Download Print this page

Lenovo ThinkPad X200 Tablet Service En Probleemoplossing

(dutch) service and troubleshooting guide.
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X200 Tablet
Service en probleemoplossing

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 3

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 4

  De publicatie Kennisgeving in hetzelfde pakket als deze publicatie. De publicatie Veiligheid en garantie en de Kennisgeving voor regelgeving zijn op de website aanwezig. Deze vindt u op http://www.lenovo.com/think/support, klik op Troubleshooting en klik op User’s guides and manuals.

 • Page 5: Table Of Contents

  . 14 Specificaties . . 72 Fouten zonder bericht. . 21 Problemen met het geheugen . . 23 Bijlage D. Kennisgevingen . 75 Wachtwoordproblemen . . 24 Kennisgevingen . . 75 Problemen met het toetsenbord . 25 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Kennisgeving classificatie voor export . . 76 Japan: Kennisgeving VCCI-klasse B . . 79 Elektronische emissie . . 76 EU: WEEE-verklaringen . . 79 Verklaring van de Federal Com- Kennisgeving voor gebruikers in de V.S. . 80 munications Commission (FCC) . .

 • Page 7: Lees Dit Eerst

  Bij langdurig contact met uw lichaam kan er, ook door uw kleding heen, ongemak ontstaan, en zelfs brandwonden. v Zorg dat de adapter op dergelijke momenten niet tegen uw lichaam komt. v Gebruik de AC-adapter nooit om u eraan op te warmen. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8

  Zorg dat uw computer niet nat wordt. Om te voorkomen dat u morst en dat u een elektrische schok krijgt, dient u de computer uit de buurt te houden van vloeistoffen. Zorg dat de kabels niet beschadigd raken. Als er grote kracht op de kabels komt te staan, kunnen ze breken of beschadigd raken.

 • Page 9

  Wees voorzichtig als u de computer meeneemt. v Gebruik een hoogwaardige draagtas die voldoende steun en bescherming biedt. v Stop de computer niet in een overvolle koffer of tas. Lees dit eerst...

 • Page 10

  viii ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 11: Hoofdstuk 1. Informatie Zoeken

  Snellinks op de optie om naar het ingebouwde Help-systeem te gaan . v Klik op Start en houdt u de aanwijzer achtereenvolgens boven Alle programma’s en ThinkVantage. Klik op Access Help. Veiligheid en garantie ® bevat algemene veiligheidsvoorschriften en de volledige tekst van de Lenovo Beperkte Garantie. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Informatie Zoeken Met De Thinkvantage-knop

  Kennisgeving vormt een supplement van dit boekje. Lees deze kennisgeving voordat u de functies voor draadloze communicatie van uw ThinkPad-computer gaat gebruiken. De ThinkPad-computer voldoet aan de richtlijnen voor radiofre- quenties en veiligheid in alle landen en regio’s waar deze is goedgekeurd voor draadloos gebruik.

 • Page 13: Hoofdstuk 2. Onderhoud Van De Thinkpad-computer

  – Houd de computer en alle aangesloten apparatuur zo ver mogelijk uit de buurt van een dergelijk apparaat. – Zorg waar mogelijk voor een goede aarding van de computer, zodat sta- tische elektriciteit op een veilige manier kan worden afgevoerd. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 14: Ga Voorzichtig Met Uw Computer Om

  De stekker van de adapter kan dan afbreken. Uw computer registreren v Registreer uw ThinkPad-producten bij Lenovo (ga naar de volgende website: http://www.lenovo.com/register). Dit kan helpen bij het opsporen en retourneren van uw computer als die gestolen of zoekgeraakt is. Boven- dien kunt u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe technische ontwikkelingen en upgrades.

 • Page 15: Breng Geen Veranderingen In De Computer Aan

  Wees voorzichtig bij het instellen van wachtwoorden v Vergeet uw wachtwoorden niet. Als u het beheerders- of vaste-schijf- wachtwoord vergeet, kan de servicetechnicus van Lenovo dit niet meer her- stellen en kan het nodig zijn de systeemplaat, het vaste-schijfstation of SSD- station te vervangen.

