Philips HP4696 Manual
Hide thumbs Also See for HP4696:
Table of Contents
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Česky
 • Magyar
 • Slovensky
 • Українській
 • Hrvatski
 • Eesti
 • Latviski
 • Lietuviškai
 • Slovenščina
 • Български
 • Srpski

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Geometricks
8-in-1 Multistyler
HP4696

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips HP4696

 • Page 1 Geometricks 8-in-1 Multistyler HP4696...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 POLSKI 10 ROMÂNĂ 17 РУССКИЙ 23 ČESKY 31 MAGYAR 37 SLOVENSKY 44 УКРАЇНСЬКІЙ 50 HRVATSKI 57 EESTI 63 LATVISKI 69 LIETUVIŠKAI 75 SLOVENŠČINA 81 БЪЛГАРСКИ 87 SRPSKI 94...
 • Page 4: English

  Crimper / Straightener attachment, waves and curls will disappear again. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 5 ENGLISH Before you start styling, comb or brush the hair so that it is untangled and smooth. A setting lotion may be applied after washing the hair. Connecting the attachments Place one of the attachments into the main unit. Turn the lock ring on power handle clockwise until the bold arrows are in line.
 • Page 6 ENGLISH Start styling when the ready dot has changed color. Always ensure that the hair ends are wrapped smoothly around the barrel of any attachment.This will avoid bent ends. Styling Large or tight curls Connect the Curling tong with the main unit.
 • Page 7 ENGLISH After 5 - 10 seconds remove the bristle brush from the hair. Leave the waves to cool down before finishing by combing, brushing or finger combing the hair into its final style. Spirals Connect the Spiral with the main unit. Wind a tress towards the head following the spiral profile on the Spiral.
 • Page 8 ENGLISH Crimper together by using your fingers (do not touch the plates!). Open the Crimper and place a lower part of the same tress of hair between the plates. Ensure there is a overlap. Continue until you have reached the end of the tress.
 • Page 9 Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 10: Polski

  Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po umyciu włosów lub po użyciu płaskiej strony karbownicy/ nasadki prostującej fale lub loki rozprostują się. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips, co pozwoli uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
 • Page 11 POLSKI Przed użyciem urządzenia Dzięki urządzeniu Geometrics możesz ułożyć fale, loki, pierścienie, karbowane falki lub uzyskać jedwabiście gładkie włosy. Przed przystąpieniem do modelowania, rozczesz włosy grzebieniem lub szczotką, tak aby były niesplątane i gładkie. Po umyciu włosów możesz zastosować płyn do układania.
 • Page 12 POLSKI Używanie nasadek Po podłączeniu nasadki do części głównej, ustaw lokówkę na podpórce i włóż wtyczkę do gniazdka ściennego. Zaświeci się wówczas lampka kontrolna, a urządzenie zacznie nagrzewać. Lampka kontrolna informująca o gotowości urządzenia do pracy zmieniła kolor. Zawsze sprawdzaj, czy końcówki włosów są gładko owinięte wokół...
 • Page 13 POLSKI Fale Nałóż włosianą szczotkę na lokówkę. Weź końcówki pasemka i owiń wokół szczotki w kierunki głowy. Po 5 - 10 sekundach wyjmij szczotkę z włosów. Odczekaj, aż fale ostygną, zanim nadasz fryzurze ostateczny kształt za pomocą grzebienia, szczotki lub palców. Spiralki Załóż...
 • Page 14 POLSKI Weź pasemko o szerokości maksymalnie 5-6 cm. i umieść je pomiędzy płytami karbownicy. Zacznij modelowanie od nasady włosów. Trzymaj zamknięte płyty przez 5-10 sekund. Możesz ścisnąć dwie części karbownicy palcami (nie dotykaj płyt!). Otwórz karbownicę i umieść między płytami dolną część tego samego pasemka. Sprawdź, czy zachodzą...
 • Page 15 ściennego. Odłóż lokówkę na podpórce w bezpieczne miejsce i odczekaj aż ostygnie. Wymiana W sprawie przeglądu lub naprawy urządzenia, zawsze zgłaszaj się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
 • Page 16 POLSKI Gwarancja i serwis Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub zetknąłeś się z jakimś problemem skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w karcie gwarancyjnej) lub z najbliższym punktem serwisowym sprzętu AGD autoryzowanym przez firmę Philips.
 • Page 17: Română

