Download Print this page
DeWalt DCD791 Series Original Instructions Manual

DeWalt DCD791 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DCD791 Series:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35

Quick Links

DCD791
DCD796
FINAL PRINT SIZE: 5.8268 x 8.2677 (A5)

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DCD791 Series

 • Page 1 DCD791 DCD796 FINAL PRINT SIZE: 5.8268 x 8.2677 (A5)
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 DCD796 Figure 2...
 • Page 4 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9...
 • Page 5 Dansk BØRSTELØST, TRÅDLØST, KOMPAKT 13 mm (1/2") BOR/DRIVVÆRK, DCD791 BØRSTELØST, TRÅDLØST, KOMPAKT 13 mm (1/2") BOR/DRIVVÆRK/HAMMERBOR, DCD796 Tillykke! Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af el-værktøj. Tekniske data DCD791 DCD796...
 • Page 6 Dansk Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet på dette Et estimat af eksponeringsniveauet for vejledningsark, er målt i overensstemmelse med vibration bør også tage højde for de en standardiseret test, der er angivet i EN 60745, gange, hvor der slukkes for værktøjet, og kan anvendes til at sammenligne et værktøj eller når det kører, men ikke bruges med et andet.
 • Page 7 øger risikoen for elektrisk stød. Markus Rompel Direktør for maskinteknik Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en forlængerledning, som er DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, godkendt til udendørs brug. Brug af en D-65510, Idstein, Tyskland forlængerledning til udendørs brug nedsætter 29.06.2015 risikoen for elektrisk stød.
 • Page 8 Dansk som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, der kan påvirke elværktøjets funktion. beskyttelseshjelm eller høreværn nedsætter Få beskadigede dele repareret, inden risikoen for personskader, hvis udstyret elværktøjet tages i brug. Mange uheld anvendes korrekt. skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. Sørg for, at værktøjet ikke kan starte Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og utilsigtet.
 • Page 9 Dansk • Hold i elværktøjets isolerede gribeflader, Eksempel: hvis der er risiko for, at skæretilbehøret 2015 XX XX kommer i kontakt med skjulte ledninger. Hvis Produktionsår skæreudstyret rammer en strømførende ledning, bliver elværktøjets blotlagte dele strømførende, Vigtige sikkerhedsinstruktioner for så brugeren får stød. alle batteriopladere •...
 • Page 10 Dansk Opladningsprocedure (Fig. 2) • Sørg for, at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på, snublet over eller på 1. Indsæt opladeren i en passende udgang, før anden måde bliver genstand for skader eller batteripakken indsættes. belastning. 2. Skub batteripakken (J) ind i opladeren, mens •...
 • Page 11 Dansk indtil batteriet har nået en passende temperatur. en batteripakke eller oplader, der har Opladeren skifter derefter automatisk til fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer over eller blevet beskadiget på anden maksimal batterilevetid. vis (f.eks. stukket med en nål, slået med en hammer, trådt på).
 • Page 12 Dansk 1. Luftfartsforsendelse med mere end to D WALT litium-ion-batteripakker, når pakken kun indeholder batteripakker (intet værktøj) og Læs instruktionshåndbogen før brug. 2. Alle forsendelser, der indeholder et litium-ion- batteri med en energinormering på mere end 100 watt-timer (Wh). Alle litium-ion-batterier har Se Tekniske data for opladningstid.
 • Page 13 Dansk 1 Betjeningsvejledning • Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, 1 Betjeningsvejledning til Tool Connect -appen sensoriske eller mentale evner; mangel på (B-modeller) erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre BEMÆRK: Batteripakker, opladere og de er under overvågning af en person, der er værktøjskasser følger ikke med N-modeller.
 • Page 14 Dansk Justeringskravens drejemoment SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET (Fig. 1) 1. Tryk på udløsningsknappen (K), og træk batteripakken ud af værktøjets håndtag. Dit værktøj har en indstillelig 2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i drejemomentskruetrækker mekanisme til at bore og opladerafsnittet i denne vejledning.
 • Page 15 Dansk ADVARSEL: Når arbejdslyset bruges i med den anden. Dit værktøj er forsynet med en mellem og spotlystilstand, må der ikke automatisk spindellåsemekanisme. Denne gør kigges i lyset, og boret må ikke anbringes det muligt for dig at åbne og låse patronen med i en position, der kan få...
 • Page 16 Dansk Korrekt håndposition (Fig. 3) 8. Hold motoren kørende, når du trækker spidsen ud af et boret hul. Dette vil hjælpe med til at ADVARSEL: For at reducere risikoen undgå blokering. for alvorlig personskade skal der ALTID 9. Med boremaskiner med variabel hastighed er anvendes korrekt håndposition som vist.
 • Page 17 Dansk 5. Start altid med en lavere drejemomentindstilling, opladerens yderside med en klud eller og gå derefter videre til højere blød børste, der ikke er af metal. Brug drejemomentindstillinger for at undgå, at ikke vand eller rengøringsmidler. arbejdsemnet eller fastgørelsesenheden bliver Valgfrit tilbehør beskadiget.
 • Page 18 Dansk Genopladelig batteripakke Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en miljøsikker måde: • Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå...
 • Page 19 Deutsch BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER COMPACT 13 mm (1/2"), DCD791 BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER/ BOHRHAMMER COMPACT 13 mm (1/2"), DCD796 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
 • Page 20 Deutsch Der in diesem Informationsblatt angegebene Eine Schätzung der Vibrationsstärke Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem sollte auch berücksichtigen, wie oft das standardisierten Test laut EN60745 gemessen und Gerät ausgeschaltet wird oder über kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten welche Zeit es zwar läuft, aber nicht verwendet werden.
 • Page 21 Deutsch VORSICHT: Weist auf eine Anweisungen. Die Nichteinhaltung der möglicherweise gefährliche Situation nachstehend aufgeführten Warnhinweise hin, die, sofern nicht vermieden, u. und Anweisungen kann einen U. zu leichten oder mittelschweren elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen führen kann. schwere Verletzungen verursachen. HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND das nichts mit Verletzungen zu tun...
 • Page 22 Deutsch Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten. Die vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig Verwendung eines für den Außenbereich verwendet werden. Das Verwenden geeigneten Verlängerungskabels verringert einer Staubauffangvorrichtung verringert das Risiko eines elektrischen Schlags. Gefährdungen durch Staub. Wenn das Gerät in einer feuchten 4) GEBRAUCH UND PFLEGE VON GERÄTEN Umgebung verwendet werden muss,...
 • Page 23 Deutsch kann dazu führen, dass sich der Akku beim werden Späne in die Luft befördert. Fliegende Laden entzündet. Partikel können zu Augenverletzungen führen. Verwenden Sie nur die für das • Zubehör und Werkzeug können während jeweilige Gerät vorgesehenen Akkus. des Betriebs heiß werden. Tragen Sie Die Verwendung anderer Akkus kann zu beim Umgang damit Handschuhe, wenn Verletzungen oder Bränden führen.
 • Page 24 Deutsch Wichtige Sicherheitsvorschriften für • Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus. alle Akkuladegeräte • Ziehen Sie immer am Stecker und nicht BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: am Kabel, um das Ladegerät von der Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Stromquelle zu trennen.
