Download Print this page

Advertisement

ThinkPad X200 Tablet
Guide til service og fejlfinding

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 3

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 4

  Bemærkninger, som leveres sammen med denne bog. Den sidste nye bog med Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger og Regulatory Notice-bogen er blevet uploadet til webstedet. Du finder dem ved at skifte til http://www.lenovo.com/think/support. Klik på Trou- bleshooting, og klik derefter på User’s guides and manuals.

 • Page 5: Table Of Contents

  Industry Canada Class B emission compli- Problemer med slumretilstand (Standby- ance statement . . 69 tilstand) eller dvaletilstand . . 23 Avis de conformité à la réglementation Problemer med LCD-skærmen . . 25 d’Industrie Canada. . 69 Batteriproblemer . 28 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Japanese VCCI Class B statement . . 71 Bemærkninger vedr. WEEE i EU . . 71 Stikordsregister . . 77 Bemærkning til brugere i USA . . 71 Oplysninger om ENERGY STAR . . 72 ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 7: Læs Dette Først

  Brug ikke vekselstrømsadapteren til at varme dig. Sørg for, at computeren ikke bliver våd. Hav ikke kaffe, te eller anden væske stående i nærheden af computeren - derved undgår du risikoen for at spilde eller få elektrisk stød. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8: Behandl Computeren Forsigtigt

  Transportér computeren forsigtigt. v Brug en bæretaske af god kvalitet, der yder tilstrækkelig støtte og beskyttelse. v Pak ikke computeren ned i en tætpakket kuffert eller taske. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 9: Kapitel 1. Find Oplysninger

  Tryk på ThinkVantage-knappen. Under Kviklink i Productivity Center skal du klikke på Adgang til onlinehjælp. v Klik på Start, flyt markøren til Alle programmer og herefter til ThinkVan- tage. Klik på Access-hjælp. Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger indeholder generelle sikkerhedsforskrifter og den fuldstændige Lenovo Begrænset garanti. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 10: Find Oplysninger Med Thinkvantage-knappen

  Du kan også bruge ThinkVantage-knappen til at afbryde computerens startse- kvens og starte Rescue and Recovery-arbejdsområdet, som fungerer uafhæn- gigt af Windows, og som også er skjult for Windows. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 11: Kapitel 2. Pas På Thinkpad-computeren

  – Når det er muligt, skal du slutte computeren til en stikkontakt med jord- forbindelse for at muliggøre sikker, elektrostatisk afladning. Bemærk: Det er ikke alle apparater af denne type, der forårsager betydelig elektrostatisk ladning. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Pas Godt På Computeren

  Vend ikke computeren med bunden i vejret, mens vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Adapterstikket kan blive ødelagt. Registrér computeren v Registrér dine ThinkPad-produkter hos Lenovo. Der er flere oplysninger på webstedet: http://www.lenovo.com/register. Det kan hjælpe myndighe- derne med at skaffe dig computeren tilbage, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.

 • Page 13: Sørg For Ikke At ændre Computeren

  åben eller lukket. Angiv kodeord v Husk dine kodeord. Hvis du glemmer et administrator- eller harddiskkode- ord, kan Lenovo-forhandleren ikke nulstille det. Du skal udskifte system- kortet eller harddisken eller SSD-drevet. Behandling af fingeraftrykslæseren Følgende kan beskadige fingeraftrykslæseren eller være årsag til, at den ikke fungerer korrekt mere: v Ridse i læserens overflade med en hård, spids genstand.

 • Page 14: Tip Om Brug Af Tablet-pennen (digitizer)

  Pad X200 Tablet-computeren, eller som du har købt som tilbehør til compu- teren. Det er kun denne pen, der er designet til at blive brugt sammen med ThinkPad X200 Tablet-computeren. Andre penne kan sidde fast i holderen eller forårsage andre problemer.

 • Page 15: Rengør Computerens Dæksel

  Rengør computerens dæksel Vi anbefaler, at du nu og da rengør computeren på følgende måde: 1. Klargør en blanding af et mildt rensemiddel, som ikke indeholder slibe- midler eller stærke kemikalier, f.eks. syre og alkaliske midler. Brug 5 dele vand til 1 del rensemiddel. 2.