 • Page 16: Tips Voor Het Gebruik Van De Computer In De Tabletwerkstand

  LCD-scherm gesloten is. Tips voor gebruik van de digitalisatorpen v Gebruik alleen de digitalisatorpen die bij de ThinkPad X200 Tablet-compu- ter is geleverd of die u als optie bij de computer hebt aangeschaft. Alleen deze pen is ontworpen voor gebruik met de ThinkPad X200 Tablet-compu- ter.

 • Page 17: De Kap Van De Computer Schoonmaken

  v Als u uw vingers gebruikt voor invoer op het scherm, raak het scherm dan met slechts één vinger tegelijk aan. Als u meerdere punten tegelijk aanraakt, wordt de invoer niet correct verwerkt. v Bij het aanraakscherm kan er gaandeweg een discrepantie gaan ontstaan tussen het punt dat u met uw vinger aanraakt en het aanrakingspunt dat door de computer wordt geregistreerd.

 • Page 18: Het Beeldscherm Schoonmaken

  Het beeldscherm schoonmaken 1. Veeg het beeldscherm schoon met een zachte, droge doek. Als het beeld- scherm een krasachtige vlek vertoont, kan dat afkomstig zijn van het toet- senbord of het TrackPoint-dopje bij het drukken op de behuizing vanaf de buitenkant.

 • Page 19: Hoofdstuk 3. Computerproblemen Oplossen

  Mijn computer werkt niet goed. Zie het gedeelte over probleemoplossing in Access Help. In die publica- tie worden methoden voor het oplossen van problemen beschreven voor het geval Access Help niet bruikbaar is. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 20: Naar Het Bios Setup Utility Gaan

  Het kan zijn dat er bij uw computer een herstelschijf of een Windows- schijf is geleverd, maar dat is niet bij alle modellen het geval. Meer informatie over de herstelprocedures die door Lenovo als alternatief worden aangeboden, vindt u in “De fabrieksinhoud herstellen” op pagina 38 van dit boekje.

 • Page 21: De Oorzaak Van Een Probleem Opsporen

  maar dan kunt u de door het wachtwoord beschermde instellingen niet wijzigen. Voor meer informatie kunt u de online Help raadplegen. 4. Ga, met behulp van de cursortoetsen, naar de optie die u wilt wijzigen. Wanneer de gewenste optie geaccentueerd wordt, drukt u op Enter. Er ver- schijnt een submenu.

 • Page 22: Diagnoseprogramma Voor De Vaste Schijf

  Attentie: v Hebt u aanvullende hulp of informatie nodig om het probleem op te lossen, maak dan hieronder een keuze: – Lenovo Troubleshooting Center – Systeemstuurprogramma’s bijwerken – Systeemgegevens v Een test kan enkele minuten of meer in beslag nemen. Zorg dat u de tijd hebt om de hele test uit te voeren;...

 • Page 23: Problemen Opsporen Met Pc-doctor In De Servicepartitie

  Access Help, en voer het programma uit voor een diagnosetest van het vasteschijfstation of SSD-station. v U kunt de publicatie PC-Doctor voor DOS voor uw computer downloaden vanaf de volgende website: http://www.lenovo.com/ support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=tpad-matrix Problemen opsporen met PC-Doctor in de servicepartitie...

 • Page 24: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Als u het probleem hier niet kunt vinden, raadpleeg dan Access Help. Het vol- gende gedeelte beschrijft alleen problemen die kunnen verhinderen dat u toe- gang krijgt tot dit Help-systeem. Foutberichten Opmerking: 1. In de tabellen kan een x elk willekeurig teken voorstellen. 2.

 • Page 25

  Bericht Oplossing 01C8: Meer dan één Verwijder een van de Modem Daughter Cards. U kunt het modemapparaat waarschuwingsbericht ook negeren en op Esc drukken. Als het aangetroffen. Verwij- probleem hiermee niet is opgelost, moet de computer worden der er een. Druk op nagezien.

 • Page 26

  Bericht Oplossing 0231: Fout in sys- De test van het systeem-RAM-geheugen is mislukt. Test het teem-RAM geheugen van de computer met PC-Doctor. Als u zojuist een geheugenmodule hebt geïnstalleerd, installeer die dan opnieuw. Voer vervolgens een geheugentest uit met het pro- gramma PC-Doctor.

