Download Print this page

Silvercrest SKM 350 A1 Operating Instructions Manual

Food processor

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

FOOD PROCESSOR SKM 350 A1
FOOD PROCESSOR
Operating instructions
KÖKSMASKIN
Bruksanvisning
VIRTUVĖS KOMBAINAS
Vartotojo vadovas
IAN 273409
CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB3.indd 2
MONITOIMIKONE
Käyttöohje
ROBOT KUCHENNY
Instrukcja obsługi
KÜCHENMASCHINE
Bedienungsanleitung
25.11.15 11:27

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SKM 350 A1

 • Page 1 FOOD PROCESSOR SKM 350 A1 FOOD PROCESSOR MONITOIMIKONE Operating instructions Käyttöohje KÖKSMASKIN ROBOT KUCHENNY Bruksanvisning Instrukcja obsługi VIRTUVĖS KOMBAINAS KÜCHENMASCHINE Bedienungsanleitung Vartotojo vadovas IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB3.indd 2 25.11.15 11:27...
 • Page 2 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  English ..................2 Suomi ................... 16 Svenska ................30 Polski ................... 44 Lietuviškai ................58 Deutsch ................72...
 • Page 3 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Overview / Yleiskatsaus / Översikt / Przeglâd / Apžvalga / Übersicht...
 • Page 4 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Installation ..................7 7. Operation ..................7 8.
 • Page 5 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The food processor is intended solely for stir- Congratulations on the purchase of your ring and chopping foodstuffs. new food processor. The device is designed for use in private households.
 • Page 6 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Instructions for safe operation ~ Children must be prevented from using this device. ~ This device with its power cable must be stored out of the reach of children. ~ Cleaning and user maintenance must not be performed by chil- dren.
 • Page 7 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ily accessible after the device is plugged in. DANGER for children ~ Ensure that the power cable cannot be ~ Packing materials are not children's damaged by sharp edges or hot points. toys.
 • Page 8 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ~ In order to prevent damage to the de- 4. Items supplied vice, interrupt the blending process im- 1 Motor block|15 mediately if the insert holder, the blade 1 Bowl|11 insert and the dough blade are not turn- 1 Drive axle|9 ing or are turning with difficulty.
 • Page 9 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Installation 7. Operation DANGER! Risk of injury from DANGER! Risk of injury from cutting! cutting! ~ The blade insert|8, the grating disk|5 ~ The insert holder|6, the blade insert|8 and slicing insert|4 are sharp. Handle and the dough blade|7 keep on turning with care.
 • Page 10 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Uses Slicing insert / Grating disk: With the slicing insert|4 you can cut e.g. cu- Blade insert: the blade insert|8 is suitable cumbers into slices. The grating disk|5 is suit- for chopping solid foods, e.g. meat, onions able for e.g.
 • Page 11 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Chopping / Mixing Remove food • To chop foodstuffs, turn the control di- al|17 to position 1 or 2. NOTE: • For chopping harder foodstuffs, use the • Do not store foodstuffs in the bowl|11 setting P.
 • Page 12 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Cleaning How to clean properly 1. If necessary, wipe down the motor Clean the device prior to its first use! block|15 and the power cable|14 with a damp cloth. Ensure that the motor DANGER! Risk of electric block|15 is completely dry before the shock!
 • Page 13 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  10. Troubleshooting 11. Recipes If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it HEALTH HAZARD! ~ Depending on the ingredients used, yourself.
 • Page 14 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Guacamole dip Röstis 2 avocados (very ripe) 4 potatoes, large, floury 2 cloves of garlic Salt 1/2 lemon Pepper, ground 1/2 teaspoon mustard Nutmeg, ground 1 teaspoon oil 80 g butter or margarine 1-2 tomatoes (quartered) 1.
 • Page 15 13. Technical specifications 1. Mix the quartered tomatoes, oil, sugar, salt and garlic in the bowl|11. Close Model: SKM 350 A1 with the lid|3 and blend with 2-3 short pulses. Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz 2. Remove lid|3 and taste. The garlic taste Protection class: should be very intense.
 • Page 16 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  14. Warranty of the The warranty applies to material or factory defects. This warranty does not include prod- HOYER Handel GmbH uct parts that are subject to standard wear Dear Customer, and therefore can be considered wear parts;...