 • Page 16: Rengør Den Berøringsfølsomme Skærm

  3. Tør pletter og fingeraftryk af med den anden side af kluden eller med en ren klud. 4. Vask kluden med et mildt vaskemiddel efter brug. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 17: Kapitel 3. Problemløsning

  Replaceable Units) samt henvisninger til instruktionerne i at fjerne eller udskifte komponenter. Computeren fungerer ikke korrekt. Der er flere oplysninger i afsnittet “Problemløsning ” i Access-hjælp. Vejledningen beskriver fejlfindingsmetoder, som du kan bruge, hvis der ikke er adgang til Access-hjælp online. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 18: Start Af Bios-konfigurationsprogram

  5. Revidér de punkter, du vil ændre. Brug tasterne F5 eller F6 til at ændre et punkts værdi. Hvis punktet har en undermenu, kan du åbne denne ved at trykke på Enter. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 19: Pc-doctor

  Vigtigt: v Vælg en af disse muligheder, hvis du har brug for hjælp eller vil have flere oplysninger om problemet. – Lenovo Troubleshooting Center – Opdatér systemstyreprogrammer – Systemoplysninger v Det kan tage nogle minutter eller længere at udføre en test. Du skal sætte tid af til hele testen, da den ikke må...

 • Page 20: Fejlfinding Ved Hjælp Af Pc-doctor På Serviceafsnittet

  1. Sluk for computeren, og tænd den igen. 2. Tryk på ThinkVantage-knappen med det samme, når ThinkPad-logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet åbnes. 3. Klik på Fejlfind hardware. Der er flere oplysninger om PC-Doctor i hjælpen til programmet. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 21: Fejlfinding

  Fejlfinding Hvis du ikke kan finde problemet her, skal du bruge Access-hjælp. Følgende afsnit beskriver kun de problemer, som kan forhindre dig i at få adgang til onlinehjælpen. Fejlmeddelelser Bemærk: 1. I tabellerne står x for et vilkårligt tegn. 2. Den version af PC-Doctor, der omtales her, er PC-Doctor til Windows. Meddelelse Løsning 0176: Systemsik-...

 • Page 22

  Der er opstået en fejl i den udvidede RAM. Test computerens hukommelse med PC-Doctor. Hvis du har udvidet hukommel- sen, umiddelbart inden du har tændt for computeren, skal den geninstalleres. Test herefter hukommelsen med PC-Doctor. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 23

  Meddelelse Løsning 0250: Fejl i Systembatteriet, som bruges til at bevare systembatteri konfigurationsoplysningerne, f.eks. dato og klokkeslæt, når der er slukket for computeren, er fladt. Udskift batteriet, og start BIOS-konfigurationsprogrammet for at kontrollere konfigura- tionen. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal computeren efterses.

 • Page 24

  Ret systemkonfigurationen, så den kommer til at se ud, som før dvaletilstanden blev aktiveret. v Genopret dvaletilstandsfilen, hvis størrelsen af hukommelsen er ændret. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 25

  Meddelelse Løsning Styresystem ikke Kontrollér følgende: fundet v Harddisken eller SSD-drevet er korrekt installeret. v Der sidder en startdisk i drevet. Hvis samme fejlmeddelelse vises igen, skal du kontrollere startsekvensen vha. BIOS-konfigurationsprogrammet. EMM386 er ikke Åbn filen C:\CONFIG.SYS, og ret linjen installeret - Kan ikke device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM definere basisadres-...

 • Page 26

  0260: Fejl i systemtidsfrist 0270: Fejl i systemur 02D0: Systemcachefejl 02F4: Der kan ikke skrives til EISA CMOS 02F5: DMA-test ikke udført 02F6: Software-NMI ikke udført 02F7: Fejlsikret tidsfrist for NMI ikke udført Blæserfejl Varmefølerfejl ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 27: Fejl Uden Koder Eller Meddelelser

  Fejl uden koder eller meddelelser Problem: Når jeg tænder for computeren, vises der intet på skærmen, og computeren bipper ikke under starten. Bemærk: Gør følgende, hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren bippede: 1. Sluk for computeren ved at trykke på afbryderen i 4 sekunder eller mere. 2.

 • Page 28

  2. Hvis computeren stadig ikke slukkes, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet og installere dem igen. Computeren bliver muligvis låst, når den skifter til slumretilstand (Standby- tilstand) under kommunikation. Deaktivér tidsfristen for slumretilstand (Standby-tilstand), når du arbejder via netværk. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 29: Problemer Med Hukommelse

  Hvis du glemmer harddiskkodeordet, kan Lenovo-forhandleren ikke nul- stille kodeordet eller retablere data fra harddisken eller SSD-drevet. Du bliver nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler for at få udskiftet harddisken eller SSD-drevet. Du skal medbringe kvittering, og du skal betale for dele og service.

