Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Service Och Felsökning

(swedish) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X41 Tablet
Service och felsökning

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 3 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 4 Bilaga A, ”Information om radioutrustning”, på sidan 45, Bilaga B, ”Garantiinformation”, på sidan 47 och Bilaga D, ”Övrig information”, på sidan 75. Första utgåvan (November 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.
 • Page 5: Table Of Contents

  B (för användare i Kanada) . . 77 Problem med hårddisken . 26 Intyg om överensstämmelse med EU-direk- Ett startproblem . . 26 tiv . . 77 Miljöinformation för Japan . . 78 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Erbjudande om IBM Lotus-programvara . 79 Index . . 83 Varumärken . . 81 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 7: Viktig Säkerhetsinformation

  Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller i Lenovo Garantivillkor. Kundernas säkerhet är viktig för Lenovo. Våra produkter är utvecklade för att vara säkra och effektiva. Persondatorer är emellertid elektrisk utrustning. Om nätsladdar, nätadaptrar och andra funktioner inte används på...
 • Page 8: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Anm: En del delar kan kunderna själva uppgradera eller byta ut. Sådana delar kallas för CRU-delar (Customer Replaceable Units). I de fall det är lämpligt att kunden själv byter ut en del, anger Lenovo uttryckligen att det är en CRU-del och tillhandahåller dokumentation med instruk- tioner.
 • Page 9: Nätsladdar Och Nätadaptrar

  Kontrollera alltid att strömmen är avstängd och att produkten kopplats från strömkällan innan du påbörjar utbytet. Kontakta Customer Sup- port Center om du har några frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varning krävs för UL-certifiering.
 • Page 10: Förlängningssladdar Och Liknande Enheter

  Dessutom har många bärbara produkter, t.ex. ThinkPad-datorerna, ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.
 • Page 11: Värme Och Luftcirkulation

  Felaktig hantering av batteriet kan göra att batteriet överhettas och avger gas eller lågor. Om batteriet är skadat, eller om du märker att batteriet läcker eller att det har blivit beläggning på kontakterna, ska du genast sluta använda bat- teriet och skaffa ett nytt från tillverkaren. Batterier kan försämras om de inte används på...
 • Page 12: Säkerhet För Cd- Och Dvd-Enheter

  v Blockera inte luftcirkulationen framför datorn. v Blockera inte luftventilerna på datorns baksida. v Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring. v Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 °C. v Använd inte fläktar eller andra anordningar för luftcirkulation som inte är avsedda för datorn.
 • Page 13 Koppla ur Ansluta Stäng av allt. Stäng av allt. Koppla först ur nätsladden från Anslut först alla kablar och sladdar eluttaget. till enheten. Koppla ur signalkablarna. Anslut signalkablarna. Koppla ur alla kablar från enheten. Anslut nätsladden till eluttaget. Slå på strömmen till enheten. Viktig säkerhetsinformation...
 • Page 14 Om det uppladdade batteriet sätts tillbaka på fel sätt kan det explodera. Batteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: v Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. v Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld.
 • Page 15 FARA Om reservbatteriet inte är rätt isatt, kan det explodera. Litiumbatteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt. Använd bara batterier av samma typ. Allvarliga olyckor kan uppstå om du (1) kastar eller doppar batteriet i vatten, (2) låter batteriet värmas upp till mer än 100 °C eller (3) försöker ta isär eller reparera det på...
 • Page 16: Information Om Laserprodukter

  VARNING Du minskar risken för eldsvåda, elektriska stötar eller andra skador vid användan- det av telefonutrustning genom att vidta följande säkerhetsåtgärder: v Installera aldrig telekablar under åskväder. v Installera aldrig telefonjack i lokaler där de kan utsättas för väta, såvida inte jacken är avsedda att användas i våtutrymmen.
 • Page 17 FARA Öppna inte den optiska enheten. Det finns inga delar inuti som du kan reparera själv. Om du försöker göra några andra justeringar eller ändringar av produkten än de som beskrivs i dokumentationen riskerar du att utsättas för skadligt laserljus. Laserprodukter i klass 1 anses inte medföra några hälsorisker.
 • Page 18 FARA Säkerhetsinformation för användare i Australien Anslut inte telefonsladden i tablettläge. Spara de här anvisningarna. ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 19: Viktigt Meddelande Till Användarna Om Bestämmelser

