Download Print this page

Advertisement

®
ThinkPad
X200 Tablični računar
Uputstvo za servis i rešavanje problema

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 3

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 4

  Regulatorno obaveštenje, koje se nalazi u paketu sa ovom publikacijom. Uputstvo za bezbednost i garanciju, kao i regulatorno obaveštenje, objavljeni su na veb lokaciji. Da biste ih pogledali, posetite http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na ″Rešavanje problema″, a zatim izaberite ″Korisnička uputstva i priručnici″.

 • Page 5: Table Of Contents

  Obaveštenje o elektronskom zračenju . . 70 Problemi sa tastaturom . . 22 Izjava Federalne komisije za komunikaciju Problemi sa pokazivačima . . 22 (FCC) . . 70 Problemi sa stanjem pripravnosti (spavanja) ili hibernacije . . 23 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Izjava o ispravnosti industrijskih emisija klase B EU WEEE Izjave . . 73 u Kanadi . 71 Obaveštenje za korisnike u SAD. . . 73 Avis de conformité à la réglementation Informacije o modelu ENERGY STAR . . 74 d’Industrie Canada .

 • Page 7: Prvo Pročitajte Ovo

  Nemojte dozvoliti da ispravljač do e u kontakt ni sa jednim delom vašeg tela dok radi. v Nikada ga nemojte koristiti da biste se zagrejali. Sprečite kvašenje računara. Da bi se izbeglo prosipanje i opasnost od električnog udara, držite tečnosti podalje od računara. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8

  Zaštite kablove od oštećenja. Jak pritisak na kablove ih može oštetiti ili preseći. Sprovedite kablove ispravljača, miša, tastature, štampača ili bilo kojeg drugog elektronskog ure aja tako da se na njih ne možete saplesti, gaziti ili ih prikleštiti računarom i drugim predmetima ili ih na bilo koji način izložiti uticaju koji može ometati funkcionisanje računara.

 • Page 9: Poglavlje 1. Pronalaženje Informacija

  Kliknite na Start, pomerite pokazivač na opciju Svi programi; a zatim na opciju ThinkVantage. Kliknite na opciju Access Help. Uputstvo za bezbednost i garanciju ® obuhvata opšte informacije o bezbednosti i kompletnu Lenovo ograničenu garanciju. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 10: Pronalaženje Informacija Pomoću Thinkvantage Dugmeta

  Regulatorno obaveštenje je dopuna ovom uputstvu. Pročitajte ga pre nego što počnete da koristite bežične opcije na ThinkPad računaru. ThinkPad računar je u saglasnosti sa radio frekvencijama i bezbednosnim standardima svih zemalja u kojima je odobren za bežičnu upotrebu. Od vas se traži da instalirate i koristite ThinkPad računar isključivo u saglasnosti sa RF regulacijama.

 • Page 11: Poglavlje 2. Održavanje Thinkpad Računara

  – Kada je to moguće, uzemljite računar kako biste osigurali bezbedno elektrostatičko pražnjenje. Napomena: Ne uzrokuju svi ure aji značajno elektrostatičko punjenje. Pažljivo rukujte računarom v Nemojte stavljati nikakve predmete (uključujući i papir) izme u ekrana i tastature ili podloge za dlan. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Registrujte Računar

  Nemojte okretati računar dok je ispravljač priključen. To može slomiti priključak za ispravljač. Registrujte računar v Registrujte ThinkPad proizvod kod kompanije Lenovo (posetite Internet lokaciju: http://www.lenovo.com/register). Ovo može pomoći organima vlasti da vam vrate računar u slučaju da ga izgubite ili ako do e do kra e. Ako registrujete računar, moći ćete da primate Lenovo obaveštenja o eventualnim tehničkim podacima i...

 • Page 13: Nemojte Modifikovati Računar

  Pažljivo postavljajte lozinke v Pamtite lozinke. Ukoliko zaboravite lozinku za nadzor ili lozinku za hard disk, Lenovo ovlašćeni dobavljač usluga neće moći da je resetuje, zbog čega ćete morati da zamenite sistemsku ploču, hard disk ili solid state ure aj.