 • Page 17 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 273409 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 18 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Sisältö 1. Yleiskatsaus ................16 2. Määräystenmukainen käyttö ............17 3. Turvaohjeita ................17 4. Toimituksen sisältö ..............20 5. Käyttöönotto ................20 6. Asennus ..................21 7. Toimintaohjeet ................21 8. Puhdistus ..................24 9. Säilytys ..................24 10. Häiriötapauksessa ...............25 11.
 • Page 19 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Sydämellinen kiitos 2. Määräystenmukainen luottamuksestasi! käyttö Yleiskone on tarkoitettu ainoastaan elintar- Onnittelumme uuden yleiskoneesi johdosta. vikkeiden hienontamiseen ja vatkaamiseen. Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien käyt- Tuotteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimin- töön.
 • Page 20 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Ohjeita turvallista käyttöä varten ~ Lapset eivät saa käyttää laitetta. ~ Säilytä laitetta ja sen liitosjohtoa lasten ulottumattomissa. ~ Laitteen puhdistusta ja käyttäjähuoltoa lapset eivät saa suorittaa. ~ Laitetta ei saa jättää lasten käyttöön ilman valvontaa, se ei ole leik- kikalu.
 • Page 21 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  on oltava myös liittämisen jälkeen hel- posti saavutettava. VAARA lapsille ~ Pidä huolta siitä, ettei liitosjohto pääse ~ Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leik- vaurioitumaan terävien kulmien tai kuu- keihin. Lasten ei pidä antaa leikkiä muo- mien paikkojen takia.
 • Page 22 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  4. Toimituksen sisältö kopistoke ja tarkasta, onko kulhossa este tai ovatko ainekset liian sitkeitä. 1 Moottoriosa|15 Tarkasta myös, että laite on oikein koot- 1 Kulho|11 1 Käyttöakseli|9 ~ Älä käytä laitetta tyhjänä, koska tällöin 1 Kansi|3 moottori voi kuumentua ja vaurioitua.
 • Page 23 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Asennus 7. Toimintaohjeet VAARA loukkaantumisesta VAARA loukkaantumisesta leikkaamalla! leikkaamalla! ~ Teräosa|8, raastinosa|5 ja viipalointi- ~ Pidike|6, teräosa|8 ja vatkain|7 pyöri- osa|4 ovat teräviä. Käytä sitä varovasti. vät vielä sammutuksen jälkeenkin. Odo- ~ Aseta verkkopistoke|14 vasta sitten pis- ta osien pysähtyminen ennen kulhon|11 torasiaan, kun yleiskone on kokonaan...
 • Page 24 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Käyttöalueet Viipalointiosa / raastinosa: Viipalointiosalla|4 leikkaat esim. tuorekurk- Teräosa: Teräosa|8 soveltuu kiinteiden kuja viipaleiksi. Raastinosa|5 soveltuu esim. elintarvikkeiden kuten lihan, sipulien ja juus- omenien tai porkkanoiden työstämiseen. ton hienontamiseen. Vatkain: Vatkain|7 soveltuu esim. kanan- munien vatkaamiseen.
 • Page 25 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Hienontaminen / vatkaaminen Elintarvikkeiden ottaminen • Elintarvikkeiden hienontamista varten aseta kiertosäädin|17 asentoon 1 tai 2. OHJE: • Käytä kovempien elintarvikkeiden hie- • Älä säilytä elintarvikkeita 24 tuntia kau- nontamiseen asentoa P. Työskentele ly- empaa kulhossa|11 tai muiden tuotteen hyillä...
 • Page 26 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Puhdistus 2. Pese kaikki muut osat käsin lämpimällä vedellä, jossa on hieman astianpesuai- Puhdista laite ennen ensimmäistä netta. käyttöä! 3. Anna kaikkien osien kuivua täysin, en- nen kuin asetat ne säilytyspaikkaansa tai otat laitteen uudelleen käyttöön.
 • Page 27 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  10. Häiriötapauksessa 11. Reseptit Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti, käy ensin läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä kyseessä on pieni ongelma, jonka pystyy rat- TERVEYSVAARA! ~ Käytetyistä aineksista riippuen elintar- kaisemaan itse. vikkeet on nautittava mahdollisesti pian valmistamisen jälkeen, eikä...
