Yamaha PM5D User Manual

Yamaha PM5D User Manual

Digital mixing console/digital mixing system
Hide thumbs Also See for PM5D:
Table of Contents

Advertisement

PM5D/PM5D-RH V2
PM5D/PM5D-RH V2
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
DSP5D
DSP5D
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Yamaha PM5D

 • Page 1 PM5D/PM5D-RH V2 PM5D/PM5D-RH V2 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DSP5D DSP5D...
 • Page 2: Important Safety Instructions

  Compliance with FCC regulations does * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK...
 • Page 3 This product contains a battery that contains perchlorate material. Perchlorate Material—special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. ADVARSEL! Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.
 • Page 4 Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt. • Schakel de PM5D alleen IN/UIT met de PW800W POWER-schakelaar voor de spanningsvoorziening. De PM5D in-/uitschakelen door het netsnoer in of uit het stopcontact te steken of trekken, met behulp van een schakelaar op een stroomaftakking, een onderbreker of een gelijkaardig extern middel kan schade tot gevolg hebben.
 • Page 5 XLR-type aansluitingen zijn als volgt bedraad (IEC60268-standaard): pin 1: massa, pin 2: heet (+) en pin 3: koud (-). Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik van of modificaties aan het apparaat, of data die verloren zijn gegaan of vernietigd zijn.
 • Page 6: Table Of Contents

  Inhoudsopgave — Gedeelte Bediening Inleiding... 10 Dank u ...10 Een overzicht van het PM5D-systeem... 10 Verschillen tussen het model PM5D en het model PM5D-RH ... 11 Over de kanaalstructuur van de PM5D ... 12 Over de DSP5D ...12 Verschillen met de PM5D... 12 Betreffende cascadeverbindingen tussen de PM5D en DSP5D...
 • Page 7 Het ID-nummer van de DSP5D bepalen...153 Basisinstellingen voor cascadeverbinding ...154 De bussen voor cascadeverbinding selecteren...156 De PM5D aansluiten op een computer via USB... 158 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de USB TO HOST-aansluiting ... 158 De DSP5D aansluiten op een computer via Ethernet... 159 Het interne geheugen van de PM5D initialiseren ...
 • Page 8 MON/CUE-functie ... 234 TALKBACK-scherm ... 234 OSCILLATOR-scherm... 236 2TR I/O-scherm ... 237 MONITOR-scherm... 238 CUE/SOLO-scherm ... 240 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Uitvoerfuncties ...243 OUTPUT PATCH-functie ... 243 OUTPUT PATCH-scherm... 243 INSERT PATCH-scherm ... 244 INSERT POINT-scherm ... 246 NAME-scherm... 247 OUTPUT PATCH LIBRARY-scherm ...
 • Page 9 CH VIEW (Channel view)-scherm ... 311 SIGNAL FLOW-scherm ... 313 FADER VIEW-scherm ... 314 CH JOB-scherm... 314 INPUT CH LIBRARY (Input channel library)-scherm ... 316 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Appendices ... 317 EQ-bibliotheekoverzicht ... 317 GATE-bibliotheekoverzicht... 318 Compressor-bibliotheekoverzicht... 319 Dynamiekparameters ...
 • Page 10: Inleiding

  Dank u voor de aanschaf van het Yamaha PM5D digitale mengpaneel en/of het Yamaha DSP5D digitale mengsysteem. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de superieure functionaliteit van de PM5D/DSP5D en er lang en probleemloos plezier aan te kunnen beleven, adviseren wij u deze handleiding voor gebruik zorgvuldig te bestuderen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats nadat u ze hebt gelezen.
 • Page 11: Verschillen Tussen Het Model Pm5D En Het Model Pm5D-Rh

  Verschillen tussen het model PM5D en het model PM5D-RH De PM5D is beschikbaar als het standaardmodel PM5D of als het model PM5D-RH waarvan de instellingen van de interne voorversterker kunnen worden geprogrammeerd. De modellen verschillen als volgt. ❏ Model PM5D •...
 • Page 12: Over De Kanaalstructuur Van De Pm5D

  Over de DSP5D De DSP5D is een systeem voor digitale signaalverwerking (DSP) dat de in- en uitgangen van de PM5D uitbreidt. • De audioverwerkingscapaciteit van het apparaat is gelijk aan die van de PM5D-RH. Wat betreft analoge audio-ingangen/uitgangen is het voorzien van INPUT- aansluitingen 1–48, ST IN-aansluitingen 1–4 en OMNI...
 • Page 13: Betreffende Cascadeverbindingen Tussen De Pm5D En Dsp5D

  DSP5D weggelaten. • Er zijn bepaalde verschillen tussen de PM5D en de DSP5D wat betreft de ondersteunde I/O-kaarten. Raadpleeg de volgende Yamaha-website voor de meest recente informatie over I/O-kaarten.
 • Page 14: Firmwareversies

  U kunt de meest recente firmware downloaden van de volgende Yamaha-website. http://www.yamahaproaudio.com/ Voor de PM5D of de DSP5D kunt u de versie van de firmware controleren in het scherm PREFERENCE 2 van de functie UTILITY (➥ p. 207). Voornaamste nieuwe functies in PM5D-firmware V2.0 De voornaamste nieuwe functies en verbeteringen die de upgrade naar firmware V2.0 met zich meebrengt zijn de volgende.
 • Page 15: Betreffende Word Clock-Synchronisatie

  • Raadpleeg de uitleg over word clock in het gedeelte Bediening "Hoofdstuk 4. Aansluitingen en instelling" voor meer informatie over het synchroniseren van de word clock van de PM5D/DSP5D en externe apparaten ( ➥ p. 38) en het gedeelte Naslagwerk "WORD CLOCK-scherm" ( ➥ p. 219).
 • Page 16: Boven-, Voor- En Achterpanelen

  Boven-, voor- en achterpanelen Boven-, voor- en achterpanelen In dit hoofdstuk worden de namen en functies van elk deel van de PM5D/DSP5D beschreven. Meer informatie voor elk gedeelte van het bovenpaneel vindt u in de volgende hoofdstukken van dit bedieningsgedeelte. Raadpleeg het juiste hoofdstuk voor meer informatie.
 • Page 17 I Display Dit display toont informatie die u nodig hebt om de PM5D te gebruiken en laat u toe om instellingen voor het hele systeem te bepalen en mixparameters voor in- en uitgangskanalen te bedienen (➥ p. 23). U kunt de hoek van de display aanpassen door het bovenste deel van het displayframe vooruit of achteruit te verplaatsen.
 • Page 18: Achterpaneel

  Boven-, voor- en achterpanelen Achterpaneel (model PM5D) A INPUT-aansluitingen 1–48 (model PM5D) Dit zijn gebalanceerde XLR-3-31-ingangsaansluitingen voor de invoer van analoge audiosignalen van lijnniveau-apparaten of microfoons. Nominaal ingangsniveau is –60 dBu tot +10 dBu. 1 (massa) XLR-stekker B INSERT IN/OUT-aansluitingen 1–48...
 • Page 19 XLR-contrastekker 3 (koud) M DC POWER INPUT-aansluiting Dit is een aansluiting voor de PW800W-voeding. Gebruik de speciale kabel die bij de PM5D wordt geleverd om de verbinding te maken. SMPTE N 2TR IN ANALOG-aansluitingen 1/2 Dit zijn (gebalanceerde) XLR-3-31-aansluitingen voor de invoer van analoge audiosignalen van een externe bron.
 • Page 20: Voorpaneel

  T WORD CLOCK IN-aansluiting Dit is een BNC-aansluiting om een word clock van een extern apparaat aan de PM5D te leveren. U 75Ω ON/OFF-schakelaar Deze schakelaar beëindigt de verbinding met de word clock. Normaal laat u deze op ON staan.
 • Page 21: Voorpaneel Dsp5D

  • Deze aansluitingen gebruiken EtherSound-technologie maar kunnen alleen met het PM5D-systeem worden gebruikt; ze kunnen niet met andere EtherSound-apparatuur worden gebruikt. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de lengte van de kabels die kunnen worden gebruikt.
 • Page 22: Achterpaneel Dsp5D

  Boven-, voor- en achterpanelen Achterpaneel DSP5D HIGH HIGH PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A Ventilatieopeningen voor de koelingsventilator Dit zijn de ventilatieopeningen voor de interne koelingsventilatoren van de DSP5D (op twee plaatsen). Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat deze ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
 • Page 23: Basisbediening Van De Pm5D

  Basisbediening van de PM5D Dit hoofdstuk legt de verschillende gebruikersinterfaces uit om de PM5D te bedienen. Over de verschillende gebruikersinterfaces Basisparameters zoals het geluid van elk kanaal mixen en bewerken kunnen worden bediend met de faders en codeurs van het bovenpaneel. Om echter meer gedetailleerde instellingen te maken, dient u toegang te krijgen tot de geschikte functie en de parameterwaarden in de display te bewerken.
 • Page 24: Gedeelte Display Access

  Gebruik deze toetsen om de parameterwaarde die de cursor aanduidt, te verhogen of te verlagen. Als de PM5D een venster weergeeft om een handeling zoals oproepen of opslaan te bevestigen, kunnen deze knoppen worden gebruikt in plaats van de knoppen CANCEL en OK weergegeven in het venster.
 • Page 25: Externe Gebruikersinterface

  Indien gewenst kunt u de volgende onderdelen aan de externe gebruikersinterface toevoegen. ❏ Muis U kunt een PS/2-compatibele muis op de MOUSE- aansluiting op de voorkant van het PM5D-paneel aansluiten en deze op dezelfde manier gebruiken als het trackpad. ❏ Toetsenbord...
 • Page 26: Basisbediening

  Basisbediening van de PM5D Basisbediening Dit gedeelte legt de basisprocedures uit die u in de PM5D-display kunt uitvoeren. In het algemeen zult u handelingen in de PM5D-display uitvoeren door onderstaande handelingen te combineren. Klikken De pijl naar een bepaalde parameter in het scherm...
 • Page 27: Een Bepaald Scherm Openen

  Klik in het functiemenuscherm op de knop met de gewenste functie. Het laatst gebruikte scherm voor deze functie verschijnt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik op een tabblad in het scherm om het gewenste scherm te selecteren. Klik op een tabblad...
 • Page 28: In Het Scherm Scrollen

  [DATA] rechtsom te draaien verplaatst u de cursor naar beneden. Door deze tegen de klok in te draaien verplaatst u de cursor naar boven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding In het scherm scrollen Er wordt een schuifbalk weergegeven als niet alle items op één scherm kunnen worden getoond.
 • Page 29: De Knoppen Bedienen

  PREFERENCE 2 hebt ingeschakeld (functie UTILITY ➥ p. 206). In dit geval is het resultaat hetzelfde als wanneer u op de linkerknop van het trackpad (of de muis) klikt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De instelling van een knop of fader aanpassen Knoppen en faders in de display worden gebruikt om de waarde van bepaalde parameters aan te passen.
 • Page 30: Een Naam Toewijzen

  Basisbediening van de PM5D Een naam toewijzen U kunt op de PM5D een naam van vier tekens aan elk ingangskanaal of elke DCA-groep toewijzen alsook een titel aan een scene en bibliotheekgegevens tijdens het opslaan. Onderstaand scherm is bijvoorbeeld het venster LIBRARY STORE dat verschijnt als u een naam aan de INPUT EQ-bibliotheek toewijst.
 • Page 31: Aansluitingen En Set-Up

  • Om "cascadeverbindingen" te gebruiken voor de uitbreiding moet u eerst het ID van de machine bepalen (➥ p. 153) en de instellingen voor de cascadeverbinding bepalen (➥ p. 154). Als de PM5D en de DSP5D in cascadeverbinding staan, kunt u de PM5D/DSP5D selecteren die het doel zal zijn van de bediening via het PM5D-paneel (➥...
 • Page 32: Bediening Via Dsp5D Editor (Één Dsp5D-Apparaat + Pc)

  Bediening via DSP5D Editor (één DSP5D-apparaat + pc) • Eén DSP5D-apparaat is op een pc aangesloten via een Ethernet CAT5-kabel, waarmee de DSP5D via de DSP5D Editor kan worden bediend. Ethernet CAT5 CASCADE IN DSP5D PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 33: Audio-Aansluitingen

  Elke aansluiting is voorzien van fantoomvoeding (+48V) en de gevoeligheid van het ingangssignaal en fantoomvoeding aan/uit kunnen via de display van de PM5D-RH worden bediend (➥ p. 44). De +48V- masterschakelaar wordt in het scherm MIXER SETUP van de functie SYS/W.CLOCK in-/uitgeschakeld (➥ p. 221).
 • Page 34: Analoge Uitgangen

  De MONITOR OUT-aansluitingen voeren het afluistersignaal uit dat in het bovenpaneel van het gedeelte MONITOR is geselecteerd. De CUE OUT-aansluitingen voeren het cue-monitorsignaal uit van het kanaal dat momenteel met zijn [CUE]-toets is geselecteerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Monitorluidsprekers Monitorluidsprekers MONITOR OUT...
 • Page 35 STEREO A-kanaal worden via de OMNI OUT-aansluitingen 23–24 uitgevoerd. Het gewenste uitgangssignaal kan naar elke aansluiting worden geleid; de signalen van MIX-kanalen 1–24, MATRIX-kanalen 1–8, STEREO A/B-kanalen of cue-signalen kunnen via de OMNI OUT-aansluitingen 1–24 worden uitgevoerd. Gedeelte Bediening PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding...
 • Page 36: Digitale Ingangen/Uitgangen

  AES/EBU bits ADAT TASCAM CobraNet bits Gedeelte Bediening SLOT Digitale I/O-kaart Digitale MTR/HDR Aantal Digitale Bit- Model kanalen indeling diepte AVIOM16/o- A-NET bits MY16MADI64 MADI bits AVY16-ES EtherSound bits Y96K* ADAT bits * wordt alleen door de PM5D ondersteund.
 • Page 37: Een Optionele Kaart Installeren

  Een optionele kaart installeren Voordat u een kaart installeert, moet u op de Yamaha- website controleren of het apparaat compatibel is met deze kaart en verifiëren hoeveel kaarten in combinatie met andere kaarten van Yamaha of derden kunnen worden geïnstalleerd.
 • Page 38: Word Clock-Verbindingen En Instellingen

  Aansluitingen en set-up Word clock-verbindingen en instellingen Dit gedeelte beschrijft de instellingen van de word clock om digitale audio tussen de PM5D/DSP5D en een extern digitaal apparaat te verzenden/ontvangen. Over de word clock Als digitale audiosignalen worden verzonden of ontvangen tussen meerdere apparaten, moeten de apparaten de audiosignalen verwerken met de overeenkomstige timing.
 • Page 39 • In het geval van een systeem waarbij een PM5D en DSP5D in cascadeverbinding staan, kan word clock niet via het CASCADE IN-apparaat (RJ-45-aansluiting) naar het CASCADE OUT-apparaat (RJ-45-aansluiting) worden gezonden.
 • Page 40: De Standaardinstellingen Van De Huidige Scene Herstellen

  "000" te laten weergeven. Scenenummer "000" is een scenegeheugen met de standaardinstellingen. Scenegegevens worden zowel in de PM5D als de DSP5D opgeslagen als de PM5D en DSP5D in cascadeverbinding staan. Als er een scene wordt opgeroepen, wordt hetzelfde scenenummer op alle PM5D/DSP5D-apparaten opgeroepen.
 • Page 41: Bewerkingen Met Ingangskanalen

  INPUT-aansluitingen 1-48 toegewezen aan deze kanalen. ST IN -kanalen 1–4 Deze kanalen worden gebruikt om stereosignalen te verwerken. Als de ingangsrouting op standaard is ingesteld, worden de ingangssignalen van ST IN-aansluitingen 1–4 toegewezen aan deze kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 42 • ON (aan/uit) Hiermee wordt het ingangskanaal in- of uitgeschakeld. Als het kanaal is uitgeschakeld, wordt het gedempt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • PAN Hiermee wordt de panregeling aangepast van het signaal dat van het ingangskanaal naar de STEREO- bus wordt verzonden.
 • Page 43: Gedeelte Ad In

  Het gedeelte AD IN converteert de signalen die worden ingevoerd via de INPUT-aansluitingen 1–48 en ST IN- aansluitingen 1–4 van het achterpaneel naar AD en verstuurt ze naar het gedeelte ingangsrouting. De structuur van dit gedeelte verschilt tussen het model PM5D en het model PM5D-RH. Model PM5D...
 • Page 44: De Ingangsgevoeligheid En Fantoomvoeding (+48 V) Van De Voorversterkers Regelen

  (+48 V) wel of niet wordt gebruikt. Opmerking • Op het model PM5D-RH en de DSP5D kunnen de voorversterkers ook worden ingesteld met de functie HA/ INSERT van het scherm CH 1-24, het scherm CH 25-48 of het scherm ST IN/FX RTN ( ➥...
 • Page 45: Input Channel Strip

  FADER MODE ( ➥ p. 149) een DSP5D-laag te selecteren. CH 1-24-laag CH 25-48-laag Items in de INPUT channel strip PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A [CH 1-24]/[CH 25-48]-toetsen Met deze toetsen selecteert u de laag (CH 1-24 of CH 25-48) gecontroleerd door de INPUT channel strip.
 • Page 46 De led van de mute-groep waaraan het ingangskanaal is toegewezen, licht op. P [RCL SAFE]/[MUTE SAFE]-leds De led voor recall safe of mute safe licht op als deze functies zijn geactiveerd voor het ingangskanaal. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 47: St In/Fx Rtn Channel Strip

  ( ➥ p. 148) of met de toets FADER MODE ( ➥ p. 149) een DSP5D-laag te selecteren. Items in de ST IN/FX RTN channel strip PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ST IN 1-4-laag FX RTN 1-4-laag A [ST IN 1-4]/[FX RTN 1-4]-toetsen Met deze toetsen selecteert u de laag die wordt bediend via de ST IN/FX RTN channel strip.
 • Page 48: Gedeelte Fader Flip/Encoder Mode

  D [GAIN/ATT]-toets Met deze toets selecteert u de ingangsgevoeligheid naar de interne voorversterker (uitsluitend op het model PM5D-RH) of naar de externe voorversterker of verzwakking onmiddellijk na de AD-conversie als de parameter gecontroleerd door de codeurs. De indicator van de codeurmodus geeft "HA" aan (als de ingangsgevoeligheid naar de voorversterker is geselecteerd) of "At"...
 • Page 49: Verschillende Manieren Om De Ingangskanalen Te Bedienen

