Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Příručka Pro Základní Servis A Odstraňování Problém

(czech) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
Tablet X41
Příručka pro základní servis
a odstraňování problémů

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 3 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 4 Dodatek A, “Informace o bezdrátovém rozhraní”, na stránce 43, Dodatek B, “Informace o záruce”, na stránce 45 a Dodatek D, “Upozornění”, na stránce 73. První vydání (Listopad 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Všechna práva vyhrazena.
 • Page 5: Table Of Contents

  Ekologické instrukce pro Japonsko . . 76 Problémy s ověřením otisku prstu . . 27 Nabídka softwaru IBM Lotus . . 77 Jiné problémy . . 27 Ochranné známky . . 78 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Rejstřík . . 81 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 7: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Informace v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste počítač pořídili, a podmínky v prohlášení Lenovo o omezené záruce. Bezpečnost zákazníků je pro Lenovo důležitá. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby byly bezpečné a účinné. Osobní počítače jsou však elektronická zařízení. Napájecí šňůry, napájecí...
 • Page 8: Obecná Bezpečnostní Ustanovení

  Výrobek nefunguje normálně při dodržování návodu k použití. Poznámka: Zjistíte-li některý z těchto případů u produktu (například prodlužovací šňůry) od výrobce jiného než Lenovo přestaňte ho používat, dokud nezískáte od výrobce pokyny pro další postup nebo odpovídající náhradu. Obecná bezpečnostní ustanovení...
 • Page 9: Napájecí Šňůry A Napájecí Adaptéry

  Nebezpečí Nebezpečné pohyblivé součásti. Držte prsty a ostatní části těla stranou. Upozornění: Před výměnou jednotek CRU vypněte počítač a před sejmutím krytu počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil. Napájecí šňůry a napájecí adaptéry Používejte pouze napájecí šňůry a napájecí adaptéry dodávané výrobcem produktu. Napájecí...
 • Page 10: Zástrčky A Zásuvky

  Mobilní produkty jako notebooky ThinkPad dále používají dobíjitelnou baterii pro napájení systému nepřipojeného ke zdroji proudu. Baterie, které Lenovo dodává pro váš produkt, byly testovány na kompatibilitu a při jejich výměně použijte pouze schválené díly.
 • Page 11: Bezpečnost Jednotek Cd A Dvd

  v Když počítač pracuje nebo když se dobíjí baterie, nenechávejte počítač po dlouhou dobu na klíně nebo jiné části těla. Při normální činnosti počítač vytváří teplo. Dlouhodobý kontakt počítače s tělem může být nepříjemný nebo dokonce způsobit popáleniny. v Nepoužívejte počítač a nedobíjejte baterii v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí...
 • Page 12: Další Bezpečnostní Instrukce

  v Před každým použitím zkontrolujte, zda disk nemá praskliny. Prasklé nebo poškozené disky nepoužívejte. Další bezpečnostní instrukce NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem připojujte a odpojujte kabely při instalaci, přemisťování...
 • Page 13 NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: v Nahraďte baterii jen typem baterie doporučeným firmou Lenovo. v Chraňte baterii před ohněm. v Chraňte baterii před vodou a deštěm. v Baterii nerozebírejte.
 • Page 14 NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou záložní baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Lithiová baterie obsahuje lithium a může explodovat, pokud byste s ní nesprávně zacházeli nebo ji nesprávně likvidovali. Používejte pouze baterii stejného typu. K zamezení možného zranění nebo smrti, neprovádějte následující: (1) Neházejte ani nedávejte baterii do vody.
 • Page 15: Prohlášení O Shodě Pro Lasery