 • Page 28 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Guacamole-dippi Perunaröstit 2 avokadoa (hyvin kypsää) 4 suurta, jauhomaista perunaa 2 valkosipulin kynttä Suolaa 1/2 sitruunaa Jauhettua pippuria 1/2 teelusikallista sinappia Jauhettua muskottia 1 teelusikka öljyä 80 g voita tai margariinia 1-2 tomaattia (neljänneksinä) 1.
 • Page 29 1 teelusikka sokeria Kanelia Teräosa|8 13. Tekniset tiedot 1. Laita tomaattineljännekset, öljy, suola, Malli: SKM 350 A1 sokeri ja valkosipuli kulhoon|11. Aseta kansi|3 paikoilleen ja sekoita 2-3 lyhy- Verkkojännite: 230 V ~ 50 Hz ellä pulssilla. Suojaluokka: 2. Ota kansi|3 pois ja maista. Valkosipulin...
 • Page 30 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  14. Takuun antaja on daan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin, HOYER Handel GmbH akut tai lasista valmistetut osat. Arvoisa asiakas, Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on tällä...
 • Page 31 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Toimittaja Huomioi, että seuraava osoite ei ole pal- veluosoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainit- tuun palvelukeskukseemme. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Saksassa...
 • Page 32 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Innehåll 1. Översikt ..................30 2. Avsedd användning..............31 3. Säkerhetsanvisningar ..............31 4. Leveransomfattning ..............34 5. Innan första användningen............34 6. Montering..................35 7. Användning..................35 8. Rengöring..................38 9. Förvaring..................38 10. Problemlösning................39 11. Recept ..................39 12. Avfallshantering ................41 13.
 • Page 33 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Många tack för ditt 2. Avsedd användning förtroende! Matberedaren är uteslutande avsedd för att sönderdela och röra livsmedel. Gratulerar till din nya matberedare. Apparaten är utformad för privat hemmabruk. Apparaten får endast användas inomhus. För att hantera produkten säkert och för att Apparaten får inte användas för kommersi- lära känna alla egenskaper måste du:...
 • Page 34 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Anvisningar för säker användning ~ Barn får inte använda apparaten. ~ Förvara produkten och sin anslutningskabel utom räckhåll för barn. ~ Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn. ~ Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.
 • Page 35 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ~ Se till att anslutningskabeln inte kan ska- das av vassa kanter eller heta ställen. FARA för barn Linda inte anslutningskabeln kring ap- ~ Förpackningsmaterialet är ingen leksak. paraten. Barn får inte leka med plastpåsar. Kväv- ~ Apparaten är inte helt bortkopplad från ningsrisk föreligger.
 • Page 36 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  4. Leveransomfattning eller om livsmedlet är för segt. Kontroll- era också om apparaten har satts sam- 1 Motorblock|15 man rätt. 1 Behållare |11 ~ Kör inte apparaten när den är tom efter- 1 Drivaxel|9 som motorn då...
 • Page 37 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Montering 7. Användning FARA för skärskador! FARA för skärskador! ~ Knivinsatsen|8, rivinsatsen|5 och skärin- ~ Insatshållaren|6, knivinsatsen|8 och om- satsen|4 är vassa. Hantera dem med rörningsinsatsen|7 fortsätter att rotera försiktighet. en liten stund efter avstängning.
 • Page 38 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Användningsområden Skärinsats/rivinsats: Med skärinsatsen|4 skär man t.ex. sallads- Knivinsats: Knivinsatsen|8 är lämpad för gurka i skivor. Rivinsatsen|5 är lämpad t.ex. att sönderdela fasta livsmedel som t.ex. kött, för att bearbeta äpplen eller morötter. lök och ost.
 • Page 39 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Sönderdela/röra om Ta ut livsmedel • För att sönderdela livsmedel vrider du vridreglaget|17 till läget 1 eller 2. OBSERVERA: • För att sönderdela hårdare livsmedel an- • Förvara inte livsmedel längre än 24 tim- vänder du inställningen P.
 • Page 40 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Rengöring 2. Diska alla övriga delar i varmt vatten med en aning diskmedel i handen. Rengör apparaten innan den an- 3. Låt alla delar torka helt innan du ställer vänds första gången! undan dem eller använder apparaten igen.