  ThinkPad-datorer i enlighet med respektive lands bestämmelser om radiokommunikation. Innan du använder ThinkPad X41 Tablet-datorn bör du ta fram och läsa Regulatory Information om bestämmelser för ThinkPad X41 Tablet, som är ett tillägg till den här handboken. Tillägget följer med i samma paket som handboken.
 • Page 20 xviii ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 21: Söka Efter Information Med Hjälp Av Access Ibm-Knappen

  Starta ett verktyg där du kan ändra startordningen. En del av avsnitten i hjälpsystemet innehåller korta videosekvenser som visar hur man t.ex. byter batteriet, sätter i ett PCMCIA-kort eller uppgraderar © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 datorns minne. Med kontrollknapparna bredvid startar du uppspelningen, gör paus och spolar tillbaka videosekvensen. Anm: Om en enhet som datorn kan starta från är ansluten till datorn, och denna enhet har högre prioritet i startordningen än IDE HDD (datorns hårddisk), kommer datorn att starta från denna enhet. ®...
 • Page 23: Kapitel 1. Översikt Över Din Nya Thinkpad-Dator

  Kapitel 1. Översikt över din nya ThinkPad-dator En titt på ThinkPad . Specifikationer Funktioner . Sköta om ThinkPad-datorn . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: En Titt På Thinkpad

  En titt på ThinkPad En titt på ThinkPad Framsidan Datorskärm Lampor för systemstatus Strömbrytare Access IBM-knappen Fingeravtrycksläsare TrackPoint Låsuttag Modemport Ethernetport USB-port IR-port PCMCIA-kortplats SD-kortplats Mikrofoningång Uttag för stereohörlurar ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 25 En titt på ThinkPad Baksidan Tablettpenna USB 2.0-kontakt med strömförsörjning Bildskärmsport Strömkontakt Kapitel 1. Översikt över din nya ThinkPad-dator...
 • Page 26: Funktioner

  Funktioner Funktioner Processor v Intel Pentium M-processor Minne v PC2-4200 (double data rate II) DDR2 SDRAM (synchronous dynamic ran- dom access memory) Lagringsenhet v 2,5-tums hårddisk Bildskärm Färgskärm med TFT-teknik: v Storlek: 12,1 tum v Upplösning: – LCD: 1024 x 768 –...
 • Page 27: Specifikationer

  Specifikationer Specifikationer Storlek v Bredd: 27,4 cm v Djup: – 24,6 cm med ett batteri (4 celler) installerat – 26,9 cm med ett batteri (8 celler) installerat v Höjd: 2,9 cm – 3,2 cm Miljö v Maximal höjd utan tryckutjämning: 3000 m v Temperatur –...
 • Page 28: Sköta Om Thinkpad-Datorn

  Sköta om ThinkPad-datorn Sköta om ThinkPad-datorn Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhål- landen, men det är ändå några saker du bör tänka på. Om du följer de här skötselråden kommer du att få nytta och nöje av din dator under lång tid framöver.
 • Page 29 Tips om att använda tablettpennan v Använd endast den tablettpenna som följde med din ThinkPad X41 Tablet- dator eller som du har köpt som tillbehör till datorn. Endast den pennan är gjord för att användas med ThinkPad X41 Tablet-datorer. Andra pennor kan fastna i pennhållaren eller orsaka andra problem.
 • Page 30 (tryck påAccess IBM-knappen så öppnas ThinkVantage Productivity Center). v Registrera dina ThinkPad-produkter hos Lenovo (se webbsidan: www.lenovo.com/register/). Genom att registrera datorn ökar du möjlighe- terna att få tillbaka den om den skulle komma bort eller bli stulen. Dess- utom kan Lenovo informera dig om eventuella uppgraderingar.
 • Page 31 Sköta om ThinkPad-datorn 3. Krama ur överflödig vätska ur svampen. 4. Torka ren kåpan med svampen med en cirkelrörelse, och se till att inte överflödig vätska rinner in i datorn. 5. Torka bort rengöringsmedlet. 6. Skölj svampen med rent vatten. 7.
 • Page 32 Sköta om ThinkPad-datorn Om något av följande inträffar, torkar du försiktigt av läsarens yta med en torr, mjuk och luddfri trasa: v Läsarens yta är smutsig eller fläckig. v Läsarens yta är våt. v Läsaren misslyckas ofta med att registrera eller autentisera ditt fingerav- tryck.
 • Page 33: Kapitel 2. Lösa Problem Med Datorn

