Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Håndbok For Service Og Problemløsing

(norwegian) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X41 Tablet
Håndbok for service og problemløsing

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 3 ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 4 Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende måte. Denne maskinen inneholder deler som kan gjenvinnes. Den skal derfor ikke kastes som vanlig avfall, men leveres til en Lenovo-forhandler, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. Første utgave (November 2005) Originalens tittel: ThinkPad X41 Tablet Service and Troubleshooting Guide (39T9259) ©...
 • Page 5: Table Of Contents

  . 26 Environmental notices for Japan . . 78 Problemer med autentisering av Tilbud om IBM Lotus-programvare . . 79 fingeravtrykk . 28 Varemerker . . 81 Andre problemer . . 28 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Stikkordregister . . 83 ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 7: Viktig Sikkerhetsinformasjon

  ThinkPad-maskinen. Informasjonen i dette dokumentet endrer ikke betingelsene i kjøpsavtalen eller Lenovos garantibetingelser. Kundens sikkerhet er viktig for Lenovo. Våre produkter er utviklet med tanke på at de skal være sikre og effektive. Personlige datamaskiner er imidlertid elektroniske enheter. Strømledninger, batterieliminatorer og annet tilleggsutstyr kan være en potensiell sikkerhetsrisiko og kan føre til fysiske...
 • Page 8: Generelle Retningslinjer For Sikkerhet

  Produktet fungerer ikke slik det skal når du følger bruksanvisningen. Merk: Hvis du får slike problemer med et produkt (for eksempel med en skjøteledning) som ikke er produsert for eller av Lenovo, må du ikke bruke det produktet mer før du har kontaktet produsenten og fått instruksjoner om hva du må...
 • Page 9: Strømledninger Og Strømforsyningsenheter

  Merk: Enkelte deler kan oppgraderes eller skiftes ut av kunden. En slik del blir kalt en CRU (Customer Replaceable Unit). Lenovo merker slike deler nøye, og det følger også med dokumentasjon med instruksjoner når kunden kan bytte ut disse delene selv. Du må følge instruksjonene nøye.
 • Page 10: Skjøteledninger Og Annet Utstyr

  Koble utstyret forsiktig til og fra den elektriske stikkontakten. Batterier Alle personlige datamaskiner som er produsert av Lenovo, inneholder et ikke-oppladbart batteri på størrelse med en mynt, som gir strøm til systemklokken. I tillegg bruker mange bærbare produkter, for eksempel ThinkPad-PCene, et oppladbart batteri som gir systemet strøm når det ikke er...
 • Page 11: Varme Og Produktventilasjon

  Batterier som leveres av Lenovo til bruk i produktet, er kompatibilitetstestet og må bare byttes ut med deler som er godkjent. Du må aldri prøve å åpne eller utføre service på et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brenne opp batterier eller kortslutte metallkontaktene. Batteriet må...
 • Page 12: Sikkerhet For Cd- Og Dvd-Stasjon

  bruke maskinen i områder med stor trafikk. Hvis du må bruke maskinen i slike områder, bør du kontrollere den oftere og rengjøre den hvis det er nødvendig. Av sikkerhetshensyn og for å oppnå best mulig ytelse bør du alltid følge disse grunnreglene for behandling av maskinen: v Sørg for at dekselet er lukket når maskinen er tilkoblet.
 • Page 13 Koble til Koble fra Slå av strømmen. Slå av strømmen. Koble kablene til enhetene. Ta strømledningen ut av stikkontakten Ta signalkablene ut av kontaktene. Sett signalkablene i kontaktene. Ta ut alle kablene fra enhetene. Sett strømledningen i stikkontakten. Slå på strømmen. Viktig sikkerhetsinformasjon...
 • Page 14 Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Batteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: v Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av Lenovo. v Hold batteriet borte fra ild.
 • Page 15 FARE Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Litiumbatteriet inneholder litium og kan eksplodere hvis det ikke behandles og kastes på riktig måte. Batteriet kan bare byttes ut med den samme batteritypen. For å unngå fare for skade eller død må du ikke: (1) kaste batteriet eller legge det i vann, (2) utsette batteriet for varme over 100 grader C eller (3) prøve å...
 • Page 16: Laserklassifisering