 • Page 25 Deutsch • Das Ladegerät wurde für den Betrieb *DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die mit standardmäßigem 230 V Netzstrom rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine konzipiert. Es darf mit keiner anderen gelbe Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku eine angemessene Spannung verwendet werden.
 • Page 26 Deutsch • Laden oder betreiben Sie Beschädigung nicht mehr verwendbar oder das Elektrowerkzeug nicht in komplett entladen ist. Der Akku kann im Feuer explosionsgefährdeten Umgebungen, in explodieren. Beim Verbrennen von Lithium- denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Ionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Gase oder Staub befinden.
 • Page 27 Deutsch Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt Vor der Verwendung die es in der Verantwortung des Versenders, sich Betriebsanleitung lesen. über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/ Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren. Angaben zur Ladedauer finden Sie in Beim Transport von Akkus können Brände den Technischen Daten.
 • Page 28 Deutsch 3 Li-Ionen-Akkus (Modelle C3, S3, D3, M3, P3) Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen. 1 Transportkoffer • Kleine Kinder und behinderte Personen. 1 Betriebsanleitung Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch 1 Anleitungshandbuch für Tool Connect kleine Kinder oder behinderte Personen ohne (B-Modelle) Aufsicht gedacht.
 • Page 29 Deutsch ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Das Gerät verfügt über eine Bremse. Das Spannfutter WARNUNG: Um die Gefahr stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz losgelassen schwerer Verletzungen zu mindern, wird. schalten Sie das Werkzeug aus HINWEIS: Dauereinsatz im variablen und entfernen Sie den Akku oder Drehzahlbereich ist nicht empfohlen.
 • Page 30 Deutsch Gangschalter (D) nach vorne (in Richtung WARNUNG NIEDRIGER AKKULADESTAND Spannfutter). Ist durch die Verwendung der Scheinwerferfunktion 2. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 2 (niedrige der Akku beinahe vollständig entladen, blinkt die Drehzahl) schalten Sie das Gerät aus und Leuchte zweimal und wird dann heruntergeregelt. lassen es auslaufen.
 • Page 31 Deutsch HINWEIS: Denken Sie daran, für maximale Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör Anzugskraft das Spannfutter mit der einen anbringen oder entfernen. Hand an der Spannfuttermanschette festzuziehen, während die andere Hand das Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Gerät hält. Verletzungen führen. Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die Richtige Haltung der Hände (Abb.
 • Page 32 Deutsch Bohrbit aus, da hierdurch die Rillen des Bits VORSICHT: Der Bohrer kann durch verstopfen und sich die Bohrgeschwindigkeit eine Überlastung festklemmen, was zu verringert. einer plötzlichen Drehung führt. Seien Sie immer darauf vorbereitet. Halten Sie den 5. Wenn beim Bohren tiefer Löcher die Drehzahl Bohrer sicher fest, um die Drehwirkung des Hammers abfällt, ziehen Sie das Bohrbit des Bohrers zu kontrollieren und...
 • Page 33 Deutsch Umweltschutz Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsabfall Schmierung entsorgt werden. Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung. Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr D WALT- Produkt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall.
 • Page 34 Deutsch • Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt. Akku Dieser Longlife-Akku muss aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend Energie erzeugt, um Arbeiten so gut wie zuvor zu erledigen.
 • Page 35 english BRUSHLESS CORDLESS COMPACT 13 mm (1/2") DRILL/DRIVER, DCD791 BRUSHLESS CORDLESS COMPACT 13 mm (1/2") DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL, DCD796 Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users. Technical Data DCD791 DCD796...
 • Page 36 english The vibration emission level given in this information An estimation of the level of exposure to sheet has been measured in accordance with a vibration should also take into account standardised test given in EN60745 and may be the times when the tool is switched off or used to compare one tool with another.
 • Page 37 english NOTICE: Indicates a practice not 1) WORK AREA SAFETY related to personal injury which, if Keep work area clean and well lit. not avoided, may result in property Cluttered or dark areas invite accidents. damage. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of Denotes risk of electric shock.
 • Page 38 english connecting to power source and/or cutting edges are less likely to bind and are battery pack, picking up or carrying the easier to control. tool. Carrying power tools with your finger Use the power tool, accessories and on the switch or energising power tools that tool bits etc., in accordance with these have the switch on invites accidents.
 • Page 39 english • Wear safety goggles or other eye protection. • Before using charger, read all instructions and Hammering and drilling operations cause chips cautionary markings on charger, battery pack, to fly. Flying particles can cause permanent eye and product using battery pack. damage.
 • Page 40 english in a position away from any heat source. The NOTE: To ensure maximum performance and life charger is ventilated through slots in the top and of lithium-ion batteries, charge the battery pack fully the bottom of the housing. before first use. •...
 • Page 41 english The tool will automatically turn off if the Electronic SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION Protection System engages. If this occurs, place (LI-ION) the lithium-ion battery on the charger until it is fully • Do not incinerate the battery pack even if it charged.
 • Page 42 english Transporting batteries can possibly cause fire if the Hot/cold pack delay. battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting batteries, make sure that the battery terminals are protected Do not probe with conductive objects. and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.
 • Page 43 english • Check for damage to the tool, parts or Your D WALT charger is double insulated accessories which may have occurred in accordance with EN60335; therefore during transport. no earth wire is required. • Take the time to thoroughly read and If the supply cord is damaged, it must be replaced understand this manual prior to operation.
 • Page 44 english Torque Adjustment Collar (Fig. 1) TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL 1. Press the release buttons (K) and firmly pull the Your tool has an adjustable torque screwdriver battery pack out of the tool handle. mechanism for driving and removing a wide array of fastener shapes and sizes and in some models, 2.
 • Page 45 english CAUTION: When using the tool as To release the accessory, repeat steps 1 and 2 a spotlight, be sure it is secured on a above. stable surface where it will not cause a Belt Hook and Bit Clip (Fig. 1) tripping or falling hazard.
 • Page 46 english Drill Operation (Fig. 1, 4) 2. Select the high speed (2) setting by sliding the gear shifter (D) back (away from the chuck). WARNING: To reduce the risk of IMPORTANT: Use carbide-tipped or masonry personal injury, ALWAYS ensure bits only. workpiece is anchored or clamped firmly.
 • Page 47 english Should you find one day that your D WALT product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection. Lubrication Separate collection of used products Your power tool requires no additional lubrication.
 • Page 48 INALÁMBRICO, COMPACTO DE 13 mm, (1/2") DCD796 ¡Enhorabuena! Ud. ha optado por una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que D WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
 • Page 49 español El nivel de emisión de vibración que figura en esta Una valoración del nivel de exposición hoja de información se ha medido de conformidad a la vibración debería tener en cuenta con una prueba normalizada proporcionada en la también las veces en que la herramienta EN 60745 y puede utilizarse para comparar una está...
 • Page 50 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA (desde el 20/04/2016) y 2011/65/UE. Si desea más El enchufe de la herramienta eléctrica información, póngase en contacto con DeWALT en debe corresponder a la toma de corriente la dirección indicada a continuación o bien consulte utilizada. No modifique el enchufe. No la parte posterior de este manual.
 • Page 51 español de prolongación homologados para uso 4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS en exteriores. Esto le ayudará a reducir el No sobrecargue la herramienta eléctrica. riesgo de descarga eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada Si la utilización de una herramienta para cada aplicación.
