Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Manual Til Service Og Fejlfinding

(danish) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

ThinkPad X41 Tablet
Guide til service og fejlfinding

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 3 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 4 Tillæg A, “Oplysninger om brug af trådløst udstyr”, på side 47, Tillæg B, “Oplysninger om garanti”, på side 49 og Tillæg D, “Bemærkninger”, på side 77. Første udgave (November 2005) Delvis © Copyright International Business Machines Corporation 2005. © Copyright Lenovo 2005. All rights reserved.
 • Page 5: Table Of Contents

  Bemærkning vedr. miljøbestemmelser i Japan 80 Harddiskproblemer . 27 IBM Lotus-programtilbud . 81 Startproblemer . . 28 Varemærker . . 84 Problemer med fingeraftryksgodkendelse Andre problemer . . 29 Stikordsregister . . 85 Start af BIOS-konfigurationsprogrammet . 31 © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 6 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 7: Vigtige Sikkerhedsforskrifter

  Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller Lenovo Servicebevis. Kundesikkerhed er vigtig for Lenovo. Vores produkter er udviklet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektroniske enheder. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan medføre personskade eller anden ødelæggelse, især hvis det ikke bruges efter...
 • Page 8: Generelle Sikkerhedsforskrifter

  Produktet fungerer ikke normalt, når du følger betjeningsvejledningen. Bemærk: Hvis du bemærker disse forhold med et produkt, f.eks. en forlæn- gerledning, der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få...
 • Page 9: Netledninger Og Omformere

  slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkil- den, før du udskifter delene. Kontakt kundesupportcentret, hvis du har spørgsmål. Selv om der ikke er nogen bevægelige dele i computeren, når netledningen er afmonteret, skal du alligevel være opmærksom på følgende advarsler. Fare Farlige bevægelige dele.
 • Page 10: Forlængerledninger Og Andre Enheder

  ThinkPad-computere, et genopla- deligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele.
 • Page 11: Varme Og Produktventilation

  batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun genoplade batteriet i nøje overensstemmelse med den vejledning, der findes i produktdokumentationen. Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan for- årsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet eller systembatteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller at der opbygges fremmedlegemer på...
 • Page 12: Sikkerhedsforskrifter For Cd- Og Dvd-Drev

  Bøj ikke cd’er/dvd’er, eller brug ikke magt for at lægge dem i computeren eller i emballagen v Undersøg cd’er/dvd’er for revner, før du bruger dem. Brug ikke revnede eller ødelagte diske ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 13: Andre Sikkerhedsforskrifter

  Andre sikkerhedsforskrifter Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Ved installation eller flytning af maskinen eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af maskinens eller udstyrets dæksler skal kabler tilsluttes og afmonteres som vist nedenfor. Hvis dette produkt leveres med en 3-benet netledning, skal den sluttes til et jordforbundet stik.
 • Page 14 Batteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisnin- ger for ikke at komme til skade: v Udskift kun batteriet med et batteri af en type, der anbefales af Lenovo. v Hold batteriet væk fra åben ild. v Udsæt ikke batteriet for vand eller regn.
 • Page 15 Fare! Der er fare for eksplosion, hvis systembatteriet ikke udskiftes korrekt. Litiumbatteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke håndteres eller kasseres korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type. Batteriet må ikke: (1) komme i berøring med vand, (2) udsættes for mere end 100° C eller (3) repareres eller skilles ad.
 • Page 16: Oplysninger Om Laser

  CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Drevet opfylder Direktoratet for Arbejdstilsynets krav til laserprodukter EN60825. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 17 Fare! Åbn ikke det optiske lagerdrev. Det indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare. Klasse I laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet i det opti- ske lagerdrev er konstrueret, så...
 • Page 18 Fare! Sikkerhedsforskrift til brugere i Australien Tilslut ikke telefonledningen i Tablet-tilstand. Gem denne vejledning. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 19: Vigtige Oplysninger Til Brugerne

  Alle filer og programmer, som er forudinstalleret på computeren af Lenovo, findes i et skjult afsnit, også kaldet partition, på harddisken. Afsnittet optager plads på harddisken, selvom det er skjult. Når du undersøger harddiskens kapacitet via Windows, vil du muligvis bemærke, at harddiskens totale...
 • Page 20 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 21: Find Oplysninger Med Access Ibm-Knappen