 • Page 27

  Bericht Oplossing 1804: Er is een niet- De WAN-kaart wordt niet ondersteund op deze computer. geautoriseerde Verwijder de kaart. WAN-kaart aange- sloten op de netvoe- ding. Schakel het systeem uit en ver- wijder de WAN- kaart. 1805: Er is een niet- De Draadloos USB-kaart wordt niet ondersteund op deze geautoriseerde computer.

 • Page 28

  Bericht Oplossing Het symbool van het Er is een wachtwoord voor de HDD of SSD ingesteld. Typ het vaste-schijf- juiste wachtwoord en druk op Enter. wachtwoord ver- Als dezelfde foutmelding nu weer verschijnt, laat de computer schijnt dan nazien. Fout met de slaap- De systeemconfiguratie op het moment dat de slaapstand werd stand (spaarstand geactiveerd, wijkt af van de systeemconfiguratie op het...

 • Page 29

  Bericht Oplossing Er kan van geen Kijk wat de status is van het apparaat waarvan u wilt opstar- enkel apparaat wor- ten. den opgestart. Apparaat niet gevonden Controleer het apparaat waarvan u wilt opstarten. Apparatuurfout Controleer het apparaat waarvan u wilt opstarten. Geen geldig besturingssysteem Controleer of er geen storing in het besturingssysteem is en of het correct is geïnstalleerd.

 • Page 30

  Als een van de volgende foutberichten op het scherm wordt afgebeeld, moet u de computer laten nazien: 0175: Ongeldige CRC1, stop de POST-taak 0177: Foutieve SVP-gegevens, stop POST-taak. Controlegetal van het beheerders- wachtwoord in de EEPROM is onjuist 0187: Toegangsfout EAIA-gegevens 0188: Ongeldig RFID-serialiserings-informatiegebied 0189: Ongeldig informatiegebied voor RFID-configuratie 0192: Systeembeveiliging - Er is met de Embedded Security-hardware geknoeid...

 • Page 31: Fouten Zonder Bericht

  Fouten zonder bericht Probleem: Als ik de computer aanzet, verschijnt er niets op het scherm en er klinkt tijdens het opstarten geen geluidssignaal. Opmerking: Als u er niet op hebt gelet of er geluidssignalen klonken, doet u het volgende: 1. Als het systeem vastloopt, kunt u de computer uitschakelen door de aan/uit-knop meer dan vier seconden ingedrukt te houden.

 • Page 32

  Probleem: Als ik de computer aanzet, verschijnt er alleen een witte cursor op een zwart scherm. Oplossing: Opmerking: Als u met behulp van een partitioneringsprogramma een partitie op uw vaste-schijf- of SSD-station hebt aangepast, kan het zijn dat het hoofdopstartrecord of de informatie over die partitie vernietigd is. 1.

 • Page 33: Problemen Met Het Geheugen

  Probleem: De computer reageert niet. Oplossing: 1. Als het systeem vastloopt, kunt u de computer uitschakelen door de aan/uit-knop meer dan vier seconden ingedrukt te houden. 2. Als het systeem dan nog steeds niet reageert, verwijdert u de AC-adapter en de batterij en brengt u deze weer aan. De computer kan vastlopen als hij tijdens een communicatiebewerking naar de spaarstand Standby gaat.

 • Page 34: Wachtwoordproblemen

  Lenovo of naar een Lenovo-dealer brengen om dat wachtwoord te laten opheffen. v Als u uw vaste-schijfwachtwoord vergeten bent, kan er door Lenovo géén reset worden uitgevoerd en kunt u nooit meer bij de gegevens op de vaste-schijf of het SSD-station. In een dergelijk geval moet u de computer naar Lenovo of naar een Lenovo-dealer of -vertegenwoordiger brengen om het vaste-schijfstation of het SSD-station te laten vervangen.

 • Page 35: Problemen Met Het Toetsenbord

  Problemen met het toetsenbord Probleem: Enkele of alle toetsen van het toetsenbord werken niet. Oplossing: ® Voor Windows Vista 1. Klik op Start → Configuratiescherm. 2. Klik op Hardware en geluid en klik daarna op Toetsenbord. 3. Selecteer de tab Hardware. Controleer bij de Apparaateigenschappen of de apparaatstatus luidt: Dit apparaat werkt correct.