  FARE For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade ved bruk av telefonutstyr må du alltid følge noen grunnleggende sikkerhetsregler, for eksempel: v Du må aldri installere telefonkabler i tordenvær. v Du må aldri installere telefonkontakter i våte lokaler med mindre kontaktene er beregnet på...
 • Page 17 FARE Ikke åpne den optiske lagringsstasjonen. Det finnes ingen deler inne i stasjonen som du kan justere eller reparere. Hvis du bruker styringsutstyr eller utfører justeringer eller rutiner som ikke er nevnt her, kan det føre til farlig stråling. Laserprodukter i klasse 1 er ikke ansett som farlige. Lasersystemet og den optiske lagringsstasjonen er laget slik at det ikke er mulig å...
 • Page 18 FARE Safety Notice for users in Australia Don’t connect phone line while using tablet mode. Ta vare på disse instruksjonene. ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 19: Viktig Merknad For Brukere

  ThinkPad-maskinen i henhold til de lokale reglene som gjelder for radiofrekvens. Før du bruker ThinkPad X41 Tablet-maskinen, må du lese Merknader om forskrifter for ThinkPad X41 Tablet, som følger med håndboken for service og problemløsing. Merknaden er pakket sammen med denne publikasjonen.
 • Page 20 xviii ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 21: Finne Informasjon Med Access Ibm-Knappen

  Noen av emnene i hjelpen inneholder korte videoklipp som viser hvordan du utfører visse oppgaver, for eksempel hvordan du skifter ut batteriet, setter inn et PCMCIA-kort eller oppgraderer minnet. Bruk kontrollknappene som vises © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 til å spille av videoklippet, stoppe det og spole tilbake. Merk: Hvis en oppstartbar enhet blir koblet til maskinen, og denne enheten har høyere oppstartsprioritet enn IDE-harddisken, starter maskinen opp fra denne enheten. ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 23: Kapittel 1. Oversikt Over Thinkpad-Maskinen

  Kapittel 1. Oversikt over ThinkPad-maskinen ThinkPad-maskinen . Spesifikasjoner Utstyr Ta vare på ThinkPad-maskinen . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Thinkpad-Maskinen

  ThinkPad-maskinen ThinkPad-maskinen Sett forfra Skjerm Lamper for systemstatus Strømbryter Access IBM-knapp Fingeravtrykkleser TrackPoint Nøkkelhull for sikkerhetslås Modemkontakt Ethernet-kontakt USB-kontakt Infrarød port PCMCIA-spor SD-spor Mikrofonkontakt Stereohodetelefonkontakt ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 25 ThinkPad-maskinen Sett bakfra Digitalpenn for tavle USB 2.0-kontakt Skjermkontakt Strømkontakt Kapittel 1. Oversikt over ThinkPad-maskinen...
 • Page 26: Utstyr

  Utstyr Utstyr Prosessor v Intel Pentium M-prosessor Minne v PC2-4200 DDR2 (Double Data Rate) synkron DRAM (Dynamic Random Access Memory) Lagringsenhet v 1,8-tommers harddisk Skjerm Fargeskjermen bruker TFT-teknologi: v Størrelse: 12,1 tommer v Oppløsning: – LCD: 1024 x 768 – Ekstern skjerm: Opptil 2048 x 1536 v Digitalpenn for tavle v Lysstyrkekontroll Tastatur...
 • Page 27: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner Spesifikasjoner Størrelse v Bredde: 274 mm v Dybde: – 246 mm med 4-cellers batteri installert – 269 mm med 8-cellers batteri installert v Høyde: 29 mm – 32 mm Omgivelser v Maksimal høyde over havet ved normalt lufttrykk: 3000 m v Temperatur –...
 • Page 28: Ta Vare På Thinkpad-Maskinen