  Problem vid vänteläge eller viloläge . . 21 Byta batteri . . 34 Problem med datorns bildskärm . . 24 Använda Extended Life-batteri . . 36 Problem med batteri . . 25 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Testa Datorn

  Lösa problem med datorn Testa datorn Om du har problem med datorn kan du göra en felsökning med hjälp av pro- grammet PC-Doctor for Windows. Så här kör du PC-Doctor for Windows: 1. Klicka på Start. 2. För pekaren till Alla program och sedan till PC-Doctor for Windows. 3.
 • Page 35 Lösa problem med datorn Meddelande Lösning 0176: System Security - Meddelandet visas om du har tagit bort säkerhetskretsen och återinstallerat The System has been den, eller installerat en ny.Du kommer tillrätta med felet genom att starta tampered with. BIOS Setup Utility, trycka på F9 för att återställa standardvärdena och sedan spara ändringarna genom att trycka på...
 • Page 36 Lösa problem med datorn Meddelande Lösning 01C8: More than one Ta bort antingen ett mini-PCI-kort för modem eller ett modemdotterkort. modem devices are Tryck annars på Esc om du vill bortse från varningsmeddelandet.Om detta found. Remove one of inte löser problemet lämnar du in datorn på service. them.
 • Page 37 Lösa problem med datorn Meddelande Lösning 0260: System timer error Lämna in datorn på service. 0270: Real time clock Lämna in datorn på service. error 0271: Date and time Datum och klockslag är inte inställda. Ställ in datum och klockslag i BIOS error Setup Utility.
 • Page 38 ”Telefonlista för hela världen” på sidan 67. 2010: Warning: Your Om du har en hårddisk som inte är från Lenovo installerad i facket för pri- internal hard disk drive mär hårddisk eller en äldre IBM-hårddisk som inte är kompatibel med (HDD) may not function datorn, kan du ändå...
 • Page 39: Fel Utan Felmeddelanden

  Lösa problem med datorn Meddelande Lösning Operating system not Kontrollera följande: found. v hårddisken är rätt installerad v en startbar diskett finns i diskettenheten Om samma felkod visas på nytt kontrollerar du startordningen i BIOS Setup Utility. Fel på fläkten Kylfläkten är trasig.
 • Page 40 Lösa problem med datorn v Batteriet är rätt installerat. v Nätadaptern är ansluten till datorn och nätsladden till ett fungerande vägguttag. v Datorn är påslagen. (Tryck på strömbrytaren igen så att du är säker.) Om ovanstående är OK och skärmen fortfarande är tom lämnar du in datorn på...
 • Page 41: Problem Med Lösenord

  återförsäljare för att få lösenordet borttaget. Om du råkar glömma bort lösenordet för hårddisken, återställer inte Lenovo lösenordet och återskapar inte heller data på hårddisken. I så fall måste du be en Lenovo-auktoriserad servicetekniker eller -återförsäljare byta ut hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 42: Problem Med Trackpoint

  Lösa problem med datorn Problem: En siffra visas när du skriver en bokstav. Lösning Sifferlåset (Num Lock) är på. Du stänger av det med tangentkombinatio- nen skift+NumLk. Problem: Tangenter på det externa siffertangentbordet fungerar inte. Lösning: Kontrollera att det externa siffertangentbordet är anslutet på rätt sätt till datorn.
 • Page 43: Problem Vid Vänteläge Eller Viloläge

  Lösa problem med datorn ThinkPad-konfigurering.Koppla sedan ur musen eller pekdonet och försök att använda TrackPoint. Om TrackPoint fungerar kan felet bero på musen eller pekdonet. Kontrollera att musens eller pekdonets kabel är ordentligt ansluten till X4 Dock. Om musen inte är kompatibel med PS/2-musen, avaktiverar du TrackPoint med programmet för ThinkPad-konfigurering.
 • Page 44 Lösa problem med datorn Problem: Ett felmeddelande om kritisk batterinivå visas och datorn stängs genast Lösning: Batteriet börjar ta slut. Anslut nätadaptern till datorn eller byt till ett ful- laddat batteri. Problem: Bildskärmen är tom när du vill återgå till arbetsläge efter vänteläge. Lösning: Kontrollera om en extern bildskärm kopplats ifrån medan datorn var i vänteläge.
 • Page 45 Lösa problem med datorn Problem: Datorn aktiveras inte enligt tidsinställningen om datorn inte är ansluten till nätström, –eller– Datorn går inte över till viloläge från strömsparläge om datorn inte är ansluten till nätström. Lösning: Alternativet för tidsinställd aktivering av datorn under batteridrift är avak- tiverad som standard.
 • Page 46: Problem Med Datorns Bildskärm

