Technische Gegevens - Makita BTD040 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BTD040:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
1
Accu
2
Knop
3
Indicatielampje
4
Accuvermogen
5
Boor
6
Bus
7
Trekschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Capaciteit
Machineschroef ........................................................................M4 – M8
Standaardbout .......................................................................... M5 – M10
Bout met hoge trekvastheid ...................................................... M5 – M8
Toerental onbelast/min. ............................................................... 0 – 2 500
Aantal slagen/min. ....................................................................... 0 – 3 500
Totale lengte ................................................................................ 164 mm
Netto gewicht ............................................................................... 1,0 kg
Nominale spanning ..................................................................... DC 9,6 V
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU
1.
Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2.
Neem de accu niet uit elkaar.
3.
Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan
onmiddellijk
gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs
een ontploffing veroorzaken.
4.
Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5.
Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere
metalen voorwerpen zoals spijkers, munten
e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een
grote stroomafgifte, oververhitting, brandwon-
den, en zelfs defecten.
6.
Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen
waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger.
7.
Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
16
Verklaring van algemene gegevens
8
Omkeerschakelaar
9
Kant A
10 Kant B
11 Rechtsom
12 Linksom
13 N•m (kgf•cm)
14 Aandraaikoppel
stopzetten.
Voortgezet
15 Juist aandraaikoppel voor
16 Seconden
17 Vastdraaitijd
18 Limietstreep
19 Borstelhouderdop
20 Schroevendraaier
BTD040
8.
Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2.
Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3.
Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4.
Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens
wanneer u hem langer dan zes maanden niet
hebt gebruikt.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET
GEREEDSCHAP
1.
Denk eraan dat dit gereedschap altijd gebruiks-
klaar is, omdat het niet op een stopcontact hoeft
te worden aangesloten.
2.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde hand-
grepen vast wanneer u boort op plaatsen waar
het gereedschap met verborgen elektrische
bedrading in aanraking kan komen. Door contact
met een onder spanning staande draad, zullen
ook de niet-geïsoleerde metalen delen van het
gereedschap onder spanning komen te staan en
zal de gebruiker een elektrische schok krijgen.
3.
Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder-
grond. Bij gebruik van het gereedschap op een
hoge plaats dient u ervoor te zorgen dat nie-
mand beneden u aanwezig is.
4.
Houd het gereedschap stevig vast.
5.
Draag oorbeschermers.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BTD060
M4 – M8
M5 – M12
M5 – M10
0 – 2 500
0 – 3 000
164 mm
1,0 kg
DC 9,6 V

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btd060

Table of Contents