Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Käyttö Ja Vianmääritys

(finnish) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

ThinkPad X41 Tablet
Käyttö ja vianmääritys

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 3 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 4 Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue ”Turvaohjeet” sivulla v, Liite A, ”Langattomia laitteita koskevia tietoja”, sivulla 47, Liite B, ”Takuutiedot”, sivulla 49 ja Liite D, ”Huomioon otettavaa”, sivulla Ensimmäinen painos (marraskuu 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.
 • Page 5: Table Of Contents

  Environmental notices for Japan . . 82 Muut häiriöt . . 30 IBM Lotus -ohjelmistotarjous . . 83 BIOS-asetusohjelman aloitus . 32 Tavaramerkit . . 85 Esiasennetun ohjelmiston elvytys . . 33 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Hakemisto . . 87 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 7: Turvaohjeet

  Huomautus: Nämä ohjeet sisältävät viittauksia verkkolaitteisiin ja akkuihin. Lenovo toimittaa kannettavien tietokoneiden lisäksi myös joitakin muita tuotteita (esimerkiksi kaiuttimia ja näyttimiä), jotka käyttävät erillisiä verkkolaitteita. Jos olet hankkinut tällaisen tuotteen, nämä tiedot koskevat myös kyseistä...
 • Page 8: Yleisiä Turvaohjeita

  Yleisiä turvaohjeita Noudata aina seuraavia turvaohjeita vaaratilanteiden ja omaisuuden vaurioitumisen välttämiseksi. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 9: Huolto

  Huomautus: Asiakas voi itse päivittää tai vaihtaa joitakin osia. Näitä osia nimitetään asiakkaan vaihdettavissa oleviksi osiksi (CRU, Customer Replaceable Unit). Lenovo ilmoittaa nimenomaisesti, mitkä osat ovat asiakkaan vaihdettavissa, ja toimittaa ohjeet siitä, milloin asiakkaat saavat vaihtaa nämä osat. Sinun on noudatettava kaikkia ohjeita osaa vaihtaessasi.
 • Page 10: Jatkojohdot Ja Niihin Liittyvät Laitteet

  Älä koskaan ylikuormita pistorasioita. Järjestelmän kokonaiskuormitus saa olla enintään 80 prosenttia haaroituskytkennän nimellistehosta. Jos sinulla on kuormitukseen tai haaroituskytkennän nimellistehoon liittyviä kysymyksiä, pyydä lisätietoja sähköasentajalta. viii ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 11: Akut Ja Paristot

  Varmista, että käytettävä pistorasia on kaapeloitu oikein ja että se sijaitsee lähellä laitteita paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi. Älä vedä verkkojohtoja kokonaan suoriksi tavalla, joka rasittaa johtoja. Kytke laitteiden pistokkeet pistorasiaan ja irrota ne pistorasiasta varovasti. Akut ja paristot Kaikissa Lenovon valmistamissa tietokoneissa on litteä...
 • Page 12: Cd- Ja Dvd-Asemaa Koskevat Turvaohjeet

  Säilytä CD- ja DVD-levyjä aina niiden alkuperäisissä pakkauksissa. v Älä säilytä CD- ja DVD-levyjä suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä. v Poista CD- ja DVD-levyt tietokoneesta, kun ne eivät ole käytössä. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 13: Lisäturvaohjeet

  v Älä väännä tai taivuta CD- ja DVD-levyjä tai tunge niitä väkisin tietokoneeseen tai pakkauksiinsa. v Tarkista, että CD- ja DVD-levyt ovat ehjiä, ennen kuin otat ne käyttöön. Älä käytä vaurioituneita tai säröilleitä levyjä. Lisäturvaohjeet VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Kytke ja irrota kaapelit ohjeiden mukaan, kun asennat, siirrät tai avaat koneen tai avaat siihen liitettyjen laitteiden kansia.
 • Page 14 Estä akkua joutumasta kosketuksiin veden kanssa. v Älä pura akkua. v Älä aiheuta akkuun oikosulkua. v Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä akkua jäteastiaan, joka tyhjennetään kaatopaikalle. Hävitä akku ongelmajätteistä säädettyjen lakien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 15 VAARA Varmistusparisto voi räjähtää, jos se asennetaan väärin. Varmistusparisto sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos paristoa ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein. Varmistuspariston saa vaihtaa vain samantyyppiseen paristoon. Voit vähentää onnettomuusriskiä seuraavasti: (1) Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa. (2) Älä kuumenna paristoa yli 100 °C:n lämpötilaan. (3) Älä...
 • Page 16: Laserturvaohjeet

  Valmistaja takaa, että tämä CD- tai DVD-asema on luokiteltu luokan 1 laserlaitteeksi, joka täyttää Yhdysvaltain Department of Health and Human Services (DHHS) -viranomaisten määräyksen 21 CFR Subchapter J vaatimukset valmistushetkellä. CD- ja DVD-asema täyttää myös luokan 1 laserlaitteita koskevien määräyksien IEC825 ja EN60825 vaatimukset. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 17 VAARA Älä avaa optista asemaa. Aseman sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi säätää tai huoltaa. Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko voi saattaa tekijän alttiiksi vaaralliselle säteilylle. Luokan 1 laserlaitteita ei pidetä vaarallisina. Laserjärjestelmän ja optisen aseman suunnittelu varmistaa sen, että...
 • Page 18 VAARA Turvallisuustiedote käyttäjille Australiassa Älä kytke puhelinlinjaa laitteen ollessa muistiotilassa. Säilytä nämä ohjeet. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 19: Tärkeitä Tietoja Käyttäjille