 • Page 36: Problemen Met De Spaarstand Standby Of De Slaapstand

  Problemen met de spaarstand Standby of de slaapstand Probleem: De computer gaat onmiddellijk na de zelftest (POST) naar de spaarstand Standby (het Standby-lampje gaat branden). Oplossing: 1. Zorg ervoor dat: v De batterij opgeladen is. v De temperatuur van de omgeving binnen de toegestane waarden ligt. Zie “Specificaties”...

 • Page 37

  Probleem: Bij werking op de batterij kan de computer de spaarstand Standby niet verlaten, of het Standby-lampje blijft branden en de computer werkt niet. Oplossing: Mogelijk is het systeem automatisch in de spaarstand Standby of de slaap- stand gekomen omdat de batterij leeg was. 1.

 • Page 38: Problemen Met Het Beeldscherm Van De Computer

  Problemen met het beeldscherm van de computer Probleem: Er verschijnen onjuiste tekens op het scherm. Oplossing: 1. Controleer of het besturingssysteem en het programma correct geïnstal- leerd zijn. 2. Als het besturingssysteem en de toepassingsprogramma’s correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd, moet u de computer laten nazien. Probleem: Iedere keer dat de computer wordt aangezet, zijn er puntjes die ontbreken, oplichten of de verkeerde kleur hebben.

 • Page 39

  Probleem: De weergave op het scherm is onleesbaar of vervormd. Oplossing: Zorg ervoor dat: v De schermresolutie en de kleurdiepte goed zijn ingesteld. v Het beeldschermstuurprogramma op de juiste manier is geïnstalleerd. v Het beeldschermtype goed is ingesteld. U kunt deze instellingen als volgt controleren: Voor Windows Vista: 1.

 • Page 40

  Oplossing (vervolg): Voor Windows XP: 1. Klik met de rechter muisknop op het bureaublad, klik op Eigenschappen om het venster Eigenschappen voor Beeldscherm te openen en kies ver- volgens de tab Instellingen. 2. Controleer of de schermresolutie en de kleurkwaliteit goed zijn ingesteld. 3.

 • Page 41: Problemen Met De Batterij

  Problemen met de batterij Probleem: De batterij wordt niet opgeladen. -of- De werkingsduur van een volledig opgeladen batterij wordt korter. -of- De batterij kan binnen de standaard oplaadtijd niet volledig worden opgela- den terwijl de computer uit staat. Oplossing: Zie ″Problemen oplossen″ in Access Help. Probleem: De computer werkt niet terwijl de batterij volledig is opgeladen.

 • Page 42: Problemen Met De Ac-adapter

  Problemen met de AC-adapter Probleem: De stekker van de AC-adapter zit in een werkend stopcontact, maar het pictogram van de AC-adapter (een stekker) wordt niet afgebeeld op de taakbalk. Bovendien brandt het netvoedingslampje niet. Oplossing: 1. Controleer of de AC-adapter goed is aangesloten. Hoe u de AC-adapter moet aansluiten, ziet u op de Setup-poster die bij de computer is gele- verd.

 • Page 43

  Probleem: U kunt het HDD-station of SSD-station niet direct verwisselen in de Ultrabay. Oplossing: Het is alleen mogelijk om het vaste-schijfstation of een SSD-station in de Ultrabay te verwisselen terwijl de computer aan staat (″hot-swap″ of ″direct verwisselen″) als er geen vaste-schijfwachtwoord is ingesteld. Zorg dat het wachtwoord voor het HDD- of SSD-station in de Ultrabay is uitgeschakeld.

 • Page 44: Problemen Met De Vingerafdruklezer

  Problemen met de vingerafdruklezer Probleem: U kunt uw vingerafdruk niet registreren of u kunt u niet aanmelden met behulp van uw vingerafdruk. Oplossing: In de volgende gevallen kunt u uw vingerafdruk mogelijk vastleggen of controleren. v Als uw vinger gerimpeld, ruw, droog, verwond, vuil, vet of nat is. v Als de huid van uw vinger heel anders is dan op het moment waarop u uw vingerafdruk hebt vastgelegd.

 • Page 45

  Probleem: Als u de computer opstart, start het besturingssysteem niet op vanaf het apparaat waarvan het zou moeten opstarten. Oplossing: Het apparaat waarvan het besturingssysteem zou moeten opstarten, staat wellicht niet in de opstartvolgorde (de lijst ″Boot priority order″) in het BIOS Setup Utility.