 • Page 30: Tastaturproblemer

  Kontrollér, at det eksterne eller numeriske tastatur er korrekt tilsluttet com- puteren. Problemer med pegeudstyret Problem: Funktionen Bladring eller Forstørrelsesglas fungerer ikke. Løsning: Markér musestyreprogrammet i vinduet Enhedshåndtering, og kontrollér, at styreprogrammet til ThinkPad TrackPoint er installeret. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 31: Problemer Med Slumretilstand (standby-tilstand) Eller Dvaletilstand

  Problemer med slumretilstand (Standby-tilstand) eller dvaletilstand Problem: Computeren skifter til slumretilstand (Standby-tilstand) (indikatoren for slumretilstand/Standby-tilstand lyser) lige efter POST (Power-On-Self-Test). Løsning: 1. Kontrollér, at: v batteriet er opladet. v driftstemperaturen er inden for det acceptable interval. Læs afsnittet “Specifikationer” på side 65. 2.

 • Page 32

  Tryk på Fn-tasten for at genoptage normal drift fra slumretilstand (standby). 3. Hvis computeren stadig skifter uventet til slumretilstand (standby), kan der være fejl i den interne blæser eller andre dele. Computeren skal efter- ses. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 33: Problemer Med Lcd-skærmen

  Problemer med LCD-skærmen Problem: Der vises forkerte tegn på skærmen. Løsning: 1. Kontrollér, at styresystemet og programmerne er korrekt installeret. 2. Computeren skal efterses, hvis dette er tilfældet. Problem: Der vises hele tiden manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen. Løsning: Det er karakteristisk for TFT-teknologien.

 • Page 34

  9. Klik på knappen Egenskaber. Skriv et kodeord, eller angiv en bekræf- telse, hvis du bliver bedt om administratorkodeord eller bekræftelse. Kontrollér feltet Enhedsstatus, og kontrollér, at enheden fungerer korrekt. Ellers skal du klikke på knappen Fejlfinding. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 35

  Løsning (fortsat): Windows XP: 1. Klik med højre museknap på skrivebordet, og klik på Egenskaber for at åbne vinduet Egenskaber for skærm, og klik herefter på fanen Indstillin- ger. 2. Kontrollér, at skærmopløsningen og farvekvaliteten er korrekt angivet. 3. Klik på Avanceret. 4.

 • Page 36: Batteriproblemer

  3. Indsæt batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tænd for compu- teren. 4. Hvis adapterikonen stadig ikke vises på proceslinjen, og vekselstrømslampen ikke lyser, skal du have efterset vekselstrømsadapteren og computeren. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 37: Problemer Med Harddisk Eller Ssd-drev

  Problemer med harddisk eller SSD-drev Problem: Efter at have angivet et harddiskkodeord til computerens harddisk eller SSD- drev, flyttede jeg harddisken til en anden computer. Nu kan jeg ikke låse harddisken op med kodeordet. Løsning: Computeren understøtter en udvidet kodeordsalgoritme. Computere, der er ældre end din, understøtter muligvis ikke sådan en sikkerhedsfunktion.

 • Page 38

  Windows og dekomprimerer dem, er skriv- ning og læsning fra filer og foldere langsom. Løsning: Anvend programmet Diskeeper, der er forudinstalleret på systemet, for at få hurtigere adgang til data. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 39: Problemer Med Fingeraftrykslæseren

  Problemer med fingeraftrykslæseren Problem: Du kan ikke registrere eller foretage en godkendelse af dit fingeraftryk. Løsning: Du kan muligvis ikke foretage en registrering eller en godkendelse, hvis et af følgende gælder: v Din finger er rynket, ru, tør, beskadiget, beskidt, har olie på eller er våd. v Fingerens overflade er meget forskellig fra det, den var, da du registrerede fingeraftrykket.