 • Page 41 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  10. Problemlösning 11. Recept Kontrollera produkten enligt denna checklista om produkten inte fungerar. Du kanske kan lösa problemet själv på ett enkelt sätt. HÄLSOFARA! ~ Beroende på den använda ingredien- sen ska livsmedel under vissa om- FARA genom elektrisk stöt! ständigheter ätas strax efter tillagningen och kan inte heller förvaras en längre...
 • Page 42 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Guacamole-dipp Rösti 2 avokador (mycket mogna) 4 potatisar, stora, mjöliga 2 vitlöksklyftor Salt 1/2 citron Peppar, malen 1/2 tsk senap Muskot, malen 1 tsk olja 80 g smör eller margarin 1-2 tomater (i fjädedelar) 1.
 • Page 43 30 g tomatpuré 2 msk vinäger 2 msk citronsaft 13. Tekniska data 1 tsk socker Kanel Modell: SKM 350 A1 Knivinsats|8 Nätspänning: 230 V ~ 50 Hz Kapslingsklass: II 1. Lägg tomaterna delade i fjärdedelar, olja, salt, socker och vitlök i behålla-...
 • Page 44 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  14. Garanti från därför kan ses som slitdelar eller för skador på ömtåliga delar, t.ex. knappar, batterier el- HOYER Handel GmbH ler delar tillverkade av glas. Kära kund, Garantin upphör att gälla om produkten har på...
 • Page 45 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Service-Center Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: hoyer@lidl.se Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: hoyer@lidl.fi IAN: 273409 Leverantör Vänligen observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först ovan angivna servicecenter. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg...
 • Page 46 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Spis tre ci 1. Przeglâd..................44 2. Zakres u ytkowania ..............45 3. Wskazówki bezpiecze stwa ............45 4. Zakres dostawy ................48 5. Uruchomienie ................. 48 6. Monta ................... 49 7.
 • Page 47 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Serdecznie dziökujemy 2. Zakres u ytkowania za zaufanie! Robot kuchenny jest przeznaczony wy âcz- nie do rozdrabniania i mieszania produk- Gratulujemy Pa stwu zakupu nowego tów spo ywczych. robota kuchennego. Urzâdzenie przeznaczone jest do u ytku domowego.
 • Page 48 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Wskazówki dotyczâce bezpiecznej pracy ~ Urzâdzenie nie mo e byä u ywane przez dzieci. ~ Nieu ywane urzâdzenie oraz przewód zasilajâcy nale y zabez- pieczyä przed dostöpem dzieci. ~ Dzieci nie mogâ przeprowadzaä czynno ci zwiâzanych z czysz- czeniem i konserwacjâ...
 • Page 49 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  NIEBEZPIECZE STWO dla NIEBEZPIECZE STWO dzieci pora enia prâdem ~ Materia opakowania nie jest zabawkâ elektrycznym ~ Wtyczkö sieciowâ w âczaä do gniazd- dla dzieci. Dzieci nie mogâ bawiä siö workami z tworzywa sztucznego. Istnie- ka dopiero po ca kowitym zmontowaniu je niebezpiecze stwo uduszenia.
 • Page 50 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ~ Aby zapobiec zagro eniom, nie wolno Poniewa meble pokryte sâ ró nymi ro- dokonywaä adnych modyfikacji urzâ- dzajami lakierów i tworzyw sztucznych dzenia. oraz pielögnowane sâ ró nymi rodka- mi, nie mo na do ko ca wykluczyä, e NIEBEZPIECZE STWO niektóre z tych rodków bödâ...
 • Page 51 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Monta w górnym oznakowaniu na pojemni- ku|10. 8. Ilustracja C+D: Przekröciä pojem- NIEBEZPIECZE STWO odnie- nik|11 zgodnie z kierunkiem wskazó- sienia obra e spowodowa- wek zegara do oporu, a symbol nych ostrzami! poka e siö...
 • Page 52 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  pe nienia, poniewa w przeciwnym Obszary zastosowa wypadku mo e doj ä do zablokowa- Wk adka no owa: Wk adka no owa|8 nia no nika wk adek|6, wk adki no o- nadaje siö...