  Ta vare på ThinkPad-maskinen Ta vare på ThinkPad-maskinen Selv om maskinen skal være driftssikker i normale arbeidsmiljøer, må du bruke sunn fornuft når du behandler den. Hvis du følger disse viktige rådene, vil du få mest mulig glede og nytte av maskinen din. Viktige råd: Tenk over hvor og hvordan du arbeider v Ikke ha maskinen på...
 • Page 29 Hvis du bruker en bæreveske, setter du den i PC-modus og lukker skjermen. Tips om hvordan du bruker digitalpennen v Bruk bare digitalpennen som ble levert med ThinkPad X41 Tablet-maskinen, eller den du kjøpte som tilleggsutstyr til maskinen. Det er kun denne Kapittel 1. Oversikt over ThinkPad-maskinen...
 • Page 30 Ta vare på ThinkPad-maskinen pennen som kan brukes med ThinkPad X41 Tablet-maskinen. Hvis du bruker en annen type digitalpenn, kan den sette seg fast i holderen eller gi andre problemer. v Digitalpennen for tavle er ikke vannfast. Vær forsiktig slik at du ikke får vann på...
 • Page 31 Ta vare på ThinkPad-maskinen – Minnemodul – Mini-PCI-kort – Kommunikasjonsdatterkort Rengjøre dekselet på maskinen Du bør rengjøre maskinen av og til. Det gjør du slik: 1. Lag en blanding av et mildt rengjøringsmiddel (som ikke inneholder skurepulver eller sterke kjemikalier som syre eller alkaliske stoff). Bruk 5 deler vann og 1 del rengjøringsmiddel.
 • Page 32 Ta vare på ThinkPad-maskinen 4. Vri ut så mye vann du klarer. 5. Tørk av skjermen igjen og pass på at det ikke drypper væske inn i maskinen. 6. Tørk skjermen før du lukker den. Behandling av fingeravtrykkleseren Fingeravtrykkleseren kan bli skadet eller slutte å virke, hvis du v risser i overflaten på...
 • Page 33: Kapittel 2. Løse Problemer Med Maskinen

  Gjenopprette forhåndsinstallert programvare Problemer med hvilemodus og Oppgradere harddiskstasjonen . . 32 dvalemodus . . 21 Bytte batteri . . 35 Problemer med skjermen på maskinen . . 24 Bruke ekstrabatteriet . . 37 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Løse Problemer

  Løse problemer med maskinen Løse problemer Hvis du har problemer med maskinen, kan du teste den med programmet PC-Doctor for Windows. Slik starter du PC-Doctor for Windows: 1. Klikk på Start. 2. Flytt pekeren til Alle programmer og deretter til PC-Doctor for Windows. 3.
 • Page 35 Løse problemer med maskinen Melding Løsning 0176: Systemsikkerhet - Denne meldingen blir vist hvis du fjerner sikkerhetsbrikken og installerer Det er gjort ulovlige den på nytt, eller hvis du installerer en ny. Du må gå til BIOS Setup Utility endringer i systemet. for å...
 • Page 36 Løse problemer med maskinen Melding Løsning 01C8: Det ble funnet mer Fjern enten et Mini-PCI-modemkort eller et modemdatterkort. Du kan også enn 1 modemenhet. trykke på Esc for å overse varselmeldingen. Hvis du fremdeles får feil, Fjern en av dem. Trykk trenger maskinen service.
 • Page 37 Løse problemer med maskinen Melding Løsning 0251: Ugyldig Systemets CMOS kan ha blitt ødelagt av et program. Maskinen bruker CMOS-kontrollsum for standardinnstillingene. Kjør BIOS Setup Utility for å konfigurere systemet innstillingene på nytt. Hvis du fremdeles får samme feilkode, trenger maskinen service.
 • Page 38 Hvis maskinen fremdeles ikke starter, kontakter du Support Center. Du finner telefonnumre under “Verdensomfattende telefonliste” på side 67. 2010: Advarsel: Det er Hvis den primære stasjonsbrønnen er en ikke-IBM/Lenovo-harddisk (HDD) mulig at den interne eller en gammel IBM-harddisk som ikke støttes av dette systemet, kan du, harddisken (HDD) ikke ved å...
 • Page 39: Feil Uten Meldinger

  Løse problemer med maskinen Melding Løsning Dvalefeil Systemkonfigurasjonen er forskjellig fra da maskinen gikk over i dvalemodus, og maskinen kan ikke gjenoppta normal drift. v Gjenopprett systemkonfigurasjonen til verdiene som gjaldt før maskinen gikk over i dvalemodus. v Hvis størrelsen på minnet er endret, gjenoppretter du dvalefilen. Operativsystemet ble Kontroller at ikke funnet.
 • Page 40 Løse problemer med maskinen Løsning: Hvis det er definert et oppstartingspassord, må du trykke på en tast for å få frem forespørselen om oppstartingspassord. Deretter skriver du riktig passord og trykker på Enter. Hvis forespørselen for oppstartingspassordet ikke blir vist, kan det hende at lysstyrkenivået er satt til minste lysstyrke.
 • Page 41: Problemer Med Passord

  Hvis du glemmer harddiskpassordet, kan ikke en autorisert Lenovo -forhandler nullstille passordet eller gjenopprette data på harddisken. Du må ta med maskinen til en autorisert Lenovo-forhandler eller -representant for å bytte ut harddisken. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.
 • Page 42: Problemer Med Trackpoint