  BIOS-konfigurationsprogrammet, hvor du kan få vist og revidere BIOS-indstillingerne. v starte et program, som giver dig mulighed for at ændre startsekvensen. Nogle af emnerne i hjælpen indeholder et videoklip, som viser, hvordan du udfører forskellige opgaver, f.eks. hvordan du udskifter batteriet, indsætter et © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 22 Brug knapperne til at afspille, holde pause og spole videoklippet tilbage. Bemærk: Hvis der er sluttet en startenhed til computeren, og enhedens start- prioritet er højere end IDE HDD, starter computeren fra enheden. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 23: Kapitel 1. Oversigt Over Thinkpad-Computeren

  Kapitel 1. Oversigt over ThinkPad-computeren ThinkPad-computeren - oversigt Specifikationer Udstyr . Pas på ThinkPad-computeren © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 24: Thinkpad-Computeren - Oversigt

  Set forfra Systemets statusindikatorer LCD-skærm Afbryder Access IBM-knap Fingeraftrykslæser TrackPoint Nøglehul til sikkerhedslås Stik til modem Ethernet-stik USB-stik Infrarød port Port til pc-kort Port til SD-kort Jackstik til mikrofon Jackstik til stereohovedtelefon ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 25 ThinkPad-computeren - oversigt Set bagfra Tablet-pen USB 2.0-stik med egen strømforsyning Skærmstik Jackstik til strøm Kapitel 1. Oversigt over ThinkPad-computeren...
 • Page 26: Udstyr

  USB-stik (Universal Serial Bus) v USB-stik til strøm (USB-stik med strømstik) v Infrarød port v RJ11-telefonstik v RJ45 Ethernet-stik v Stik til udvidelsesenhed v Indbygget trådløs LAN-facilitet (visse modeller) v Indbygget Bluetooth-facilitet (visse modeller) ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 27: Specifikationer

  Specifikationer Specifikationer Størrelse v Bredde: 27,4 cm v Dybde: – 24,6 cm med batteriet med 4 celler – 26,9 cm med batteriet med 8 celler v Højde: 2,9 cm – 3,2 cm Driftsbetingelser v Maks. højde (uden tryk): 3.048 m v Temperatur –...
 • Page 28: Pas På Thinkpad-Computeren

  Hold i den nederste del, når du løfter den åbne computer. Løft eller hold ikke computeren i skærmlåget. v Brug en bæretaske af god kvalitet, der yder tilstrækkelig støtte og beskyt- telse. Pak ikke computeren ned i en tætpakket kuffert eller taske. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 29 Center ved at trykke på knappen Access IBM. Angiv kodeord v Husk dine kodeord. Hvis du glemmer et administrator- eller et harddisk- kodeord, kan Lenovo ikke nulstille det, og du bliver måske nødt til at udskifte systemkortet eller harddisken. Tip om brug af computeren i Tablet-tilstand v Når du lukker LCD-skærmlåget, skal du kontrollere, at skærmen er drejet 0...
 • Page 30 Pad X41 Tablet-computeren, eller som du har købt som tilbehør til compu- teren. Det er kun denne pen, der er designet til at blive brugt sammen med ThinkPad X41 Tablet-computeren. Andre penne kan sidde fast i holderen eller forårsage andre problemer.
 • Page 31 Pas på ThinkPad-computeren v Rør ved et metalbord eller et metallisk objekt med jordforbindelse, før du installerer en af følgende enheder. Det reducerer statisk elektricitet fra din krop. Statisk elektricitet kan ødelægge enheden. – Pc-kort – Smart Card – Hukommelseskort, f.eks. et SD-kort, USB-nøglering og et multimediekort –...
 • Page 32 Hvis du bemærker nedenstående, skal du rengøre læserens overflade med en tør, blød, fnugfri klud: v Læserens overflade er beskidt. v Læserens overflade er våd. v Læseren registrerer eller godkender ikke dit fingeraftryk. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 33: Kapitel 2. Problemløsning