  NEBEZPEČÍ Ke snížení rizika požáru, úrazu nebo poškození při používání telefonního zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, jako tato: v Nikdy neinstalujte telefonní kabely za bouřky. v Nikdy neinstalujte telefonní konektory ve vlhkém prostředí, pokud nejsou pro toto prostředí speciálně určeny. v Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních drátů...
 • Page 16 NEBEZPEČÍ Optickou paměťovou jednotku neotevírejte, uvnitř nejsou žádné uživatelem nastavitelné ani opravitelné díly. Budete-li užívat ovládací prvky nebo provádět úpravy či procedury jiným než zde popsaným způsobem, můžete se vystavit nebezpečnému záření. Laserová zařízení třídy 1 nejsou považována za nebezpečná. Konstrukce laserového systému a optické...
 • Page 17 NEBEZPEČÍ Bezpečnostní pokyny pro uživatele v Austrálii Nepřipojujte telefonní kabel při použití v režimu tablet. Tyto pokyny si uložte. Důležité bezpečnostní instrukce...
 • Page 18 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 19: Důležité Upozornění Pro Uživatele

  CD disků. Kompletní záloha všech souborů a programů, které Lenovo předem instalovalo na počítač, je uložena ve skryté části neboli diskové oblasti na pevném disku. Třebaže je tato záloha skrytá, zabírá prostor na disku. Při kontrole kapacity pevného disku v systému Windows si možná...
 • Page 20 xviii ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 21: Hledání Informací Pomocí Tlačítka Access Ibm

  Některá témata v systému nápovědy obsahují krátké videoklipy, které vám ukáží, jak provádět některé úkoly, například výměnu baterie, vložení karty PC Card nebo přidání paměti. Zobrazené ovládací prvky umožňují přehrát, zastavit a přetočit videoklip. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 Poznámka: Je-li k počítači připojeno zaváděcí zařízení a má-li toto zařízení vyšší prioritu pro zavádění než pevný disk IDE, bude se operační systém zavádět z tohoto zařízení. ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 23: Kapitola 1. Základní Informace O Novém Počítači Thinkpad

  Kapitola 1. Základní informace o novém počítači ThinkPad Pohled na počítač ThinkPad . Technické údaje Vybavení Péče o počítač ThinkPad . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Pohled Na Počítač Thinkpad

  Pohled na počítač ThinkPad Pohled na počítač ThinkPad Pohled zepředu ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 25 Pohled na počítač ThinkPad Pohled zezadu Kapitola 1. Základní informace o novém počítači ThinkPad...
 • Page 26: Vybavení

  Vlastnosti Vybavení Procesor ® ® v procesor Intel Pentium Paměť v synchronní DRAM (dynamic random access memory) DDR2 (double data rate) PC-4200 Disková jednotka v 1,8palcová jednotka pevného disku Displej barevný displej s technologií TFT: v velikost: 12,1 palce v rozlišení: –...
 • Page 27: Technické Údaje

  Technické údaje Technické údaje Rozměry v šířka: 274 mm (10,8″) v délka: – 246 mm (9,7″) se čtyřčlánkovou baterií – 269 mm (10,6″) s osmičlánkovou baterií v výška: 29 mm – 32 mm (1,14″ – 1,26″) Prostředí v maximální nadmořská výška bez vyrovnávání tlaku: 3048 m (10 000 stop) v Teplota –...
 • Page 28: Péče O Počítač Thinkpad

  Péče o počítač ThinkPad Péče o počítač ThinkPad Třebaže počítač je vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Důležité rady: Dbejte na to, kde a jak pracujete v Když...
 • Page 29 Používejte pouze digitální pero dodané s počítačem ThinkPad X41 Tablet nebo dokoupené k tomuto počítači. Pouze toto pero je určeno pro použití s počítačem ThinkPad X41 Tablet. Jiná pera se mohou zaseknout v držáku nebo způsobit jiné problémy. v Digitální pero není vodotěsné. Dávejte pozor, abyste pero nenamočili do vody.
 • Page 30 Pokud by došlo ke ztrátě nebo krádeži vašeho počítače, odpovědné úřady by vám jej mohly vrátit. Jestliže si počítač zaregistrujete, Lenovo vás bude moci informovat o technických informacích a upgradech. v Počítač by měl rozebírat a opravovat pouze technik autorizovaný pro počítače ThinkPad.
 • Page 31 Péče o počítač ThinkPad 5. Odstraňte čisticí prostředek z krytu otřením. 6. Vypláchněte houbičku v čisté vodě. 7. Otřete povrch vypláchnutou houbičkou. 8. Otřete povrch znovu měkkou suchou látkou bez chlupů. 9. Počkejte, až povrch oschne, a odstraňte vlákna z látky, pokud zůstala na povrchu počítače.
 • Page 32 Péče o počítač ThinkPad v Povrch snímače je vlhký. v Snímač často selhává při ověřování otisku prstu. ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 33: Kapitola 2. Řešení Problémů S Počítačem