  Netedă" a accesoriului Gofrare/Netezire, buclele şi onduleurile vor dispărea. Daca cordonul de alimentare este defect, inlocuirea lui va fi executată la un centru service autorizat Philips sau de catre o persoana autorizată Înainte de utilizarea aparatului Cu aparatul de coafat Geometrics puteţi crea bucle, onduleuri, cârlionţi, sau puteţi conferi...
 • Page 18 ROMÂNĂ Înainte de a începe coafarea, pieptănaţi-vă pentru a vă descurca părul. După spălarea părului puteţi aplica o loţiune de fixare. Conectarea accesoriilor Fixaţi un accesoriu în unitatea principală. Răsuciţi inelul de bocare de pe mânerul de activare până ce săgeţile sunt aliniate. Asiguraţi-vă...
 • Page 19 ROMÂNĂ Ledul şi-a schimbat culoarea. Asiguraţi-vă întotdeauna că extremităţile şuviţelor sunt corect înfăşurate în jurul barei metalice.Veţi evita astfel îndoirea capetele şuviţelor. Coafare Bucle mari sau strânse Fixaţi cleştele pentru ondulare pe unitatea principală.Asiguraţi-vă că suportul de sprijin este pe partea inferioară. Fixaţi capătul şuviţei cu clema şi răsuciţi şuviţa în jurul barei metalice spre cap.
 • Page 20 ROMÂNĂ După 5 - 10 secunde scoateţi peria din păr. Lăsaţi onduleurile să se răcească înainte de a finisa coafura cu peria, pieptenul sau aranjând şuviţele cu degetele. Spirale Conectaţi accesoriul Spirală pe unitatea principală. Răsuciţi o şuviţă de păr spre cap urmărind forma Spiralei.
 • Page 21 ROMÂNĂ Deschideţi fierul de gofrare şi fixaţi între plăcuţe partea inferioară a aceleiaşi şuviţe. Asiguraţi-vă că există o suprapunere. Continuaţi până la capătul şuviţei. Lăsaţi şuviţele gofrate să se răcească înainte de a finisa coafura cu peria, pieptenul sau aranjând şuviţele cu degetele.
 • Page 22 Garanţie şi service Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi alte nelămuriri, vizitaţi-ne pe site-ul web Philips la www.philips.com sau contactaţi Departamentul Clienţi Philips din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în pliantul de garanţie internaţională).
 • Page 23: Русский

  РУССКИЙ Внимание Убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению электросети у Вас дома. Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то...
 • Page 24 РУССКИЙ В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании «Филипс», или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Перед тем как пользоваться прибором С помощью прибора для укладки волос Геометрикс...
 • Page 25 РУССКИЙ Поворачивайте стопорное кольцо на ручке питания по часовой стрелке до тех пор, пока стрелки не совпадут. Убедитесь в том, что регулируемая опора расположена с нижней стороны прибора. Теперь насадка закреплена на электроприборе. Действуйте по этой инструкции при установке всех насадок. Для того, чтобы отсоединить...
 • Page 26 РУССКИЙ Укладка волос Крупные или тугие завитки Установите Щипцы для завивки на прибор. Убедитесь в том, что регулируемая опора расположена с нижней стороны. Зафиксируйте концы распущенных волос с помощью зажима и накрутите волосы на цилиндрический корпус насадки по направлению к голове. Через...
 • Page 27 РУССКИЙ Спирали Установите насадку-Спираль на прибор. Следуя профилю Спирали, накрутите на нее прядь волос по направлению к голове. Через 5-10 секунд выньте Спираль из волос. Дайте волнам остыть, прежде чем окончательно укладывать волосы в прическу при помощи расчески, щетки или пальцев. Гофрированные...
 • Page 28 РУССКИЙ Оставьте пластины прижатыми друг к другу в течение 5-10 секунд. Вы можете сжимать две части Щипцов для гофрировки пальцами (не прикасайтесь к пластинам!). Раскройте Щипцы для гофрировки и поместите между пластинами следующую часть этой же пряди, расположенную ниже. Проверьте, чтобы зажимаемые...
 • Page 29 РУССКИЙ Установите на прибор собранные вами Щипцы для выпрямления волос и выполните процедуру укладки аналогично процедуре укладки с использованием Щипцов для гофрировки. Дайте глянцевым волосам остыть, прежде чем окончательно укладывать их в прическу при помощи расчески, щетки или пальцев. Хранение После...
 • Page 30 компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 31: Česky