  TrackPointproblemer . . 21 Udskiftning af harddisken . . 34 Standby- og dvaletilstandsproblemer . . 22 Udskiftning af batteriet . . 36 Problemer med skærmen . . 25 Brug af batteri med udvidet driftstid . . 38 © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 34: Pc-Doctor

  Du løser problemet ved at starte met. BIOS-konfigurationsprogrammet, trykke på F9 for at indsætte standardværdierne og herefter trykke på F10 for at gemme ændringerne. Hvis det ikke løser problemet, skal computeren efterses. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 35 Problemløsning Meddelelse Løsning 0177: Forkerte SVP-data, Kontrolsummen af administratorkodeordet i EEPROM er forkert. stop POST. Kontrolsum- Systemkortet skal udskiftes. Computeren skal efterses. men af administratorkodeordet i EEPROM er forkert. 0182: Forkert CRC2. Start Kontrolsummen af CRC2-indstillingen i EEPROM er forkert. Tryk på F1 for BIOS- at åbne BIOS-konfigurationsprogrammet.
 • Page 36 System-CMOS er måske blevet ødelagt af et program. Computeren bruger CMOS-kontrolsum standardindstillingerne. Start BIOS-konfigurationsprogrammet for at konfi- gurere indstillingerne igen. Hvis samme fejlkode vises igen, skal computeren efterses. 0260: Fejl i Computeren skal efterses. systemtidsfrist ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 37 Problemløsning Meddelelse Løsning 0270: Fejl i systemur Computeren skal efterses. 0271: Fejl ved dato og Hverken dato eller klokkeslæt er angivet på computeren. Angiv dato og klokkeslæt klokkeslæt vha. BIOS-konfigurationsprogrammet. 0280: Foregående start Computeren har ikke været i stand til at afslutte den foregående startproces. ikke afsluttet Sluk for computeren, og start den igen for at starte BIOS- konfigurationsprogrammet.
 • Page 38 Telefonnumrene findes under “Oversigt over telefonnumre i hele verden” på side 70. 2010: Advarsel! Den Hvis du bruger en ikke-IBM/ikke-Lenovo-harddisk eller en ældre IBM-hard- interne harddisk funge- disk, som ikke understøttes af systemet, i den primære bås, kan du stadig rer måske ikke korrekt...
 • Page 39 Problemløsning Meddelelse Løsning Styresystem ikke fundet Kontrollér følgende: v Harddisken er korrekt installeret. v Der sidder en startdiskette i diskettedrevet. Hvis samme fejlmeddelelse vises igen, skal du kontrollere startsekvensen vha. BIOS-konfigurationsprogrammet. Ventilatorfejl Der er problemer med ventilatoren. Computeren skal efterses. EMM386 er ikke installe- Åbn filen C:\CONFIG.SYS, og ret linjen ret - Kan ikke definere...
 • Page 40: Fejl Uden Koder Eller Meddelelser

  Når jeg tænder for computeren, vises der kun en hvid markør på en sort skærm. Løsning: Geninstallér styresystemet, og tænd for computeren. Hvis du fortsat kun kan se markøren på skærmen, skal computeren efterses. Problem: Skærmen bliver sort, når computeren er tændt. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 41: Problemer Med Kodeord

  Hvis du glemmer administratorkodeordet, må Lenovo ikke nulstille kode- ordet. Du bliver nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler for at få udskiftet systemkortet. Du skal medbringe kvittering, og du skal betale for dele og service.
 • Page 42: Tastaturproblemer

  Hvis tilslutningen er i orden, skal du afmontere kablet og kontrollere, at det indbyggede tastatur fungerer korrekt. Hvis det indbyggede tastatur fungerer, er der problemer med det eksterne tastatur. Brug et andet eks- ternt tastatur. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 43: Trackpointproblemer

  Problemløsning TrackPointproblemer Problem: Markøren flytter sig, når der tændes for computeren, eller når normal drift genoptages. Løsning: Markøren kan godt flytte sig, når du arbejder normalt, men ikke bruger TrackPoint. Det er kendetegnende for TrackPoint og er ikke nogen fejl. Markøren flytter sig i flere sekunder, når: v computeren tændes.
 • Page 44: Standby- Og Dvaletilstandsproblemer

