Download Print this page

Жұмысқа Дайындық - Philips 6914360PU User Manual

Led lamp
Hide thumbs

Advertisement

Проблема
Можлива причина
Світильник
Світильник не
Перевірте з'єднання шнура з лампою
LivingColors не
під'єднано належним
Перевірте, чи штепсель правильно вставлено у розетку
світить
чином
Пульт дистанційного
Див. наступний розділ
керування не працює
Світильник
Пульт дистанційного
Перевірте батареї пульта дистанційного керування. Батареї слід встановити
LivingColors не
керування не працює
належним чином ("+" та" -") і вставити у батарейний відсік. Якщо пульт
реагує на дію пульта
дистанційного керування й надалі не працює, замініть батареї.
дистанційного
Пульт дистанційного
З'єднайте пульт зі світильником LivingColors, дотримуючись вказівок розділу "2.
керування
керування не з'єднано
З'єднання світильників LivingColors"
зі світильником
Бездротова мережа
Перемістіть світильник LivingColors подалі від точки доступу бездротової мережі
перевантажена
Перевірте, чи всі під'єднані до цього пульта світильники LivingColors увімкнено,
(напр., бездротовий
інакше вони не спрацьовуватимуть.
маршрутизатор)
Натисніть одночасно "0" та ( ) і утримуйте ці кнопки натисненими щонайменше
протягом 5 секунд, щоб перейти на інший канал (усі світильники LivingColors
засвітяться зеленим світлом для підтвердження). Цю процедуру можна виконувати
до 3 разів, але бажано з іншого місця.
Не вдається з'єднати
Слід довше утримувати
Повторно виконайте процедуру розділу "2. З'єднання світильників LivingColors".
кілька світильників
кнопку "I"
Якщо світильник з'єднано успішно, він один раз засвітиться зеленим світлом; якщо
LivingColors
світильник не з'єднано, відразу буде відновлено його попередні налаштування без
появи зеленого світла.
Світильники
Перевірте, чи внизу світильників, які не вдається з'єднати, і на задній панелі пультів
LivingColors належать
дистанційного керування є позначка "G2". Якщо на одному зі світильників немає
до різних версій
цієї позначки, його неможливо з'єднати зі світильником, який має цю позначку
(проте, його можна з'єднати зі світильником без "G2").
Неможливо увімкнути
Ви неправильно
Якщо колір змінюється на інший (статичний), а подальшої зміни кольорів не
режим автоматичної
прокручували
відбувається, Ви неправильно прокручували коліщатко. Спробуйте ще раз
зміни кольору
коліщатко
Світильник
Інша проблема
Зверніться до центру освітлення Philips (див. розділ "Гарантія та обслуговування")
LivingColors все ще не
функціонує належним
чином
Заходи безпеки:
Тримайте штепсель і світильник LivingColors подалі від рідин і
вологості.
-Світильник LivingColors призначено виключно для використання
в приміщенні. Не використовуйте пристрій у вологих місцях
(наприклад, у ванних кімнатах або надворі).
-Світильник LivingColors - не іграшка, тому не дозволяйте дітям
бавитися з пристроєм.
-Не ставте пристрій на гарячі поверхні.
-З міркувань безпеки і для дотримання гарантійних умов не
розбирайте світильник LivingColors.
-Використовуйте лише адаптер, що входить у комплект:
використання іншого адаптера може пошкодити світильник
LivingColors.
Навколишнє середовище:
Виконуючи в належний час утилізацію пристрою,
дотримуйтеся вказівок місцевих органів влади. Перед
утилізацією пульта дистанційного керування виймайте