  Løse problemer med maskinen 2. Koble fra den eksterne numeriske tastgruppen eller musen. 3. Slå på maskinen og forsøk å bruke tastaturet en gang til. Hvis feilen med tastaturet er rettet, kobler du til den numeriske tastgruppen, det eksterne tastaturet eller musen på riktig måte. Hvis tastaturet fremdeles ikke virker, trenger maskinen service.
 • Page 43: Problemer Med Hvilemodus Og Dvalemodus

  Løse problemer med maskinen v Når du trykker på TrackPoint-stikken lenge om gangen. v Når temperaturen endres. Problem: Musen eller pekeenheten virker ikke. Løsning: Kontroller at TrackPoint har innstillingen Automatisk i programmet ThinkPad-konfigurering. Koble deretter fra musen eller pekeenheten og prøv å...
 • Page 44 Løse problemer med maskinen Løsning: Kontroller at v batteriet er oppladet. v driftstemperaturen er innenfor det akseptable området. Les “Spesifikasjoner” på side 5. Hvis alt dette er i orden, trenger maskinen service. Problem: Feilmeldingen om kritisk svakt batteri blir vist, og maskinen blir slått av umiddelbart.
 • Page 45 Løse problemer med maskinen inne i minst 4 sekunder. Hvis systemet fremdeles ikke blir tilbakestilt, fjerner du batterieliminatoren og batteriet. Problem: Maskinen vil ikke gå over i hvilemodus eller dvalemodus. Løsning: Kontroller om noe er blitt valgt som kan hindre at maskinen går over i hvilemodus eller dvalemodus.
 • Page 46: Problemer Med Skjermen På Maskinen

  Løse problemer med maskinen kommunikasjonsprogrammet og deretter ta ut PCMCIA-kortet, eller deaktivere PCMCIA-sporet. Klikk på ikonet for trygg fjerning av maskinvare på oppgavelinjen. v Hvis dvalemodusen ikke er aktivert. Slik aktiverer du den: 1. Start programmet ThinkPad-konfigurering. 2. Klikk på Strømstyring. 3.
 • Page 47: Problemer Med Batteriet

  Løse problemer med maskinen 5. Kontroller at det står ″Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family″ i vindet med kortinformasjon. 6. Klikk på knappen Egenskaper. Se i feltet ″Enhetsstatus″ og kontroller at enheten virker på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, klikker du på knappen Feilsøking.
 • Page 48: Problemer Med Harddisk

  Løse problemer med maskinen Problem: Driftstiden til et fullt ladet batteri er for kort. Løsning: Lad ut og lad opp batteriet. Hvis batteriet fremdeles lades ut for raskt, må du ta i bruk et nytt batteri. Problem: Maskinen virker ikke med et helt oppladet batteri. Løsning: Overspenningsbeskytteren i batteriet kan være aktivert.
 • Page 49 Løse problemer med maskinen Løsning: Bruk Rescue and Recovery-arbeidsområdet til å løse eller finne problemet. Det er enkelt å starte Rescue and Recovery-arbeidsområdet. Slik åpner du Rescue and Recovery: 1. Slå maskinen av og deretter på igjen. 2. Følg nøye med på skjermen når maskinen starter på nytt. Når meldingen “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”...
 • Page 50: Problemer Med Autentisering Av Fingeravtrykk

  Løse problemer med maskinen På siden Systeminformasjon kan du se viktig informasjon om maskin- og programvaren i datamaskinen. Denne informasjonen kan være svært nyttig når du skal prøve å løse problemer. På siden Garantistatus kan du se når garantien din utløper, hvilke servicebetingelser du har for maskinen, eller en liste med utskiftningsdeler.
 • Page 51 Løse problemer med maskinen Løsning: Gå til Startup-menyen i BIOS Setup Utility. Kontroller at oppstartingssekvensen i BIOS Setup Utility er definert slik at maskinen starter fra den enheten du vil. Kontroller at enheten som maskinen starter fra, er aktivert. På oppstartingsmenyen i BIOS Setup Utility må...
 • Page 52: Starte Bios Setup Utility

  Merknader: 1. Lenovo garanterer ikke at Drive Fitness Test fungerer på riktig måte. 2. Hvis du skal bruke en ekstra harddisk, må du oppdatere fastvaren til seneste versjon. Hvis applikasjonen fremdeles ikke virker, bør du kontakte leverandøren eller teknisk service.
 • Page 53: Gjenopprette Forhåndsinstallert Programvare

  Løse problemer med maskinen 2. Fjern eventuelle disketter fra diskettstasjonen og slå av datamaskinen. 3. Slå på maskinen. Når du ser meldingen “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” nederst til venstre på skjermen, trykker du på Access IBM-knappen. Rescue and Recovery-arbeidsområdet blir åpnet.
 • Page 54: Oppgradere Harddiskstasjonen

  Oppgradere harddiskstasjonen Du kan øke lagringskapasiteten til maskinen ved å bytte ut harddisken med en harddisk som har større kapasitet. Du kan kjøpe en ny harddisk fra din forhandler eller Lenovo-representant. ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 55 Oppgradere harddisken Merknader: 1. Du bør bare bytte ut harddisken hvis du skal oppgradere eller reparere den. Kontaktene og brønnen til harddisken er ikke utformet for hyppige endringer eller veksling mellom stasjoner. 2. Rescue and Recovery-arbeidsområdet og produktgjenopprettingsprogrammet ligger ikke på den ekstra harddisken. Behandle en harddisk v Ikke slipp ned harddisken eller utsett den for støt eller slag.
 • Page 56: Oppgradere Harddisken

  Oppgradere harddisken ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 57: Bytte Batteri

  Oppgradere harddisken 6. Åpne skjermen på maskinen, plasser maskinen på siden og ta ut harddisken ved å dra dekselet ut fra datamaskinen. 7. Fjern dekselet fra harddisken. 8. Fest dekselet til den nye harddisken. 9. Sett inn harddisken og dekselet i harddiskbrønnen. Trykk dem deretter på...
 • Page 58 Bytte batteri Merk: Hvis du bruker et PCMCIA-kort eller Secure Digital-kort, er det mulig at maskinen ikke kan settes i dvalemodus. Hvis det skjer, slår du av maskinen. 2. Lukk skjermen på maskinen og snu maskinen opp ned. 3. Skyv batterilåsen til opplåst posisjon. 4.
 • Page 59: Bruke Ekstrabatteriet

  Bytte batteri 5. Hold fremre kant av ekstrabatteriet mot fremre kant av batterirommet i maskinen, og skyv deretter batteriet forsiktig på plass. 6. Skyv batterilåsen til låst posisjon. 7. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømforsyningen og alle ledningene til maskinen. Bruke ekstrabatteriet Du kan koble et ekstrabatteri for ThinkPad X40 Series til dokkontakten på...
 • Page 60 Bruke ekstrabatteriet 4. Koble festebraketten til ekstrabatteriet. Se illustrasjonen nedenfor. 5. Juster sporene på batteriet mot hullene på datamaskinen. 6. Trykk batteriet forsiktig på plass til du hører et klikk. Batteriet kobles til dokkontakten på maskinen. ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 61 Bruke ekstrabatteriet 7. Skyv låsen slik pilen viser. 8. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømforsyningen og alle ledningene til maskinen. Slik tar du ut batteriet fra maskinen: 1. Kontroller statusen til hovedbatteriet. Hvis det ikke er koblet til, eller hvis det er koblet til og nesten utladet, må...
 • Page 62 Bruke ekstrabatteriet 5. Trykk på utløsermekanismen ( 1 ) slik at batteriet blir løftet opp. Fjern deretter batteriet ( 2 ). ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 63: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Kapittel 3. Få hjelp og service Få hjelp og service . . 42 Kontakte Customer Support Center . . 42 Få hjelp på weben . . 42 Internasjonal hjelpetjeneste . . 44 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 64: Få Hjelp Og Service

  Få hjelp og service Hvis du trenger hjelp, service, teknisk assistanse eller bare mer informasjon om ThinkPad-maskiner, kan du få det fra Lenovo på forskjellige måter. Dette emnet inneholder opplysninger om hvor du kan henvende deg hvis du vil ha mer informasjon om ThinkPad-maskiner, hva du skal gjøre hvis det oppstår...
 • Page 65 Få hjelp og service Dette omfattes ikke av garantien: v Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke er garantert av Lenovo Merk: Alle deler med garanti har en ID med 7 tegn i dette formatet: FRU XXXXXXX.
 • Page 66: Internasjonal Hjelpetjeneste