  Výměna diskové jednotky . . 31 Problémy s pohotovostním režimem Výměna baterie . . 33 a s režimem spánku . . 20 Použití velkokapacitní baterie . . 35 Problémy s obrazovkou počítače . . 22 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Diagnóza Problémů

  Řešení problémů s počítačem Diagnóza problémů Máte-li s počítačem problém, můžete provést test pomocí programu PC-Doctor pro Windows. Program PC-Doctor pro Windows spustíte takto: 1. Klepněte na Start. 2. Přesuňte ukazatel na Všechny programy a pak na PC-Doctor for Windows. 3.
 • Page 35 Řešení problémů s počítačem Zpráva Řešení 0177: Bad SVP data, stop Kontrolní součet hesla správce v paměti EEPROM není správný. Vyměňte základní POST task. Kontrolní desku. Počítač nechte opravit. součet hesla správce v paměti EEPROM není správný. 0182: Bad CRC2. Enter Kontrolní...
 • Page 36 Řešení problémů s počítačem Zpráva Řešení 021x: Keyboard error Ujistěte se, že na klávesnici, nebo případně externí klávesnici, nejsou umístěny žádné předměty. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení. Zapněte nejdříve počítač a pak připojená zařízení. Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, postupujte takto: Je-li připojena externí...
 • Page 37 (s vědomím rizika) stisknutím klávesy ESC. Používáte-li v primární correctly on this system. diskové pozici podporovaný pevný disk od IBM či Lenovo se starším firmwarem, je Ensure that your HDD is potřeba aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Nejnovější verze je dostupná na supported on this system webové...
 • Page 38: Chyby Beze Zpráv

  Řešení problémů s počítačem Zpráva Řešení Výzva k zadání hesla Je nastaveno heslo pevného disku. Napište heslo a stiskněte klávesu Enter. pevného disku Jestliže chyba přetrvává, nechte počítač opravit. Hibernation error Nastavení systému se během doby, kdy byl počítač v režimu spánku, změnilo a počítač...
 • Page 39 Řešení problémů s počítačem Řešení: Je-li nastaveno heslo pro spuštění, stiskněte libovolnou klávesu, abyste zobrazili výzvu pro zadání hesla pro spuštění. Pak napište správné heslo a stiskněte klávesu Enter. Pokud výzva pro zadání hesla pro spuštění není vidět, je možné, že je jas nastaven na nejnižší...
 • Page 40: Problém S Heslem

  Pokud jste zapomněli heslo pro spuštění, počítač dopravte do servisu nebo prodejny autorizované od Lenovo, aby tam heslo zrušili. Pokud jste zapomněli heslo pevného disku, servis Lenovo neobnoví ani heslo ani data z pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému techniku firmy Lenovo nebo obchodnímu zástupci a disk bude vyměněn.
 • Page 41: Trackpointproblémy

  Řešení problémů s počítačem Pokud klávesnice stále nefunguje, dejte počítač do servisu. Problém: Při psaní písmena se objeví číslo. Řešení: Je zapnutý číselný přesmykač. Vypnete ho stisknutím kombinace kláves Shift a NumLk. Problém: Všechny nebo některé klávesy na externí numerické klávesnici nefungují. Řešení: Ověřte, zda je externí...
 • Page 42: Problémy S Pohotovostním Režimem A S Režimem Spánku