  Nedovolte aby si s přístrojem hrály děti. Při mytí vlasů nebo při použití "Flat Plate" nástavce Crimper/Straightener, se ztratí zvlnění vlasů. Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být jeho výměna svěřena organizaci, autorizované firmou Philips nebo shodně kvalifikovaným pracovníkům, abyste předešli možnému nebezpečí.
 • Page 32 ČESKY Před použitím přístroje S geometrickým nástavcem můžete upravovat kadeře, vytvářet vlny, prstence, případně docílit hladký vzhled účesu. Než začnete s úpravou účesu, pročešte nebo prokartáčujte vlasy aby nebyly zacuchané. Po umytí vlasů můžete použít tužicí lotion. Připevnění nástavců Jeden z nástavců zasuňte do základního přístroje.
 • Page 33 ČESKY Použití přístroje Když jste upevnili nástavec na základní přístroj, postavte přístroj na podstavec a zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Kontrolka na přístroji se rozsvítí a topné tělísko přístroje se začne ohřívat. Bod, indikující připravenost přístroje, změní barvu. Vždy dbejte na to, aby konce vlasů byly hladce ovinuty okolo válce každého nástavce.To zabrání...
 • Page 34 ČESKY Vlny Na nástavec"Curling Tong" nasuňte štětinový kartáč. Uchopte konec vlasů a vlasy naviňte okolo štětinového kartáče směrem k hlavě. Asi po 5 až 10 sekundách vyjměte štětinový kartáč z vlasů. Před konečnou úpravou účesu česáním, kartáčováním nebo úpravou prsty, nechte vlasy vychladnout.
 • Page 35 ČESKY Vezměte pruhy vlasů o šířce 5 až 6 cm a vložte je mezi desky nástavce. S prací začněte od kořínků vlasů. Desky ponechte uzavřené asi 5 až 10 sekund. Můžete stisknout obě části nástavce pomocí prstů (nedotýkejte se ale desek).
 • Page 36 Opravy, realizované nekvalifikovanými osobami, mohou být pro uživatele i velmi nebezpečné. Záruka a servis Pokud by se vám vyskytl jakýkoli problém, vyhledejte internetovou stránku www.philips.com nebo se spojte s Informačním střediskem firmy Philips ve vaší oblasti.Telefonní číslo najdete na letáčku s celosvětovou zárukou.
 • Page 37: Magyar

  Tartsa távol a készüléket gyermekektől. Hajmosásnál vagy a bodorító/simító tartozék "sima lapjának" használatánál a haj hullámai és loknijai ismét eltűnnek. Ha a csatlakozó vezeték meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a javítást csak Philips szakszerviz vagy Philips felhatalmazással rendelkező szakember végezheti el.
 • Page 38 MAGYAR A készülék használata előtt. A Geometrics hajformázó készülékkel előállíthat loknis, hullámos, apró hullámos, bodorított és lesimított frizurát egyaránt. A hajformázás megkezdése előtt fésülje vagy kefélje ki a haját úgy, hogy az csomómentes és sima legyen. Hajmosás után használhat hajápolószert. A tartozékok csatlakoztatása.
 • Page 39 MAGYAR A tartozékok használata Miután a tartozékot a főkészülékhez csatlakoztatta, állítsa a hajformázót a sarkára és dugja a csatlakozó dugót a fali konnektorba.Az "On" (bakapcsolva) jelzőfény világítani kezd és a tartozékot felfűti. A készenléti lámpa megváltoztatja a színét. Mindig gondoskodjon arról, hogy a hajvégeket egyenletesen tekerje bármelyik tartozék hengere köré.
 • Page 40 MAGYAR A hajdúsítás érdekében a loknikat az ujjai segítségével egyenletesen eloszthatja. Hajhullámok Csúsztassa a tüskés kefét a lokni készítő hengerre. Tegye rá a hajfürt végét és csavarja a tüskés kefe köré, a fej irányába. 5-10 másodperc múlva a tüskés kefét vegye ki a hajából.
 • Page 41 MAGYAR Bodorítás Csatlakoztassa a bodorító tartozékot a főkészülékhez. Fogjon össze legfeljebb 5-6 cm vastag hajfürtöt és helyezze azt a bodorító lapjai közé. Kezdje a formázást a haj tövénél. A lapokat 5-10 másodpercig tartsa összecsukva. Esetleg a bodorító két felét össze is nyomhatja az ujjai segítségével (ne érintse meg a lapokat!).
 • Page 42 Helyezze a készüléket fejjel lefelé biztonságos helyre és hagyja lehűlni. Csere Átvizsgálás vagy javítás céljából mindig a Philips Szakszervízbe vigye a készüléket. Ha szakképzetlen személy javítja a készüléket, ez különösen veszélyes helyzetet teremthet a felhasználó számára.
 • Page 43 MAGYAR Garancia és szerviz Ha információra van szüksége, esetleg probléma merül fel, keresse fel a Philips www.philips.com Web-lapját, vagy lépjen érintkezésre a lakóhelyén lévő Philips Vevőszolgálattal (a telefonszámot megtalálja az egész világra kiterjedő garancialevélen). Ha nincs Vevőszolgálat a lakóhelyén, forduljon a Philips készülékeket árusító...
 • Page 44: Slovensky

  Ak je poškodený kábel, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, alebo servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. Pred použitím prístroja S geometrickým tvarovacím nástavcom môžete vytvárať kučery, vlny, špirály, zatočené končeky a...
 • Page 45 SLOVENSKY Pred natáčaním si vlasy učešte tak, aby boli hladké bez chuchvalcov. Po umytí vlasov si môžete naniesť tužiaci prípravok. Pripojenie nástavcov Jeden z nástavcov pripojte k hlavnej jednotke. Zaisťovací krúžok na rukoväti otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek, až kým nie sú...
 • Page 46 SLOVENSKY Zmenila sa farba značky, ktorá indikuje pripravenosť zariadenia. Dbajte, aby boli konce vlasov hladko omotané okolo kovového jadra nástavca. Zabránite tým prelomeniu koncov vlasov. Tvarovanie Veľké alebo pevné kučery Natáčacie kliešte pripojte k hlavnej jednotke. Dbajte, aby bolo odkladacie teliesko zdola.
 • Page 47 SLOVENSKY konečnou úpravou hrebeňom, kefou alebo prstami do ich konečného tvaru. Špirála Špirálu pripevnite k hlavnej jednotke. Prameň naviňte smerom k hlave, podľa tvaru závitov na špirále. Po 5-10 sekundách vytiahnite špirálu z vlasov.Vytvorené špirály nechajte vychladnúť pred ich konečnou úpravou česaním, kefovaním, alebo tvarovaním prstami.
 • Page 48 SLOVENSKY tam bol odskok. Pokračujte, až kým nedosiahnete koniec prameňa. Vlny nechajte vychladnúť pred ich konečnou úpravou česaním, kefovaním alebo tvarovaním prstami do konečného tvaru. Hladký tvar Otvorte kulmu. Platne vytiahnite zo základne prístroja za studené špice na hrote. Otočte platne a vráťte ich do základne. Dbajte, aby výčnelky na bokoch správne vchádzali do behúňov.
 • Page 49 Vašej krajine (telefónne čísla nájdete na celosvetovom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine nenachádza zákaznícke centrum Philips, obráťte sa na Vášho miestneho predajcu Philips, alebo sa skontaktujte s oddelením služieb divízie Domáce spotrebiče a...
 • Page 50: Українській

  Миючи Ваше волосся або застосовуючи "плоску пластину" насадки Crimper (щипці- прес) або Straightener (насадку, що вирівнює курчаве волосся), Ви можете знову позбутися завитків. Якщо шнур для з`єднування з електромережею пошкоджений, його можна замінити в сервісному центрі Philips або кваліфікованою людиною для запобігання виникнення пожежі.
 • Page 51 УКРАЇНСЬКІЙ Перед експлуатацією пристрою Зі стайлером Geometrics виможете створювати завитки, хвилі, кільця та додавати волоссю блискучого вигляду. Перед тим, як зайнятися волоссям, розчешіть його так, щоб воно розплуталося та було гладким. Після миття волосся для цього можна застосувати спеціальний лосьйон. Встановлення...
 • Page 52 УКРАЇНСЬКІЙ Застосування насадок Після під'єднання насадки до корпусу поставте стайлер на опору, вставте шнур у розетку. Засвітиться індикатор "On", і насадка почне нагріватися. Колір точки "ready" змінився. Завжди треба переконатися, що краї волосся рівномірно накручуються навколо насадки. Це запобігає їх закручуванню. Вкладання...
 • Page 53 УКРАЇНСЬКІЙ Хвилі Насуньте щітку на насадку для завитків Curling. Візьміть кінці локону та намотайте їх на щітку у напрямку до себе. Через 5-10 секунд витягніть щітку з волосся. Перед тим, як розчісати волосся або збити пальцями для надання остаточного вигляду, дайте волоссю...
 • Page 54 УКРАЇНСЬКІЙ Завитки Під'єднайте насадку для завитків Crimper до корпусу пристрою. Візьміть локон товщиною макс. 5-6 см або 2 дюйми та покладіть його між пластинами насадки Crimper. Починайте завивку від коренів волосся. Тримайте пластини стиснутими 5-10 секунд. Ви можете стиснути дві частини...
 • Page 55 УКРАЇНСЬКІЙ Поверніть пластини та вставте у корпус знову. Переконайтеся, що вони не виступають т вставлені у канавки правильно. Під'єднайте зроблений Вами таким чином Straightener до корпусу пристрою та проробіть ту саму процедуру з волоссям, що й з насадкою Crimper. Перед тим, як розчісати або збити волосся...
 • Page 56 УКРАЇНСЬКІЙ Гарантія та обслуговування Якщо вам потрібна інформація або якщо у вас виникли проблеми, зайдіть на сторінку Philips у мережі Інтернет - www.philips.com, або зв'яжіться з Центром підтримки клієнтів Philips у вашій країні (телефон - на гарантійному талоні). Якщо у вашій країні нема Центру...
 • Page 57: Hrvatski

  Držite aparat dalje od djece. Pranjem kose ili uporabom "Flat Plate" nastavka, kosa će se izravnati. Ako se mrežni kabel ošteti, mora se zamijeniti u ovlaštenom Philips servisu kako bi izbjegli potencijalno opasne situacije. Prije uporabe Uz Geometrics sušilo za oblikovanje možete načiniti kovrče i uvojke u Vašoj kosi.
 • Page 58 HRVATSKI Stavljanje nastavaka Stavite jedan od nastavaka na glavnu jedinicu. Zakrenite prsten na ručki za uključenje dok deblje strelice ne budu u ravnini. Pazite da postolje bude na donjoj strani. Nastavak je sada učvršćen. Slijedite ovaj postupak za sve nastavke. Za odvajanje nastavaka izvedite isti postupak obrnutim slijedom.
 • Page 59 HRVATSKI Uvijek pazite da vrhovi kose budu lagano omotani oko nastavaka.Tako uvojci neće biti prečvrsti. Oblikovanje Velike ili čvrste kovrče Stavite nastavak za kovrče na glavnu jedinicu. Postolje mora biti na donjoj strani. Učvrstite pramen kose u hvataljku i omotajte pramen oko nastavka prema glavi.
 • Page 60 HRVATSKI Spirale Stavite nastavak za izradu spirala na glavnu jedinicu. Omotajte pramen kose oko nastavka u smjeru glave slijedeći spiralni profil nastavka. Nakon 5 - 10 sekundi uklonite nastavak iz kose. Prije konačnog oblikovanja češljem, četkom ili prstima ostavite spirale da se ohlade.
 • Page 61 HRVATSKI Prije konačnog oblikovanja češljem, četkom ili prstima ostavite kovrče da se ohlade. Ravna kosa Otvorite nastavak za ravnanje kose. Izvadite pločice jednu po jednu iz kućišta. Okrenite pločice i vratite ih u kućište. Pazite da bočni dijelovi pločica ispravno pristaju u vodilice.
 • Page 62 Jamstvo i servis Ako Vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite Philip-ovu web stranicu www.philips.com ili se obratite Philips predstavništvu u Vašoj zemlji (brojeve telefona pronaći ćete u priloženom jamstvu). Ako u Vašoj zemlji nema takvog predstavništva, obratite se...
 • Page 63: Eesti