 • Page 52 español de otras baterías puede suponer un riesgo • Los accesorios y la herramienta podrán alcanzar grandes temperaturas durante el de incendio y lesiones. funcionamiento. Lleve guantes cuando los Cuando el paquete de pilas no esté en manipule si realiza operaciones que produzcan uso, manténgalo alejado de otros objetos calor como el taladrado con martillo o la metálicos como los clips de papel, las...
 • Page 53 español Instrucciones de seguridad • No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve. importantes para todos los • Tire del enchufe en lugar del cable al cargadores de baterías desconectar el cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: eléctrico.
 • Page 54 español Cargadores Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas. El cargador indicará la batería Los cargadores DCB105, DCB107, DCB112, defectuosa no encendiéndola o mostrando el DCB113 y DCB115 admiten paquetes de baterías problema de la batería o del cargador mediante un de iones de litio de 10,8 V, 14,4 V y 18 V XR parpadeo.
 • Page 55 ATENCIÓN: Cuando no utilice la 1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de herramienta, colóquela en posición baterías de iones de litio DeWALT cuando el horizontal sobre una superficie embalaje contiene solo paquetes de baterías estable donde no provoque riesgo (no herramientas).
 • Page 56 español La información expuesta en esta sección del manual Batería defectuosa. se proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita Retraso por paquete frío / caliente ni explícita.
 • Page 57 A. Interruptor de accionamiento servicio de DeWALT. B Botón de control de avance/retroceso Uso de un cable prolongador C. Collar de ajuste de torsión No se debería utilizar un cable de prolongación si...
 • Page 58 español 2. Deslícelo en el mango hasta que el paquete La posición central del botón de control bloquea de baterías se ubique firmemente en la la herramienta en posición de apagado. Cuando herramienta y compruebe escuchar un cambie la posición del botón de control, chasquido.
 • Page 59 español pueden cambiarse moviendo el interruptor en el la herramienta. Una broca suelta podrá pie de la herramienta. Si el interruptor de activación salir de la herramienta, provocando permanece pulsado, la luz de trabajo permanecerá daños personales posibles. encendida en todos los modos. Su herramienta goza de un mandril sin llave (F) En el ajuste bajo (M) y mediano (N) , la luz se con un solo manguito giratorio para la activación...
 • Page 60 español El gancho del cinturón (G) y el clip de broca (I) 2. Seleccione el rango de velocidad/par que pueden unirse a ambos lados de la herramienta desee utilizando el cambio de velocidad (Fig. utilizando exclusivamente la tuerca (H) suministrada, 1, D) para hacer que el par y la velocidad para facilitar su uso a los usuarios diestros y zurdos.
 • Page 61 español Operación del martillo de impacto MANTENIMIENTO (DCD796 solamente) (Fig. 1, 5) Su herramienta eléctrica D WALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un 1. Gire el cuello (C) hacia el símbolo del martillo de mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando impacto.
 • Page 62 español Accesorios opcionales ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por D WALT no han sido sometidos a pruebas con este producto, Batería recargable el uso de tales accesorios con esta herramienta podría ser peligroso. Para Esta batería de larga duración debe recargarse disminuir el riesgo de lesiones, con este cuando deje de producir la suficiente potencia producto se deben usar exclusivamente...
 • Page 63 Français PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE SANS BALAIS ET SANS FIL 13 mm, DCD791 PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE À PERCUSSION, SANS BALAIS ET SANS FIL 13 mm, DCD796 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de D WALT l’un des partenaires privilégiés des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
 • Page 64 Français Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce Toute estimation du degré d’exposition feuillet informatif a été mesuré conformément à une à des vibrations doit également prendre méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, en compte les heures où l’outil est mis et peut être utilisé...
 • Page 65 Français ATTENTION : indique une situation les instructions. Le non-respect des dangereuse potentielle qui, si elle n’est instructions indiquées ci-dessous peut pas évitée, pourrait entraîner des entraîner une électrocution, un incendie blessures minimes ou modérées. et/ou de graves blessures. AVIS : indique une pratique ne posant CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET aucun risque de dommages TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y...
 • Page 66 Français homologuée pour les travaux à l'extérieur travail à effectuer. Avec un outil approprié, réduit le risque de choc électrique. vous travaillerez mieux et en toute sécurité. Si l'outil doit être utilisé dans un N'utilisez pas un outil électroportatif dont endroit humide, prenez les précautions le bouton marche/arrêt est défectueux.
 • Page 67 Français métallique, par ex. trombones, pièces de • Ne pas utiliser cet outil trop longtemps sans interruption. Les vibrations causées par l'action monnaie, clous, vis ou autre petits objets de percussion peuvent être dangereuses pour métallique pouvant réaliser une connexion les mains et les bras.
 • Page 68 Français • Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les • Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est instructions et les marquages d'avertissement absolument nécessaire. Toute utilisation sur le chargeur, le bloc batterie et le produit impropre d'une rallonge peut causer un utilisant le bloc batterie.
 • Page 69 Français Les chargeurs D WALT ne nécessitent aucun Si le chargeur indique un problème, portez le réglage et sont conçus pour une utilisation la plus chargeur et le bloc batterie pour un test dans un simple possible. centre d'assistance agréé. DÉLAI BLOC CHAUD/FROID Procédure de charge (Fig. 2) Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop...
 • Page 70 Français Transport atteindre ou excéder 40 °C (comme dans les remises extérieures ou les bâtiments Les batteries D WALT sont conformes à toutes métalliques en été). les réglementations d’expédition applicables AVERTISSEMENT : ne jamais tenter comme prescrit par les normes industrielles et d’ouvrir le bloc batterie pour quelque juridiques qui incluent les Recommandations raison que ce soit.
 • Page 71 Français Les batteries DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B et Utiliser uniquement à l'intérieur. DCB185 peuvent être utilisées. Consulter la Fiche technique pour obtenir de plus amples Mettre la batterie au rebut conformément informations. à la réglementation en matière d’environnement.
 • Page 72 Français C. Collier de serrage Type 11 pour la classe II (Isolation double) – outils D. Sélecteur de vitesse Type 12 pour la classe I E. Eclairage (Conducteur de terre) – outils F. Mandrin auto-serrant En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter G.
 • Page 73 Français Pour activer le témoin de charge, maintenir symbole d’un marteau. Ces numéros sont utilisés enfoncé le bouton du témoin de charge (P). Une pour régler la plage de couple du mandrin. Plus le combinaison de trois voyants verts s'allume pour numéro de la bague est élevé, plus le couple est indiquer le niveau de charge restant.
 • Page 74 Français ATTENTION : après utilisation de l’outil d'ouvrir et de refermer le mandrin d'une seule en mode projecteur, s’assurer qu’il est main. disposé sur une surface stable, là où il ne REMARQUE : s'assurer de serrer le mandrin risque pas de faire tomber ou trébucher avec une main sur le manchon du mandrin une personne.
 • Page 75 Français l’outil du bloc batterie avant tout ATTENTION : la perceuse peut caler réglage ou avant de retirer ou si elle est surchargée en raison d'un d’installer toute pièce ou tout vrillage soudain. Soyez toujours prêt à accessoire. Un démarrage accidentel cette éventualité.