  Verschillende manieren om de ingangskanalen te bedienen De functie van de codeurs selecteren Als de PM5D op standaard is ingesteld, controleren de codeurs van de INPUT en ST IN/FX RTN channel strip zendniveaus van MIX-bussen 1–24. U kunt de verschillende ENCODER MODE-toetsen echter gebruiken om een van de volgende functies te kiezen voor de codeurs.
 • Page 50: Een Signaal Versturen Van Een Ingangskanaal Naar De Stereo-Bus

  STEREO-bus ingeschakeld. Dan gaat de [TO ST]-led van de INPUT channel strip branden. Codeur STEREO [PAN] PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Verhoog de overeenkomstige fader van de INPUT channel strip. Het niveau van het ingangssignaal wordt aangegeven door de niveaumeter aan de rechterkant van de toets CH [ON].
 • Page 51: Het Signaal Versturen Via Het Ingangskanaal Naar Een Mix-Bus

  MIX-bus wordt gestuurd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Om het signaal uit te schakelen dat van een specifiek kanaal naar de MIX-bus wordt gestuurd, drukt u op de toets ENCODER [ON] voor dat kanaal om het kanaal uit te schakelen.
 • Page 52 MIX-bus in/uit. Ingangskanalen PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Om het signaal uit te schakelen dat van een specifiek kanaal naar de MIX-bus wordt Past het gestuurd, drukt u op de toets MIX [ON] om zendniveau aan het uit te schakelen.
 • Page 53: Paren Inschakelen/Uitschakelen

  Ingangskanalen die zijn gepaard, hebben gelinkte parameters (behalve de voorversterker, delay, pan, verzwakker en phase). Opmerking Als de PM5D in cascadeverbinding staat met de DSP5D, kunt u alleen paren maken binnen elk apart apparaat. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Horizontaal paren Hieronder wordt uitgelegd hoe u paren van aangrenzende oneven/even kanalen kunt maken of losmaken.
 • Page 54 [SHIFT] ingedrukt en drukt u op de toets [SEL] van een van de kanalen. Een venster zal u vragen of u het annuleren van het paren wilt bevestigen. Klik op de knop OK om het paren te annuleren. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 55: Bewerkingen Met Uitgangskanalen

  Het zenden van signalen van ingangskanalen naar MIX-bussen gebeurt via deze kanalen naar de MIX OUT-aansluitingen 1–24 of de STEREO/MATRIX-bussen. Als de uitgangsrouting op de standaardinstellingen is ingesteld, wijst de PM5D MIX-kanalen 1–24 toe aan MIX OUT-aansluitingen 1–24 en wijst de DSP5D MIX-kanalen 1–22 toe aan OMNI OUT- aansluitingen 1–22.
 • Page 56 Deze meter geeft het uitgangsniveau van het uitgangskanaal aan. Het niveaudetectiepunt kan worden gewijzigd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • MIX to STEREO (MIX-kanalen) Dit is een aan/uit-schakelaar voor het signaal dat van het MIX-kanaal naar de STEREO-bus wordt gezonden.
 • Page 57: Gedeelte Mix

  MIX in/uit. Als de toets [MIX SEND] is ingeschakeld, kunt u met de regelaars in het gedeelte MIX het zendniveau en de aan/uit-status bewerken PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding van het signaal dat wordt verzonden van het huidige geselecteerde ingangskanaal naar de MIX-bussen.
 • Page 58 MIX-codeurs 1–24 respectievelijk de zendniveaus aan van de MIX-kanalen aan de huidige geselecteerde MATRIX-bus. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Draai, terwijl u de toets MATRIX [SEL] ingedrukt houdt, aan de MIX-codeurs 1–24 om het niveau aan te passen van het signaal dat wordt verzonden van elk MIX-kanaal naar de huidig geselecteerde MATRIX-bus.
 • Page 59 SELECTED CHANNEL in. Toets [TO STEREO] Codeur STEREO [PAN] PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Om de pan aan te passen van het signaal dat wordt verzonden van het MIX-kanaal naar de STEREO-bus, drukt u op de toets MIX [SEL] van...
 • Page 60 SEND PAN MIX-bus 1/2 INPUT CHANNEL FADER MIX1/2 (VARI) LEVEL PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Uitgangssignalen van MIX-kanalen • Als MIX-kanalen niet zijn gekoppeld Als de toets [MIX MASTER] is ingeschakeld, passen de MIX-codeurs het uitgangsniveau van de overeenkomstige MIX-kanalen aan.
 • Page 61: Stereo A/B Channel Strip

  Met de STEREO A/B channel strip kunt u de signalen van de STEREO A/B-kanalen naar de MATRIX-bus zenden en het uitgangsniveau van de STEREO A/B-kanalen aanpassen. Items in de STEREO A/B channel strip PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A [TO MATRIX]-led Deze led licht op als er een signaal wordt verzonden van het STEREO-kanaal naar de MATRIX-bus.
 • Page 62: Handelingen In De Stereo A/B Channel Strip

  Het is echter ook mogelijk om het STEREO B-kanaal als middenkanaal te gebruiken voor de driekanaals L/C/R-weergave ( ➥ p. 222, 267). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Signalen van de STEREO A/B-kanalen naar MATRIX-bussen versturen U kunt als volgt het signaal van de STEREO A/B-kanalen naar de MATRIX-bussen zenden.
 • Page 63: Gedeelte Matrix

  Zorg ervoor dat de geschikte signalen worden verzonden van de MIX-kanalen of STEREO A/ B-kanalen naar de MATRIX-bussen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Druk in het gedeelte MATRIX op de MATRIX [ON]-knoppen om het (de) gewenste MATRIX- kana(a)l(en) in te schakelen.
 • Page 64 Raadpleeg p. 62 voor meer informatie over het zenden van het signaal van het STEREO A- of B-kanaal naar alle MATRIX-bussen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Uitgangssignalen van MATRIX-kanalen • Als MATRIX-kanalen niet zijn gekoppeld De MATRIX-codeurs passen het uitgangsniveau van het overeenkomstige MATRIX-kanaal aan.
 • Page 65: Het Gedeelte Selected Channel Gebruiken

  (Voor meer informatie over DCA-groepen en mute-groepen ➥ p. 82, 83) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A Toetsen DCA [1]–[8] Deze toetsen wijzen het geselecteerde kanaal toe aan DCA-groepen 1–8. De led van de toets voor de toegewezen DCA-groep(en) gaat branden.
 • Page 66: Channel Select

  • De gegevens in het buffergeheugen gaan verloren bij uitschakeling van het apparaat. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F Toets CH [DEC] G Toets CH [INC] De toets CH [DEC] verlaagt het huidige geselecteerde kanaalnummer en de toets CH [INC] verhoogt het.
 • Page 67: Gain/Attenuation/Ø (Versterking / Verzwakking / Fase)

  • Toets [GAIN/ATT] brandt (Versterking) De codeur wijzigt de ingangsgevoeligheid van de interne voorversterker verbonden aan het ingangskanaal (alleen PM5D-RH en DSP5D) of van een externe voorversterker die het speciale protocol ondersteunt (Yamaha AD8HR, AD824, enz.). Het aanpassingsbereik gaat van +10 tot –62.
 • Page 68: Stereo

  MIX-kanaal STEREO A/B-kanalen Geen functie. MATRIX-kanaal PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding COMPRESSOR Hier kunt u de compressorparameters voor het geselecteerde kanaal bewerken. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als een ander kanaal dan een FX RTN-kanaal is geselecteerd.
 • Page 69: Hpf (High Pass Filter)

  Voor MIX-kanalen en STEREO A/B- kanalen kan dit bepaald worden voor UPPER en LOWER waardoor u shelving of filteren tweemaal kunt toepassen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Ingangskanalen voorzien ook een HPF die onafhankelijk werkt van de vierbands EQ.
 • Page 70: Handelingen In Het Gedeelte Selected Channel

  C H 1 indicator De naam van het geselec- teerde kanaal PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding H Codeur EQ [GAIN] Past de hoeveelheid versterking/verzwakking aan van elke band. I Toets [ Als deze toets is ingeschakeld, wordt het overeenkomstige LOW-band EQ-type overgeschakeld naar een shelving-type.
 • Page 71: Werking Van De Compressor

  U kunt op de volgende manier het gedeelte SELECTED CHANNEL gebruiken om de interne compressor te bedienen. Opmerking De PM5D voorziet vier soorten ingebouwde compressors; COMP (compressor), EXPANDER (expander), COMPANDER H (hard compander) en COMPANDER Q (soft compander). Deze vier werken op verschillende manieren. Dit betekent dat...
 • Page 72: Werking Van De Gate

  U kunt op de volgende manier het gedeelte SELECTED CHANNEL gebruiken om de interne gate te bedienen. Opmerking De PM5D voorziet twee soorten ingebouwde gates: GATE en DUCKING. Deze werken op verschillende manieren. Dit betekent dat u gate-instellingen van het gewenste type uit de gate-bibliotheek moet laden en vervolgens de parameters naar wens bewerken als u een gate wilt gebruiken.
 • Page 73: Werking Van Eq/Hpf

  Codeur EQ [Q] Codeur EQ [GAIN] Toets EQ [ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Zorg ervoor dat de toets [GAIN/ATT] van het gedeelte SELECTED CHANNEL niet meer brandt en gebruik de codeur [GAIN/ATT] om het niveau te verlagen als het ingangssignaal...
 • Page 74: Handelingen Met Input Patch / Output Patch

  De instellingen voor input patch wijzigen In het gedeelte input patch kunt u ingangspoorten aan ingangskanalen toewijzen. In de standaardinstellingen van de PM5D wijzen de instellingen voor input patch de volgende signalen aan ingangskanalen toe. Ingangssignalen van INPUT- Ingangskanalen 1–48 aansluitingen 1–48...
 • Page 75: De Instellingen Voor Output Patch Wijzigen

  De instellingen voor output patch wijzigen In het gedeelte output patch kunt u uitgangspoorten aan uitgangskanalen toewijzen. In de standaardinstellingen van de PM5D worden MIX-kanalen 1–24 toegewezen aan MIX OUT-aansluitingen 1–24. Andere uitgangskanalen worden steeds aan de volgende uitgangsaansluitingen gekoppeld.
 • Page 76 Talkback output OSC OUT Oscillator output Opmerking De CUE L/R-kanalen van de PM5D zijn niet beschikbaar. Bij de DSP5D zijn de MONITOR L/R/C-kanalen niet beschikbaar. Klik op de plaats in het raster waar de gewenste patch-bron en patch-bestemming elkaar kruisen.
 • Page 77: Een Extern Apparaat In Een Kanaal Tussenvoegen

  Gewoonlijk is het aanbevolen om het externe apparaat als een word clock slave in te stellen en het op de word clock van de PM5D af te stemmen. (Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het instellen van uw apparaat als een word clock slave.)
 • Page 78: De Insert-Out En Insert-In Toewijzen

  Hierdoor wordt de GEQ-module met hetzelfde nummer in dit kanaal ingevoegd. (Zie ➥ p. 118 voor meer informatie over de grafische EQ) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik rechts van het scherm in het raster waar de ingangspoort aangesloten op uw extern apparaat en het gewenste kanaal elkaar kruisen.
 • Page 79 Als u AD IN als de insert-in hebt geselecteerd of als u een sleuf hebt geselecteerd waarop een externe voorversterker is aangesloten die het speciale protocol ondersteunt (Yamaha AD8HR, AD824), bepaal dan instellingen voor de voorversterker indien nodig (➥ p. 44).
 • Page 80: Het Signaal Van Een Ingangskanaal Rechtstreeks Uitvoeren

  DIRECT OUT ON/OFF in het scherm INSERT/DIRECT OUT inschakelt zoals hieronder beschreven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Druk meermaals op de toets INPUT [PATCH] om toegang te krijgen tot het scherm INSERT/ DIRECT OUT POINT (functie INPUT PATCH) dat hieronder wordt weergegeven.
 • Page 81: Groeperen En Linken

  Terwijl deze toets knippert, kunt u de toets [CUE] van elk kanaal gebruiken om dat kanaal aan de huidige geselecteerde mute-groep toe te wijzen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Items in de DCA-strip De DCA-strip dient om DCA-groepen 1–8 te bedienen.
 • Page 82: Dca-Groepen Gebruiken

  DCA-toewijzingsleds Toetsen DCA [1]–[8] Selecteer op dezelfde manier de DCA- groep(en) voor andere kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ De kanalen selecteren die bij een bepaalde DCA-groep horen Druk in het gedeelte ASSIGN MODE op de toets ASSIGN MODE [DCA].
 • Page 83: Dca-Groepen Bedienen

  Als u een ingangskanaal selecteert, gaat de overeenkomstige mute-toewijzingsled in de channel strip ook branden. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gebruik de faders van de channel strip om de relatieve niveaus tussen de kanalen aan te passen die horen bij de DCA-groep die u wilt gebruiken.
 • Page 84: Mute-Groepen Bedienen

  • Als de knop DIRECT RECALL is ingeschakeld, De toetsen SCENE MEMORY [1]–[8] roepen meteen de scene op die aan elke toets is toegewezen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Als de knop MUTE MASTER is ingeschakeld, De toetsen SCENE MEMORY [1]–[8] schakelen het dempen voor mute-groepen 1–8 in/uit.
 • Page 85: Eq Link En Compressor Link Gebruiken

  • Scherm COMP LINK ASSIGN van de functie INPUT DCA/GROUP Compressor link-groepen (1–8) voor ingangskanalen toewijzen COMP LINK ASSIGN PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Scherm EQ LINK ASSIGN van de functie OUTPUT DCA/GROUP EQ link-groepen (A–F) voor uitgangskanalen toewijzen EQ LINK ASSIGN •...
 • Page 86 Instellingen voor linkgroepen worden als deel van de scene opgeslagen. Opmerking De knop STEREO LINK en KEY IN SOURCE-instellingen worden niet gelinkt, zelfs voor kanalen die bij dezelfde compressor link-groep horen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 87: Scenegeheugen

  Over scenes De PM5D kan de huidige status van zijn mixparameters als een "scene" opslaan en oproepen. Aan scenes wordt een scenenummer toegewezen van 000 tot 500. Scene 000 is een alleen lezen-bestand en kan niet worden overschreven. Andere scenenummers kunnen vrij worden overschreven.
 • Page 88: Items In Het Gedeelte Scene Memory

  Als u een scene in deze modus oproept, worden de mixparameterwaarden van deze scene weergegeven op het paneel van de PM5D, terwijl de interne signaalverwerking hetzelfde blijft als vóór het oproepen van de scene.
 • Page 89: Scenegeheugens Gebruiken

  SCENE MEMORY [PREVIEW] in het gedeelte SCENE MEMORY uitgeschakeld (donker) is. (Als de toets ingeschakeld is, schakelt u deze uit.) Gebruik de paneelregelaars van de PM5D om de mixparameters zoals gewenst in te stellen. Gebruik de SCENE MEMORY-toetsen [π]/[†] om de opslaglocatie van het scenenummer te selecteren.
 • Page 90: Een Scene Oproepen

  Als u een scene in deze modus oproept, worden de instellingen van de zojuist opgeroepen scene weergegeven op het paneel van de PM5D, terwijl de interne signaalverwerking hetzelfde blijft als vóór het oproepen van de scene.
 • Page 91: De Functie Auto Store Gebruiken

  De functie Auto Store gebruiken Als u onder de standaardinstellingen van de PM5D op de toets SCENE MEMORY [STORE] drukt, wordt het venster SCENE STORE geopend, waar u de scene een naam kunt geven en opslaan. Als u de functie Automatisch opslaan inschakelt, kunt u opslaan door gewoon tweemaal op de toets SCENE MEMORY [STORE] te drukken.
 • Page 92: De Functie Selective Recall Gebruiken

  De knoppen in het scherm komen als volgt overeen met de parameters en kanalen: PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Ingangskanalen / uitgangskanalen A SAFE ON/OFF RECALL ON/OFF De functies en namen van deze knoppen zijn afhankelijk van de huidig geselecteerde SELECTION MODE.
 • Page 93 Deze knop geeft aan of de aan/uit-status van de toets Mute Master wordt uitgesloten van oproephandelingen (of kan worden opgeroepen). C MIDI REMOTE (alleen PM5D) Deze knoppen geven aan of MIDI remote layers A–D worden uitgesloten van oproephandelingen (of kunnen worden opgeroepen).
 • Page 94: De Functie Recall Safe Gebruiken

  SETUP-geheugen (dit wordt niet beïnvloed door het laden van geheugenkaarten) ( ➥ p. 182). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Als u wilt dat het paneel de functie Recall Safe voor een kanaal in- of uitschakelt, gebruikt u...
 • Page 95: De Functie Fade Gebruiken

  (Of klik op de knoppen rechts en links van het vakje.) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Fade-tijd Als de numerieke waarde wordt weergegeven in lichtblauw als u bovenstaande handelingen uitvoert, geeft dit aan dat er een offsettijd is opgegeven voor het overeenkomstige kanaal.
 • Page 96: De Functie Tracking Recall Gebruiken

  MIX-kanalen 1–24, de MATRIX-kanalen 1–8, de DCA-groepen 7/8 en de STEREO A/B-kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik in de rij knoppen boven de faders in het Knop OFFSET LOCK scherm om de knoppen van de kanalen in te schakelen waarvoor u de functie Tracking Recall wilt inschakelen.
 • Page 97: De Functie Global Paste Gebruiken

  De inhoud weergegeven in het gedeelte CURRENT SCENE is afhankelijk van wat u in het gedeelte PASTE MODE selecteert. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Als PASTE MODE = INPUT Selecteer ingangskanalen in het linkergedeelte en parameters in het rechtergedeelte. (Voor details over de parameters ➥...
 • Page 98 (gesorteerd op nummer), de knop SCENE TITLE (gesorteerd op scenetitel) of de knop TIME STAMP (gesorteerd op datum waarop de scene is opgeslagen). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik op de knop PASTE. De geselecteerde items van de huidige scene worden in de scene(s) van het geheugen geplakt.
 • Page 99: Monitor En Cue