  Käyttäjän tulee asentaa ThinkPad-tietokone ja käyttää sitä paikallisten radiotaajuussäädösten mukaisesti. Ennen kuin käytät ThinkPad X41 Tablet -tietokonetta, lue tätä käyttö- ja vianmääritysopasta täydentävä Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet -asiakirja. Asiakirja on toimitettu yhdessä tämän julkaisun kanssa.
 • Page 20 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 21: Access Ibm -Ohjeiston Käyttö

  Rescue and Recovery -ohjelmalla tehdyn varmistuskopion v aloittaa BIOS-asetusohjelman, jossa voi tarkastella ja muuttaa BIOS-asetuksia v aloittaa apuohjelman, jonka avulla voi muuttaa aloitusjärjestystä. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 PC-kortin asennuksessa ja muistin lisäyksessä. Voit toistaa animaation, keskeyttää sen tai aloittaa sen alusta kuvassa näkyvien ohjauspainikkeiden avulla. Huomautus: Jos tietokoneeseen on liitetty käynnistyslaite, joka on aloitusjärjestyksessä ennen IDE-kiintolevyä, tietokone käynnistyy tästä laitteesta. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 23: Luku 1. Thinkpad-Tietokoneen Esittely

  Luku 1. ThinkPad-tietokoneen esittely ThinkPad-tietokoneen rakenne . Tekniset tiedot Ominaisuudet . ThinkPad-tietokoneen hoito . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Thinkpad-Tietokoneen Rakenne

  ThinkPad-tietokoneen rakenne ThinkPad-tietokoneen rakenne Laite edestä ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 25 ThinkPad-tietokoneen rakenne Näkymä takaa Luku 1. ThinkPad-tietokoneen esittely...
 • Page 26: Ominaisuudet

  Stereokuulokkeiden vastake v Mikrofonivastake v USB (Universal Serial Bus) -portti v Virransyötöllä varustettu USB-portti v Infrapunaportti v RJ11-puhelinvastake v RJ45-Ethernet-vastake v Telakointivastake v Sisäinen langaton lähiverkko -ominaisuus (joissakin malleissa) v Sisäinen Bluetooth-ominaisuus (joissakin malleissa) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  Virtalähde (verkkolaite) v Sinimuotoinen vaihtovirta, 50–60 Hz v Verkkolaitteen syöttöjännite: 100–240 voltin vaihtovirta, 50–60 Hz Akku v Nelikennoinen ThinkPad X41 Tablet -litium-ioniakku – Nimellisjännite: 14,4 voltin tasajännite – Kapasiteetti: 1,9 Ah v Kahdeksankennoinen ThinkPad X41 Tablet -litium-ioniakku – Nimellisjännite: 14,4 voltin tasajännite –...
 • Page 28: Thinkpad-Tietokoneen Hoito

  Varmista, että tietokone on valmius- tai lepotilassa tai virta katkaistuna ennen siirtoa. Muutoin kiintolevyasema saattaa vaurioitua ja tietoja voi kadota. v Kun siirrät avoimena olevaa tietokonetta, älä nosta sitä näytöstä vaan pohjasta. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 29 Access IBM -painiketta). Salasanojen asetus v Älä unohda salasanoja. Jos unohdat pääkäyttäjän salasanan tai kiintolevysalasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa ja emolevy tai kiintolevyasema on ehkä vaihdettava. Muistiotilan käyttövihjeitä v Jos suljet tietokoneen näytön, varmista, että näyttö on joko 0 asteen kulmassa siten, että...
 • Page 30 ThinkPad-tietokoneen hoito v Käytä ainoastaan ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen mukana toimitettua tai sen lisälaitteena hankittua digikynää. Vain tämä kynä on suunniteltu käytettäväksi yhdessä ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen kanssa. Muu kynä voi juuttua kiinni kynätelineeseen tai aiheuttaa muita ongelmia. v Digikynä ei ole vedenkestävä. Älä kastele kynää.
 • Page 31 ThinkPad-tietokoneen hoito – muistikortti, esimerkiksi SD-kortti, muistitikku tai MultiMediaCard -kortti – muistimoduuli – mini-PCI-kortti – tietoliikennetytärkortti Tietokoneen ulkokuoren puhdistus Puhdista tietokone säännöllisin väliajoin seuraavasti: 1. Sekoita veteen mietoa talouspuhdistusainetta, joka ei sisällä hankausaineita tai voimakkaita kemikaaleja, happoja tai emäksiä. Sekoita yksi osa pesuainetta viiteen osaan vettä.
 • Page 32 Puhdista tunnistimen pinta varovasti kuivalla, nukkaamattomalla kangasliinalla, jos huomaat, että v tunnistimen pinta on likainen tai siinä on tahroja v tunnistimen pinta on märkä v tunnistin ei usein rekisteröi sormenjälkeä tai tunnista sitä. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 33: Luku 2. Häiriöiden Poisto

  . 33 TrackPoint-häiriöt . . 22 Kiintolevyaseman vaihto . . 35 Valmius- ja lepotilan häiriöt . . 23 Akun vaihto . . 37 Tietokoneen näytön häiriöt . . 26 Tehoakku . . 39 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Häiriöiden Syiden Selvitys

