Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet

(bulgarian) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 23 Access IBM...
 • Page 26 Бегъл поглед към вашия ThinkPad...
 • Page 27 Бегъл поглед към вашия ThinkPad...
 • Page 28 Компоненти...
 • Page 29 Спецификации...
 • Page 30 Грижа за вашия ThinkPad компютър...
 • Page 31 Грижа за вашия ThinkPad компютър ″ ″...
 • Page 32 Грижа за вашия ThinkPad компютър...
 • Page 33 Грижа за вашия ThinkPad компютър...
 • Page 34 Грижа за вашия ThinkPad компютър...
 • Page 36 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 37 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 38 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 39 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 40 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 41 Разрешаване на компютърни проблеми device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS...
 • Page 42 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 43 Разрешаване на компютърни проблеми ×...
 • Page 44 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 45 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 46 Разрешаване на компютърни проблеми critical low-battery error...
 • Page 47 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 48 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 49 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″ ″ ″ ″ ″...
 • Page 50 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 51 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″ ″ ″ ″ ″...
 • Page 52 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 53 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″...
 • Page 54 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″ ″ ″...
 • Page 55 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″...
 • Page 56 Разрешаване на компютърни проблеми...
 • Page 57 Разрешаване на компютърни проблеми ″ ″...
 • Page 58 Надстройване на твърдия диск...
 • Page 59 Надстройване на твърдия диск...
 • Page 60 Надстройване на твърдия диск...
 • Page 61 Подмяна на батерията...
 • Page 62 Подмяна на батерията...
 • Page 63 Използване на батерия с удължен живот...
 • Page 64 Използване на батерия с удължен живот...
 • Page 65 Използване на батерия с удължен живот...
 • Page 66 Използване на батерия с удължен живот...
 • Page 68 Получаване на помощ и сервиз...
 • Page 69 Получаване на помощ и сервиз...
 • Page 70 Получаване на помощ и сервиз...
 • Page 73 ″ ″...
 • Page 78 ″ ″ ″ ″...
 • Page 79 ″...
 • Page 80 ″ ″...
 • Page 81 ″ ″...
 • Page 82 ″ ″ ″ ″ ″ ″...
 • Page 83 ″ ″...
 • Page 84 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″...
 • Page 91 ″ ″...
 • Page 93 ″ ″...
 • Page 96 ″ ″...
 • Page 99 ó á á ñ ó Á ó...
 • Page 114 Номер: 39T9263 Отпечатано в Китай (1P) P/N: 39T9263...