 • Page 46

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 47: Copyright Lenovo

  Meer informatie over de functies van Rescue and Recovery vindt u in het gedeelte over probleemoplossing in Access Help. Problemen met het SSD-station Sommige computers van Lenovo zijn uitgerust met een zogenaamd SSD- station (SSD = solid state drive). SSD-stations maken gebruik van moderne technologie en maken notebooksystemen lichter, kleiner en sneller.

 • Page 48: De Fabrieksinhoud Herstellen

  De fabrieksinhoud herstellen De volledige backup van alle bestanden en programma’s die Lenovo vooraf op de computer heeft geïnstalleerd, staat op een set herstelschijven die moge- lijk bij uw computer is geleverd, of bevindt zich in een beschermd, verborgen gedeelte, of partitie, van de vaste schijf. Hoewel verborgen, nemen de backups in de partitie schijfruimte in beslag.

 • Page 49: Gegevens Herstellen

  3. Druk zodra het ThinkPad-logo verschijnt op de ThinkVantage-knop.Het Werkgebied van Rescue and Recovery wordt geopend. 4. Klik op Volledig herstel en volg de instructies op het scherm. De fabrieksinhoud herstellen met behulp van herstelschijven Als er een set herstelschijven bij de computer is geleverd of als u herstel- schijven hebt gemaakt of aangeschaft, kunt u de fabrieksinhoud als volgt her- stellen met behulp van de herstelschijven: 1.

 • Page 50

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 51: Hoofdstuk 5. Apparaten Upgraden En Vervangen

  1. Zet de computer uit of ga naar de slaapstand. Ontkoppel de AC-adapter en alle kabels van de computer. 2. Sluit het beeldscherm van de computer en leg de computer op zijn kop. 3. Houd de batterijvergrendeling in de ontgrendelde positie 1 . Verwijder de batterij 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 52

  4. Installeer een volledig geladen batterij door deze in het batterij- compartiment 1 te schuiven. 5. Schuif de vergrendeling in de vergrendelde positie 2 . 6. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en alle kabels aan op de computer.

 • Page 53: Het Ssd- Of Vaste-schijfstation Upgraden

  Aan de hand van de volgende procedure kunt u het SSD-station of het vaste- schijfstation vervangen door een nieuw station. U kunt een nieuw SSD- of vaste-schijfstation aanschaffen bij een dealer of via een Lenovo-vertegenwoor- diger. Opmerking: v Vervang het SSD- of vaste-schijfstation alleen als u het wilt upgraden of als het gerepareerd moet worden.

 • Page 54

  U vervangt het vaste-schijfstation als volgt. 1. Zet de computer uit en ontkoppel de AC-adapter en alle kabels van de computer. 2. Sluit het beeldscherm van de computer en leg de computer op zijn kop. 3. Verwijder de batterij. 4. Draai de schroef 1 los waarmee het afdekplaatje van het station is bevestigd.

 • Page 55

  6. Verwijder de rubberen rand van het station. 7. Bevestig de rubberen rand aan het nieuwe station. 8. Plaats het station in het compartiment en druk het stevig aan. Hoofdstuk 5. Apparaten upgraden en vervangen...

 • Page 56

  9. Breng vervolgens het afdekplaatje van het compartiment voor het station weer aan 1 . Schuif de kap 2 daarna terug en draai de schroef 3 weer in. 10. Installeer de batterij weer. 11. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en alle kabels aan op de computer.

 • Page 57

  U vervangt het SSD-station als volgt. 1. Zet de computer uit en ontkoppel de AC-adapter en alle kabels van de computer. 2. Sluit het beeldscherm van de computer en leg de computer op zijn kop. 3. Verwijder de batterij. 4. Draai de schroef 1 los waarmee het afdekplaatje van het station is bevestigd.

 • Page 58

  6. Trek het SSD-station aan het lipje uit de adapter. 7. Plaats een nieuw SSD-station in de beugel. ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 59: Geheugenmodules Vervangen

  8. Plaats het station in het compartiment en druk het stevig aan. 9. Breng vervolgens het afdekplaatje van het compartiment voor het station weer aan 1 . Schuif de kap 2 daarna terug en draai de schroef 3 weer in. 10.