 • Page 53 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Przygotowanie produktów spo- sta przesunâä kawa ki produktów na dno pojemnika. ywczych - Z o yä ponownie wszystkie elemen- • Nale y u yä... ty, nastöpnie w o yä wtyczkö siecio- ...
 • Page 54 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Czyszczenie 5. Ilustracja F: Obróciä no nik wk a- dek|6 i przytrzymaä go nad wytartym i Urzâdzenie nale y wyczy ciä przed odpornym na zadrapanie pod o em. pierwszym u yciem! Wcisnâä...
 • Page 55 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  9. Przechowywanie 10. Rozwiâzywanie pro- blemów NIEBEZPIECZE STWO dla Je eli urzâdzenie nie dzia a zgodnie z ocze- dzieci! kiwaniami, nale y je w pierwszej kolejno ci ~ Nieu ywane urzâdzenie nale y zabez- sprawdziä...
 • Page 56 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  11. Przepisy Dip guacamole 2 awokado (bardzo dojrza e) 2 zâbki czosnku 1/2 cytryny ZAGRO ENIE DLA ZDROWIA! 1/2 y eczki musztardy ~ Zale nie od u ytych sk adników pro- 1 y eczka oleju dukty nale y spo yä...
 • Page 57 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Rösti Pesto (zielone) 4 du e, mâczyste ziemniaki 1-2 pöczki wie ej bazylii Sól 1-2 zâbki czosnku Pieprz, zmielony 2 y ki sto owe orzeszków piniowych Muskat, zmielony 150 ml oliwy z oliwek 80 g mas a lub margaryny 2 y ki sto owe tartego parmezanu Sól + wie o zmielony czarny pieprz...
 • Page 58 Wraz z naprawâ lub 13. Dane techniczne wymianâ produktu nie rozpoczyna siö nowy okres gwarancyjny. Model: SKM 350 A1 Napiöcie sieciowe: 230 V ~ 50 Hz Okres obowiâzywania gwarancji Klasa ochrony: i prawne roszczenia zwiâzane z wystâpieniem usterki...
 • Page 59 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  tychmiast po rozpakowaniu produktu. • W przypadku wystâpienia usterek w Naprawy dokonywane po up ywie okresu dzia aniu lub pozosta ych usterek nale- obowiâzywania gwarancji p atne. y w pierwszej kolejno ci skontaktowaä siö...
 • Page 60 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Turinys 1. Apžvalga ..................58 2. Naudojimas pagal paskirt ............59 3. Saugos nurodymai ..............59 4. Komplektas .................62 5. Naudojimo pradžia ..............62 6. Surinkimas ..................63 7. Naudojimas .................63 8. Valymas ..................66 9. Laikymas ..................66 10.
 • Page 61 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Dôkojame už 2. Naudojimas pagal pasitikôjimâ! paskirt Virtuvinis kombainas skirta tik maisto pro- Sveikiname sigijus naujâ virtuvin kombai- duktams smulkinti ir maišyti. nâ. Prietaisas skirtas naudoti buityje. Prietaisâ galima naudoti tik patalpoje. Kad galôtumôte saugiai naudoti gamin ir Nenaudokite prietaiso komercinôms rei- susipažinti su jo funkcijomis:...
 • Page 62 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Saugaus veikimo nurodymai ~ Vaikams naudotis prietaisu draudžiama. ~ Laikykite prietaisâ ir jo elektros laidâ vaikams nepasiekiamoje vie- toje. ~ Vaikams neleidžiama prietaiso valyti ir atlikti jo techninôs prieži - ros darb . ~ Kad b t užtikrinta, jog vaikai prietaisu nežaidžia, jie turi b ti pri- ži rimi.
 • Page 63 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  PAVOJUS dôl elektros PAVOJUS vaikams sm gio ~ Pakuotô nôra vaikams skirtas žaislas. elektros lizdâ maitinimo laidâ kiškite Draudžiama vaikams žaisti su plastiki- tik tada, kai prietaisas yra pilnai sumon- niais maišeliais. Kyla pavojus uždusti. tuotas.
 • Page 64 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  4. Komplektas SPóJIMAS dôl materialinôs žalos talpyklâ daugiausiai gali b ti dedama 1 variklio blokas|15 500 ml kiet maisto produkt . 1 talpykla|11 talpyklâ daugiausiai gali b ti pilama 1 varomoji ašis|9 600 ml skysêio.