  Lösa problem med datorn 5. Klicka på OK. Anm: Du kan gå över i viloläge med tangentkombinationen Fn + F12 endast om PM-drivrutinen har installerats. Problem med datorns bildskärm Problem: Skärmen är tom. Lösning: v Tryck på Fn + F7 så att bilden visas. Anm: Om du använder tangentkombinationen Fn + F7 för att aktivera ett presentationsschema, trycker du på...
 • Page 47: Problem Med Batteri

  Lösa problem med datorn 9. Klicka på knappen Egenskaper. Markera rutan ″Enhetsstatus″ och kon- trollera att enheten fungerar på rätt sätt. I annat fall klickar du på knappen Felsök Problem: Skärmen fortsätter att vara på även efter det att du har stängt av datorn. Lösning: Tryck in strömbrytaren i minst fyra sekunder så...
 • Page 48: Problem Med Hårddisken

  Lösa problem med datorn Problem: Datorn fungerar inte när ett fulladdat batteri är installerat. Lösning: Batteriets överspänningsskydd kan ha aktiverats. Låt datorn vara avstängd i en minut så att överspänningsskyddet återställs och starta sedan datorn på nytt. Problem: Batteriet går inte att ladda. Lösning Det går inte att ladda batteriet om det har för hög temperatur.
 • Page 49 Lösa problem med datorn 2. Titta noga på skärmen medan datorn startar. När meddelandet “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” syns längst ned till vänster på skärmen trycker du på den blå Access IBM- knappen. Rescue and Recovery-arbetsutrymmet öppnas. Ett fönster som ser ut så...
 • Page 50: Problem Med Autentisering Med Fingeravtryck

  Lösa problem med datorn Hjälp Här finns information om de olika sidorna i Rescue and Recovery- arbetsutrymmet. Omstart stänger Rescue and Recovery-arbetsutrymmet och återupptar den startordning som avbröts. Problem med autentisering med fingeravtryck Du kanske inte kan registrera eller autentisera ditt fingeravtryck om fingret v är skrynkligt v är strävt, torrt eller skadat v är mycket torrt...
 • Page 51 Lösa problem med datorn Problem: Datorn svarar inte. Lösning: Alla IRQ (avbrott) för PCI-enheterna är satta till 11. Datorn svarar inte eftersom den inte kan dela IRQ med andra enheter.Gå till programmet ThinkPad-konfigurering. Problem: Datorn kan inte ansluta till det lokala nätverket, delade enheter eller nät- verksskrivare men kan ansluta till Internet.
 • Page 52: Starta Bios Setup Utility

  Anm: 1. Lenovo garanterar inte att Drive Fitness Test fungerar på rätt sätt. 2. Om du vill använda en extra hårddisk bör du uppdatera datorns inbyggda programvara till den senaste versionen. Om programmet fortfarande inte fungerar som avsett, kontaktar du inköpsstället eller en servicerepresentant och ber om hjälp.
 • Page 53: Återställa Förinstallerade Program

  Lösa problem med datorn Om du har lagt in ett administratörslösenord visas huvudmenyn i BIOS Setup Utility när du har skrivit lösenordet. Du kan starta programmet genom att trycka på Enter i stället för att ange lösenordet. Du kan då inte ändra de parametrar som är lösenordsskyddade.
 • Page 54: Uppgradera Hårddisken

  Lösa problem med datorn Anm: 1. Om den optiska enheten inte är ansluten till ThinkPad-datorn under åter- ställningen, installeras inte DVD-programvara och program för CD-inspel- ning. För att säkerställa att de installeras korrekt ansluter du ThinkPad- datorn till X4 Dock och installerar den optiska enheten i Ultrabay Slim innan du utför en återställning.
 • Page 55 Uppgradera hårddisken Viktigt Hantera hårddisken v Tappa inte hårddisken och utsätt den inte för stötar. Lägg hårddisken på ett tygstycke eller annat mjukt underlag som dämpar stötar. v Tryck inte på hårddiskens lock. v Rör inte vid kontakten. Hårddisken är mycket ömtålig. Om du hanterar hårddisken ovarsamt kan informationen på...
 • Page 56: Byta Batteri