  Fn + F7 mindst tre gange inden for tre sekunder for at få vist billedet på skærmen. Problem: Computeren genoptager ikke normal drift efter Standby, eller Standby-in- dikatoren forbliver tændt, og computeren fungerer ikke. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 45 Problemløsning Løsning: Hvis systemet ikke returnerer fra Standby-tilstand, er computeren måske skiftet til Standby- eller dvaletilstand automatisk, fordi batteriet er fladt. Kontrollér Standby-indikatoren. v Hvis Standby-indikatoren er tændt, er computeren i Standby-tilstand. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og tryk på Fn-tasten. v Hvis Standby-indikatoren er slukket, er computer i dvaletilstand eller slukket.
 • Page 46 3. Klik på fanen Dvale. 4. Vælg afkrydsningsfeltet til understøttelse af dvale. 5. Klik på OK. Bemærk: Du kan kun skifte til dvaletilstand ved at trykke på Fn + F12, når PM-styreprogrammet er installeret på computeren. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 47: Problemer Med Skærmen

  Problemløsning Problemer med skærmen Problem: Skærmen er sort. Løsning: v Tryk på Fn + F7 for at få vist skærmbilledet. Bemærk: Hvis du bruger tastkombinationen Fn+F7 til at aktivere et præsentationsskema, skal du trykke på Fn+F7 mindst tre gange inden for tre sekunder for at få vist billedet på skær- men.
 • Page 48: Batteriproblemer

  Driftstiden for et fuldt opladet batteri er for kort. Løsning: Aflad og oplad batteriet. Hvis batteriets driftstid stadig er for kort, skal du bruge et nyt batteri. Problem: Computeren arbejder ikke med et fuldt opladet batteri. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 49: Harddiskproblemer

  Problemløsning Løsning: Spændingsstabilisatoren i batteriet er muligvis blevet aktiveret. Sluk for computeren i ét minut for at nulstille funktionen, og tænd derefter for den igen. Problem: Batteriet kan ikke oplades. Løsning: Du kan ikke oplade batteriet, hvis det er for varmt. Hvis batteriet føles varmt, skal du tage det ud af computeren og lade det køle af til almindelig stuetemperatur.
 • Page 50: Startproblemer

  Kommunikere via internettet, og besøge ThinkPad-supportstedet. v Løse problemer med fejlfindingsprogrammer. I det øverste delskærmbillede af Rescue and Recovery-arbejdsområdet, kan du klikke på følgende muligheder for at åbne andre sider eller afslutte programmet: ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 51: Problemer Med Fingeraftryksgodkendelse

  Problemløsning Logbogen indeholder generelle oplysninger om programmer, sikkerhed og systemaktiviteter. Den indeholder også oplysninger om fejl og advarsler for hver aktivitet. for each event. Systemoplysninger viser centrale hardware- og softwareoplysninger om computeren. Disse oplysninger kan være værdifulde, når du prøver at løse problemer.
 • Page 52 Problem: Et program fungerer ikke korrekt. Løsning: Kontrollér, at det ikke er programmet, som forårsager problemet. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 53: Start Af Bios-Konfigurationsprogrammet

  Drive Fitness Test (v3.99 eller tidligere): Den nyeste version kan hentes på http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Bemærkninger: 1. Lenovo garanterer ikke at Drive Fitness Test fungerer korrekt. 2. Opdatér firmware til den nyeste version, hvis du skal bruge en ekstra harddisk. Hvis programmet stadigvæk ikke udføres korrekt, skal du kontakte for- handleren for at få...
 • Page 54: Retablering Af Forudinstallerede Programmer

  Rescue and Recovery. Hvis du har udført en sikkerhedskopiering vha. programmet Rescue and Recovery, har du også gemt en eller flere sikkerhedskopier, som afspejler ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 55 Problemløsning harddiskens indhold på forskellige tidspunkter. Disse sikkerhedskopier findes på harddisken, et netværksdrev eller et flytbart medie, afhængigt af de indstil- linger, du har valgt under sikkerhedskopieringen. Du kan bruge programmet Rescue and Recovery eller Rescue and Recovery- arbejdsområdet til at retablere indholdet af harddisken til en tidligere tilstand vha.
 • Page 56: Udskiftning Af Harddisken