  Monitor en Cue In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de Monitor- en Cue-functies van de PM5D. Over de gedeelten MONITOR en CUE Het gedeelte MONITOR verzendt het geselecteerde signaal als de afluisterbron naar de MONITOR OUT- aansluitingen. U kunt de volgende signalen als afluisterbron selecteren.
 • Page 100: De Monitor-Functie Gebruiken

  Schakelt het signaal om dat in het metergedeelte of in de display wordt weergegeven. De Monitor-functie gebruiken Items in het gedeelte MONITOR PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • DIM (dimmer) Verzwakt het monitor/cue-signaal met een vaste waarde. • OUT ATT. (uitgangsverzwakker) Verzwakt/versterkt het monitor/cue-signaal.
 • Page 101: Een Signaal Afluisteren

  In het scherm MONITOR kunt u ook instellingen bepalen voor vertraging van het afluistersignaal, insert-out/in en dimmer ( ➥ p. 238). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gebruik de toetsen van het gedeelte MONITOR om de afluisterbron te selecteren uit de volgende lijst.
 • Page 102: De Cue-/Solofuncties Gebruiken

  PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Over de modus CUE en de modus SOLO Met de PM5D kunt u de modus SOLO of de modus CUE selecteren als u de toets [CUE] gebruikt om signalen af te luisteren. Gebruik de toets [SOLO] in het gedeelte CUE van het paneel om de modus te wijzigen.
 • Page 103: Cue- En Sologroepen

  Cue- en sologroepen De cue- en solosignalen van de PM5D kunnen in de volgende vier groepen worden ingedeeld. • INPUT CUE-groep Deze groep bestaat uit de cue-/solosignalen van ingangskanalen. Deze groep wordt actief als er op een [CUE]-toets van een ingangskanaal, ST IN-kanaal of FX RTN-kanaal wordt gedrukt om hem in te schakelen.
 • Page 104: De Cue-Functie Gebruiken

  • Als u op de toets [CUE] van een gekoppeld kanaal drukt, worden beide kanalen ingeschakeld. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Zorg ervoor dat de toets [SOLO] in het gedeelte CUE uitgeschakeld is. Druk op de toets [CUE] van een kanaal of DCA- groep dat/die u wenst te gebruiken om hem in te schakelen.
 • Page 105: Talkback En Oscillator

  De signaalbaan in de gedeelten TALKBACK/OSCILLATOR is als volgt: PM5D DSP5D Items in de gedeelten TALKBACK/ OSCILLATOR PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A TALKBACK-aansluiting Dit is een gebalanceerde XLR-3-31-aansluiting waarop een talkback-microfoon kan worden aangesloten. U kunt instellingen bepalen in de display om een +48V fantoomvoeding aan deze aansluiting te leveren.
 • Page 106: Talkback Gebruiken

  OUTPUT PATCH en koppel talkback aan de aansluiting die u als rechtstreekse uitgang wilt gebruiken. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Druk op de toets TALKBACK [ON] in het gedeelte TALKBACK van het paneel om talkback in te schakelen.
 • Page 107: De Oscillator Gebruiken

  De oscillator gebruiken De PM5D is uitgerust met een testoscillator. Door het uitvoeren van het oscillatorsignaal naar de gewenste bus kunt u de werking van aangesloten toestellen controleren of de akoestiek van een ruimte testen. Druk herhaaldelijk op de toets [MON/CUE] in het gedeelte DISPLAY ACCESS totdat het scherm OSCILLATOR verschijnt.
 • Page 108: Meters

  RTN/ST IN] 25-48 MIX-kanalen Toets [MIX/MATRIX] 1–24 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A INPUT/MIX-meters Afhankelijk van de toets waarop u drukt, geven deze meters de ingangsniveaus van de ingangskanalen 1–24 of 25–48 of de uitgangsniveaus van de MIX-kanalen 1–24 weer.
 • Page 109: Het Meetpunt Wijzigen

  Onmiddellijk vóór de fader POST FADER Onmiddellijk na de fader POST ON Onmiddellijk na de toets [ON] PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Het meetpunt opgeven voor uitgangskanalen U geeft het meetpunt voor uitgangskanalen, MONITOR- kanalen en de CUE-bus als volgt op: De instelling voor het meetpunt van de CUE-bus is niet afhankelijk van de andere uitgangskanalen.
 • Page 110: De Versterkingsreductie Van De Interne Poorten En Compressors Bekijken

  Voor meer uitleg over de items weergegeven in het scherm, raadpleegt u de uitleg over het scherm INPUT GR in het gedeelte Naslagwerk (➥ p. 233). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De versterkingsreductie van de uitgangskanalen bekijken Om de hoeveelheid versterkingsreductie te bekijken die...
 • Page 111: Effecten

  Dit hoofdstuk legt de functionaliteit en bediening van de interne effecten van de PM5D uit. Over de interne effecten De PM5D bevat acht modules voor interne effecten. Voor elke module kunt u een van de 55 effecttypen kiezen die de module gebruikt.
 • Page 112: Een Intern Effect Via Een Mix-Bus Gebruiken

  EFFECT PARAM De effectmodule die u gebruikt Gedeelte INPUT Knop MIX BALANCE PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Zorg ervoor dat het vak linksboven in het scherm EFFECT 1 aangeeft. In dit vak kunt u de effectmodule die u wilt bedienen, selecteren.
 • Page 113: Een Intern Effect In Een Kanaal Tussenvoegen

  R CH om de insert-in van het andere kanaal op dezelfde manier toe te wijzen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Druk op de toets [ON] van FX RTN-kanaal 1 in de FX RTN channel strip om deze in te schakelen.
 • Page 114: Basisbediening Van Het Effectenscherm

  Dit gedeelte legt uit hoe u bibliotheekgegevens kunt opslaan en oproepen, en hoe u effectparameters kunt bewerken. Opmerking Gegevens die werden aangemaakt door versies voorafgaand aan de PM5D V2.0 kunnen in de PM5D V2.0 of de DSP5D worden geladen. U moet echter bibliotheeknummer 55 naar 56 of hoger verplaatsen vóór het laden. In de versie PM5D V2.0 of hoger wordt het bibliotheeknummer 55 verwijderd.
 • Page 115: De Effectparameters Bewerken

  De instellingen van individuele effecten kunnen ook in de effectbibliotheek worden opgeslagen, onafhankelijk van het scenegeheugen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Instellingen in de effectbibliotheek opslaan U kunt de parameterinstellingen als volgt in de effectbibliotheek opslaan.
 • Page 116: De Functie Tap Tempo Gebruiken

  "Delay geselecteerd. EFFECT PARAM Knop TAP TEMPO PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gebruik het tekenpalet om een naam toe te wijzen aan het bibliotheekitem. Zie p. 30 voor meer informatie over het gebruik van het tekenpalet.
 • Page 117: Het Effect Freeze Gebruiken

  Raadpleeg de appendices achterin deze handleiding voor meer uitleg over de parameters ( ➥ p. 332). Klik op de knop PLAY om de opgenomen sample af te spelen. Opmerking Zodra u stopt wordt de sample gewist. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 118: Grafische Eq En Parametrische Eq

  EQ gebruikt. Routing van de GEQ-modules De GEQ-module die in de PM5D is ingebouwd, kan in de insert-out/in van het gewenste kanaal worden tussengevoegd. Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe u de GEQ-module kunt tussenvoegen in het STEREO A-kanaal.
 • Page 119: De Geq-Modules Uitbreiden

  De GEQ-modules uitbreiden De GEQ-modules die bij de PM5D worden voorzien, kunnen tot een maximum van 20 modules worden uitgebreid door de acht interne effecten nieuwe toewijzingen te geven. Druk in het gedeelte DISPLAY ACCESS herhaaldelijk op de toets [GEQ] om toegang te krijgen tot het scherm GEQ ASSIGN.
 • Page 120: De Grafische Eq Bedienen Via Het Gedeelte Dca

  GEQ PARAM Knop GEQ/PEQ Vak MODULE Gedeelte ASSIGN TO FADERS PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik op de knoppen het vak MODULE om de GEQ-module die u wilt gebruiken te selecteren. Zorg er op dit moment voor dat de knop GEQ ON/ OFF is ingeschakeld.
 • Page 121: Basisbediening Van De Parametrische Eq

  GEQ PARAM Knop GEQ/PEQ Vak MODULE Knop EQ ON/OFF PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Druk op de toets FADER MODE [DCA] of klik op de knop OFF in het gedeelte ASSIGN TO FADERS als u klaar bent met de bediening van de grafische EQ met behulp van de DCA-faders.
 • Page 122: De Parametrische Eq Bedienen Via Het Gedeelte Selected Channel

  Raadpleeg p. 65 voor meer informatie over het gebruik van het gedeelte SELECTED CHANNEL. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • De instellingen van de GEQ-module worden als deel van de scene opgeslagen. U kunt ook de gewenste instellingen van de GEQ-module opslaan in een bibliotheek.
 • Page 123: Afstandsbesturing

  Afstandsbesturing Dit hoofdstuk legt uit hoe u MIDI of GPI kunt gebruiken om de parameters van de PM5D via een extern apparaat te bedienen of, omgekeerd, hoe u de PM5D kunt gebruiken om externe apparaten te bedienen. MIDI op de PM5D De PM5D kan MIDI gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.
 • Page 124 SINGLE (modus Single) is geselecteerd als de modus voor verzending/ontvangst van programmawijzigingen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De MIDI-poort en het MIDI-kanaal die voor de verzending/ ontvangst van de programmawijzigingen worden gebruikt, kunnen ook in het scherm MIDI SETUP worden bepaald ( ➥...
 • Page 125: Programmawijzigingen Gebruiken Om Events Te Regelen

  U kunt MIDI-besturingswijzigingsberichten gebruiken om specifieke events (handelingen met fader/codeur, in-/uitschakelen van toetsen, enz.) op de PM5D te besturen. Met behulp van deze mogelijkheid kunt u handelingen met faders en toetsen op een MIDI-sequencer of ander extern apparaat opnemen en deze gegevens later afspelen.
 • Page 126 TABLE [SINGLE] of NRPN is geselecteerd als de methode voor verzending/ontvangst van besturingswijzigingen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De MIDI-poort en het MIDI-kanaal die voor de verzending/ ontvangst van de besturingswijzigingen worden gebruikt, kunnen ook in het scherm MIDI SETUP worden bepaald ( ➥...
 • Page 127: De Functie Midi Remote Gebruiken

  Indien gewenst kunt u instellen dat een waarde binnen het bericht varieert volgens de bewegingen van de regelaar. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MIDI-berichten toewijzen aan controllers U kunt op de volgende manier de MIDI-poort bepalen die door de functie MIDI Remote wordt gebruikt en een MIDI- bericht toewijzen aan het gewenste MIDI Remote-kanaal.
 • Page 128 Het onderste deel van het scherm MIDI REMOTE bevat MIDI-berichtvakken waarmee u een MIDI- bericht kunt toewijzen aan de toets ENCODER [ON], codeur, toets CH [ON] en fader. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Knop LATCH MIDI-berichtvak U kunt een MIDI-bericht aan een regelaar toewijzen op de volgende drie manieren.
 • Page 129 PASTE om een bericht van één regelaar naar een andere bank of regelaar te kopiëren. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Klik op de knop OK als u klaar bent met het invoeren van gegevens in het venster MIDI REMOTE SETUP.
 • Page 130 LEARN is ingeschakeld, wordt het laatst ontvangen bericht gebruikt. Als de statusbyte bij het laatste bericht wordt weggelaten, wordt de juiste statusbyte voorzien. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Wijs op dezelfde manier berichten toe aan andere MIDI Remote-kanalen of banken.
 • Page 131: De Midi Remote-Kanalen Gebruiken

  ST IN/FX RTN wijzigen in het overeenkomstige MIDI Remote-kanaal. Modusgedeelte INPUT CH- codeur/fader laag PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Bedien de juiste channel strip. MIDI-berichten worden vanaf de overeenkomstige MIDI-poort verzonden. Schakel de knoppen ASSIGN TO CH STRIP SECTION uit om de functie MIDI Remote uit te schakelen.
 • Page 132: Midi-Events Verzenden Als U Tussen Scenes Schakelt

  U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om tussen programma's te wisselen op een externe MIDI-compatibele effectprocessor als de scene wijzigt. Sluit de MIDI OUT-aansluiting van de PM5D aan op de MIDI IN-aansluiting van het externe apparaat.
 • Page 133: Gpi (General Purpose Interface) Gebruiken

  GPI IN-poorten en twaalf GPI OUT-poorten. U kunt bijvoorbeeld een externe schakelaar of joystick gebruiken om de parameters van de PM5D te besturen of, omgekeerd, de toetsen en faders van de PM5D gebruiken om besturingssignalen naar een extern apparaat te verzenden.
 • Page 134 (Als de balk niet wordt getoond, is het voltage geaard; als de balk helemaal aan de rechterrand staat, is het voltage hoog.) De voltagewaarde waarbij de PM5D High of Low Level detecteert, kan worden aangepast overeenkomstig de externe regelaar (behalve voor externe schakelaars) die u gebruikt ( ➥...
 • Page 135: De Gpi In-Poorten Kalibreren

  (Bij besturing van een voortdurend wijzigende parameter worden de maximum- en minimumwaarde van die parameter op deze referentiewaarden gericht.) De resultaten van de kalibratie zijn van toepassing op alle scenes. Ze worden zelfs bewaard als de PM5D wordt uitgeschakeld. links en rechts blijft.
 • Page 136: Gpi Out Gebruiken

  (meerdere selecties zijn toegelaten). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ FADER START Een faderhandeling op de PM5D is de trigger voor het uitvoeren van een signaal via de GPI OUT-poort. Om de instelling te bewerken, klikt u op de knop...
 • Page 137 ❏ USER DEFINED KEYS Gebruik van een door de gebruiker gedefinieerde toets op de PM5D is de trigger voor het uitvoeren van een signaal via de GPI OUT-poort. Om de instelling te bewerken, klik op de knop linkerkant om het venster GPI OUT PORT ASSIGN te openen, selecteer uit de lijst de door de gebruiker gedefinieerde bank (A–D) en nummer (1–25) en kies de...
 • Page 138: Geheugenkaarten Gebruiken

  Bestanden opslaan op een geheugenkaart U kunt afzonderlijke gegevens (of alle gegevens) van de PM5D/DSP5D als volgt op een geheugenkaart opslaan. Als de PM5D en de DSP5D via een cascadeverbinding zijn gekoppeld, kunnen de instellingen van elk apparaat achtereenvolgens worden opgeslagen met één enkele handeling.
 • Page 139 Als het bestand een directory onder het huidige niveau bevat, zal de kolom TYPE "[DIR]" aangeven. Een directory onder het huidige niveau PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Om naar een lagere directory te gaan, klikt u op de directorylijn om ze te selecteren (die lijn zal naar het...
 • Page 140: Bestanden Van Een Geheugenkaart Laden

  Bestanden van een geheugenkaart laden Hieronder wordt uitgelegd hoe u gegevens van een geheugenkaart in de PM5D/PM5D kunt laden. Plaats de geheugenkaart met de gegevens die u wilt laden in de geheugenkaartsleuf op het voorpaneel van de PM5D.
 • Page 141 CSV IMPORT en duidt het scherm aan of de directory CSV- bestanden bevat. Als u vervolgens een bestand selecteert dat door de PM5D kan worden gelezen en dat geen CSV- bestand is, zal de modus automatisch overschakelen naar BASIC.
 • Page 142: Surround-Panregeling

  (Gebruik de muis, de toets CURSOR [√]/[®]/[π]/[†] of de MIX-codeurs, enz. om het surround-panbeeld te verplaatsen.) Met de PM5D kunt u kiezen tussen de volgende drie surroundmodi, afhankelijk van het aantal kanalen in uw surroundomgeving.
 • Page 143: Busconfiguratie En -Besturing In Surroundmodus

  6.1 kan., is de signaalbaan van de surround-panregeling als volgt. Ingangskanaal 1 Ingangskanaal 2 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De werking van het gedeelte MIX Als een surroundmodus is geselecteerd, werken de MIX- codeurs die aan de surroundbussen zijn toegewezen anders dan normaal.
 • Page 144: Basisinstellingen Voor Surroundbussen

  Als u op een knop klikt, verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd om het wijzigen van de surroundmodus te bevestigen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A Uitgangsniveau Deze codeurs passen het uitgangsniveau van elk surroundkanaal aan. Klik op de knop OK om de surroundmodus die u hebt geselecteerd in te schakelen.
 • Page 145: Surround-Panregeling Besturen

  Knop STEREO LINK Pan-knoppen Knoppen SURROUND BUS ON/OFF Raster surround-panregeling PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Laat in het gedeelte MIX de toets [MIX MASTER] oplichten en schakel de MIX [ON]- toetsen in van alle MIX-bussen die als surroundbussen worden gebruikt.
 • Page 146 Beweging voor↔achter van het oneven kanaal wordt gekoppeld aan beweging links↔rechts van het even kanaal. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Stel andere parameters in zoals gewenst. In het scherm SURR PARAM kunt u ook de volgende parameters bewerken. • Divergentie...
 • Page 147: Opmerkingen Over Surround-Panregeling

  ALL in het gedeelte CURRENT SCENE van het scherm GLOBAL PASTE ingeschakeld zijn (functie SCENE). Daarbij worden de instellingen van het gedeelte STEREO LINK ook geplakt als twee aangrenzende kanalen worden geselecteerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Bediening...
 • Page 148: Andere Functies

  Andere functies Andere functies In dit hoofdstuk worden andere functionaliteiten van de PM5D uitgelegd, die niet in de andere hoofdstukken worden behandeld. Door de gebruiker gedefinieerde toetsen gebruiken U kunt de gewenste functies aan de door de gebruiker gedefinieerde toetsen toewijzen in het gedeelte USER DEFINED van het bedieningspaneel en op deze toetsen drukken om de gedefinieerde functie uit te voeren.
 • Page 149: Functies Toegewezen Aan De Door De Gebruiker Gedefinieerde Toetsen Uitvoeren

  STEREO A/B channel strip. B Toets FADER MODE [DCA] Als deze toets is ingeschakeld, bedienen DCA-faders 1–8 DCA-groepen 1–8. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Functies toegewezen aan de door de gebruiker gedefinieerde toetsen uitvoeren U gebruikt de toetsen USER DEFINED [1]–[25] als volgt...
 • Page 150: De Laag Van Het Gedeelte Fader Mode Wisselen