  Řešení problémů s počítačem Ujistěte se, že je kabel myši nebo polohovacího zařízení správně připojen k doku Není-li myš kompatibilní s myší PS/2, vypněte TrackPoint pomocí konfiguračního programu ThinkPad. Poznámka: Další informace naleznete v příručce dodávané k myši. Problém Tlačítka myši nefungují. Řešení: ®...
 • Page 43 Řešení problémů s počítačem Řešení: Baterie je vybitá. Připojte k počítači napájecí zdroj nebo plně nabitou baterii. Problém: Když podniknete akci pro návrat z pohotovostního režimu, displej počítače zůstane prázdný. Řešení: Zkontrolujte, zda nebyl odpojen externí monitor, když byl počítač v pohotovostním režimu.
 • Page 44: Problémy S Obrazovkou Počítače

  Řešení problémů s počítačem počítač nepřejde do režimu spánku z pohotovostního režimu, pokud není připojen ke zdroji proudu. Řešení: Funkce timer-wake-with-battery-operation je standardně vypnuta. Zapnete-li tuto funkci, může dojít ke spuštění počítače během jeho přenášení, což může způsobit poškození pevného disku. Funkci timer-wake-with-battery-operation můžete zapnout s vědomím tohoto rizika.
 • Page 45 Řešení problémů s počítačem v Kombinací kláves Fn+F7 zapnete obrazovku. Poznámka: Používáte-li klávesy Fn+F7 pro prezentační schémata, stiskněte kombinaci kláves Fn+F7 alespoň třikrát během tří vteřin, aby se zapnula obrazovka počítače. v Pokud je připojen adaptér napájení, nebo používáte baterii a indikátor stavu baterie je zelený, stisknutím kláves Fn+Home zvýšíte jas obrazovky.
 • Page 46: Problémy S Baterií

  Řešení problémů s počítačem Problémy s baterií Problém: Baterii nelze plně nabít při vypnutém počítači během obvyklé doby nabíjení. Řešení: Baterie může být příliš vybitá. Postupujte takto: 1. Vypněte počítač. 2. Ujistěte se, že příliš vybitá baterie je v počítači. 3.
 • Page 47: Problémy Při Spuštění

  Řešení problémů s počítačem v pevný disk začne přistupovat k datům nebo se zastaví. v přenášíte jednotku pevného disku. v přenášíte počítač. Toto je běžná vlastnost jednotky pevného disku a nejedná se o závadu. Problém: Jednotka pevného disku nefunguje. Řešení: V úvodní...
 • Page 48 Řešení problémů s počítačem 3. Na pracovní ploše Rescue and Recovery lze provádět následující činnosti: v Rescue and Restore - Obnova souborů, adresářů a záloh. v Configure - Nastavení systému a hesel. v Communicate - Použití internetu a odkazu na webovou stránku pro podporu ThinkPad.
 • Page 49: Problémy S Ověřením Otisku Prstu

  Řešení problémů s počítačem Problémy s ověřením otisku prstu Je-li váš prst v některém z uvedených stavů, nemusí se podařit registrovat nebo ověřit otisk prstu: v Prst je zvrásněný. v Prst je zdrsněný nebo poraněný. v Prst je velmi suchý. v Prst je špinavý, zabahněný...
 • Page 50 Na některých modelech nemusí správně fungovat následující aplikace. Stáhněte nejnovější verzi z níže uvedené webové stránky: v Aktualizace firmwaru 2,5palcového pevného disku ThinkPad (verze starší než 24. leden 2005): Nejnovější verze je dostupná na webové stránce http://www.lenovo.com/think/support/ ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 51: Spuštění Programu Bios Setup

  Drive Fitness Test (v3.99 nebo starší): Nejnovější verze je dostupná na webové stránce http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Poznámky: 1. Lenovo nezaručuje správnou funkci programu Drive Fitness Test. 2. Chcete-li používat další disk, aktualizujte firmware na nejnovější verzi. Pokud aplikace stále nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na pracovníka servisu.
 • Page 52: Obnova Předinstalovaného Softwaru

  Řešení problémů s počítačem 8. Dílčí nabídku opustíte stisknutím klávesy F3 nebo Esc. Pokud jste ve vnořené dílčí nabídce, opakovaně stiskněte klávesu Esc, dokud se nedostanete do hlavní nabídky programu BIOS Setup. Poznámka: Potřebujete-li obnovit nastavení do původního stavu, jaký byl v době pořízení...
 • Page 53: Výměna Diskové Jednotky