  Uppgradera hårddisken 6. Öppna datorns bildskärm och ställ datorn på sidan. Ta ut hårddisken genom att dra locket utåt, bort från datorn. 7. Ta bort locket från hårddisken. 8. Montera locket på den nya hårddisken. 9. Sätt in hårddisken med locket i hårddiskfacket och skjut in den ordent- ligt.
 • Page 57 Byta batteri Anm: Om du använder ett PCMCIA-kort eller SD-kort kan det hända att datorn inte kan gå över i viloläge. Stäng i så fall av datorn. 2. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt. 3. Skjut batterispärren till olåst läge. 4.
 • Page 58: Använda Extended Life-Batteri

  Byta batteri 5. Passa in det fulladdade reservbatteriet mot batteriutrymmets framsida. Tryck sedan försiktigt batteriet på plats. 6. Skjut batterispärren till låst läge. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Använda Extended Life-batteri Du kan ansluta ett ThinkPad X40 Series Extended Life-batteri till datorns dockningskontakt.
 • Page 59 Använda Extended Life-batteriet 4. Sätt på pådragshållaren på Extended Life-batteriet så som visas i bilden nedan. 5. Passa in Extended Life-batteriets skenor med hålen i datorn. 6. Tryck försiktigt batteriet på plats tills du hör ett klick. Batteriet är nu anslutet till datorns dockningskontakt.
 • Page 60 Använda Extended Life-batteriet 7. Skjut spärren som pilen visar. 8. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Så här tar du bort batteriet från datorn: 1. Kontrollera huvudbatteriets status. Om det inte är anslutet, eller om det är nästan helt urladdat, stänger du av datorn eller låter den gå...
 • Page 61 Använda Extended Life-batteriet 5. Tryck på batteriets utmatningsspärr 1 tills batteriet lyfts upp och du kan ta bort det 2 . Kapitel 2. Lösa problem med datorn...
 • Page 62 Använda Extended Life-batteriet ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 63: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Kapitel 3. Hjälp och service Hjälp och service . . 42 Ringa Customer Support Center . . 42 Få hjälp på webben . 42 Få hjälp var som helst i världen . . 43 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 64: Hjälp Och Service

  Tekniska ändringar - Ibland görs ändringar sedan produkten har sålts. Lenovo eller din återförsäljare, om Lenovo auktoriserat det, gör eventuella uppdateringar av maskinvaran tillgängliga. Följande ingår inte i garantin: v byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller Lenovodelar utan garanti ® ThinkPad...
 • Page 65: Få Hjälp Var Som Helst I Världen

  En aktuell lista över telefonnummer till Customer Support Center och öppettider finns på supportwebbplatsen: www.lenovo.com/think/support/. Om numret för ditt land eller din region inte finns med i listan kontaktar du din Lenovoåterförsäljare eller Lenovorepresentant. Få hjälp var som helst i världen Om du reser med datorn eller flyttar till ett land där din typ av ThinkPad-...
 • Page 66 Om du vill veta om din dator omfattas av internationell garantiservice och se en lista över i vilka länder service är tillgänglig, går du till www.lenovo.com/think/support/, klickar på Warranty och följer anvisning- arna på skärmen. ®...
 • Page 67: Bilaga A. Information Om Radioutrustning

  Liksom annan radioutrustning skickar Wireless LAN mini-PCI-kortet och Blue- tooth-dotterkortet ut elektromagnetisk energi i form av radiovågor. De energi- nivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än dem som skickas ut av andra typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 68 Eftersom Wireless LAN mini-PCI-kortet för och Bluetooth-dotterkortet fungerar inom ramen för säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att dessa inbyggda radio-LAN-kort är säkra att använda. Säker- hetsföreskrifterna och rekommendationerna bygger på etablerade vetenskap- liga rön och har utarbetas av expertkommittéer som fortlöpande granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet.
 • Page 69: Bilaga B. Garantiinformation