батареї. Не викидайте батареї разом зі звичайними
побутовими відходами. Їх потрібно здати в офіційний
пункт прийому або звернутися до дилера Philips,
що забезпечить утилізацію батарей у безпечний для
зовнішнього середовища спосіб.
Технічні характеристики штепселя:
Адаптер змінного струму
Модель:
EADP-10EB C (тип ЄС)
EADP-10EB D (Великобританія і Сінгапур)
EADP-10EB E (Австралія)
Вхід:
220 - 240 В ~ 0,3 А
Вихід:
18,5 В 0,83 А
Вирішення
Споживання енергії світильником: до 15,4 Вт
Пульт дистанційного керування:
Батареї:
3 лужні батареї Philips Powerlife типу AAA LR03, 1,5 В.
Характеристики бездротового використання:
Частотний діапазон бездротового режиму радіочастот: 2405-2475
МГц
Протокол бездротового зв'язку:
IEEE 802.15.4
Робочі канали:
15, 20 або 25
Загальні технічні вимоги:
Температура (робоча):
Температури (зберігання):
Відносна вологість:
5-95 % без конденсації
Гарантія:
Гарантія Philips терміном на два роки дійсна лише за умови, якщо
виріб використовується згідно з інструкціями та за призначенням.
Претензії приймаються лише в разі надання оригіналу документа
про купівлю (чеку, рахунку або квитанції), де вказано дату
придбання, ім'я продавця та опис товару.
Гарантія Philips анулюється, якщо:
- у квитанції або описі товару щось було змінено, викреслено,
витерто або доведено до нечитабельного стану;.
- несправності є причиною пошкодження, неправильного
під'єднання або використання не за призначенням;
- дефект виник через надзвичайні умови, для яких світильник
LivingColors не передбачений, наприклад внаслідок блискавки,
повені, пожежі, неправильного використання або недбалості;
50 Гц
- світильник LivingColors було відкрито або розібрано.
Гарантія та обслуговування:
Для отримання додаткової інформації та у випадку виникнення
проблем відвідайте веб-сайт Philips www.philips.com/livingcolors або
зверніться до центру освітлення Philips за телефонами: 00800-PHI-
LIPSL або 00800-74454775
KK
LivingColors пайдалану нұсқаулығы
Philips LivingColors шамын сатып алғаныңызға рахмет.
LivingColors түс және жарық арқылы үйіңізде жанға жайлы
жағдай жасайды.
LivingColors шамын алғаш рет пайдаланған кезде осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте
анықтамалық ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз. Берілген
нұсқауларды орындау арқылы Philips LivingColors шамының
толық қызметін пайдаланасыз.
Маңызды:
-Бөлшектерді абайлап орамасынан алыңыз.
-Барлық бөлшектер бар екенін тексеріңіз.
Жұмысқа дайындық:
1.Қашықтан басқару құралының батареяға арналған
бөлігін артындағы түймені ысыру арқылы ашыңыз. AAA
батареясының 3 данасын салыңыз (+ және - белгілеріне
сәйкес) (сурет a)
2.LivingColors шамын таңдалған тегіс, тұрақты жерге
орнатыңыз.
LivingColors шамын қабырғаға қаратып (ең қолайлы
қашықтық - 50 см), ашаны шамға жалғаңыз да (сурет
b), одан кейін ток көзіне қосыңыз. LivingColors шамы аз
уақытқа түстерді ауыстырып жанады.
3.LivingColors шамын қосу үшін, қашықтан басқару
құралында орнатылған қосу/өшіру түймесіндегі «I» (қосу)
дегенді басыңыз (сурет c).
4.Жанға жайлы жағдай жасау үшін:
-Түстер дөңгелегіндегі қалаған түсті басыңыз. Шамның түсін
жақсарту үшін саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен
жүргізіңіз (сурет d).
-Түс қанықтығын өзгертіңіз (негізгі түстің өңін ағарту). Түсті
канали 11,
қоюлату үшін ( ), ал ашық ету үшін, ( ) басыңыз (сурет
e). Түс қанықтығын мейлінше азайтқанда, ақ түс шығады.
-Күңгірттеу. Арттыру (
арқылы шам жарығының ашықтығын өзгертіңіз (сурет f).
0-40 °C
-25-60 °C
5.LivingColors шамын «0» (өшіру) түймесін аз уақытқа
басу арқылы өшіріңіз. LivingColors шамы соңғы қойылған
түс күйін есіне сақтап, келесі пайдаланғанда сол түспен
жанады (сурет c).
LivingColors шамының қосымша мүмкіндіктері:
1.Түсті автоматты түрде алмастыру мүмкіндігі
Саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен айландыра жүргізіңіз
де (толықтай бір шеңбер), «I» (қосу) түймесін басыңыз; сонда
LivingColors шамы түсті автоматты түрде алмастыру режиміне
қосылады.
Түстердің ауысу жылдамдығын өзгертуге болады.
Жылдамдық сағат тілінің бағыты бойынша, жылдамнан
(түстер дөңгелегіндегі қою көк түс) баяу қарқынға (күлгін түс)
өзгертіледі (сурет g). Түстер дөңгелегінің кез-келген жерінен
46
47
(түстер дөңгелегіндегі қою көк түс) баяу қарқынға (күлгін
түс) өзгертіледі (сурет g). Түстер дөңгелегінің кез-келген
жерінен басуға болады. Түсті автоматты түрде алмастыру
режимінде түстердің қанықтығы мен ашықтығын да
өзгертуге болады.
Дағдылы режимге қайту үшін түстер дөңгелегін қайта
айландырып, сосын «0»түймесін басыңыз. Сондай-ақ,
«0» түймесін басып, LivingColors шамын өшіруге және «I»
түймесін басып, қайта қосуға болады. (сурет c)
2. Біріктірілген LivingColors шамдары
1. Бірнеше LivingColors шамдарын бір ғана қашықтан
басқару құралы арқылы реттеуге болады. Сонда
LivingColors шамдары бірдей түсті жарық түсіреді (немесе
түстерді бір мезгілде өзгертеді). Бірнеше LivingColors
шамын бір басқару құралына қосу үшін, оны шамның
жоғарғы жағындағы Philips белгісіне жақындатып, «I» (қосу)
түймесін басыңыз. LivingColors шамы 3 рет жыпылықтайды
да, аз уақыт жасыл түс жанады. Енді түймені жіберуге
болады. Біріктірілген шамдар басқару құралында соңғы
қойылған түспен жанады.
- Осы қадамдарды әрбір біріктіру қажет LivingColors
шамымен орындаңыз.
- LivingColors шамын қайта жеке пайдалану үшін, оны басқа
басқару құралына жоғарыда суреттелген әдіспен қосыңыз.
2. Сонымен қатар, бір ғана LivingColors шамын бірнеше
басқару құралымен басқаруға болады. Ол үшін алдымен
басқару құралдарының біреуін «0» және ( ) түймелерін
бірге 5 секунд басып ұстап тұру арқылы бастапқы қалпына
қайта келтіріңіз. Сосын екі қашықтан басқару құралын бір-
біріне жақын ұстап, екеуіндегі «I» түймесін 7 секунд басып
тұрыңыз. Енді жаңа басқару құралын LivingColors шамына
жоғарыда суреттелген әдіспен қосуға болады.
- Екі (немесе одан артық) басқару құралына қосылған
LivingColors шамдары олардың кез-келгенімен басқарыла
алады.
- Басқару құралын LivingColors шамынан ажырату үшін, оны
шамға жақындатып, «0» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
LivingColors шамы 3 рет жыпылықтайды. «0» түймесін
) немесе азайту ( ) түймелері
ұзағырақ басып тұрыңыз, шам біраздан кейін сөнеді. Енді
басқару пульті мен LivingColors шамы ажыратылған.
3.Таймермен сәйкестендіру
LivingColors шамын таймермен пайдалануға болады
(жинақта кірмейді). LivingColors шамы таймермен қосылып
тұрғанда, ол соңғы реттеуді көрсетеді (тұрақты немесе түсті
автоматты түрде алмастыру режимі)
Ақаулықтарды жою:

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips 6914360PU

  Related Manuals for Philips 6914360PU