 • Page 76 Français 5. Lors du perçage de trous profonds, si la vitesse commence à diminuer, tirer la mèche partiellement hors du trou avec l’outil en marche pour favoriser l’expulsion des débris du Entretien trou. AVERTISSEMENT : éliminer poussière REMARQUE : l’apparition d’une poussière légère et saleté...
 • Page 77 Français En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit D WALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte sélective. La collecte sélective des produits et emballages usagés permet de recycler et réutiliser leurs matériaux.
 • Page 78 italiano TRAPANO/AVVITATORE COMPATTO CORDLESS SENZA SPAZZOLE 13 mm (1/2"), DCD791 TRAPANO/CACCIAVITE/MARTELLO PNEUMATICO COMPATTO SENZA SPAZZOLE 13 mm (1/2"), DCD796 Congratulazioni! Siete entrati in possesso di un apparato D WALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di D WALT uno dei partner più...
 • Page 79 italiano Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo livello di esposizione durante il periodo di foglio informativo è stato misurato in base al test utilizzo complessivo. standard previsto dalla normativa EN60745 e può Una stima del livello di esposizione alle essere utilizzato per confrontare vari apparati fra vibrazioni deve anche considerare i di loro.
 • Page 80 italiano Definizioni: linee guida per la WALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germania sicurezza 29.06.2015 Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità AVVERTENZA: per ridurre il rischio di di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e lesioni, leggere attentamente il manuale prestare attenzione ai seguenti simboli.
 • Page 81 italiano elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli da fonti di calore, olio, bordi taglienti lunghi possono impigliarsi nelle parti in o parti in movimento. Se il cavo è movimento. danneggiato o impigliato, il rischio di scossa Se i dispositivi sono forniti di elettrica aumenta.
 • Page 82 italiano 5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe portare alla perdita di controllo. Ricaricare l’apparato esclusivamente con il caricabatteria specificato dal produttore. • Indossare occhiali di sicurezza o altre Un caricabatteria adatto a un determinato protezioni per gli occhi.
 • Page 83 italiano Istruzioni di sicurezza importanti per • Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve. tutti i caricabatteria • Per staccare dalla presa il caricabatterie, CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il il presente manuale contiene importanti istruzioni rischio che si danneggino entrambi.
 • Page 84 italiano Caricabatterie I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria I caricabatterie DCB105, DCB107, DCB112, indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o DCB113 e DCB115 sono compatibili con pacchi visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura batteria agli ioni di litio XR da 10,8 V, 14,4 V e 18 V pacco batteria o caricabatteria difettoso.
 • Page 85 italiano • Non forzare mai il pacco batteria nel l'elettrolito è composto di carbonati organici caricabatterie. Non modificare il pacco liquidi e sali di litio. batteria in modo da farlo entrare in un • Il contenuto delle celle della batteria caricabatterie non compatibile, poiché...
 • Page 86 italiano Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente Non caricare pacchi batteria danneggiati. assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore. Non esporre all’acqua. Pacco batteria Far sostituire immediatamente i cavi TIPO DI BATTERIA difettosi.
 • Page 87 italiano Sicurezza elettrica • Verificare eventuali danni all'apparato, ai componenti o agli accessori che possano Il motore elettrico è stato progettato per essere essere avvenuti durante il trasporto. alimentato con un solo livello di tensione. Verificare • Prima di utilizzare il prodotto, leggere e sempre che la tensione del pacco batteria comprendere interamente questo manuale.
 • Page 88 italiano PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare l'interruttore di azionamento e premere il pulsante NELL'IMPUGNATURA DELL'APPARATO di controllo avanti/indietro sul lato destro 1. Allineare il pacco batteria (J) alle guide all'interno dell'apparato. dell'impugnatura dell'apparato (Fig. 2). Per selezionare la rotazione inversa, premere il 2.
 • Page 89 italiano Mandrino autoserrante a un In caso di difficoltà con il cambio delle marce, assicurarsi che il selettore marce a due intervalli sia manicotto (Fig. 7–9) completamente spinto in avanti o completamente spinto indietro. AVVERTENZA: non tentare di serrare le punte da trapano (o qualsiasi Torcia LED (Fig.
 • Page 90 italiano La posizione corretta delle mani è la seguente: AVVERTENZA: per ridurre il una mano sulla sommità del trapano (Q) , come rischio di gravi lesioni personali, mostrato, e l'altra sull'impugnatura principale (R). NON appendere l'apparato in alto o fissare oggetti al gancio per la cintura. Funzionamento del trapano (Fig.
 • Page 91 italiano 7. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o in modo da far corrispondere la velocità e la di danneggiamento del materiale, ridurre la coppia all'operazione che si intende eseguire. pressione esercitata sul trapano e sulla punta NOTA: utilizzare l'impostazione della coppia più durante le fasi finali della foratura.
 • Page 92 italiano AVVERTENZA: non utilizzare solventi o WALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio altri prodotti chimici aggressivi per pulire dei suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per le parti non metalliche dell’apparato. usufruire di questo servizio, restituire il prodotto presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per Questi prodotti chimici indeboliscono i conto di D...
 • Page 93 neDerlanDs BORSTELLOZE SNOERLOZE COMPACTE 13 mm (1/2") ACCUBOOR/SCHROEFMACHINE, DCD791 BORSTELLOZE SNOERLOZE COMPACTE 13 mm (1/2") ACCUBOOR/SCHROEFMACHINE/HAMERBOOR, DCD796 Gefeliciteerd! U hebt gekozen voor D WALT-gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken D WALT een van de betrouwbaarste partners van gebruikers van elektrisch gereedschap. Technische gegevens DCD791 DCD796...
 • Page 94 neDerlanDs Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad Een inschatting van het wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met blootstellingniveau aan vibratie dient een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en ook te worden overwogen wanneer het kan worden gebruikt om het ene gereedschap met gereedschap wordt uitgeschakeld of als het andere te vergelijken.
 • Page 95 neDerlanDs LET OP: Geeft een dreigend gevaar en alle instructies. Wanneer de aan dat, als het niet wordt voorkomen, waarschuwingen en voorschriften niet misschien leidt tot licht of gematigd in acht worden genomen, kan dit een letsel. elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Page 96 neDerlanDs Wanneer u buitenshuis met elektrisch Wanneer stofafzuigings- of gereedschap werkt, dient u alleen stofopvangvoorzieningen kunnen verlengsnoeren te gebruiken die zijn worden gemonteerd, dient u zich ervan goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. te verzekeren dat deze zijn aangesloten Het gebruik van een verlengsnoer dat en juist worden gebruikt.
 • Page 97 neDerlanDs voeren werkzaamheden. Het gebruik van zou kunnen worden. Als een draad onder spanning wordt geraakt door het snijdende elektrische gereedschappen voor andere hulpstuk, komen onbedekte metalen onderdelen dan de bedoelde toepassingen kan leiden tot van het gereedschap onder spanning te staan gevaarlijke situaties.
 • Page 98 neDerlanDs stopcontact voordat u de lader gaat reinigen. Lees vóór gebruik de instructiehandleiding. • Probeer de accu NIET op te laden met andere laders dan die in deze handleiding Zichtbare straling. Staar niet in het licht. worden beschreven. De lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
 • Page 99 neDerlanDs een elektrische schok. Het risico is niet minder Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 wanneer u de accu verwijderd. laden • Probeer NOOIT twee laders op elkaar aan te sluiten. geheel opgeladen • De lader is ontworpen voor de standaard 230V-stroomvoorziening van een woning.
 • Page 100 neDerlanDs Als u de accu uit de verpakking haalt is hij SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION niet geheel opgeladen. Lees onderstaande (LI-ION) veiligheidsinstructies voordat u de accu en • Gooi de accu niet in vuur, zelfs al is deze lader gebruikt. Volg vervolgens de beschreven ernstig beschadigd of volledig versleten.
 • Page 101 neDerlanDs Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven, Lees vóór gebruik de het is de verantwoordelijkheid van de verzender om instructiehandleiding. de meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten ten aanzien van documentatie door te nemen. Zie Technische gegevens voor de Tijdens het transport kunnen accu's mogelijk vlam laadduur.
 • Page 102 neDerlanDs 3 Li-ion accu’s (C3-, S3-, D3-, M3-, P3-modellen) LAAT KINDEREN NIET in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als 1 Gereedschapskoffer onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen. 1 Gebruiksaanwijzing • Jonge kinderen en personen met een 1 Handleiding Tool Connect -app (B-modellen) zwakke gezondheid.
 • Page 103 neDerlanDs OPMERKING: U kunt het gereedschap beter WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend niet voortdurend in het variabele snelheidsbereik WALT-accu's en -laders. gebruiken. Dit kan de schakelaar beschadigen en De accu in het gereedschap moet worden vermeden. plaatsen/uit het gereedschap halen Vooruit/Achteruit-regelknop (Afb. 1) (Afb.
 • Page 104 neDerlanDs 2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand onmiddellijk uitgeschakeld. Vervang de accu door komen als u snelheid 2 (een laag koppel) een opgeladen accu. wilt kiezen. Schuif de versnellingswissel naar WAARSCHUWING: Houd om het risico achteren (weg van de boorkop). op letsel te verminderen altijd een reserve OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer accu of een andere vorm van verlichting...
 • Page 105 neDerlanDs Riemhaak en bithouder (Afb. 1) ALTIJD uw handen in de juiste positie, zoals afgebeeld. WAARSCHUWING: Beperk het WAARSCHUWING: Beperk het risico gevaar op ernstig persoonlijk op ernstig persoonlijk letsel, houd het letsel tot een minimum: zet het gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat gereedschap uit en neem de accu u bent voorbereid op een plotselinge uit, voordat u een aanpassing...
 • Page 106 neDerlanDs Als schroevendraaier gebruiken DE TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, haal het bitje uit het werk en bepaal wat de oorzaak (Afb. 1,6) van het vastlopen is. KLIK DE SCHAKELAAR NIET AAN EN UIT IN EEN POGING EEN 1. Draai de draaimoment kraag (C) in de gewenste VASTGELOPEN BOORMACHINE WEER OP positie.
 • Page 107 neDerlanDs Als u op een dag bemerkt dat uw D WALT product vervangen dient te worden of dat u er verder geen gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan Reiniging bij de gescheiden afvalinzameling.
 • Page 108 norsk BØRSTELØS BATTERIDREVET KOMPAKT 13 mm (1/2") BOREMASKIN/TREKKER, DCD791 BØRSTELØS BATTERIDREVET KOMPAKT 13 mm (1/2") BOREMASKIN/TREKKER/SLAGBOREMASKIN, DCD796 Gratulerer! Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle brukere av elektroverktøy. Tekniske data DCD791 DCD796...
 • Page 109 norsk Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette En vurdering av nivået for informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte vibrasjonseksponeringen bør også tas tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å med i beregningen når verktøyet er sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan slått av eller når det går uten faktisk brukes til forberedende vurdering av eksponering.
 • Page 110 2004/108/EF (til 19/04/2016), 2014/30/EU (fra elektrisk støt. 20/04/2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon, Unngå kroppskontakt med jordede kontakt DeWALT på følgende adresse eller se overflater som rør, radiatorer, komfyrer og baksiden av manualen. kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av dersom kroppen din er jordet.
 • Page 111 norsk øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av denne bruksanvisningen. Elektroverktøy er verktøyet kan føre til alvorlige personskader. farlige når de brukes av uerfarne personer. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid Sørg for vedlikehold av elektroverktøy. vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, Kontroller om bevegelige deler er for eksempel støvmaske, sklisikre feiljustert eller hemmes, om deler er vernesko, hjelm eller hørselvern som...
 • Page 112 norsk • Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres DATAKODE POSISJON med verktøyet. Tap av kontroll kan føre til Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, personskade. er trykket på huset. • Hold elektroverktøyet i de isolerte Eksempel: grepene når du utfører et arbeid hvor 2015 XX XX skjæretilbehøret kan komme i kontakt Produksjonsår...
 • Page 113 norsk Ladeprosedyre (Fig. 2) • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kopler fra laderen. Dette reduserer faren for 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for skade på kontakten og ledningen. du setter inn batteripakken. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke 2.
 • Page 114 norsk pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid Skadede batteripakker skal leveres til på batteriet. servicesenteret for gjenvinning. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk, hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken skal verktøyet legges på siden på en vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og stabil overflate der det ikke utgjør vil ikke gå...
 • Page 115 norsk 2. Enhver transport av et litium-ion-batteri med nominell energi over 100 wattimer (Wh). Se Tekniske data for ladetid. Alle litium-ion-batterier har energimerkingen wattimer angitt på pakken. Batteri lades. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de Batteri ladet.
 • Page 116 norsk 1 Bruksanvisning av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. 1 Tool Connect App-bruksanvisning (B-modeller) Elektrisk sikkerhet MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke Den elektriske motoren er designet for kun en inkludert med N-modeller.
 • Page 117 norsk LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2) brukes for å sette clutchen til ulike momentområder. Jo høyere siffer på kragen, desto høyere moment Noen D WALT batteripakker inkluderer en og desto større skrue kan brukes. For å velge et tall, ladeindikator som består av tre grønne LED-lys vri til ønsket tall står mot pilen.
 • Page 118 norsk ADVARSEL OM LAVT BATTERI ADVARSEL: For å redusere faren Når boremaskinen er i lyskastermodus og batteriet for personskade, IKKE heng verktøy nærmer seg utladet, vil lyskasteren blinke to ganger fra deg i beltekroken eller heng objekter og deretter dimme ned. Etter to minutter vil batteriet fra beltekroken.
 • Page 119 norsk 1. Vri kragen (Fig. 4, C) til boresymbolet. 3. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre hammeren i å hoppe rundt eller løfte seg 2. Velg ønsket område for hastighet/moment fra boret. For mye krefter forårsaker lavere ved å...
 • Page 120 norsk og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling Rengjøring av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av du kjøper et nytt produkt. hovedkabinettet med tørr luft når skitt WALT har en ordning for å...
 • Page 121 português BROCA/BERBEQUIM SEM FIOS SEM ESCOVA DE 13 mm (1/2"), DCD791 BROCA/BERBEQUIM/MARTELO DE PERFURAÇÃO SEM FIOS SEM ESCOVA DE 13 mm (1/2"), DCD796 Parabéns! Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da WALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
 • Page 122 português O nível de emissão de vibrações indicado nesta Além disso, a estimativa do nível de ficha de informações foi medido em conformidade exposição às vibrações também com um teste padrão estabelecido pela norma deverá ter em conta o número de EN60745 e poderá...
 • Page 123 português Definições: directrizes de Segurança WALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Alemanha As definições abaixo apresentadas descrevem o 29.06.2015 grau de gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia cuidadosamente o manual e ATENÇÃO: para reduzir o risco de preste atenção a estes símbolos. ferimentos, leia o manual de instruções.
 • Page 124 português pendurar a ferramenta, nem para puxar Utilize vestuário adequado. Não utilize a ficha da tomada. Mantenha o cabo roupas largas nem jóias. Mantenha o afastado de calor, óleo, pontas afiadas cabelo, roupa e luvas afastados de peças ou partes móveis. Cabos danificados ou em movimento.
 • Page 125 português Utilize a ferramenta eléctrica, os um acessório em contacto com um cabo "electrificado" poderá expor peças metálicas do acessórios e as peças, etc., de acordo sistema eléctrico da ferramenta e provocar um com estas instruções, tendo em conta choque eléctrico ao operador. as condições de trabalho e a tarefa a ser efectuada.
 • Page 126 português POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA • NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores além dos especificados O código de data, o qual também inclui o ano neste manual. O carregador e a bateria foram de fabrico, está impresso na superfície do concebidas especificamente para funcionarem equipamento.
 • Page 127 português • NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 tempo. em carga • O carregador foi concebido para funcionar com uma potência eléctrica doméstica totalmente carregada padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão.
 • Page 128 português A bateria não irá estar totalmente carregada esgotada. A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São produzidos vapores quando a retirar da embalagem pela primeira vez. e materiais tóxicos quando as baterias de iões Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo.
 • Page 129 português embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de Consulte Dados técnicos quanto ao documentação. tempo de carga. O transporte das baterias pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha entrarem Bateria a carregar. em contacto inadvertidamente com os materiais condutores.
 • Page 130 português 1 Manual de instruções • Crianças e pessoas inválidas. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por 1 Manual de instruções da Aplicação Tool crianças e pessoas inválidas sem supervisão. Connect (modelos B) • Este produto não deve ser utilizado por NOTA: as baterias, carregadores e caixas de pessoas (incluindo crianças) que sofram transporte não são incluídas com os modelos N.
 • Page 131 português Inserir e retirar a bateria da Botão de controlo de avanço/recuo ferramenta (Fig. 2) (Fig. 1) O botão de controlo de avanço/recuo (B) determina NOTA: certifique-se de que a bateria (J) está a direcção da ferramenta e funciona também como totalmente carregada.
 • Page 132 português 2. Para seleccionar a velocidade 2 (regulação de descarregada e a broca irá desligar-se binário baixo), desligue a ferramenta e deixe-a imediatamente. Nesse momento, substitua por uma a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de bateria carregada. mudança de velocidade (no sentido oposto ao ATENÇÃO: para reduzir o risco de do mandril).
 • Page 133 português ferramenta e desligue a bateria A posição correcta das mãos requer a colocação antes de efectuar quaisquer ajustes de uma mão na parte superior da broca (Q) , ou de retirar/instalar dispositivos conforme ilustrado, e a outra na pega principal (R). complementares ou acessórios.
 • Page 134 português 8. Mantenha o motor em funcionamento quando NOTA: Utilize a definição de binário mais retirar a broca de um orifício perfurado. Isto reduzida para inserir o fixador na profundidade impede que a broca fique encravada. pretendida. Quanto menor for o número, menor será...
 • Page 135 português Estes químicos poderão enfraquecer tirar partido deste serviço, entregue o seu produto os materiais utilizados nestas peças. em qualquer agente de reparação autorizado, o Utilize um pano humedecido apenas qual procederá à respectiva recolha em nome da WALT. com água e sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido para dentro da Poderá...
 • Page 136 suomi HARJATON, JOHDOTON KOMPAKTI 13 MM (1/2") PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN, DCD791 HARJATON, JOHDOTON KOMPAKTI 13 mm (1/2") PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN/ISKUPORAKONE, DCD796 Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCD791 DCD796 Jännite Tyyppi 1/10 1/10 Akun tyyppi...
 • Page 137 suomi Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu Tärinälle altistumisen tason arvioinnissa EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan tulee myös ottaa huomioon ne ajat, käyttää työkalujen keskinäiseen vertailuun. Sitä jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua VAROITUS: Ilmoitettu tärinä...
 • Page 138 suomi 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS Sähköiskun vaara. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai Tulipalon vaara. valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa EU-yhdenmukaisuusilmoitus ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu muodostaa KONEDIREKTIIVI kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Page 139 suomi käytettäessä saattaa johtaa vakavaan Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä loukkaantumiseen. käyttävät kokemattomat henkilöt. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti kuten hengityssuojain, luistamattomat ja etteivät ne ole puristuksessa. Tarkista turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, myös, ettei sähkötyökalussa ole pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä...
 • Page 140 suomi Lisäturvasääntöjä porille/ Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. ruuvinvääntimille/iskuporille • Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa. Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon. Altistuminen melulle voi aiheuttaa kuulovaurioita. • Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI työkalun mukana. Otteen menettäminen voi aiheuttaa tapaturman. Päivämääräkoodi, joka sisältää...
 • Page 141 suomi • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B uudelleenladattavien D WALT-akkujen ja DCB185) akkuyksiköt. lataamiseen. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, WALT-laturit eivät vaadi säätöä, ja niiden käyttö sähköiskun tai jopa kuolettavan sähköiskun on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
 • Page 142 suomi AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE tai vahingoita akkua. Älä käytä akkua tai laturia, johon on osunut terävä isku, Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, joka on pudotettu tai vahingoittunut se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/ millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, isketty vasaralla, astuttu päälle).
 • Page 143 suomi 1. Useamman kuin kahden D WALT-litiumioniakun Akkua ladataan. kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja) ja Akku on ladattu. 2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty Akku on viallinen. kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Olipa kyseessä...
 • Page 144 suomi Sähköturvallisuus HUOMAUTUS: Bluetooth -merkki ja logot ovat ® Bluetooth , SIG, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, ® Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. joita D WALT käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit Tarkista aina, että akun jännite vastaa tyyppikilpeen ja -nimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta. merkittyä...
 • Page 145 suomi Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä HUOMAUTUS: Väännön säätörengas on tasomittarin painiketta (P) alhaalla. Jokin kolme käytössä vain ruuvinvääntötilassa eikä pora- ja vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy vasaraporatiloissa. osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran Nopeuskytkin (Kuva 1) taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava.
 • Page 146 suomi VAROITUS AKUN ALHAISESTA VARAUKSESTA ÄLÄ ripusta työkalua pään yläpuolelle tai ripusta esineitä vyökoukusta. VAIN Jos akun varaus on melkein lopuillaan kohdevalon työkalun vyökoukun saa ripustaa vyöhön. palaessa, valo vilkkuu kaksi kertaa ja himmenee. Kahden minuutin kuluttua akku on tyhjä ja pora VAROITUS: Vakavan sammuu välittömästi.
