Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési És Hibajavítási Kézikönyv

(hungarian) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X41 Tablet
Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 3 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 4 “Fontos biztonsági előírások” oldalszám: v, A. függelék, “Rádiós funkciókkal kapcsolatos információk”, oldalszám: 45, B. függelék, “Jótállási tájékoztatás”, oldalszám: 47 és D. függelék, “Megjegyzések”, oldalszám: 75. Első. kiadás (2005. november) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Szerzői jog IBM Corporation 2005. Minden jog fenntartva...
 • Page 5: Table Of Contents

  Kanadai Ipari Szabvány B osztályú Akkumulátor problémák . . 25 sugárzásmegfelelési nyilatkozat . 77 Merevlemez-meghajtó problémák . . 26 Az Európai Unió EMC előírásainak való Rendszerindítási probléma . . 26 megfelelési nyilatkozat . . 77 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Tárgymutató . 83 Környezetvédelmi megjegyzések Japán számára . . 78 Ajánlat IBM Lotus szoftverre . . 79 Védjegyek . . 81 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 7: Fontos Biztonsági Előírások

  Ön vásárlási szerződésének, sem a Lenovo korlátozott jótállási nyilatkozatának a feltételeit. A vásárló biztonsága fontos a Lenovo számára. Termékeink fejlesztése úgy történik, hogy azok biztonságosak és hatékonyak legyenek. A személyi számítógépek azonban elektronikus eszközök. A tápkábelek, hálózati adapterek és egyéb kiegészítők potenciális biztonsági kockázatot idézhetnek elő, ami fizikai vagy tárgyi sérülést...
 • Page 8: Általános Biztonsági Szabályok

  A termék leesett vagy valahogyan megsérült. v A termék nem működik normálisan, amikor követi az üzemeltetési utasításokat. Megjegyzés: Ha az előbbi körülményeket valamely nem Lenovo vagy annak részére gyártott termékkel kapcsolatban észlelné (például: hosszabbító), ne használja tovább a terméket, amíg kapcsolatba nem lép a termék gyártójával, vagy ki nem cseréli megfelelő...
 • Page 9: Tápkábelek És Hálózati Adapterek

  Megjegyzés: Egyes részegységeket a felhasználó is frissíthet vagy cserélhet. Az ilyen részeket hívjuk Vásárló által cserélhető egységeknek (CRUs). A Lenovo kifejezetten megadja a CRU-kat, és utasításokkal ellátott dokumentációt ad arról, hogy mikor cserélheti a felhasználó ezeket. Mindenképpen pontosan kövesse az utasításokat, amikor ilyen cseréket hajt végre.
 • Page 10: Hosszabbító Kábelek És Kapcsolódó Eszközök

  Ezen fölül sok hordozható termék, például a ThinkPad noteszgép, újratölthető akkumulátorcsomagot is használ, amely utazás közben energiával látja el a rendszert. A Lenovo által szállított akkumulátort megvizsgálták, és alkalmasnak találták arra, hogy a termékben működjön. Ezért szükség esetén csak jóváhagyott akkumulátorral szabad kiváltani.
 • Page 11: Hő És Termékhűtés

  Ne nyissa föl, és ne próbálja javítani az akkumulátort! Ne törje össze, ne lyukassza ki, ne vesse tűzbe, és ne zárja rövidre az akkumulátort! Víztől és más folyadékoktól óvja az akkumulátort! Szigorúan csak a termékleírásban megadott utasításoknak megfelelően töltse újra az akkumulátort! Az akkumulátor helytelen használat vagy nem megfelelő...
 • Page 12: Cd És Dvd Meghajtóra Vonatkozó Biztonsági Előírások

  v Tartsa csukott állapotban a borítót, valahányszor bedugja a számítógépet a hálózatba! v Szabályos időközönként ellenőrizze kívülről az összegyűjtött piszkot! v Távolítsa el a piszkot a ventilátoroknál és a borítók perforációinál! Gyakrabban kell tisztítani a számítógépet, ha erősen szennyezett környezetben vagy nagy forgalmú helyen üzemelteti.
 • Page 13 Fontos biztonsági előírások...
 • Page 14 Az akkumulátor helytelen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátor kis mennyiségben ártalmas anyagokat tartalmaz. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében: v Csak Lenovo által javasolt típusra cserélje az akkumulátort. v Az akkumulátort tartsa távol mindenféle tűztől. v Ne tegye ki víz vagy eső hatásának.
 • Page 15 VESZÉLY! Ha a mentési akkumulátort helytelenül cseréli, robbanásveszély állhat elő. A Li-Ion akkumulátor lítiumot tartalmaz, amely helytelen kezelés vagy leselejtezés esetén felrobbanhat. Az akkumulátort csak ugyanarra a típusra cserélje. Az esetleges életveszély és sebesülés elkerülése érdekében: (1) ne dobja és ne merítse az akkumulátort vízbe, (2) ne engedje felmelegedni 100 °C (212 °F) fölé, illetve (3) ne kísérelje meg javítani vagy szétszerelni.
 • Page 16: Lézer Megfelelési Nyilatkozat