  Gør følgende for at udskifte harddisken. 1. Sluk for computeren, og afmontér vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 2. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 3. Fjern batteriet. 4. Tag Tablet-pennen ud af sin holder. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 57 Udskiftning af harddisken 5. Fjern den skrue, der holder harddisken på plads. 6. Åbn LCD-skærmlåget, sæt computeren på siden, og fjern harddisken ved at trække dækslet ud af computeren. 7. Afmontér harddiskens dæksel. 8. Sæt dækslet på den nye harddisk. Kapitel 2.
 • Page 58: Udskiftning Af Batteriet

  Bemærk: Hvis du bruger et pc- eller SD-kort (Secure Digital), kan compu- teren måske ikke skifte til dvaletilstand. I så fald skal du slukke for computeren. 2. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 3. Skub batterilåsen til positionen Ulåst. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 59 Udskiftning af batteriet 4. Skub og hold batterilåsen 1 , og fjern herefter batteriet 2 . 5. Placér forsiden af reservebatteriet, så den passer med forsiden af compute- rens batterirum, og skub herefter batteriet forsigtigt på plads. Kapitel 2. Problemløsning...
 • Page 60: Brug Af Batteri Med Udvidet Driftstid

  Standby-tilstand. 2. Afmontér vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 3. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 4. Sæt monteringsrammen på batteriet med udvidet driftstid som vist på teg- ningen nedenfor. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 61 Brug af batteri med udvidet driftstid 5. Justér skinnerne på batteriet med udvidet driftstid med hullerne i compu- teren. 6. Skub forsigtigt batteriet på plads, indtil der lyder et klik. Batteriet er nu tilsluttet computerens installationsstik. Kapitel 2. Problemløsning...
 • Page 62 Standby- tilstand, lukkes computeren muligvis. 2. Afmontér vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 3. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 4. Skub låsen som vist. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 63 Brug af batteri med udvidet driftstid 5. Skub udløseren til batteriet 1 , indtil batteriet løftes op. Fjern herefter bat- teriet 2 . Kapitel 2. Problemløsning...
 • Page 64 Brug af batteri med udvidet driftstid ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 65: Copyright Lenovo

  Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service . 44 Kontakt til kundesupportcentret via telefon Hjælp på internettet . . 44 Verdensomspændende hjælp . 46 © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 66: Hjælp Og Service

  Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om ThinkPad-computere, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få flere oplys- ninger om ThinkPad-computere, hvad du skal gøre, hvis der opstår proble- mer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt.
 • Page 67 Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer. Du kan se, om din maskine er omfattet af garanti, og hvornår garantien udlø- ber, hvis du går ind på www.lenovo.com/think/support/ og klikker på War- ranty. Følg derefter vejledningen på skærmen. Læs hardwaregarantien fra Lenovo for at få en fuldstændig gennemgang af Lenovos garantibetingelser.
 • Page 68: Verdensomspændende Hjælp

  Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende ser- vice, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, når du besøger webstedet www.lenovo.com/think/support/ og klikker på Warranty. Følg vejledningen på skærmen. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 69: Tillæg A. Oplysninger Om Brug Af Trådløst Udstyr

  LAN-adgang via PPP v Personal Area Network v Generisk udveksling af objekt v Generisk afsendelse af objekt v Filoverførsel v Synkronisering v Lyd-gateway v Hovedsæt v Printer v Interface-enheder (tastatur/mus) v Grundlæggende image v Håndfri v AV-profil © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 70: Brugsmiljø Og Din Sundhed

  Da trådløse LAN Mini-PCI-adaptere og Bluetooth-supplementskort overholder sikkerhedsstandarderne og anbefalingerne inden for radiofrekvenser, anser Lenovo de indbyggede trådløse kort for sikre i brug. Disse standarder og anbefalinger afspejler forskningsresultaterne inden for radiostråling, og revide- res hele tiden af forskerkomiteer.
 • Page 71: Tillæg B. Oplysninger Om Garanti