  1. Taulukoissa kirjain x voi olla mikä tahansa merkki. 2. Tässä viitataan PC-Doctor-ohjelman versioon PC-Doctor for Windows. Sanoma Selitys ja toimet 0175: Bad CRC1, stop EEPROM-tarkistussumma on virheellinen (lohko 6). Huollata tietokone. POST task (CRC1-virhe, POST-tehtävän lopetus) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 35 Häiriöiden poisto Sanoma Selitys ja toimet 0176: System Security - Tämä sanoma tulee näkyviin, jos turvapiiri on poistettu ja asennettu The System has been uudelleen tai jos tietokoneeseen on asennettu uusi turvapiiri. Voit selvittää tampered with häiriötilanteen aloittamalla BIOS-asetusohjelman, palauttamalla (Järjestelmän suojaus - oletusasetukset käyttöön F9-näppäimellä...
 • Page 36 Ethernet-laitetta. Jos tämä sanoma tulee näkyviin, poista found. Remove one of asentamasi Ethernet-laite. Muussa tapauksessa ohita virhesanoma them. Press <Esc> to painamalla Esc-näppäintä. Jos häiriötilanne jatkuu, huollata tietokone. continue. (Kaksi Ethernet-laitetta on löydetty. Poista jompikumpi laitteista. Jatka painamalla <Esc>-näppäintä.) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 37 Häiriöiden poisto Sanoma Selitys ja toimet 0200: Hard disk error Kiintolevyasema ei toimi. Varmista, että kiintolevyasema on liitetty kunnolla (kiintolevyaseman häiriö) tietokoneeseen. Aloita BIOS-asetusohjelma ja tarkista Startup-valikossa, että kiintolevyasemaa ei ole poistettu käytöstä. 021x: Keyboard error Varmista, että näppäimistön tai mahdollisen erillisen näppäimistön päällä ei (näppäimistöhäiriö) ole mitään esineitä.
 • Page 38 1802: Unauthorized Tietokone ei tue mini-PCI-verkkokorttia. Poista kortti. network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card (laitteeseen on liitetty sopimaton verkkokortti - katkaise virta ja poista mini-PCI-kortti) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 39 ESC-näpäintä. Jos käytät ensisijaisen kiintolevyaseman asemapaikassa IBM:n (Varoitus: Sisäinen tai Lenovon kiintolevyasemaa vanhalla laitteisto-ohjelmistolla, päivitä kiintolevy (HDD) ei ehkä laitteisto-ohjelmisto välittömästi. Laitteisto-ohjelmiston uusin versio on toimi oikein tässä noudettavissa osoitteesta www.lenovo.com/think/support/ järjestelmässä.) Varmista, että järjestelmä tukee kiintolevyä ja että sen uusin laitteisto-ohjelmisto on asennettu.
 • Page 40 F9-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. (CardBus-kortin Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla ensin F10-näppäintä ja sitten kokoonpanon Enter-näppäintä. määritysvirhe — laite ei ole käytössä) Thermal sensing error Lämpötilan tunnistin ei toimi oikein. Huollata tietokone. (lämpötilan tunnistuksen virhe) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 41: Häiriöt, Joilla Ei Ole Virhesanomaa

  Häiriöiden poisto Sanoma Selitys ja toimet Authentication of system Kiintolevyn Predesktop Area -apuohjelma on vahingoittunut. Jos tarvitset services failed Predesktop Area -apuohjelmaa, hanki Elvytys-CD-tietolevy ja elvytä (järjestelmäpalvelujen Predesktop Area -apuohjelma sen avulla. todennus on epäonnistunut). Palaa todennukseen painamalla <Esc>-näppäintä. Häiriöt, joilla ei ole virhesanomaa Tilanne: Kun tietokone käynnistetään, kuvaruutu pysyy pimeänä, eikä...
 • Page 42: Salasanoihin Liittyvät Häiriöt

  Valitse sitten Näytön laajennus -asetus. (Kuva saattaa silti olla hieman vääristynyt.) Huomautus: Jos tietokoneessa on näytön laajennustoiminto, voit suurentaa näytön kuvaa painamalla Fn- ja F8-näppäintä samanaikaisesti. Salasanoihin liittyvät häiriöt Tilanne: Salasana on unohtunut. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 43: Virtakytkimeen Liittyvät Häiriöt

  Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevy täytyy vaihtaa. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu. Jos unohdat pääkäyttäjän salasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa. Tietokone täytyy toimittaa Lenovon valtuuttamalle huoltoedustajalle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevy täytyy vaihtaa. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu.
 • Page 44: Trackpoint-Häiriöt

  TrackPoint-paikannuslaitetta painetaan pitkään. v Lämpötila muuttuu. Tilanne: Hiiri tai muu paikannuslaite ei toimi. Selitys ja toimet: Varmista, että ThinkPadin kokoonpanoapuohjelmassa TrackPoint-paikannuslaitteen asetukseksi on määritetty Automaattinen. Irrota hiiri tai muu paikannuslaite ja yritä käyttää TrackPoint- ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 45: Valmius- Ja Lepotilan Häiriöt

  Häiriöiden poisto paikannuslaitetta. Jos TrackPoint-paikannuslaite toimii, virhe saattaa aiheutua hiirestä tai muusta paikannuslaitteesta. Varmista, että hiiren tai paikannuslaitteen kaapeli on liitetty kunnolla X4 Dock -telakointiaseman vastakkeeseen. Jos käyttämäsi hiiri ei ole PS/2-yhteensopiva, poista TrackPoint- paikannuslaite käytöstä ThinkPadin kokoonpanoapuohjelman avulla. Huomautus: Lisätietoja on hiiren mukana toimitetussa julkaisussa. Tilanne: Hiiren painikkeet eivät toimi.
 • Page 46 Palauta tietokone alkutilaan painamalla virtakytkin alas ja pitämällä sitä alhaalla vähintään 4 sekuntia. Jos järjestelmä ei käynnisty tämän jälkeen uudelleen, irrota verkkolaite ja akku. Tilanne: Tietokone ei siirry valmius- tai lepotilaan. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 47 Häiriöiden poisto Selitys ja toimet: Tarkista, onko valmius- tai lepotila poistettu käytöstä jollakin asetuksella. Tilanne: Järjestelmä ei palaa normaaliin toimintatilaan aikakatkaisutoiminnolle määritetyn viipymän kuluessa silloin, kun tietokone ei ole liitettynä verkkovirtalähteeseen. –TAI– Järjestelmä ei siirry valmiustilasta lepotilaan, kun tietokone ei ole liitettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Page 48: Tietokoneen Näytön Häiriöt