  VESZÉLY! A tűzveszély, az áramütés és sérülések elkerülése érdekében telefonberendezések használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat: v Soha ne csatlakoztasson telefonkábelt villámlással járó vihar során. v Soha ne csatlakoztasson telefoncsatlakozót nedves helyeken, kivéve ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyekre készült. v Soha ne érintse meg a szigeteletlen telefonvezetékeket vagy lezárókat, ha a telefonkábel nincs leválasztva a hálózati csatolónál.
 • Page 17 VESZÉLY Ne nyissa fel az optikaimeghajtó-egységet, belsejében nem találhatók felhasználó által javítható alkatrészek. Az itt megadottaktól eltérő kezelőszervek használata, beállítások végzése vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást eredményezhet. Az 1. osztályba tartozó lézer termékeket nem tekintik veszélyesnek. A lézerrendszer és az optikai tárolóeszköz kialakítása biztosítja, hogy a szokásos működés, karbantartás és szervizelés esetén nem lehetséges az 1.
 • Page 18 VESZÉLY Biztonsági figyelmeztetés ausztrál felhasználóknak Ne csatlakoztasson telefonvonalat tablet üzemmódban. Tegye el ezeket az útmutatásokat. ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 19: Fontos Megjegyzések Felhasználóknak

  A ThinkPad számítógépet a helyi RF előírások figyelembevételével kell telepíteni és használni. A ThinkPad X41 Tablet számítógép használata előtt olvassa el a Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet című kiadványt e könyv kiegészítéseként. A kiadvány ezzel a könyvvel együtt érkezik.
 • Page 20 xviii ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 21: Információk Megtalálása Az Access Ibm Segítségével

  Visszaállíthatja biztonsági mentéseit, feltételezve, hogy mentéseit a Rescue and Recovery programmal készítette. v Elindíthatja a BIOS Setup Utility programot, ahol megtekintheti és módosíthatja a BIOS beállításokat. v Elindíthat egy segédprogramot, amely lehetővé teszi a kezdeti betöltési sorrend megváltoztatását. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 A súgó rendszer egyes témakörei rövid video klip formájában mutatják be bizonyos feladatok végrehajtását, mint például az akkumulátor cseréjét, PC kártya behelyezését vagy a memória bővítését. A lejátszáshoz, a szünethez és a visszatekeréshez használja a látható vezérlő elemeket. Megjegyzés: Ha egy rendszerbetöltő eszközt kapcsol a számítógéphez, és annak betöltési prioritása magasabb az IDE HDD-nél, a számítógép a csatolt eszközről végzi el a rendszerbetöltést.
 • Page 23: Fejezet Az Új Thinkpad Számítógép Áttekintése

  1. fejezet Az új ThinkPad számítógép áttekintése Gyors pillantás a ThinkPad számítógépre . Meghatározások Jellemzők A ThinkPad számítógép védelme © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Gyors Pillantás A Thinkpad Számítógépre

  Gyors pillantás a ThinkPad számítógépre Gyors pillantás a ThinkPad számítógépre Elölnézet ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 25 Gyors pillantás a ThinkPad számítógépre Hátulnézet 1. fejezet Az új ThinkPad számítógép áttekintése...
 • Page 26: Jellemzők

  Jellemzők Jellemzők Processzor ® ® v Intel Pentium M processzor Memória v PC2-4200 dupla adatsebességű II (DDR2) szinkron dinamikus, véletlen elérésű memória (DRAM) Tárolóeszköz v 1,8 hüvelykes merevlemez-meghajtó Képernyő Színes TFT képernyő: v Méret: 12,1 hüvelyk v Felbontás: – LCD: 1024x768 –...
 • Page 27: Meghatározások

  Meghatározások Meghatározások Méret v Szélesség: 274 mm (10,8 hüvelyk) v Mélység: – 246 mm (9,7 hüvelyk) telepített 4 cellás akkumulátorral – 269 mm (10,6 hüvelyk) telepített 8 cellás akkumulátorral v Magasság: 29 mm – 32 mm (1,14 – 1,26 hüvelyk) Környezet v Maximális magasság túlnyomás biztosítása nélkül: 3048 m (10.000 láb) v Hőmérséklet...
 • Page 28: A Thinkpad Számítógép Védelme

