skifte av vektenhet Innkobling og veiing ^ Berør sensorfeltet PÅ/AV s. Vekten kan vises i kg eller lb/oz. I displayet vises først "8.8.8.8.8", deret- ter automatisk "0" (kg) hhv. "0.00" (lb/oz). Nå er vekten klar til bruk. ^ Legg det som skal veies mest mulig midt på...
 • Page 44: Overvekt / Undervekt

  no - NO Overvekt / undervekt Hvis vekten på matvarene ligger over veieområdet på maks. 10 kg / 22 lb, vi- ses feilmeldingen "E" i displayet. Hvis vekten på matvarene ligger under veieområdet på 0.015 kg / 0,6 oz, vises riktignok en verdi i displayet, men den behøver ikke være riktig, da vekten ikke er beregnet for dette vektområdet.
 • Page 45: Rengjøring Og Stell

  no - NO Rengjøring og stell Rengjør hele apparatet med en svamp- klut, litt håndoppvaskmiddel og varmt Du må aldri bruk damprenser til ren- vann. Smuss som sitter fast kan du gjøring av apparatet. bløte på forhånd. Tørk til slutt apparatet Dampen kan føre til varige skader med en myk klut.
 • Page 46: Ekstrautstyr

  Mieles sortiment inneholder forskjellige rengjøringsmidler til- passet ditt apparat. Disse midlene kan kjøpes i Mieles deleavdeling, hos din Miele-forhandler eller i Mieles nettbutikk på www.miele.no. Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og lette misfarging- Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml...
 • Page 47: Apparat- Og Innbyggingsmål

  no - NO Apparat- og innbyggingsmål 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 a Klemfjærer b Innbyggingshøyde Klargjøring av benkeplaten ^ Skjær ut benkeplaten for ett eller flere apparater iht. målskissen. ^ For benkeplater av tre: forsegl snitt- flatene med spesiell lakk, silikongum- mi eller støpeharpiks, for å...
 • Page 48: Innbygging Av Flere Apparater

  no - NO Innbygging av flere apparater Ved innbygging av flere enn ett apparat, må det monteres en mellomlist b mellom de enkelte apparatene. Se kapittel "Festing av klemfjærer og mellomlister". Utskjæring i benkeplaten Utskjæring i benkeplaten - to apparater - tre apparater Ved innbygging av tre apparater, er Ved innbygging av to apparater, er...
 • Page 49 no - NO Utregningseksempler for utskjæring i benkeplaten ved innbygging av tre ap- parater Apparatbredde Apparat- Apparatbredde Utskjæring i minus 8 bredde minus 8 benkeplaten 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Alle mål i mm.
 • Page 50 no - NO a Klemfjærer b Mellomlister c Mellomrom mellom list og benkeplate d Tetningslist Festingen av klemfjærene a og mellomlistene b vises for tre apparater på teg- ningen. For hvert ekstra apparat er en ekstra mellomlist nødvendig. Posisjonen for festing- en av en ekstra mellomlist, er avhengig av apparatbredden B (288mm / 380mm / 576mm).
 • Page 51: Festing Av Klemfjærer Og Mellomlister

  no - NO Festing av klemfjærer og mellomlister Benkeplate av tre ^ Legg de medfølgende klemfjærene a og mellomlistene b på de merke- de stedene på den øvre kanten i ut- skjæringen. ^ Fest klemfjærene og mellomlistene med de vedlagte skruene 3,5 x 25 mm.
 • Page 52 no - NO Benkeplate av naturstein Skruene behøves ikke for benkepla- ter av naturstein. ^ Smør silikon på sidekantene og un- derkanten av klemfjærene a og mel- lomlisten b. ^ Fyll mellomrommet e mellom listene ^ Posisjoner og fest klemfjærene a og og benkeplaten med silikon (tube føl- mellomlistene b med kraftig, dob- ger med).
 • Page 53: Innsetting Av Apparatet/Apparatene

  no - NO ^ Legg det neste apparatet, start med Innsetting av forsiden, i utskjæringen i benkepla- apparatet/apparatene ten. ^ Legg innbyggingskaret, begynn med forsiden, ned i utskjæringen i benke- Innbyggingskaret kan tas ut med platen. spesialverktøy. Det kan også trykkes ut nedenfra. ^ Trykk innbyggingskaret jevnt nedover Vær oppmerksom på...
 • Page 54: Generelle Innbyggingsråd

  no - NO Generelle innbyggingsråd Flislagt benkeplate Fugen a og det skraverte området un- Ikke bruk fugetetningsmiddel, dersom det ikke uttrykkelig blir bedt om det. der bæreflaten til innbyggingskaret må Tetningslisten under kanten på appa- være glatt og jevn, slik at rammen lig- ratets overdel sikrer tilstrekkelig tetning ger jevnt og tetningsbåndet under kant- mot benkeplaten.
 • Page 55: Service/Typeskilt

  Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt: – Miele-forhandleren eller – Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer. Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
 • Page 56 Spis treœci pl-PL ............57 Opis urz¹dzenia.
 • Page 57: Opis Urz¹Dzenia

  pl-PL Opis urz¹dzenia a Waga b Wyœwietlacz c Przycisk dotykowy w³./wy³. i tara d Zasobnik na baterie (od spodu urz¹dzenia) e Podstawa do zabudowy Zakres pomiarowy Noœnoœæ: 10 kg / 22 lb. Pomiar z dok³adnoœci¹ do 5 g / 0,2 oz. Minimalne obci¹¿enie: 15 g / 0,6 oz.
 • Page 58: Wskazówki Bezpieczeñstwa I Ostrze¿Enia

  pl-PL Wskazówki bezpieczeñstwa i Zwróciæ uwagê, ¿eby do szczeliny pod wag¹ lub do podstawy do zabudo- ostrze¿enia wy nie dosta³y siê ¿adne resztki potraw. Mog³oby to doprowadziæ do tego, ¿e Przed pierwszym u¿yciem nale¿y waga nie bêdzie wiêcej pokazywaæ po- uwa¿nie przeczytaæ...
 • Page 59 pl-PL Zwróciæ uwagê, ¿eby ¿adne p³yny nie dosta³y siê do podstawy do zabudo- wy przez szczelinê pomiêdzy wag¹ i podstaw¹. Mog³aby wówczas zostaæ uszkodzona elektronika urz¹dzenia. Je- œli jednak jakiœ p³yn dostanie siê pod wagê, nale¿y natychmiast go wyczy- œciæ, ¿eby unikn¹æ uszkodzeñ i zapo- biec wytworzeniu nieprzyjemnego za- pachu.
 • Page 60: Przed Pierwszym U¿Yciem

  pl-PL Utylizacja opakowania trans- nych oraz z niew³aœciwego sk³adowania i przetwarzania takiego sprzêtu. portowego Proszê zatroszczyæ siê o to, aby stare Opakowanie chroni urz¹dzenie przed urz¹dzenie by³o zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu. dzieæmi do momentu odtransportowa- Materia³y, z których wykonano opako- nia.
 • Page 61: Zmiana Jednostek Pomiarowych

  pl-PL Zmiana jednostek W³¹czanie i wa¿enie pomiarowych ^ Nacisn¹æ przycisk dotykowy w³./wy³. Ciê¿ar mo¿e byæ pokazywany, do wy- boru, w kg lub lb/oz. Na wyœwietlaczu pojawia siê najpierw wskazanie "8.8.8.8.8", które nastêpnie automatycznie zmienia siê na "0" (kg) ew. "0.00" (lb/oz). Waga jest teraz gotowa do wa¿enia.
 • Page 62: Nadwaga / Niedowaga

  pl-PL Nadwaga / niedowaga Do podwa¿enia wagi nie stosowaæ Jeœli wa¿ony ciê¿ar przekracza maksy- przedmiotów metalowych, w prze- malny zakres pomiarowy (10 kg / 22 lb), ciwnym razie mog¹ siê utworzyæ od- wówczas na wyœwietlaczu pojawia siê pryski na krawêdzi. komunikat b³êdu "E".
 • Page 63: Czyszczenie I Konserwacja

  pl-PL Czyszczenie i konserwacja Wyczyœciæ ca³e urz¹dzenie za pomoc¹ œciereczki z g¹bki, ciep³¹ wod¹ z do- Do czyszczenia w ¿adnym wypadku datkiem p³ynu do mycia naczyñ. Mocno nie stosowaæ myjki parowej. przywarte zabrudzenia nale¿y wcze- Para pod ciœnieniem mo¿e doprowa- œniej namoczyæ.
 • Page 64: Wyposa¿Enie Dodatkowe