 • Page 60

  Het vergroten van de geheugencapaciteit van de computer is een effectieve manier om te zorgen dat uw programma’s sneller worden uitgevoerd. U kunt de hoeveelheid geheugen van uw computer uitbreiden door een DDR 3 (double data rate) DRAM (synchronous dynamic random access memory) ongebufferde SO-DIMM (small outline dual inline memory module), of kort- weg ″geheugenmodule″, te installeren in het geheugencompartiment van de computer.

 • Page 61

  6. Als er al een SO-DIMM in het geheugencompartiment is geïnstalleerd, verwijdert u deze om plaats te maken voor de nieuwe. Dit doet u door de klemmetjes aan weerszijden van de aansluiting naar buiten te duwen 1 en de SO-DIMM naar buiten te trekken 2 . Bewaar hem op een vei- lige plaats, voor toekomstig gebruik.

 • Page 62

  7. In de contactrand van de geheugenmodule zit een uitsparing. Waarschuwing: Om beschadiging van de geheugenmodule te voorko- men, dient u de contactrand ervan nooit aan te raken. Houd de kant van de geheugenmodule met de uitsparing in de contact- zijde van de aansluiting, steek de geheugenmodule onder een hoek van circa 20 graden stevig in de aansluiting 1 en kantel hem naar beneden totdat hij op zijn plaats vastklikt.

 • Page 63

  Opmerking: Als u in slechts één van de twee aansluitingen een geheugenmodule installeert, gebruik daarvoor dan altijd de aansluiting waar ″SLOT-0″ op staat. SLOT-0 8. Breng het afdekplaatje van het geheugencompartiment weer aan (zijkant eerst) 1 en sluit het plaatje. Draai daarna de schroeven van het afdek- plaatje weer vast 2 .

 • Page 64

  Om te controleren of de geheugenmodule goed is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de computer aan. 2. Druk, zodra het ThinkPad-logo verschijnt, onmiddellijk op F1 om naar het BIOS Setup Utility te gaan. 3. Bij “Installed memory” kunt u zien wat de totale hoeveelheid geïnstalleerd geheugen in uw computer is.

 • Page 65: Hoofdstuk 6. Hulp En Service Ontvangen

  Microsoft op http:// www.microsoft.com. Lenovo biedt technische ondersteuning (″Up and Run- ning″) bij de installatie van, en vragen over, Service Packs voor uw Lenovo- producten waarop Microsoft Windows vooraf is geïnstalleerd. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Customer Support Center (zie de telefoon- nummers in “Wereldwijde lijst van telefoonnummers”...

 • Page 66

  Warranty. Daarna volgt u de aanwijzingen op het scherm. De voorwaarden en bepalingen van de Lenovo Beperkte Garantie die van toe- passing is op uw Lenovo hardwareproduct, vindt u in Hoofdstuk 3 van het boekje Veiligheid en garantie dat bij uw Lenovo hardwareproduct is geleverd.

 • Page 67: Wereldwijde Ondersteuning

  Om vast te stellen of uw computer in aanmerking komt voor Internationale Garantieservice (IWS) en om een lijst te bekijken van landen waar service beschikbaar is, gaat u naar http://www.lenovo.com/think/support, klikt u op Warranty en volgt u de instructies op het scherm.

 • Page 68

  Land of regio Telefoonnummer Oostenrijk 01-211-454-610 (Garantieservice en ondersteuning) Duits) België 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Nederlands, Frans) Bolivia 0800-10-0189 (Spaans) Brazili Regio Sao Paulo: (11) 3889-8986 Buiten de regio Sao Paulo: 0800-701-4815 (Braziliaans Portugees) Canada 1-800-565-3344 (Engels, Frans) In Toronto belt u: 416-383-3344 Chili 800-361-213 188-800-442-488...

 • Page 69

  Land of regio Telefoonnummer Ecuador 1-800-426911 (Spaans) Egypte +202-35362525 El Salvador 800-6264 (Spaans) Estland +372 66 00 800 +372 6776793 Finland 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Fins) Frankrijk Hardware (Garantieservice en ondersteuning) Software (Garantieservice en ondersteuning) (Frans) Duitsland 01805-25-35-58 (Garantieservice en ondersteuning) Duits) Griekenland +30-210-680-1700...