  (1–3). Kanalen van de momenteel geselecteerde machine worden toegewezen aan de kanalen waarvoor geen machine-id wordt weergegeven. MONITOR en CUE staan echter vast op PM5D (#1). Gebruik desgewenst het vak MACHINE ID dat overeenkomt met de laag (A–F) die u wilt besturen om de machine te selecteren die via het paneel zal worden bestuurd.
 • Page 151: De Pm5D Vergrendelen (Beveiligingsfuncties)

  De PM5D vergrendelen (Beveiligingsfuncties) De PM5D laat u toe om wijzigingen aan bepaalde parameters te voorkomen (Parameter Lock), het laden van bestanden uit te schakelen (Load Lock) of de bediening van de console te verhinderen (Console Lock). Hiermee kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een onbevoegde persoon de console bedient terwijl de engineer een pauze neemt.
 • Page 152: Parameter Lock Of Console Lock Gebruiken

  Dit betekent dat u, als u het systeemwachtwoord vergeet, Parameter Lock of Console Lock niet kunt tenietdoen, behalve door het volledige geheugen van de PM5D te formatteren ( ➥ p. 160). Let op dat u het systeemwachtwoord niet verliest. Gedeelte Bediening...
 • Page 153: Cascadeverbindingen Gebruiken

  Cascadeverbindingen gebruiken U kunt bussen delen via cascadeverbinding van een PM5D en een DSP5D, meerdere PM5D-apparaten (maximum vier) of een PM5D met een externe mixer (Yamaha DM2000/02R96, enz.). Wanneer meerdere PM5D/DSP5D-apparaten in cascadeverbinding staan, kunnen ook handelingen als een scene opslaan/terugroepen, cue/solo en dimmer worden gekoppeld.
 • Page 154: Basisinstellingen Voor Cascadeverbinding

  PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Basisinstellingen voor cascadeverbinding Hieronder vindt u uitleg over de basisinstellingen die nodig zijn voor de cascadeverbinding van de PM5D en DSP5D en wanneer u twee PM5D-apparaten bidirectioneel in cascadeverbinding plaatst. TX RX TX RX ❏...
 • Page 155 (maximum 16 bussen) *1. Gekoppelde parameters worden in het scherm CASCADE bepaald. Selecteer in het veld CASCADE TO "PM5D" of "----" (zenden uitgeschakeld) als het externe apparaat waarnaar signalen worden gezonden via de PM5D langs de cascadeverbinding. Zorg ervoor dan "CASCADE IN" is geselecteerd voor het veld CASCADE IN PORT SELECT en "CASCADE OUT"...
 • Page 156: De Bussen Voor Cascadeverbinding Selecteren

  Als "PM5D" of "DM2000/02R96" is geselecteerd als het andere in cascade verbonden apparaat kan enkel "CASCADE IN" worden geselecteerd voor het veld CASCADE IN PORT SELECT. In het veld CASCADE OUT PORT SOURCE SELECT kunt u de uitgangskanalen van sleuven 1–4 en "CASCADE OUT"...
 • Page 157 • Merk op dat koppelingen alleen zijn ingeschakeld als de LINK-knoppen voor hetzelfde item zijn ingeschakeld voor zowel de cascade-master als de cascade-slave. • Als u drie of meer PM5D-apparaten in een ringnetwerk in cascadeverbinding hebt geplaatst, kunt u koppelen ook uitschakelen voor de cascade-master maar inschakelen tussen de cascade-slaves.
 • Page 158: De Pm5D Aansluiten Op Een Computer Via Usb

  De PM5D aansluiten op een computer via USB De toepassing PM5D Editor kan op een computer worden geïnstalleerd om de parameters van de PM5D te besturen, om een reservekopie te maken van de inhoud van het PM5D-geheugen of om de inhoud ervan te herstellen.
 • Page 159: De Dsp5D Aansluiten Op Een Computer Via Ethernet

  • De volgende procedure gaat uit van de veronderstelling dat het programma DSP5D Editor en het DME-N Network- stuurprogramma al correct zijn geïnstalleerd op de computer. Download het programma en het stuurprogramma van de Yamaha-website en installeer ze voordat u verdergaat. http://www.yamahaproaudio.com/ • Raadpleeg de gebruikershandleiding van DSP5D Editor voor meer informatie over instellingen als u alleen de DSP5D gebruikt.
 • Page 160: Het Interne Geheugen Van De Pm5D Initialiseren

  Het interne geheugen van de PM5D initialiseren Als er een fout optreedt in het interne geheugen van de PM5D of als u niet kunt terugkeren naar de normale werking omdat u het systeemwachtwoord bent vergeten, dient u de volgende procedure te gebruiken om het interne geheugen te initialiseren.
 • Page 161: De Faders En De Versterking Van De Ingangen/Uitgangen Wijzigen (Kalibratie)

  Klik op de knop OK in het venster. De kalibratie-instellingen worden toegepast en de PM5D start op in de normale modus. weggeschreven. Schakel het apparaat niet uit zolang deze PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding De faders kalibreren...
 • Page 162: De Analoge Ingangsversterking Aanpassen (Alleen Model Pm5D-Rh)

  Aangezien de ingangsniveaus van alle poorten zijn ingesteld om met elkaar overeen te komen bij verzending af-fabriek van de PM5D, hoeft u deze instellingen normaal niet te wijzigen. Opmerking • Aangezien deze op de optimale waarden zijn ingesteld in de fabriek, verschillen de standaardwaarden tussen de ingangspoorten.
 • Page 163: Informatie Op De Display

  Gedeelte Naslagwerk In het gedeelte Naslagwerk worden de functionaliteit en werking beschreven van alle schermen van de PM5D, onderverdeeld in vier hoofdgebieden: functiemenu, globale functies, uitvoerfuncties en invoerfuncties. Informatie op de display De volgende afbeelding is een typisch scherm van de PM5D.
 • Page 164: Hoofdgedeelte Van De Display

  B MACHINE ID Als de DSP5 een cascadeverbinding heeft, geeft dit het nummer 1–3 van de machine (PM5D of DSP5D) aan die wordt geregeld vanaf het paneel. U kunt ook de cursor verplaatsen en aan de [DATA]-encoder draaien om dit rechtstreeks te wijzigen.
 • Page 165: Functiemenu

  U kunt ook de cursor verplaatsen en aan de [DATA]-encoder draaien om dit rechtstreeks te wijzigen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Functiemenu Hier kunt u de functie selecteren die u in de display wilt weergeven. Deze werken op dezelfde manier als de toetsen van het gedeelte DISPLAY ACCESS.
 • Page 166: Algemene Functies

  Als u naar een ander effecttype wilt schakelen, roept u een effect dat het gewenste effecttype gebruikt op uit de effectenbibliotheek. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding C Input patch In dit vak kunt u de signaalbaan selecteren die naar de L/R-ingangskanalen van het interne effect wordt gepatcht.
 • Page 167 J LIBRARY Met deze knop hebt u toegang tot het scherm EFFECT LIBRARY voor het momenteel geselecteerde effect. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding K TEMPO-parameter Als een effect van het vertragingstype of modulatietype is geselecteerd, wordt hier de tempoparameter weergegeven.
 • Page 168: Effect Assign-Scherm

  L/R-ingangskanalen van het interne effect wordt gepatcht. U kunt in dit vak ook de signaalbaan rechtstreeks toewijzen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F Output patch In dit vak wordt de signaalbaan aangegeven die naar de L/R-uitgangskanalen van het interne effect wordt gepatcht.
 • Page 169: Effect Library-Scherm

  D Huidig effecttype Geeft het effecttype van het geselecteerde effect aan. E Uitgangsmeter Hiermee wordt het uitgangsniveau van het effect aangegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F Bibliotheekeffecttype Hiermee wordt het effecttype aangegeven van het in de lijst geselecteerde bibliotheekitem. G RECALL...
 • Page 170: Plug-In-Scherm

  30 seconden niet worden gebruikt. • De instellingen van de Y96K worden opgeslagen in de PM5D als u de scene opslaat. Als u in het verleden een scene hebt opgeslagen terwijl er een Y96K was geïnstalleerd en u die scene nogmaals opslaat zonder dat de Y96K is geïnstalleerd, blijven de eerdere Y96K-...
 • Page 171 • INS ST A (L/R) STEREO A-kanaal (L/R) insert in/out • INS ST B (L/R) STEREO B-kanaal (L/R) insert in/out • INS MON (L/R/C) (alleen PM5D) MONITOR-kanaal (L/R/C) insert in/out Opmerking • Als u hier het invoegdoel selecteert, worden insert in/out...
 • Page 172 Hiermee wordt het EQ-type geselecteerd. Schakel de knop TYPE I in om het algoritme te kiezen dat wordt gebruikt in conventionele digitale Yamaha-mixers, of schakel de knop TYPE II in om een pas ontwikkeld algoritme te kiezen. Als u TYPE II gebruikt, wordt de interferentie tussen banden verminderd.
 • Page 173: Geq Assign-Scherm

  PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F DSP CONFIGURATION In dit vak kunt u het aantal toewijzingen voor de interne effecten en GEQ-modules wijzigen. Als u het aantal interne effecten vermindert, wordt het aantal beschikbare GEQ-modules met één verminderd.
 • Page 174: Geq Library-Scherm

  Hiermee wordt bij benadering de respons van de momenteel geselecteerde GEQ-module aangegeven. E Niveaumeter Met deze meter wordt het piekniveau voor en na de GEQ-module aangegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F RECALL Hiermee wordt het in de lijst geselecteerde bibliotheekitem opgeroepen in de momenteel geselecteerde GEQ-module.
 • Page 175: Scene-Functie

  READ ONLY scenes ook beveiligd, maar ze worden overschreven als er een bestand wordt geladen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Geen symbool De scene is op geen enkele manier beveiligd. E SEL.RECALL (Selective recall)
 • Page 176 (Redo, opnieuw) om terug te keren naar de status van vóór de Undo-bewerking. • PREVIEW Als deze knop is ingeschakeld, staat de PM5D zich in de modus PREVIEW. Hierin kunt u de instellingen van een in het geheugen opgeslagen scene of de instellingen van een bibliotheekitem bekijken of bewerken zonder de interne signaalverwerking te beïnvloeden.
 • Page 177: Event List-Scherm

  Opmerking Het instellingsscherm voor de PM5D wordt altijd weergegeven, ook als de DSP5D een cascadeverbinding heeft. EVENT LIST A EVENT LIST ENABLE/DISABLE Gebruik de volgende drie knoppen om de functie Event List in/uit te schakelen.
 • Page 178 • Gebeurtenissen waarvoor EVENT TRIGGER is ingesteld op INTERVAL, worden daarentegen automatisch opgeroepen PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding als het opgegeven interval is verstreken na de vorige oproepbewerking, zelfs als de tijdcodebron OFF (uit) is.
 • Page 179 OFF ..Tijdcode wordt niet gebruikt. INTERNAL ..De binnen de PM5D gegenereerde tijdcode wordt gebruikt. TIME CODE . . . De tijdcode (LTC) die wordt...
 • Page 180: Selective Recall-Scherm

  EVENT TRIGGER (alleen voor [MANUAL] en [INTERVAL]), is de NEXT EVENT het begin van de lijst. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding SELECTIVE RECALL-scherm In dit scherm kunt u instellingen maken voor de functie Selective Recall, waarmee u, onafhankelijk voor elke scene,...
 • Page 181 • Instellingen in het parametermatrixraster worden genegeerd voor kanalen waarvoor de knop SAFE ON/OFF of RECALL ON/OFF is uitgeschakeld. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F ASSIGN In dit gebied wordt het nummer van toegewezen kanalen voor elke parameter aangegeven.
 • Page 182: Recall Safe-Scherm

  Selective Recall de instellingen van een parameter verschillen tussen de L- en R-kanalen. In dergelijke gevallen wordt de parameter gekoppeld zodra deze weer wordt bewerkt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding RECALL SAFE-scherm Hier kunt u parameters/kanalen opgeven die worden uitgesloten van oproepbewerkingen voor alle scenes.
 • Page 183 Met deze knoppen worden de knoppen van alle kanalen of alle knoppen van de overeenkomstige parameter uitgeschakeld. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding I SELECTIVE RECALL PARAMETERS PASTE Met deze knop worden parameterinstellingen van het scherm SELECTIVE RECALL gekopieerd en in het scherm RECALL SAFE geplakt.
 • Page 184: Fade Time-Scherm

  L- en R-kanalen. In dergelijke gevallen wordt de parameter gekoppeld zodra deze weer wordt bewerkt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FADE TIME-scherm Hier kunt u opgeven hoe fader en pan gelijkmatig in de nieuwe waarden veranderen gedurende een opgegeven tijdsduur als de scene wordt opgeroepen.
 • Page 185 Selecteer in dit venster het kopieerdoelitem en klik op de knop OK. De waarde van het geselecteerde kanaal wordt gekopieerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding E SET ALL Met deze knop wordt de functie Fade ingeschakeld voor alle ingangskanalen of uitgangskanalen.
 • Page 186: Tracking Recall-Scherm

  (inclusief kanalen die momenteel niet worden weergegeven in het scherm) grijs en kunt u de offset-waarde niet bewerken. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F ON (Tracking On) Met deze knoppen kunt u tracking inschakelen/ uitschakelen voor elk kanaal. Als de knop TRACKING...
 • Page 187: Global Paste-Scherm

  Welke inhoud wordt weergegeven in dit gebied, is afhankelijk van de door u gekozen plakmodus ( PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Als Paste Mode= INPUT Selecteer ingangskanalen in het linkergedeelte en parameters in het rechtergedeelte. U kunt de volgende parameters selecteren.
 • Page 188: Midi Remote-Functie

  DME CONTROL, zijn ongeldig als de DSP5D is geselecteerd. MIDI SETUP-scherm Hier kunt u de types selecteren van MIDI-berichten die worden verzonden en ontvangen door de PM5D en de MIDI-poort selecteren die wordt gebruikt. MIDI SETUP A MODE...
 • Page 189 MIDI PGM CHANGE ( ➥ p. 190). • CONTROL CHANGE MODE In dit gebied kunt u de verzend-/ontvangstmethode voor besturingswijzigingen selecteren. NRPN Als deze knop is ingeschakeld, worden de PM5D- mixparameters verzonden/ontvangen als NRPN- berichten. TABLE [SINGLE] Als deze knop is ingeschakeld, worden de PM5D- mixparameters verzonden/ontvangen als besturingswijzigingsberichten op één MIDI-kanaal.
 • Page 190: Midi Pgm Change (Midi Program Change)-Scherm

  MIDI- programmanummer. MIDI PGM CHANGE A MIDI SETUP Selecteer de poorten die de PM5D gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MIDI-berichten, en de MIDI-kanalen. Dit item is gekoppeld aan de instellingen in het scherm MIDI SETUP.
 • Page 191: Midi Ctrl Change (Midi Control Change)-Scherm

  MIDI CTRL CHANGE A MIDI SETUP Selecteer de poorten die de PM5D gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MIDI-berichten, en de MIDI-kanalen. Dit item is gekoppeld aan de instellingen in het scherm MIDI SETUP.
 • Page 192: Midi Remote-Scherm

  MIDI-kanaal, wordt de gebeurtenis die aan dat besturingsnummer is toegewezen, bewerkt. Daarnaast wordt de overeenkomstige besturingswijzigingen verzonden als deze gebeurtenis wordt bewerkt op de PM5D. Opmerking Deze lijst wordt genegeerd als de besturingswijzigingsmodus is ingesteld op NRPN. E PRESET...
 • Page 193 Gebruik deze knop om een ontvangen MIDI-bericht toe te wijzen aan een controller. Als u een van de vier LEARN-knoppen inschakelt, wordt het MIDI-bericht dat wordt ontvangen door de PM5D, toegewezen aan de overeenkomstige controller. De functie LEARN gebruikt de MIDI-berichten die worden ontvangen bij...
 • Page 194: Gpi-Scherm

  MIDI REMOTE-functie GPI-scherm Hier kunt u instellingen maken voor GPI-invoer/uitvoer (General Purpose Interface), die wordt gebruikt voor het overbrengen van besturingssignalen tussen de PM5D en een extern apparaat. A GPI IN-poort Dit zijn de nummers van de GPI IN-poorten waarvoor u instellingen kunt maken.
 • Page 195 G CALIBRATION Met deze knop wordt het spanningsvariatiebereik gekalibreerd dat door de PM5D wordt gebruikt om de active/inactieve status te bepalen, zodat het bereik geschikt is voor de spanningen die worden ingevoerd vanuit de GPI PORT. (Voor details over het gebruik van kalibreren ➥...
 • Page 196: Fader Start-Scherm

  In dit gebied wordt de staat van andere Tally- uitvoerfuncties aangegeven die als triggers zijn toegewezen aan elke poort. Als u de overeenkomstige handeling uitvoert op de PM5D, wordt een controlesignaal uitgevoerd via de overeenkomstige GPI OUT-port. Dit besturingssignaal wordt vastgehouden totdat u bovenstaande handeling stopt (of totdat de GPI OUT-poort een andere trigger ontvangt).
 • Page 197 FADER START van het GPI-scherm toegewezen aan het kanaal dat overeenkomt met die poort (Fader Mode = FADER TALLY). (Het tegenovergestelde geldt ook.) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • MMC Er wordt een MMC-opdracht verzonden vanuit de momenteel ingeschakelde MIDI-poort volgens de faderbediening van het overeenkomstige kanaal.
 • Page 198: Transport-Scherm

  MIDI REMOTE-functie TRANSPORT-scherm Hier kunt u MMC/RS422-protocolopdrachten gebruiken om op afstand transport-/locatiebewerkingen te regelen op een recorder of ander extern apparaat vanaf de PM5D. A MMC DEVICE No. Hiermee wordt het apparaat-id- nummer aangegeven van het externe apparaat dat wordt geregeld via MMC.
 • Page 199: Dme Control-Scherm

