Silvercrest SKM 350 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

FOOD PROCESSOR SKM 350 A1
FOOD PROCESSOR
Operating instructions
KUHINJSKI APARAT
Navodilo za uporabo
KUCHYNSKÝ ROBOT
Návod na obsluhu
IAN 273409
CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB4.indd 2
KONYHAI ROBOTGÉP
Kezelési útmutató
KUCHYŇSKÝ ROBOT
Návod k obsluze
KÜCHENMASCHINE
Bedienungsanleitung
25.11.15 11:27

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKM 350 A1

 • Page 1 FOOD PROCESSOR SKM 350 A1 FOOD PROCESSOR KONYHAI ROBOTGÉP Operating instructions Kezelési útmutató KUHINJSKI APARAT KUCHYŇSKÝ ROBOT Navodilo za uporabo Návod k obsluze KUCHYNSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB4.indd 2 25.11.15 11:27...
 • Page 2 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 1 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 English..................2 Magyar ................. 16 Slovenšêina ................32 éesky ..................46 Slovenêina ................60 Deutsch ................. 74...
 • Page 3 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 2 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Overview / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 2 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Installation ..................7 7. Operation ..................7 8.
 • Page 5: Intended Purpose

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 3 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The food processor is intended solely for stir- Congratulations on the purchase of your ring and chopping foodstuffs. new food processor. The device is designed for use in private households.
 • Page 6 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 4 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Instructions for safe operation ~ Children must be prevented from using this device. ~ This device with its power cable must be stored out of the reach of children. ~ Cleaning and user maintenance must not be performed by chil- dren.
 • Page 7 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 5 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ily accessible after the device is plugged in. DANGER for children ~ Ensure that the power cable cannot be ~ Packing materials are not children's damaged by sharp edges or hot points. toys.
 • Page 8: Items Supplied

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 6 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ~ In order to prevent damage to the de- 4. Items supplied vice, interrupt the blending process im- 1 Motor block|15 mediately if the insert holder, the blade 1 Bowl|11 insert and the dough blade are not turn- 1 Drive axle|9 ing or are turning with difficulty.
 • Page 9: Installation

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 7 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Installation 7. Operation DANGER! Risk of injury from DANGER! Risk of injury from cutting! cutting! ~ The blade insert|8, the grating disk|5 ~ The insert holder|6, the blade insert|8 and slicing insert|4 are sharp. Handle and the dough blade|7 keep on turning with care.
 • Page 10 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 8 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Uses Slicing insert / Grating disk: With the slicing insert|4 you can cut e.g. cu- Blade insert: the blade insert|8 is suitable cumbers into slices. The grating disk|5 is suit- for chopping solid foods, e.g. meat, onions able for e.g.
 • Page 11 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 9 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Chopping / Mixing Remove food • To chop foodstuffs, turn the control di- al|17 to position 1 or 2. NOTE: • For chopping harder foodstuffs, use the • Do not store foodstuffs in the bowl|11 setting P.
 • Page 12: Cleaning

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 10 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. Cleaning How to clean properly 1. If necessary, wipe down the motor Clean the device prior to its first use! block|15 and the power cable|14 with a damp cloth. Ensure that the motor DANGER! Risk of electric block|15 is completely dry before the shock!
 • Page 13: Troubleshooting

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 11 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 10. Troubleshooting 11. Recipes If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it HEALTH HAZARD! ~ Depending on the ingredients used, yourself.
 • Page 14 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 12 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Guacamole dip Röstis 2 avocados (very ripe) 4 potatoes, large, floury 2 cloves of garlic Salt 1/2 lemon Pepper, ground 1/2 teaspoon mustard Nutmeg, ground 1 teaspoon oil 80 g butter or margarine 1-2 tomatoes (quartered) 1.
 • Page 15: Disposal