 • Page 70

  +31-20-514-5770 (Nederlands) Nieuw-Zeeland 0800-733-222 (Engels) Nicaragua 001-800-220-1830 (Spaans) Noorwegen 8152-1550 (Garantieservice en ondersteuning) (Noors) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Customer Support Center - gratis) (Spaans) Peru 0-800-50-866 (Spaans) Filippijnen 1800-1888-1426 (Engels) 63-2-995-8420 (Filipino) Polen +48-22-878-6999 Portugal +351 21 892 7046 (Portugees) Roemenië...

 • Page 71

  Land of regio Telefoonnummer Taiwan 886-2-8723-9799 of 0800-000-700 (Mandarijn) Thailand 1-800-299-229 (Thai) Turkije 00800-4463-2041 (Turks) Verenigd Koninkrijk 08705-500-900 (Standaard garantie-ondersteuning) (Engels) Verenigde Staten 1-800-426-7378 (Engels) Uruguay 000-411-005-6649 (Spaans) Venezuela 0-800-100-2011 (Spaans) Vietnam Noordelijke regio en Hanoi: 84-4-843-6675 Zuidelijke regio en Ho Chi Minh Stad: 84-8-829-5160 (Engels, Vietnamees) Hoofdstuk 6.

 • Page 72

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 73: Bijlage A. Garantiegegevens

  Bijlage A. Garantiegegevens Deze Bijlage bevat informatie met betrekking tot de garantieperiode en het type garantieservice, zoals in uw land of regio van toepassing op uw Lenovo hardwareproduct. De voorwaarden en bepalingen van de Lenovo Beperkte Garantie die van toepassing is op uw Lenovo hardwareproduct, vindt u in Hoofdstuk 3 van het boekje Veiligheid en garantie dat bij uw Lenovo hardware- product is geleverd.

 • Page 74: Typen Garantieservice

  Onder CRU Service verzendt uw Serviceverlener CRU’s naar u die u zelf kunt installeren. Informatie over CRU’s en vervangingsinstructies worden bij uw product geleverd en zijn te allen tijde op verzoek bij Lenovo ver- krijgbaar. CRU’s die u zelf makkelijk kunt installeren worden Self-service CRU’s genoemd terwijl Optionele-service CRU’s enige kennis en tools ver-...

 • Page 75

  Lenovo. U dient het defecte product terug te sturen naar Lenovo in de verpakking die is gebruikt voor het verzenden van het vervangende product. De verzendkosten in beide richtingen worden betaald door Lenovo.

 • Page 76

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 77: Bijlage B. Customer Replaceable Units (cru's)

  CRU zichtbaar. Beide typen CRU’s vindt u in de tabel op de volgende pagina. In de Online Access Help en op de garantiepagina Lenovo Limited Warranty-01 (LLW) “http://www.lenovo.com/CRUs” vindt u instructies voor het vervan- gen van self-service en optional-service CRU’s. Om het programma Access Help te starten, klikt u op Start en houdt u de aanwijzer achtereenvolgens boven Alle programma’s en ThinkVantage.

 • Page 78

  Center in uw land of regio raadpleegt u “Wereldwijde lijst van telefoonnummers” op pagina 57. Opmerking: >Gebruik uitsluitend onderdelen die door Lenovo zijn ver- strekt. Voor informatie over de garantie op CRU’s voor uw machinetype raadpleegt u Hoofdstuk 3, Garantie-informatie in de publicatie Veiligheid en garantie.

 • Page 79

  Service en Installatie- Access Online Hard- Online probleem- instructies Help ware Video oplossing Maintenance Manual PCI Express Mini Cards (voor draadloos LAN/WiMAX, draadloos ® WAN en Intel Turbo Memory) Bijlage B. Customer Replaceable Units (CRU’s)

 • Page 80

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 81: Bijlage C. Voorzieningen En Specificaties

  Interface v Aansluiting voor extern beeldscherm v Stereo hoofdtelefoonaansluiting v Microfoonaansluiting v 3 USB-poorten (Universele Seriële Bus) v RJ45 Ethernet-aansluiting v RJ11 Modemaansluiting (bepaalde modellen) v Serial Ultrabay Slim (in optionele ThinkPad X200 UltraBase v Dockingaansluiting © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 82: Specificaties