  Diskový prostor svého počítače můžete zvýšit tak, že diskovou jednotku vyměníte za jednotku s vyšší kapacitou. Novou diskovou jednotku můžete získat od prodejce nebo obchodního zástupce Lenovo. Poznámky: 1. Jednotku pevného disku vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte upgrade, nebo při opravě...
 • Page 54 Výměna diskové jednotky 5. Vyšroubujte šroub, který zajišťuje jednotku pevného disku. ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 55: Výměna Baterie

  Výměna diskové jednotky 6. Otevřete displej počítače, postavte počítač na bok a vytáhněte jednotku pevného disku tahem za kryt směrem od počítače. 7. Oddělte kryt od jednotky pevného disku. 8. Kryt přidělejte k nové diskové jednotce. 9. Vložte jednotku pevného disku a její kryt do pozice jednotky pevného disku, pak je pevně...
 • Page 56 Výměna baterie Poznámka: Pokud používáte kartu PC Card nebo kartu Secure, je možné, že počítač nelze uvést do režimu spánku. V tomto případě počítač vypněte. 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Posuňte západku baterie do odemknuté pozice. 4. Posuňte a podržte západku 1 a vyjměte baterii 2 . ®...
 • Page 57: Použití Velkokapacitní Baterie

  Výměna baterie 5. Přiložte přední část plně nabité náhradní baterie k přední části pozice pro baterii v počítači a baterii jemně zatlačte do její pozice. 6. Posuňte západku baterie do uzamknuté pozice. 7. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí zdroj a kabely. Použití...
 • Page 58 Použití velkokapacitní baterie 4. Připevněte k baterii příchytky, jak ukazuje následující obrázek. 5. Srovnejte vodítka baterie s otvory v počítači. 6. Lehce zatlačte baterii na místo, dokud neuslyšíte zacvaknutí západek. Baterie je připojena ke konektoru počítače. ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 59 Použití velkokapacitní baterie 7. Uzamkněte zámek, jak ukazuje šipka. 8. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí zdroj a kabely. Baterii odpojíte od počítače následujícím způsobem: 1. Zkontrolujte stav hlavní baterie. Pokud není připojena nebo pokud je téměř vybitá, vypněte počítač nebo ho přepněte do režimu spánku. Pokud je baterie připojena a dostatečně...
 • Page 60 Použití velkokapacitní baterie 5. Stiskněte západku baterie 1 a uvolněte ji. Poté jí odstraňte 2 . ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 61: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Kapitola 3. Jak získat podporu a servis Jak získat podporu a servis . . 40 Jak volat servisní středisko . . 40 Jak získat podporu na webu . . 40 Jak získat podporu kdekoli na světě . 41 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 62: Jak Získat Podporu A Servis

  úrovně. v Řízení změn EC - příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn od Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes). Záruční služby nezahrnují následující činnosti: v Výměnu nebo použití...
 • Page 63: Jak Získat Podporu Kdekoli Na Světě

  Platnost záruky pro stroj a záruční dobu zjistíte na webové stránce www.lenovo.com/think/support/. Klepněte na Warranty a postupujte podle pokynů na obrazovce. Úplné vysvětlení záručních podmínek Lenovo naleznete v záruce Lenovo na hardware. Uschovejte si doklad o koupi, abyste mohli využít služby vyplývající ze záruční smlouvy.
 • Page 64 Takto poskytnuté služby mohou být v některých zemích placené či jinak omezené. Zda váš počítač spadá do programu International Warranty Service, a seznam zemí, v nichž se tato služba poskytuje, naleznete na webové stránce www.lenovo.com/think/support/. Klepněte na Warranty a postupujte podle pokynů na obrazovce. ®...
 • Page 65: Dodatek A. Informace O Bezdrátovém Rozhraní

  Bezdrátový adaptér LAN Mini-PCI a karta Bluetooth vyzařují rádiové elektromagnetické vlnění stejně jako jiná rádiová zařízení. Úroveň vyzařované energie je však mnohem nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná takovými bezdrátovými zařízeními, jako jsou například mobilní telefony. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 66 Protože bezdrátový adaptér LAN Mini-PCI a karta Bluetooth pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro rádiová zařízení, je firma Lenovo přesvědčena o tom, že tyto integrované bezdrátové karty jsou pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů...
 • Page 67: Dodatek B. Informace O Záruce