  Voit tarkistaa nämä asetukset seuraavasti: 1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse näkyviin tulevasta kohovalikosta Ominaisuudet-vaihtoehto ja valitse sitten Asetukset-välilehti. 2. Tarkista, että näytön erotuskyky ja värien määrä on asetettu oikein. 3. Napsauta Lisäasetukset-painiketta. 4. Napsauta Sovitin-välilehteä. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 49: Akun Häiriöt

  Häiriöiden poisto 5. Varmista, että sovitintietojen ikkunassa näkyy teksti Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family. 6. Napsauta Ominaisuudet-painiketta. Tarkista Laitteen tila -ruudussa, että laite toimii oikein. Jos laite ei toimi oikein, napsauta Vianmääritys-painiketta. 7. Napsauta Näyttölaite-välilehteä. 8. Varmista, että tiedot ovat oikein. 9.
 • Page 50: Kiintolevyaseman Häiriöt

  ″Boot priority order″ -luettelossa (ensisijaisessa aloitusjärjestyksessä). Jos kiintolevyasema on ″Excluded from boot order″ -laiteluettelossa, se on poissa käytöstä. Siirrä se silloin ″Boot priority order″ -luetteloon. Käynnistykseen liittyvät häiriöt Tilanne: Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän toiminta ei ala. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 51 Häiriöiden poisto Selitys ja toimet: Selvitä häiriön syy tai poista häiriö Rescue and Recovery -työtilan avulla. Rescue and Recovery -työtilan aloitus on helppoa. Voit aloittaa Rescue and Recovery -työtilan seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja kytke se sitten uudelleen. 2. Tarkkaile kuvaruutua tietokoneen käynnistyessä. Paina sinistä Access IBM -painiketta, kun kuvaruudun vasemmassa alareunassa näkyy sanoma “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”.
 • Page 52: Sormenjälkien Todennuksen Ongelmat

  Selitys ja toimet: Tietokone saattaa lakata vastaamasta, jos se siirtyy valmiustilaan tiedonsiirron aikana. Valmiustilaviipymä on poistettava käytöstä, kun tietokonetta käytetään verkkoympäristössä. Katkaise tietokoneesta virta painamalla virtakytkintä ja pitämällä sitä alhaalla vähintään neljän sekunnin ajan. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 53 Häiriöiden poisto Tilanne: Tietokone ei käynnisty halutusta laitteesta. Selitys ja toimet: Siirry BIOS-asetusohjelman Startup-valikkoon. Tarkista, että tietokone on BIOS-asetusohjelmassa määritetty käynnistymään halutusta laitteesta. Varmista myös, että tietokoneen käynnistyksessä käytettävä laite on käytettävissä. Varmista BIOS-asetusohjelman Startup-valikossa, että laite on Boot priority order -luettelossa. Jos laite on Excluded from boot order -luettelossa, se ei ole käytettävissä.
 • Page 54: Bios-Asetusohjelman Aloitus

  Drive Fitness Test -ohjelma (versio 3.99 tai aiempi): Uusin versio on noudettavissa osoitteesta http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Huomautuksia: 1. Lenovo ei takaa, että Drive Fitness Test -ohjelma toimii virheettömästi. 2. Jos haluat käyttää tietokoneessa lisäkiintolevyasemaa, päivitä laitteisto-ohjelmisto uusimmaksi versioksi. Jos sovellus ei vieläkään toimi oikein, ota yhteys sovelluksen myyjään tai huoltoedustajaan.
 • Page 55: Esiasennetun Ohjelmiston Elvytys

  Häiriöiden poisto 1. Jotta välttyisit tietojen katoamiselta vahingossa, tee varmistuskopio tietokoneen nykyisistä tiedoista ja kokoonpanoasetuksista. Lisätietoja on käytönaikaisen ohjeiston kohdassa ″Tietojen varmistuskopiointi- ja palautustyökalut″. 2. Varmista, ettei levykeasemassa ole levykettä, ja katkaise tietokoneesta virta. 3. Kytke tietokoneeseen virta ja paina Access IBM -painiketta, kun kuvaruudun alareunaan vasemmalle puolelle tulee sanoma “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”.
 • Page 56 5. Valitse ensin vaihtoehto Kiintolevyn sisällön palautus tietokoneen valmistusajankohdan mukaiseksi ja sen jälkeen vaihtoehto Seuraava. 6. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. 7. Kun elvytystoiminto on päättynyt, paina Enter-näppäintä. Tietokone käynnistyy uudelleen, ja siihen on asennettu esiasennettu käyttöjärjestelmä, ajurit ja ohjelmistot. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 57: Kiintolevyaseman Vaihto

  Kiintolevyaseman vaihto Kiintolevyaseman vaihto Voit lisätä tietokoneeseen tallennuskapasiteettia korvaamalla kiintolevyaseman kapasiteetiltaan suuremmalla kiintolevyasemalla, jonka voi hankkia Lenovo-jälleenmyyjältä tai -myyntineuvottelijalta. Huomautuksia: 1. Vaihda tietokoneen kiintolevyasema vain, kun hankit uuden aseman tai huollatat aseman. Kiintolevyaseman liittimet ja asemapaikka eivät kestä usein toistuvaa asemien vaihtoa.
 • Page 58 Kiintolevyaseman vaihto 4. Poista muistiotilassa käytettävä digikynä säilytyslokerostaan. 5. Irrota kiintolevyaseman kiinnitysruuvi. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 59: Akun Vaihto