  EESTI Pange tähele! Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas sellele märgitud pinge vastab kohalikule võrgupingele. Ärge tehke seadet märjaks! Ärge kasutage fööni vee läheduses, näiteks vett täis vanni, pesukausi, valamu vms kohal. Kui kasutate seadet vannitoas, siis võtke pistik kohe pärast kasutamist pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud koolutaja korral.
 • Page 64 EESTI Enne koolutamist kammige või harjake juuksed siledaks. Pärast juuste pesemist võite juustele panna juuksevedelikku. Otsikute ühendamine Pange otsik seadmele. Keerake kinnitusringi, mis asub käepidemel, kuni nooled on ühel joonel. Kontrollige, et kannatugi on allpool. Otsik on ühendatud seadmele. Seda õpetust järgides ühendage kõik otsikud. Otsikute eemaldamisel toimige vastupidi.
 • Page 65 EESTI Punane täpp on muutunud mustaks. Alati kontrollige, kas juukse otsad on korralikult trummelilt või teistel otsikutel ümber pandud. Siis juukse otsad ei kooldu teise poole. Koolutamine Suured või tihedad lokid Pange lokitangid seadmele. Kontrollige, et klamber oleks allpool. Fikseerige juuksesalgu ots klambriga ja kerige juuksesalk ümber kooluti pea suunas.
 • Page 66 EESTI Kerige juuksesalk ümber koolutusharja pea suunas. 5-10 sekundi pärast eemaldage koolutushari juustest. Laske lainetel ära jahtuda enne kui hakkate juukseid kammima kammi, harja või sõrmede abil. Spiraalid Pange spiraal seadmele Kerake juuksesalk ümber spiraali peanaha suunas tehes juustest spiraali. 5-10 sekundi pärast eemaldage spiraal juustest.
 • Page 67 EESTI Hoidke kihardusplaati juustes 5-10 sekundit.Vajutage kihardusplaadid sõrmedega kokku (ärge puudutage plaate). Avage kihardaja ja pange sama juuksesalgu järgmine kihardamata osa plaatide vahele. Kontrollige, et see ulatuks üle juuste. Jätkake, kuni olete jõudnud juuksesalgu lõpuni. Laske lokkidel jahtuda enne kui hakkate juukseid kammima kammi, harja või sõrmedega.
 • Page 68 Garantii ja teenindus Kui Te vajate informatsiooni või on Teil probleemid tekkinud, külastage Philips Web lehekülge www.philips.com või võtke ühendus teie maa Philipsi hoolduskeskusega (lisainfot ja telefoninumbrid leiate garantiitalongilt). Kui Teie maal ei ole Philipsi hoolduskeskust, pöörduge Philipsi toodete müüja poole või võtke ühendus...
 • Page 69: Latviski

  Pēc matu mazgāšanas vai gofrētāja/iztaisnotāja 'līdzenās plātnes' lietošanas cirtas un lokas atkal izlīdzinās. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips autorizēta servisa darbnīcā, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Pirms ierīces lietošanas Ar ģeometrisko matu ieveidotāju jūs varat ieveidot cirtas, lokas, sprogas, gofrētus un taisnus matus.
 • Page 70 LATVISKI Pirms matu ieveidošanas izķemmējiet vai sasukājiet matus tā, lai tie būtu gludi un nesavēlušies. Uzgaļu piestiprināšana Piestipriniet ierīcei kādu uzgali. Grieziet ierīces stiprinājuma riņķi pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz bultiņas atrodas vienā līnijā. Pārliecinieties, ka balsts ir vērsts uz leju. Uzgalis tagad ir droši piestiprināts ierīcei.
 • Page 71 LATVISKI Signāllampiņa maina krāsu. Pārliecinieties, ka matu gali vienmēr ir gludi aptīti ap jebkura uzgaļa cilindru.Tādējādi matu gali tiks pasargāti no sašķelšanās. Matu ieveidošana Lielas vai stingras cirtas Piestipriniet ierīcei lokšķēres. Pārliecinieties, ka balsts ir vērsts uz leju. Ar aptveri satveriet matu šķipsnas galu un aptiniet šķipsnu ap cilindru, pietuvinot galvai.
 • Page 72 LATVISKI Spirāles Piestipriniet ierīcei spirāļu uzgali. Aptiniet matu šķipsnu ap spirāļu uzgali, ievērojot tā izliekumus un pietuvinot galvai. Pēc 5 līdz 10 sekundēm izņemiet spirāļu uzgali no matiem. Pirms ķemmējat, sukājat vai uzbužinat matus frizūras galīgai izveidošanai, ļaujiet matu spirālēm atdzist. Gofrēti mati Piestipriniet ierīcei gofrētāju.
 • Page 73 LATVISKI Atveriet gofrētāju un ievietojiet starp plātnēm tās pašas matu šķipsnas turpinājumu. Pārliecinieties, ka starp plātnēm nav iekļuvusi jau sagofrētā šķipsnas daļa.Turpiniet ieveidošanu līdz pat matu šķipsnas galam. Pirms ķemmējat, sukājat vai uzbužinat matus frizūras galīgai izveidošanai, ļaujiet sagofrētajiem matiem atdzist. Taisni mati Atveriet gofrētāju.
 • Page 74 Garantija un apkalpošana Ja jums nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu izmantojiet Philips mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas kartē). Ja jūsu valstī...
 • Page 75: Lietuviškai

