Download Print this page

AEG Deli 5 Manual page 8

Hide thumbs Also See for Deli 5:

Advertisement

Η συσκευή αυτή πορεί να χρησι οποιηθεί από παιδιά ηλικία 8 ετών και άνω και από
EN
άτο α ε ειω ένε σω ατικέ , αισθητηριακέ ή πνευ ατικέ δυνατότητε ή έλλειψη ε πειρία
και γνώση , εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίε σχετικά ε τη χρήση τη συσκευή
DE
ασφαλή τρόπο και κατανοούν του κινδύνου που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ε
ES
τη συσκευή. Ο καθαρισ ό και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγ ατοποιούνται
από παιδιά χωρί επίβλεψη.
FR
GR
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτο α (συ περιλα βανο ένων των παιδιών) ε
ειω ένε σω ατικέ , αισθητηριακέ ή πνευ ατικέ ικανότητε ή έλλειψη ε πειρία και γνώση ,
IS
εκτό και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίε σχετικά ε τη χρήση τη συσκευή από άτο ο
υπεύθυνο για την ασφάλειά του . Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται
NL
ότι δεν παίζουν ε τη συσκευή.
PT
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνο από την ακούσια επαναφορά τη θερ ική ασφάλεια ,
AR
η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται έσω ια εξωτερική διάταξη
ένα χρονοδιακόπτη , ή να είναι συνδεδε ένη σε κύκλω α το οποίο ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται συχνά από τη διάταξη.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησι οποιούν το πλέντερ χωρί επίβλεψη.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρό οιε εφαρ ογέ , όπω :
- χώροι κουζίνα προσωπικού σε καταστή ατα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- αγροικίε ,
- από πελάτε σε ξενοδοχεία, οτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορέ , θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβι ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτη ένο άτο ο ώστε
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Αυτό το σύ βολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει
να απορρίπτεται αζί ε άλλα οικιακά απόβλητα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σα ,
πηγαίνετέ το σε ένα επίση ο ση είο συλλογή ή σε ένα κέντρο σέρβι τη AEG που πορεί
να αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την παταρία και τα ηλεκτρικά έρη ε ασφαλή και
επαγγελ ατικό τρόπο. Ακολουθήστε του κανόνε τη χώρα σα για την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και επαναφορτιζό ενων παταριών.
Η AEG επιφυλάσσεται του δικαιώ ατο να αλλάζει τα προϊόντα, τι πληροφορίε και τι
προδιαγραφέ χωρί ειδοποίηση.
ε
εταγωγή , όπω

Advertisement

loading