 • Page 14: Saveti Za Korišćenje Digitalne Tablične Olovke

  Saveti za korišćenje digitalne tablične olovke v Koristite samo onu digitalnu tabličnu olovku koja je poslata sa vašim ThinkPad X200 Tablični računar računarom ili koju ste kupili sa tim računarom kao opcionalnu. Samo ova olovka je dizajnirana za korišćenje sa ThinkPad X200 Tablični računar računarom.

 • Page 15: Čišćenje Kućišta Računara

  Čišćenje kućišta računara Povremeno očistite računar na sledeći način: 1. Pripremite mešavinu blagog kuhinjskog deterdženta (koji ne sadrži abrazivni puder ili jake hemikalije kao što su kiseline ili alkalini). Napravite mešavinu deterdženta i vode u odnosu 1:5. 2. Natopite sun er ovim razblaženim deterdžentom. 3.

 • Page 16

  3. Obrišite mrlje ili otiske prstiju drugom stranom krpe ili čistom krpom. 4. Nakon korišćenja, krpu operite neutralnim deterdžentom. ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 17: Poglavlje 3. Rešavanje Računarskih Problema

  Računar ste dobili sa ili bez diskova za oporavak ili Windows diska, u zavisnosti od modela. Da biste dobili objašnjenje za alternativne metode koje nudi Lenovo, pogledajte poglavlje “Vraćanje fabričkog sadržaja” na strani 33 u ovom uputstvu. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 18: Kako Pokrenuti Bios Program Za Podešavanje

  Kako mogu da se obratim korisničkom centru? Pogledajte Poglavlje 6, “Dobijanje pomoći i usluga”, na strani 51 u ovom uputstvu. Da biste pronašli telefonske brojeve najbližeg korisničkog centra, pogledajte poglavlje “Svetska lista telefonskih brojeva” na strani 53. Gde mogu pronaći informacije o garanciji? Pogledajte publikaciju Uputstvo za bezbednost i garanciju za detaljne informacije o garanciji.

 • Page 19: Dijagnostikovanje Problema

  Pažnja v Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o ovom problemu, odaberite neku od sledećih opcija: – Lenovo centar za rešavanje problema – Ažuriranje sistemskih upravljačkih programa – Sistemske informacije v Izvršavanje testova može potrajati nekoliko minuta ili duže. Obratite pažnju na to da imate dovoljno vremena da odradite ceo test;...

 • Page 20: Dijagnostikovanje Problema Korišćenjem Programa Pc-doctor Sa Servisne Particije

  Pogledajte uputstva u odeljku ″Uvod u Rescue and Recovery″ u Access Help na Internetu i pokrenite program za dijagnostičko testiranje hard diska ili solid state ure aja. v Preuzmite PC-Doctor za DOS za svoj računar sa sledeće veb lokacije: http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &lndocid=tpad-matrix. Dijagnostikovanje problema korišćenjem programa PC-Doctor sa servisne particije Korišćenjem programa PC-Doctor iz radnog okruženja Rescue and Recovery na...

 • Page 21: Rešavanje Problema

  Rešavanje problema Ako vaš problem ovde nije spomenut, pogledajte uputstvo Access Help. U sledećem delu su opisani samo oni problemi koji mogu da vas spreče da pristupite ovom sistemu za pomoć. Poruke o grešci Napomena: 1. U tabelama, x može biti bilo koji karakter. 2.

 • Page 22

  Poruka Rešenje 0200: Hard disk error Hard disk ili solid state ure aj ne radi. Proverite da li je hard disk ili solid state ure aj dobro priključen. Pokrenite BIOS program za podešavanje; zatim obratite pažnju na to da ure aj ne bude onemogućen u meniju pokretanja.

 • Page 23

  Poruka Rešenje 0280: Previous boot Računar nije uspeo da završi prethodni postupak pokretanja sistema. incomplete Isključite računar; uključite ga da biste pokrenuli BIOS program za podešavanje. Potvrdite konfiguraciju i pokrenite računar ponovo izborom opcije Exit Saving Changes koja se nalazi post stavkom Restart ili pritiskom na F10.