  13. Technical specifications 1. Mix the quartered tomatoes, oil, sugar, salt and garlic in the bowl|11. Close Model: SKM 350 A1 with the lid|3 and blend with 2-3 short pulses. Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz 2. Remove lid|3 and taste. The garlic taste Protection class: should be very intense.
 • Page 16: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 14 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 14. Warranty of the The warranty applies to material or factory defects. This warranty does not include prod- HOYER Handel GmbH uct parts that are subject to standard wear Dear Customer, and therefore can be considered wear parts;...
 • Page 17 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 15 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 273409 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 18 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 16 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Tartalom 1. Áttekintés ..................16 2. Rendeltetésszer használat............. 17 3. Biztonsági utasítások..............17 4. A csomag tartalma ................. 20 5. Üzembevétel................... 20 6. Összeszerelés ................. 21 7. Használat ..................21 8. Tisztítás ..................24 9.
 • Page 19 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 17 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk a most vásárolt új konyha- A konyhagép kizárólag élelmiszerek aprítá- géphez. sára és keverésére szolgál. A készülék kizárólag háztartási célokra A termék biztonságos használata, továbbá készült.
 • Page 20 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 18 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Tudnivalók a biztonságos üzemeltetéshez ~ Gyermekek nem használhatják a készüléket. ~ A készüléket és a csatlakozóvezetéket tartsa távol a gyermekekt l. ~ A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhe- tik.
 • Page 21 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 19 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 VESZÉLY gyermekekre nézve VESZÉLY áramütés miatt ~ A csomagolóanyag nem gyermekjáték. ~ A hálózati csatlakozót csak akkor dugja Gyermekek nem játszhatnak a a dugaszolóaljzatba, ha a készüléket m anyag zacskókkal. Fulladásveszély már kompletten összeszerelte.
 • Page 22 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 20 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 VESZÉLY sérülések vágás MEGJEGYZÉS: által • Ne tartsa az élelmiszereket 24 óránál ~ A készüléket semmi esetre sem szabad tovább az edényben|11 vagy a termék edény nélkül m ködtetni. egyéb részeivel érintkezve. Ez a ~ Soha ne nyúljon a forgó...
 • Page 23 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 21 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Összeszerelés 7. Használat VESZÉLY sérülések vágás VESZÉLY sérülések vágás által! által! ~ Az aprítóbetét|8, a reszel betét|5 és a vá- ~ A betéttartó|6, az aprítóbetét|8 és a ke- góbetét|4 éles. Óvatosan bánjon velük. ver betét|7 a kikapcsolás után még fo- ~ A hálózati csatlakozót|14 csak akkor rog.
 • Page 24 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 22 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Felhasználási területek Aprítóbetét: Az aprítóbetét|8 szilárd táp- Vágóbetét / reszel betét: lálékok aprítására alkalmas mint pl. hús, A vágóbetéttel|4 pl. uborkát szeleteljen. A hagymafélék és sajt. reszel betét|5 alkalmas pl. alma vagy répa feldolgozásához.
 • Page 25 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 23 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Aprítás / keverés Az élelmiszerek kivétele • Az élelmiszerek aprításához forgassa a forgószabályozót|17 az 1 vagy 2 ál- MEGJEGYZÉS: lásra. • Ne tartsa az élelmiszereket 24 óránál • Kemény élelmiszerek aprításához hasz- tovább az edényben|11 vagy a termék nálja a P beállítást.
 • Page 26 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 24 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. Tisztítás Tisztítsa meg alaposan 1. Szükség esetén a motorblokkot|15 és a A készüléket az els használat el tt csatlakozóvezetéket|14 tisztítsa meg eny- tisztítsa meg! hén nedves törl ruhával. Ügyeljen arra, hogy a következ használat el tt a motorblokk|15 teljesen száraz legyen.
 • Page 27 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 25 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 10. Problémamegoldás 11. Receptek Ha a készüléke nem megfelel en m ködik, el ször ellen rizze az ellen rz listán felso- VESZÉLY AZ EGÉSZSÉGRE rolt problémákat. Lehetséges, hogy csak NÉZVE! ~ A felhasznált hozzávalóktól függ en az kisebb problémáról van szó, amelyet Ön saját maga is képes megoldani.
 • Page 28 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 26 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Avokádószósz Röszti 2 avokádó (nagyon érett) 4 nagy, lisztesen kif zhet burgonya 2 gerezd fokhagyma só fél citrom rölt bors fél teáskanál mustár rölt szerecsendió 1 teáskanál olaj 80 g vaj vagy margarin 1-2 paradicsom (négyfelé...
 • Page 29 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 27 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Barbecue-szósz MEGJEGYZÉS: 200 g paradicsom (négybe vágva) • A pestót csavaros kupakos üvegben 2 ev kanál növényi olaj tárolja, bevonatként cseppentsen rá olí- só vaolajat. H t szekrényben így kb. Fokhagymaíz só vagy friss gerezdek 4|hétig eltartható.
 • Page 30 Európai Unióban szelektív megnevezése: hulladékgy jtés keretében Gyártási szám: 273409 távolítható el. Ez a termékre, A termék típusa: SKM 350 A1 valamint az ezzel a szimbólummal ellátott minden tartozékra érvényes. A megjelölt ter- A termék azono- Motorblokk, 1 Edény,1 mékek nem dobhatók a háztartási sze- sításra alkalmas...
 • Page 31 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 29 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 nyének és id pontjának bizonyítására id ben közöltnek kell tekinteni. A közlés rizze meg a pénztári fizetésnél kapott jó- elmaradásából ered kárért a fogyasz- tállási jegyet (nyugtát). tó felel s. A jótállási igény érvényesíthe- 3.
 • Page 32 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 30 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09...
 • Page 33 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 31 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Garanciakártya 273409 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 34 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 32 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Vsebina 1. Pregled................... 32 2. Namen uporabe ................33 3. Varnostni napotki................33 4. Obseg dobave ................36 5. Zagon .................... 36 6. Namestitev ..................37 7. Upravljanje..................37 8. éišêenje ..................40 9.
 • Page 35 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 33 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Najlepša hvala za vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Kuhinjska naprava je namenjena izkljuêno za sekljanje in mešanje živil. éestitamo vam k nakupu vaše nove Naprava je zasnovana za uporabo v zaseb- kuhinjske naprave.
 • Page 36 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 34 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Navodila za varno uporabo ~ Otroci ne smejo uporabljati naprave. ~ Napravo in njen napajalni kabel shranjujte izven dosega otrok. ~ Otroci ne smejo êistiti ali vzdrževati naprave. ~ Otroke morate nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne bodo igrali.
 • Page 37 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 35 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ~ Zagotovite, da se prikljuêni kabel ne po- škoduje na ostrih robovih ali vroêih mes- NEVARNOST za otroke tih. Prikljuênega kabla ne ovijajte okoli ~ Embalaža ni otroška igraêa. Otroci se naprave.
 • Page 38 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 36 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 4. Obseg dobave Izvlecite omrežni vtiê in preverite, ali je v posodi ovira oziroma ali je hrana 1 ohišje motorêka|15 pretrda. Preverite tudi, ali je naprava 1 posoda|11 pravilno sestavljena. 1 pogonska os|9 ~ Naprave ne uporabljajte prazne, ker se 1 pokrov|3 pri tem segreje motor, ki se lahko poško-...
 • Page 39 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 37 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Namestitev 7. Upravljanje NEVARNOST poškodb zaradi NEVARNOST poškodb zaradi ureznin! ureznin! ~ Nastavek z noži|8, nastavek za strga- ~ Nosilec vložka|6, nastavek z noži|8 in nje|5 in rezalni nastavek|4 so ostri. Z nastavek za mešanje|7 se po izklopu še njimi ravnajte previdno.
 • Page 40 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 38 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Podroêja uporabe Rezalni nastavek / nastavek za strganje: Nastavek z noži: Nastavek z noži|8 je Z rezalnim nastavkom|4 režete npr. kumare primeren za sekljanje trdih živil kot npr.|mesa, za solato na rezine. Nastavek za strganje|5 êebule in sira.
 • Page 41 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 39 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Sekljanje/mešanje Odstranjevanje živil • Za sekljanje živil zavrtite vrtljivi regula- tor|17 v položaj 1 ali 2. NAPOTEK: • Za sekljanje trših živil uporabljajte nastavi- • V posodi|11 ne shranjujte živil ali v tev P.
 • Page 42 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 40 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. éišêenje Tako poteka pravilno êišêenje 1. Po potrebi obrišite ohišje motorêka|15 Pred prvo uporabo napravo oêistite! in prikljuêni kabel|14 z rahlo navla- ženo krpo. Zagotovite, da je ohišje NEVARNOST elektriênega motorêka|15 pred naslednjo uporabo udara! popolnoma suho.
 • Page 43 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 41 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 10. Odpravljanje težav 11. Recepti ée vaša naprava nenadoma ne deluje tako, kot bi želeli, najprej preglejte spodnji seznam. Morda gre za manjšo težavo, ki jo NEVARNOST ZA ZDRAVJE! ~ Odvisno od uporabljenih sestavin je tre- lahko odpravite sami.
 • Page 44 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 42 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Omaka Guacamole Röstiji 2 avokada (zelo zrela) 4 krompirji, veliki, mokasto kuhani 2 stroka êesna 1/2 limone mleti poper 1/2 êajne žliêke gorêice mleti muškatni orešêek 1 êajna žliêka olja 80 g masla ali margarine 1-2 paradižnika (narezana na êetrtine) 1.
 • Page 45 Nastavek z noži|8 13. Tehniêni podatki 1. V posodo|11 dajte na kose narezan paradižnik, olje, sol, sladkor in êesen. Model: SKM 350 A1 Namestite pokrov|3 in zmešajte v dveh Omrežna napetost: 230 V ~ 50 Hz do treh kratkih korakih.
 • Page 46 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 44 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 14. Garancija 5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. Dobavitelj 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov blašêeni servis ali oseba, kupec ne more servisnega centra.
 • Page 47 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 45 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09...
 • Page 48 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 46 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Obsah 1. P ehled ..................46 2. Použití k urêenému úêelu ............... 47 3. Bezpeênostní pokyny ..............47 4. Rozsah dodávky ................50 5. Uvedení do provozu ..............50 6. Montáž ..................51 7.
 • Page 49 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 47 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Døkujeme za vaši 2. Použití k urêenému d vøru! úêelu Kuchy ský robot je urêen výhradnø k drcení Gratulujeme vám k nákupu vašeho nového a míchání potravin. kuchy ského robota. P ístroj je urêen pro domácí použití. P ístroj se smí...
 • Page 50 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 48 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Pokyny pro bezpeêný provoz ~ P ístroj nesmí používat døti. ~ P ístroj a jeho napájecí vedení uchovávejte mimo dosah døtí. ~ éištøní a údržbu nesmí vykonávat døti. ~ Døti musí být pod dozorem, aby bylo zajištøno, že si s p ístrojem nebudou hrát.
 • Page 51 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 49 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ~ Dbejte na to, aby se napájecí vedení nemohlo poškodit na ostrých hranách NEBEZPEéÍ pro døti nebo horkých místech. Napájecí vedení ~ Obalový materiál není hraêka pro døti. neomotávejte kolem p ístroje. Døti si nesmí...
 • Page 52 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 50 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 4. Rozsah dodávky jen tøžce. Vytáhnøte sí ovou zástrêku a zkontrolujte, zda se v nádobø nenachá- 1 Blok motoru|15 zí p ekážka nebo zda není pokrm p íliš 1 Nádoba|11 tuhý. P ekontrolujte také, zda je p ístroj 1 Hnací...
 • Page 53 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 51 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Montáž 9. Zasu te sí ovou zástrêku|14 do zásuvky, která odpovídá technických údaj m. NEBEZPEéÍ zranøní v d sledku po ezání! 7. Obsluha ~ Nástavec s noži|8, nástavec na strouhá- ní|5 a nástavec na ezání|4 jsou ostré.
 • Page 54 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 52 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Oblasti použití Nástavec na ezání / nástavec na strouhání: Nástavec s noži: Nástavec s noži|8 je Nástavcem na ezání|4 na ezáte na plátky vhodný k drcení pevných potravin jako nap . salátové okurky. Nástavec na strou- nap .
 • Page 55 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 53 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Drcení / míchání Vybrání potravin • K drcení potravin otoête otoêným regu- látorem|17 na pozici 1 nebo 2. UPOZORN÷NÍ: • Pro drcení tužších potravin používejte • Potraviny nenechávejte v nádobø|11 nastavení P. Pracujte v krátkých impulzech nebo v kontaktu s jinými êástmi výrobku (1 impulz: toêit cca 1 sekundu na P).
 • Page 56 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 54 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. éištøní Takto êistíte správnø 1. Ot ete blok motoru|15 a napájecí P ed prvním použitím p ístroj vyêis- vedení|14 pomocí lehce navlhêeného tøte! had íku. Dbejte na to, aby byl p ed dal- ším použitím blok motoru|15 úplnø...
 • Page 57 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 55 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 10. ešení problém 11. Recepty Pokud by váš p ístroj nefungoval podle poža- davk , projdøte si prosím nejd íve tento kont- rolní seznam. Možná se jedná o nepatrný OHROŽENÍ ZDRAVÍ! ~ Podle použité...
 • Page 58 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 56 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Guacamole Bramboráky 2 avokáda (velmi zralá) 4 brambory, velké, mouêné 2 stroužky êesneku 1/2 citrónu pep , mletý 1/2 lžiêky ho êice muškátový o íšek, mletý 1 lžiêka oleje 80 g másla nebo margarínu 1-2 rajêata (na êtvrtky) 1.
 • Page 59 13. Technické parametry 1. Rozêtvrcená rajêata, olej, s l, cukr a êes- nek vložte do nádoby|11. Nasaìte Model: SKM 350 A1 víko|3 a mixujte 2-3 krátkými impulzy. Sí ové napøtí: 230 V ~ 50 Hz 2. Odejmøte víko|3 a dochu te. Chu êes- Ochranná...
 • Page 60 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 58 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 14. Záruka spoleênosti êásti podléhající rychlému opot ebení, nebo na poškození k ehkých êástí, nap .|vypína- HOYER Handel GmbH êe, baterií nebo êástí, které jsou ze skla. Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Tato záruka propadá, pokud byl výrobek na tento p ístroj jste získali 3|letou záruku používán poškozený...
 • Page 61 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 59 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Dodavatel Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- resa není adresou servisu. Nejd íve kontaktuje výše uvedené servisní st edisko. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nømecko...
 • Page 62 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 60 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Obsah 1. Preh ad ..................60 2. Použitie pod a urêenia ..............61 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 61 4. Rozsah dodávky................64 5. Uvedenie do prevádzky..............64 6. Montáž ................... 65 7.
 • Page 63 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 61 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ëakujeme vám za vašu 2. Použitie pod a urêenia dôveru! Kuchynský robot je urêený výluêne na seka- nie a miešanie potravín. Gratulujeme vám k vášmu novému Prístroj je koncipovaný na používanie v kuchynskému robotu.
 • Page 64 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 62 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Pokyny pre bezpeênú prevádzku ~ Prístroj nesmú používa deti. ~ Prístroj a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí. ~ éistenie a používate skú údržbu nesmú vykonáva deti. ~ Na deti je potrebné dohliada , aby sa zabezpeêilo, že sa s prístro- jom nebudú...
 • Page 65 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 63 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 povom štítku. Zásuvka musí by aj po pripojení naìalej ahko prístupná. NEBEZPEéENSTVO pre deti ~ Dávajte pozor na to, aby sa pripojovací ~ Obalový materiál nie je hraêka. Deti sa kábel nemohol poškodi na ostrých hra- nesmú...
 • Page 66 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 64 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 ~ Keì sa nosník nadstavcov, nôž alebo 4. Rozsah dodávky miešací nadstavec neotáêa alebo sa 1 blok motora|15 otáêa len ažko, ihneì prerušte mixova- 1 nádoba|11 nie, aby ste zabránili poškodeniu prí- 1 hnacia os|9 stroja.
 • Page 67 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 65 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Montáž 9. Zasu te zástrêku|14 do zásuvky, ktorá zodpovedá technickým údajom. NEBEZPEéENSTVO poranení v 7. Obsluha dôsledku porezania! ~ Nôž|8 a strúhací nadstavec|5 a krájací nadstavec|4 sú ostré. Zaobchádzajte s NEBEZPEéENSTVO poranení...
 • Page 68 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 66 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Oblasti použitia Krájací / strúhací nadstavec: Krájacím nadstavcom|4 môžete nakrája Nôž: Nôž|8 je vhodný na sekanie pevných napr. šalátové uhorky na plátky. Strúhací potravín, ako je napr. mäso, cibu a a syr. nadstavec|5 je vhodný...
 • Page 69 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 67 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Sekanie / miešanie Vyberanie potravín • Na sekanie potravín otoête otoêný regu- látor|17 do polohy 1 alebo 2. UPOZORNENIE: • Na sekanie tvrdších potravín použite • Potraviny v nádobe|11 nenechávajte nastavenie P. Pracujte s krátkymi dlhšie ako 24 hodín ani nádobu impulzmi (1 impulz: otoêenie regulátora neuchovávajte v kontakte s inými êas-...
 • Page 70 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 68 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. éistenie Takto êistíte správne 1. V prípade potreby poutierajte blok Pred prvým použitím prístroj vyêis- motora|15 a pripojovacie vedenie|14 tite! mierne navlhêenou handrou. Dbajte na to, aby bol blok motora|15 pred ìalším NEBEZPEéENSTVO v dôsledku použitím úplne suchý.
 • Page 71 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 69 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 10. Riešenie problémov 11. Recepty Ak váš prístroj nebude fungova tak, ako si želáte, preêítajte si, prosím, najskôr tento NEBEZPEéENSTVO kontrolný zoznam. Možno ide len o malý OHROZENIA ZDRAVIA! ~ V závislosti od použitej prísady sa mu- problém, ktorý...
 • Page 72 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 70 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Dip Guacamole Zemiakové placky Röstis 2 avokáda (ve mi zrelé) 4 ve ké zemiaky, múêny varný typ 2 strúêiky cesnaku 1/2 citróna éierne korenie, mleté 1/2 êajovej lyžiêky horêice Muškátový oriešok, mletý 1 êajová...
 • Page 73 1 êajová lyžiêka cukru Škorica 13. Technické údaje Nôž|8 Model: SKM 350 A1 1. Rozštvrtené paradajky, olej, so , cukor a cesnak vložte do nádoby|11. Nasaìte Sie ové napätie: 230 V ~ 50 Hz veko|3 a mixujte 2-3 krátkymi impulzmi.
 • Page 74 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 72 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 14. Záruka spoloênosti diely podliehajúce opotrebovaniu alebo na poškodenie rozbitných êastí, napr. spínaêe, HOYER Handel GmbH akumulátory a êasti vyrobené zo skla. Vážená zákazníêka, vážený zákazník, Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode- na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky ný...
 • Page 75 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 73 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Servisné stredisko Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: hoyer@lidl.sk IAN: 273409 Dodávate Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa nie je servisná adresa: Najskôr kontaktujte vyššie uvedené servisné centum. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nemecko...
 • Page 76: Übersicht

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 74 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Inhalt 1. Übersicht ..................74 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 75 3. Sicherheitshinweise ............... 75 4. Lieferumfang ................. 78 5. Inbetriebnahme ................78 6. Montage ..................79 7. Bedienen ..................79 8. Reinigen ..................82 9.
 • Page 77: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 75 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Die Küchenmaschine ist ausschließlich zum Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Zerkleinern und Rühren von Lebensmitteln Küchenmaschine. vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zipiert.
 • Page 78 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 76 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Anweisungen für den sicheren Betrieb ~ Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. ~ Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ~ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durch- geführt werden.
 • Page 79 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 77 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 GEFAHR durch GEFAHR für Kinder Stromschlag ~ Verpackungsmaterial ist kein Kinder- ~ Stecken Sie den Netzstecker erst dann spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den in eine Steckdose, wenn das Gerät kom- Kunststoffbeuteln spielen.
 • Page 80: Lieferumfang

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 78 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 GEFAHR von Verletzungen HINWEIS: durch Schneiden • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger ~ Das Gerät darf unter keinen Umständen als 24 Stunden im Behälter|11 oder in ohne Behälter betrieben werden. Kontakt mit anderen Produktteilen auf. ~ Greifen Sie niemals in das rotierende Dies gilt auch bei Aufbewahrung im Messer.
 • Page 81: Montage