  Co pokrývá tato záruka Lenovo zaručuje, že každý stroj 1) je bez vady materiálu a zpracování a že 2) odpovídá oficiálně zveřejněným specifikacím Lenovo (dále jen “specifikace”), které jsou dostupné na vyžádání. Záruční doba poskytovaná pro stroj začíná dnem instalace a její délka je uvedena v části 3 - Informace o záruce.
 • Page 68 Lenovo neodpovídá; v jakékoli produkty od jiných dodavatelů, včetně produktů, které může společnost Lenovo opatřit a poskytovat nebo integrovat do stroje Lenovo na základě Vaší objednávky. Záruční podmínky jsou porušeny odstraněním nebo úpravou identifikačních štítků na stroji nebo jeho dílech.
 • Page 69 Výměna stroje nebo jeho dílu Je-li v rámci záručního servisu provedena výměna stroje nebo jeho dílu, přechází původní díl do majetku společnosti Lenovo a nově použitý náhradní díl do Vašeho vlastnictví. Tímto potvrzujete, že všechny odstraněné díly jsou původní a nezměněné.
 • Page 70 údajů. Omezení odpovědnosti Společnost Lenovo odpovídá za ztrátu nebo škodu na Vašem stroji pouze v době, kdy 1) stroj je v držení Vašeho poskytovatele servisu nebo 2) během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí Lenovo.
 • Page 71: Část 2 - Ustanovení Specifická Pro Jednotlivé Státy

  KROMĚ SPECIFICKÝCH PRÁV, JEŽ VÁM POSKYTUJÍ TYTO ZÁRUKY, MŮŽETE MÍT JEŠTĚ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ČI JURISDIKCÍ. Jurisdikce Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy budou řešeny příslušným soudem země, ve které jste stroj získali. Část 2 - Ustanovení...
 • Page 72 Omezení odpovědnosti: Na konec tohoto oddílu se přidává následující text: V souladu s článkem 1328 občanského zákoníku státu Peru se omezení a vyloučení uvedená v tomto oddílu nevztahují na škody způsobené úmyslným nesprávným chováním společnosti Lenovo (″dolo″) nebo v důsledku její hrubé nedbalosti (″culpa inexcusable″). URUGUAY Jurisdikce: Za první...
 • Page 73 Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu se přidává následující text: Jestliže společnost Lenovo poruší podmínky nebo záruky odvozené ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo jiné podobné legislativy, je odpovědnost Lenovo omezena na opravu nebo výměnu zboží nebo na dodání rovnocenného zboží. Jestliže se taková...
 • Page 74 2. v případě vzniku jakýchkoliv jiných skutečných škod zaviněných nedodržením podmínek tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo jakkoli souvisejících s předmětem tohoto Prohlášení o omezené záruce ze strany Lenovo, bude výše odpovědnosti společnosti Lenovo omezena výší částky, kterou jste zaplatili za stroj, jenž...
 • Page 75 Consumer Guarantees Act z roku 1993 nebo jiné podobné legislativy a která nelze vyloučit nebo omezit. Zákon Consumer Guarantees Act z roku 1993 se nevztahuje na zboží, které společnost Lenovo poskytuje, jestliže toto zboží slouží pro obchodní účely, jak definuje tento zákon.
 • Page 76 Zakoupíte-li stroj v některé z výše uvedených zemí západní Evropy, můžete pro tento počítač využívat záruční servis poskytovatele servisu ve kterékoli z těchto zemí za podmínky, že společnost Lenovo tento stroj ohlásila a učinila dostupným v zemi, kde servis požadujete.
 • Page 77 že společnost Lenovo v této zemi počítač ohlásila a učinila dostupným. Záruční servis v Africe je k dispozici ve vzdálenosti do 50 kilometrů od poskytovatele servisu. Pokud se nacházíte dále než 50 km od autorizovaného servisu, jste odpovědni za uhrazení...
 • Page 78 Rozhodnutí arbitrážních rozhodčích bude konečné a bude závazné pro obě strany. Proto se, v souladu s odstavcem 598 (2) rakouského občanského zákoníku, strany výslovně zříkají uplatnění odstavce 595 (1) bod 7 zákoníku. Lenovo však může zahájit soudní řízení u příslušného soudu v zemi instalace.
 • Page 79 částce, kterou jste zaplatili za stroj. Výše uvedené omezení se nevztahuje na škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém a hmotném osobním majetku, za něž je společnost Lenovo ze zákona odpovědná. 2. SPOLEČNOST LENOVO ANI JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI ČI POSKYTOVATELÉ...
 • Page 80 Na co se vztahuje tato záruka: První věta prvního odstavce tohoto oddílu se nahrazuje textem: Záruční podmínky pro stroj Lenovo se vztahují na funkčnost stroje, pokud jde o jeho normální užívání, a na shodu stroje s jeho specifikacemi. K tomuto oddílu se přidávají následující odstavce: Obdobím omezení...
 • Page 81 Na co se vztahuje tato záruka: První věta prvního odstavce tohoto oddílu se nahrazuje textem: Záruční podmínky pro stroj Lenovo se vztahují na funkčnost stroje, pokud jde o jeho normální užívání, a na shodu stroje s jeho specifikacemi. K tomuto oddílu se přidávají následující odstavce: Minimální...
 • Page 82 Omezení odpovědnosti: Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahrazují textem: Pro účely tohoto oddílu znamená “neplnění” jakýkoliv čin, prohlášení, opomenutí nebo zanedbání na straně společnosti Lenovo ve spojení nebo ve vztahu k předmětu tohoto Prohlášení o omezené záruce, s ohledem na nějž je společnost Lenovo vůči Vám odpovědná, ať...
 • Page 83 1. Společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí ze strany společnosti Lenovo. 2. V souladu s položkami, za které společnost Lenovo neodpovídá a které jsou uvedeny níže, společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za fyzické...
 • Page 84: Část 3 - Informace O Záruce