  Kiintolevyaseman vaihto 6. Avaa tietokoneen näyttö, käännä tietokone kyljelleen ja poista kiintolevyasema vetämällä asemaa poispäin tietokoneesta. 7. Irrota kiintolevyaseman suojakansi. 8. Kiinnitä suojakansi uuteen kiintolevyasemaan. 9. Aseta kiintolevyasema suojakansineen asemapaikkaan. 10. Paina nestekidenäyttö kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 11. Kiinnitä ruuvi takaisin paikalleen. 12.
 • Page 60 Katkaise tällöin tietokoneesta virta. 2. Paina tietokoneen näyttö kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Työnnä akun salpa avausasentoon. 4. Työnnä akun salpaa, pidä sitä tässä asennossa 1 ja poista sitten akku ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 61: Tehoakku

  Akun vaihto 5. Aseta täyteen ladattu vara-akku siten, että sen etureuna on samansuuntainen tietokoneen akkupaikan etureunan kanssa, ja paina akku varovasti paikalleen. 6. Työnnä akun salpa kiinni. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkolaite ja kaapelit tietokoneeseen. Tehoakku Voit liittää ThinkPad X40 Series Extended Life Battery -tehoakun tietokoneen telakointivastakkeeseen.
 • Page 62 Tehoakun käyttö 4. Kiinnitä paikoilleen napsautettava kiinnike tehoakkuun kuvan osoittamalla tavalla. 5. Kohdista tehoakun ulokkeet tietokoneessa oleviin reikiin. 6. Paina akkua paikoilleen varovasti, kunnes kuulet napsauksen. Akku on nyt kiinnitetty tietokoneen telakointivastakkeeseen. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 63 Tehoakun käyttö 7. Li’uta salpaa nuolen osoittamaan suuntaan. 8. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkolaite ja kaapelit tietokoneeseen. Voit poistaa akun tietokoneesta seuraavasti: 1. Tarkista pääakun tila. Jos sitä ei ole liitetty tai jos se on lähes tyhjä, sammuta tietokone tai siirrä se lepotilaan. Jos pääakku on liitetty ja siinä on riittävästi virtaa, siirrä...
 • Page 64 Tehoakun käyttö 5. Paina akun poistosalpaa 1 , kunnes akku nousee ylös, ja poista akku 2 . ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 65: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Luku 3. Ohjeiden ja tukipalvelujen saanti Tuki- ja huoltopalvelut . 44 Asiakastukikeskukseen soittaminen . . 44 WWW-tukisivustot . . 44 Palvelut eri puolilla maailmaa . . 46 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 66: Tuki- Ja Huoltopalvelut

  Seuraavat palvelut ovat käytettävissä takuuaikana: v Vianmääritys - Asiantuntijat auttavat käyttäjää mahdollisten laitteistohäiriöiden selvittämisessä ja poistamisessa. v Lenovo-laitteiden huolto - level of service. - Jos häiriön todetaan takuuaikana johtuvan Lenovon valmistamasta laitteesta, käyttäjä saa huoltopalveluja asiantuntevalta huoltohenkilöstöltä. v Tekniset muutokset - Toisinaan käyttäjän hankkimaan laitteeseen on tehtävä...
 • Page 67 Voit selvittää kuuluuko tietokoneesi takuun piiriin ja takuun päättymisajankohdan siirtymällä WWW-osoitteeseen www.lenovo.com/think/support/. Valitse Warranty, ja noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Takuuehdot ovat Lenovo-tietokoneen mukana toimitetuissa takuutiedoissa. Muista säilyttää ostotodistus takuupalvelujen saantia varten.
 • Page 68: Palvelut Eri Puolilla Maailmaa

  Voit selvittää, kuuluuko koneesi kansainvälisten takuupalvelujen piiriin, ja voit tarkastella luetteloa maista, joissa palvelut ovat saatavina, siirtymällä WWW-osoitteeseen www.lenovo.com/think/support/, napsauttamalla Warranty-linkkiä ja seuraamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 69: Liite A. Langattomia Laitteita Koskevia Tietoja

  (File Transfer) v synkronointi (Synchronization) v ääntä välittävä yhdyskäytävä (Audio Gateway) v kuulokkeet (Headset) v kirjoitin (Printer). v näppäimistö ja hiiri (Keyboard/Mouse) v perusnäköistiedosto (Basic Image) v HF-toiminnot (Handsfree). v AV-profiili (AV Profile). © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 70: Käyttöympäristö Ja Terveysseikat

  Koska Wireless LAN Mini-PCI -sovittimet ja Bluetooth-tytärkortti toimivat radiosäteilyä koskevien turvastandardien ja -suositusten mukaisesti, Lenovo katsoo kyseisten korttien olevan turvallisia kuluttajille. Nämä turvastandardit ja -suositukset on laadittu komiteoissa ja lautakunnissa, joiden tiedemiesjäsenet jatkuvasti tutkivat ja tulkitsevat tutkimuskirjallisuutta, ja ne...
 • Page 71: Liite B. Takuutiedot