  Optisch station (in ThinkPad X200 UltraBase) v DVD-station v CD-RW/DVD-station v DVD Multi-Burner-station v DVD Multi-Burner/Blu-ray-station Functies voor draadloze communicatie v Ingebouwd draadloos LAN v Ingebouwd Bluetooth v Ingebouwde draadloos-WAN-functie (op bepaalde modellen) v Ingebouwd draadloos USB (op bepaalde modellen)

 • Page 83

  v Maximaal 65 W (222 Btu/hr) of 90 W (307 Btu/hr), afhankelijk van het model. Voedingsbron (AC-adapter) v Sinusinvoer 50 - 60 Hz v Ingangsspanning van de AC-adapter: 100-240 Volt wisselstroom, 50 - 60 Hz Batterij v Lithium-ionenbatterij (Li-Ion) – Nominale spanning: 14,4 V gelijkstroom –...

 • Page 84

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 85: Bijlage D. Kennisgevingen

  Kennisgevingen Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van Lenovo houdt niet in dat Lenovo deze ook zal uitbrengen in alle landen waar Lenovo werkzaam is. Uw Lenovo-vertegenwoordiger kan u vertellen welke producten en diensten op dit moment worden aangeboden.

 • Page 86: Kennisgeving Classificatie Voor Export

  In andere gebruiksomgevingen kan het resultaat anders zijn. Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op iedere manier die zij relevant acht, zonder dat dit enige verplichting voor Lenovo jegens u schept.

 • Page 87: Verklaring Van Conformiteit Met Industriële Emissierichtlijn Canada Klasse B

  Om te voldoen aan de beperkingen voor straling van de FCC, moeten correct afgeschermde en geaarde kabels en stekkers worden gebruikt. Deze zijn ver- krijgbaar via de geautoriseerde Lenovo-dealer. Lenovo is niet verantwoordelijk voor storing van de radio- of televisie-ontvangst die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere dan de aanbevolen kabels en aansluitingen of door niet-geautoriseerde wijzigingen aan deze apparatuur.

 • Page 88: Verklaring Van Conformiteit Met Eu-richtlijnen

  Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

 • Page 89: Japan: Kennisgeving Vcci-klasse B

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs.

 • Page 90: Kennisgeving Voor Gebruikers In De V.s

  Met trots biedt Lenovo haar klanten producten aan die zijn onderscheiden met een ENERGY STAR. Lenovo-computers met de volgende machinetypes zijn, indien ze zijn voorzien van een ENERGY STAR-logo, ontworpen en getest volgens de normen van het programma ENERGY STAR 4.0.

 • Page 91

  Fn-toets op het toetsenbord. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u het Help-systeem van Windows raadplegen. ® Bij levering van uw Lenovo-computer is de functie Wake on LAN standaard ingeschakeld. Deze functie blijft ook van kracht wanneer de computer in de spaarstand Standby staat.

 • Page 92: Kennisgeving Regelgeving

  8. Klik op OK. Kennisgeving regelgeving De meest recente Kennisgeving voor regelgeving is op de website geplaatst. Deze vindt u op http://www.lenovo.com/think/support, klik op Troubleshooting en klik op User’s guides and manuals. ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 93: Handelsmerken

  Handelsmerken De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of andere landen: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint UltraBase Ultrabay Wake on LAN is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 • Page 94

  ® ThinkPad X200 Tablet Service en probleemoplossing...

 • Page 95: Trefwoordenregister

  13 fabrieksinhoud slaapstand herstellen 38 problemen oplossen 26 onderhoud van de computer 3 foutbericht specificaties opslagmedia problemen oplossen 14 hardware 72 behandeling 4 SSD-station opstartproblemen vervangen 43 problemen oplossen 34 Standby problemen oplossen 26 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 96

  stations behandeling 4 tabletmodus tips 6 ThinkVantage-knop 1, 2 tips, belangrijk 3 toetsenbord problemen oplossen 25 schoonmaken 7 upgrades van apparatuur 41 vaste-schijfstation diagnose stellen 12 probleemoplossing 32 vervangen 43 veelgestelde vragen 9 Veiligheid en garantie 1 verpakkingsmateriaal 3 vervangen, apparaten 41 vingerafdruklezer onderhoud 5 problemen oplossen 34...

 • Page 98

  Onderdeelnummer: 44C9740 Printed in China (1P) P/N: 44C9740...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: