Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SKM 350 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

FOOD PROCESSOR SKM 350 A1
FOOD PROCESSOR
Operating instructions
ROBOT MÉNAGER
Mode d'emploi
KÜCHENMASCHINE
Bedienungsanleitung
IAN 273409
CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB6.indd 2
FOODPROCESSOR
Betjeningsvejledning
KEUKENMACHINE
Gebruiksaanwijzing
25.11.15 11:29

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKM 350 A1

 • Page 1 FOOD PROCESSOR SKM 350 A1 FOOD PROCESSOR FOODPROCESSOR Operating instructions Betjeningsvejledning ROBOT MÉNAGER KEUKENMACHINE Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing KÜCHENMASCHINE Bedienungsanleitung IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB6.indd 2 25.11.15 11:29...
 • Page 2 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 1 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 English ..................2 Dansk ..................16 Français ................. 30 Nederlands ................44 Deutsch .................. 58...
 • Page 3 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 2 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 2 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Installation ..................7 7. Operation ..................7 8.
 • Page 5: Intended Purpose

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 3 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The food processor is intended solely for stir- Congratulations on the purchase of your ring and chopping foodstuffs. new food processor. The device is designed for use in private households.
 • Page 6 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 4 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Instructions for safe operation ~ Children must be prevented from using this device. ~ This device with its power cable must be stored out of the reach of children. ~ Cleaning and user maintenance must not be performed by chil- dren.
 • Page 7 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 5 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 ily accessible after the device is plugged in. DANGER for children ~ Ensure that the power cable cannot be ~ Packing materials are not children's damaged by sharp edges or hot points. toys.
 • Page 8: Items Supplied

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 6 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 ~ In order to prevent damage to the de- 4. Items supplied vice, interrupt the blending process im- 1 Motor block|15 mediately if the insert holder, the blade 1 Bowl|11 insert and the dough blade are not turn- 1 Drive axle|9 ing or are turning with difficulty.
 • Page 9: Installation

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 7 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 6. Installation 7. Operation DANGER! Risk of injury from DANGER! Risk of injury from cutting! cutting! ~ The blade insert|8, the grating disk|5 ~ The insert holder|6, the blade insert|8 and slicing insert|4 are sharp. Handle and the dough blade|7 keep on turning with care.
 • Page 10 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 8 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Uses Slicing insert / Grating disk: With the slicing insert|4 you can cut e.g. cu- Blade insert: the blade insert|8 is suitable cumbers into slices. The grating disk|5 is suit- for chopping solid foods, e.g. meat, onions able for e.g.
 • Page 11 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 9 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Chopping / Mixing Remove food • To chop foodstuffs, turn the control di- al|17 to position 1 or 2. NOTE: • For chopping harder foodstuffs, use the • Do not store foodstuffs in the bowl|11 setting P.
 • Page 12: Cleaning

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 10 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 8. Cleaning How to clean properly 1. If necessary, wipe down the motor Clean the device prior to its first use! block|15 and the power cable|14 with a damp cloth. Ensure that the motor DANGER! Risk of electric block|15 is completely dry before the shock!
 • Page 13: Troubleshooting

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 11 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 10. Troubleshooting 11. Recipes If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it HEALTH HAZARD! ~ Depending on the ingredients used, yourself.
 • Page 14 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 12 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Guacamole dip Röstis 2 avocados (very ripe) 4 potatoes, large, floury 2 cloves of garlic Salt 1/2 lemon Pepper, ground 1/2 teaspoon mustard Nutmeg, ground 1 teaspoon oil 80 g butter or margarine 1-2 tomatoes (quartered) 1.
 • Page 15: Disposal

  13. Technical specifications 1. Mix the quartered tomatoes, oil, sugar, salt and garlic in the bowl|11. Close Model: SKM 350 A1 with the lid|3 and blend with 2-3 short pulses. Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz 2. Remove lid|3 and taste. The garlic taste Protection class: should be very intense.
 • Page 16: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 14 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 14. Warranty of the The warranty applies to material or factory defects. This warranty does not include prod- HOYER Handel GmbH uct parts that are subject to standard wear Dear Customer, and therefore can be considered wear parts;...
 • Page 17 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 15 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 273409 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 18 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 16 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Indhold 1. Oversigt ..................16 2. Brug i overensstemmelse med formålet ........17 3. Sikkerhedsanvisninger ..............17 4. Leveringsomfang ................20 5. Ibrugtagning ................20 6. Montering..................21 7. Betjening ..................21 8. Rengøring..................24 9. Opbevaring ..................24 10. Problemløsning................25 11.
 • Page 19 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 17 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Vi ønsker dig tillykke med din nye køkken- Køkkenmaskinen er udelukkende beregnet maskine. til hakning og omrøring af fødevarer. Apparatet er konstrueret til den private hus- For en sikker brug af produktet og for at lære holdning.
 • Page 20 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 18 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Anvisninger om sikker brug ~ Børn må ikke bruge apparatet. ~ Opbevar apparatet og den tilhørende tilslutningsledning uden for børns rækkevidde. ~ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn. ~ Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 • Page 21 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 19 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 skarpe kanter eller varme steder. Vikl ikke tilslutningsledningen omkring appa- FARE for børn ratet. ~ Emballage er ikke legetøj. Børn må ikke ~ Apparatet er stadig ikke helt afbrudt fra lege med plastikposerne. Der er fare for nettet, efter at det er blevet slukket.
 • Page 22 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 20 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 4. Leveringsomfang kontrollér, om der befinder sig en hin- dring i beholderen, eller om madvaren 1 motorblok|15 er for sej. Kontrollér også, om apparatet 1 beholder|11 er sat korrekt sammen. 1 drivaksel|9 ~ Lad ikke apparatet køre tomt, da moto- 1 låg|3 ren herved kan blive meget varm og bli-...
 • Page 23 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 21 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 6. Montering 7. Betjening FARE for at skære sig med FARE for at skære sig med kvæstelser til følge! kvæstelser til følge! ~ Knivindsatsen|8, riveindsatsen|5 og ~ Indsatsholderen|6, knivindsatsen|8 og snitteindsatsen|4 er skarpe. Udvis for- omrøringsindsatsen|7 drejer stadig- sigtighed ved omgang med disse.
 • Page 24 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 22 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Anvendelsesområder Snitteindsats / riveindsats: med snitteindsatsen|4 kan du f.eks. skære Knivindsats: knivindsatsen|8 egner sig til salatagurker i skiver. Riveindsatsen|5 egner hakning af faste fødevarer som f.eks. kød, sig til f.eks. bearbejdning af æbler og gule- løg og ost.
 • Page 25 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 23 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Hakning / omrøring Udtagning af fødevare • Til hakning af fødevarer skal du stille drejeknappen|17 på position 1 eller 2. ANVISNING: • Til hakning af hårdere fødevarer skal du • Opbevar ikke fødevarer mere end 24 ti- anvende indstillingen P.
 • Page 26 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 24 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 8. Rengøring 3. Sørg for, at alle dele er fuldstændig tør- re, før du rydder dem til side, eller du Rengør apparatet inden første brug! bruger apparatet på ny. Nogle rengøringstips FARE for elektrisk stød! •...
 • Page 27 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 25 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 10. Problemløsning 11. Opskrifter Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den følgende tjekliste igen- nem. Måske er der kun tale om et mindre pro- SUNDHEDSFARE! ~ Alt afhængig af den anvendte ingredi- blem, som du selv kan løse.
 • Page 28 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 26 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Guacamole-dip Røsti 2 avocadoer (meget modne) 4 kartofler, store, kogt melede 2 hvidløgsfed salt 1/2 citron malet peber 1/2 tsk. sennep malet muskat 1 tsk. olie 80 g smør eller margarine 1-2 tomater (delt i fire) 1.
 • Page 29 2 spsk. citronsaft 1 tsk. sukker 13. Tekniske data kanel knivindsats|8 Model: SKM 350 A1 Netspænding: 230 V ~ 50 Hz 1. Kom de firdelte tomater, olien, salt, sukker Beskyttelsesklasse: og hvidløg i beholderen|11. Sæt låget|3 på og mix med 2-3 korte impul-...
 • Page 30 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 28 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 14. HOYER Handel Garantidækning Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- GmbHs garanti ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Kære kunde. ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Du har 3 års garanti fra købsdatoen på det- Garantien gælder for materiale- eller fabrika- te apparat.
 • Page 31 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 29 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Service-center Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: hoyer@lidl.dk IAN: 273409 Leverandør Bemærk venligst, at den følgende adresse ikke er en service-adresse. Kontakt først det ovennævnte service-center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Tyskland...
 • Page 32: Aperçu De L'appareil

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 30 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............30 2. Utilisation conforme ..............31 3. Consignes de sécurité ..............31 4. Éléments livrés ................34 5. Mise en service ................34 6. Montage ..................35 7. Utilisation ..................35 8. Nettoyage ...................38 9.
 • Page 33: Utilisation Conforme

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 31 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Le robot ménager est conçu uniquement pour hacher et mélanger les aliments. Nous vous félicitons pour l'acquisition de L'appareil est conçu pour un usage domes- votre nouveau robot ménager.
 • Page 34 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 32 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Instructions pour une utilisation en toute sécurité ~ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil. ~ Conservez l’appareil et son câble de raccordement hors de portée des enfants. ~ Les enfants ne doivent pas nettoyer ni faire l'entretien de l'appareil. ~ Les enfants doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 • Page 35 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 33 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 DANGER ! Risque DANGER pour les enfants d'électrocution ! ~ Le matériel d'emballage n'est pas un ~ Ne branchez la fiche secteur sur une jouet. Les enfants ne doivent pas jouer prise de courant que si l' appareil est avec les sachets en plastique.
 • Page 36: Éléments Livrés

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 34 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 ~ Afin d'éviter tout risque d'accident, n'ef- pieds à ventouses antidérapants en fectuez aucune modification au niveau plastique. Le cas échéant, placez un de l'article. support antidérapant sous l'appareil. DANGER ! Risque de REMARQUE : blessures par coupure •...
 • Page 37: Montage

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 35 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 6. Montage pointe sur le repère inférieur du réci- pient|12. 9. Branchez la fiche secteur|14 à une DANGER ! Risque de bles- prise de courant correspondant aux ca- sures par coupure ! ractéristiques techniques.
 • Page 38 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 36 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Utilisations possibles REMARQUE : • Pour hacher des aliments plus durs, utili- Couteau : le couteau|8 convient pour ha- sez le réglage P. Travaillez avec de cher des aliments solides tels que, par courtes impulsions (1 impulsion : tour- exemple, de la viande, des oignons et du nez le bouton pendant env.
 • Page 39 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 37 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Préparation des aliments secteur|14 dans une prise et de tra- vailler à nouveau. • Ne dépassez pas … • Lorsque vous utilisez le support d'in- … le niveau de remplissage sert|6 avec insert pour trancher|4 / in- maximum de 500 ml pour les sert pour râper|5 monté, remplissez les aliments solides et...
 • Page 40: Nettoyage

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 38 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 8. Nettoyage Voici comment nettoyer correcte- ment Nettoyez l'appareil avant la pre- 1. Essuyez le bloc moteur|15 et le câble mière utilisation ! de raccordement|14 si nécessaire avec un chiffon légèrement humide. Veillez à DANGER ! Risque d'électrocu- ce que le bloc moteur|15 soit complète- tion !
 • Page 41: Dépannage

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 39 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 11. Recettes • Figure G : vous pouvez enrouler le câble de raccordement|14 sur l'enrou- leur de câble situé dans le socle du bloc moteur|15. RISQUE POUR LA SANTÉ ! ~ Selon l'ingrédient utilisé, les aliments doivent, le cas échéant, être consom- 10.
 • Page 42 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 40 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Guacamole Galettes de pommes de terre 2 avocats (très mûrs) 4 grosses pommes de terre à chair farineuse 2 gousses d'ail 1/2 citron Poivre moulu 1/2 cuiller à café de moutarde Muscade moulue 1 cuiller à...
 • Page 43 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 41 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Sauce barbecue REMARQUE : 200 g de tomates (coupées en quatre) • Conservez le pesto recouvert d'une 2 cuillers à soupe d'huile végétale couche d'huile d'olive dans un bocal à couvercle vissé. De cette façon, il peut Sel aromatisé...
 • Page 44: Mise Au Rebut

  à notre discrétion, réparé ou rem- placé gratuitement. Les conditions pour faire Modèle : SKM 350 A1 valoir la garantie sont que l’appareil et la Tension secteur : 230 V ~|50 Hz preuve d’achat (ticket de caisse) soient pré- sentés dans un délai de trois ans et que le...
 • Page 45 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 43 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 médiatement après le déballage. Après l’ex- joignant la preuve d’achat (ticket de piration de la garantie, les réparations à caisse) et l’indication du défaut ainsi que effectuer sont payantes. du moment où il est survenu. Sur www.lidl-service.com, vous pou- Etendue de la garantie vez télécharger ce mode d’emploi...
 • Page 46 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 44 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Inhoud 1. Overzicht ..................44 2. Correct gebruik ................45 3. Veiligheidsinstructies ..............45 4. Levering ..................48 5. Ingebruikname ................48 6. Montage ..................49 7. Bediening ..................49 8. Reinigen ..................52 9. Opbergen ..................52 10. Problemen oplossen ..............53 11.
 • Page 47 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 45 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De keukenmachine is uitsluitend bestemd voor het fijnmaken en mengen van levens- Wij feliciteren u met uw nieuwe keukenma- middelen. chine. Het apparaat is ontworpen voor particuliere huishoudens.
 • Page 48 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 46 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Instructies voor een veilig gebruik ~ Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. ~ Bewaar het apparaat en z'n aansluitsnoer buiten bereik van kinde- ren. ~ Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd en onder- houden.
 • Page 49 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 47 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 ~ Sluit de stekker alleen aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd, gemakkelijk GEVAAR voor kinderen toegankelijk stopcontact, waarvan de ~ Verpakkingsmateriaal is geen kinder- spanning overeenkomt met de gegevens speelgoed.
 • Page 50 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 48 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 WAARSCHUWING voor 4. Levering materiële schade 1 motorblok|15 ~ De maximale vulhoogte voor vaste le- 1 kom|11 vensmiddelen bedraagt 500 ml. 1 aandrijfas|9 ~ De maximumvulling voor vloeistof be- 1 deksel|3 draagt 600 ml.
 • Page 51 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 49 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 6. Montage 8. Afbeelding C+D: draai de kom|11 met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag, totdat het symbool GEVAAR van verwondingen naar de onderste markering op de door snijden! kom|12 wijst.
 • Page 52 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 50 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Toepassingen AANWIJZING: • Om hardere levensmiddelen fijn te ma- Mesinzetstuk: het mesinzetstuk|8 is ge- ken, gebruikt u de instelling P. Werk schikt voor het fijnmaken van vaste levens- met korte pulsen (1 puls: ca. 1|seconde middelen zoals bijv.
 • Page 53 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 51 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Fijnmaken / mengen Levensmiddelen uit de kom • Om levensmiddelen fijn te maken, nemen draait u de draairegelaar|17 naar stand 1 of 2. AANWIJZING: • Om hardere levensmiddelen fijn te ma- •...
 • Page 54 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 52 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 8. Reinigen Zo maakt u goed schoon 1. Veeg het motorblok|15 en het aansluit- Maak het apparaat schoon alvorens snoer|14, indien nodig, af met een licht het voor de eerste keer te gebrui- vochtige doek.
 • Page 55 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 53 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 10. Problemen oplossen 11. Recepten Wanneer uw apparaat een keer niet functio- neert zoals gewenst, doorloopt u eerst deze GEVAAR VOOR DE GEZOND- checklist. Misschien is het een klein probleem HEID! ~ Afhankelijk van het gebruikte ingrediënt dat u zelf kunt oplossen.
 • Page 56 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 54 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Guacamole-dip Röstirondjes 2 avocado's (heel rijp) 4 aardappelen, groot, kruimig 2 teentjes knoflook Zout 1/2 citroen Peper, gemalen 1/2 theelepel mosterd Nootmuskaat, gemalen 1 theelepel olie 80 g boter of margarine 1-2 tomaten (in vieren) 1.
 • Page 57 2 eetlepels citroensap 1 theelepel suiker Kaneel 13. Technische gegevens Mesinzetstuk|8 Model: SKM 350 A1 1. Doe de in vieren gedeelde tomaten, olie, Netspanning: 230 V ~ 50 Hz zout, suiker en knoflook in de kom|11. Beschermingsklasse: Plaats het deksel|3 en mix met 2-3 korte pulsen.
 • Page 58 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 56 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 14.Garantie van Omvang van de garantie Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd HOYER|Handel GmbH volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- Geachte klant, gezet gecontroleerd vóór levering. U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- De garantie geldt voor materiaal- of fabrica- af de koopdatum.
 • Page 59 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 57 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 melding waaruit de onvolkomenheid be- staat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het ser- viceadres sturen dat u is meegedeeld. Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog veel meer handleidin- gen, productvideo's en software downloaden.
 • Page 60: Übersicht

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 58 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Inhalt 1. Übersicht ..................58 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 59 3. Sicherheitshinweise ............... 59 4. Lieferumfang ................. 62 5. Inbetriebnahme ................62 6. Montage ..................63 7. Bedienen ..................63 8. Reinigen ..................66 9.
 • Page 61: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 59 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Die Küchenmaschine ist ausschließlich zum Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Zerkleinern und Rühren von Lebensmitteln Küchenmaschine. vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zipiert.
 • Page 62 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 60 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Anweisungen für den sicheren Betrieb ~ Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. ~ Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ~ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durch- geführt werden.
 • Page 63 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 61 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 GEFAHR durch GEFAHR für Kinder Stromschlag ~ Verpackungsmaterial ist kein Kinder- ~ Stecken Sie den Netzstecker erst dann spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den in eine Steckdose, wenn das Gerät kom- Kunststoffbeuteln spielen.
 • Page 64: Lieferumfang

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 62 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 GEFAHR von Verletzungen HINWEIS: durch Schneiden • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger ~ Das Gerät darf unter keinen Umständen als 24 Stunden im Behälter|11 oder in ohne Behälter betrieben werden. Kontakt mit anderen Produktteilen auf. ~ Greifen Sie niemals in das rotierende Dies gilt auch bei Aufbewahrung im Messer.
 • Page 65: Montage

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 63 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 6. Montage 9. Stecken Sie den Netzstecker|14 in eine Steckdose, die den technischen Daten entspricht. GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden! ~ Der Messereinsatz|8, der Raspelein- 7. Bedienen satz|5 und Schneideinsatz|4 sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
 • Page 66 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 64 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Einsatzbereiche Messereinsatz: Der Messereinsatz|8 eig- Schneideinsatz / Raspeleinsatz: net sich zum Zerkleinern von festen Lebens- Mit dem Schneideinsatz|4 schneiden Sie mitteln wie z.|B. Fleisch, Zwiebeln und z.|B. Salatgurken in Scheiben. Der Raspel- Käse.
 • Page 67 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 65 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Zerkleinern / Rühren Lebensmittel entnehmen • Zum Zerkleinern von Lebensmitteln dre- hen Sie den Drehregler|17 auf die Posi- HINWEIS: tion 1 oder 2. • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger • Zum Zerkleinern härterer Lebensmittel be- als 24 Stunden im Behälter|11 oder in nutzen Sie die Einstellung P.
 • Page 68: Reinigen

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 66 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 8. Reinigen So reinigen Sie richtig 1. Wischen Sie den Motorblock|15 und Reinigen Sie das Gerät vor der ers- die Anschlussleitung|14 bei Bedarf mit ten Benutzung! einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass vor der nächs- ten Verwendung der Motorblock|15 GEFAHR durch Stromschlag!
 • Page 69: Problemlösung

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 67 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 11. Rezepte • Bild G: Die Anschlussleitung|14 kön- nen Sie in der Kabelaufwicklung im Ge- häuseboden des Motorblocks|15 aufwickeln. GESUNDHEITSGEFAHR! ~ Je nach verwendeter Zutat müssen Le- bensmittel unter Umständen bald nach 10.
 • Page 70 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 68 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Guacamole-Dip Röstis 2 Avocado (sehr reif) 4 Kartoffeln, groß, mehlig kochend 2 Knoblauchzehen Salz 1/2 Zitrone Pfeffer, gemahlen 1/2 Teelöffel Senf Muskat, gemahlen 1 Teelöffel Öl 80|g Butter oder Margarine 1-2 Tomaten (geviertelt) 1.
 • Page 71 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 69 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Pesto (rot) Barbecue-Sauce 150 g Tomaten (getrocknete) 200 g Tomaten (geviertelt) 1 Bund Basilikum 2 Esslöffel Pflanzenöl 1 Zwiebel, rot (geviertelt) Salz 2 Esslöffel Pinienkerne Knoblauchsalz oder frische Zehen 1-2 Knoblauchzehen 50 ml Tomatenketchup 2 Teelöffel Balsamico Essig 30 g Tomatenmark...
 • Page 72: Entsorgen

  Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- 13. Technische Daten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur Modell: SKM 350 A1 oder Austausch des Produkts beginnt kein Netzspannung: 230|V ~ 50|Hz neuer Garantiezeitraum. Schutzklasse:...
 • Page 73 __CPE273409_Kuechenmaschine_B6.book Seite 71 Dienstag, 17. November 2015 12:15 12 Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 74 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SKM 350 A1 IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB6.indd 1 25.11.15 11:29...

This manual is also suitable for:

273409

Table of Contents