  Záruční doba se může lišit podle země nebo regionu a je uvedena v tabulce níže. Poznámka: Region zde znamená zvláštní správní oblast Číny Hong Kong nebo Macao. 3letá záruční doba na díly a roční záruční doba na práci znamená, že Lenovo poskytuje bezplatný záruční servis pro: a.
 • Page 85: Typy Záručního Servisu

  Typy záručního Typ stroje Země nebo region nákupu Záruční doba servisu 1866 USA, Kanada, Mexiko, Brazílie Díly a práce - 3 roky a Austrálie baterie a digitální pero - 1 Japonsko díly a práce - 1 rok baterie a digitální pero - 1 Další...
 • Page 86 1. Servis typu CRU (Customer Replaceable Unit) Lenovo vám dodá díly CRU, abyste je mohli vyměnit. CRU kategorie 1 je snadné instalovat, CRU kategorie 2 vyžadují jisté technické schopnosti a nástroje. Informace o CRU a pokyny k výměně jsou dodávány se strojem a na vyžádání je můžete kdykoliv získat od Lenovo.
 • Page 87: Celosvětový Telefonní Seznam

  Spojených státech volejte na číslo 1-800-IBM-SERV (426-7378). V ostatních zemích použijte telefonní číslo z uvedeného seznamu. Celosvětový telefonní seznam Telefonní čísla podléhají změnám bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní čísla naleznete na adrese http://www.lenovo.com/think/support, kde klepnete na Support phone list. Země nebo region Telefonní číslo...
 • Page 88 Země nebo region Telefonní číslo 4520-8200 (30denní podpora ″up and running″) Dánsko 7010-5150 (záruční servis a podpora) (dánština) Dominikánská republika 566-4755 566-5161, linka 8201 Bezplatně v Dominikánské republice: 1-200-1929 (španělština) Ekvádor 1-800-426911 (španělština) Salvador 250-5696 (španělština) Estonsko +386-61-1796-699 09-459-6960 (30denní podpora ″up and running″) Finsko +358-800-1-4260 (záruční...
 • Page 89 Země nebo region Telefonní číslo Japonsko Desktop: Bez poplatků: 0120-887-870 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 ThinkPad: Bez poplatků: 0120-887-874 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 Na obou výše uvedených číslech se budou ozývat hlasové výzvy v japonštině. Na telefonickou podporu v angličtině laskavě vyčkejte až po skončení japonských hlasových výzev, kdy se Vám ozve operátor.
 • Page 90: Záruční Dodatek Pro Mexiko