 • Page 65 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Surinkimas 7. Naudojimas Susižalojimo PAVOJUS dôl Susižalojimo PAVOJUS dôl pjovimo! pjovimo! ~ Pjovimo antgalis|8, tarkavimo|5 bei ~ dôkl laikiklis|6, pjovimo antgalis|8 ir pjaustymo|4 dôklai yra aštr s. Su jais el- maišymo antgalis|7 išjungus prietaisâ...
 • Page 66 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Naudojimo sritys Pjovimo antgalis: Pjovimo antgalis|8 tin- Pjaustymo dôklas / tarkavimo dô- ka kietiems maisto produktams, pavyzdžiui, klas: môsai, svog nams, s riui, smulkinti. Pjaustymo dôklu|4 supjaustysite riekutômis, pavyzdžiui, ilgus agurkus. Tarkavimo dô- Maišymo antgalis: Maišymo antgalis|7 klas|5 tinka, pavyzdžiui, obuoliams arba tinka, pavyzdžiui, kiaušiniams maišyti.
 • Page 67 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Smulkinimas / maišymas Maisto produkt išômimas • Norôdami maisto produktus susmulkinti sukiojamâ reguliuokl |17 nusukite ties PASTABA: padôtimi 1 arba 2. • Maisto produkt talpykloje|11 arba sâ- • Smulkindami kietesnius maisto produktus lytyje su kitomis gaminio dalimis nelai- naudokite parinkt P.
 • Page 68 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Valymas Teisingas valymas 1. Jei reikia, variklio blokâ|15 ir elektros Prieš pirmâ kartâ naudodami prie- laidâ|14 nuvalykite lengvai sudrôkinta taisâ išvalykite! šluoste. Stebôkite, kad kitâ kartâ prietai- sâ naudojant, variklio blokas|15 b t visai sausas.
 • Page 69 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  10. Problem 11. Receptai sprendimas Jei prietaisas neveikt taip, kaip norôtumôte, PAVOJUS SVEIKATAI! pirmiausia patikrinkite š kontrolin sârašâ. ~ Priklausomai nuo naudot sudôtini da- Galb t tai tik nedidelô problema, kuriâ galite li maistâ...
 • Page 70 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  „Guacamole“ padažas „Riosti“ (stambiai tarkuot bulvi blynai) 2 avokadai (labai prinokö) 2 êesnako skiltelôs 4 bulvôs, didelôs, birios 1/2 citrinos druskos 1/2 šaukštelio garstyêi pipir , malt 1 šaukštelis aliejaus muskato, malto 1-2 pomidorai (supjaustyti ketvirêiais) 80 g sviesto arba margarino 1 šaukštas varškôs s rio...
 • Page 71 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  „Pesto“ padažas (raudonas) „Barbekiu“ padažas 150 g pomidor (džiovint ) 200 g pomidor (supjaustyt ketvirêiais) 1 ryšulôlis bazilik 2 šaukštai augalinio aliejaus 1 svog nas, raudonas (supjaustytas ketvir- druskos êiais) êesnakinôs druskos arba švieži êesnako 2 šaukštai kedro riešut skilteli 1-2 êesnako skiltelôs...
 • Page 72 13. Techniniai duomenys pateikus tr kum turint prietaisâ ir pirkimo kvitâ (kasos kvitâ), taip pat trumpai aprašius Modelis: SKM 350 A1 tr kumâ ir, kada jis atsirado. Jei garantija tr kumui taikoma, Jums grâžin- Tinklo tampa: 230 V ~ 50 Hz sime sutaisytâ...
 • Page 73 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  todôl gali b ti laikomos nusidôvinêiomis da- limis, arba trapi dali , pvz., jungikli , ba- Aptarnavimo centras terij arba iš stiklo pagamint dali , pažeidimams. Aptarnavimo centras Lietuvoje Ši garantija nustoja galioti, jei prietaisas Tel.
 • Page 74 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Inhalt 1. Übersicht ..................72 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 73 3. Sicherheitshinweise ............... 73 4. Lieferumfang ................. 76 5. Inbetriebnahme ................76 6. Montage ..................77 7. Bedienen ..................77 8. Reinigen ..................80 9.