  A ThinkPad számítógép védelme A ThinkPad számítógép védelme A számítógépet normál munkakörnyezetben való megbízható működésre tervezték ugyan, ennek ellenére a kezelése során gondos és ésszerű használatra kell törekedni. Az alábbi fontos javaslatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a legjobban használhassa és a legtöbb élvezetet adja a számítógép.
 • Page 29 Legyen körültekintő a jelszavak beállításakor v Ne felejtse el a jelszavakat! Ha elfelejti a rendszergazdai vagy merevlemez-jelszót, a Lenovo nem fogja törölni, és lehet, hogy ki kell cserélnie az alaplapot vagy a merevlemez-meghajtót. Tanácsok a gép tablet üzemmódban való használatához v Amikor becsukja a számítógép megjelenítőjét, ellenőrizze, hogy a megjelenítő...
 • Page 30 A ThinkPad számítógép védelme v Csak olyan Tablet digitalizáló tollat használjon, amelyet a ThinkPad X41 Tablet számítógéppel kapott, vagy amelyet az adott gép tartozékaként vásárolt. Csak ilyen toll alkalmas a ThinkPad X41 Tablet számítógéphez való használatra. Bármilyen más toll veszélyes lehet a tolltartóra, illetve egyéb problémákat okozhat.
 • Page 31 A ThinkPad számítógép védelme – Memória modul – Mini-PCI kártya – Kommunikációs Daughter kártya A számítógép borításának megtisztítása Időről időre tisztítsa meg a számítógépet az alábbiak szerint: 1. Készítsen oldatot valamilyen gyenge konyhai mosószerből (olyanból, amely nem tartalmaz sem súrolószemcséket, sem durva vegyi anyagokat (savakat vagy lúgokat). 5 rész vízhez öntsön 1 rész mosószert.
 • Page 32 A ThinkPad számítógép védelme 5. Törölje le a képernyőt; ügyeljen arra, hogy semmi ne csöppenjen le a gépbe. 6. A megjelenítő mindenképpen száraz legyen, mielőtt becsukja a gépet. Az ujjlenyomat olvasó gondozása Az alábbi behatások az ujjlenyomat olvasó sérülését vagy helytelen működését eredményezhetik: v Az olvasó...
 • Page 33: Fejezet A Számítógéppel Kapcsolatos Problémák Megoldása

  TrackPoint problémák . 20 Merevlemez-meghajtó cseréje . . 32 Készenléti és hibernálási problémák . . 21 Az akkumulátor cseréje . . 34 Képernyőproblémák . . 24 Hosszú élettartamú akkumulátor használata . . 36 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Problémák Diagnosztizálása

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Problémák diagnosztizálása Ha problémákat tapasztal a számítógép működésével kapcsolatban, akkor a PC-Doctor for Windows segítségével vizsgálhatja meg a számítógépet. A PC-Doctor for Windows futtatása: 1. Kattintson a Start gombra. 2. Vigye a mutatót az All Programs, majd a PC-Doctor for Windows menüpontokra. 3.
 • Page 35 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Üzenet Megoldás 0177: Bad SVP data, stop Az EEPROM-ban hibás a felettes jelszó ellenőrző összege. Ki kell cserélni az POST task. Checksum of alaplapot. Javíttassa meg a számítógépet. the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0182: Bad CRC2.
 • Page 36 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Üzenet Megoldás 0200: Hard disk error A merevlemez nem működik. Ellenőrizze, hogy a merevlemez helyesen van-e csatlakoztatva. Futtassa az BIOS Setup Utility programot és ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a merevlemez az indítási menüben. 021x: Keyboard error Győződjön meg róla, hogy nem helyezett semmit a billentyűzetre vagy a külső...
 • Page 37 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Üzenet Megoldás 0280: Previous boot A számítógép nem fejezte be az előző rendszerbetöltést. incomplete Kapcsolja ki a számítógépet, majd kapcsolja be az BIOS Setup Utility elindításához. Ellenőrizze a beállításokat, majd a számítógép újraindításához válassza a Restart menü...
 • Page 38 (HDD) may not function használ, az ESC gomb megnyomásával továbbmehet, de azért gondoljon a correctly on this system. kockázatokra. Ha az elsődleges helyen támogatott IBM/Lenovo HDD-t használ, de Ensure that your HDD is régi mikrokóddal, akkor frissítse a legfrissebbre. A legújabb változat elérhető: supported on this system www.lenovo.com/think/support/...
 • Page 39: Üzenet Nélküli Hibák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Üzenet Megoldás Operating system not found. Ellenőrizze a következőket: v A merevlemez jól van beszerelve. v A hajlékonylemezes meghajtóban egy indítható lemez van. Ha újra megjelenik ez a hibaüzenet, akkor az BIOS Setup Utilitymal ellenőrizze az indítási sorrendet.
 • Page 40 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása v A hálózati tápegység csatlakoztatva van a számítógéphez és egy működő hálózati csatlakozóhoz. v A számítógép be van kapcsolva. (Ennek ellenőrzéséhez nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.) Ha ezek mindegyike teljesül, azonban a képernyőn továbbra sem látható semmi, akkor javíttassa meg a számítógépet.
 • Page 41: Jelszó Probléma

