Download Table of Contents Print this page
Electrolux TE1120P User Manual

Electrolux TE1120P User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

TE1120P
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Manual
SV
Bruksanvisning
Droogautomaat
Tumble Dryer
Torktumlare
WAARSCHUWING: Lees de instructies
CAUTION: Read the instructions before
VARNING: Läs bruksanvisningen innan
21
39
voordat u het apparaat gebruikt.
Vertaling van originele instructies.
using the appliance.
Original Instructions.
du använder produkten.
Översättning av den ursprungliga
bruksanvisningen.
2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux TE1120P

 • Page 1 TE1120P Gebruiksaanwijzing Droogautomaat User Manual Tumble Dryer Bruksanvisning Torktumlare WAARSCHUWING: Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Vertaling van originele instructies. CAUTION: Read the instructions before using the appliance. Original Instructions. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Översättning av den ursprungliga...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. TECHNISCHE GEGEVENS................19 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
 • Page 4 Zorg ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens het • vervoer. Verwijder alle verpakkingsmaterialen. • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, • het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen. Het apparaat mag alleen verticaal worden verplaatst.
 • Page 5 NEDERLANDS Zorg dat het apparaat tijdens installatie, onderhoud en • reparatie van het stroomnet is losgekoppeld en niet wordt aangesloten totdat al het werk is uitgevoerd. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie • is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
 • Page 6 Alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het apparaat • is voorzien van een 13 ampère stekker. Als de zekering van de stekker vervangen moet worden, moet een ASTA (BS 1362)-zekering van 13-ampère worden gebruikt.
 • Page 7 NEDERLANDS Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te • worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product. Verwijder alle voorwerpen van items die een • ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers. Stop een wasdroger nooit voor het einde van een •...
 • Page 8 Alleen originele reserveonderdelen kunnen de • veiligheidsnormen van het apparaat garanderen. Alleen reparaties die zijn uitgevoerd door een door • Electrolux goedgekeurde servicemonteur worden door de garantie gedekt. 1.9 Compressor WAARSCHUWING! Risico op schade aan het apparaat. De compressor en het systeem in de droogautomaat is •...
 • Page 9: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben. 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Waterreservoir Verstelbare pootjes Bedieningspaneel Condensordeur Binnenverlichting Condensatordeksel Deur van het apparaat Sloten voor condensordeksel Filter Typeplaatje Knop voor de condensordeur Ventilatiesleuven Om de was makkelijker te laden en voor eenvoudigere...
 • Page 10: Accessoires

  3. ACCESSOIRES 3.1 Tussenstuk waterreservoir automatisch geleegd. Het waterreservoir moet in het apparaat blijven zitten. De geïnstalleerde slang moet worden aangebracht op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1 meter van de grond af. De slang mag geen lus bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
 • Page 11: Bedieningspaneel

  Als het apparaat in een openbare ruimte wordt geplaatst, kan het worden aangesloten op een muntenmachine. De muntenmachine wordt uitsluitend gedistribueerd en geïnstalleerd door de erkende servicedienst van Electrolux. 4. BEDIENINGSPANEEL Display AAN/UIT toets met de Automatisch uit -functie Start/Pauze (Start/Pause)-...
 • Page 12: Programmatabel

  Symbool op het display Symboolbeschrijvingen normale/medium temperatuur temperatuur voor synthetica droogtemperatuur droogtemperatuur voor synthetica indicatielampje: leeg het waterreservoir indicatielampje: reinig filter indicatielampje: controleer warmtewisselaar indicatielampje: droogfase indicatielampje: afkoelfase indicatielampje: antikreukbeveiligingfase cyclustijdlampje 5. PROGRAMMATABEL De volgende tabel toont de beschikbare programma´s en een korte beschrijving:...
 • Page 13: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  NEDERLANDS 7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT Voordat u het apparaat voor het eerst in • Start een kort programma (d.w.z. 30 gebruik neemt: minuten) met vochtig wasgoed. • Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.
 • Page 14: Aanwijzingen En Tips

  8.4 Automatisch uit-functie 2. Druk op de toets Start/Pauze (Start/Pause). Om het energieverbruik omlaag te Het apparaat start en het led boven de brengen, schakelt de Automatisch uit- knop gaat branden in plaats van functie het apparaat automatisch uit: knipperen.
 • Page 15: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS eerst (bijv. met een koffiefilter) om • Zorg ervoor dat op de plaats waar het deeltjes te verwijderen. apparaat wordt geïnstalleerd een • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen goede luchtdoorstroom is. aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn. 10.
 • Page 16 10.3 Reiniging van de condensator Als het symbool Condensator (Condenser) knippert op het display, moeten de condensor en het vak worden gereinigd. De condensor en het vak reinigen: 1. Open de deur. 2. Verplaats de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de deur en open de condensordeur.
 • Page 17 NEDERLANDS Gebruik een gewone zeepreiniger om de binnenzijde van de trommel en de trommelhouders te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek. LET OP! Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken. 6. Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of 10.5 Het bedieningspaneel en gootsteen.
 • Page 18: Probleemoplossing

  11. PROBLEEMOPLOSSING Mogelijke oorzaak oplossing Probleem Droogautomaat is niet aangeslo- Steek de stekker in het stopcon- ten op de netstroom. tact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie). De deur van het apparaat is open. Sluit de vuldeur. De toets...
 • Page 19: Technische Gegevens

  NEDERLANDS Mogelijke oorzaak oplossing Probleem U probeert het programma of de Schakel de droogautomaat uit en optie na de start van de cyclus te in. Maak de nieuwe selectie. wijzigen. Err (Fout) op het display. De optie die u probeert te active- Schakel de droogautomaat uit en ren is niet van toepassing op het in.
 • Page 20 Trommelinhoud 118 l 8 kg Maximaal laadvolume Emissie geluidsdrukniveau overeenkomstig <70 dB EN ISO 11204/11203 Spanning 230 V Frequentie 60 Hz Benodigde zekering 16 A Totaal vermogen 2800 W Energie-efficiëntieklasse 4,78 kWh Energieverbruik 560 kWh Jaarlijks energieverbruik Links—aan modus stroomverbruik...
 • Page 21 12. TECHNICAL DATA...................37 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 22: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 23 ENGLISH Do not install or use a damaged appliance. • Always be careful when you move the appliance • because it is heavy. Always wear safety gloves. Always move the appliance vertically. • The appliance can be installed as freestanding or below •...
 • Page 24 Ensure good air ventilation in the located room to avoid • the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires. Exhaust air must not be discharged into a flue which is •...
 • Page 25 ENGLISH 1.4 Use WARNING! Risk of injury, electrical shock, fire, burns or damage to the appliance. Obey the maximum load volume of 8kg (refer to the • “Programme chart” chapter). Do not use the appliance if items have been soiled with •...
 • Page 26 Only dry fabrics which are applicable to dry in the • tumble dryer. Follow the instructions on the fabric label. If you have washed your laundry with a stain remover • start an extra rinse cycle before you start the dryer.
 • Page 27: Product Description

  1.8 Service Only original spare parts can ensure the safety • standards of the appliance. Only repairs undertaken by an Electrolux approved • service technician are covered by the guarantee. 1.9 Compressor WARNING! Risk of damage to the appliance.
 • Page 28: Accessories

  Airflow slots Locks for condenser cover Adjustable feet Rating plate Condenser door Condenser cover For ease of loading laundry or ease of installation the door is reversible. (see separate leaflet). 3. ACCESSORIES 3.1 Stacking kit 3.2 Draining kit It is available from your authorized vendor...
 • Page 29: Control Panel

  Coin meter is distributed and laundry. installed only by the The drawer can be used for laundry authorized Electrolux service. storage e.g. : towels, cleaning products and more. Read carefully the instructions supplied with the accessory.
 • Page 30: Programme Table

  4.1 Display Symbol on the display Symbol description normal/medium temperature level easy care temperature level drying temperature easy care drying temperature indicator: drain the water container indicator: clean filter indicator: do the check of the heat exchanger indicator: drying phase...
 • Page 31: Coin Operated Machines

  ENGLISH 6. COIN OPERATED MACHINES down to: and the machine will 1. Select the programme you wish to run be ready to start. 3. Push Start/Pause button to Normal/Medium or Easy start the machine Care temperature 2. Insert correct amount of coins. When inserting coins, the display will count 7.
 • Page 32 8.2 Loading the laundry 8.6 Starting a programme CAUTION! Do not lock the laundry in between the appliance door and rubber seal. 1. Pull the appliance door. 2. Load loosely the laundry. 3. Close the appliance door. To start the programme: 8.3 Turning on the appliance...
 • Page 33: Hints And Tips

  ENGLISH 9. HINTS AND TIPS 9.1 Ecological hints • Use distilled water like that used for steam ironing. If it is necessary, clean • Spin the laundry well before drying. the distilled water before (e.g. with a • Do not exceed the load sizes which are coffee filter) to remove any particles.
 • Page 34 5. If necessary clean the filter with the brush under warm tap water and/or a vacuum cleaner. Close the filter. 2. Pull the plastic connection out and drain the water into a basin or equivalent receptacle. 6. If necessary remove fluff from the filter socket and gasket.
 • Page 35 ENGLISH 7. Put the condenser back inside the bottom compartment. 8. Close the condenser cover. 9. Lock 2 blockages until they snap. 10. Close the condenser door. 10.4 Cleaning the drum WARNING! Disconnect the appliance before you clean it. 4. Lower the condenser cover. Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum lifters.
 • Page 36: Troubleshooting

  11. TROUBLESHOOTING Possible cause Remedy Problem The tumble dryer is not connec- Connect in at mains socket. ted to mains supply. Check fuse in fuse box (domestic installation). The loading door is opened. Close the loading door. ON/OFF button was not Push the ON/OFF button.
 • Page 37: Technical Data

  ENGLISH Possible cause Remedy Problem Defective drum lamp. Contact the service centre to re- No drum light place the drum lamp. Abnormally The time to end is calculated on The automatic procedure — this elapsing time the basis of the volume and is not the appliance malfunction.
 • Page 38 4,78 kWh Energy consumption 560 kWh Annual energy consumption Left—on mode power absorption 0,12 W Off mode power absorption 0,12 W Permitted ambient temperature + 5°C to + 35°C Level of protection against ingress of solid IPX4 particles and moisture ensured by the pro-...
 • Page 39 12. TEKNISKA DATA..................... 55 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 40: Säkerhetsinformation

  SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
 • Page 41 SVENSKA Installera eller använd inte en skadad produkt. • Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar • den. Använd alltid skyddshandskar. Flytta alltid produkten vertikalt. • Maskinen kan installeras fristående eller under en • köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet). Om torktumlaren ska ställas ovanpå...
 • Page 42 öppna spisar. Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som • leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen. Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej • täppas igen av en matta eller annat som ligger på...
 • Page 43 SVENSKA Följ den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se • avsnittet ”Programöversikt”). Använd inte produkten om objekt har blivit • nedsmutsade med kemikalier. Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har • samlats runtom produkten. Använd inte produkten utan något filter. Rensa •...
 • Page 44 Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller • laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. • Torka inte genomblöta plagg i torktumlaren. • 1.5 Inre belysning VARNING! Risk för personskador föreligger.
 • Page 45: Produktbeskrivning

  SVENSKA 1.8 Underhåll Bara originalreservdelar kan garantera produktens • säkerhetsstandard. Endast reparationer som genomförs av en Electrolux • godkänd servicetekniker täcks av garantin. 1.9 Kompressor VARNING! Risk för skador på produkten föreligger. Kompressorn och dess system i tvätt-torktumlaren är •...
 • Page 46: Tillbehör

  För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad). 3. TILLBEHÖR 3.1 Pelarsats Finns hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av torktumlare) Tillbehör för tömning av kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc.
 • Page 47: Kontrollpanel

  SVENSKA 3.4 Myntdriven maskin Om produkten är placerad på en offentlig plats kan den anslutas till en myntdriven maskin. Mynträknare distribueras och installeras endast av Electrolux auktoriserade service. 4. KONTROLLPANEL Display PÅ/AV (ON/OFF)-knapp med Automatisk avstängning (Auto Off) Start/Pause-knapp funktion Programknappar 4.1 Display...
 • Page 48: Programöversikt

  Symbol som visas på dis- Symbolbeskrivning playen normal/medium temperaturnivå lättskött temperaturnivå torktemperatur lättskött torktemperatur indikator: töm vattenbehållaren indikator: rengör filtret indikator: kontrollera kondensorn indikator: torkningsfas indikator: avkylningsfas indikator: skrynkelskyddsfas programtidsindikering 5. PROGRAMÖVERSIKT Följande tabell visar tillgängliga program och en kort beskrivning:...
 • Page 49: Före Första Användning

  SVENSKA 7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING Innan produkten används för första • Starta ett kort program (t ex 30 gången: minuter) med fuktig tvätt. • Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa. 8. DAGLIG ANVÄNDNING 8.1 Förbereda tvätten • Använd ett lämpligt program för vit-/ kulörtvätt, jersey och stickat för att •...
 • Page 50: Råd Och Tips

  8.5 Inställning av program 1. Tryck på PÅ/AV (ON/OFF)- knappen för att sätta igång produkten. 2. Tryck på PÅ/AV (ON/OFF)- knappen igen för att sätta igång produkten. 3. Ställ in ett nytt program. 8.8 Program slut Använd programknappen för att ställa in Rengör filtret och töm...
 • Page 51: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA 10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING 10.1 Rengöring av filtret I slutet av varje program lyser symbolen Filter på displayen och du måste rengöra filtret. Symbolen blinkar på displayen - filtret saknas. Torktumlaren kan inte starta. Filtret samlar upp luddet. Luddet uppstår när kläderna torkas i torktumlaren.
 • Page 52 10.3 Rengöring av kondensorn Om symbolen Kondensor blinkar på displayen måste kondensorn med fack rengöras. För att rengöra kondensorn med fack: 1. Öppna luckan. 2. Flytta spärren nedanför lucköppningen och öppna kondensorluckan. 10.2 Tömning av vattenbehållaren Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.
 • Page 53 SVENSKA Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk. FÖRSIKTIGHET! Använd inte slipmedel eller stålull i trumman. 10.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet 6. Rengör kondensorn i vertikalt läge över ett handfat eller en skål.
 • Page 54: Felsökning

  11. FELSÖKNING Möjlig orsak Lösning Problem Torktumlaren är inte ansluten till Sätt i stickkontakten i eluttaget. elnätet. Kontrollera säkringen i säkrings- skåpet (husets installation). Luckan är öppen. Stäng luckan. Tryck på PÅ/AV (ON/OFF)-knappen PÅ/AV (ON/OFF)- trycktes inte in. knappen.
 • Page 55: Tekniska Data

  SVENSKA Möjlig orsak Lösning Problem Onormal ned- Tiden till slutet beräknas med ut- Den automatiska proceduren — räkning av tid i gångspunkt från mängden tvätt det är inget fel på produkten. displayen. och hur fuktig den är. Vattenbehållaren är fylld. Töm vattenbehållaren genom att Program inak- trycka på...
 • Page 56 560 kWh Årlig energiförbrukning På-läge effektförbrukning 0,12 W Av-läge effektförbrukning 0,12 W Tillåten omgivningstemperatur + 5 °C till + 35 °C Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar IPX4 och fukt säkerställs av skyddslocket, för- utom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt 1) Med referens till EN 61121.
 • Page 57 SVENSKA...
 • Page 58 www.electrolux.com...
 • Page 59 SVENSKA...

Table of Contents