  A Gebied voor selectie van onderdeeltype Hier kunt u het type selecteren van het DME- serieonderdeel dat u wilt regelen vanaf de PM5D. Als u op de knoppen / links en rechts klikt om het type component te selecteren, verandert de weergave in het middengedeelte van het scherm mee.
 • Page 200 SCENE geselecteerde scene opgeroepen in de DME. Opmerking • Als u een DME-scene opslaat vanuit het scherm PM5D, kunt u alleen opslaan door een bestaande scene op de DME te overschrijven. U kunt niet de instellingen opslaan als een nieuwe scene of de scenenaam bewerken.
 • Page 201 PM5D naar de DME verzonden. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding 5 Aansluitingen met de DSP5D Als er een cascadeverbinding is tussen de PM5D en de DSP5D, installeert u een MY-16CII CobraNet-kaart in een sleuf van de DSP5D (machinenr. 2) en gebruik een Ethernet-kabel om deze aan te sluiten op de DME-serie.
 • Page 202 Er verschijnt een scherm zoals het volgende. Het scherm SETUP bevat de volgende items. A CONNECT Met deze knop wordt de verbinding tussen de PM5D en het DME-serie-apparaat gestart of beëindigd. B MIDI PGM CHANGE (MIDI program change) Als deze knop is ingeschakeld, wordt een...
 • Page 203 RECALL. Opmerking Als u een DME-scene opslaat vanuit het scherm PM5D, kunt u alleen opslaan door een bestaande scene op de DME te overschrijven. U kunt niet de instellingen opslaan als een nieuwe scene of de scenenaam bewerken.
 • Page 204: Utility-Functie

  UTILITY-functie UTILITY-functie PREFERENCE 1/2-schermen Voorkeursinstellingen voor de PM5D zijn onderverdeeld in twee schermen. PREFERENCE 1 PREFERENCE 2 PREFERENCE 2 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A STORE/RECALL Met deze knoppen kunt u opties in-/uitschakelen die betrekking hebben op de opslag-/oproepbewerkingen voor scenes. U kunt de volgende opties selecteren.
 • Page 205 MIX/MATRIX- kanaalniveaus aan. Druk op de toets [MIX SEND] van het MIX-gedeelte om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave van het ingangskanaalniveau. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F PANEL OPERATION Hier kunt u de volgende opties voor paneelbediening instellen.
 • Page 206 ENCODER MODE samen geselecteerd. Op dezelfde manier worden als u op de toetsen MIX SEND SELECT [1]–[24] drukt, MIX-kanalen 1–24 geselecteerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ PREFERENCE-scherm 2 G BRIGHTNESS Hier kunt u instellingen maken voor de helderheid van de paneel-LED- en LCD-weergaven.
 • Page 207 • TIME CODE Geeft de interne tijdcode aan die wordt gegenereerd door de PM5D of de tijdcode die wordt ontvangen van een extern apparaat. Dit is hetzelfde als de tijdcode die wordt weergegeven in het scherm EVENT LIST van de functie SCENE.
 • Page 208: User Define-Scherm

  LIBRARY OUTPUT PATCH LIBRARY HA LIBRARY DIRECT RECALL ¡ GEQ 1–20 GEQ LIBRARY PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A BANK Selecteer een bank A–D (groepen functies die zijn toegewezen aan de door de gebruiker gedefinieerde toetsen). B CLEAR BANK Hiermee wordt de momenteel geselecteerde bank gewist.
 • Page 209 DIRECT SELECT MIDI NOTE MIDI PGM CHANGE MIDI DIRECT OUT MIDI CTRL CHANGE PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding PARAMETER 2 Dezelfde functie als de knop ENABLE/DISABLE in het scherm TRACKING RECALL. Dezelfde functie als de knop OFFSET LOCK in het scherm —...
 • Page 210 *4. De uitgangspoort en het MIDI-kanaal kunnen worden opgegeven in het scherm MIDI SETUP. *5. Met deze parameter wordt het PM5D Editor-venster opgegeven dat u wilt regelen. Als het opgegeven venster gesloten of niet actief is, wordt het venster geopend en actief gemaakt. Als het opgegeven venster al geopend en actief is, wordt het venster gesloten.
 • Page 211: Save-Scherm

  MEMORY CARD-sleuf is geplaatst. Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus PREVIEW. Als de PM5D en de DSP5D via een cascadeverbinding zijn gekoppeld, kunnen de instellingen van elk apparaat achtereenvolgens worden opgeslagen met één enkele handeling.
 • Page 212 Klik op de knoppen links en rechts van elk vak om het nummer te wijzigen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F DESTINATION (save-destination-nummer) Inhoud In dit gebied worden het begin- en eindnummer (en de...
 • Page 213 PM5D worden geladen. Denk er echter aan dat het niet mogelijk is het bestand weer in de PM5D te laden als u de syntaxis, bestandsindeling of bestandsnaam wijzigt. Als u Microsoft Excel gebruikt om deze bestanden te...
 • Page 214 Opmerking • Als geheugenkaart kan de PM5D zowel PCMCIA Type II flash-ATA-kaarten of CompactFlash-media gebruiken die in een pc-kaartadapter zijn geplaatst (in beide gevallen met een voedingsspanning van 3,3V/5V). De werking van andere typen media wordt niet gegarandeerd.
 • Page 215: Load-Scherm

  LOAD-scherm In dit scherm kunnen scene- of bibliotheekgegevens van een in de MEMORY CARD geplaatste geheugenkaart in de PM5D worden geladen. Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus PREVIEW. LOAD A FILE PATH Hiermee wordt de locatie aangegeven van de map die of het bestand dat momenteel is geselecteerd op de geheugenkaart.
 • Page 216 (en de overeenkomstige scenenamen of bibliotheektitels) weergegeven van de interne scenegeheugens of bibliotheekitems van de PM5D waarin de gegevens worden geladen die zijn geselecteerd in het gebied SOURCE. Als u de instelling wilt bewerken, klikt u op de knoppen rechts van het vak met het beginnummer.
 • Page 217: Fader Assign-Scherm

  De machine, INPUT channel strip, DCA-faders en ST IN/FX RTN channel strip veranderen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F Faders 1–8 De parameter die is toegewezen aan elke fader van het DCA-fadergedeelte wordt hier weergegeven. Dit is afhankelijk van de momenteel geselecteerde fadermodus.
 • Page 218: Security-Scherm

  Dit betekent dat u, als u het systeemwachtwoord vergeet, Parameter Lock of Console Lock niet kunt tenietdoen, behalve door het volledige geheugen van de PM5D te formatteren ( ➥ p. 160). Let op dat u het systeemwachtwoord niet verliest. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding...
 • Page 219: Sys/W.clock-Functie

  PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding SYS/W.CLOCK-functie WORD CLOCK-scherm Hier kunt u de word clock selecteren waarop de PM5D werkt. U kunt ook instellingen voor kaarten weergeven en bewerken die zijn geïnstalleerd in sleuven 1–4. WORD CLOCK A MASTER CLOCK SELECT...
 • Page 220 Als er een extern apparaat is aangesloten op de overeenkomstige connector of sleuf, vindt invoer/uitvoer normaal plaats tussen dat apparaat en de PM5D. Als de samplefrequentie dichtbij is, kan deze status ook worden weergegeven als er niet is gesynchroniseerd.
 • Page 221: Mixer Setup-Scherm

  één poort toewijzen. Als u een eerder toegewezen poort toewijst aan een andere poort, wordt de patch uitgeschakeld (grijs weergegeven) voor de poort PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding waarvoor de toewijzing is verwijderd. Als er een sleuf wordt uitgewisseld met de CASCADE IN-connector,...
 • Page 222 Surround Pan gebruikt (➥ p. 142). • STEREO Dit is de conventionele stereomodus. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • 3-1 kan. In deze modus worden vier kanalen gebruikt: L (links vooraan), C (midden vooraan), R (rechts vooraan) en S (surround).
 • Page 223 96 monaurale ingangskanalen. • PM5D-DCU5D — DSP5D Met dit systeem worden één DCU5D en één DSP5D via een cascadeverbinding aangesloten op de PM5D, waarbij 48 extern gesitueerde monaurale ingangen worden toegevoegd. • PM5D-DSP5D-DSP5D Met dit systeem worden twee DSP5D-apparaten met...
 • Page 224 SYS/W.CLOCK-functie • PM5D-DCU5D — DSP5D-DCU5D — DSP5D Met dit systeem worden twee DCU5D-apparaten en twee DSP5D-apparaten via een cascadeverbinding aangesloten op de PM5D, waarbij twee sets van 48 extern gesitueerde monaurale ingangen worden toegevoegd. J CASCADE ENABLE/DISABLE Hiermee schakelt u de functie Cascade in/uit.
 • Page 225 • CASCADE OUT De audiosignalen die worden verzonden door de cascadefunctie worden uitgevoerd via de CASCADE OUT-connector. Als PM5D is geselecteerd als het N ), worden er ook besturingsignalen verzenddoel ( voor het koppelen van parameters verzonden en ontvangen. Het type signalen dat wordt uitgevoerd kan worden geselecteerd in het scherm CASCADE.
 • Page 226: Cascade-Scherm

  In deze staat volgt het SLAVE-apparaat als u het MASTER-apparaat bedient. Uit beide PM5D- apparaten wordt dezelfde mix uitgevoerd. Als u twee tot vier PM5D-apparaten in een keten op elkaar aansluit (d.w.z. de CASCADE OUT van het eerste apparaat ¡ CASCADE IN van het tweede apparaat, en de CASCADE OUT van het tweede apparaat ¡...
 • Page 227 PM5D-apparaten met een cascadeverbinding. • U kunt ook koppelingen uitschakelen voor de master-PM5D. Als u bijvoorbeeld meerdere PM5D-apparaten via een cascadeverbinding hebt aangesloten, kunt u (bijvoorbeeld) instellingen maken zodat DCA 1 alleen is gekoppeld tussen...
 • Page 228: Ha (Head Amp)-Scherm

  Er kunnen maximaal acht externe apparaten in een keten worden aangesloten op de [HA REMOTE]-connector van de PM5D. In dit geval wordt automatisch een id-nummer (1–8) toegewezen aan elk apparaat, te beginnen bij het apparaat dat rechtstreeks op de [HA REMOTE]-connector van de PM5D is aangesloten.
 • Page 229: Output Port Att (Output Port Attenuation)-Scherm

  Verplaats de cursor naar het vak en draai de [DATA]-encoder om de waarde aan te passen in een bereik van –9 tot 0 dB. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding DITHER-scherm In dit scherm kunt u dithering in-/uitschakelen en de bitdiepte voor dithering opgeven.
 • Page 230: Ha Library-Scherm

  Alleen-lezen items kunnen niet worden opgeslagen, hernoemd of verwijderd. H DATA FORMAT Hiermee wordt de gegevensindeling (PM5D-RH of PM5D) aangegeven van het in de lijst geselecteerde bibliotheekitem. Opmerking Gegevens die zijn opgeslagen door de DSP5D, worden aangegeven als "PM5D-RH".
 • Page 231: Meter-Functie

  Opmerking • Als gegevens met de PM5D-indeling worden opgeroepen in de PM5D-RH, blijven de interne hoofdversterkersinstellingen ongewijzigd. Als gegevens met de PM5D-RH-indeling worden opgeroepen in de PM5D, worden de interne hoofdversterkersinstellingen genegeerd. • Als de hoofdversterkingsapparaten voor recall-source en recall-destination hetzelfde id-nummer hebben maar aan...
 • Page 232: Output Meter-Scherm

  ∑ branden. E Paaricoon Hiermee wordt de paarstatus aangegeven van twee aangrenzende oneven/even genummerde kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT METER-scherm Dit scherm bevat meters waarmee het uitgangsniveau wordt aangegeven van uitgangskanalen (MIX-kanalen 1–24, MATRIX-kanalen 1–8, STEREO A/B-kanalen), MONITOR (L/R/C) en CUE (L/R).
 • Page 233: Input Gr (Input Gain Reduction)-Scherm

  POST FADER of INSERT IN wordt geclipt, gaat het segment ∑ branden. E Paaricoon Hiermee wordt de paarstatus aangegeven van twee aangrenzende oneven/even genummerde kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT GR (Input Gain Reduction)- scherm Dit scherm bevat meters waarmee de hoeveelheid versterkingsreductie wordt weergegeven die wordt geproduceerd door de gate/processor voor elk ingangskanaal (ingangskanalen 1–48, ST IN-kanalen 1–4).
 • Page 234: Output Gr (Output Gain Reduction)-Scherm

  B Paaricoon Hiermee wordt de paarstatus aangegeven van twee aangrenzende oneven/even genummerde kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MON/CUE-functie TALKBACK-scherm In dit scherm kunt u talkback in-/uitschakelen en het talkbackdoel selecteren. TALKBACK...
 • Page 235 AD IN 1–48. De talkback-ingangsselectie wordt niet opgenomen in de ingangspatchbibliotheek. D HA (alleen model PM5D-RH) Hier kunt u fantoomvoeding in-/uitschakelen en de versterking aanpassen voor de analoge ingang die is 3 ). Het LEVEL-volume in het...
 • Page 236: Oscillator-Scherm

  C PARAMETERS Hier kunt u verschillende items instellen volgens de 2 ). selectie in ( PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Als SINE WAVE 1CH is geselecteerd • Als SINE WAVE 2CH is geselecteerd • Als PINK NOISE is geselecteerd •...
 • Page 237: 2Tr I/O-Scherm

  L-aansluiting en wordt het R- kanaal van de oscillator uitgevoerd naar de even genummerde bus of de R-aansluiting. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding 2TR I/O-scherm Dit scherm bevat verschillende instellingen en indicaties voor 2TR IN/2TR OUT.
 • Page 238: Monitor-Scherm

  Met de aan/uit-knop wordt ON of THROUGH (uit) geselecteerd. G Fs (Samplefrequentie) Hiermee wordt de samplefrequentie aangegeven waarmee de PM5D werkt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MONITOR-scherm Hier kunt u instellingen maken en bewerkingen uitvoeren die betrekking hebben op monitoring. MONITOR...
 • Page 239 Het aanpassingsbereik gaat van –96 dB tot 0 dB. De aan/uit-status van talkback wordt weergegeven in het vak eronder. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding E CUE INTERRUPTION Als deze knop is ingeschakeld, wordt het cue/solo- signaal ook uitgevoerd uit de MONITOR OUT- aansluitingen terwijl de functie Cue/Solo actief is.
 • Page 240: Cue/Solo-Scherm

  MONITOR [LEVEL] op het bovenste paneel van de PM5D. M MONITOR OUT Hiermee wordt het signaal in-/uitgeschakeld dat wordt verzonden via de MONITOR OUT-aansluitingen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding CUE/SOLO-scherm Hier kunt u instellingen maken en bewerkingen uitvoeren die betrekking hebben op de functie Cue/Solo. CUE/SOLO...
 • Page 241 –20 dB tot +10 dB. E DCA Hier kunt u cue-uitgangsinstellingen maken voor DCA-groepen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • DCA TRIM Hiermee wordt het niveau van cue-uitvoer van een DCA-groep aangepast in een bereik van –20 dB tot +10 dB.
 • Page 242 CUE OUT-aansluitingen wordt ingesteld via het niveau (digitaal) dat u hier aanpast, samen met het niveau (analoog) dat wordt aangepast met de knop CUE [LEVEL] op het bovenste paneel van de PM5D. L CUE OUT Hiermee wordt de cue-uitvoer in-/uitgeschakeld.
 • Page 243: Uitvoerfuncties

  Op de PMD5D is dit niet beschikbaar voor de CUE L/R- kanalen. Op de DSP5D is dit niet beschikbaar voor de MONITOR L/R/C-kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding C ASSIGN Voor elk uitgangskanaal wordt hiermee aangegeven hoeveel uitgangspoorten momenteel zijn toegewezen.
 • Page 244: Insert Patch-Scherm

  STEREO OUT-aansluitingen A/B voeren altijd het signaal uit van het overeenkomstige uitgangskanaal. Ze worden niet beïnvloed door de instellingen in dit scherm. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INSERT PATCH-scherm In dit scherm kunt u de ingangs/uitgangspoorten patchen waarin externe apparaten worden geplaatst. Selecteer de uitgangspoort aan de linkerkant van het scherm en de ingangspoort aan de rechterkant van het scherm.
 • Page 245 AD ST IN ST IN-aansluitingen 1–4 L/R Ingangskanalen van een I/O-kaart die zijn SLOT IN geïnstalleerd in sleuf 1–4 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FX OUT L/R-uitgangen van interne effecten 1–8 GEQ OUT Uitgangen van GEQ-modules 1–20 L/R-kanalen van 2TR IN DIGITAL- 2TR IN aansluitingen 1–3 en 2TR IN ANALOG-...
 • Page 246: Insert Point-Scherm

  Als u de cursor naar het insert-I/O-punt verplaatst 4 ), wordt het invoegpunt voor dat uitgangskanaal grafisch weergegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding B OUTPUT CH (Uitgangskanaal) Dit is het nummer en de naam van het uitgangskanaal dat u bewerkt. Twee gepaarde kanalen worden aangegeven met een hartsymbool aan de linkerkant.
 • Page 247: Name-Scherm

  LIBRARY-scherm (➥p. 247) weergegeven, waarin u de status van de uitgangskanaalpatching (en de namen) kunt opslaan en oproepen als bibliotheekgegevens. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT PATCH LIBRARY-scherm Hier kunt u items in de uitgangspatchbibliotheek oproepen, opslaan, hernoemen of verwijderen.
 • Page 248: Output Insert-Functie

  INSERT IN MIX 1-24-scherm INSERT IN MATRIX/STEREO/ MONITOR-scherm Hier kunt u instellingen maken voor de interne HA (alleen model PM5D-RH) of externe HA die zijn toegewezen aan de insert-in van een uitgangskanaal of MONITOR L/C/R- kanaal. INSERT IN MIX1-24 INSERT IN MATRIX/STEREO/MONITOR...
 • Page 249: Ha Library-Scherm

  HA-scherm (SYS/W.CLOCK-functie). De HA-instellingen die u in dit scherm bewerkt, worden ook doorgevoerd in het HA-scherm (SYS/W.CLOCK-functie). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding HA LIBRARY-scherm Dit scherm wordt gedeeld met HA LIBRARY in de SYS/ W.CLOCK-functie (➥p. 230).
 • Page 250: Output Eq-Functie