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 79 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 6. Montage 9. Stecken Sie den Netzstecker|14 in eine Steckdose, die den technischen Daten entspricht. GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden! ~ Der Messereinsatz|8, der Raspelein- 7. Bedienen satz|5 und Schneideinsatz|4 sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
 • Page 82 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 80 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Einsatzbereiche Messereinsatz: Der Messereinsatz|8 eig- Schneideinsatz / Raspeleinsatz: net sich zum Zerkleinern von festen Lebens- Mit dem Schneideinsatz|4 schneiden Sie mitteln wie z.|B. Fleisch, Zwiebeln und z.|B. Salatgurken in Scheiben. Der Raspel- Käse.
 • Page 83 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 81 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Zerkleinern / Rühren Lebensmittel entnehmen • Zum Zerkleinern von Lebensmitteln dre- hen Sie den Drehregler|17 auf die Posi- HINWEIS: tion 1 oder 2. • Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger • Zum Zerkleinern härterer Lebensmittel be- als 24 Stunden im Behälter|11 oder in nutzen Sie die Einstellung P.
 • Page 84: Reinigen

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 82 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 8. Reinigen So reinigen Sie richtig 1. Wischen Sie den Motorblock|15 und Reinigen Sie das Gerät vor der ers- die Anschlussleitung|14 bei Bedarf mit ten Benutzung! einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass vor der nächs- ten Verwendung der Motorblock|15 GEFAHR durch Stromschlag!
 • Page 85: Problemlösung

  __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 83 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 11. Rezepte • Bild G: Die Anschlussleitung|14 kön- nen Sie in der Kabelaufwicklung im Ge- häuseboden des Motorblocks|15 aufwickeln. GESUNDHEITSGEFAHR! ~ Je nach verwendeter Zutat müssen Le- bensmittel unter Umständen bald nach 10.
 • Page 86 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 84 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Guacamole-Dip Röstis 2 Avocado (sehr reif) 4 Kartoffeln, groß, mehlig kochend 2 Knoblauchzehen Salz 1/2 Zitrone Pfeffer, gemahlen 1/2 Teelöffel Senf Muskat, gemahlen 1 Teelöffel Öl 80|g Butter oder Margarine 1-2 Tomaten (geviertelt) 1.
 • Page 87 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 85 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Pesto (rot) Barbecue-Sauce 150 g Tomaten (getrocknete) 200 g Tomaten (geviertelt) 1 Bund Basilikum 2 Esslöffel Pflanzenöl 1 Zwiebel, rot (geviertelt) Salz 2 Esslöffel Pinienkerne Knoblauchsalz oder frische Zehen 1-2 Knoblauchzehen 50 ml Tomatenketchup 2 Teelöffel Balsamico Essig 30 g Tomatenmark...
 • Page 88: Entsorgen

  Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- 13. Technische Daten deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur Modell: SKM 350 A1 oder Austausch des Produkts beginnt kein Netzspannung: 230|V ~ 50|Hz neuer Garantiezeitraum. Schutzklasse:...
 • Page 89 __CPE273409_Kuechenmaschine_B4.book Seite 87 Mittwoch, 18. November 2015 9:00 09 Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 90 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SKM 350 A1 IAN 273409 CPE273409_Küchenmaschine350W_Cover_LB4.indd 1 25.11.15 11:27...

This manual is also suitable for:

273409

Table of Contents