Hide thumbs Also See for BTD040:
Table of Contents
 • Entretien
 • Wartung
 • Istruzioni Per L'uso
 • Manutenzione
 • Technische Gegevens
 • Especificaciones
 • Instrucciones para el Funcionamiento
 • Mantenimiento
 • Instruções de Funcionamento
 • Τεχνικα Χαρακτηριστικα
 • Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB Cordless Impact Driver
F
Tournevis à chocs sans fil
D
Akku-Schlagschrauber
I
Avvitatrice ad impulso a batteria
NL Snoerloze slagschroevedraaier
E
Atornillador de impacto a batería
P
Parafusadora de impacto a bateria Manual de instruções
DK Akku slagskruetrækker
S
Sladdlös slagskruvdragare
N
Accu slagboremaskin
SF Iskevä akkuruuvinväännin
GR Φορητ κρουστικ κατσαβίδι
BTD040
BTD060
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BTD040

 • Page 1 NL Snoerloze slagschroevedraaier Gebruiksaanwijzing Atornillador de impacto a batería Manual de instrucciones Parafusadora de impacto a bateria Manual de instruções DK Akku slagskruetrækker Brugsanvisning Sladdlös slagskruvdragare Bruksanvisning Accu slagboremaskin Bruksanvisning SF Iskevä akkuruuvinväännin Käyttöohje GR Φορητ κρουστικ κατσαβίδι Οδηγίες χρήσεως BTD040 BTD060...
 • Page 2 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% orange 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% orange...
 • Page 3 BTD040 BTD040 (kgf cm) (kgf cm) (408) (408) (306) (306) (204) (204) (M8) (M6) (102) (102) (M6) BTD060 BTD060 (kgf cm) (kgf cm) (M10) (612) (408) (510) (306) (M10) (408) (M8) (204) (306) (M8) (204) (102) (M6) (M6) (102)
 • Page 4: Specifications

  19 Brush holder cap Sleeve 13 N•m (kgf•cm) 20 Screwdriver Switch trigger 14 Fastening torque SPECIFICATIONS Model BTD040 BTD060 Capacities Machine screw ................M4 – M8 M4 – M8 Standard bolt ................M5 – M10 M5 – M12 High tensile bolt................. M5 – M8 M5 –...
 • Page 5 The proper fastening torque may differ depending upon flicker. the kind or size of the screw/bolt, the material of the Use Makita refreshing adapter to refresh the battery. workpiece to be fastened, etc. The relation between fas- CAUTION: tening torque and fastening time is shown in Fig. 7 & 9 A battery cartridge extracted from the charger that has for standard bolt or Fig.
 • Page 6: Maintenance

  Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time. To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- nance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center. ACCESSORIES CAUTION: •...
 • Page 7 Gâchette 13 N•m (kgf•cm) 20 Tournevis Levier inverseur 14 Couple de serrage SPECIFICATIONS Modèle BTD040 BTD060 Capacités Vis à métaux ................M4 – M8 M4 – M8 Boulon standard ...............M5 – M10 M5 – M12 Boulon à haute résistance ............M5 – M8 M5 –...
 • Page 8 à clignoter. che. Lorsque l’inverseur est à la position neutre, il n’est Utilisez alors un adaptateur de remise en condition Makita pas possible d’actionner la gâchette. pour remettre la batterie en condition de charge initiale.
 • Page 9: Entretien

  • Rallonge d’embout dynanométrique. • Protecteur (transparent, rouge, bleu) Quand la batterie est presque complètement • Les divers types de batteries et chargeurs Makita déchargée, le voltage diminue et le couple de ser- authentiques rage se trouve réduit. • Adaptateur de régénération automatique Lame de tournevis ou douille Si vous n’utilisez pas une lame de tournevis ou une...
 • Page 10 19 Bürstenhalterkappe Werkzeugverriegelung 13 N•m (kgf•cm) 20 Schraubendreher Ein-Aus-Schalter 14 Drehmoment TECHNISCHE DATEN Modell BTD040 BTD060 Arbeitsleistung Maschinenschrauben ............... M4 – M8 M4 – M8 Standardschraube ..............M5 – M10 M5 – M12 Hochfeste-Schrauben ............... M5 – M8 M5 – M10 Leerlaufdrehzahl (min ) ..............
 • Page 11 Auffrischladung benötigt, beginnt die orangefarbene Seite A des Drehrichtungsumschalters, dür Linkslauf auf Lampe zu blinken. die Seite B. In Neutralstellung des Drehrichtungsum- Benutzen Sie den Makita Auffrischadapter zum Auffri- schalters kann der Elektronikschalter verriegelt werden. schen des Akkus. Abschaltautomatik (Abb. 6)
 • Page 12: Wartung

  Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. benkopf und Schraubendrehereinsatz zu vermeiden. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- Den Schraubvorgang mit mäßiger Druckausübung auf hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- den Schraubenkopf durchführen. Kundendienststelle. HINWEIS: • Ausgleichspitze •...
 • Page 13 Manicotto 13 N•m (kgf•cm) 20 Cacciavite Interruttore 14 Coppia di serraggio DATI TECNICI Modello BTD040 BTD060 Capacità Viti per macchinario ..............M4 – M8 M4 – M8 Bullone standard ............... M5 – M10 M5 – M12 Bullone altamente duttile ............M5 – M8 M5 –...
 • Page 14: Istruzioni Per L'uso

  Questo utensile è dotato di un interruttore di inversione, Ricaricare la batteria usando l’adattatore di carica Makita. per cambiare la direzione di rotazione. Schiacciare la ATTENZIONE: leva dell’interruttore di inversione dal lato A per la rota- Una batteria estratta dal caricatore che è...
 • Page 15: Manutenzione

  NOTA: riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero • Tenere l’utensile puntato direttamente verso la vite. essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- • Se avvitate la vite per un tempo più lungo che quello rizzato. indicato nella tabella, la vite oppure il taglio della punta...
 • Page 16: Technische Gegevens

  12 Linksom 19 Borstelhouderdop 13 N•m (kgf•cm) 20 Schroevendraaier Trekschakelaar 14 Aandraaikoppel TECHNISCHE GEGEVENS Model BTD040 BTD060 Capaciteit Machineschroef ................M4 – M8 M4 – M8 Standaardbout ................M5 – M10 M5 – M12 Bout met hoge trekvastheid ............M5 – M8 M5 –...
 • Page 17 A voor rechtse draairichting, of vanaf moet worden, beginnen de oranje lampjes te flikkeren. zijde B voor linkse draairichting. Wanneer deze schake- Gebruik een Makita opfrisadapter om de accu op te fris- laar in de neutrale stand staat, kan de trekschakelaar niet sen.
 • Page 18 • Wanneer u de in de figuren aangegeven vastdraaitijden • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen overschrijdt, kan de schroef doldraaien of de schroef- voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze kop of de punt van de schroefbit beschadigd worden. gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van...
 • Page 19: Especificaciones

  12 Hacia la izquierda 19 Tapón portaescobillas Interruptor de gatillo 13 N•m (kgf•cm) 20 Destornillador ESPECIFICACIONES Modelo BTD040 BTD060 Capacidades Tornillo de máquina ..............M4 – M8 M4 – M8 Perno estándar .................M5 – M10 M5 – M12 Perno de gran resistencia a la tracción ........M5 – M8 M5 –...
 • Page 20: Instrucciones Para El Funcionamiento

  NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES Instalación o extracción de la pieza de apriete PARA LA HERRAMIENTA Importante: Asegúrese siempre de que la alimentación de la herra- Tenga en cuenta que esta herramienta está siempre mienta esté desconectada y de que se haya extraído el en condición de funcionamiento, porque no hay cartucho de la batería antes de instalar o extraer la pieza que enchufarla a una toma de corriente eléctrica.
 • Page 21: Mantenimiento