  (Als een MIX-kanaal of STEREO A/B-kanaal is geselecteerd) EQ PARAM (Als een MATRIX-kanaal is geselecteerd) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A Kanaalselectie Selecteer het uitgangskanaal dat u wilt bewerken. U kunt achtbands EQ (vier UPPER-banden + vier LOWER-banden) gebruiken voor MIX-kanalen en STEREO A/B-kanalen, en vierbands EQ voor MATRIX-kanalen.
 • Page 251: Mix 1-24-Scherm

  Als deze knop is ingeschakeld, functioneert de HIGH EQ als een laag-af-filter. De Q-knop verdwijnt en de GAIN-knop wordt gebruikt om de LPF in/uit te schakelen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MIX 1-24-scherm MATRIX/STEREO-scherm In deze schermen worden de EQ-instellingen voor alle uitgangskanalen weergegeven.
 • Page 252: Output Eq Library-Scherm

  D Niveaumeter Met deze meter wordt het piekniveau na EQ aangegeven. Als het signaal wordt geknipt, licht het OVER-segment op. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT EQ LIBRARY-scherm Hier kunt u items in de uitgangs-EQ-bibliotheek oproepen, opslaan, hernoemen of verwijderen.
 • Page 253: Output Comp-Functie

  Gebruik de schuifbalk om het bibliotheekitem te selecteren waarop u een bewerking wilt uitvoeren. Het geselecteerde bibliotheekitem wordt naar het midden verplaatst en wordt gemarkeerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT COMP-functie COMP PARAM (Compressor parameter)-scherm Hier kunt u de compressorparameters van het geselecteerde uitgangskanaal bewerken.
 • Page 254 (STEREO LINK-knop aan) voor aangrenzende oneven/even genummerde MIX/ MATRIX-kanalen en de L/R-kanalen van STEREO A/B-kanalen, of niet (STEREO LINK-knop uit). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Key-in-signaalstroom als Link= On LINK= ON Key-insignaal van oneven genummerd kanaal...
 • Page 255: Mix 1-24-Scherm

  Selecteer de scherpte waarmee het uitgangsniveau verandert. Het bereik is HARD of 1–5. Met HARD wordt de scherpste verandering geproduceerd en met 5 de meest geleidelijke. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MIX 1-24-scherm MATRIX/STEREO-scherm In deze schermen worden de compressorinstellingen voor alle uitgangskanalen weergegeven.
 • Page 256: Comp Library (Compressor Library)-Scherm

  Dit is het nummer en de naam van het kanaal dat u bewerkt. Twee gepaarde kanalen worden aangegeven met een hartsymbool er tussenin. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding COMP LIBRARY (Compressor library)-scherm Hier kunt u items in de compressorbibliotheek oproepen, opslaan, hernoemen of verwijderen.
 • Page 257: Output Delay-Functie

  Gebruik de schuifbalk om het bibliotheekitem te selecteren waarop u een bewerking wilt uitvoeren. Het geselecteerde bibliotheekitem wordt naar het midden verplaatst en wordt gemarkeerd. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT DELAY-functie MIX 1-24-scherm MATRIX/STEREO-scherm Hier kunt u de vertragingsparameters van het geselecteerde uitgangskanaal bewerken.
 • Page 258: Output Dca/Group-Functie

  Dit is het nummer en de naam van het kanaal dat u bewerkt. Twee gepaarde kanalen worden aangegeven met een hartsymbool er tussenin. U kunt op dit symbool klikken om paren in of uit te schakelen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT DCA/GROUP- functie DCA GROUP ASSIGN-scherm Hier kunt u de uitgangskanalen opgeven die worden toegewezen aan DCA-groepen 7/8.
 • Page 259: Mute Group Assign-Scherm

  • ALL MINIMUM Als u op deze knop klikt, worden DCA-faders 7/8 naar de positie –∞ dB verplaatst. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MUTE GROUP ASSIGN-scherm Hier kunt u de uitgangskanalen opgeven die worden toegewezen aan dempingsgroepen 1–8. Dempen kan tegelijk worden in-/uitgeschakeld voor kanalen die aan dezelfde dempingsgroep zijn toegewezen.
 • Page 260: Eq Link Assign-Scherm

  G DIRECT RECALL/MUTE MASTER Dit is dezelfde functie als de knoppen DIRECT RECALL/MUTE MASTER onderaan in de display (➥ p. 165). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding EQ LINK ASSIGN-scherm Hier kunt u de uitgangskanalen opgeven die worden toegewezen aan EQ-koppelingsgroepen A–H. EQ- parameters worden gekoppeld voor kanalen die bij dezelfde groep horen.
 • Page 261: Comp Link Assign (Compressor Link Assign)-Scherm

  D CLEAR Met deze knop worden alle uitgangskanalen gewist die aan die EQ-koppelingsgroep zijn toegewezen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding COMP LINK ASSIGN (Compressor link assign)-scherm Hier kunt u de uitgangskanalen opgeven die worden toegewezen aan compressorkoppelingsgroepen A–H.
 • Page 262: Matrix/St-Functie

  D CLEAR Met deze knop worden alle uitgangskanalen gewist die aan die compressorkoppelingsgroep zijn toegewezen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MATRIX/ST-functie MATRIX/ST ROUTING-scherm Hier kunt u het signaal van MIX-kanalen en STEREO A/B- kanalen verzenden naar de STEREO-bus of de gewenste MATRIX-bus.
 • Page 263 MIX CHANNEL 2 FADER to MATRIX1 LEVEL to MATRIX2 LEVEL PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Als de MATRIX-kanalen worden gepaard PAN-knoppen Pas de paring aan van de signalen die uit de MIX-kanalen en STEREO A/B-kanalen worden verzonden naar elk paar aangrenzende oneven/even genummerde MATRIX-bussen.
 • Page 264: Mix To Matrix View-Scherm

  Gepaarde MIX-kanalen worden aangegeven met een hartsymbool er tussenin. U kunt op dit symbool klikken om paren in of uit te schakelen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MIX to MATRIX VIEW-scherm In dit scherm worden de signalen weergegeven die vanuit de MIX-kanalen naar de MATRIX-bussen worden verzonden.
 • Page 265 MATRIX-bussen (in verticale richting), of alle rasters tegelijk in- of uitschakelen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Verplaats hiervoor de cursor naar het gewenste raster en houd vervolgens de [SHIFT]-toets ingedrukt terwijl u op de [ENTER]-toets drukt. (U kunt ook de [SHIFT]-toets ingedrukt houden terwijl u op het gewenste raster klikt.) Als het venster JOB SELECT...
 • Page 266 (MIX of STEREO A/B) en de MATRIX-bus aan die overeenkomen met de plaats op het raster waar de cursor zich bevindt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Positie van waaruit het signaal wordt verzonden D SELECTED PARAMETER (momenteel...
 • Page 267: Lcr-Scherm

  Signaal dat naar het R-kanaal wordt verzonden [PAN]-encoder PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding In dit geval werkt MIX TO STEREO PAN als een conventionele PAN-regelaar en wordt er geen signaal verzonden naar het CENTER-kanaal. Als CSR is ingesteld op 100% en u aan de PAN-knop ([PAN]-encoder) draait, veranderen de signaalniveaus van de L/R-kanalen zoals hieronder wordt aangegeven.
 • Page 268: Surr Setup-Scherm

  L/R-kanalen van de STEREO B-bus hetzelfde signaal uit.) • Door LRC te selecteren als de monitorbron, kunt u het LCR- signaal uit de MONITOR-aansluitingen L/C/R controleren. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding SURR SETUP-scherm Hier kunt u verschillende instellingen maken die...
 • Page 269 D SURROUND BUS ALLOCATION Selecteer MIX-bussen 1–8 of 9–16 als het bereik van MIX-bussen die worden gebruikt als surroundbussen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding E DELAY Hiermee wordt de vertragingstijd voor elk surroundkanaal aangegeven in een bereik van 0–1000 msec.
 • Page 270: Output View-Functie

  één kanaal weergegeven en worden instellingen die betrekking hebben op paren niet weergegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding B EQ In dit gebied worden het pos-EQ-niveau, de EQ- respons bij benadering en de aan/uit-status van de EQ weergegeven.
 • Page 271 Hier kunt u de LCR-modus in/uit-schakelen en de CSR aanpassen (het niveau van het CENTER-kanaal ten opzichte van de L/R-kanalen) (➥p. 267). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding L LIBRARY Met deze knop opent u het OUTPUT CH LIBRARY- scherm (➥p. 275), waarin u bibliotheekinstellingen voor uitgangskanalen kunt opslaan/oproepen.
 • Page 272: Signal Flow-Scherm

  U kunt hier ook het invoegpunt selecteren (gebruik de knoppen / links en rechts) of schakel invoegen in/ uit (gebruik de knop ON/OFF). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding C Niveaumeters Met deze meters worden de niveaus binnen de signaalbaan aangegeven. Niveaus worden vastgesteld op de volgende locaties.
 • Page 273: Fader View-Scherm

  In dit gebied worden de pan, de zendpositie en de aan/ uit-status weergegeven van het signaal dat van het MIX-kanaal naar de STEREO-bus wordt verzonden. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FADER VIEW-scherm In dit scherm worden de aan/uit-status, het niveau en de cue-monitorstatus van de uitgangskanalen en DCA- groepen weergegeven.
 • Page 274: Ch Job (Channel Job)-Scherm

  • De inhoud van het buffergeheugen wordt gewist als de PM5D wordt uitgeschakeld. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding D EXECUTE Als u op deze knop klikt, worden de opgegeven parameters uit het buffergeheugen gekopieerd naar het opgegeven plakdoelkanaal.
 • Page 275: Output Ch Library-Scherm

  Hiermee geeft u het plakdoel op als alle kanalen van hetzelfde type als de kopieerbron. H CLEAR ALL Hiermee deselecteert u alle kanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT CH LIBRARY-scherm Hier kunt u items in de uitgangskanaalbibliotheek oproepen, opslaan, hernoemen of verwijderen.
 • Page 276 Als een MIX- of STEREO A/B-kanaal is geselecteerd, wordt de paarconfiguratie van MATRIX-bussen 1–8 onmiddellijk eronder weergegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding I Bibliotheekoverzicht Gebruik de schuifbalk om het bibliotheekitem te selecteren waarop u een bewerking wilt uitvoeren. Het geselecteerde bibliotheekitem wordt naar het midden verplaatst en wordt gemarkeerd.
 • Page 277: Invoerfuncties

  C ASSIGN Voor elk kanaal wordt hiermee het nummer (1 of 0) aangegeven van ingangspoorten die momenteel zijn toegewezen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding D Raster In dit raster kunt u ingangspoorten (horizontale rijen) patchen naar ingangskanalen (verticale kolommen). Momenteel gepatchte rasters worden aangegeven met symbool.
 • Page 278: Direct Out Patch-Scherm

  Met deze knop opent u het INPUT PATCH LIBRARY- scherm (➥ p. 283), waarin u patchbibliotheekinstellingen voor ingangskanalen kunt opslaan/oproepen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding DIRECT OUT PATCH-scherm Hier kunt u een ingangskanaal patchen naar een uitgangspoort, zodat het ingangskanaal rechtstreeks wordt uitgevoerd via die poort.
 • Page 279: Insert Patch-Scherm

  DIRECT OUT POINT-scherm (INPUT PATCH-functie) om rechtstreekse uitgang in te schakelen voor het overeenkomstige ingangskanaal ( ➥ p. 281). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INSERT PATCH-scherm In dit scherm kunt u de ingangs/uitgangspoorten patchen waarmee externe apparaten in elk ingangskanaal worden geplaatst.
 • Page 280 L/R-kanalen van 2TR IN DIGITAL- 2TR IN aansluitingen 1–3 of 2TR IN ANALOG- aansluitingen 1/2 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding H Knop LIBRARY Met deze knop opent u het INPUT PATCH LIBRARY- scherm (➥ p. 283), waarin u patchbibliotheekinstellingen voor ingangskanalen kunt opslaan/oproepen.
 • Page 281: Insert/Direct Out Point-Scherm

  Als u de cursor naar een insert-I/O-punt verplaatst 4 ), worden de locaties voor insert en rechtstreekse uitvoer voor dat invoerkanaal grafisch weergegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding B INPUT CH (Ingangskanaal) Dit is het nummer van het ingangskanaal dat u bewerkt.
 • Page 282: Name-Scherm

  J CLEAR ALL Hiermee schakelt u rechtstreekse uitvoer uit voor alle kanalen (inclusief kanalen die momenteel niet worden weergegeven in het scherm). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding NAME-scherm Hier kunt u een naam toewijzen aan elk ingangskanaal en elke DCA-groep.
 • Page 283: Input Patch Library-Scherm

  PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT HA/INSERT-functie CH 1-24 (Ingangskanaal 1-24)-scherm CH 25-48 (Ingangskanaal 25-48)- scherm STIN/FXRTN (ST IN/FXRTN-kanaal)- scherm Hier kunt u instellingen maken voor interne HA's (alleen model PM5D-RH) of externe HA's die zijn toegewezen aan ingangskanalen. CH 1-24 STIN/FXRTN Gedeelte Naslagwerk...
 • Page 284: Insert 1-24-Scherm

  HA-scherm (SYS/W.CLOCK-functie). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INSERT 1-24-scherm INSERT 25-48-scherm INSERT STIN-scherm Hier kunt u instellingen maken voor interne HA's (alleen model PM5D-RH) of externe HA's die zijn toegewezen aan de insert-in- of ingangskanalen. INSERT 1-24 Gedeelte Naslagwerk INSERT STIN...
 • Page 285: Ha Library-Scherm

  HA-instellingen kunt opslaan/oproepen als bibliotheekitems. De HA-instellingen die u in dit scherm bewerkt, worden ook doorgevoerd in het HA-scherm (SYS/W.CLOCK-functie). PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding HA LIBRARY-scherm Dit scherm is hetzelfde als HA LIBRARY in de SYS/ W.CLOCK-functie (➥ p. 230).
 • Page 286: Input Ø/Eq-Functie

  Met deze knop opent u het INPUT EQ LIBRARY- scherm (➥ p. 289), waarin u EQ- bibliotheekinstellingen voor ingangskanalen kunt opslaan/oproepen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding F ATT (attenuation, verzwakking) Met deze knop past u de hoeveelheid verzwakking/ versterking aan onmiddellijk na AD-conversie in een bereik van –96 dB tot +24 dB.
 • Page 287: Eq 1-24-Scherm

  Vertical Pairing. Bijvoorbeeld: EQ 1-24-scherm ¡ EQ 1,25-scherm EQ 1-24 EQ STIN/FXRTN PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A EQ-diagram In dit minidiagram wordt bij benadering de EQ- respons voor elk ingangskanaal weergegeven. Als u op het diagram klikt op de plaats waar de cursor zicht bevindt, wordt het EQ PARAM-scherm voor dat kanaal weergegeven.
 • Page 288: Ø/Att 1-48 (Phase/Attenuation 1-48)-Scherm

  Hier kunt u u de hoeveelheid verzwakking/versterking onmiddellijk na AD-conversie aanpassen en de fase omkeren. ø/ATT 1-48 ø/ATT STIN/FXRTN PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A GANG Als u deze knop inschakelt, worden verzwakkings/ versterkingssignalen gekoppeld voor aangrenzende oneven/even genummerde kanalen (of de L/R-kanten van een STIN/FXRTN-kanaal).
 • Page 289: Input Eq Library-Scherm

  Afgezien van het feit dat dit EQ-instellingen zijn voor de ingangskanalen, zijn de weergave en werking hetzelfde als in de OUTPUT EQ-functie van het OUTPUT EQ LIBRARY-scherm. Zie p. 252. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT GATE/COMP-functie GATE PARAM (Gate parameter)- scherm Hier kunt u de gate-parameters van het geselecteerde ingangskanaal bewerken.
 • Page 290 LINK= ON Key-in-signaal van oneven genummerd kanaal Maximum- niveau opsporen Key-in-signaal van even genummerd kanaal PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Key-in-signaalstroom als Link= Off LINK= OFF Key-in-signaal van oneven genummerd kanaal Key-in-signaal van even genummerd kanaal Opmerking Stereokoppeling staat vast op On (Aan) voor gepaarde kanalen.
 • Page 291: Comp Param (Compressor Parameter)-Scherm

  Hiermee wordt de tijd opgegeven waarna de gate sluit nadat de holdtijd is verstreken. Q RANGE Hiermee wordt de hoeveelheid demping als de gate is gesloten aangegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding COMP PARAM (Compressor parameter)-scherm Hier kunt u de compressorparameters van het geselecteerde ingangskanaal bewerken.
 • Page 292 LINK-knop uit). (Voor meer informatie over de stereo-compressorkoppeling ➥ p. 254) I Compressordiagram In dit diagram wordt bij benadering de respons van de compressor weergegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding J KEY IN SOURCE Selecteer het gewenste key-in-signaal uit de volgende mogelijkheden. SELF PRE EQ SELF POST EQ CH 1–48 POST EQ...
 • Page 293: Ch 1-12 (Input Channel 1-12)-Scherm

  Hier kunt u ook gate/compressor-instellingen kopiëren tussen ingangskanalen. CH 1-12 ST IN PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding A Gatediagram In dit minidiagram wordt bij benadering de gate- respons voor elk ingangskanaal weergegeven. Als u op het minidiagram klikt, wordt het GATE PARAM- scherm voor dat kanaal weergegeven.
 • Page 294: Gate Library-Scherm

  (GR) en de piekniveaus voor de gate (PRE) en na de gate (POST) weergegeven. Als het signaal wordt geknipt, licht het OVER-segment op. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding E RECALL Hiermee wordt het in de lijst geselecteerde gatebibliotheekitem teruggeroepen in het geheugen.
 • Page 295: Comp Library (Compressor Library)-Scherm

  Afgezien van het feit dat deze instellingen voor ingangskanalen zijn, is dit scherm hetzelfde als het COMP LIBRARY-scherm van de OUTPUT COMP-functie. Zie p. 256. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT DELAY-functie CH 1-24 (Ingangskanaal 1–24)-scherm CH 25-48 (Ingangskanaal 25–48)-...
 • Page 296: Input Dca/Group-Functie

  (of een ST IN-kanaal) worden aangegeven met een hartsymbool er tussenin. U kunt op dit symbool klikken om paren in of uit te schakelen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT DCA/GROUP-functie DCA GROUP ASSIGN-scherm Hier kunt u de ingangskanalen opgeven die worden toegewezen aan DCA-groepen 1–8.
 • Page 297: Mute Group Assign-Scherm