  Del 3 - Garantioplysninger. Vilkårene i Del 2 erstatter eller ændrer vil- kårene i Del 1. Servicebeviset gælder kun for Maskiner, De har anskaffet til eget brug fra Lenovo Group Limited eller et af dets datterselskaber (kaldet Lenovo) og ikke med henblik på videresalg. Udtrykket “Maskine” betyder en Lenovo-maskine, med tilhø- rende komponenter, funktioner, konverteringer, opgraderinger eller ydre enheder samt kombinationer af disse.
 • Page 72 ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø eller mangelfuld vedli- geholdelse fra Deres side. v Fejl forårsaget af et produkt, som Lenovo ikke er ansvarlig for, og v Eventuelle ikke-Lenovo-produkter, inklusive dem, som Lenovo måtte købe og levere sammen med eller indbygge i en Lenovo-Maskine på Deres anmodning.
 • Page 73 grundlæggende input/outputsystemkode (kaldet BIOS), hjælpeprogrammer, styreprogrammer og andre softwareopdateringer. Hvis problemet kan løses vha. en CRU (Customer Replaceable Unit, dvs. dele, som kunden selv udskifter), f.eks. tastatur, mus, højtaler, hukommelse eller harddisk, sender Serviceleverandøren Dem sådanne dele, og De foretager der- efter selv udskiftning.
 • Page 74 Serviceleverandøren har tilstrækkelig, fri og sikker adgang til Deres faciliteter, til at Lenovo kan opfylde sine forpligtelser. 4. (a) at sørge for, at alle de oplysninger om angivne personer eller om perso- ner, det er muligt at identificere, (kaldet Personoplysninger) er blevet slet- tet fra Maskinen i det omfang, det er teknisk muligt, (b) at tillade Servi- celeverandøren eller en underleverandør på...
 • Page 75: Del 2 - Særlige Vilkår For Specifikke Lande

  ELLER FRASKRIVELSER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DEM. Gældende lov Både De og Lenovo er indforstået med at være underlagt den gældende lov- givning i det land, hvor De har anskaffet Maskinen, mht. regulering, fortolk- ning og håndhævelse af alle Deres og Lenovos rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af eller på...
 • Page 76 Metropolitan Area i Caracas. NORDAMERIKA Sådan får De service i garantiperioden: Følgende føjes til denne paragraf: Ring 1-800-IBM-SERV (426-7378) for at få service i garantiperioden. CANADA Ansvarsbegrænsning: Følgende erstatter punkt 1 i dette afsnit: ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 77 Ansvarsbegrænsning: Følgende føjes til i dette afsnit: Hvis Lenovo er skyldig i misligholdelse af en bestemmelse eller garanti, der kan udledes af ″Trade Practices Act 1974″ eller anden lignende lovgivning, er Lenovos ansvar begrænset til reparation eller erstatning af varen eller levering af en tilsvarende vare.
 • Page 78 Der skal være tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af sagens parter udpeger én. De to voldgiftsmænd udpeger en tredje, som skal fungere som formand for vold- giftsbehandlingen. En eventuel ledig formandspost besættes af formanden for ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 79 ″Consumer Guarantees Act 1993″ eller anden lovgivning, der ikke kan fraviges. Consumer Guarantees Act 1993 finder ikke anvendelse, for så vidt angår varer leveret af Lenovo, hvis disse varer er anskaffet i forretnings- øjemed, som defineret i forannævnte lov.
 • Page 80 EUROPA, MELLEMØSTEN OG AFRIKA (EMEA) Følgende vilkår gælder for alle EMEA-lande: Vilkårene i dette Servicebevis gælder Maskiner, som De har købt hos Lenovo eller en Lenovo-forhandler. Sådan får De service i garantiperioden: Følgende afsnit tilføjes i Vesteuropa (Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Letland,...
 • Page 81 Hvis De køber en Maskine i et af de vesteuropæiske lande, der er nævnt ovenfor, kan De få service i garantiperioden til Maskinen i et hvilket som helst af disse lande fra en Serviceleverandør, forudsat at Lenovo har lanceret Maski- nen i det land, hvor De ønsker at få service.
 • Page 82 Rules of Arbitration and Conci- liation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber i Wien (Wien-reglerne) af tre voldgiftsmænd, der er udpeget i overensstem- ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 83 598 (2) i Austrian Code of Civil Procedure udtrykkeligt anvendel- sen af paragraf 595 (1) figur 7 i Austrian Code of Civil Procedure. Lenovo kan dog anlægge sag ved en kompetent ret i det land, hvor Maskinen er installe- ret.
 • Page 84 Medmindre gældende lov kræver andet, gælder følgende: 1. Lenovos erstatningsansvar for krav og tab, der måtte opstå som følge af, at Lenovo ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til eller i forbindelse med dette Servicebevis, er begrænset til en erstatning udelukkende for de krav og tab, der kan påvises at være opstået som umiddelbar og direkte...
 • Page 85 Hvis Serviceleverandøren ikke er i stand til at reparere en Lenovo-Maskine, kan De som alternativ anmode om at få en delvis tilbagebetaling, i det omfang det er berettiget på grund af den ikke- reparerede Maskines værdiforringelse, eller om annullering af den pågæl- dende aftale vedrørende en sådan Maskine, og få...
 • Page 86 Ansvarsbegrænsning: Følgende sætning føjes til dette afsnit: De begrænsninger og fraskrivelser, der er anført i dette Servicebevis, gælder ikke skader forvoldt af Lenovo som følge af svig eller grov uagtsomhed og ved udtrykkelige garantier. Følgende sætning føjes til i slutningen af punkt 2: I forbindelse med almindelig uagtsomhed er Lenovos erstatningsansvar i medfør af dette punkt begrænset til brud på...
 • Page 87 Lenovo. I dette afsnit angives Lenovos ansvar og Deres rettigheder. 1. Lenovo har det fulde ansvar for død eller personskade forårsaget af for- sømmelighed fra Lenovos side. 2. Med forbehold for afsnittet Forhold, som Lenovo er uden ansvar for nedenfor, har Lenovo det fulde ansvar for fysisk skade på...
 • Page 88: Del 3 - Garantioplysninger