  Probléma: Elfelejtettem a jelszavam. Megoldás: Ha elfelejtette a bekapcsolási jelszót, a számítógépet el kell vinni a Lenovo hivatalos szervizébe vagy marketing képviselőjéhez, hogy töröljék a jelszót. Ha elfelejtette a merevlemez jelszót, a Lenovo hivatalos szervize nem fogja törölni a jelszót, és az adatokat sem fogja helyreállítani a merevlemezről. A számítógépet el kell vinni a Lenovo hivatalos szervizébe vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy...
 • Page 42: Trackpoint Problémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Probléma: Egy szám jelenik meg, amikor egy betűt ír be. Megoldás: Be van kapcsolva a numerikus zárolás funkció. Kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd nyomja meg a NumLk billentyűt. Probléma: A külső numerikus billentyűzeten nem minden billentyű (vagy egyik sem) működik. Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a külső...
 • Page 43: Készenléti És Hibernálási Problémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a TrackPoint beállítása ″Automatikus″ a ThinkPad konfigurációs programban. Ezután húzza ki az egeret vagy mutatóeszközt, és próbálkozzon meg a TrackPoint használatával. Ha a TrackPoint működik, akkor a hibát valószínűleg az egér vagy mutatóeszköz okozza. Győződjön meg róla, hogy az egér vagy a mutatóeszköz kábele megfelelően csatlakozik az X4 dokkolóhoz.
 • Page 44 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Ha a fentieket rendben találta, szervizeltesse a számítógépet. Probléma: Megjelenik a kritikusan alacsony akkumulátorteljesítmény üzenet és a számítógép azonnal kikapcsol. Megoldás: Az akkumulátorteljesítmény túlságosan alacsony. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a géphez, vagy cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre. Probléma: Készenléti üzemmódból visszatérve a számítógép képernyője továbbra is üres marad.
 • Page 45 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Megoldás: Ellenőrizze, nem állított-e be valamit, ami megakadályozza, hogy a számítógép készenléti állapotba kapcsoljon vagy hibernálja magát. Probléma: A rendszer nem lép üzembe az időzítővel beállított időpontban, ha a számítógép nincs hálózatra kapcsolva, –vagy– A rendszer nem megy hibernált állapotba felfüggesztett állapotból, ha a számítógép nincs hálózatra kapcsolva.
 • Page 46: Képernyőproblémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása v A kommunikációs PC kártyák valamelyikét használja. Ahhoz, hogy belépjen a hibernált módba, állítsa le a kommunikációs programot, vegye ki a PC kártyát vagy tiltsa le a PC kártyahelyet. Kattintson a Safely Remove Hardware ikonra a feladatsoron.
 • Page 47: Akkumulátor Problémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása 3. Kattintson a Speciális gombra. 4. Kattintson az Adapter lapra. 5. Bizonyosodjon meg arról, hogy ″Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family″ látható az adaptert leíró ablakban. 6. Kattintson a Tulajdonságok gombra. Az Eszközállapot mező megtekintésével ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e. Ha nem, akkor kattintson a Hibaelhárító...
 • Page 48: Merevlemez-Meghajtó Problémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Megoldás: Süsse ki, és töltse fel újra az akkumulátort. Probléma: A teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje túl rövid. Megoldás: Süsse ki, és töltse fel újra az akkumulátort. Ha az akkumulátor üzemideje továbbra is rövid, akkor cserélje ki azt. Probléma: A számítógép nem működik teljesen feltöltött akkumulátorral.
 • Page 49 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Megoldás: A Rescue and Recovery munkaterület segítségével meghatározhatja vagy megoldhatja a problémát. A Rescue and Recovery munkaterület indítása egyszerű dolog. A Rescue and Recovery megnyitásához tegye a következőt: 1. Kapcsolja ki a PC-t, majd kapcsolja be ismét. 2.
 • Page 50: Ujjlenyomat Hitelesítési Problémák

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása System Information A Rendszer információ megjelenítő engedélyezi a számítógép kulcsfontosságú hardver és szoftver információinak megtekintését. Ez az információ értékes lehet, amikor megpróbál problémákat diagnosztizálni. Warranty Status A Jótállási állapot engedélyezi a jótállás lejáratának, a számítógépre vonatkozó szerviz feltételeinek, valamint a cserélt alkatrészek listájának megtekintését.
 • Page 51 Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása Győződjön meg arról, hogy az eszköz - ahonnan a számítógépet indítja - engedélyezve van. Az BIOS Setup Utility indítási menüjében győződjön meg arról, hogy az eszköz a ″Boot priority order″ listában található. Ha az ″Excluded from boot order″...
 • Page 52: Az Bios Setup Utility Indítása

  Drive Fitness Test (v3.99 vagy korábbi): A legújabb változat itt található: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Megjegyzések: 1. A Lenovo nem garantálja a Drive Fitness Test tökéletes működését. 2. Ha további merevlemez meghajtót kíván használni, frissítse a mikrokódot a legújabb változatra. Ha az alkalmazás még mindig nem fut hibátlanul, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szerviz képviselőjével.
 • Page 53: Előzetesen Telepített Szoftverek Helyreállítása

  Számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása 5. Kattintson a Yes gombra. A számítógép újraindul és a BIOS Setup Utility képernyője jelenik meg. Ha beállított BIOS adminisztrátori jelszót, akkor az BIOS Setup Utility menü jelenik meg a jelszó beírása után. A segédprogram a jelszó megadása helyett az Enter lenyomásával is elindítható, ilyenkor azonban a jelszóvédett paraméterek módosítására nincs lehetőség.
 • Page 54: Merevlemez-Meghajtó Cseréje

  Merevlemez-meghajtó cseréje A számítógép tárolókapacitásának növelését a merevlemez nagyobb kapacitásúra cserélésével érheti el. Az új merevlemezt megvásárolhatja viszonteladójától vagy a Lenovo értékesítési képviselőjétől. Megjegyzések: 1. A merevlemezt csak bővítés vagy javítás esetén cserélje ki. A csatlakozókat és a merevlemez meghajtók helyeit nem arra tervezték, hogy gyakran váltogassa őket, illetve az egységeket egymással.
 • Page 55 Merevlemez-meghajtó bővítése Figyelem A merevlemez-meghajtók kezelése v Ne ejtse le a meghajtót, és ne engedje, hogy rázkódás érje. A meghajtót rázkódást elnyelő anyagra, például törlőruhára helyezze le. v Ne gyakoroljon nyomást a meghajtó borítására. v Ne érintse meg a csatlakozót. A meghajtó...
 • Page 56: Az Akkumulátor Cseréje