 • Page 75 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Die Küchenmaschine ist ausschließlich zum Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Zerkleinern und Rühren von Lebensmitteln Küchenmaschine. vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zipiert.
 • Page 76 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Anweisungen für den sicheren Betrieb ~ Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. ~ Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ~ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durch- geführt werden.
 • Page 77 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  GEFAHR durch GEFAHR für Kinder Stromschlag ~ Verpackungsmaterial ist kein Kinder- ~ Stecken Sie den Netzstecker erst dann spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den in eine Steckdose, wenn das Gerät kom- Kunststoffbeuteln spielen.
 • Page 78 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  GEFAHR von Verletzungen HINWEIS: durch Schneiden • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger ~ Das Gerät darf unter keinen Umständen als 24 Stunden im Behälter|11 oder in ohne Behälter betrieben werden. Kontakt mit anderen Produktteilen auf. ~ Greifen Sie niemals in das rotierende Dies gilt auch bei Aufbewahrung im Messer.
 • Page 79 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  6. Montage 9. Stecken Sie den Netzstecker|14 in eine Steckdose, die den technischen Daten entspricht. GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden! ~ Der Messereinsatz|8, der Raspelein- 7. Bedienen satz|5 und Schneideinsatz|4 sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
 • Page 80 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Einsatzbereiche Messereinsatz: Der Messereinsatz|8 eig- Schneideinsatz / Raspeleinsatz: net sich zum Zerkleinern von festen Lebens- Mit dem Schneideinsatz|4 schneiden Sie mitteln wie z.|B. Fleisch, Zwiebeln und z.|B. Salatgurken in Scheiben. Der Raspel- Käse.
 • Page 81 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Zerkleinern / Rühren Lebensmittel entnehmen • Zum Zerkleinern von Lebensmitteln dre- hen Sie den Drehregler|17 auf die Posi- HINWEIS: tion 1 oder 2. • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger • Zum Zerkleinern härterer Lebensmittel be- als 24 Stunden im Behälter|11 oder in nutzen Sie die Einstellung P.
 • Page 82 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  8. Reinigen So reinigen Sie richtig 1. Wischen Sie den Motorblock|15 und Reinigen Sie das Gerät vor der ers- die Anschlussleitung|14 bei Bedarf mit ten Benutzung! einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass vor der nächs- ten Verwendung der Motorblock|15 GEFAHR durch Stromschlag!
 • Page 83 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  11. Rezepte • Bild G: Die Anschlussleitung|14 kön- nen Sie in der Kabelaufwicklung im Ge- häuseboden des Motorblocks|15 aufwickeln. GESUNDHEITSGEFAHR! ~ Je nach verwendeter Zutat müssen Le- bensmittel unter Umständen bald nach 10.
 • Page 84 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Guacamole-Dip Röstis 2 Avocado (sehr reif) 4 Kartoffeln, groß, mehlig kochend 2 Knoblauchzehen Salz 1/2 Zitrone Pfeffer, gemahlen 1/2 Teelöffel Senf Muskat, gemahlen 1 Teelöffel Öl 80|g Butter oder Margarine 1-2 Tomaten (geviertelt) 1.
 • Page 85 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Pesto (rot) Barbecue-Sauce 150 g Tomaten (getrocknete) 200 g Tomaten (geviertelt) 1 Bund Basilikum 2 Esslöffel Pflanzenöl 1 Zwiebel, rot (geviertelt) Salz 2 Esslöffel Pinienkerne Knoblauchsalz oder frische Zehen 1-2 Knoblauchzehen 50 ml Tomatenketchup 2 Teelöffel Balsamico Essig 30 g Tomatenmark...
 • Page 86 Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- 13. Technische Daten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur Modell: SKM 350 A1 oder Austausch des Produkts beginnt kein Netzspannung: 230|V ~ 50|Hz neuer Garantiezeitraum. Schutzklasse:...
 • Page 87 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 88 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 89 BB&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB%ERRN 6HLWH 'RQQHUVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 90 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Tiedot päivitetty · Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos peržiūros data · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SKM 350 A1 IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB3.indd 1 25.11.15 11:27...

This manual is also suitable for:

273409