 • Page 40

  7. Tryk på x-tasten. Enheden er nu inkluderet på listen ″Boot priority order″. 8. Konfigurér startprioriteringsrækkefølgen, så enheden kan starte styresy- stemet. 9. Tryk på F10 for at gemme ændringen. Vælg Yes, og tryk på Enter. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 41: Copyright Lenovo

  Når du har taget den første sikkerhedskopi, bør du konfigurere Rescue and Recovery til at tage sikkerhedskopier med et bestemt interval. Det sikrer, at mindst muligt går tabt, hvis systemet angribes af en virus eller andet. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 42: Retablér Oprindeligt Indhold

  Retablér oprindeligt indhold Du har eventuelt modtaget en fuldstændig sikkerhedskopi af alle de filer og programmer, som er forudinstalleret på computeren af Lenovo, på retable- ringsdiske sammen med computeren. Filerne og programmerne kan også være placeret i et skjult, beskyttet område, også kaldet partition, på harddisken.

 • Page 43: Retablér Data

  Retablér oprindeligt indhold fra serviceafsnittet 1. Gem alle filer, og afslut styresystemet. 2. Sluk for computeren, og tænd den igen. 3. Tryk på ThinkVantage-knappen med det samme, når ThinkPad-logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet åbnes. 4. Klik på Fuldstændig retablering, og følg vejledningen på skærmen. Retablér oprindeligt indhold ved hjælp af retableringsdiske Hvis der følger et sæt retableringsdiske med computeren, eller hvis du har oprettet eller købt retableringsdiske, kan du bruge diskene til at retablere det...

 • Page 44

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 45: Kapitel 5. Opgradér Og Udskift Enheder

  Sådan udskifter du batterier 1. Sluk for computeren, eller skift til dvaletilstand. Afmontér derefter vek- selstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 2. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 3. Skub og hold batterilåsen 1 . Fjern batteriet 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 46

  4. Indsæt et fuldt opladet batteri ved at lade det glide ind i batterirummet 5. Skub batterilåsen til positionen Låst 2 . 6. Vend computeren om. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til compute- ren. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 47: Opgradér Harddisk Eller Ssd-drevet (solid State Drive)

  Du kan udskifte SSD-drevet eller harddisken med et nyt drev ved at følge fremgangsmåden nedenfor. Du kan købe en ny harddisk eller et nyt SSD-drev hos forhandleren eller en Lenovo-salgskonsulent. Bemærk: v Udskift kun harddisken eller SSD-drevet, hvis du skal opgradere eller udskifte disken eller drevet.

 • Page 48

  4. Fjern den skrue 1 , der sikrer dækslet til harddisken eller SSD-drevet. Vip dækslet udad 2 og træk op for at fjerne det 3 . 5. Fjern harddisken ved at trække i tappen. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 49

  6. Afmontér gummilisterne på siderne af drevet. 7. Sæt gummilisterne på det nye drev. 8. Placér det nye drev i båsen, så drevet sidder fast. Kapitel 5. Opgradér og udskift enheder...

 • Page 50

  9. Indsæt og montér igen dækslet til harddiskporten 1 . Skub dækslet ind 2 , og fastgør skruen igen 3 . 10. Montér batteriet igen. 11. Vend computeren om. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til compu- teren. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 51

  Sådan udskifter du SSD-drevet 1. Sluk for computeren. Afmontér herefter vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 2. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 3. Fjern batteriet. 4. Fjern den skrue 1 , der sikrer dækslet til harddisken eller SSD-drevet. Vip dækslet udad 2 og træk op for at fjerne det 3 . 5.

 • Page 52

  6. Træk i tappen for at fjerne SSD-drevet fra adapteren. 7. Indsæt et nyt SSD-drev i rammen. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 53

  8. Placér den nye disk eller det nye drev i båsen, så disken eller drevet sid- der fast. 9. Indsæt og montér igen dækslet til harddiskporten 1 . Skub dækslet ind 2 , og fastgør skruen igen 3 . 10. Montér batteriet igen. 11.

 • Page 54: Udskift Hukommelsen

  2. Sluk for computeren. Afmontér herefter vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 3. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om. 4. Fjern batteriet. 5. Løsgør skruerne 1 på dækslet til hukommelsesporten, og fjern derefter dækslet 2 . ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 55

  6. Hvis der allerede er installeret et SO-DIMM-modul i hukommelsesporten, skal du fjerne det for at få plads til det nye model. Fjern det ved at trykke låsene 1 udad i begge ender af soklen samtidig og trække SO- DIMM-modulet ud 2 . Gem det til senere brug. Kapitel 5.