  Merevlemez-meghajtó bővítése 6. Nyissa fel a számítógép megjelenítőjét, majd állítsa élére a számítógépet, és a takarólemez kihúzásával vegye ki a merevlemez-meghajtót. 7. Szerelje le a takarólemezt a merevlemez-meghajtóról. 8. Szerelje vissza a borítást az új meghajtóra. 9. Illessze be a merevlemez-meghajtót és a takarólemezt a merevlemez tartására szolgáló...
 • Page 57 Az akkumulátor cseréje Megjegyzés: Ha PC vagy biztonsági digitális kártyát használ, a számítógép lehet, hogy nem tud hibernált állapotba kerülni. Ebben az esetben kapcsolja ki a számítógépet. 2. Zárja be a számítógép képernyőjét, majd fordítsa meg a számítógépet. 3. Csúsztassa az akkumulátor reteszét nyitó helyzetbe. 4.
 • Page 58: Hosszú Élettartamú Akkumulátor Használata

  Az akkumulátor cseréje 5. Illessze a teljesen feltöltött tartalékakkumulátor elülső oldalát a számítógép akkumulátorrekeszének elülső részéhez, majd óvatosan nyomja be az akkumulátort a rekeszbe. 6. Csúsztassa vissza az akkumulátor reteszét záró helyzetbe. 7. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a többi kábelt. Hosszú...
 • Page 59 Hosszú élettartamú akkumulátor használata 4. Csatlakoztassa a patentos rögzítőt a hosszú élettartamú akkumulátorhoz, ahogy az alábbi ábrán látható. 5. Illessze az akkumulátor megvezetőit a számítógépen lévő nyílásokhoz. 6. Határozottan nyomja be a helyére az akkumulátort, amíg egy kattanást nem hall. Az akkumulátort csatlakoztatta a számítógép dokkoló...
 • Page 60 Hosszú élettartamú akkumulátor használata 7. Tolja el a reteszt, ahogy a nyíl mutatja. 8. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a többi kábelt. Az akkumulátor kivételéhez tegye a következőt: 1. Ellenőrizze a fő akkumulátor állapotát. Ha az nincs csatlakoztatva, vagy ha csatlakoztatva van ugyan, de majdnem le van merülve, kapcsolja ki a számítógépet vagy helyezze hibernált módba.
 • Page 61 Hosszú élettartamú akkumulátor használata 5. Nyomja meg az akkumulátort kioldó reteszt 1 amíg az akkumulátor fel nem emelkedik, majd vegye ki 2 . 2. fejezet A számítógéppel kapcsolatos problémák megoldása...
 • Page 62 Hosszú élettartamú akkumulátor használata ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 63: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  3. fejezet Segítség és javítás kérése Segítség és szerviz . 42 Az ügyfélszolgálat hívása . . 42 Segítség a világhálón . . 42 Segítség világszerte . . 43 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 64: Segítség És Szerviz

  és a probléma javításához szükséges lépések eldöntésében. v Lenovo hardver javítás - Ha a problémát jótállással rendelkező Lenovo hardver okozza, képzett személyzet nyújt megfelelő szintű szolgáltatást. v Műszaki változtatások kezelése - Esetenként előfordulhat, hogy az eladást követően valamely terméket módosítani kell.
 • Page 65: Segítség Világszerte

  és kattintson a click Warranty elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Tekintse át a Lenovo hardver jótállást a Lenovo jótállási rendelkezéseinek teljes körű megértéséhez. Feltétlenül őrizze meg a vásárlást bizonyító iratot a jótállási szolgáltatások igénybevételéhez.
 • Page 66 Néhány országban költségek jelentkezhetnek, és korlátozva lehet a szerviz ideje. Annak megállapításához, hogy számítógépére vonatkozik-e a Nemzetközi jótállási szolgáltatás, valamint azon országok listájának megtekintéséhez, amelyekben a szolgáltatás elérhető, látogasson el a www.lenovo.com/think/support/ oldalra, kattintson a Warranty lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. ® ThinkPad...
 • Page 67: Függelék Rádiós Funkciókkal Kapcsolatos Információk

  A rádiós LAN Mini-PCI adapter és a Bluetooth Daughter Card más rádiós eszközökhöz hasonlóan rádiófrekvenciás elektromágneses energiát bocsát ki. Ugyanakkor a kibocsátott energia sokkal kisebb mint például a mobil telefonok által kibocsátott elektromágneses energia. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 68 Mivel a rádiós LAN Mini-PCI adapter és a Bluetooth Daughter Card a rádiófrekvenciás biztonsági szabványokban és ajánlásokban található irányelveken belül működik, a Lenovo úgy véli, hogy a beépített rádiós kártyákat biztonságosan használhatják a vásárlók. A szabványok és az ajánlások a tudományos világ konszenzusát tükrözik, amelyek olyan tudományos bizottságok és munkaközösségek által végzett hosszas...
 • Page 69: Függelék Jótállási Tájékoztatás

  útján nem lehet lemondani, illetve nem korlátozhatók. Amire a jótállás kiterjed A Lenovo jótáll azért, hogy minden Gépe 1) anyag- és gyártási hibáktól mentes, valamint 2) megfelel a Lenovo hivatalosan kiadott termékleírásában foglaltaknak (“Specifikáció”), ez utóbbi kérésre elérhető. A Gép jótállási időszaka az Üzembehelyezés eredeti Időpontjától kezdődik, és tartalmának meghatározása a Jótállási...
 • Page 70 által végzett helytelen karbantartásból eredő hiba; v az olyan termék által okozott hiba, amelyért a Lenovo nem felelős; és v a nem-Lenovo termékek, beleértve azokat, amelyeket a Lenovo a felhasználó kérésére biztosít vagy beszerel a Lenovo számítógépbe.
 • Page 71 Számítógép vagy alkatrész cseréje Ha a javítás a Gép, vagy valamelyik alkatrészének cseréjével jár, akkor a Szervizszolgáltató által lecserélt elem a csere után a Lenovo tulajdonába megy át, míg a csereként kapott berendezés tulajdonjoga Önt illeti meg. A Vevő kijelenti, hogy a cserére szoruló...
 • Page 72 FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS LEHET, HOGY ÖNRE NEM VONATKOZIK. Irányadó jog A Lenovo és Ön is beleegyezik abba, hogy az Ön és a Lenovo jelen Korlátozott jótállási nyilatkozatból adódó vagy azzal bármilyen módon kapcsolatos jogainak, ®...
 • Page 73: Rész - Országfüggő Rendelkezések

  kötelességeinek és kötelezettségeinek igazgatására, értelmezésére és betartatására a Gép megvásárlásának országában hatályos törvények vonatkoznak, tekintet nélkül a jogi alapelvekkel való ütközésre. EZ A JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKKAL RUHÁZZA FÖL A VEVŐT, MINDAZONÁLTAL AZ ADOTT ÁLLAM VAGY JOGRENDSZER A VEVŐ RÉSZÉRE AZ ITT LEÍRTAKON FELÜL EGYÉB TOVÁBBI JOGOKAT IS BIZTOSÍTHAT.
 • Page 74 KANADA A felelősség korlátozása: A szakasz első pontja helyére a következő kerül: 1. a Lenovo gondatlansága miatt testi sérülésből (beleértve a halálesetet) fakadó és ingatlanban valamint személyes ingóságban bekövetkezett károkat, továbbá Irányadó jog: A következő helyettesíti az első mondat "azon ország joga ..., amely országban a számítógépet a felhasználó...
 • Page 75 Amennyiben a Lenovo a Kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó 1974-es törvény vagy más hasonló törvény által vélelmezett feltételeket vagy garanciákat sért meg, a Lenovo felelőssége a javak megjavítására vagy cseréjére, vagy megfelelő javak biztosítására korlátozódik. Ahol ez a feltétel vagy jótállás eladási joghoz, megnyugtató...
 • Page 76 A felelősség korlátozása: A szakasz 1. és 2. pontja helyére a következő lép: 1. a testi sérülések (beleértve a halált) és az ingatlanvagyont valamint a személyes ingóságokat ért károk felelőssége a Lenovo hanyagsága által okozott károkra korlátozódik; 2. minden más helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a jelen Korlátozott jótállási nyilatkozat értelmében, illetve azzal bármilyen módon...
 • Page 77 (Consumer Guarantees Act) vagy más törvények által előírtakon túl, amelyek nem zárhatók ki és nem korlátozhatók. Az 1993. évi Termékfelelősségi törvény nem vonatkozik a Lenovo által átadott azon termékekre, amelyeket a törvény szerinti értelemben üzleti célból vesznek igénybe. A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül: Ha a számítógépet az 1993.
 • Page 78 Ha a gépet a fent felsorolt Nyugat-Európai országok egyikében vásárolták, akkor az adott számítógéphez a jótállási szolgáltatás ezen országok bármelyikében igénybe vehető egy Szervizszolgáltatótól, amennyiben a Lenovo a számítógépet az adott országban bejelentette és árusította. Ha a személyi számítógépet Albániában, Belaruszban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Grúziában, Horvátországban, a Jugoszláv Szövetségi...
 • Page 79 Lenovo a számítógépet az adott országban bejelentette és árusította. Ha a gépet közép-keleti vagy afrikai országban vásárolták, akkor az adott számítógéphez a jótállási szolgáltatás a vásárlási országban vehető igénybe egy Szervizszolgáltatótól, amennyiben a Lenovo a számítógépet az adott országban bejelentette és árusította.
 • Page 80 Osztrák Polgári Perrendtartás 598. cikkelyének (2)-es bekezdése értelmében a felek lemondanak a Perrendtartás 595. cikkelye (1)-es bekezdése 7-es pontjának alkalmazásáról. A Lenovo ettől függetlenül az eljárást a telepítési ország illetékes bíróságán is kezdeményezheti. Észtország, Lettország és Litvánia esetén jelen Korlátozott jótállási nyilatkozat kapcsán felmerülő...
 • Page 81 (amennyiben a Lenovo a hibás) közvetlenül fellépnek, ebben az esetben is legfeljebb a számítógépért fizetett összeg mértékéig. A fenti korlátozás nem vonatkozik a testi sérülésből (beleértve a halálesetet) fakadó...
 • Page 82 (amennyiben a Lenovo a hibás) közvetlenül fellépnek, ebben az esetben is legfeljebb a számítógépért fizetett összeg mértékéig. A fenti korlátozás nem vonatkozik a testi sérülésből (beleértve a halálesetet) fakadó...
 • Page 83 Lenovo által megtévesztéssel, vagy vétkes hanyagságból okozott károkra, valamint a kifejezett jótállásokra. A második pont az alábbiakkal bővül: A Lenovo e pontban foglalt felelőssége közönséges gondatlanság esetén az alapvető szerződési feltételek megsértésére korlátozódik. EGYIPTOM A felelősség korlátozása: A szakasz második pontja helyébe a következő kerül: minden más tényleges közvetlen kár esetén a Lenovo felelőssége legföljebb a...
 • Page 84 Services Act) foglalt, előbb említett összes jótállás általánosságát. A felelősség korlátozása: A teljes szakasz helyébe a következő lép: E szakaszban a “mulasztás” a Lenovo részéről a jelen Korlátozott jótállási nyilatkozat tartalmával kapcsolatban olyan cselekményt, kijelentést, mulasztást vagy hanyagságot jelent, amelynek tekintetében a Lenovo a vásárló felé jogilag felelős, akár szerződés alapján, akár magánjogi vétkes cselekmény alapján.
 • Page 85 3. A fenti 1. és 2. pont kivételével a Lenovo teljes felelőssége a mulasztásából fakadó tényleges kárért egyetlen esetben sem haladhatja meg a következők közül a nagyobbat: 1) 125 000 Euró 2) a mulasztással közvetlenül kapcsolatos számítógépért fizetett összeg 125%-a.
 • Page 86: Rész - Jótállási Tájékoztatás

  Lenovo korlátlan felelősséget vállal a Lenovo hanyagságából a felhasználó személyes ingóságában keletkezett fizikai kárért. 3. A fenti 1. és 2. pont kivételével a Lenovo teljes felelőssége a mulasztásából fakadó tényleges kárért semmilyen esetben sem haladhatja meg a következők közül a nagyobbat: 1) 75000 angol font 2) a mulasztással közvetlenül kapcsolatos...
 • Page 87 ) második és harmadik évében a cseréhez vagy javításhoz szükséges munkavégzés költségeit felszámítja. Megjegyzés: A ThinkPad X41 Tablet számítógépeknél öt darab cserehegyet adunk a X41 Tablet digitalizáló tollhoz. A jövőbeli felhasználásig is őrizze őket biztonságos helyen. A hegyek nem tartoznak a számítógép vagy a digitalizáló...
 • Page 88: Jótállási Szolgáltatás Típusai

  CRU-t vissza kell-e küldeni. Amikor vissza kell küldenie, 1) a visszaküldési utasításokat és a szállító dobozt megkapja a cserélendő alkatrésszel, de 2) a Lenovo kiszámlázhatja a cserealkatrészt, ha az nem érkezik hozzá vissza a cserealkatrész átvételétől számított 30 napon belül.
 • Page 89: A Világ Összes Többi Országában Hívható Telefonszámok

  1-800-IBM-SERV (426-7378). Más országok esetén nézze meg a telefonszámot az alábbi táblázatban. A világ összes többi országában hívható telefonszámok A telefonszámok bejelentés nélkül megváltozhatnak. A telefonszámok naprakész listáját a http://www.lenovo.com/think/support alatt találja (kattintson a Support phone list elemre). Ország vagy régió Telefonszám...
 • Page 90 Ország vagy régió Telefonszám Kanada 1-800-565-3344 (angol, francia) Torontóban: 416-383-3344 Chile 800-224-488 (spanyol) Kína 800 810 1818 (mandarin) Kína (Hong Kong S.A.R.) Házi PC: 852 2825 7799 Kereskedelmi PC: 852 8205 0333 ThinkPad és WorkPad: 852 2825 6580 (kantoni, angol, putonghua) Kolumbia 1-800-912-3021 (spanyol) Costa Rica...
 • Page 91 Ország vagy régió Telefonszám India 1600-44-6666 Ingyenes: +91-80-26788940 (angol) Indonézia 800-140-3555 +62-21-251-2955 (angol, bahasa indonéz) Írország 01-815-9202 (30 napos beállítási és futtatási támogatás) 01-881-1444 (Jótállási szolgáltatás és támogatás) (angol) Olaszország 02-7031-6101 (30 napos beállítási és futtatási támogatás) +39-800-820094 (Jótállási szolgáltatás és támogatás) (olasz) Japán Asztali gép:...
 • Page 92 Ország vagy régió Telefonszám Norvégia 6681-1100 (30 napos beállítási és futtatási támogatás) 8152-1550 (Jótállási szolgáltatás és támogatás) (norvég) Panama 206-6047 (spanyol) Peru 0-800-50-866 (spanyol) Fülöp-szk. 1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (angol, filipino) Lengyelország +48-22-878-6999 Portugália +351-21-892-7147 (portugál) Románia +4-021-224-4015 Orosz Föderáció +7-095-940-2000 (orosz) Szingapúr 1800-3172-888 (angol, bahasa maláj) Szlovákia...
 • Page 93: A Jótállás Mexikóban Érvényes Kiegészítése

  Ellentmondás esetén jelen kiegészítés feltételei hatályosak. A berendezés összes előre telepített programjára a vásárlás napjától számítva harminc (30) napos, telepítési hibákra vonatkozó jótállás érvényes. A Lenovo nem felelős az ilyen szoftverprogramok és/vagy bármely más, Ön által vagy a termék megvásárlása után telepített szoftverprogramok információiért.
 • Page 94 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México C.P. 01210, Tel. 01-800-00-325-00 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 95: Függelék Vásárló Által Cserélhető Egységek (Crus)

  ThinkVantage Productivity Center indításához nyomja meg az Access IBM kék gombját a ThinkPad billentyűzetén. Ha nem fér hozzá az információkhoz, vagy ha nehézségei támadnak a CRU cseréjével, vegye igénybe a következő erőforrásokat: © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 96 Az online Hardver karbantartási kézikönyv és a videók elérhetők a támogatás címen: http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Az Ügyfélszolgálatról. “A világ összes többi országában hívható telefonszámok” oldalszám: 67 tartalmazza az adott országhoz vagy régióhoz tartozó támogatási központ telefonszámát. ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 97: Függelék Megjegyzések

  Az ebben a dokumentumban szereplő információk nem vonatkoznak a Lenovo termékek leírásaira vagy jótállási feltételeire, és nem módosítják azokat. Az ebben a dokumentumban szereplő adatok közül semmi sem tekinthető...
 • Page 98: Televíziós Kimenetre Vonatkozó Megjegyzés

  Macrovision Corporation más felhatalmazást nem ad. A visszafordítás és a belső szerkezet elemzése tilos. Elektronikus kisugárzással kapcsolatos figyelmeztetések Az alábbiak vonatkoznak a ThinkPad X41 Tablet (típusok: 1866, 1867, 1868 és 1869) berendezésekre. A Szövetségi Hírközlési Tanács (FCC) nyilatkozata Ez a berendezés a vizsgálata során eleget tett a B kategóriájú...
 • Page 99: Kanadai Ipari Szabvány B Osztályú Sugárzásmegfelelési Nyilatkozat

  Ez a termék megfelel a 89/336/EEC számú kompatibilitással és védettséggel kapcsolatos EU bizottsági követelményeinek amely a Tagállamok elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos törvényei alapján jött létre. A Lenovo nem vállal felelősséget a termék nem javasolt módosításából adódó hibákért, beleértve a nem Lenovo gyártmányú kártyák használatát is.
 • Page 100: Környezetvédelmi Megjegyzések Japán Számára

  Környezetvédelmi megjegyzések Japán számára Ha Ön vállalati alkalmazott, és ki kell selejteznie a vállalat tulajdonát képező ThinkPad számítógépet, akkor azt a Hulladékkezelési törvénnyel (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) összhangban tegye. A számítógép az ipari hulladék kategóriájába tartozik. A megfelelő elhelyezéshez a helyi önkormányzat által hitelesített hulladékkezelő...
 • Page 101: Ajánlat Ibm Lotus Szoftverre

  A kezdeti telepítési támogatáson túlmenő műszaki szolgáltatás igénybe vételéről a http://www.lotus.com/passport címen tájékozódhat. Megjegyzés: Amikor Lotus SmartSuite v9.8 programot használ ThinkPad X41 Tablet számítógépen, az összes bevitelt billentyűzetről végezze. A digitalizáló tollal bevitt adatok nem jelennek meg helyesen. Nincs technikai támogatás a Lotus SmartSuite v9.8 használatához Windows XP Tablet...
 • Page 102 Passport Advantage Program keretében. A Notes, SmartSuite és egyéb Lotus termékekre vonatkozó licencek vásárlásával kapcsolatban látogassa meg a http://www.ibm.com or http://www.lotus.com/passport címet. CD megrendelése: **FONTOS: Az ajánlat értelmében egy CD lemezt rendelhet meg engedélyenként. Meg kell adni az újonnan vásárolt ThinkPad számítógép 7 jegyű sorszámát. A CD lemezt ugyan ingyen kapja, de a szállítási, vámolási és adótételek a helyi jogszabályok szerint felszámításra kerül.
 • Page 103 Védjegyek A következő kifejezések a Lenovo védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav A következő kifejezések az International Business Machines Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban: IBM (engedély alapján használt)
 • Page 104 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 105 Tablet digitalizáló tollhoz 7 képernyő 24 tanácsok a tablet üzemmódhoz 7 készenléti problémák 21 tárolóeszköz, bővítés 32 konfigurációs beállítások 30 telefon, segítség 42 környezet 6 TrackPoint problémák 20 meghatározások 5 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 106 ® ThinkPad X41 Tablet Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv...
 • Page 108 Rendelési szám: 39T9271 Nyomtatva Kínában (1P) P/N: 39T9271...