  Nämä rajoitetun takuun ehdot sisältävät seuraavat kolme osaa: Osa 1 - Yleiset ehdot, Osa 2 - Maakohtaiset ehdot ja Osa 3 - Takuuta koskevat tiedot. Osan 2 ehdot muuttavat tai korvaavat Osan 1 sisältämiä ehtoja. Lenovo Group Limitedin näiden takuuehtojen mukaisesti myöntämät rajoitetut takuut koskevat vain omaan käyttöön (ei jälleenmyyntiin) hankittuja Koneita.
 • Page 72 Takuu mitätöityy, jos Koneen tai sen osien tunnistemerkintöjä on poistettu tai muutettu. Lenovo ei takaa sitä, että Kone toimii keskeytyksettä tai virheettömästi. Koneelle takuun mukaisesti annettu tekninen tai muu tuki, kuten asiakkaan Koneen kokoonpanoa tai asennusta koskeviin kysymyksiin annettu apu, toimitetaan ILMAN MITÄÄN TAKUITA.
 • Page 73 Jos vian korjaaminen edellyttää asiakkaan vaihdettavissa olevan osan (″CRU″) vaihtoa (tällaisia osia ovat esimerkiksi näppäimistö, hiiri, kaiutin, muistimoduuli ja kiintolevyasema), käytettävä Palveluntoimittaja toimittaa kyseisen osan asiakkaalle, joka toteuttaa vaihdon. Jos Kone ei takuuaikana toimi määritysten mukaisesti eikä häiriötä pystytä poistamaan puhelimitse, elektronisesti tai ohjelmapäivitysten tai asiakkaan vaihdettavissa olevan osan asennuksella, Palveluntoimittaja voi harkintansa mukaan joko 1) korjata Koneen määritysten mukaiseen toimintakuntoon tai 2) vaihtaa Koneen toiminnaltaan vastaavanlaiseen koneeseen.
 • Page 74 Vastuunrajoitus Lenovo on vastuussa Koneen katoamisesta tai vahingoittumisesta vain 1) sinä aikana, kun Kone on Palveluntoimittajan hallussa ja 2) kuljetuksen aikana, jos Lenovo vastaa kuljetuskustannuksista. Lenovo tai Palveluntoimittaja ei ole vastuussa asiakkaan palauttamassa Koneessa olevien luottamuksellisten, yksityisten tai henkilökohtaisten tietojen...
 • Page 75: Osa 2 - Maakohtaiset Ehdot

  RAJOITTAMISTA JOILTAKIN OSIN, KYSEINEN RAJOITUS EI KOSKE ASIAKASTA. Sovellettava laki Asiakas ja Lenovo suostuvat siihen, että kaikkien näiden rajoitetun takuun ehtojen mukaisten, asiakkaan ja Lenovon oikeuksien ja velvoitteiden tulkinnassa ja toimeenpanossa sovelletaan keskenään ristiriitaisten lakien soveltamista koskevista periaatteista huolimatta sen maan lainsäädäntöä, jossa asiakas on hankkinut Koneen.
 • Page 76 Oikeuspaikka: Ensimmäisen lauseen perään lisätään seuraava teksti: Kaikki tämän rajoitetun takuun ehtoihin liittyvät oikeudenkäynnit käydään Caracasin suurkaupunkialueen (Metropolitan Area) oikeusistuimissa. POHJOIS-AMERIKKA Takuuhuollon saanti: Tähän jaksoon lisätään seuraava teksti: Takuuhuollon voi tilata Kanadassa tai Yhdysvalloissa puhelinnumerosta 1800-IBM-SERV (426 7378). ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 77 Takuu on rajoitettu vain sovellettavan lainsäädännön sallimassa määrin. Vastuunrajoitus:Tähän jaksoon lisätään seuraava teksti: Jos Lenovo on vastuullinen vuoden 1974 Trade Practices Act -lain tai vastaavan lain määrittämien ehtojen tai takuiden perusteella, Lenovon vastuu rajoittuu tuotteiden korjaukseen tai vaihtoon tai vastaavan tuotteen toimittamiseen.
 • Page 78 Lenovon tuottamus 2. korvauksiin asiakkaan osoittamista muista todellisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei Lenovo ole täyttänyt velvollisuuksiaan, tai jotka liittyvät näihin takuuehtoihin (rajoitettu takuu), siten, että korvauksen enimmäismäärä on vaatimuksen perusteena olevan vahingon aiheuttaneesta Koneesta maksettu maksu.
 • Page 79 välimiesmenettelyllä Bangaloressa Intiassa paikallisten lakien mukaisesti. Molempia sopijapuolia koskeva välitystuomio on lopullinen ja sitova, eikä sopijapuolilla ole valitusoikeutta. Välitystuomio on annettava kirjallisena, ja siinä on esitettävä todetut seikat ja lain nojalla tehdyt päätökset. Välimiehiä on oltava kolme. Kummallakin kiistan osapuolella on oikeus nimittää...
 • Page 80 Välimiesmenettely on käytävä englannin kielellä; myös kaiken menettelyssä esitettävän aineiston on oltava englanninkielistä. Näiden rajoitetun takuun ehtojen englanninkielinen versio syrjäyttää kaikki takuuehtojen muunkieliset versiot. SINGAPORE Vastuunrajoitus: Viidennen kappaleen kohdasta 3 poistetaan sanat ″ERITYISISTÄ VAHINGOISTA″ ja ″TALOUDELLISISTA″. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 81 Slovenia, Tsekin tasavalta, Ukraina, Unkari, Valko-Venäjä tai Venäjä, Koneen takuuhuollon voi saada missä tahansa näistä maista Palveluntoimittajalta, jos Lenovo on julkistanut ja tuonut myyntiin Koneen siinä maassa, jossa takuuhuolto halutaan saada. Jos Koneen hankintamaa on jokin Lähi-idän tai Afrikan maa, Koneen takuuhuollon voi saada Koneen ostomaassa Palveluntoimittajalta, jos Lenovo on julkistanut ja tuonut myyntiin Koneen kyseisessä...
 • Page 82 Futunassa syntyneet, näitä rajoitetun takuun ehtoja tai niiden rikkomista koskevat kiistat, nopea menettely mukaan luettuna, päätetään Tribunal de commerce de Paris’ssa; 5) Venäjällä,kaikki tämän rajoitetun takuun ehtojen tulkintaa, rikkomista tai toimeenpanon pätemättömyyttä sekä rajoitetun ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 83 Välimiesten päätös on lopullinen ja kumpaakin osapuolta sitova. Siksi osapuolet luopuvat Itävallan siviiliasiain oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lain pykälän 598 (2) mukaisesti sanotun lain pykälän 595 (1) kohdan 7 mukaisista oikeuksistaan. Lenovo voi kuitenkin aloittaa oikeudenkäynnin asennusmaan laillisessa tuomioistuimessa. Kaikki Virossa, Latviassa tai Liettuassa syntyneet, tämän rajoitetun takuun ehtoja koskevat kiistat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä, joka...
 • Page 84 Edellä mainittu rajoitus ei koske korvauksia henkilövahingoista (mukaan lukien kuolemantapaus) eikä kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuneista vahingoista, joista Lenovolla on lakisääteinen vastuu. 2. LENOVO, SEN TOIMITTAJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT TAIKKA PALVELUNTOIMITTAJAT EIVÄT VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA 1) TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA, 2) SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI...
 • Page 85 Nämä rajoitetun takuun ehdot korvaavat kaikki soveltuvat lakisääteiset takuut. Takuun laajuus: Seuraava teksti korvaa tämän jakson ensimmäisen kappaleen ensimmäisen lauseen: Lenovo takaa sen, että Kone toimii oikein normaalissa käytössä ja että Kone vastaa määrityksiään. Tähän jaksoon lisätään seuraavat kappaleet: Takuuehtojen rikkomista koskevan kanteen nostoon kuluttajalla on vähintään se aika, joka on säädetty laissa.
 • Page 86 SAKSA Takuun laajuus: Seuraava teksti korvaa tämän jakson ensimmäisen kappaleen ensimmäisen lauseen: Lenovo takaa sen, että Kone toimii oikein normaalissa käytössä ja että Kone vastaa määrityksiään. Tähän jaksoon lisätään seuraavat kappaleet: Koneen takuuaika on vähintään kaksitoista kuukautta. Jos palveluntarjoaja ei pysty saattamaan Lenovon Konetta toimintakuntoon, asiakkaalla on oikeus pyytää...
 • Page 87 Vastuunrajoitus: Tähän jaksoon lisätään seuraava kappale: Tässä sopimuksessa määritetyt rajoitukset eivät ole voimassa, jos Lenovo on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai jos vahingon on aiheuttanut Lenovon törkeä tuottamus. Seuraava lause lisätään kohdan 2 loppuun: Lenovon vastuu rajoittuu olennaisten sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuneisiin vahinkoihin, jos kyseessä on lievä tuottamus.
 • Page 88 Rikkomukseen suoraan liittyvästä Koneesta. Tapaukset, joista Lenovo ei vastaa Lenovo tai sen toimittaja tai jälleenmyyjä taikka Palveluntoimittaja ei vastaa missään tapauksessa, paitsi edellä kohdassa 1 mainituissa tapauksissa, seuraavista vahingoista, vaikka Lenovolle, sen toimittajalle tai jälleenmyyjälle taikka Palveluntoimittajalle on ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta:...
 • Page 89: Osa 3 - Takuuta Koskevat Tiedot

  Lenovo sekä sen käyttämät toimittajat ja jälleenmyyjät ovat velvollisia yhteensä maksamaan. Tapaukset, joista Lenovo ei vastaa Lenovo tai sen toimittaja tai jälleenmyyjä taikka Palveluntoimittaja ei vastaa missään tapauksessa, paitsi edellä kohdassa 1 mainituissa tapauksissa, seuraavista vahingoista, vaikka Lenovolle, sen toimittajalle tai jälleenmyyjälle taikka Palveluntoimittajalle on ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta:...
 • Page 90 Akku ja digikynä - 1 vuosi Muut Osat ja työ - 1 vuosi Akku ja digikynä - 1 vuosi 1869 Yhdysvallat Osat ja työ - 3 vuotta Akku ja digikynä - 1 vuosi ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 91: Takuuhuollon Lajit

  Huomautus: ThinkPad X41 Tablet -tietokoneen mukana on viisi X41 Tablet -digikynän vaihtokärkeä. Säilytä vaihtokärjet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Vaihtokärjet eivät sisälly digikynän tai tietokoneen takuuseen. Takuuhuollon lajit Palveluntoimittaja tarjoaa tarvittaessa huolto- tai vaihtotyötä sen mukaan, minkälajinen takuuhuolto Koneelle on määritetty edellä olevassa taulukossa (lajin kuvaus on jäljempänä).
 • Page 92: Maakohtaiset Puhelinnumerot

  WWW-osoitteeseen http://www.lenovo.com/think/support ja valitsemalla Support phone list -vaihtoehdon. Maa tai alue Puhelinnumero Afrikka Afrikka: +44 (0) 1475 555 055 Etelä-Afrikka: +27 11 3028888 ja 0800110756 Keski-Afrikka: Ota yhteys lähimpään IBM:n yhteistyökumppaniin (IBM Business Partner) ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 93 Maa tai alue Puhelinnumero Alankomaat +31 20 514 5770 (hollanti) Argentiina 0800 666 0011 (espanja) Australia 131 426 (englanti) Belgia 02 210 9820 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 02 225 3611 (Takuu- ja tukipalvelut) (hollanti) 02 210 9800 (30 päivän käyttöönottopalvelu) 02 225 3611 (Takuu- ja tukipalvelut) (ranska) Bolivia 0800 0189 (espanja)
 • Page 94 1 800 565 3344 (englanti ja ranska) Toronton alue: 416 383 3344 Kiina 800 810 1818 (mandariinikiina) Kolumbia 1 800 912 3021 (espanja) Korea 1588 5801 (korea) Kreikka +30 210 680 1700 Kroatia 0800 0426 Kypros +357 2284 1100 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 95 Maa tai alue Puhelinnumero Latvia +386 611 796 699 Liettua +386 611 796 699 Luxemburg +352 298 977 5063 (ranska) Lähi-itä +44 (0) 1475 555 055 Malesia 1800 888 558 (englanti, malaiji) Malta +356 234 175 Meksiko 001 866 434 2080 (espanja) Nicaragua 255 6658 (espanja) Norja...
 • Page 96: Meksikoa Koskevat Lisätakuuehdot

  Kaikilla laitteistoon esiasennetuilla ohjelmilla on asennusvikoja koskeva takuu vain 30 päivän ajan laitteen hankintapäivästä laskettuna. Lenovo ei vastaa tällaisissa ohjelmissa olevista tiedoista ja/tai käyttäjän asentamissa ohjelmissa tai tuotteen oston jälkeen asennetuissa ohjelmissa olevista tiedoista.
 • Page 97 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Puh: 01 800 367 6900. Markkinoija: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México...
 • Page 98 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 99: Liite C. Asiakkaan Vaihdettavissa Olevat Osat (Cru:t)

  Paikoilleen napsautettava kiinnike Tason 2 CRU-osat Tietoliikenne- tytärkortti Mini-PCI-kortti Näppäimistö Asiakkaan vaihdettavissa olevien osien vaihto-ohjeet ovat käytönaikaisessa ohjeistossa. Voit aloittaa ThinkVantage Productivity Center -ohjelman käytön painamalla ThinkPad-tietokoneen sinistä Access IBM -painiketta. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 100 Hardware Maintenance Manual -julkaisu ja esittelyvideoita, jotka ovat saatavissa tukisivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Asiakastukikeskus. Kyseisen maan tai alueen tukikeskuksen puhelinnumero on kohdassa ”Maakohtaiset puhelinnumerot” sivulla 70. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 101: Liite D. Huomioon Otettavaa

  Liite D. Huomioon otettavaa Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja koneita, palveluja ja ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista koneista, ohjelmista ja palveluista Lenovon paikalliselta edustajalta. Viittaukset Lenovon koneisiin, ohjelmiin ja palveluihin eivät tarkoita sitä, että vain näitä...
 • Page 102: Television Käyttöön Liittyvä Huomautus

  Macrovision Corporationin lupaa ja on tarkoitettu ainoastaan kotona tapahtuvaan ja muuhun pienimuotoiseen käyttöön. Muunlaiseen käyttöön tarvitaan Macrovisionin suostumus. Koodin takaisinkääntäminen ja purkaminen on kielletty. Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä Seuraavat tiedot koskevat ThinkPad X41 Tablet, koneen tyyppiä 1866, 1867, 1868 and 1869 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 103: Lausuma Fcc (Federal Communications Commission) -Säännösten Mukaisuudesta

  Häiriön aiheuttavan laitteen verkkojohdon kytkentä eri pistorasiaan kuin vastaanottimen. Lisäohjeita saa valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ja huoltoedustajilta. Lenovo ei ole vastuussa mistään radio- tai televisioliikenteen häiriöistä, jotka aiheutuvat muiden kuin suositeltujen kaapelien tai liittimien käytöstä tai laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista. Luvattomat laitteeseen tehdyt muutokset saattavat mitätöidä...
 • Page 104: Lausuma Euroopan Unionin Direktiivin 89/336/Ety Mukaisuudesta

  Lausuma Euroopan unionin direktiivin 89/336/ETY mukaisuudesta Tämä tuote on yhdenmukainen EU:n direktiivin 89/336/ETY suojausvaatimusten kanssa, jotka vastaavat jäsenmaiden säätämiä lakeja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Lenovo ei voi ottaa vastuuta suojauksen säilymisestä, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai lisätään kortteja (osia), joita IBM ei ole suositellut.
 • Page 105: Ibm Lotus -Ohjelmistotarjous

  Voit ostaa teknistä tukea ensimmäisen asennuksen jälkeenkin osoitteesta http://www.lotus.com/passport. Huomautus: Kun käytät Lotus SmartSuite v9.8 -ohjelmaa ThinkPad X41 Tablet -tietokoneessa, kirjoita kaikki syötteet näppäimistöllä. Digikynällä kirjoitetut syötteet eivät näy näytössä kunnolla. Lotus SmartSuite v9.8 -ohjelman käytölle Windows XP Tablet Edition -käyttöjärjestelmässä...
 • Page 106 Tilaukseen liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen Smartsuite_ibm@modusmedia.com –Eurooppa: Sähköpostiosoite http://ibm.modusmedia.co.uk Postiosoite: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program P.O. Box 3118 Cumbernauld, Scotland, G68 9JX Tilaukseen liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ibm_smartsuite@modusmedia.com –Aasia ja Tyynenmeren maat: ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 107: Tavaramerkit

  750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faksinumero: +65 6448 5830 Tilaukseen liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen Smartsuiteapac@modusmedia.com Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase...
 • Page 108 Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden yritysten tavaramerkkejä. ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 109 19 kautta maailman 46 puhelimitse 44 WWW-sivustossa 44 kiintolevy turvaohjeet v häiriöt 28 tärkeitä ohjeita 6 kapasiteetin lisäys 35 kokoonpanoasetukset 32 käynnistys valmiustilan häiriöt 23 häiriöt 28 vianmääritys 12 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 110 ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys...
 • Page 112 Osanumero: 39T9267 (1P) P/N: 39T9267...