  Lenovos side b. eventuel misligholdelse fra Lenovos side af de forpligtelser, der påhvi- ler Lenovo ifølge paragraf 12 i Sale of Goods Act 1979 eller paragraf 2 i Supply of Goods and Services Act 1982, eller eventuelle lovbestemte ændringer eller videreførelse af nogen af disse paragraffer.
 • Page 89 Macau Special Administrative Region of China. Der gælder en garantiperiode på tre år for dele og et år for arbejde. Det bety- der, at Lenovo yder service i garantiperioden uden betaling for: a. dele og arbejdskraft det første år af garantiperioden og b.
 • Page 90: Servicetyper I Garantiperioden

  Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres Maskine og er altid mulige at få fra Lenovo på Deres anmodning. De kan bede en Serviceleve- randør om at installere CRU-dele uden ekstra betaling i henhold til den type service i garantiperioden, der gælder for Deres Maskine.
 • Page 91 medmindre Serviceleverandøren angiver andet. Den efterfølgende installa- tion og funktionskontrol er Deres ansvar. 5. CRU-service og service på kundens adresse Denne type service i garantiperioden er en kombination af type 1 og type 2 (se ovenfor). 6. CRU-service og kurérservice eller indleveringsservice Denne type service i garantiperioden er en kombination af type 1 og type 3 (se ovenfor).
 • Page 92: Oversigt Over Telefonnumre I Hele Verden

  (dansk) Den Dominikanske Repu- 566-4755 blik 566-5161 lok. 8201 Gratisnummer ved opkald fra Den Dominikanske Republik: 1-200-1929 (spansk) Ecuador 1-800-426911 (spansk) El Salvador 250-5696 (spansk) Estland +386-61-1796-699 Filippinerne 1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (engelsk, filipino) ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 93 Land eller område Telefonnummer Finland 09-459-6960 (30 dages klargøringssupport) +358-800-1-4260 (service og support i garantiperioden) (finsk) Frankrig 0238-557-450 (30 dages klargøringssupport) Hardware: 0810-631-213 (service og support i garantiperioden) Software: 0810-631-020 (service og support i garantiperioden) (fransk) Grækenland +30-210-680-1700 Guatemala 335-8490 (spansk) Holland +31-20-514-5770 (hollandsk) Honduras...
 • Page 94 +7-095-940-2000 (russisk) Schweiz 058-333-0900 (30 dages klargøringssupport) 0800-55-54-54 (service og support i garantiperioden) (tysk, fransk, italiensk) Singapore 1800-3172-888 (engelsk, bahasa melayu) Slovakiet +421-2-4954-1217 Slovenien +386-1-4796-699 Spanien 91-714-7983 91-397-6503 (spansk) Sri Lanka +94-11-2448-442 (engelsk) ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 95 Land eller område Telefonnummer Storbritannien 01475-555-055 (30 dages klargøringssupport) Hardware: 08705-500-900 (service og support i garantiperioden) Software: 08475-151-516 (service og support i garantiperioden) (engelsk) Sverige 08-477-4420 (30 dages klargøringssupport) 077-117-1040 (service og support i garantiperioden) (svensk) Taiwan 886-2-8723-9799 (mandarin) Thailand 1-800-299-229 (thai) Tjekkiet +420-2-7213-1316...
 • Page 96: Garantitillæg For Mexico