  Del 3 - Garantiinformation. Villkoren i Del 2 kan ersätta eller ändra villkoren i Del 1. De garantier som Lenovo lämnar i dessa Garantivillkor gäller enbart för Maskiner kunden anskaffar för eget bruk och inte för återförsäljning. Med “Maskin”...
 • Page 70 ändringar, brister i installations- och driftmiljön eller felaktigt underhåll från kundens sida v fel som orsakats av en produkt för vilken Lenovo inte är ansvarigt v icke-Lenovo-produkter, inklusive sådana som Lenovo kan anskaffa och till- handahålla tillsammans med, eller integrerade i, en Lenovomaskin på...
 • Page 71 Maskinen c. ge Serviceleverantören tillfredsställande, fri och säker tillgång till kun- dens lokaler m.m. för att Lenovo ska kunna fullgöra sina skyldigheter 4. (a) säkerställa att all information om identifierade eller identifierbara indi- vider (personuppgifter) raderas från Maskinen (så långt detta är tekniskt möjligt), (b) tillåta Serviceleverantören eller en underleverantör att å...
 • Page 72 återlämnas. Situationer kan uppkomma där kunden, till följd av avtalsbrott från Lenovos sida eller annat ansvar, har rätt till skadestånd från Lenovo. I varje sådant fall begränsas Lenovos ansvar, oavsett grunden för kundens skadeståndsanspråk (väsentligt avtalsbrott, vårdslöshet m.m.), om inte annat föreskrivs i tvingande lag, till 1.
 • Page 73: Del 2 - Nationsspecifika Villkor

  Tillämplig lag Kunden och Lenovo är överens om att det lands rätt i vilket kunden anskaffat Maskinen, skall gälla vid tolkning och tillämpning av rättigheter och skyldig- heter enligt dessa Garantivillkor, med undantag av landets lagvalsregler. DESSA GARANTIER GER KUNDEN VISSA JURIDISKA RÄTTIGHETER.
 • Page 74 MEXIKO Tillämplig lag:Följande läggs till efter den första meningen: Alla tvister som uppkommer i samband med Garantivillkoren skall avgöras uteslutande av de federala domstolarna i Mexico City, Distrido Federal. PARAGUAY Tillämplig lag:Följande läggs till efter den första meningen: Alla tvister som uppkommer i samband med Garantivillkoren skall avgöras uteslutande av domstolarna i Asunción.
 • Page 75 Ansvarsbegränsning:Följande läggs till i detta avsnitt: Om Lenovo bryter mot ett villkor eller en garanti som följer av Trade Practi- ces Act 1974, eller annan liknande lagstiftning, är Lenovos ansvar begränsat till reparation eller utbyte av varorna, eller leverans av likvärdiga varor.
 • Page 76 vakanser skall fyllas av respektive nominerande part. Förhandlingarna skall fortsätta från det stadium de var i när vakansen uppstod. Om någon av parterna vägrar eller på annat sätt underlåter att utse en skilje- domare inom 30 dagar från den dag motparten utser sin, skall den först utsedda skiljedomaren vara ensam skiljedomare, förutsatt att denna skiljedo- mare utsetts på...
 • Page 77 De garantier som anges i detta avsnitt gäller utöver alla rättigheter som kun- den kan ha enligt Consumer Guarantees Act 1993 eller annan tvingande lag. Consumer Guarantees Act 1993 gäller inte för gods eller tjänster som Lenovo tillhandahåller, om kunden har anskaffat godset för affärsdrivande verksam- het enligt definitionen i Consumer Guarantees Act.
 • Page 78 (ECONOMIC) i punkt 3 i femte stycket har tagits bort. EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA (EMEA) FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER I ALLA EMEA-LÄNDER: Garantivillkoren är tillämpliga på alla Maskiner som köpts från Lenovo eller en Lenovoåterförsäljare. Hur kunden erhåller garantiservice: Lägg till följande stycke i Västeuropa (Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, San Marino,...
 • Page 79 Maskinen i alla dessa länder från en Serviceleverantör, förut- satt att Maskinen har lanserats och gjorts tillgänglig av Lenovo i det land där kunden önskar få service. Om kunden köper en Maskin i ett land i Mellanöstern eller Afrika kan garan- tiservice för den Maskinen fås i alla dessa länder från en Serviceleverantör i...
 • Page 80 överklagas. Enligt paragraf 598 (2) i de österrikiska civilprocessrättsliga reglerna avsäger sig parterna uttryckligen rät- ten att åberopa paragraf 595 (1) punkt 7 i reglerna. Lenovo kan emellertid väcka talan vid behörig domstol i det land där installationen utförts.
 • Page 81 Maskinen. Begränsningen ovan gäller inte personskada (inbegripet dödsfall) eller sak- skada för vilken Lenovo enligt lag är skadeståndsskyldigt. 2. LENOVO, LENOVOS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER SERVICELEVERANTÖRER HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR FÖLJANDE ÄVEN OM DE INFORMERATS...
 • Page 82 Maskinen, eller begära att avtalet för Maskinen upphävs och få återbetalning av det erlagda beloppet. Det andra stycket är inte tillämpligt. Vad Lenovo kommer att göra för att åtgärda problem: Följande läggs till i detta avsnitt: Under garantitiden kommer Lenovo att ersätta kunden för transportkostnader vid leverans av den felaktiga Maskinen till IBM Service.
 • Page 83 Maskinen upphävs och få återbetalning av det erlagda beloppet. Det andra stycket är inte tillämpligt. Vad Lenovo kommer att göra för att åtgärda problem: Följande läggs till i detta avsnitt: Under garantitiden sker transport till Lenovo eller IBM Service av den felak- tiga Maskinen på...
 • Page 84 Med undantag för den ansvarsskyldighet som refereras till i punkt 1 ovan är Lenovo, Lenovos leverantörer, återförsäljare eller Serviceleverantörer under inga omständigheter ansvariga för något av följande, även om Lenovo eller de andra har underrättats om möjligheten av sådana förluster: ®...
 • Page 85 Med “Försummelse” avses i detta avsnitt gärningar, påståenden, underlåten- het eller vållande från Lenovos sida i samband med dessa Garantivillkor enligt vilka Lenovo har skyldigheter gentemot kunden, antingen för avtals- brott eller utomobligatoriskt ansvar. Ett antal Försummelser som tillsammans resulterar i, eller bidrar till, i princip samma förlust eller skada betraktas som en Försummelse.
 • Page 86: Del 3 - Garantiinformation