  • ALL MINIMUM Als u op deze knop klikt, worden DCA-faders 1–8 naar de positie –∞ dB verplaatst. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MUTE GROUP ASSIGN-scherm Hier kunt u de ingangskanalen opgeven die worden toegewezen aan dempingsgroepen 1–8. Dempen kan tegelijk worden in-/uitgeschakeld voor kanalen die aan dezelfde dempingsgroep zijn toegewezen.
 • Page 298: Eq Link Assign-Scherm

  Ingangskanalen en uitgangskanalen gebruiken afzonderlijke EQ-koppelingsgroepen. Ingangskanalen gebruiken groepen A–H en uitgangskanalen gebruiken groepen 1–8. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding C SET BY CUE (Assign by [CUE]-toets) Hiermee wordt opgegeven of de [CUE]-toets wordt gebruikt voor het maken/annuleren van EQ- koppelingsgroeptoewijzingen.
 • Page 299: Comp Link Assign (Compressor Link Assign)-Scherm

  DCA/GROUP-functie. Zie p. 261. Ingangskanalen en uitgangskanalen gebruiken afzonderlijke compressorkoppelingsgroepen. Ingangskanalen gebruiken groepen A–H en uitgangskanalen gebruiken groepen 1–8. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding PAN/ROUTING-functie CH to MIX (Channel to mix)-scherm Hier kunt u signalen vanuit ingangskanalen naar de gewenste MIX-bus sturen. In dit scherm kunt u ook het...
 • Page 300 De knoppen die hier worden weergegeven, wijken af afhankelijk van het type (FIXED of VAR) van de verzendbestemmings-MIX-bus en van of de MIX- bussen gepaard zijn. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Type = FIXED, Pairing = disabled …… ……...
 • Page 301 MIX-bussen wordt verzonden. INPUT CHANNEL 1 FADER MIX1/2 (FIX) INPUT CHANNEL 2 FADER MIX1/2 (FIX) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Type = VARI, Pairing = disabled Ingangskanaal 1 ↓ Ingangskanaal 1 MIX-bus 1 PRE/POST-knop Hiermee wordt PRE (pre-EQ of pre-fader) of...
 • Page 302 LEVEL • PRE/POST button= POST INPUT CHANNEL 1 FADER MIX1/2 (VARI) LEVEL PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Ingangskanaal 2 ↓ MIX-bussen 1/2 E PRE EQ/PRE FADER Met deze knoppen kunt u gedetailleerder de locatie opgeven van waaruit het pre-fader-signaal van een ingangskanaal naar de MIX-bussen wordt verzonden.
 • Page 303 • Het verzendniveau van signalen die vanuit het broningangskanaal naar de bestemmings-MIX-bus worden verzonden, wordt verlaagd naar –∞ dB. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Het verzendniveau van signalen die vanuit alle andere ingangskanalen dan die hierboven worden verzonden naar de bestemmings-MIX-bus, wordt ingesteld op nominaal niveau (0,0 dB).
 • Page 304 MIX-bussen naar de post-fader of de pre-fader. Opmerking Deze "allemaal tegelijk"-bewerkingen worden genegeerd door MIX-bussen van het type FIXED. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • Mix-verzendniveau Verplaats de cursor naar een knop SEND LEVEL in het gebied CH to COPY en houd vervolgens de [SHIFT]-...
 • Page 305: Mix Send View-Scherm

  (of omgekeerd). • Kopiëren is ongeldig voor kanalen waarvoor de knop VARI (in het gebied FOLLOW PAN) is ingeschakeld. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MIX SEND VIEW-scherm In dit scherm worden de signalen weergegeven die vanuit de ingangskanalen naar de MIX-bussen worden verzonden.
 • Page 306 LEVEL COPY [ALL CH Hiermee kopieert u de verzendniveauwaarde (pan) van het geselecteerde raster naar alle ingangskanalen. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding LEVEL COPY [ALL CH x ALL MIX] Hiermee kopieert u de verzendniveauwaarde (pan) van het geselecteerde raster naar alle ingangskanalen / alle MIX-bussen.
 • Page 307: Fix Assign View-Scherm

  De vier vakken aan de rechterkant geven de waarden aan voor het raster waarin de cursor zich momenteel bevindt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FIX ASSIGN VIEW-scherm In dit scherm worden de signalen weergegeven die vanuit de ingangskanalen naar de bussen en rechtstreekse uitgangen worden verzonden.
 • Page 308: Lcr-Scherm

  FIX ASSIGN VIEW geannuleerd. J SURROUND MODE Hiermee wordt de momenteel geselecteerde surround- modus aangegeven. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding LCR-scherm Hier kunt u instellingen maken voor de LCR-modus, waarin afspelen via drie kanalen mogelijk is door de toevoeging van een CENTER-kanaal aan de L/R-kanalen van de STEREO-bus.
 • Page 309: Surr Param (Surround-Parameter)-Scherm

  Bij de instelling 50 wordt het signaal met hetzelfde niveau naar de bussen links/rechts en de middelste bus verzonden. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Als Surround Mode = 6.1ch Er worden een F-knop voor het regelen van de voor- divergentie en een R-knop voor het regelen van de achter-divergentie weergegeven.
 • Page 310: Surr View (Surround View)-Scherm

  MIX [ON]-toets en MIX-encoder van de overeenkomstige surroundbus. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding SURR VIEW (Surround view)-scherm In dit scherm worden de surround-instelling voor elk ingangskanaal weergegeven. Vanuit dit scherm kunt u ook naar het scherm SURR PARAM voor het gewenste kanaal gaan.
 • Page 311: M/S-Scherm

  In dit gebied wordt de ingangspoort aangegeven die wordt gepatcht naar het ingangskanaal, de instelling van de interne voorversterker (alleen model PM5D- RH) of de externe voorversterker, en het ingangsniveau. In dit scherm kunt u ook de gain van de voorversterker aanpassen en fantoomvoeding (+48 V) in-/uitschakelen.
 • Page 312 STEREO-bus. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding J DCA-groep / Mute-groep K Recall safe / Mute safe Raadpleeg de uitleg van het scherm CH VIEW van de OUTPUT VIEW-functie (➥...
 • Page 313: Signal Flow-Scherm

  • PRE ATT (onmiddellijk vóór de verzwakker) • EQ (onmiddellijk vóór en na de EQ) • GATE (onmiddellijk vóór en na de gate) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding • COMP (onmiddellijk vóór en na de compressor) • FADER (onmiddellijk vóór en na de fader) •...
 • Page 314: Fader View-Scherm

  DCA-groepen en STEREO A/B-kanalen is, is het hetzelfde als het scherm FADER VIEW van de OUTPUT VIEW- functie. Zie p. 273. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding CH JOB-scherm In dit scherm kunt u de gewenste parameter(s) uit het geselecteerde ingangskanaal in een geheugenbuffer kopiëren en ze naar hetzelfde type kanaal plakken over...
 • Page 315 Paste (Plakken) niet beschikbaar. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Opmerking • Eén enkel kanaal kan alleen worden verplaatst als wordt voldaan aan de twee volgende voorwaarden.
 • Page 316: Input Ch Library (Input Channel Library)-Scherm

  INPUT CH LIBRARY Afgezien van het feit dat deze instellingen voor ingangskanalen zijn, is dit scherm hetzelfde als het CH LIBRARY-scherm van de OUTPUT VIEW-functie. Zie p. 275. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gedeelte Naslagwerk...
 • Page 317: Appendices

  PEAKING PEAKING –6.0 dB 0.0 dB +2.0 dB 13 Piano 1 95 Hz 950 Hz 3.15 kHz — PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Appendices Title HIGH H.SHELF +4.0 dB 14 Piano 2 5.30 kHz 0.90 — 15 E. G. Clean 12.5 kHz...
 • Page 318: Gate-Bibliotheekoverzicht

  Fine-EQ Cass 75.0 Hz 1.00 kHz — PEAKING PEAKING –4.0 dB –1.0 dB 40 Narrator 106 Hz 710 Hz PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding GATE-bibliotheekoverzicht H-MID HIGH PEAKING PEAKING Title +1.5 dB +2.0 dB 2.65 kHz 6.00 kHz 0.56 0.14...
 • Page 319: Compressor-Bibliotheekoverzicht

  Out gain (dB) Width (dB) Release (ms) Threshold (dB) Ratio ( :1) Attack (ms) A. Dr. Tom EXPAND Out gain (dB) Knee Release (ms) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Value Title Type –8 A. Dr. COMPAND-S OverTop –23 E. B. Finger COMP –10...
 • Page 320 COMP Out gain (dB) Knee Release (ms) Threshold (dB) Ratio ( :1) Attack (ms) Chorus COMP Out gain (dB) Knee Release (ms) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Parameter Value Title –17 Click Erase –18 Announcer –13 Limiter1 –18 Limiter2 –2.5 –14...
 • Page 321: Dynamiekparameters

  THRESHOLD THRESHOLD RANGE Ingangsniveau PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Beschrijving Dit bepaalt vanaf welk niveau het gate-effect wordt toegepast. Dit bepaalt de hoeveelheid demping als de gate wordt gesloten. Dit bepaalt hoe snel de gate opent als het signaal het thresholdniveau overschrijdt.
 • Page 322: Comp-Sectie

  (KNEE= hard, OUT GAIN= 0,0 dB) THRESHOLD Ingangsniveau RATIO PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Dit bepaalt het ingangssignaalniveau dat nodig is om de compressor te triggeren. Dit bepaalt de hoeveelheid compressie, ofwel de wijziging in het uitgangsignaalniveau ten opzichte van de wijziging van het ingangssignaalniveau.
 • Page 323 88,2 kHz: 3 ms – 23,0 sec 96 kHz: 3 ms – 21,1 sec (160 punten) OUT GAIN (dB) –18,0 tot 0,0 (181 punten) WIDTH (dB) 1–90 (90 punten) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding THRESHOLD Ingangsniveau WIDTH Beschrijving Dit bepaalt vanaf welk niveau compressie wordt toegepast.
 • Page 324: Effect-Bibliotheekoverzicht

  033 Rev+Sympho. REV+SYMPHO. 034 Rev→Sympho. REV→SYMPHO. 035 Rev→Pan REV→PAN 036 Delay+Er. DELAY+ER. 037 Delay+Er. DELAY→ER. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Beschrijving Titel Simulatie van nagalm in 038 Delay+Rev concertzaal met gate Simulatie van nagalm in 039 Delay→Rev kamer met gate Nagalm voor vocalen, 040 Dist→Delay...
 • Page 325: Effectparameters

  Afsnijfrequentie THRU, 21,2 Hz–8,00 kHz hoogdoorlaatfilter Afsnijfrequentie 50,0 Hz–16,0 kHz, THRU laagdoorlaatfilter PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ GATE REVERB, REVERSE GATE Eén ingang, twee uitgangen, eerste reflecties met gate, en eerste reflecties met omgekeerde gate. Parameter Bereik Beschrijving...
 • Page 326 DELAY R te bepalen Wordt samen met TEMPO gebruikt NOTE FB voor het bepalen van FB. DLY (Maximumwaarde is afhankelijk van de tempo-instelling) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ ECHO Twee ingangen, twee uitgangen, stereovertraging met gekruiste terugkoppellus. Beschrijving...
 • Page 327 –12,0 tot +12,0 dB Hoogaffilterversterking Synchronisatie met parameter SYNC OFF/ON Tempo aan/uit Wordt samen met TEMPO gebruikt NOTE voor het bepalen van FREQ. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ AUTOPAN Twee ingangen, twee uitgangen, automatische pan. Parameter Bereik Beschrijving FREQ. 0,05–40,00 Hz...
 • Page 328 Synchronisatie met parameter SYNC OFF/ON Tempo aan/uit Wordt samen met TEMPO gebruikt NOTE FM voor het bepalen van FM FREQ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ MOD. FILTER Twee ingangen, twee uitgangen, modulatiefilter. Beschrijving Parameter FREQ. 0,05–40,00 Hz DEPTH 0–100%...
 • Page 329 –12,0 tot +12,0 dB Hoogaffilterversterking *1. 6,0 ms–46,0 s (fs=44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs=48 kHz) 3 ms–23,0 s (fs=88,2 kHz), 3 ms–21,1 s (fs=96 kHz) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ REV+CHORUS Eén ingang, twee uitgangen, parallelgeschakelde reverb- en choruseffecten.
 • Page 330 Modulatiegolfvorm Synchronisatie met parameter SYNC OFF/ON Tempo aan/uit Wordt samen met TEMPO gebruikt NOTE voor het bepalen van FREQ. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ REV+SYMPHO. Eén ingang, twee uitgangen, parallelgeschakelde reverb- en Symphonic-effecten. Beschrijving Parameter REV TIME 0,3–99,0 s INI.
 • Page 331 DELAY R van rechterkanaal te bepalen Wordt samen met TEMPO gebruikt NOTE FB voor het bepalen van FB. DLY (Maximumwaarde is afhankelijk van de tempo-instelling) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ DELAY→ER. Eén ingang, twee uitgangen, seriegeschakelde vertragings- en eerste-reflectie-effecten. Parameter Bereik...
 • Page 332 DLY.NOTE om DELAY te bepalen MOD.NOT Wordt samen met TEMPO gebruikt voor het bepalen van FREQ. (Maximumwaarde is afhankelijk van de tempo-instelling) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ MULTI FILTER Twee ingangen, twee uitgangen, 3-bands multifilter (24 dB/octaaf). Beschrijving Parameter...
 • Page 333 Limiterknee (hellingshoek) *1. 6,0 ms–46,0 s (fs=44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs=48 kHz) 3 ms–23,0 s (fs=88,2 kHz), 3 ms–21,1 s (fs=96 kHz) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ M.BAND COMP Twee ingangen, twee uitgangen, 3-bands processor met individuele solo- en versterkingsreductiemeters voor elke band.
 • Page 334 OFF, ON de op het lage bereik toegepaste compressie verzwakt, waardoor het lage bereik wordt benadrukt. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ COMP260 Dit effect emuleert de eigenschappen van compressors/ limiters van halverwege de jaren '70 die de standaard zijn voor live PA.
 • Page 335 *1. 16,0 Hz tot 20,0 kHz (LPF-1, LPF-2), 1,0 kHz tot 20,0 kHz (HSH-1, HSH-2) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ OPENDECK Dit emuleert de bandcompressie die wordt geproduceerd met twee open-reel bandrecorders (een opnamedeck en een afspeeldeck).
 • Page 336: Effecten En Temposynchronisatie

  Effectparameters Effecten en temposynchronisatie Bij sommige van de effecten van de PM5D kunt u het effect synchroniseren met het tempo. Er zijn twee van deze effecttypen: vertragingseffecten en modulatie-effecten. Bij vertragingseffecten verandert de vertragingstijd afhankelijk van het tempo. Bij modulatie-effecten verandert de frequentie van het modulatiesignaal afhankelijk van het tempo.
 • Page 337: Scenegeheugen/Effectlibrary Volgens De Program Change Table

  Scenegeheugen/Effectlibrary volgens de Program Change Table ❏ Preset Bank/Ch# 1 Program Scene/ Program Preset# Change# Effect Change# Scene PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Preset Bank/Ch# 2 Scene/ Program Scene/ Preset# Effect Change# Effect Scene Scene Program Scene/ Preset# Preset#...
 • Page 338 Scenegeheugen/Effectlibrary volgens de Program Change Table ❏ Preset Bank/Ch# 3 Program Scene/ Program Preset# Change# Effect Change# Scene PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Preset Bank/Ch# 4 Scene/ Program Scene/ Preset# Effect Change# Effect Scene Scene Gedeelte Naslagwerk Program Scene/...
 • Page 339 ❏ Preset Bank/Ch# 11 Program Change# Scene/Effect Preset# Effect3 ❏ Preset Bank/Ch# 12 Program Change# Scene/Effect Preset# Effect4 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Preset Bank/Ch# 13 Program Change# Scene/Effect Preset# Effect5 ❏ Preset Bank/Ch# 14 Program Change# Scene/Effect Preset# Effect6 ❏...
 • Page 340 Scenegeheugen/Effectlibrary volgens de Program Change Table ❏ Bank/Ch# _ Program Scene/ User# Change# Effect PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Program Scene/ User# Change# Effect Gedeelte Naslagwerk Program Scene/ User# Change# Effect...
 • Page 341: Parameters Die Kunnen Worden Toegewezen Aan Besturingswijzigingen

  MIX TO MATRIX MIX 1–MIX24 MATRIX 8 LEVEL H MATRIX 1 LEVEL L– MATRIX 8 LEVEL L MATRIX 1/2 PAN– MATRIX 7/8 PAN PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding MODE PARAMETER 1 — MATRIX 1 POINT– MATRIX 8 POINT MATRIX 1 ON–...
 • Page 342 HOLD L DECAY H DECAY L ATTACK THRESHOLD RELEASE H INPUT COMP RELEASE L RATIO GAIN KNEE/WIDTH PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding PARAMETER 2 MODE OUTPUT COMP MIX 1–MIX24 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO AL–STEREO BR GEQ1–GEQ20 SURROUND EFFECT MUTE MASTER MIX 1–MIX24...
 • Page 343: Bestuurswijzigingen, Parametertoewijzingen

  FADER H OUTPUT NO ASSIGN FADER H OUTPUT INPUT FADER L OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 344 PARAMETER 1 Change# INPUT FADER H OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT INPUT FADER L OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34 CH35...
 • Page 345 FADER H OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8...
 • Page 346 Change# INPUT EQ LOW GAIN FADER H OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 347 CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 348 INPUT EQ GAIN CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 349 FADER H OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8...
 • Page 350 HIGH MID INPUT EQ GAIN FADER H OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN BALANCE OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 351 FADER H OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 352 INPUT EQ HIGH GAIN FADER H OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT NO ASSIGN FADER L OUTPUT NO ASSIGN CH ON OUTPUT PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33...
 • Page 353 INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 354 INPUT ATT INPUT INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 355 FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ SURROUND LFE L INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 356 LFE H INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ SURROUND LFE L INPUT HPF FREQ NO ASSIGN INPUT HPF FREQ PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 357 Change# LEFT-RIGHT SURROUND FADER H NO ASSIGN MUTE MASTER FRONT-REAR SURROUND FADER L NO ASSIGN MUTE MASTER PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7...
 • Page 358 Control MODE PARAMETER 1 Change# LEFT-RIGHT SURROUND FADER H NO ASSIGN MUTE MASTER FRONT-REAR SURROUND FADER L NO ASSIGN MUTE MASTER PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 Change# CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34...
 • Page 359 ❏ CHANNEL _ Control MODE PARAMETER 1 Change# PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Control PARAMETER 2 MODE Change# PARAMETER 1 PARAMETER 2 Gedeelte Naslagwerk...
 • Page 360: Nrpn, Parametertoewijzingen

