Makita DCL184 Instruction Manual

Makita DCL184 Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL184:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Vezeték nélküli porszívó
HU
SK
Akumulátorový vysávač
CS
Akumulátorový vysavač
Бездротовий пилосос
UK
Aspirator cu acumulator
RO
DE
Akku-Staubsauger
DCL184
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
8
15
23
31
38
45
54
62

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL184

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Vezeték nélküli porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vysávač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vysavač NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Бездротовий пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Staubsauger BETRIEBSANLEITUNG DCL184...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.13 Fig.9 Fig.14 Fig.10 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.20 Fig.16 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19...
 • Page 5 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28 Fig.29 Fig.25...
 • Page 6 Fig.30 Fig.34 Fig.35 Fig.31 Fig.36 Fig.32 Fig.37 Fig.33...
 • Page 7 Fig.38 Fig.39 Fig.40...
 • Page 8: Specifications

  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. SPECIFICATIONS Model: DCL184 Capacity with a dust bag 500 mL with a paper filter 330 mL...
 • Page 9: Safety Warnings

  21. Follow all charging instructions and do not SAFETY WARNINGS charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruc- tions. Charging improperly or at temperatures Cordless cleaner safety warnings outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
 • Page 10: Functional Description

  If the cartridge does not slide in easily, it is have been altered, may result in the battery bursting not being inserted correctly. causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. 10 ENGLISH...
 • Page 11 Tool / battery protection system NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. The tool is equipped with a tool/battery protection sys- tem. This system automatically cuts off power to the Switch action motor to extend tool and battery life.
 • Page 12: Operation

  Insert the protrusion of the dust bag into the Installing the shoulder strap groove on the dust stopper as shown in the figure. The dust bag does not have distinction between the CAUTION: Be careful not to get the shoulder upper and lower sides.
 • Page 13: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should When using the dust bag be performed by Makita Authorized or Factory Service Remove the dust stopper and empty the dust bag. Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 14: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments • Seat nozzle are recommended for use with your Makita tool spec- ified in this manual. The use of any other accessories or • Crevice nozzle attachments might present a risk of injury to persons. Only •...
 • Page 15: Dane Techniczne

  Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy nim przez dzieci. Czyszczenie oraz kon- serwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. DANE TECHNICZNE Model: DCL184 Pojemność z workiem na pył 500 ml z filtrem papierowym 330 ml Użytkowanie ciągłe...
 • Page 16: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  14. Nie ładować akumulatora na zewnątrz. Przeznaczenie 15. Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu określonej przez producenta łado- To narzędzie jest przeznaczone do odsysania suchego warki. Ładowarka przeznaczona do jednego typu pyłu. akumulatora może stwarzać zagrożenie poża- rem, gdy będzie używana do ładowania innego akumulatora.
 • Page 17 Makita. Używanie nie- Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowy- oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub wać ani używać w miejscach, w których tempe- akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może ratura osiąga bądź przekracza 50°C (122°F).
 • Page 18: Opis Działania

  Wskazówki dotyczące zachowania System ochrony narzędzia/akumulatora maksymalnej trwałości akumulatora Narzędzie jest wyposażone w system ochrony narzędzia/aku- Akumulator należy naładować zanim zostanie do końca mulatora. System ten automatycznie odcina dopływ prądu do rozładowany. Po zauważeniu spadek mocy narzędzia silnika w celu wydłużenia żywotności narzędzia i akumulatora. należy przerwać...
 • Page 19 Zakładanie worka na pył Lampki wskaźnika Pozostała energia akumulatora Wkładając worek na pył, należy założyć także barierę Świeci się Wyłączony Miga pyłu. Należy uważać, aby nie pomylić górnej strony bariery pyłu z dolną, gdyż nie są one równe. Akumulator ► Rys.5: 1. Górna strona bariery pyłu 2. Dolna strona może nie bariery pyłu działać...
 • Page 20 Odkurzanie WSKAZÓWKA: Kiedy w odkurzaczu nie ma założo- nego filtra papierowego, nie jest możliwe całkowite Końcówka gumowa zamknięcie pokrywy pojemnika na pył. Ta końcówka jest odpowiednia do odkurzania zagłę- Zakładanie paska na ramię bień, takich jak kieszenie w drzwiach. Końcówka gumowa jest delikatna dla odkurzanych powierzchni.
 • Page 21 Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. Używanie produktu jako dmuchawy Czyszczenie PRZESTROGA: Nigdy nie kierować końcówki w stronę...
 • Page 22: Rozwiązywanie Problemów

  • Wysokowydajny worek na pył • Torba • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
 • Page 23: Részletes Leírás

  őket, ismer- teti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben felügyeli őket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne végezzék. RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DCL184 Kapacitás porzsákkal 500 ml papírszűrővel 330 ml Folyamatos használat...
 • Page 24: Biztonsági Figyelmeztetés

  17. Amikor nem használja az akkumulátort, azt Rendeltetés a többi fémtárgytól, például iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól A készülék száraz por összegyűjtésére szolgál. vagy egyéb apró fémtárgyaktól távol tárolja, mert ezek összeköttetést hozhatnak létre a pólusok között. BIZTONSÁGI 18. Helytelen működtetés esetén az akkumulátor- ból folyadék folyhat ki;...
 • Page 25 Az akkumulátor ártalmatlaní- szellőzőnyílásokat. tásakor tartsa be a helyi előírásokat. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- UTASÍTÁSOKAT. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe Fontos biztonsági utasítások az helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás-...
 • Page 26: A Működés Leírása

  Túlmelegedés elleni védelem A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA A készülék/akkumulátor túlmelegedésekor a készülék automatikusan leáll, és az akkumulátortöltöttség-jelző VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy körülbelül 60 másodpercre kigyullad. A készülék még a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor bekapcsoláskor sem indul el. Ilyenkor hagyja lehűlni az eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz akkumulátort, mielőtt ismét bekapcsolná...
 • Page 27 Zárja be teljesen a porgyűjtő fedelét. ÖSSZESZERELÉS ► Ábra10: 1. Porgyűjtő fedele MEGJEGYZÉS: Amikor a porzsák nincs behelyezve VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy a porszívóba, a porgyűjtő fedele nem záródik be a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort teljesen. levette, mielőtt bármilyen műveletet végez a szerszámon.
 • Page 28 Ha más anyagokhoz területen való használatkor ne blokkolja a szívónyí- használja a lábtörlőszívó fejet, megkarcolhatja a felületet. lást vagy fúvókimenetet porral vagy piszokkal. VIGYÁZAT: Csak a Makita által biztosított fúvó- Tisztítás szívófej nélkül kákat használjon. Porszívózhat szívófej nélkül is.
 • Page 29 ► Ábra39 MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltse az akku- a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában mulátort járműbe szerelt inverterrel. Rendellenes kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket hőt okozhat, és tűz keletkezhet. használva.
 • Page 30 Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Csőtoldat (egyenes cső) • Szívófej •...
 • Page 31: Technické Špecifikácie

  Deti sa s náradím nesmú hrať. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DCL184 Kapacita s vreckom na prach 500 ml s papierovým filtrom 330 ml Nepretržité...
 • Page 32 20. Akumulátor ani nástroj nevystavujte ohňu či BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo tep- lote nad 130 °C môže spôsobiť výbuch. 21. Dodržiavajte všetky pokyny pre nabíjanie a Bezpečnostné varovania pre akumulátor ani nástroj nenabíjajte v prípade akumulátorový vysávač prekročenia teplotného rozsahu uvedeného v návode.
 • Page 33 Akumulátor neskratujte: POZOR: Používajte len originálne akumulátory Nedotýkajte sa konektorov žiadnym vodi- od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ktoré nie sú od vým materiálom. spoločnosti Makita, alebo upravených batérií môže spôsobiť Neskladujte akumulátor v obale s inými výbuch batérie a následný požiar, zranenie osôb alebo poško- kovovými predmetmi, napríklad klincami,...
 • Page 34 Systém na ochranu náradia / akumulátora POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie mierne odlišovať od skutočnej kapacity. Náradie je vybavené systémom ochrany náradia / akumu- látora. Tento systém automaticky vypne napájanie motora Zapínanie s cieľom predĺžiť...
 • Page 35 Vložte výčnelok vrecka na prach do drážky v Pripevnenie popruhu na plece zachytávači prachu podľa zobrazenia na obrázku. Medzi hornou a dolnou stranou vrecka na prach nie je POZOR: Dávajte pozor, aby sa popruh na žiadny rozdiel. Do drážky zachytávača prachu môžete plece nezachytil o predmety vo vašom okolí.
 • Page 36 BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, Pri používaní papierového filtra údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské Odstráňte zachytávač prachu a zlikvidujte papierový servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné filter. diely značky Makita. ► Obr.30: 1. Zachytávač prachu 2. Papierový filter Čistenie...
 • Page 37 účely pre ne stanovené. • Vrecko na prach • Vysoko účinné vrecko na prach Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušen- stva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. • Mäkké vrecko • Predlžovacia tyč (rovná trubica) •...
 • Page 38 Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. SPECIFIKACE Model: DCL184 Kapacita s vakem na prach 500 ml s papírovým filtrem 330 ml Opakované...
 • Page 39 21. Postupujte dle nabíjecích pokynů a akumulátor BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah specifikovaný v pokynech. Nesprávné nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poško- Bezpečnostní varování k dit akumulátor a zvýšit riziko požáru. akumulátorovému vysavači TYTO POKYNY USCHOVEJTE. DOPLŇKOVÁ...
 • Page 40 Budou-li nářadí nebo akumulátor vystaveny některé z níže mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. uvedených podmínek, nářadí se během provozu automa- Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí ticky vypne. Za určitých podmínek se rozsvítí kontrolka. a nabíječku Makita.
 • Page 41 Ochrana proti přetížení Používání spouště Pokud se s nářadím pracuje způsobem vyvolávajícím ► Obr.4: 1. Tlačítko zapnutí / volby otáček 2. Tlačítko mimořádně vysoký odběr proudu, nářadí se automa- vypnutí ticky vypne a kontrolka bude svítit po dobu 60 sekund. V takové...
 • Page 42: Montáž Ramenního Popruhu

  Nasaďte záchytku prachového víka na vak na prach. PRÁCE S NÁŘADÍM ► Obr.7 Vložte prachové víko a vak na prach do prostoru UPOZORNĚNÍ: Při přenášení vysavače vždy vysavače ve směru šipky na prachovém víku. Zasuňte uchopte držadlo. Jestliže byste k přenášení použili je zcela do drážek v prostoru vysavače.
 • Page 43 Při používání vaku na prach váděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky Odstraňte prachové víko a vyprázdněte vak na prach. společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. ► Obr.29: 1. Prachové víko 2. Vak na prach Čištění Při používání papírového filtru Odstraňte prachové...
 • Page 44: Odstraňování Problémů

  Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. • Prodlužovací nástavec (rovná trubice) • Hubice •...
 • Page 45: Технічні Характеристики

  цього приладу та вони усвідомлюють потенційну небезпеку від його використання. Дітям не дозволяється грати з цим прила- дом. Дітям не дозволяється виконувати чищення або проводити технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL184 Ємність з мішком для пилу 500 мл з паперовим фільтром 330 мл...
 • Page 46 Слідкуйте, щоб волосся, просторий одяг, а Тільки для країн ЄС Ni-MH також пальці та інші частини тіла не потра- Не викидайте електроприлади або Li-ion пили до отворів та рухомих частин приладу. акумуляторні батареї разом із побутовим сміттям! Згідно з європейськими дирек- Перед...
 • Page 47 акумуляторів. мулятором, слід прочитати всі інструкції та 12. Використовуйте акумулятори лише з застережні знаки щодо (1) зарядного при- виробами, указаними компанією Makita. строю акумулятора, (2) акумулятора та (3) Установлення акумуляторів у невідповідні виробів, що працюють від акумулятора. вироби може призвести до пожежі, надмірного...
 • Page 48 Під час встановлення або лятори Makita. Використання акумуляторів, інших зняття касети з акумулятором слід міцно три- ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- мати інструмент та касету з акумулятором. торів, конструкцію яких було змінено, може призве- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, Якщо...
 • Page 49 Захист від перевантаження Дія вимикача У разі роботи в режимі, за якого споживання струму ► Рис.4: 1. Кнопка ввімкнення / зміни швидкості стає надмірним, інструмент автоматично зупиниться, а 2. Кнопка вимкнення індикатор загориться приблизно на 60 секунд. У такому випадку вимкніть інструмент і припиніть роботу, під час Для...
 • Page 50 Повністю розташуйте частину паперового філь- Установлення мішка для пилу тра для вмісту пилу всередині інструмента. ► Рис.16 Під час установлення мішка для пилу слід вико- ристовувати заслінку для пилу. Слід бути обереж- Повністю закрийте кришку пилозахисного кожуха. ним, щоб не переплутати верхню частину з нижньою, ►...
 • Page 51 під час роботи на вкритих пилом ділянках. ОБЕРЕЖНО: Спорожнюйте мішок для пилу ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки або замінюйте паперовий фільтр до того, як насадки, надані компанією Makita. він повністю заповниться. У іншому випадку потужність усмоктування/обдування знизиться. Установлення або видалення ОБЕРЕЖНО: Закриваючи кришку пилозахис- насадки...
 • Page 52: Технічне Обслуговування

  отвору може призвести до виділення диму або дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування займання. або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ► Рис.39 ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не заряджайте касету з Makita.
 • Page 53: Усунення Несправностей

  Не намагайтеся відремонтувати пилосос самотужки. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання...
 • Page 54 şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să folosească acest aparat ca jucărie. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi efectuate de copii nesupravegheaţi. SPECIFICAŢII Model: DCL184 Capacitate cu un sac de praf 500 ml cu un filtru de hârtie 330 ml Utilizare continuă...
 • Page 55 17. Când nu folosiţi acumulatorul, ţineţi-l la dis- Destinaţia de utilizare tanţă de obiecte metalice precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte Acest aparat este destinat colectării prafului uscat. obiecte metalice mici, ce pot constitui o legă- tură...
 • Page 56 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorului în locuri în care temperatura acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
 • Page 57 Protecţie la suprasarcină DESCRIEREA Când mașina este utilizată într-un mod care cauzează FUNCŢIILOR un consum de curent neobișnuit de ridicat, aceasta se va opri automat și indicatorul se va aprinde, luminând aproximativ 60 de secunde. În această situație, opriți ATENŢIE: Asiguraţi-vă...
 • Page 58 Introduceți proeminența sacului de praf în cane- Acţionarea întrerupătorului lura din opritorul de praf, așa cum este arătat în figură. ► Fig.4: 1. Buton ON (Pornire)/schimbare viteză Sacul de praf nu are un demarcaj între partea supe- 2. Buton OFF (Oprire) rioară...
 • Page 59 Perie moale Instalarea centurii pentru umăr Această duză este potrivită pentru curățarea aerisirilor pentru aer condiționat, a tabloului de bord etc. Capul ATENŢIE: Fiți atent să nu prindeți centura periei moi poate fi rotit în unghi drept. pentru umăr de obiectele înconjurătoare. ►...
 • Page 60 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- genera căldură și/sau un incendiu sau poate exploda. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita ATENŢIE: Atunci când aspiratorul nu este în autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de uz, depozitați întotdeauna furtunul ca în imagine...
 • Page 61: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă...
 • Page 62: Technische Daten

  Gebrauchs des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. TECHNISCHE DATEN Modell: DCL184 Kapazität mit Staubsack 500 mL mit Papierfilter 330 mL...
 • Page 63 16. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit den Vorgesehene Verwendung ausdrücklich vorgeschriebenen Akkus. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht Das Werkzeug ist für das Absaugen von Trockenstaub Verletzungs- und Brandgefahr. vorgesehen. 17. Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch nicht zusammen mit Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, SICHERHEITSWARNUNGEN Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen...
 • Page 64 Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren- Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- nen, selbst wenn er stark beschädigt oder Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Feuer explodieren.
 • Page 65 Hinweise zur Aufrechterhaltung VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis der maximalen zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug Akku-Nutzungsdauer herausfallen und Sie oder umstehende Personen Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen verletzen.
 • Page 66: Montage

  Anzeigelampen Restkapazität ANMERKUNG: Um Eindringen von Staub in den Motor zu verhindern: • Vergewissern Sie sich vor der Benutzung Erleuchtet Blinkend stets, dass der Staubsack bzw. der Papierfilter eingesetzt ist. 75% bis 100% Führen Sie den Staubsackanschlag • zusammen mit dem Staubsack bzw. dem 50% bis 75% Papierfilter bis zum Anschlag in die Schlitze ein, wenn Sie die Teile installieren.
 • Page 67: Betrieb

  Einsetzen des Papierfilters BETRIEB Verwenden Sie den Staubsackanschlag auch zum Einsetzen des Papierfilters. Achten Sie darauf, dass VORSICHT: Halten Sie das Sauggerät Sie nicht versehentlich die Oberseite mit der Unterseite zum Tragen immer am Handgriff. Falls Sie das verwechseln, weil sie unterschiedlich sind. Aufsatzteil zum Tragen halten, kann es sich vom ►...
 • Page 68: Wartung

  Staubsackanschlag weg, weil er bei jedem Einsetzen des Staubsacks oder Papierfilters VORSICHT: Verwenden Sie keine anderen benötigt wird. Düsen außer den von Makita bereitgestellten Düsen. ANMERKUNG: Wenn sich der Staubsack/ Montieren und Demontieren des Papierfilter nicht im Sauggerät befindet, lässt sich die Staubsammelbehälterabdeckung...
 • Page 69: Fehlersuche

  Reinigen Lagerung Wischen Sie die Außenseite (Staubsauger-Hauptteil) WARNUNG: Lassen Sie Akku und Ladegerät des Staubsaugers von Zeit zu Zeit mit einem mit niemals in einem Auto liegen. Die Temperatur Seifenwasser getränkten Tuch ab. in einem in der Sonne geparkten Auto kann 50 °C Reinigen Sie auch die Saugöffnung, den übersteigen.
 • Page 70 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre...
 • Page 72 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885803-974 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20200406...

This manual is also suitable for:

Dcl184rfDcl184z

Table of Contents