  Anm. Med ″region″ avses antingen Hongkong eller Macao, särskilda administrativa regioner i Kina. En garantitid på 3 år för delar och 1 år för arbete betyder att Lenovo tillhan- dahåller garantiservice utan avgift för: a. delar och arbete under garantitidens första år och b.
 • Page 87: Garantiservicealternativ

  Delar och arbete - 3 år Batteriet och tablettpen- nan - 1 år Anm: Din ThinkPad X41 Tablet-dator levereras med fem reservspetsar för tablettpennan. Förvara pennspetsarna på ett säkert ställe för framtida bruk. Pennspetsarna täcks inte av garantin för tablettpennan eller datorn.
 • Page 88 CRU-information och anvisningar för bytet levere- ras tillsammans med kundens Maskin och finns vid övriga tillfällen till- gängliga hos Lenovo på begäran av kunden. Kunden får begära att en Ser- viceleverantör installerar CRU utan ytterligare kostnad, under den typ av garantiservice som gäller för kundens Maskin.
 • Page 89: Telefonlista För Hela Världen

  USA: ring 1-800-IBM-SERV (426-7378). Andra länder: se telefonnummer nedan. Telefonlista för hela världen Telefonnumren kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg. Gå till http://www.lenovo.com/think/support och klicka på Support phone list så ser du en lista över aktuella telefonnummer. Land eller region Telefonnummer...
 • Page 90 Land eller region Telefonnummer Chile 800-224-488 (spanska) Kina 800 810 1818 (mandarin) Kina (särskilda administra- Hem-PC: 852 2825 7799 tiva regionen Hongkong) Företags-PC: 852 8205 0333 ThinkPad och WorkPad: 852 2825 6580 (kantonesiska, engelska, putonghua) Colombia 1-800-912-3021 (spanska) Costa Rica 284-3911 (spanska) Kroatien 0800-0426...
 • Page 91 Land eller region Telefonnummer Indien 1600-44-6666 Avgiftsfritt alternativ: +91-80-26788940 (engelska) Indonesien 800-140-3555 +62-21-251-2955 (engelska, bahasa-indonesiska) Irland 01-815-9202 (30-dagars komma-igång-support) 01-881-1444 (Garantiservice och support) (engelska) Italien 02-7031-6101 (30-dagars komma-igång-support) +39-800-820094 (Garantiservice och support) (italienska) Japan Persondatorer: Avgiftsfritt: 0120-887-870 Internationella samtal: +81-46-266-4724 ThinkPad: Avgiftsfritt: 0120-887-874 Internationella samtal: +81-46-266-4724...
 • Page 92 Land eller region Telefonnummer Norge 6681-1100 (30-dagars komma-igång-support) 8152-1550 (Garantiservice och support) (norska) Panama 206-6047 (spanska) Peru 0-800-50-866 (spanska) Filippinerna 1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (engelska, filippinska) Polen +48-22-878-6999 Portugal +351-21-892-7147 (portugisiska) Rumänien +4-021-224-4015 Ryssland +7-095-940-2000 (ryska) Singapore 1800-3172-888 (engelska, bahasa-melayu) Slovakien +421-2-4954-1217 Slovenien +386-1-4796-699 Spanien...
 • Page 93: Garantitillägg För Mexiko