  území Spojených států mexických. V případě rozporů platí podmínky uvedené v tomto dodatku. Na všechny softwarové programy předem instalované do zařízení se poskytuje záruka na instalační závady v délce pouze třiceti (30) dní od data nákupu. Společnost Lenovo ® ThinkPad...
 • Page 91 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Prodej a marketing: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México...
 • Page 92 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 93: Dodatek C. Díly Vyměnitelné Uživatelem Cru (Customer Replacement Units)

  Návod pro výměnu jednotek CRU naleznete v online systému nápovědy. Systém nápovědy ThinkVantage Productivity Center spustíte modrým tlačítkem Access IBM na počítači ThinkPad. Pokud nemáte přístup k této nápovědě nebo se vám nedaří jednotku CRU vyměnit, můžete použít další možnosti podpory: © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 94 Online příručka pro údržbu hardwaru a videa jsou dostupná na webových stránkách podpory na adrese http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Servisní středisko. Telefonní číslo střediska pro vaši zemi nebo oblast naleznete v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 65. ® ThinkPad...
 • Page 95: Dodatek D. Upozornění

  Dodatek D. Upozornění Upozornění Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast.
 • Page 96: Upozornění Na Televizní Výstup

  Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek vůči Vám. Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení...
 • Page 97: Průmyslová Vyhláška Kanady O Shodě S Emisní Třídou B

  Zapojit zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než je připojen přijímač. v Požádat o pomoc autorizovaného prodejce nebo pracovníky servisu. Společnost Lenovo nezodpovídá za rušení rozhlasu ani televize způsobené použitím jiných kabelů nebo konektorů než se doporučuje nebo neoprávněnými změnami či modifikacemi tohoto zařízení.
 • Page 98: Ekologické Instrukce Pro Japonsko

  Ekologické instrukce pro Japonsko Jestliže jste zaměstnanec a potřebujete odstranit počítač ThinkPad, který je majetkem firmy, musíte to provést podle zákona o likvidaci odpadu. Počítač je zařazen do kategorie průmyslového odpadu. Měl by být správně zlikvidován firmou na likvidaci průmyslového odpadu, která má schválení místních úřadů. Podle zákona o likvidaci odpadů...
 • Page 99: Nabídka Softwaru Ibm Lotus

  Nabídka softwaru IBM Lotus O nabídce: Jako oprávněný zákazník ThinkPad získáváte limitovanou licenci pro software Lotus Notes “Standalone” Client. Tato licence vás opravňuje k instalaci a používání tohoto softwaru na novém osobním počítači ThinkPad podle jedné z následujících možností: v Médium s tímto softwarem není součástí této nabídky. Pokud příslušné médium se softwarem Lotus Notes Client, můžete si objednat CD a instalovat software na vašem počítači.** Pro objednávku použijte jeden ze způsobů...
 • Page 100: Ochranné Známky

  #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Fax: +65 6448 5830 S dotazy o objednávce se obraťte na: Smartsuiteapac@modusmedia.com Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo PS/2 ® ThinkPad...
 • Page 101 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Následující termíny jsou ochranné známky International Business Machines Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích: IBM (používá se na základě licence) logo IBM (používá se na základě licence) Approach Domino Freelance Graphics...
 • Page 102 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 103 30 problém 25 obrazovka počítače 22 tablet, tipy 7 PC-Doctor pro Windows 12 technické údaje 5 pevný disk telefon, podpora 40 problémy 24 upgrade 31 pevný disk, výměna 31 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 104 ® ThinkPad Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...
 • Page 106 Číslo položky: 39T9265 Vytištěno v Číně (1P) P/N: 39T9265...