  Wyposa¿enie dodatkowe Asortyment Miele obejmuje œrodki do czyszczenia i konser- wacji dostosowane do Pañstwa urz¹dzenia. Produkty te mo¿na nabyæ w serwisie firmy Miele i w punktach sprzeda¿y urz¹dzeñ firmy Miele. Œrodek do czyszczenia powierzchni szklano-ceramicznych i ze stali szlachet- nej 250 ml...
 • Page 65: Wymiary Urz¹Dzenia I Wymiary Do Zabudowy

  pl-PL Wymiary urz¹dzenia i wymiary do zabudowy 2 8 8 5 2 0 2 7 2 ß 5 0 0 a Zaciski sprê¿ynowe b Wysokoœæ zabudowy Przygotowanie blatu roboczego ^ Wykonaæ wyciêcie w blacie roboczym na jedno lub kilka urz¹dzeñ zgodnie z ry- sunkiem wymiarowym.
 • Page 66: Zabudowa Kilku Urz¹Dzeñ

  pl-PL Zabudowa kilku urz¹dzeñ Przy zabudowie wiêcej ni¿ jednego urz¹dzenia pomiêdzy ka¿dym urz¹dzeniem nale¿y zamontowaæ listwê poœredni¹ b. Patrz rozdzia³ "Mocowanie zacisków i listew poœrednich". Wyciêcie w blacie roboczym Wyciêcie w blacie roboczym - dwa urz¹dzenia - trzy urz¹dzenia Przy zabudowie trzech urz¹dzeñ sze- Przy zabudowie dwóch urz¹dzeñ...
 • Page 67 pl-PL Przyk³ad obliczenia wyciêcia w blacie roboczym dla trzech urz¹dzeñ Szerokoœæ urz¹dze- Szerokoœæ Szerokoœæ urz¹dze- Wyciêcie w blacie nia minus 8 urz¹dzenia nia minus 8 roboczym 1032 1424 1124 1516 1136 1320 1136 Wszystkie wymiary w mm.
 • Page 68 pl-PL a Zaciski sprê¿ynowe b Listwy poœrednie c Przestrzeñ pomiêdzy listw¹ i blatem roboczym d Profil uszczelniaj¹cy Mocowanie zacisków sprê¿ynowych a i listew poœrednich b zosta³o przedstawio- ne na rysunku dla 3 urz¹dzeñ. Dla ka¿dego kolejnego urz¹dzenia wymagana jest dodatkowa listwa poœrednia. Miejsce zamocowania dodatkowej listwy poœredniej zale¿y od szerokoœci urz¹dze- nia B (288mm / 380mm / 576mm).
 • Page 69 pl-PL Mocowanie zacisków sprê¿ynowych i listew poœrednich Blat roboczy z drewna ^ Przy³o¿yæ dostarczone zaciski sprê- ¿ynowe a i listwy poœrednie b w oznaczonych miejscach do górnej krawêdzi wyciêcia. ^ Zamocowaæ zaciski sprê¿ynowe i li- stwy poœrednie za pomoc¹ dostar- czonych wkrêtów 3,5 x 25 mm.
 • Page 70 pl-PL Blat roboczy z kamienia naturalnego Do blatu z kamienia naturalnego œru- by nie bêd¹ potrzebne. ^ Zakleiæ boczne i dolne krawêdzie za- cisków sprê¿ynowych a i listew po- œrednich b za pomoc¹ silikonu. ^ Wype³niæ silikonem przestrzeñ e po- ^ Ustawiæ...
 • Page 71 pl-PL ^ W³o¿yæ w wyciêcie nastêpne Monta¿ urz¹dzenia / urz¹dzeñ urz¹dzenie, zaczynaj¹c od przodu. ^ Najpierw w³o¿yæ podstawê do zabu- dowy przedni¹ stron¹ w wyciêcie w Podstawê do zabudowy mo¿na wyj¹æ blacie roboczym. z blatu za pomoc¹ specjalnego na- ^ Podstawê do zabudowy docisn¹æ rzêdzia.
 • Page 72 pl-PL Ogólne wskazówki monta¿owe Powierzchnia robocza z p³ytek cera- micznych Nie stosowaæ ¿adnych mas uszczel- Fugi a i zakreskowany obszar pod niaj¹cych, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy jest to wyraŸnie wymagane. Taœma górn¹ powierzchni¹ urz¹dzenia musz¹ uszczelniaj¹ca pod obrze¿em zapew- byæ g³adkie i p³askie, ¿eby ramka przy- nia wystarczaj¹c¹...
 • Page 73 W przypadku wyst¹pienia usterek, których nie mo¿na usun¹æ samodzielnie, pro- szê powiadomiæ: – sprzedawcê posiadanego urz¹dzenia lub – serwis fabryczny firmy Miele pod numerem telefonu: (0)22 54 33 630 Serwis wymaga podania oznaczenia modelu i numeru fabrycznego Pañstwa urz¹dzenia. Obie te informacje znajduj¹ siê na za³¹czonej tabliczce znamionowej.
 • Page 76 3409 M.-Nr. 07 228 840 / 02...

Table of Contents