  Garantitillæg for Mexico Dette tillæg er en del af Lenovo Servicebevis og gælder udelukkende for pro- dukter, der sælges og markedsføres i Mexico. Hvis der opstår tvister, gælder vilkårene i dette tillæg. Alle softwareprogrammer, der er forudinstalleret på udstyret, har en garanti på...
 • Page 97: Tillæg C. Cru'er (Customer Replacement Units)

  Du starter ThinkVantage Productivity Center ved at trykke på den blå Access IBM-knap på ThinkPad-computeren. Hvis du ikke har adgang til disse oplysninger, eller hvis du har problemer med at udskifte en CRU, kan du bruge en af følgende ressourcer: © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 98 Online Hardware Maintenance Manual og onlinevideoer findes på support- webstedet http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Kundesupportcenter. Du kan finde telefonnummeret på supportcenteret i dit land eller område, i “Oversigt over telefonnumre i hele verden” på side ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 99: Tillæg D. Bemærkninger

  Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing Lenovo Group Ltd. leverer denne bog, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. Lenovo påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle for- ventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse landes lovgivning til- lader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller...
 • Page 100: Bemærkning Om Tv-Output

  Henvisninger til ikke-Lenovo websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse web- steder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.
 • Page 101: Industry Canada Class B Emission Compliance Statement

  Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized chan- ges or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modificati- ons could void the user’s authority to operate the equipment.
 • Page 102: Erklæring Vedrørende Eu-Krav

  Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 89/336/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lov- givning vedrørende elektromagnetiske apparater. Lenovo er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder montering af ikke-Lenovo-kort.
 • Page 103: Ibm Lotus-Programtilbud

  Disposing of a disused lithium battery A button-shaped lithium battery is installed on the system board of your ThinkPad computer to back up the main battery. If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a repair service provided by IBM.
 • Page 104 Besøg http://www.lotus.com/passport for at købe teknisk support ud over denne support til førstegangsinstallation. Bemærk: Hvis du bruger Lotus SmartSuite v9.8 på din ThinkPad X41 Tablet- computer, skal du bruge tastaturet til al input. Input med Tablet- pennen bliver ikke vist korrekt. Der er ingen teknisk støtte til bru- gen af Lotus SmartSuite v9.8 på...
 • Page 105 Sådan bestiller du en cd: **Vigtigt! I henhold til dette tilbud kan du bestille én cd pr. licens. Du skal angive ThinkPad-computerens serienummer (7 cifre). Cd’en er gratis. Du kan dog komme til at betale for fragten samt lokale skatter og afgifter. Der går mellem 10 og 20 arbejdsdage, inden du modtager varen.
 • Page 106: Varemærker

  Lotus Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corpo- ration. Varemærkerne Intel, Pentium og Intel SpeedStep tilhører Intel Corporation. Alle andre varemærker anerkendes. ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 107: Stikordsregister

  5 via telefon 44 Standby-problemer 22 start problem 28 kodeord angiv 7 problemer 19 Tablet-pen (digitizer) 8 konfiguration Tablet-tilstand, tip 7 BIOS 31 tastatur konfiguration 31 problemer 20 konfiguration, tilpas 31 telefon, hjælp via 44 © Copyright Lenovo 2005...
 • Page 108 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding...
 • Page 110 Partnummer: 39T9266 (1P) P/N: 39T9266...