  CH to Mix PRE/ POST MIX15 SEND MIX16 SEND MIX17 SEND MIX18 SEND MIX19 SEND MIX20 SEND INPUT DELAY TIME HIGH TIME LOW PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FROM PARAMETER (HEX) (HEX) 0000 003F MIX1-20,MATRIX1- 007D 8,ST A LR OUTPUT TIME HIGH...
 • Page 361 EFFECT 1-8 PARAM16 PARAM17 PARAM18 PARAM19 PARAM20 PARAM21 PARAM22 PARAM23 PARAM24 PARAM25 PARAM26 PARAM27 PARAM28 PARAM29 PARAM30 PARAM31 PARAM32 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FROM PARAMETER (HEX) (HEX) 2534 253B 253C 2543 GAIN1 2544 254B GAIN2 254C 2553 GAIN3 2554 255B...
 • Page 362 E HPF ON/OFF H LPF ON/OFF INPUT EQ LOW TYPE(P/S/F) INPUT EQ HIGH TYPE(P/S/F) A TYPE(P/S/F) D TYPE(P/S/F) OUTPUT EQ E TYPE(P/S/F) H TYPE(P/S/F) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FROM PARAMETER (HEX) (HEX) 2C30 2C6F A BYPASS 2C70 2CAF B BYPASS...
 • Page 363 U HIGH TYPE L HPF ON L LPF ON U HPF ON U LPF ON PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding FROM *1. Voor EQ- of COMP-parameters die INPUT CH en OUTPUT (HEX) (HEX) bevatten, wordt de OUTPUT toegewezen vanaf 96 (60h) na het...
 • Page 364: Kanaalbibliotheekoverzicht

  Delay On/Off Delay Time Surround LFE Surround Div. Surround Div.Rear Surround LR Pan Surround FR Pan Surround Div.Link PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding STEREO A/B INPUT/ST IN DCA Group 1-8 On/Off To Stereo On/Off Mix Send Pre Point Mix Send Follow...
 • Page 365: Lijst Van Beschikbare Parameters Voor Pair, Recall Safe Of Output Isolation

  To Mix PRE/POST INPUT MIX SEND, ALL PAIR INPUT ALL Global Paste Solo Safe Key In Cue Mute Safe Selective Recall Tracking Recall PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ MIX channels Parameter Pair — Recall Safe Fade Time — Insert Fader BALANCE —...
 • Page 366: Stereo Channels

  PAIR Global Paste Solo Safe Mute Safe Selective Recall Tracking Recall Patch — — OUTPUT ISOLA- TION PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ STEREO channels ISOLATION Parameter — Recall Safe Fade Time MATRIX INSERT, Insert MATRIX ALL MATRIX ALL Fader...
 • Page 367 Mix Send Post Point Mix Send Follow Pan Vari Mix Send Follow Pan Fixed Mix Send 1-24 On/Off PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding INPUT/ST IN Mix Send 1-24 Pre/Post Mix Send 1-24 Level MATRIX ❏ Parameters die worden ingeschakeld als...
 • Page 368: Indeling Van Midi-Data

  Indeling van MIDI-data This section explains the format of the data that the PM5D is able to understand, send, and receive. In addition to the messages described here, you can use the MIDI REMOTE function or the MIDI EVENT settings of the SCENE function to transmit any type of command.
 • Page 369: Bulk Dump

  Event List & Request tx/rx The unique header (Model ID) identifies whether the device is a PM5D. To calculate the check sum, add the bytes starting with the byte after BYTE COUNT (LOW) and ending with the byte before CHECK SUM, take the binary complement, and set bit 7 to 0.
 • Page 370 Output patch Data 0x07 00000111 HA Data 0x08 00001000 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding 4.2 Current Scene, Setup, Backup, Input Patch, Output Patch, HA Data – Parameter request – 4.2.1 Format Reception This message is received if [Parameter change RX] is ON and [Rx CH] matches the Device number included in the SUB STATUS.
 • Page 371 HA LIB 0- 199 “LibUnRcl” SCENE INPATCH OUTPATCH LIB INPUT CHANNEL LIB OUTPUT CHANNEL *2 *3 *4 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Function INPUT EQ LIB OUTPUT EQ LIB GATE LIB COMP LIB GEQ LIB EFFECT LIB HA LIB “LibStrUd”...
 • Page 372 00000000 00 CATEGORY (ASCII CODE) FUNCTION 01001100 "L" NAME (ASCII CODE) 01101001 "i" (ASCII CODE) 01100010 "b" PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding (ASCII CODE) 01010100 "T" (ASCII CODE) 01101001 "i" (ASCII CODE) 01110100 "t" (ASCII CODE) 01101100 "l" (ASCII CODE) 01011111 "_"...
 • Page 373 Low *1 0mmmmmmm ml data (unlinked:0, linked:1) *1 0ddddddd dd PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding End of exclusive 11110111 F7 *1 If this portion is repeated multiple times, this means that a single packet contains link data for multiple libraries.
 • Page 374 4.6 Exist Library Range 4.6.1 Format Transmission When PM5D receives Library Exist request command from outside, the answer will be sent back with the following Parameter change. This packet shows smallest library number range that exists and not read only.
 • Page 375 0mmmmmmm mm (ASCII CODE) 0mmmmmmm mm (ASCII CODE) 0mmmmmmm mm (ASCII CODE) 0mmmmmmm mm (ASCII CODE) 0mmmmmmm mm PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding tx/rx 0mmmmmmm mm DATA 0eeeeeee ee 0ppppppp pp 11110111 F7 4.8.2 Effect module names MODULE NAME Freeze Play button "FRZPLAY_"...
 • Page 376 Request Ch Total Number L 0ccccccc cl End of exclusive 11110111 F7 PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding 4.11 Time Counter Data – Time Code – (Parameter change) 4.11.1 Format When transmission is enabled by receiving a Remote Time Counter request, Time Counter data is transmitted at 50 ms intervals for a duration of ten seconds.
 • Page 377: Waarschuwingsberichten

  DME Control: Tx Buffer Full! Er worden teveel gegevens verzonden tijdens communicatie met de DME. De PM5D kan niet synchroniseren omdat de bron die is geselecteerd door MASTER CLOCK SELECT Wrong Word Clock! in het scherm WORD CLOCK niet van toepassing is.
 • Page 378 Corrupted data fixed! Parameter out of range! Channel Moved. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Betekenis De parameter die u hebt toegewezen aan GPI OUT, is dezelfde als een bestaande toewijzing van een door de gebruiker gedefinieerde toets, dus de door de gebruiker gedefinieerde toetstoewijzing is geannuleerd.
 • Page 379: Foutmeldingen

  Het interne geheugen bevat geen bestanden die kunnen worden geüpload. Low Battery! De spanning van de back-upbatterij is te laag. Er is een probleem met de PW800W-netvoeding die is aangesloten op de PM5D. Neem contact op met Power Supply has Malfunctioned! uw Yamaha-leverancier.
 • Page 380: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Problemen oplossen ❍ Zijn de PM5D/DSP5D en PW800W op de juiste manier aangesloten met het speciale netsnoer? De stroom wordt niet ingeschakeld, ❍ Is de POWER-schakelaar van de PW800W aangezet? paneel-LED's en de LCD-display gaan ❍ Kan in de functie PREFERENCE 2 van het UTILITY-scherm de LED-helderheid zijn verminderd? (➥ p. 206) niet branden ❍...
 • Page 381: Algemene Specificaties

  / te licht aan te passen. (➥ p. 206) ❍ Zijn de PM5D en DSP5D op de juiste manier via een cascadeverbinding verbonden? ❍ Is in de functie SYS/W.CLOCK van het MIXER SETUP-SCREEN de optie CASCADE CONNECTION ingesteld...
 • Page 382 Waveform Noise, Burst Noise Sine Waveform: 100Hz, 1kHz, 10kHz Routing MIX1-24, MATRIX1-8, STEREO A,B (L,R) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding XLR-3-31 Type (Balanced) x48 PM5D: +48V DC is supplied to Input by individual mechanical switch PM5D-RH: +48V DC is supplied to Input by individual software control...
 • Page 383: Dsp5D

  AC Power Cord Length Operation free-air Temperature Range Storage Temperature Range Included Accessories Optional Accessories PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Internal: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz External: 42.9975 kHz to 49.200 kHz (Normal Rate) 85.995 kHz to 98.400 kHz (Double Rate) Less than 2.5 ms INPUT to OMNI OUT (@Fs=48kHz)
 • Page 384: Ingangs-/Uitgangskenmerken

  * In these specifications, 0 dBu = 0.775 Vrms. * All input AD converters are 24bit linear, 128 times (@48 kHz) oversampling. * PM5D: +48V DC (phantom power) is supplied to INPUT (1-48) XLR type connectors via each individual switch, and TALKBACK XLR type connectors via software switch.
 • Page 385 *3. PHONES stereo phone jacks are unbalanced. (Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND) *4. There are switches inside the body to preset the maximum output level. *5. INSERT OUTs are only provided for PM5D. *6. The position of the level control is 10 dB lowered from Max.
 • Page 386 Ingangs-/uitgangskenmerken ❏ Digital Input Characteristics (PM5D, PM5D-RH) Terminal AES/EBU 2TR IN DIGITAL AES/EBU COAXIAL CASCADE IN *1. XLR-3-31 type connectors are balanced. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD) ❏ Digital Input Characteristics (DSP5D) Terminal Format — CASCADE IN — CASCADE IN *1. CASCADE (D-Sub 68pin) Max. Cable length: 200 m@48 kHz, 50 m@96 kHz *2.
 • Page 387 CASCADE OUT — — CASCADE OUT *1. CASCADE (D-Sub 68pin) Max. Cable length: 200 m@48 KHz, 50 m@96 KHz *2. CASCADE (RJ-45) Max. Cable length is based on EtherSound standard. PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding fixed/variable data description professional use fixed variable 44.1kHz...
 • Page 388 Output Pin: Open Collector (Vmax=12V, Imax/pin=75 mA, GPO1-8: Total Imax=300 mA, GPO9-12: Total Imax=300 mA) Power Pin: Power Supply (Vp=5V, Imax/2 pin=500 mA) ❏ Control I/O Characteristics (DSP5D) Terminal WORD CLOCK Ethernet ❏ SLOT 1-4 (PM5D, PM5D-RH)/SLOT 1-2 (DSP5D) Characteristics Card Name Function MY4-AD MY8-AD ANALOG IN...
 • Page 389: Elektronische Kenmerken

  MONITOR OUT CUE OUT PHONES 8Ω * Total Harmonic Distortion is measured with a 18 dB/octave filter @80 kHz * GAIN Max. = –60 dBu (PM5D), –62 dBu (PM5D-RH) PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Conditions PM5D: GAIN: Max., PAD: Off PM5D-RH: GAIN: Max.
 • Page 390 Parameter External Clock Frequency Range Frequency Internal Clock Accuracy Jitter PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding EIN= Equivalent Input Noise Conditions Master fader at nominal level and one INPUT fader at nomi- nal level. PM5D: Rs= 150Ω, GAIN: Max., PAD: Off PM5D-RH: Rs= 150Ω, GAIN: Max.
 • Page 391: Dsp5D

  Output Rs= 150Ω, GAIN: Max Master fader at nominal level and one Ch fader at nominal level. (When controlled by PM5D or PM5D Editor) INPUT 1-48 Rs= 150Ω, GAIN: Min Master fader at nominal level and one Ch fader at nominal level.
 • Page 392 * Dynamic range are measured with a 6 dB/octave filter @12.7 kHz; equivalent to a 20 kHz filter with infinite dB/octave attenuation. ❏ Sampling Frequency Parameter External Clock Frequency Range Frequency Internal Clock Accuracy Jitter PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Conditions Fs=44.1/48 kHz AD + DA, GAIN: Min 600Ω Fs=88.2/96 kHz DA Converter Conditions Normal Rate Double Rate Word Clock: Int 44.1 kHz...
 • Page 393: Overige Functies

  Level: 1024 steps, ∞, –138 dB to +10 dB LCR Pan CSR= 0% to 100% Surround Pan 3-1, 5.1, 6.1 panning support PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ Output Function Total Function Frequency= 20 Hz to 20 kHz Gain= –18 dB to +18 dB Q= 0.10 to 16.0...
 • Page 394: Pintoewijzing

  ID4 In ID0 Out ID2 Out ID4 Out MSB In ❏ HA REMOTE Signal Name RX– TX– PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding ❏ CASCADE OUT Signal Input 1-2(–) Input 3-4(–) Input 5-6(–) Input 7-8(–) Input 9-10(–) Output 9-10(+) Input 11-12(–) Output 11-12(+) Input 13-14(–)
 • Page 395: Afmetingen

  * Specificaties en beschrijvingen in deze gebruikersgebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om producten of hun specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.
 • Page 396: Midi-Implementatie-Overzicht

  YAMAHA [Digital Mixing Console] Model: PM5D/PM5D-RH Function... Basic Default Channel Changed Default Mode Messages Altered Note :True Voice Number Note On Velocity Note Off After Key’s Touch Ch’s Pitch Bend 0,32 6,38 Control 98,99 Change 1-31,33-98, 102-119 Prog Change :True#...
 • Page 397: Index

  Bibliotheek COMP LIBRARY EFFECT LIBRARY GATE LIBRARY GEQ LIBRARY HA LIBRARY INPUT CH LIBRARY INPUT EQ LIBRARY INPUT PATCH LIBRARY PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding OUTPUT CH LIBRARY OUTPUT PATCH LIBRARY BLANK SKIP Blokdiagram Einde van handleiding Bovenpaneel BUSY-indicator Cascade...
 • Page 398 Firmwareversies FIX ASSIGN VIEW FIXED-type MIX-bus Foutmeldingen FRAME RATE Freeze-effect Functienaam Functieparameters Functies FX RTN-kanalen 1–4 FX RTN-laag PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Gate Werking GATE LIBRARY GATE PARAM GATE-bibliotheekoverzicht Gebruikersinterface Gedeelte DISPLAY ACCESS Gedeelte Naslagwerk Geheugenkaarten GEQ ASSIGN GEQ LIBRARY...
 • Page 399 ST IN STIN/FXRTN SURR PARAM SURR VIEW VIEW-functie Kalibratie Kanaalbibliotheekoverzicht Kanaalstructuur KEY IN CUE-indicator Knoppen PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Laag [CH 1-24]/[CH 25-48]-toetsen [ST IN 1-4]/[FX RTN 1-4]- toetsen INPUT CH ST IN/FX RTN Laden LATCH LCR [B]-indicator LCR-indicator...
 • Page 400 PREFERENCE 1/2 PRESENT TIME PREVIEW-indicator PREVIEW-modus Problemen oplossen Programmawijzigingen RECALL SAFE Recall Safe-functie Rechtstreeks uitvoeren Ringnetwerk RS422 RS422-indicator PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding SAVE CSV EXPORT-modus modus ADVANCED modus BASIC Scene De standaardinstellingen herstellen Scenegeheugen Auto Store-functie Basisbediening BLANK SKIP...
 • Page 401 USER DEFINE USER DEFINED KEY BANK USER DEFINED-gedeelte UTILITY-functie FADER ASSIGN LOAD PREFERENCE 1/2 SAVE SECURITY USER DEFINE PM5D/PM5D-RH V2 / DSP5D Gebruikershandleiding Vakken VARI-type MIX-bus Verdeeldoos Versterking Aanpassen Versterkingsreductie VERTICAL PAIR Voorbeelden van systemen Voornaamste nieuwe functies in PM5D V2.0...
 • Page 402: Blokdiagram Pm5D/Pm5D-Rh

  Blokdiagram PM5D/PM5D-RH...
 • Page 403: Blokdiagram Dsp5D

  Blokdiagram DSP5D CH 1(...48) [INPUT] (1-48) ST IN 1-4 [ST IN] (1-4) FX RTN 1-4 SLOT1 SLOT2 CASCADE IN RJ-45 CASCADE OUT RJ-45 CASCADE IN D-SUB EFFECT MIX 1~24 INSERT OUT GEQ 1(...12) CASCADE OUT D-SUB SLOT1 SLOT2 [OMNI OUT](1-24) STEREO A-L STEREO A-R STEREO B-L...
 • Page 404: Niveaudiagram Pm5D

  COMP INSERT DELAY LEVEL INSERT DECDE (x4) (x8) CASCADE IN*2 CASCADE IN*1 *1 CASCADE TYPE = PM5D - PM5D, *2 CASCADE TYPE = PM5D - DCU5D --- DCU5D - PM5D, Digital MASTER MASTER OUTPUT Adder INSERT INSERT COMP INSERT INSERT...
 • Page 405: Niveaudiagram Pm5D-Rh

  COMP INSERT DELAY LEVEL INSERT DECDE (x4) (x8) CASCADE IN*2 CASCADE IN*1 *1 CASCADE TYPE = PM5D - PM5D, *2 CASCADE TYPE = PM5D - DCU5D --- DCU5D - PM5D, Digital MASTER MASTER OUTPUT INSERT INSERT COMP INSERT INSERT DELAY...
 • Page 406: Niveaudiagram Dsp5D

  COMP INSERT DELAY LEVEL INSERT DECDE (x4) (x8) CASCADE IN*2 CASCADE IN*1 *1 CASCADE TYPE = PM5D - PM5D, *2 CASCADE TYPE = PM5D - DCU5D --- DCU5D - PM5D, Digital MASTER MASTER OUTPUT INSERT INSERT COMP INSERT INSERT DELAY...
 • Page 407 For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.
 • Page 408 Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com/ Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation 704IPD1...

This manual is also suitable for:

Pm5d-rh v2Dsp5d

Table of Contents