 • Page 147 suomi 2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella 3. Poraa riittävällä voimalla, jotta estäisit poraa (kuva 1, D) suunnitellun käytön nopeutta ja ponnahtelemasta liikaa tai terän nousemista. vääntömomenttia vastaavaksi. Liiallinen voiman käyttö johtaa porausnopeuden hidastumiseen ja ylikuumenemiseen. 3. PUUTA poratessa käytä kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä...
 • Page 148 suomi WALT kierrättää D WALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Puhdistaminen Saat lähimmän valtuutetun D WALT- VAROITUS: Puhalla lika ja pöly huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy lähimpään D WALT-toimipisteeseen.
 • Page 149 svenska BORSTLÖS TRÅDLÖS KOMPAKT 13 mm (1/2") BORR/SKRUVDRAGARE, DCD791 BORSTLÖS TRÅDLÖS KOMPAKT 13 mm (1/2") BORR/SKRUVDRAGARE/SLAGBORR, DCD796 Gratulerar! Du har valt ett D WALT verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare. Tekniska data DCD791 DCD796...
 • Page 150 svenska Den vibrationsemissionsnivå som anges i detta En uppskattning av exponeringsnivån informationsblad har uppmätts i enlighet med ett för vibrationer bör dessutom ta med standardiserad test som anges i EN 60745, och i beräkningen de gånger verktyget är den kan användas för att jämföra ett verktyg med avstängt, eller när det är igång utan att ett annat.
 • Page 151 Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar EU (från 2016-04-20) och 2011/65/EU. För mer risken för elektriska stötar. information, var god kontakta DeWALT på följande Hantera nätsladden varsamt. Använd inte adress, eller se handbokens baksida. sladden för att bära eller dra elverktyget Undertecknad är ansvarig för sammanställning...
 • Page 152 svenska halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd, Håll skärverktyg vassa och rena. minskar risken för kroppsskada när den Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarp används vid rätt tillfällen. egg fastnar inte så lätt och går lättare att styra. Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att strömbrytaren är i frånläge innan Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg du ansluter till strömkällan och/eller...
 • Page 153 svenska eller mot kroppen är instabilt och kan göra att • Innan laddaren används läs igenom alla du förlorar kontrollen. instruktioner och varningar om laddaren, batteripaket och produkten för användning av • Använd skyddsglasögon eller annat batteripaketet. ögonskydd. Slagborrning och borrningsarbeten kan göra att flisor flyger omkring.
 • Page 154 svenska ventilationsöppningarna vilket kan resultera fulladdat och kan nu användas eller lämnas i i intern överhettning. Placera laddaren undan laddaren. från alla heta källor. Laddaren ventileras genom OBS: För att garantera maximal prestanda och öppningar i överkant och underkant av höljet. livslängd för litiumjon-batterier bör batteripaketet laddas fullt innan första användning.
 • Page 155 svenska ENDAST LITIUMJON-BATTERIPAKET på en stadig yta där den inte riskerar att falla och där ingen kan XR Li-jon-verktyg är konstruerade med ett trampa på den. Vissa verktyg med elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda stora batterier kan placeras stående men batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig kan då...
 • Page 156 svenska Oberoende av om försändelsen klassificeras Batteriet laddat. som undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/ Batteriet är defekt. märkning och dokumentation uppfylls. Varmt/kallt paket fördröjning. Transport av batterier kan leda till eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med Använd inte ledande föremål om batteriet ledande material.
 • Page 157 svenska Elektrisk säkerhet OBS: Bluetooth -märket och -logotyper tillhör ® Bluetooth , SIG, Inc. och D WALT använder dessa ® Den elektriska motorn har konstruerats för endast märken under licens. Övriga varumärken och en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen varumärkesnamn tillhör respektive ägare. motsvarar spänningen på...
 • Page 158 svenska BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2) högre vridmoment och desto större fästelement kan skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen tills Vissa D WALT batteripaket inkluderar en den önskade siffran ligger i linje med pilen. laddningsmätare vilket består av tre gröna LED- lampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar OBS: Vridmomenthylsan är endast inkopplad i batteripaketet.
 • Page 159 svenska Bälteskrok och bitsklämma (Fig. 1) SE UPP: Ta bort all kringutrustning från chucken innan borren används som VARNING: För att minska risken spotlight. Kan leda till personskador eller för allvarlig personskada, stäng skador på egendom. av verktyget och koppla bort VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ...
 • Page 160 svenska Borrmoment (Fig. 1, 4) strömbrytaren när hålet är så djupt att bitsen inte hoppar ut. VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador, se ALLTID till Drift av slagborr (DCD796 endast att arbetsstycket är förankrat eller fastsatt (Fig. 1, 5) ordentligt.
 • Page 161 svenska Att skydda miljön VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, stäng Separat insamling. Denna produkt får av verktyget och koppla bort inte kasseras tillsammans med vanligt batteripaketet innan du gör några hushållsavfall. justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
 • Page 162 Türkçe FIrçASIZ kABLOSUZ kOMPAkT 13 MM (1/2"), MATkAP/TOrNAVIDA, DCD791 FIrçASIZ kABLOSUZ kOMPAkT 13 MM (1/2"), MATkAP/TOrNAVIDA/DArBeLI MATkAP, DCD796 Tebrikler! Bir D WALT aletini seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik Veriler DCD791 DCD796...
 • Page 163 Türkçe Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon Tahmini titreşim maruziyeti, aletin düzeyi, EN60745’te sağlanan standart teste kapalı kaldığı veya çalışmasına uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşın iş görmediği zamanları da karşılaştırmak için kullanılabilir. Maruz kalma için dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma bir ön değerlendirme olarak kullanılabilir.
 • Page 164 Türkçe yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları 1) ÇALIŞMA ALANI GÜVENLIĞI gösterir. a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyice aydınlatın. Karışık ve karanlık alanlar Elektrik çarpması riskini belirtir. kazaya davetiye çıkartır. b) Güç araçlarını, alev alabilir sıvıların, Yangın riskini belirtir. gazların veya tozların bulunduğu alanlar gibi patlama olasılığı...
 • Page 165 Türkçe yerden kaldırmadan veya taşımadan önce g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin düğmenin kapalı konumda olduğundan diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız mutlaka uyun ve çalışma ortamının anahtarın üzerindeyken taşımak veya koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu araca anahtarı...
 • Page 166 Türkçe Tüm Batarya Şarj Cihazları için vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol kaybına neden olabilir. Önemli Güvenlik Talimatları • Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz koruması TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, uyumlu kullanın. Kırma ve delme çalışmaları etrafta batarya şarj cihazlarıyla ilgili önemli güvenlik ve talaşların uçuşmasına neden olur.
 • Page 167 Türkçe • Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı işleminin başladığını gösterir. yangın veya elektrik çarpmasınaneden olabilir. 3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli • Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya yanmasıyla belirtilir.
 • Page 168 Türkçe Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj için yetkili servislere gönderilmelidir. olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj DIKKAT: Aleti kullanmadığınız oranına geri dönmeyecektir.
 • Page 169 Türkçe bataryaların paketlerinde watt saat değeri belirtilmiştir. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen okuyun. düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların Şarj süresi için Teknik Veriler sorumluluğudur. bölümüne bakın. Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına Batarya şarj ediliyor.
 • Page 170 Türkçe 3 Li-İyon bataryalar (C3, S3, D3, M3, P3 • Küçük çocuklar ve engelliler. Bu cihaz modelleri) yanlarında bir gözetmen olmadan küçük çocukların ve engellilerin kullanımına uygun 1 Taşıma çantası değildir. 1 Kullanım kılavuzu • Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin 1 Tool Connect Uygulaması...
 • Page 171 Türkçe 2. Bataryayı, alete tamamen oturana kadar duyabilirsiniz. Bu durum normaldir ve bir arıza kola doğru kaydırın ve yerine oturma sesini belirtisi değildir. duyduğunuzdan emin olun. Tork Ayar Bileziği (Şek. 1) BATARYA PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda 1.
 • Page 172 Türkçe kararacaktır. Spot ışığının kapanmasını önlemek 3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm için tetik düğmesine hafifçe dokunun. (3/4") sokun ve bir elle aleti tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde çevirerek UYARI: Çalışma lambasını orta veya iyice sıkın. Alet bir mil kilidi mekanizmasıyla spot ışığı...
 • Page 173 Türkçe Doğru El Pozisyonu (Şek. 3) 7. Durmayı veya malzemenin kırılmasını en aza indirmek için, matkabın üzerindeki basıncı UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltın ve ucu deliğin son parçasının içinden azaltmak için HER ZAMAN şekilde çıkarın. gösterilen uygun tutma pozisyonunu 8. Ucu delinmiş bir delikten dışarıya doğru kullanın.
 • Page 174 Türkçe 5. Üzerinde çalışılan parçanın veya sabitleyicinin dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su hasar görmesini önlemek için her zaman veya başka bir temizleme solüsyonu düşük tork ayarlarıyla başlayın, sonra yüksek kullanmayın. tork ayarlarına geçin. İlave aksesuarlar BAkIM UYARI: D WALT tarafından tedarik WALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun veya tavsiye edilenlerin dışındaki bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Page 175 Türkçe Şarj Edilebilir Aküler Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın: • Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın. • Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları...
 • Page 176 Ελληνικά ΕΠάνάΦΟΡΤιΖΟΜΕνΟ ΔΡάΠάνΟκάΤΣάΒιΔΟ COMPACT 13 mm (1/2") ΧΩΡιΣ ΨηκΤΡΕΣ, DCD791 ΕΠάνάΦΟΡΤιΖΟΜΕνΟ κΡΟΥΣΤικΟ ΔΡάΠάνΟκάΤΣάΒιΔΟ COMPACT 13 mm (1/2") ΧΩΡιΣ ΨηκΤΡΕΣ, DCD796 Συγχαρητήρια! Έχετε επιλέξει ένα εργαλείο D WALT. Η πολυετής εμπειρία, η σχολαστική διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και η καινοτομία, καθιστούν την D WALT έναν...
 • Page 177 Ελληνικά Το επίπεδο εκπομπών κραδασμών που Μια εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης αναφέρεται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχει θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και μετρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής τους χρόνους που το εργαλείο είναι που ορίζει το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να απενεργοποιημένο...
 • Page 178 Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα εγχειρίδιο οδηγιών. μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή Γενικές προειδοποιήσεις σοβαρό τραυματισμό. ασφαλείας για ηλεκτρικά ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η εργαλεία...
 • Page 179 Ελληνικά γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε ή κλειδί πάνω σε κάποιο περιστρεφόμενο βροχή ή υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο να προκληθούν τραυματισμοί. ηλεκτροπληξίας. ε) Μην τεντώνεστε. Φροντίστε πάντοτε να δ) Μην...
 • Page 180 Ελληνικά Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες σωστή λειτουργία του εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ασφαλείας για δράπανο/ ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν κατσαβίδι/κρουστικό δράπανο το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων • Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων. κρουστική...
 • Page 181 Ελληνικά Υπολειπόμενοι κίνδυνοι ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, Παρόλη την τήρηση των σχετικών κανονισμών φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, μπαταρίες D WALT. Άλλοι τύποι ορισμένοι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να μπαταριών μπορεί να εκραγούν εξαλειφθούν.
 • Page 182 Ελληνικά Διαδικασία φόρτισης (Εικ. 2) μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης 1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας. πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από 2. Τοποθετήστε την μπαταρία (J) στον οποιαδήποτε...
 • Page 183 Ελληνικά Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα • Μη φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε μπαταρία σε φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για παράδειγμα Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας Η...
 • Page 184 Ελληνικά εντελώς. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε σε Βαττώρες αναγράφεται επάνω στο φωτιά. Κατά την καύση μπαταριών ιόντων περίβλημα. λιθίου παράγονται τοξικές αναθυμιάσεις και Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται υλικά. εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί • Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έρθουν ευθύνη...
 • Page 185 Ελληνικά Ετικέτες πάνω στο φορτιστή Περιεχόμενα συσκευασίας και το πακέτο μπαταριών Η συσκευασία περιέχει: 1 Δραπανοκατσάβιδο ή 1 Δραπανοκατσάβιδο/ Επιπλέον των εικονογραμμάτων που κρουστικό δράπανο χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες 1 Φορτιστής πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών μπορεί...
 • Page 186 Ελληνικά ΣΥνάΡΜΟλΟΓηΣη κάι ΠΡΟΒλΕΠΟΜΕνη ΧΡηΣη ΡΥΘΜιΣΕιΣ Αυτά τα δραπανοκατσάβιδα/κρουστικά δράπανα έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε διάτρησης, κρουστικής διάτρησης και βιδώματος/ τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ξεβιδώματος. απενεργοποιείτε το εργαλείο και Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό συνθήκες αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών έντονης...
 • Page 187 Ελληνικά ΣηΜΕιΩΣη: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ώστε να αποδίδει μια περιοχή ροπών. Όσο ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο υψηλότερος είναι ο αριθμός στο κολάρο, τόσο μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο μεγαλύτερο το εργαλείου...
 • Page 188 Ελληνικά διατηρήσετε το φακό αναμμένο, πιέστε ελαφρά τον Το εργαλείο διαθέτει αυτόματο τσοκ (F) με διακόπτη σκανδάλης. ένα περιστρεφόμενο χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με ένα χέρι. Για να εισάγετε τρυπάνι ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν άλλο αξεσουάρ, ακολουθήστε τα βήματα που χρησιμοποιείται...
 • Page 189 Ελληνικά τις δύο πλευρές του εργαλείου με χρήση μόνο 2. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/ της παρεχόμενης βίδας (Η), για ευκολία χρήσης ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ταχυτήτων (Εικ. 1, D) ώστε να επιτύχετε την από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες. Αν το κατάλληλη...
 • Page 190 Ελληνικά η διάτρηση. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλή 3. Εισάγετε το επιθυμητό αξεσουάρ βιδώματος ταχύτητα για να ξεκινήσετε τη διάτρηση της στο τσοκ, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε οπής και επιταχύνετε πιέζοντας τη σκανδάλη μύτη τρυπανιού. πιο πολύ όταν η οπή έχει αποκτήσει τέτοιο 4.
 • Page 191 Ελληνικά μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των και συσκευασιών επιτρέπει την υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση που...
 • Page 192 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com en Luxemburg 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT Tel: 70 20 15 10 www.dewalt.dk...

This manual is also suitable for:

Dcd796Dcd791 nt24920