  Hvis du vil finne ut om maskinen er kvalifisert for internasjonal garantiservice og se på en liste over land der slik service er tilgjengelig, kan du gå til www.lenovo.com/think/support/, klikke på Warranty og følge instruksjonene på skjermen. ®...
 • Page 67: Tillegg A. Informasjon Om Trådløs Kommunikasjon

  Filoverføring (File Transfer) v Synkronisering (Synchronization) v Lydutgang (Audio Gateway) v Hodetelefon (Headset) v Skriver (Printer) v Grensesnittenheter (tastatur/mus) Human Interface Devices (Keyboard/Mouse) v Standardbilde (Basic Image) v Håndfri (Handsfree) v AV-profil © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 68: Arbeidsmiljø Og Helse

  Fordi Wireless LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-datterkortet opererer innenfor retningslinjene for standarder og anbefalinger om sikkerhet for radiofrekvenssignaler, mener Lenovo at integrerte trådløse kort ikke innebærer noen risiko for brukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den...
 • Page 69: Tillegg B. Garantibetingelser

  Ingen av disse bestemmelsene tilsidesetter forbrukerens lovbestemte og ufravikelige rettigheter. Hva garantibetingelsene dekker Lenovo garanterer at hver Maskin 1) er feilfri i materialer og utførelse og 2) er i overensstemmelse med Lenovos offisielt kunngjorte spesifikasjoner (“Spesifikasjoner”) som kan leveres på forespørsel. Garantiperioden for en Maskin starter på...
 • Page 70 Kunden; v feil som skyldes et produkt Lenovo ikke er ansvarlig for; og v ethvert ikke-Lenovo-produkt, inkludert slike som Lenovo anskaffer og leverer sammen med eller integrert i en Lenovo-maskin på forespørsel fra Kunden.
 • Page 71 Maskinen; og c. gi Serviceleverandøren tilstrekkelig, fri og sikker adgang til lokalene slik at Lenovo kan oppfylle sine forpliktelser. 4. (a) sørge for at all informasjon om identifiserte eller identifiserbare personer (Personopplysninger) blir slettet fra Maskinen (i den utstrekning dette er teknisk mulig), (b) tillate Serviceleverandøren eller en leverandør å...
 • Page 72 (c) sørge for at slik behandling er i overensstemmelse med aktuell lovgivning om Personopplysninger. Ansvarsbegrensning Lenovo er ansvarlig for tap av eller skade på Kundens Maskin kun mens den 1) er i Lenovos forvaring eller 2) transporteres i de tilfeller der Lenovo er ansvarlig for å betale fraktomkostningene.
 • Page 73: Del 2 - Landavhengige Betingelser