 • Page 24

  Poruka Rešenje Upit za lozinku po Podešena je lozinka po uključenju ili lozinka nadzora. Otkucajte uključenju lozinku i pritisnite taster Enter da biste mogli da koristite računar. Ako lozinka nije prihvaćena, možda je podešena lozinka nadzora. Otkucajte lozinku nadzora i pritisnite taster Enter. Ako i dalje vidite istu poruku o grešci, odnesite računar na servis.

 • Page 25

  Poruka Rešenje Cannot boot from any Proverite status ure aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. device. Device not found Proverite status ure aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. Device error Proverite status ure aja sa kojeg želite da pokrenete sistem. No valid operating system Proverite da li je operativni sistem instaliran i da li radi ispravno.

 • Page 26

  Ako vidite neku od sledećih poruka o grešci na ekranu, odnesite računar na servis: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.

 • Page 27: Greške Bez Poruka

  Greške bez poruka Problem: Kada uključim mašinu ništa se ne pojavljuje na ekranu i ne čuje se nikakav zvuk dok se pokreće. Napomena: Ako niste sigurni da li ste čuli bilo kakav zvuk: 1. Isključite računar tako što ćete držati dugme za uključivanje 4 sekunde ili duže. 2.

 • Page 28

  Problem: Slika na ekranu se gubi dok je računar uključen. Rešenje: Možda je uključen čuvar ekrana ili upravljanje napajanjem. Uradite nešto od sledećih opcija: v Pomerite TrackPoint ili pritisnite taster da biste izašli iz čuvara ekrana. v Pritisnite dugme za uključivanje da bi se računar povratio iz stanja spavanja (pripravnosti) ili hibernacije.

 • Page 29: Problemi Sa Memorijom

  Problem: Zaboravili ste lozinku. Rešenje: v Ako ste zaboravili lozinku po uključenju, morate odneti računar u ovlašćeni Lenovo servis ili predstavniku da bi vam oni poništili lozinku. v Ukoliko zaboravite lozinku za hard disk, ovlašćeni serviser iz korporacije Lenovo neće moći da je resetuje niti da preuzme podatke sa hard diska ili solid state ure aja.

 • Page 30: Problemi Sa Tastaturom

  Problemi sa tastaturom Problem: Svi ili nekoliko tastera na tastaturi ne rade. Rešenje: ® Za operativni sistem Windows Vista 1. Kliknite na Start → Kontrolna tabla. 2. Kliknite na Hardver i zvuk, a zatim kliknite na Tastatura. 3. Odaberite karticu Hardver. Uverite se da na delu Svojstva ure aja, ispis Status ure aja prikazuje Ovaj ure aj radi ispravno.

 • Page 31: Problemi Sa Stanjem Pripravnosti (spavanja) Ili Hibernacije

  Problemi sa stanjem pripravnosti (spavanja) ili hibernacije Problem: Računar ulazi u stanje spavanja (pripravnosti) (indikator pripravnosti/spavanja se uključi) odmah nakon samoispitivanja po uključenju (POST). Rešenje: 1. Proverite sledeće: v Baterija je napunjena. v Radna temperatura je u prihvatljivom opsegu. Pogledajte “Specifikacije” na strani 66.

 • Page 32

  Problem: Dok se napaja baterijom, računar se ne podiže iz stanja spavanja (pripravnosti) ili indikator spavanja (pripravnosti) ostaje uključen, a računar ne radi. Rešenje: Sistem je možda ušao u stanje spavanja (pripravnosti) ili stanje hibernacije automatski, zato što je baterija na izmaku. 1.

 • Page 33: Problemi Sa Ekranom Računara

  Problemi sa ekranom računara Problem: Na ekranu se pojavljuju netačni karakteri. Rešenje: 1. Proverite da li su operativni sistem i program aplikacije pravilno instalirani. 2. Ako su instalirani i podešeni ispravno, odnesite računar na servis. Problem: Svaki put kada uključim računar neke tačke na ekranu nedostaju, neke su bezbojne, a neke svetle.