  Saugokite aparatą nuo vaikų. Plaukus išplovus arba naudojant garbanojančio / ištiesinančio priedo įdėklą bangos ir garbanos išsileis. Jei yra pažeistas laidas, vengiant rizikuoti, jis turi būti pakeistas Philips, autorizuotame Philips aptarnavimo centre arba kvalifikuotų asmenų. Prieš aparato naudojimą Su modeliuojančiu Geometrics aparatu galite suformuoti garbanas, bangas, garbanėles,...
 • Page 76 LIETUVIŠKAI Prieš modeliavimą iššukuokite plaukus taip, kad jie būtų nesusivėlę. Išplovus plaukus galima naudoti sutvirtinantį losjoną. Priedų prijungimas Vieną priedą įstatykite į aparatą. Rakinantį žiedą ant rankenos sukite pagal laikrodžio rodyklę kol paryškintos strėlytės atsidurs vienoje linijoje. Įsitikinkite, ar kulno stovas yra apačioje. Dabar priedas yra sujungtas su aparatu.
 • Page 77 LIETUVIŠKAI "Paruošta" taškas pakeitė spalvą. Visada patikrinkite, ar plaukų galiukai švelniai apvynioti apie priedo korpusą.Tokiu būdu galiukai nesusivels. Modeliavimas Didelės arba standžios garbanos Garbanojančias žnyples prijunkite prie aparato. Įsitikinkite, ar kulno stovas yra apačioje. Sruogos galiuką sutvirtinkite sąvaržėle ir sruogą apie korpusą vyniokite link galvos. Po 5 - 10 sekundžių...
 • Page 78 LIETUVIŠKAI Po 5 - 10 sekundžių ištraukite šerių šepetį iš plaukų. Palaukite, kol bangos atvės, tada šukuodamos baikite formuoti galutinį šukuosenos stilių. Spiralinės garbanos Prijunkite spiralę prie aparato. Sruogą vyniokite link galvos pagal spiralės įvijas. Po 5 - 10 sekundžių ištraukite spiralę iš plaukų.
 • Page 79 LIETUVIŠKAI Atidarykite garbanotuvą ir apatinę tos pačios sruogos dalį įdėkite tarp plokštelių. Įsitikinkite, ar jos persidengusios.Tęskite, kol pasieksite sruogos galiuką. Palaukite, kol suspaustos garbanos atvės, tada šukuodamos baikite formuoti galutinį šukuosenos stilių. Glotni šukuosena Atidarykite garbanotuvą. Plokšteles suimkite už priekyje esančių vėsių galiukų ir ištraukite jas iš...
 • Page 80 LIETUVIŠKAI Pakeitimas Patikrinimui ir remontui gražinkite aparatą į Philips aptarnavimo centrą. Remontas, atliekamas nekvalifikuotų žmonių gali sukelti pavojų vartotojui. Garantija ir aptarnavimas Jei jums reikalinga informacija arba turite problemą, prašome aplankyti Philips tinklapį, kurio adresas yra www.philips.com arba kreiptis į Philips atstovybę...
 • Page 81: Slovenščina

  Z umivanjem las ali z uporabo " ravne plošče" kodralno/ravnalnega nastavka, bodo valovi in kodri znova izginili. Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le Philips, s strani Philipsa pooblaščeni servisni center ali primerno kvalificirana oseba, da se izognete nevarnosti. Pred uporabo aparata S pomočjo geometrijskega oblikovalnega nastavka...
 • Page 82 SLOVENŠČINA Preden začnete s friziranjem las, si lase počešite ali skrtačite, da bodo nezavozlani in gladki. Po umivanju si lahko na lase nanesete lotion. Priklop nastavkov Namestite enega od nastavkov na osnovno enoto. Obrnite zapiralni obroček na električnem ročaju v smeri urinega kazalca, da bodo povdarjene puščice v liniji.
 • Page 83 SLOVENŠČINA Kontrolna lučka pripravljenosti je spremenila barvo. Vedno pazite, da bodo konice las gladko ovite okoli cevi kateregakoli nastavka. S tem boste preprečili skrivljene konice. Oblikovanje Veliki ali čvrsti kodri Priklopite nastavek za kodranje na osnovno enoto. Pazite, da bo opornik na notranji strani.
 • Page 84 SLOVENŠČINA Po 5 - 10 sekundah izvlecite krtačo iz las. Pustite, da se lasje ohladijo, preden si do konca uredite frizuro s česanjem, krtačenjem ali s prsti. Spirale Priklopite spiralasti nastavek na osnovno enoto. Ovijte pramen las, od konic proti glavi, okoli nastavka, sledeč...
 • Page 85 SLOVENŠČINA Odprite klešče in dajte med ploščici naslednji odsek istega pramena las. Pazite, da ne izpustite nobenega odseka - naj se prekrivajo. Nadaljujte dokler ne pridete do konca pramena. Pustite, da se kodrčki ohladijo, preden si do konca uredite frizuro s česanjem, krtačenjem ali s prsti.
 • Page 86 Garancija in servis Če potrebujete informacijo, ali če imate z aparatom težave, vas prosimo, da obiščete Philipsovo spletno stran na www.philips.com ali pa pokličite Philipsov storitveni center v vaši državi (telefonske številke najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi tak center ne obstaja, se obrnite na domačega Philipsovega...
 • Page 87: Български