  DISSE GARANTIBETINGELSENE GIR KUNDEN SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER. KUNDEN KAN OGSÅ HA ANDRE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. Jurisdiksjon Alle partenes rettigheter og forpliktelser er underlagt domstolene i landet der Maskinen ble kjøpt. Del 2 - Landavhengige betingelser AMERIKA ARGENTINA...
 • Page 74 CANADA Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter punkt 1 i dette avsnittet: 1. skader på person, herunder død, eller fysiske skader på eiendom, som skyldes uaktsomhet fra Lenovo; og Lovvalg: Følgende erstatter "lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt" i første setning: lovgivningen i provinsen Ontario.
 • Page 75 Ansvarsbegrensning: Følgende tilføyes dette avsnittet: Der Lenovo ikke overholder en betingelse eller forpliktelse angitt i Trade Practices Act 1974 eller annen liknende lovgivning, er Lenovos ansvar begrenset til reparasjon eller bytte av varene, eller levering av tilsvarende varer.
 • Page 76 Lenovo; og 2. ved andre direkte skader oppstått i en situasjon som omfatter ikke-oppfyllelse fra Lenovo i henhold til eller på annen måte knyttet til disse garantibetingelsene, beløpet Kunden har betalt for Maskinen som kravet gjelder.
 • Page 77 Kunden har i henhold til Consumer Guarantees Act 1993 eller annen lovgivning, som ikke kan fraskrives eller begrenses. Consumer Guarantees Act 1993 gjelder ikke for varer Lenovo leverer, hvis Kunden anskaffer varene til forretningsformål slik det er definert i denne loven.
 • Page 78 Ansvarsbegrensning: Ordene ″SPESIELLE″ og ″ØKONOMISKE″ i punkt 3 i femte ledd strykes. EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA (EMEA) FØLGENDE BETINGELSER GJELDER FOR ALLE EMEA-LAND: Disse garantibetingelsene gjelder for Maskiner som er kjøpt fra Lenovo eller en Lenovo-forhandler. Hvordan få garantiservice: Tilføy følgende ledd i Vest-Europa (Andorra, Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia,...
 • Page 79 Kunden få garantiservice for Maskinen i et hvilket som helst av disse landene fra en Serviceleverandør, forutsatt at Maskinen er annonsert og gjort tilgjengelig av Lenovo i landet der Kunden ønsker å få utført service. Hvis Kunden kjøper en Maskin av typen PC i Albania, Armenia,...
 • Page 80 Bahrain, Botswana, Burundi, De forente arabiske emiratene, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Jemen, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mosambik, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi-Arabia, Sierra Leone, Somalia, Storbritannia, Tanzania, Uganda, Vestbredden/Gaza, Zambia og Zimbabwe; og 5) ″lovgivningen i Sør-Afrika″ i Sør-Afrika, Namibia, Lesotho og Swaziland.
 • Page 81 Derfor gir partene, i henhold til paragraf 598 (2) i Østerrikes lov om sivilprosesser, uttrykkelig avkall på anvendelse av paragraf 595 (1) nummer 7 i loven. Lenovo kan imidlertid starte forhandlinger ved en kompetent domstol i landet der Maskinen er installert.
 • Page 82 Maskinen. Begrensningen ovenfor gjelder ikke for skader på person, herunder død, og på løsøre og fast eiendom som Lenovo er rettslig ansvarlig for. 2. LENOVO OG LENOVOs LEVERANDØRER, FORHANDLERE OG SERVICELEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE SELV OM DE ER...
 • Page 83 Foreldelsesfrist for forbrukere, som gjelder ved brudd på garantibetingelser, er som minimum den lovfestede perioden. Hvis Serviceleverandøren ikke kan reparere en Lenovo-maskin, kan Kunden enten be om delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for Maskinen og få...
 • Page 84 Følgende ledd tilføyes dette avsnittet: Minste garantiperiode for Maskiner er tolv måneder. Hvis Serviceleverandøren ikke kan reparere en Lenovo-maskin, kan Kunden enten be om delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for Maskinen og få...
 • Page 85 Misligholdet. Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er Lenovo og Lenovos leverandører, forhandlere og Serviceleverandører under ingen omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om de er underrettet om muligheten for slike tap: 1.
 • Page 86 Serviceleverandører samlet er ansvarlig for. Forhold Lenovo ikke er ansvarlig for Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er verken Lenovo eller noen av Lenovos leverandører, forhandlere eller Serviceleverandører under noen omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om de er underrettet om muligheten for slike tap: 1.
 • Page 87: Del 3 - Opplysninger Om Garantibetingelser

  Garantiperioden kan variere etter land eller region og er oppgitt i tabellen nedenfor. MERK: ″Region″ betyr enten Hongkong eller Macau S.A.R. En garantiperiode på 3 år for deler og 1 år for arbeid betyr at Lenovo gir garantiservice uten omkostninger for: a.
 • Page 88: Typer Av Garantiservice

  Deler og arbeid - 3 år Batteri og digitalpenn for tavle - 1 år Merk: ThinkPad X41 Tablet blir levert med fem ekstra spisser for X41 Tablet-digitalpenn. Oppbevar spissene på et trygt sted for senere bruk. Disse spissene omfattes ikke av garantien for digitalpennen eller maskinen.
 • Page 89: Verdensomfattende Telefonliste

  Når Maskinen er reparert eller skiftet ut, gjøres den tilgjengelig for henting eller, ved service med innsending, returneres den til Kunden. Frakt betales av Lenovo hvis ikke Kundens Serviceleverandør oppgir noe annet. Kunden er ansvarlig for installering og kontroll av Maskinen.
 • Page 90 Land eller region Telefonnummer Afrika Afrika: +44 (0)1475 555 055 Sør-Afrika: +27 11 3028888 og 0800110756 Sentral-Afrika: Kontakt nærmeste IBM Business Partner Argentina 0800-666-0011 (spansk) Australia 131-426 (engelsk) Østerrike 01-24592-5901 (30 dagers støtte for å komme i gang) 01-211-454-610 (garantiservice og støtte) (tysk) Belgia 02-210-9820 (30 dagers støtte for å...
 • Page 91 Land eller region Telefonnummer El Salvador 250-5696 (spansk) Estland +386-61-1796-699 Finland 09-459-6960 (30 dagers støtte for å komme i gang) +358-800-1-4260 (garantiservice og støtte) (finsk) Frankrike 0238-557-450 (30 dagers støtte for å komme i gang) Maskinvare: 0810-631-213 (garantiservice og støtte) Programvare: 0810-631-020 (garantiservice og støtte) (fransk) Tyskland...
 • Page 92 Land eller region Telefonnummer Japan Bordmodell: Gratisnummer: 0120-887-870 Internasjonalt: +81-46-266-4724 ThinkPad: Gratisnummer: 0120-887-874 Internasjonalt: +81-46-266-4724 Begge numrene ovenfor besvares med en japansk talemelding. Hvis du ønsker engelsk, venter du til den japanske talemeldingen er ferdig, og deretter vil operatøren svare deg. Be om ″English support please,″ og så vil samtalen bli overført til en engelskspråklig operatør.
 • Page 93: Guarantee Supplement For Mexico

  Territory of the Mexican United States. In the event of a conflict, the terms of this supplement shall apply. All software programs pre-loaded in the equipment shall only have a thirty- (30) day guarantee for installation defects from the date of purchase. Lenovo Tillegg B. Garantibetingelser...
 • Page 94 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Marketing by: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México C.P.
 • Page 95: Tillegg C. Enheter Som Kan Skiftes Ut Av Kunden (Cruer)

  Du starter ThinkVantage Productivity Center ved å trykke på den blå Access IBM-knappen på ThinkPad-maskinen. Hvis du ikke får tilgang til disse instruksjonene eller har problemer med å erstatte en CRU, kan du bruke en av følgende tilleggsressurser: © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 96 Hardware Maintenance Manual og videofilmer tilgjengelig på nettstedet for støtte: http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Customer Support Center. Du finner telefonnummeret til nærmeste Support Center (kundeservice) under “Verdensomfattende telefonliste” på side 67. ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 97: Tillegg D. Merknader

  Henvisninger i boken til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at Lenovo har til hensikt å gjøre dem tilgjengelige i alle land der Lenovo driver virksomhet. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes.
 • Page 98: Merknad Om Utsignaler For Tv

  Resultater som er innhentet i andre operativmiljøer, kan variere. Lenovo kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg. Eventuelle henvisninger til nettsteder som ikke tilhører Lenovo, er bare til orientering og innebærer på...
 • Page 99: Industry Canada Class B Emission Compliance Statement

  Lenovo er ikke ansvarlig for radio- og fjernsynsforstyrrelser som oppstår fordi det er brukt kabler eller utstyr som ikke er anbefalt av Lenovo, eller fordi det er gjort ikke godkjente endringer på utstyret. Slike endringer kan føre til at godkjenning for bruk av utstyret blir ugyldig.
 • Page 100: Environmental Notices For Japan

  Environmental notices for Japan If you are a company employee and need to dispose of a ThinkPad computer that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. The computer is categorized as industrial waste.
 • Page 101: Tilbud Om Ibm Lotus-Programvare

  Merk: Når du bruker Lotus SmartSuite v9.8 med ThinkPad X41 Tablet, skriver du inn alle inndata med tastaturet. Inndata som legges inn med digitalpennen, blir ikke vist riktig. Du får ikke teknisk støtte for bruk av Lotus SmartSuite v9.8 på...
 • Page 102 Kjøp av oppgraderinger, flere lisenser og teknisk støtte Programvareoppgraderinger og teknisk støtte er tilgjengelig mot et gebyr via IBMs Passport Advantage-program. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kjøpe flere lisenser til Notes, SmartSuite eller andre Lotus-produkter, på http://www.ibm.com eller http://www.lotus.com/passport. Slik bestiller du en CD: **Viktig: I henhold til dette tilbudet kan du bestille ett CD-medium per lisens.
 • Page 103: Varemerker

  Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Navnene nedenfor er varemerker for International Business Machines Corporation i USA og/eller andre land. IBM (brukt under lisens)
 • Page 104 ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 105 21 sett forfra 2 sikkerhetsinformasjon v skjerm 24 konfigurasjonsoppsett 30 spesifikasjoner 5 lagringsenhet, oppgradere 32 tastatur løse problemer 12 problemer 19 tavlemodus, tips 7 telefon, hjelp over 42 Merknad om forskrifter xvii © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 106 ® ThinkPad X41 Tablet Håndbok for service og problemløsing...
 • Page 108 Delenummer: 39T9274 (1P) P/N: 39T9274...