 • Page 34

  Problem: Slika na ekranu je nečitljiva ili izobličena. Rešenje: Proverite sledeće: v Podešavanja za rezoluciju ekrana i kvalitet boje su ispravno podešena. v Upravljački program za ekran je instaliran ispravno. v Tip monitora je ispravno odabran. Da biste proverili ova podešavanja, uradite sledeće: U operativnom sistemu Windows Vista: 1.

 • Page 35

  Rešenje (nastavak): U operativnom sistemu Windows XP: 1. Desnim dugmetom miša kliknite na radnu površinu, zatim kliknite na Svojstva da biste otvorili prozor za svojstva ekrana, a zatim na karticu Postavke. 2. Proverite da li je ispravno podešena rezolucija ekrana i kvalitet boje. 3.

 • Page 36: Problemi Sa Baterijom

  Problemi sa baterijom Problem: Baterija se ne puni. -ili- Vreme rada napunjene baterije je kratko. -ili- Baterija se ne može potpuno napuniti kada je računar isključen za standardno vreme punjenja. Rešenje: Za detalje pogledajte ″Rešavanje problema″ u uputstvu Access Help Problem: Računar ne radi sa potpuno napunjenom baterijom.

 • Page 37: Problemi Sa Hard Diskom (hdd) Ili Solid State Ure Ajem (ssd)

  Problemi sa hard diskom (HDD) ili solid state ure ajem (SSD) Problem: Nakon što ste podesili lozinku na hard disku ili solid state ure aju na računaru, premestili ste ure aj na drugi računar. Sada ne možete da otključate lozinku za hard disk.

 • Page 38

  Problem: Ne možete promeniti ili ukloniti hard disk lozinku koristeći BIOS program za podešavanje. Rešenje: Lozinka za hard disk lozinka se može promeniti ili ukloniti samo ako je postavka opcije Korišćenje lozinke u programu BIOS program za podešavanje - omogućeno ili onemogućeno - ista kao i kada ste zadali lozinku.

 • Page 39: Problemi Sa čitačem Otiska Prsta

  Problemi sa čitačem otiska prsta Problem: Ne možete registrovati svoj prst ili dobiti potvrdu identiteta svog prsta. Rešenje: Ako imate neki od dole navedenih problema sa prstima, možda nećete moći da registrujete ili potvrdite identitet svog prsta. v Prst vam je izboran, zadebljan, suv, povre en, prljav, mastan ili mokar. v Površina prsta je značajno promenjena od kada ste registrovali svoj otisak prsta.

 • Page 40

  Problem: Kada pokrećete računar, operativni sistem se ne pokreće sa ure aja sa kojeg bi trebalo da se pokrene. Rešenje: Ure aj koji pokreće operativni sistem se možda ne nalazi na spisku ″Boot priority order″. Proverite BIOS program za podešavanje. Da biste proverili da li se ure aj nalazi na spisku ″Boot priority order″, uradite sledeće: 1.

 • Page 41: Copyright Lenovo

  Vraćanje fabričkog sadržaja Možda ste uz računar dobili i sigurnosnu kopiju svih datoteka i programa koje je kompanija Lenovo unapred instalirala na vaš računar ili se ta kopija nalazi na skrivenom, zaštićenom delu ili particiji hard diska. Iako su skrivene, sigurnosne kopije na particiji zauzimaju prostor na disku.

 • Page 42

  prema operativnom sistemu Windows, možete primetiti da je ukupan kapacitet diska manji od očekivanog. Ovo se objašnjava sadržajem na sakrivenoj particiji. Program za oporavak koji se nalazi u ovom delu omogućuje vam da u potpunosti povratite sadržaj hard diska tako da on bude isti kao i kada je otpremljen iz fabrike. Ako koristite diskove za oporavak koje ste dobili uz računar, program za oporavak će biti vraćen na računar zajedno sa svim ostalim fabrički isporučenim sadržajem.

 • Page 43: Oporavljanje Podataka

  3. Ponovo pokrenite računar. Posle nekoliko terenutaka otvara se radni prostor Rescue and Recovery 4. Kliknite na Full Restore i pratite instrukcije na ekranu. Oporavljanje podataka Ako ste napravili sigurnosnu kopiju pomoću programa Rescue and Recovery, imate uskladištene i sigurnosne kopije na kojima se nalazi sadržaj hard diska ili solid state ure aja iz različitih vremenskih perioda.

 • Page 44

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 45: Poglavlje 5. Nadogra Ivanje I Zamena Ure Aja

  1. Isključite računar ili ga postavite u stanje hibernacije. Zatim isključite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Povucite i držite rezicu baterije 1 . Zatim uklonite bateriju 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 46

  4. Instalirajte potpuno napunjenu bateriju tako što ćete je umetnuti u prostor za bateriju 5. Postavite bravicu tako da bude zaključana 2 . 6. Okrenite računar. Priključite ispravljač i kablove na računar. ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 47: Nadogradnja Hard Diska I Ssd-a

  Pročitajte Uputstvo za bezbednost i garanciju pre zamene hard diska ili SSD-a. Stari SSD ili hard disk možete zameniti novim ako pratite postupke opisane dole. Možete kupiti novi hard disk ili SSD kod svog distributera ili Lenovo predstavnika. Napomena: v Zamenite hard disk ili SSD samo ako ih nadogra ujete ili servisirate. Nije predvi eno da se konektori i priključak ovih ure aja često menjaju niti premeštaju.

 • Page 48

  Da biste zamenili hard disk, postupite na sledeći način: 1. Isključite računar; izvadite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Izvadite bateriju. 4. Odvrnite vijak 1 koji pričvršćuje poklopac priključka ure aja. Zatim istisnite poklopac 2 i podignite ga da biste ga skinuli 3 .

 • Page 49

  6. Skinite gumene uloške sa ure aja. 7. Stavite gumene uloške na nov ure aj. 8. Ubacite ure aj u ležište i čvrsto pritisnite da bi se ure aj pravilno smestio. Poglavlje 5. Nadogra ivanje i zamena ure aja...

 • Page 50

  9. Umetnite i ponovo postavite poklopac priključka ure aja na mesto 1 . Zatim kliznim pokretom ugurajte poklopac 2 i vratite vijak 3 . 10. Vratite bateriju. 11. Okrenite računar. Priključite ispravljač i kablove na računar. ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 51

  Da biste zamenili solid state ure aj, postupite na sledeći način: 1. Isključite računar; izvadite ispravljač i sve kablove iz računara. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Izvadite bateriju. 4. Odvrnite vijak 1 koji pričvršćuje poklopac priključka ure aja. Zatim istisnite poklopac 2 i podignite ga da biste ga skinuli 3 .

 • Page 52

  6. Povucite karticu da biste izvadili SSD iz adaptera. 7. Postavite nov SSD u držač. ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 53: Zamena Memorije

  8. Ubacite ure aj u ležište i čvrsto pritisnite da bi se ure aj pravilno smestio. 9. Umetnite i ponovo postavite poklopac priključka ure aja na mesto 1 . Zatim kliznim pokretom ugurajte poklopac 2 i vratite vijak 3 . 10.

 • Page 54

  instalirate nebaferovani dvoredni memorijski modul smanjene osnovice (SO-DIMM) sinhrone dinamičke memorije direktnog pristupa (DRAM) dvostruke brzine protoka podataka (DDR) 3, koji je opcionalno dostupan. Dostupne su SO-DIMM memorije različitih kapaciteta. Napomena: Koristite samo memorijske module koje računar podržava. Ako neispravno instalirate opcionalnu memoriju ili instalirate memoriju koja nije podržana, prilikom pokretanja računara će se čuti zvuk upozorenja.

 • Page 55

  6. Ukoliko se SO-DIMM već nalazi u memorijskom priključku, uklonite ga da biste oslobodili prostor za novi tako što ćete u isto vreme pritisnuti bravice 1 sa obe strane utičnice i zatim izvući SO-DIMM 2 . Sačuvajte ga da biste i ubuduće mogli da ga koristite.

 • Page 56

  7. Prona ite zarez na kontaktnoj ivici SO-DIMM-a koji instalirate. Pažnja: Da ne bi došlo do oštećenja SO-DIMM-a, nemojte dodirivati njegovu kontaktnu ivicu. Okrenite zasečeni kraj SO-DIMM-a prema kontaktnoj ivici utičnice i čvrsto umetnite SO-DIMM u utičnicu pod uglom od oko 20 stepeni 1 , a zatim ga okrenite nadole dok ne škljocne na mesto 2 .

 • Page 57

  Napomena: Ukoliko instalirate memorijski modul u samo jedan od dva memorijska priključka, instalirajte ga u priključak koji ima oznaku “SLOT-0”. SLOT-0 8. Vratite na mesto poklopac memorijskog priključka tako što ćete prvo poravnati stranu priključka 1 , a zatim priključak zatvoriti. Zatim zavijte vijke da biste pričvrstili poklopac 2 .

 • Page 58

  Da biste se uverili da je SO-DIMM modul instaliran ispravno, uradite sledeće: 1. Uključite računar. 2. Kada se ThinkPad logo pojavi, odmah pritisnite F1 da biste pokrenuli BIOS program za podešavanje. 3. Deo “Installed memory” pokazuje ukupnu količinu memorije na računaru. ®...

 • Page 59: Poglavlje 6. Dobijanje Pomoći I Usluga

  Otkrivanje problema - Obučeno osoblje će vam pomoći da otkrijete hardverski problem i odlučite šta da radite da biste ga popravili. v Lenovo popravak hardvera - Ako je ustanovljeno da je problem nastao zbog Lenovo hardvera koji je pod garancijom, obučeno osoblje će vam pružiti odgovarajući nivo usluge.

 • Page 60

  Napomena: Telefonski brojevi se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja. Za najnoviju listu telefonskih brojeva korisničkih centara i njihovog radnog vremena, posetite Internet lokaciju za podršku na adresi http://www.lenovo.com/support/phone. Ako se broj za vašu zemlju ili region ne nalazi na listi, obratite se Lenovo distributeru ili predstavniku. ®...

 • Page 61: Dobijanje Pomoći širom Sveta

  Da biste saznali da li imate pravo na Me unarodnu uslugu garancije i da biste videli listu zemalja gde je ona dostupna, posetite Internet stranicu http://www.lenovo.com/think/ support, kliknite na Warranty i pratite uputstva na ekranu. Svetska lista telefonskih brojeva Telefonski brojevi se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

 • Page 62

  Zemlja ili region Telefonski broj Čile 800-361-213 188-800-442-488 (španski) Kina tehnička podrška 800-990-8888 86-10-58851110 (mandarinski) Kina ThinkPad (tehnička podrška): (Specijalna 2516-3939 (Hong Kong) Administrativna ThinkPad servisni centar: Regija Hong 2825-6580 (Hong Kong) Kong) Multimedija Kućni PC: 800-938-228 (Hong Kong) (kantonski, engleski, mandarinski) Kina ThinkPad (tehnička podrška): (SAR Makao)

 • Page 63

  Zemlja ili region Telefonski broj Nemačka 01805-25-35-58 (informacije o garanciji i podršci) (nemački) Grčka +30-210-680-1700 Gvatemala 1800-624-0051 (španski) Honduras Tegusigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (španski) Indija 1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (engleski) Indonezija 800-140-3555 (engleski) 62-21-251-2955 (indonežanski bahasa) Irska 01-881-1444 (informacije o garanciji i podršci) (engleski) Izrael Servisni centar Givat Šmuel: +972-3-531-3900...

 • Page 64

  Zemlja ili region Telefonski broj Norveška 8152-1550 (informacije o garanciji i podršci) (norveški) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Korisnički centar - besplatan poziv) (španski) Peru 0-800-50-866 (španski) Filipini 1800-1888-1426 (engleski) 63-2-995-8420 (filipinski) Poljska +48-22-878-6999 Portugal +351 21 892 7046 (portugalski) Rumunija...

 • Page 65

  Zemlja ili region Telefonski broj Venecuela 0-800-100-2011 (španski) Vijetnam Za severni deo i Hanoj: 84-4-843-6675 Za južni deo i Sajgon: 84-8-829-5160 (engleski, vijetnamski) Poglavlje 6. Dobijanje pomoći i usluga...

 • Page 66

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 67: Dodatak A. Informacije O Garanciji

  Dodatak A. Informacije o garanciji U ovom dodatku ćete pronaći informacije o garantnom periodu i tipu garantne usluge koja važi za Lenovo hardverski proizvod u vašoj zemlji ili regiji. Za uslove Lenovo ograničene garancije koja važi za vaš Lenovo hardverski proizvod, pogledajte Poglavlje 3, Informacije o garanciji u publikaciji Uputstvo za bezbednost i garanciju koju ste dobili uz Lenovo hardverski proizvod.

 • Page 68: Tipovi Garantne Usluge

  Pod uslovima KZJ servisa, serviser će vam isporučiti KZJ da biste ih sami instalirali. Informacije i uputstva za zamenu KZJ-a se isporučuju uz proizvod i mogu se dobiti bilo kada na zahtev od kompanije Lenovo. KZJ koje vi možete lako instalirati se nazivaju spoljašnje KZJ, dok je za instalaciju unutrašnjih KZJ potrebno nešto tehničke veštine i alata.

 • Page 69

  Zamenski proizvod vam može biti naplaćen ukoliko kompaniji Lenovo ne stigne neispravan proizvod u roku od trideset (30) dana od dana vašeg prijema zamenskog proizvoda. Dodatak A. Informacije o garanciji...

 • Page 70

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 71: Dodatak B. Korisnički Zamenljive Jedinice (kzj)

  KZJ za opcionalno usluživanje, bezbedne su za korisnika. Korisnici su odgovorni za zamenu svih spoljašnjih KZJ. Unutrašnje KZJ mogu uklanjati i instalirati korisnici ili serviser iz kompanije Lenovo ukoliko je period važenja garancije još uvek u toku. Lenovo prenosivi računari sadrže kako spoljašnje tako i unutrašnje KZJ: v Spoljašnje KZJ: one se mogu isključiti, a mogu ih pridržavati najviše dva vijka.

 • Page 72

  Napomena: Koristite samo računarske delove koje obezbe uje kompanija Lenovo. Informacije o garanciji vezane za KZJ vašeg tipa računara možete pronaći u poglavlju 3, Informacije o garanciji, koje se nalazi u Uputstvo za bezbednost i garanciju. U sledećoj tabeli se nalazi lista KZJ za vaš računar, kao i informacije o tome gde možete pronaći uputstva za zamenu.

 • Page 73: Dodatak C. Karakteristike I Specifikacije

  Priključak za mikrofon v 3 priključka za univerzalnu serijsku magistralu (USB) v RJ45 Eternet priključak v RJ11 priključak za modem (na nekim modelima) v Serijski Ultrabay Slim (opcionalno kod ThinkPad X200 UltraBase v Spojnica za priključnu stanicu © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 74: Specifikacije

  Optički ure aj (kod ThinkPad X200 UltraBase) v DVD ure aj v CD-RW/DVD ure aj v DVD multifunkcijski rezač v DVD multifunkcijski rezač/Blu-ray ure aj Bežične funkcije v Integrisani bežični LAN v Integrisani Bluetooth v Integrisana bežična WAN kartica (na nekim modelima) v Integrisani bežični USB (na nekim modelima)

 • Page 75

  Izvor napajanja (ispravljač) v Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz v Ulazni napon ispravljača: 100-240 V AC, od 50 do 60 Hz Baterija v Litijum jonska (Li-Ion) baterija – Nominalni napon: 14,4 V DC – Kapacitet: 2,0 AH ili 4,8 AH, u zavisnosti od modela Trajanje baterije v Da biste videli koliko procenata baterije je preostalo, pogledajte pokazivač...

 • Page 76

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 77: Dodatak D. Obaveštenja

  Ipak, odgovornost je na korisniku da proceni i potvrdi rad bilo kog drugog proizvoda, programa ili usluge. Lenovo može da ima patente ili prijave patenata koji čekaju registraciju, a odnose se na sadržaj ovog dokumenta. Rad na ovom dokumentu vam ne daje nikakva prava na ove patente.

 • Page 78: Obaveštenje O Izvoznoj Klasifikaciji

  Lenovo može koristiti ili distribuirati bilo koju informaciju koju vi date na bilo koji način koji smatra prikladnim, a bez ikakvih obaveza prema vama. Sve reference u ovom izdanju na Internet stranice čiji vlasnik nije Lenovo su date samo kao olakšice i ni na koji način ne predstavljaju preporuku ili reklamiranje te Internet lokacije.

 • Page 79: Izjava O Ispravnosti Industrijskih Emisija Klase B U Kanadi

  Ovaj proizvod je u saglasnosti sa uslovima zaštite Veća EU direktive 2004/108/EC o približavanju zakona zemalja članica koja se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost. Kompanija Lenovo ne može preuzeti odgovornost za neispunjavanje zahteva zaštite koje bi proizašlo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda, uključujući i instalaciju opcionalnih kartica koje nije proizvela kompanija Lenovo.

 • Page 80

  EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw.

 • Page 81: Izjava Za Japansku Vcci Klasu B

  WEEE i minimiziranje potencijalnih efekata EEE na okruženje i zdravlje ljudi zbog toga što sadrže opasne supstance. Za dodatne informacije o WEEE posetite Internet stranicu: http://www.lenovo.com/lenovo/environment. Obaveštenje za korisnike u SAD. Informacije o perhloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidske litijumske dugmaste baterije mogu sadržati...

 • Page 82: Informacije O Modelu Energy Star

  Država i Ministarstva energije Sjedinjenih Država, koji za cilj ima uštedu novca i zaštitu životne sredine pomoću energetski efikasnih proizvoda i postupaka. Kompanija Lenovo je ponosna na to što svojim klijentima može da ponudi proizvode kvalifikovane oznakom ENERGY STAR. Ukoliko dolenavedeni tipovi Lenovo računara nose oznaku ENERGY STAR onda su projektovani i testirani da zadovolje ENERGY STAR 4.0 standarde za računare.

 • Page 83

  ® Windows Windows Vista v Energetski plan: Energy Star u AC v Energetski plan: Energy Star u AC režimu rada režimu rada Isključivanje monitora: posle 10 minuta Isključivanje ekrana: posle 10 minuta Isključivanje hard diska: posle 15 minuta Prelazak u stanje spavanja: posle 25 minuta Sistem prelazi u stanje pripravnosti: posle 25 minuta...

 • Page 84: Obaveštenje Sa Regulatornim Informacijama

  8. Kliknite na dugme U redu. Obaveštenje sa regulatornim informacijama Najnovije regulatorno obaveštenje je objavljeno na veb lokaciji. Da biste ga pogledali, posetite http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na ″Rešavanje problema″, a zatim izaberite ″Korisnička uputstva i priručnici″. ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 85: Zaštitni žigovi

  Zaštitni žigovi Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili u oboma: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint UltraBase Ultrabay Wake on LAN je registrovani žig korporacije International Business Machines u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemljama ili oboma.

 • Page 86

  ® ThinkPad X200 Tablični računar Uputstvo za servis i rešavanje problema...

 • Page 87: Indeks

  33 EU životna sredina 73 skladištenje 11 FCC obaveštenje 70 Vraćanje fabričkog sadržaja 34 Izvozna klasifikacija 70 solid state drive (SSD ure aj) 33 garancija na proizvod 59 Regulatorne informacije 76 dijagnostikovanje 11 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 88

  solid state drive (SSD ure aj) (nastavak) nadogradnja 39 solid state ure aj (SSD) rešavanje problema 29 specifikacije hardver 66 Specifikacije proizvoda 66 stanje hibernacije rešavanje problema 23 stanje spavanja rešavanje problema 23 svetska lista telefonskih brojeva za podršku 53 tablični režim rada saveti 5 tastatura...

 • Page 90

  Šifra proizvoda: 44C9732 Printed in China (1P) P/N: 44C9732...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: