Download Table of Contents Print this page

Brother PR-600IIC Quick Reference Manual

Brother embroidery machine quick reference guide
Hide thumbs Also See for PR-600IIC:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

E M B R O I D E R Y M A C H I N E
PR-620
Q u i c k R e f e r e n c e G u i d e
Stručná referenční příručka
Gyors útmutató
Skrócona instrukcja obsługi
Ръководство за бързи справки
Ghid de referinţă rapidă

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Brother PR-600IIC

 • Page 1 E M B R O I D E R Y M A C H I N E PR-620 Q u i c k R e f e r e n c e G u i d e Stručná referenční příručka Gyors útmutató...
 • Page 2 Refer to the operation manual for detailed instruction. Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations. Podrobný návod naleznete v uživatelské příručce. V závislosti na jazyce zobrazení se tlačítka a obrazovky liší. V této příručce se pro základní vysvětlení používají...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Changing the Bobbin ... 2 Removing the bobbin case ...2 Installing the bobbin ...3 Installing the bobbin case ...3 Upper threading ... 4 Threading the needle ...6 Basic operation ... 7 Combining patterns ...8 Basic setting ...9 Summary of Embroidery Patterns ... 10 Embroidery Pattern Color Change Table ...
 • Page 4: Changing The Bobbin

  Changing the bobbin Orsócsere Смяна на калерчето Follow the procedure shown below to change the bobbin. Refer to the Opera- tion Manual for detailed instructions. Postępuj według opisanej poniżej proce- dury, aby zmienić bębenek. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
 • Page 5: Installing The Bobbin

  ◆Installing the bobbin ◆Az orsó behelyezése ◆Поставяне на калерчето ◆Montarea bobinei 1 Pull out about 50 mm (2 inches) of thread. 1 Húzzon ki kb. 50 mm (2 hüvelyk) hosszúságú cérnát. 1 Wyciągnij około 50 mm (2 cale) nici. 1 Издърпайте около 50 мм (2 инча) конец. ◆Installing the bobbin case ◆Az orsótok visszahelyezése ◆Поставяне...
 • Page 6: Upper Threading

  Upper threading A felső szál befűzése Вдяване отгоре After checking the thread color indicated in the LCD, follow the numbered steps below, and then use the automatic needle threading mechanism to thread the nee- dle. Refer to the Operation Manual for detailed instructions.
 • Page 8: Threading The Needle

  ◆Threading the needle ◆A tű befűzése ◆Вдяване на иглата Touch the key for the needle bar that you wish to thread. Stiskněte tlačítko lišty jehly, kterou chcete navlékat. Érintse meg a befűzni kívánt tűrúd gombját. Naciśnij przycisk oznaczający igielnicę, na którą ma być nawleczona nić. Докоснете...
 • Page 9: Základní Ovládání

  Basic operation Alapműveletek Основна операция Základní ovládání Podstawowe operacje Operaţiuni de bază...
 • Page 10: Combining Patterns

  ◆Combining patterns ◆Minták kombinálása ◆Комбиниране на шаблони ◆Combinarea modelelor ◆Kombinace vzorů ◆Łączenie wzorów...
 • Page 11: Basic Operation

  ◆Basic setting ◆Alapbeállítás ◆Основна настройка ◆Základní nastavení ◆Podstawowe ustawienia ◆Setări de bază Basic operation Základní ovládání Alapműveletek Podstawowe operacje Основна операция Operaţiuni de bază...
 • Page 12: Summary Of Embroidery Patterns

  Summary of Embroidery Patterns A hímzésminták összefoglalása Обобщение на Шаблоните за бродиране Sumarul modelelor de broderie ◆Embroidery patterns ◆Vzory vyšívání ◆Hímzésminták ◆Wzory haftu ◆Шаблони за бродиране ◆Modele de broderie For checking the thread tension Pro kontrolu napětí niti A szálfeszesség ellenőrzéséhez Aby sprawdzić...
 • Page 13 ◆Appliqué alphabet ◆Aplikace písmen ◆Rátétes betűk ◆Alfabet ozdobny ◆Апликации азбука ◆Monograme cu aplicaţii...
 • Page 14 ◆Frame pattern ◆Keretminta ◆Шаблон за рамка ◆Vzor rámečků ◆Wzór ramki ◆Model de chenar...
 • Page 15: Sumarul Modelelor De Broderie

  ◆Alphabet ◆Abeceda ◆Betűk ◆Alfabet ◆Азбука ◆Alfabet Summary of Embroidery Patterns Shrnutí vyšívacích vzorů A hímzésminták összefoglalása Podsumowanie wzorów haftów Обобщение на Шаблоните за бродиране Sumarul modelelor de broderie...
 • Page 17 Summary of Embroidery Patterns Shrnutí vyšívacích vzorů A hímzésminták összefoglalása Podsumowanie wzorów haftów Обобщение на Шаблоните за бродиране Sumarul modelelor de broderie...
 • Page 19 Summary of Embroidery Patterns Shrnutí vyšívacích vzorů A hímzésminták összefoglalása Podsumowanie wzorów haftów Обобщение на Шаблоните за бродиране Sumarul modelelor de broderie...
 • Page 20: Embroidery Pattern Color Change Table

  Embroidery Pattern Color Change Table A hímzésminták színcsere-táblázata Таблица за промяна на цвета на шаблона за бродиране Tabel de modifi care a culorilor modelului de broderie ◆Embroidery Patterns ◆Hímzésminták ◆Шаблони за бродиране No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Tabulka s variantami barev vyšívacích vzorů...
 • Page 21 No. 8 (843) (208) (030) (405) (007) (900) (030) (208) (339) (515) No. 9 (214) (214) (214) (001) (001) (339) (058) (900) No. 10 (328) (328) (328) (001) (005) (010) (339) (323) (027) (323) (900) (900) (027) (534) (800) No. 11 (058) (534) (704)
 • Page 22 ◆Renaissance alphabet ◆Reneszánsz betűk ◆Ренесансова азбука No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 ◆Renesanční abeceda ◆Alfabet renesansowy ◆Alfabet renascentist No. 6 (513) (807) (085) (420) (406) No. 7 (507) (070) (339) (323) No. 8 (517) (206) (209) (086) (807) No.
 • Page 23: Таблица За Промяна На Цвета На Шаблона За Бродиране

  Таблица за промяна на цвета на шаблона за бродиране Tabel de modifi care a culorilor modelului de broderie No. 16 (513) (804) (070) (107) (807) No. 17 (507) (406) (206) (214) No. 18 (509) (607) (812) (613) (614) No. 19 (107) (509) (405)
 • Page 24: Floral Alphabet

  ◆Floral Alphabet ◆Virágbetűk ◆Флорална азбука No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 ◆Květinová abeceda ◆Alfabet kwiatowy ◆Alfabet fl oral No. 6 (017) (513) (810) (070) (612) (205) No. 7 (017) (513) (810) (205) (070) (612) No. 8 (017) (513) (810)
 • Page 25 Таблица за промяна на цвета на шаблона за бродиране Tabel de modifi care a culorilor modelului de broderie No. 16 (017) (513) (810) (070) (205) (612) No. 17 (017) (513) (810) (612) (205) (070) No. 18 (017) (513) (612) (070) (810) (205) No.
 • Page 26 No. 36 No. 37 No. 38 No. 39 No. 40 No. 41 No. 42 Embroidery Pattern Color Change Table Tableau de changement de couleur des motifs de broderie Kleurwijzigingstabel voor de borduurpatronen Tabla de cambio de color para patrones de bordado Tabella di cambiamento colori degli schemi di ricamo No.
 • Page 27 ◆Appliqué alphabet ◆Rátétes betűk ◆Апликации азбука 12.2 cm (5 inch) 6.8 cm (2.8 inch) 4.9 cm (2 inch) Embroidery Pattern Color Change Table Tabulka s variantami barev vyšívacích vzorů A hímzésminták színcsere-táblázata Tabela zmiany kolorów wzorów haftów Таблица за промяна на цвета на шаблона за бродиране Tabel de modifi...
 • Page 28 Color Thread Conversion Chart A cérnák színkonverziós táblázata Таблица за конвертиране на цвета конец Diagrama de conversie a culorilor fi rului Embroidery (900) (001) (800) (085) (086) (124) (107) (030) (807) (869) (620) (079) (333) (202) (205) (206) (208) (126) (209) (010) (812)

This manual is also suitable for:

Pr-620

Table of Contents