  БЪЛГАРСКИ Важно Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода във вана, мивка и др. Когато използвате уреда в банята, след употреба...
 • Page 88 БЪЛГАРСКИ Преди използване на уреда С уреда за оформяне на прически Geometrics можете да създавате букли, вълни, кръгчета, къдрички и лъскав вид. Преди да започнете оформяне на прическата, срешете или изчеткайте косата си, така че да не е сплетена и да я изгладите.
 • Page 89 БЪЛГАРСКИ Когато сваляте или сменяте приспособление изваждайте щепсела от контакта и докосвайте само пластмасовите части н приспособлението. Металните части с горещи. Използване на приспособленията След като сте свързали приспособление към главното устройство, поставете машата върху петата й и включете щепсела в контакта на мрежата. Лампата "Включено"...
 • Page 90 БЪЛГАРСКИ Закрепете края на кичур със скобата и навийте кичура около тялото към горната част. Отворете скобата след 5-10 секунди и извадете тялото на уреда от косата Можете да разделите буклите с пръсти, за да добавите обем. Вълни Поставете четката върху Навиващия език.
 • Page 91 БЪЛГАРСКИ Навийте кичур в посока към главата, като следвате спираловидния профил на Спиралата. След 5-10 секунди извадете Спиралата от косата. Оставете спиралите да се охладят, преди да завършите със сресване, изчеткване или разресване с пръсти на косата до окончателната прическа. Къдрички...
 • Page 92 БЪЛГАРСКИ Отворете Къдрещото устройство и поставете по-долна част на същия кичур коса между плочите. Погрижете се да няма припокриване. Продължете така, докато достигнете до края на кичура. Оставете къдричките да се охладят, преди да завършите със сресване, изчеткване или разресване с пръсти на косата...
 • Page 93 можете да намерите в листовката с гаранция за цял свят). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или към Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips...
 • Page 94: Srpski

  SRPSKI Važno Pre nego uključite uređaj, proverite da li voltaža navedena na uređaju odgovara naponu lokalne električne mreže. Držite uredjaj van domašaja vode! Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini, niti iznad vode u kadi, lavabou, sudoperi, itd. Kada ga koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite uredjaj iz utičnice jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kada je fen isključen.
 • Page 95 SRPSKI Pre nego počnete oblikovanje, očešljajte ili iščetkajte kosu tako da je razmršena i glatka. Nakon pranja kose možete naneti losion za oblikovanje. Priključivanje dodataka Postavite jedan od dodataka na glavnu jedinicu. Okrećite prsten za zaključavanje na ručici uredjaja u smeru kazaljki na satu, sve dok podebljane strelice ne budu u liniji.
 • Page 96 SRPSKI Upotreba dodataka Nakon priključivanja dodatka na glavnu jedinicu, postavite uredjaj na postolje i uključite utikač u utičnicu. Lampica "Uključeno" će se upaliti, i dodatak će se zagrejati. Oblikovanje počnite nakon što oznaka "spremno" promeni boju. Uvek proverite da li su krajevi kose dobro omotani oko valjka dodatka.
 • Page 97 SRPSKI Talasi Nataknite čekinjastu četku preko dodatka za kovrdžanje. Uzmite kraj pramena i namotajte ga oko čekinjaste četke prema glavi. Nakon 5 - 10 sekundi i uklonite čekinjastu četku iz kose. Pre završnog oblikovanja češljanjem, četkanjem ili prstima, ostavite talase da se ohlade. Spirale Priključite spiralni dodatak na glavnu jedinicu.
 • Page 98 SRPSKI Uzmite pramen kose maksimalne debljine 5 - 6 cm ili 2 inča, i postavite ga izmedju ploča dodatka za prelamanje. Oblikovanje počnite od korena kose. Držite ploče spojene 5 - 10 sekundi. Dva dela dodatka možete spojiti prstima (ne dodirujte ploče!).
 • Page 99 Garancija i servis Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, molimo vas da posetite Philips Internet prezentaciju na adresi www.philips.com, ili da kontaktirate Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji (broj telefona pronaći ćete u medjunarodnom garantnom listu).
 • Page 100 4222 002 25075...

Table of Contents