  • Estos accesorios o aditamentos están recomendados hacia la tuerca. para su uso con la herramienta Makita especificada en • Si aprieta el tornillo durante más tiempo que el mos- este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi-...
 • Page 22 19 Tampa do porta escovas Gatilho 13 N•m (kgf•cm) 20 Chave de parafusos 14 Binário de aperto ESPECIFICAÇÕES Modelo BTD040 BTD060 Capacidades Parafuso hexagonal ..............M4 – M8 M4 – M8 Perno universal ................. M5 – M10 M5 – M12 Perno de grande elasticidade ...........M5 –...
 • Page 23: Instruções De Funcionamento

  Mecanismo de paragem automática (Fig. 6) Utilize o adaptador de manutenção da Makita para fazer A ferramenta pára automaticamente depois da capaci- a manutenção da bateria.
 • Page 24 • Protector (transparente, vermelho, azul) • Mesmo que o diâmetro dos pernos seja igual, o • Vários tipos de baterias Makita e carregadores binário de aperto apropriado variará consoante o • Adaptador de renovação automática coeficiente do binário, o tipo e comprimento do...
 • Page 25 12 Mod uret 19 Kuldæksel Muffe 13 N•m (kgf•cm) 20 Skruetrækker Afbryder 14 Drejningsmoment SPECIFIKATIONER Model BTD040 BTD060 Kapacitet Maskinskrue ................M4 – M8 M4 – M8 Standardbolt ................M5 – M10 M5 – M12 Kvalitetsstålbolt .................M5 – M8 M5 – M10 Omdrejninger ubelastet (min ) ...........0 –...
 • Page 26 Oplad akkuen, eller udskift gefarvede lampe begynde at blinke. den med en ny fuldt opladet akku. Benyt en Makita genopfriskningsadapter til at genopfri- ske akkuen. Betjening (Fig. 7, 8, 9 og 10) ADVARSEL: Det korrekte drejningsmoment afhænger af skruernes/...
 • Page 27 Udskiftning af kul (Fig. 11 og 12) Udskift maskinens kul når disse er slidt ned til slidgræn- sen. De nedslidte kul erstattes med nye originale Makita- kul. Udskift altid kullene parvis. For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.
 • Page 28 19 Kolhållarlock Hylsa 13 N•m (kgf•cm) 20 Skruvmejsel Strömbrytare 14 Åtdragningsmoment TEKNISKA DATA Modell BTD040 BTD060 Kapacitet Maskinskruv ................M4 – M8 M4 – M8 Standardbult ................M5 – M10 M5 – M12 Hög draghållfasthetsbult ............M5 – M8 M5 – M10 Tomgångsvarvtal (min...
 • Page 29 BRUKSANVISNING OBSERVERA! Om mejseln/mutterhylsan inte förs in tillräckligt långt in i Montering och demontering av batterikassetten låshylsan återgår inte låshylsan till sitt ursprungliga läge, (Fig. 1) och mejseln/mutterhylsan kommer då inte att vara • Stäng alltid av maskinen innan batterikassetten sätts i ordentligt låst.
 • Page 30 Makita serviceverkstad. TILLBEHÖR FÖRSIKTIGHET! • Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som anges i den här bruksanvisningen. Om andra tillbehör eller tillsatser används finns det risk för personskador. Använd endast tillbehören och tillsatserna för de ändamål de uttryckligen är avsedda för.
 • Page 31 12 Moturs 19 Børsteholderhette Muffe 13 N•m (kgf•cm) 20 Skrutrekker Startbryter 14 Tiltrekningsmoment TEKNISKE DATA Modell BTD040 BTD060 Kapacitet Maskinskruer ................M4 – M8 M4 – M8 Standardbolt ................M5 – M10 M5 – M12 Høyfastbolt ................M5 – M8 M5 – M10 Hastighet (min ) ................0 –...
 • Page 32 BRUKSANVISNINGER Bryter (Fig. 4) Montering og demontering av batteriet (Fig. 1) Før batteriet settes inn i maskinen, må det sjekkes at bry- • Maskinen må alltid slås av før batteriet settes i eller tas teren virker som den skal og går tilbake til “OFF” når den slippes.
 • Page 33 Tilbehør og utstyr må bare bruk til de formål de er beregnet til. Kontakt nærmeste Makita-serviceverksted dersom du trenger videre opplysninger angående tilbehøret. • Bitsinnsats • Beskytter (klar, rød, blå) • Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita • Automatisk oppfriskeradapter...
 • Page 34 19 Harjanpitimen kansi Holkki 13 N•m (kgf•cm) 20 Ruuvitaltta Liipaisinkytkin 14 Kiinnitysmomentti TEKNISET TIEDOT Malli BTD040 BTD060 Tehot Koneruuvi ................. M4 – M8 M4 – M8 Tavallinen ruuvi ................. M5 – M10 M5 – M12 Suurlujuusruuvi ................M5 – M8 M5 – M10 Joutokäynti (min...
 • Page 35 KÄYTTÖOHJEET Katkaisijan käyttäminen (Kuva 4) VARO: Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuva 1) Ennen kuin kiinnität akun koneeseen, tarkista aina, että • Sammuta kone aina ennen akun kiinnittämistä ja irrot- liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu tamista. vapautettaessa “OFF” -asentoon. •...
 • Page 36 Koneen pitotapa ja materiaali, johon porataan vai- kuttavat väätömomenttiin. Koneen käyttö pienellä nopeudella pienentää kiris- tysmomenttia. HUOLTO VARO: Varmistaudu aina ennen kaikkia koneelle suoritettavia töitä, että kone on pysäytetty ja akku irrotettu. Hiilien vaihto (Kuva 11 ja 12) Hiilet on vaihdettava kun ne ovat kuluneet kulumisrajaan. Hiilet on vaihdettava aina parittain.
 • Page 37: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Σκανδάλη διακ πτης 13 N•m (kgf•cm) βούρτσας 14 Ροπή στερέωσης 20 Κατσαβίδι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο BTD040 BTD060 Ικαν τητες Βίδα µηχανής ................M4 – M8 M4 – M8 Κανονικ µπουλ νι ..............M5 – M10 M5 – M12 Μπουλ νι υψηλής αντοχής ...........M5 – M8 M5 –...
 • Page 38: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μιά κασέτα µπαταρίας που βγάλαµε απ τον ΜΗΧΑΝΗΜΑ φορτιστή που ήταν αποσυνδεδεµένος απ το ρεύµα Εχετε υπ ψη σας τι το µηχάνηµα αυτ µε την κασέτα µπαταρίας εισαγµένη, δεν λειτουργεί βρίσκεται πάντα σε κατάσταση λειτουργίας γιατί ακοµή...
 • Page 39 Αντιστροφή λειτουργίας διακ πτη (Εικ. 5) Μπουλ νι • Ακ µη και εάν ο συντελεστής ροπής και η ΠΡΟΣΟΧΗ: τάξη του µπουλονιού είναι τα ίδια, η • Πάντοτε ελέγχετε τη διεύθυνση περιστροφής πριν κατάλληλη ροπή στερέωσης θα διαφέρει απ τη λειτουργία. ανάλογα...
 • Page 40 σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου, 89/336/EEC και de acuerdo con las directivas comunitarias, 89/336/EEC y 98/37/ΚE. 98/37/CE. Yasuhiko Kanzaki CE 2000 Director Director Directeur Direktør Direktor Direktör Amministratore Direktor Directeur Johtaja Director ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 41 ENG006-1 ENGLISH PORTUGUÊS Noise and Vibration Ruído e vibração The typical A-weighted noise levels are Os níveis normais de ruído A são sound pressure level: 93 dB (A) nível de pressão de som: 93 dB (A) sound power level: 106 dB (A) nível do sum: 106 dB (A) –...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884334G994...

This manual is also suitable for:

Btd060

Table of Contents