  USA. Om villkoren skulle strida mot varandra gäller villkoren i detta tillägg. Alla program som förinstalleras i utrustningen har endast trettio (30) dagars garanti för installationsfel räknat från inköpsdatum. Lenovo ansvarar inte för informationen i sådana program och/eller andra program som kunden instal- lerar eller som installerats efter inköpet av produkten.
 • Page 94 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 95: Bilaga C. Reservdelar Som Kunden Själv Kan Byta Ut (Cru)

  ThinkVantage Productivity Center genom att trycka på den blå Access IBM-knappen på ThinkPad-datorn. Om du inte kommer åt instruktionerna, eller om du tycker det är svårt att byta ut en CRU-del, kan du utnyttja någon av följande extraresurser: © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 96 Hardware Maintenance Manual och instruktioner på videofilm finns på webbplatsen för support på adressen http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Customer Support Center. Telefonnummer till Support Center i ditt land finns i ”Telefonlista för hela världen” på sidan 67. ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 97: Bilaga D. Övrig Information

  Lenovo. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frå- gor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.
 • Page 98: Information Om Funktioner För Tv

  Hänvisningarna till andra webbplatser än Lenovos egna görs endast i infor- mationssyfte och Lenovo ger inga som helst garantier beträffande dessa plat- ser. Material som finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet som hör till denna produkt och användning av dessa webbplatser sker på kundens eget ansvar.
 • Page 99: Information Om Elektromagnetisk Strålning Klass B (För Användare I Kanada)

  Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. Lenovo ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av användning av andra kablar och kontakter än de rekommenderade eller obehöriga änd- ringar eller modifieringar av denna utrustning. Otillåtna ändringar kan resul- tera i att användaren fråntas rätten att utnyttja utrustningen.
 • Page 100: Miljöinformation För Japan

  55022. Gränsvärdena för utrustning av klass B har fastställts med hänsyn till kommersiella och industriella miljöer för att ge licensierad kommunikationsut- rustning rimligt skydd mot störningar. Miljöinformation för Japan Om du är anställd i ett företag och behöver kassera en ThinkPad-dator som företaget äger måste du följa den japanska lagen om återvinning av resurser.
 • Page 101 är du välkommen att besöka http://www.lotus.com/passport. Anm: När du använder Lotus SmartSuite 9.8 med din ThinkPad X41 Tablet- dator måste du arbeta från tangentbordet. Data som du anger med tablettpennan kommer inte att visas på rätt sätt. Ingen teknisk support tillhandahålls för användning av Lotus SmartSuite 9.8 på...
 • Page 102 Köpa uppgraderingar, fler licenser och teknisk support Programuppgraderingar och teknisk support är tillgängliga mot en avgift via IBMs Passport Advantage Program. Information om att köpa fler licenser för Notes, SmartSuite eller andra Lotus-produkter finns på webbadressen http://www.ibm.com eller http://www.lotus.com/passport. Beställa en CD-skiva: **Viktigt: Detta erbjudande berättigar dig att beställa en CD-skiva per licens.
 • Page 103 Varumärken Följande är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Följande är varumärken som tillhör International Business Machines Corpora- tion i USA och/eller andra länder: IBM (används under licens) IBM-logotypen (används under licens)
 • Page 104 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 105 26 säkerhetsanvisning v Installationsanvisningar BIOS 30 konfiguration 30 tangentbord problem 19 telefon, få hjälp via 42 konfigureringsinställning 30 testa datorn 12 tips, viktigt 6 tips om tablettläge 7 lagringsenhet, uppgradera 32 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 106 ® ThinkPad X41 Tablet Service och felsökning...
 • Page 108 PN: 39T9281 (1P) P/N: 39T9281...