 • Page 56

  SO-DIMM-modulet i soklen i en vinkel af ca. 20 grader 1 , og drej det nedad, indtil det klikker på plads 2 . Kontrollér, at modulet sid- der fast i soklen. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 57

  Bemærk: Hvis du installerer et hukommelsesmodul i kun én af de to hukommelsesporte, skal du installere det i den port, der er angivet som ″SLOT-0″. SLOT-0 8. Sæt dækslet til hukommelsesporten på plads igen ved først at tilpasse placeringen af dækslets side 1 og derefter lukke dækslet. Stram derefter skruerne, så...

 • Page 58

  Gør følgende for at kontrollere, at SO-DIMM-modulet er korrekt installeret: 1. Tænd for computeren. 2. Tryk på F1 med det samme, når ThinkPad-logoet vises. BIOS-konfigurati- onsprogram 3. Punktet “Installed memory” viser den samlede mængde hukommelse, der er installeret i computeren. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 59: Kapitel 6. Hjælp Og Service

  Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om ThinkPad-computere, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få flere oplys- ninger om ThinkPad-computere, hvad du skal gøre, hvis der opstår proble- mer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt.

 • Page 60

  Tekniske ændringer - Der kan undertiden forekomme ændringer til et pro- dukt, efter det er blevet solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer, der gælder din computers hardware, til rådighed. Følgende dækkes ikke: v Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på...

 • Page 61: Verdensomspændende Hjælp

  Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende ser- vice, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, når du besøger webstedet http://www.lenovo.com/think/support og klikker på Warranty. Følg derefter vejledningen på skærmen.

 • Page 62

  +91-80-2678-8970 (engelsk) Indonesien 800-140-3555 (engelsk) 62-21-251-2955 (bahasa, indonesisk) Irland 01-881-1444 (service og support i garantiperioden)(engelsk) Israel Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900 (hebræisk, engelsk) Italien +39-800-820094 (service og support i garantiperioden) (italiensk) ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 63

  1800-88-8558 (engelsk, bahasa, melayu) Malta +35621445566 Mellemøsten +44(0)1475-555-055 Mexico 001-866-434-2080 (spansk) New Zealand 0800-733-222 (engelsk) Nicaragua 001-800-220-1830 (spansk) Norge 8152-1550 (service og support i garantiperioden)(norsk) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo-kundesupportcenter - gratis opkald)(spansk) Peru 0-800-50-866 (spansk) Polen +48-22-878-6999 Kapitel 6. Hjælp og service...

 • Page 64

  000-411-005-6649 (spansk) 1-800-426-7378 (engelsk) Venezuela 0-800-100-2011 (spansk) Vietnam Det nordlige område og Hanoi: 84-4-843-6675 Det sydlige område og Ho Chi Minh City: 84-8-829-5160 (engelsk, vietnamesisk) Østrig 01-211-454-610 (service og support i garantiperioden)(tysk) ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 65: Tillæg A. Oplysninger Om Garanti

  Tillæg A. Oplysninger om garanti I dette Tillæg findes oplysninger om garantiperioden og den type service, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt i dit land eller område. De vilkår i Lenovo Begrænset Garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplys- ninger , der leveres sammen med Lenovo-hardwareproduktet.

 • Page 66: Servicetyper I Garantiperioden

  Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. En CRU-del, der er nem at installere, kal- des en Self-service CRU, mens en Optional CRU muligvis kræver visse tekniske færdigheder og værktøj.

 • Page 67

  Deres adresse. Installation og funktionskontrol er Deres ansvar. Det nye produkt bliver Deres ejendom, og det defekte produkt bliver Lenovos ejen- dom. De skal returnere det defekte produkt til Lenovo i den emballage, De har modtaget det nye produkt i. Forsendelsesomkostninger betales af Lenovo.

 • Page 68

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 69: Tillæg B. Cru'er (customer Replaceable Units)

  Begge typer CRU’er kan brugeren fjerne eller udskifte uden risici. Kunderne har ansvaret for at udskifte alle self-service CRU’er. Optional-ser- vice CRU’er kan fjernes og installeres af kunder eller en Lenovo-servicetekni- ker i garantiperioden. Lenovos bærbare computere indeholder både self-service CRU’er og optional- service CRU’er:...

 • Page 70

  Kundesupportcenter. Du kan finde telefonnummeret på supportcenteret i dit land eller område, i “Oversigt over telefonnumre” på side 53. Bemærk: Brug kun computerdele, der leveres af Lenovo. Der er oplysninger om garanti for CRU’erne til din maskintype i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger .

 • Page 71: Tillæg C. Faciliteter Og Specifikationer

  – LCD: 1.280 x 800 – Ekstern skærm: Op til 2.048 x 1.536 v LED-baggrundslys (på visse modeller) v Lysstyrkeknapper Tastatur v 89 taster, 90 taster eller 94 taster v TrackPoint v Fn-tastfunktion v ThinkVantage-knap v Lydstyrkeknapper © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 72

  Jackstik til mikrofon v Tre USB-stik (Universal Serial Bus) v RJ45 Ethernet-stik v RJ11-modemstik (på visse modeller) v Seriel Ultrabay Slim (i ekstra ThinkPad X200 UltraBase) v Stik til udvidelsesenhed Optisk drev (i ThinkPad X200 UltraBase) v DVD-drev v CD-RW/DVD-drev...

 • Page 73: Specifikationer

  Specifikationer Størrelse v Bredde: 29,5 cm v Dybde: 22,0 cm v Højde: 2,65 til 3,33 cm Driftsbetingelser v Maks. højde (uden tryk): 3.048 m v Temperatur – Op til 2.438 m I drift: 5,0°C til 35,0°C Ikke i drift: 5,0°C til 43,0°C –...

 • Page 74

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 75: Tillæg D. Bemærkninger

  1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Attention: Lenovo Director of Licensing Lenovo leverer denne bog, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. Lenovo påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventnin- ger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underfor-...

 • Page 76: Bemærkning Om Eksportklassificering

  Henvisninger til ikke-Lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse web- steder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.

 • Page 77: Industry Canada Class B Emission Compliance Statement

  Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or televi- sion interference caused by using other than recommended cables or connec- tors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 78: Eu-emc Directive (2004/108/ec) En 55022 Class B Statement Of Compliance

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konfor- mitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs.

 • Page 79: Japanese Vcci Class B Statement

  Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der er flere oplys- ninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr på adressen: http:// www.lenovo.com/lenovo/environment . Bemærkning til brugere i USA California Perchlorate Information: Products containing CR (manganese dioxide) lithium coin cell batteries may contain perchlorate.

 • Page 80: Oplysninger Om Energy Star

  Lenovo opfordrer dig til at have et effektivt energiforbrug som en integreret del af dit daglige arbejde. Som hjælp til dette har Lenovo på forhånd angivet, at følgende strømstyringsfunktioner skal træde i kraft, når computeren har været inaktiv i et angivet tidsrum:...

 • Page 81

  (Windows Vista) eller standbytilstand (Windows XP). Der er flere oplys- ninger om disse indstillinger i Hjælp og support i Windows. Funktionen Wake on LAN er aktiveret, når Lenovo-computeren afsendes fra fabrikken, og indstillingen forbliver i kraft, også selv om computeren er i slumre- eller standbytilstand.

 • Page 82: Oplysninger Om Lovgivningsmæssige Krav

  Oplysninger om lovgivningsmæssige krav Den sidste nye Regulatory Notice-bog er blevet uploadet til webstedet. Du fin- der den ved at skifte til http://www.lenovo.com/think/support. Klik på Troubleshooting, og klik derefter på User’s guides and manuals. ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 83: Varemærker

  Varemærker Følgende varemærker tilhører Lenovo: Lenovo Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraBase Ultrabay Varemærket Wake on LAN tilhører International Business Machines Corpora- tion. Varemærket Intel tilhører Intel Corporation. Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows Vista tilhører Microsoft Cor- poration. Alle andre varemærker anerkendes.

 • Page 84

  ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 85: Stikordsregister

  28 lysninger 1 medier fejl uden meddelelser 19 skærm håndtér 4 fejlmeddelelser 13 fejlfinding 25 modemforbindelse 4 fingeraftrykslæser 31 slumretilstand hukommelse 21 fejlfinding 23 kodeord 21 specifikationer negative ioner 3 lagerenhed 11, 29 hardware 65 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 86

  5 tastatur fejlfinding 22 rengør 7 telefonliste (support) 53 ThinkVantage-knap 1, 2 tip, vigtige 3 transportér computeren 4 udskift enheder 37 varemærker 75 Vekselstrømsadapter fejlfinding 28 vigtige oplysninger v vigtige tip 3 ThinkPad X200 Tablet Guide til service og fejlfinding...

 • Page 88

  Partnummer: 44C9719 (1P) P/N: 44C9719...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: