Download  Print this page

Samsung FG87S Owner's Instructions & Cooking Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań
serwisowym dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji
urządzenia.
FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
wyobraź
sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
FG87S
FG88S
2017-12-06
4:36:00

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung FG87S

  Summary of Contents for Samsung FG87S

 • Page 1 FG87S FG88S Kuchenka mikrofalowa wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowym dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia. FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1 2017-12-06 4:36:00...
 • Page 2: Table Of Contents

  spis treści instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ..........2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) ..........8 NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK Instalacja ....................9 Akcesoria....................9 KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI. Instalowanie kuchenki mikrofalowej ............9 Konserwacja ..................10 TYLKO FUNKCJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ Czyszczenie ..................10 Wymiana (naprawa) ................10...
 • Page 3 • w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić i innych miejscach pracy; temperaturę, aby uniknąć poparzenia. • w budynkach rolniczych; Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy •...
 • Page 4 Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez kuchenki i przycisków sterowania. nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną...
 • Page 5 Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy używać środków zawierających składniki ścierne lub ostrych urządzenia. szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować Powierzchnie nagrzewają się w czasie użytkowania. powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby. Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą...
 • Page 6 W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi serwisowym firmy Samsung. instrukcjami pierwszej pomocy: Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać. 1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
 • Page 7 Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić kuchence mikrofalowej. Nie używać metalowych pojemników, zastawy ze użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców itd.
 • Page 8: Prawidłowe Usuwanie Produktu (Zużyty Sprzęt Elektryczny I Elektroniczny)

  Aby uniknąć lub uwag należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi Samsung lub uzyskać pomoc i informacje online na stronie www.samsung. wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy com. o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia.
 • Page 9: Instalacja

  instalacja INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ 1. Wyjmij wszystkie materiały AKCESORIA opakowania z wnętrza kuchenki. W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Upewnij się, że taca akcesoria, których można używać na różne sposoby. obraca się swobodnie. 1.
 • Page 10: Konserwacja

  Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić, serwisowym firmy Samsung w celu uzyskania pomocy. czy na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia • Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kuchenki należy używać...
 • Page 11: Funkcje Kuchenki

  funkcje kuchenki PANEL STEROWANIA PIEKARNIK 1. OTWORY WENTYLACYJNE 6. DRZWICZKI 2. GRILL 7. TACA OBROTOWA 1. PRZYCISK SZYBKIEGO 6. PRZYCISK ZATRZYMANIA/ 3. OŚWIETLENIE 8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY ROZMRAŻANIA OSZCZĘDZANIA ENERGII 4. WYŚWIETLACZ 9. ŁĄCZNIK 2. PRZYCISK OPIEKANIA NA 7. AUTOMATYCZNE KRUCHO PODGRZEWANIE 5.
 • Page 12: Korzystanie Z Kuchenki

  korzystanie z kuchenki GOTOWANIE/PODGRZEWANIE Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. USTAWIANIE GODZINY Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się...
 • Page 13: Poziomy Mocy

  POZIOMY MOCY ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI Do wyboru są poniższe poziomy mocy. Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę. 1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie: Poziom mocy Otwórz drzwiczki. MIKROFALE GRILL Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby WYSOKI 800 W wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk PODWYŻSZONY 600 W...
 • Page 14: Korzystanie Z Czyszczenia Parowego

  KORZYSTANIE Z CZYSZCZENIA PAROWEGO KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA Powierzchnia wnęki pokrywa się parą wydzielaną przez system czyszczenia parowego. Po użyciu funkcji czyszczenia parowego wnękę kuchenki można Funkcja automatycznego podgrzewania ma cztery fabrycznie z łatwością wyczyścić. zaprogramowane czasy gotowania. Z funkcji tej należy korzystać dopiero po całkowitym ostygnięciu Nie wymagają...
 • Page 15: Ustawienia Automatycznego Podgrzewania

  USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO OPIEKANIA NA KRUCHO W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz W funkcji automatycznego opiekania na krucho czas gotowania jest ustawiany odpowiednie zalecenia. automatycznie. Liczbę porcji można określić za pomocą przycisków ( ) i ( ). Najpierw umieść...
 • Page 16: Ustawienia Automatycznego Opiekania Na Krucho

  USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO OPIEKANIA NA KORZYSTANIE Z FUNKCJI RĘCZNEGO OPIEKANIA NA KRUCHO KRUCHO Talerz służy do lepszego przypiekania potraw nie tylko z wierzchu przy pomocy grilla, ale także od spodu dzięki temperaturze samego talerza. W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego W tabeli na następnej stronie znajduje się...
 • Page 17: Ustawienia Ręcznego Opiekania Na Krucho

  USTAWIENIA RĘCZNEGO OPIEKANIA NA KRUCHO Potrawa Wielkość porcji Czas Zasilanie Czas gotowania rozgrzewania (min.) Zaleca się rozgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej. Rozgrzewaj talerz teflonowy przy użyciu funkcji 600 W + grill ( ) przez ok. Mrożona 300-400 g 5 min.
 • Page 18: Korzystanie Z Automatycznej Funkcji Szybkiego Rozmrażania

  KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI USTAWIENIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne programy szybkiego rozmrażania, ilości, czas rozmrażania i odpowiednie zalecenia. Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. ryb i chleba bądź ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane Umieść...
 • Page 19: Wybór Akcesoriów

  WYBÓR AKCESORIÓW GRILLOWANIE Należy korzystać wyłącznie z przyborów, które mogą być bezpiecznie Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal. Służy do tego druciana podstawka dostarczona wraz z kuchenką mikrofalową. używane w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy używać plastikowych pojemników, naczyń...
 • Page 20: Tryb Kombinowany Mikrofal I Grilla

  TRYB KOMBINOWANY MIKROFAL I GRILLA WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie. pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być Efekt: bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
 • Page 21: Lista Naczyń I Przyborów Kuchennych

  lista naczyń i przyborów kuchennych Przybory kuchenne Możliwość użycia Komentarz w kuchence Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez mikrofalowej żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio • Delikatne wyroby Mogą...
 • Page 22: Zasady Przygotowywania Potraw

  zasady przygotowywania potraw Zasady gotowania mrożonych warzyw Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli MIKROFALE poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą można nieco wydłużyć.
 • Page 23 Zasady gotowania ryżu i makaronu Zasady gotowania świeżych warzyw Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Ryż: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej z przykrywką — ryż Jeśli w tabeli poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30–45 ml zwiększa dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania. zimnej wody (2–3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw.
 • Page 24 PODGRZEWANIE PODGRZEWANIE PŁYNÓW Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym niż W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby jego na tradycyjnej kuchni. temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
 • Page 25 Podgrzewanie płynów i jedzenia RĘCZNE ROZMRAŻANIE Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle Potrawa Porcja Zasilanie Czas (min.) Czas oczekiwania (min.) wygodne, np.
 • Page 26 Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do rozmrażania (180 W). Potrawa Porcja Czas (min.) Czas oczekiwania (min.) Potrawa Porcja Czas (min.) Czas oczekiwania (min.) Chleb 500 g 8-10 mieszany Mięso Instrukcje (mąka Mielona 250 g 6½-7½ 5-25 Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym pośrodku tacy obrotowej. pszenna i wołowina Obróć...
 • Page 27 Podręcznik grillowania zamrożonej żywności Podręcznik grillowania świeżej żywności Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli. Rozgrzej grill, włączając na 3-4 minuty funkcję grillowania. Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli. Świeża żywność Porcja Zasilanie 1.
 • Page 28 DODATKOWE WSKAZÓWKI Świeża żywność Porcja Zasilanie 1. strona — 2. strona — czas (min.) czas (min.) ROZTAPIANIE MASŁA Kawałki kurczaka 450-500 g (2 szt.) 300 W + grill 10-12 12-13 Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką.
 • Page 29: Rozwiązywanie Problemów

  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor sugerowane rozwiązania. deklarujemy, że kuchenki FG87S, FG88S firmy Samsung spełniają podane Jest to zjawisko normalne. poniżej parametry techniczne. • Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
 • Page 30 notatki notatki FG87SST, FG87SUB FG87SUST, FG88SUST 1.2 kW 55.6 % FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30 2017-12-06 4:36:08...
 • Page 31 notatki notatki FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31 2017-12-06 4:36:08...
 • Page 32 Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: POLAND www.samsung.com/pl/support 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 0800-SAMSUNG SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support (0800-726 786)
 • Page 33 Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Használati utasítás és főzési útmutató A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
 • Page 34 tartalom biztonsági előírások Biztonsági előírások ................2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A termék hulladékba helyezésének módszere (weee – elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) ....8 OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT Üzembe helyezés ..................9 Tartozékok .....................9 KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ. A mikrohullámú sütő üzembe helyezése ..........9 Karbantartás ..................10 CSAK A MIKROHULLÁMÚ...
 • Page 35 A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és nem használható a következő helyeken: és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket • üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti fogyasztás előtt.
 • Page 36 A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás vagy hasonló járművekben. az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető legyen. Ezt úgy érheti el, ha könnyen elérhetővé teszi A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a csatlakozódugót, vagy ha beépít egy kapcsolót a a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy huzalozásba a kapcsolási szabályoknak megfelelően.
 • Page 37 CSAK A SÜTÉSI FUNKCIÓRA VONATKOZIK – OPCIONÁLIS 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében. FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekek csak felnőtt felügyelete VIGYÁZAT: A sütési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig mellett használhatják a sütőt a keletkező hő miatt. tartó...
 • Page 38 Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a sütő háta mögé vezesse el. Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz vagy tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz. Magyar - 6 FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6...
 • Page 39 A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros használjon fém edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét. nyársat stb.
 • Page 40: A Termék Hulladékba Helyezésének Módszere (Weee - Elektromos És Elektronikus Berendezések Hulladékai)

  útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a helyi Samsung A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.
 • Page 41: Üzembe Helyezés

  üzembe helyezés A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE 1. Távolítson el minden TARTOZÉKOK csomagolóanyagot a sütő belsejéből. A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a többféleképpen alkalmazható tartozékot kap. forgótányér akadálytalanul forog-e. 1.
 • Page 42: Karbantartás

  A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapc- különös figyelmet az ajtóra, az ajtó szigetelésére, illetve a forgótányérra és a solatot egy képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal. görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén). •...
 • Page 43: A Sütő Jellemzői

  a sütő jellemzői KEZELŐPANEL SÜTŐ 1. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK 6. AJTÓ 2. GRILL 7. FORGÓTÁNYÉR 1. AUTOMATIKUS 6. STOP/ENERGIATAKARÉKOS 3. VILÁGÍTÁS 8. GÖRGŐS GYŰRŰ GYORSKIOLVASZTÁS GOMB GOMB 4. KIJELZŐ 9. ÖSSZEKÖTŐELEM 2. PIRÍTÁS FUNKCIÓ 7. AZ AUTOMATIKUS KIVÁLASZTÁSA MELEGÍTÉSI FUNKCIÓ 5. AJTÓZÁR KALLANTYÚI 10.
 • Page 44: A Sütő Használata

  a sütő használata FŐZÉS/MELEGÍTÉS A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA folyamatát. MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram hagyná. alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” Először helyezze az ételt a forgótányér közepére.
 • Page 45: Teljesítményszintek

  TELJESÍTMÉNYSZINTEK A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA Az alábbi teljesítményszintek közül választhat. A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja. 1. Az ideiglenes leállításhoz: Kimenet Nyissa ki az ajtót. Teljesítményszint MIKROHULLÁMÚ GRILL Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához zárja SÜTŐ be az ajtót és nyomja meg újra a MAGAS 800 W gombot.
 • Page 46: A Gőztisztítás Funkció Használata

  A GŐZTISZTÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA A gőztisztító rendszer által előállított gőz megnedvesíti a sütő belső terének Az automatikus felmelegítés funkció négy előre programozott melegítési felszínét. idővel rendelkezik. A funkció használatát követően könnyen meg tudja tisztítani a sütő belső Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
 • Page 47: Az Automatikus Melegítés Beállításai

  AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS BEÁLLÍTÁSAI AZ AUTOMATIKUS PIRÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA Az alábbi táblázat különböző automatikus felmelegítő programokat, Az automatikus pirítás funkcióval az elkészítési idő beállítása automatikusan mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz. történik. Az adagok számát a ( ) és a ( ) gombok megnyomásával adhatja meg.
 • Page 48: Az Automatikus Pirítás Beállítása

  AZ AUTOMATIKUS PIRÍTÁS BEÁLLÍTÁSA A KÉZI PIRÍTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA Az alábbi táblázat a pirítás funkció esetében használható automatikus Ezzel a pirítótányérral nem csak a grillen piríthatja az ételt, hanem a programokat, mennyiségeket, és pihentetési időt mutatja, illetve hasznos pirítótányér magas hőmérsékletének köszönhetően az étel alja is barna és javaslatokkal szolgál az egyes ételtípusokkal kapcsolatban.
 • Page 49: A Kézi Pirítás Beállítása

  A KÉZI PIRÍTÁS BEÁLLÍTÁSA Étel Adag Előmelegítési idő Teljesítmény Sütési idő (perc) A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni. Melegítse elő a pirítótányért 600 W + Grill ( ) funkcióval 3–5 percig. Fagyasztott 300-400 g 5 perc 450 W + grill 9-11 Tartsa be a táblázatban szereplő...
 • Page 50: Az Automatikus Gyorskiolvasztás Funkció Használata

  AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI HASZNÁLATA Az alábbi táblázat különböző automatikus gyorskiolvasztó programokat, mennyiségeket, várakozási időket és megfelelő ajánlásokat mutat be. Az automatikus gyorskiolvasztási funkció hús, baromfi, hal, kenyér és A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről. sütemény kiolvasztását teszi lehetővé.
 • Page 51: A Tartozékok Kiválasztása

  A TARTOZÉKOK KIVÁLASZTÁSA GRILLEZÉS Mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket használjon. Ne használjon A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti műanyag tartályokat, tálakat, papírcsészéket, rongyokat stb. és megpiríthatja. E célból a mikrohullámú sütő grillezőráccsal rendelkezik. Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám 1.
 • Page 52: Mikrohullám És Grill Kombinációja

  MIKROHULLÁM ÉS GRILL KOMBINÁCIÓJA A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja. üzemmódot grillel is kombinálhatja. 1. Nyomja meg egyszerre a és a gombot. MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt Eredmény: használjon.
 • Page 53: A Mikrohullámú Sütőben Használható Edények

  a mikrohullámú sütőben használható edények Főzőeszköz Mikrohullámú Megjegyzések sütőben Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az használható szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, • Befőttesüvegek A fedelét le kell venni. Csak melegítésre ✓ hogy a felhasznált edény visszaverné...
 • Page 54: Sütési Útmutató

  sütési útmutató Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez Használjon megfelelő méretű pirexüveg tálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa MIKROHULLÁMOK a főzést. A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg.
 • Page 55 Főzési útmutató rizshez és tésztához Főzési útmutató friss zöldségekhez Használjon megfelelő méretű pirexüveg tálat fedővel. Minden 250 Rizs: Nagyméretű, fedeles, pyrex tálat használjon – a rizs főzés grammhoz adjon 30-45 ml hideg vizet (2-3 evőkanál), hacsak a javaslatban közben a duplájára dagad. Lefedve melegítse. A főzés nincs ettől eltérő...
 • Page 56 MELEGÍTÉS FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon legalább Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után idő töredéke alatt melegítheti fel ételét. MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás elkerülése érdekében Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket tegyen az italba kanalat vagy üvegpálcát, és melegítés előtt, közben és után is keverje és melegítési időket.
 • Page 57 Folyadékok és ételek melegítése KÉZI KIOLVASZTÁS Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok és időtartamokat vegye figyelembe. finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan vendégek érkezésekor. Étel Adag Teljesítmény...
 • Page 58 Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell kiolvasztani. Étel Adag Idő (perc) Pihentetési idő (perc) Étel Adag Idő (perc) Pihentetési idő (perc) Bajor kenyér 500 g 8-10 (búza- és Tudnivalók Hús rozsliszt) Darált marhahús 250 g 6½-7½ 5-25 A zsemléket körben vagy vízszintes sorban helyezze a forgótányér közepére egy papírtörlőre.
 • Page 59 Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket A grillt a grill funkcióval 3-4 percig melegítse elő. és időtartamokat vegye figyelembe. Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe. Friss élelmiszer Adag Teljesítmény 1.
 • Page 60 KÜLÖNLEGES TANÁCSOK Friss élelmiszer Adag Teljesítmény 1. oldal ideje 2. oldal ideje (perc) (perc) VAj OLVASZTÁSA Tegyen 50 g vajat egy kis üveg mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel. Darabolt csirke 450–500 g (2 db) 300 W + grill 10-12 12-13 800 watton melegítse 30-40 másodpercig, míg a vaj megolvad.
 • Page 61: Hibaelhárítás

  útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el. A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint Normális jelenség. forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott FG87S, FG88S készülékek •...
 • Page 62 jegyzet jegyzet FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30 2017-12-06 4:36:16...
 • Page 63 jegyzet jegyzet FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31 2017-12-06 4:36:16...
 • Page 64 Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: POLAND www.samsung.com/pl/support 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 0800-SAMSUNG SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support (0800-726 786)
 • Page 65 Predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Pokyny pre používateľa a sprievodca varením Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby. FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1...
 • Page 66 obsah bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny ................2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Správna likvidácia tohoto výrobku (elektrotechnický a elektronický odpad) ..........8 POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH Inštalácia ....................9 Príslušenstvo ..................9 PRE BUDÚCE POUŽITIE. Inštalácia mikrovlnnej rúry ..............9 Údržba ....................10 LEN FUNKCIA MIKROVLNNÉHO OHREVU Čistenie ....................10 Výmena (oprava) ..................10 VAROVANIE: Ak sú...
 • Page 67 • v oblastiach kuchýň pre personál predajní, Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou kancelárií a iných pracovných prostredí; skontrolujte jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám. • vo farmárskych budovách; Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka •...
 • Page 68 Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, Spotrebič je potrebné namontovať tak, aby sa dal po karavanov ani podobných dopravných prostriedkov. montáži ľahko odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie možno odpájať vytiahnutím jeho ľahko dostupnej Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami.
 • Page 69 VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti. spotrebiča vysoká. NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo Povrchy sa môžu počas používania zahriať. ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, Zariadenia nie sú...
 • Page 70 Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla. Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte napájací kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung. Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom. Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
 • Page 71 Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné zlatými či striebornými prvkami, grilovacie ražne atď. vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu. Odstráňte kovové...
 • Page 72: Správna Likvidácia Tohoto Výrobku (Elektrotechnický A Elektronický Odpad)

  SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU Obmedzená záruka (ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD) Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na nasledujúce položky: Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej...
 • Page 73: Inštalácia

  inštalácia INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY 1. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry. PRÍSLUŠENSTVO Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča. 2. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť môžete použiť rôznym spôsobom. tak, aby bol prístup k zástrčke.
 • Page 74: Údržba

  Na čistenie vnútornej aj vonkajšej • Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti strany rúry použite jemnú handričku namočenú v mydlovej vode. Opláchnite Samsung. Nevymieňajte ju sami. a poutierajte dosucha. • Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo zdroja napájania a potom kontaktujte miestne servisné...
 • Page 75: Funkcie Rúry

  funkcie rúry OVLÁDACÍ PANEL RÚRA 1. VETRACIE OTVORY 6. DVIERKA 2. GRIL 7. TANIER 1. TLAČIDLO VÝKONNÉHO 7. VÝBER AUTOMATICKÉHO 3. SVETLO 8. VALČEKOVÝ KRÚŽOK ROZMRAZOVANIA OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA 4. DISPLEJ 9. SPOJOVACIE ZARIADENIE 2. VÝBER VARENIA DOCHRUMKAVA 8. VÝBER REŽIMU MIKROVLNNEJ RÚRY/ÚROVNE VÝKONU 3.
 • Page 76: Používanie Rúry

  používanie rúry VARENIE/PRIHRIEVANIE Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo. NASTAVENIE ČASU Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia. Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka. Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na 1.
 • Page 77: Úrovne Výkonu

  ÚROVNE VÝKONU ZASTAVENIE VARENIA Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov. Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo. 1. Na dočasné zastavenie; Výstup Úroveň výkonu Otvorte dvierka. GRIL Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali VYSOKÁ 800 W vo varení, zatvorte dvierka a opätovne stlačte tlačidlo STREDNE VYSOKÁ...
 • Page 78: Používanie Čistenia Parou

  POUŽÍVANIE ČISTENIA PAROU POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA Para vytvorená systémom čistenia parou namočí povrchu vnútorného priestoru. Po použití funkcie čistenia parou môžete jednoducho vyčistiť Funkcie automatického opätovného ohrievania poskytujú štyri vnútorný priestor rúry. predprogramované časy varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Túto funkciu používajte len po úplnom schladení...
 • Page 79: Nastavenia Automatického Opätovného Ohrievania

  NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO VARENIA OHRIEVANIA DOCHRUMKAVA Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie Pri funkcii automatického varenia dochrumkava sa čas varenia nastavuje a vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania. automaticky. Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ). Najskôr umiestnite mrazené...
 • Page 80: Nastavenia Automatického Varenia Dochrumkava

  NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO VARENIA DOCHRUMKAVA POUŽÍVANIE FUNKCIE MANUÁLNEHO VARENIA DOCHRUMKAVA Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne automatické programy funkcie Tento podnos na schrumkavenie vám umožňuje opražiť jedlo nielen varenia dochrumkava, množstvá, trvanie a vhodné odporúčania z vrchnej strany pomocou grilu, ale aj zo spodnej strany, a to vďaka vysokej automatického varenia.
 • Page 81: Nastavenia Manuálneho Varenia Dochrumkava

  NASTAVENIA MANUÁLNEHO VARENIA DOCHRUMKAVA Jedlo Veľ kosť porcie Doba Príkon Doba varenia v predhrievania (min.) Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na tanieri. Predhrievajte podnos na schrumkavenie pomocou funkcie 600 W + Zmrazená 300-400 g 5 min. 450 W + gril 9-11 Grill ( ) 3-5 minút.
 • Page 82: Používanie Funkcie Výkonného Automatického Rozmrazovania

  POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO NASTAVENIA VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy automatického výkonného rozmrazovania, množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania. Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, mäso, hydinu, ryby a chlieb/koláč. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa rybu, chlieb a koláč...
 • Page 83: Výber Príslušenstva

  VÝBER PRÍSLUŠENSTVA GRILOVANIE Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte plastové Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry. nádoby, taniere, papierové poháriky, uteráky atď. Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva grilovací stojan. Ak chcete vybrať kombinovaný režim varenia (gril 1.
 • Page 84: Kombinovanie Mikrovlnného Ohrevu A Grilu

  KOMBINOVANIE MIKROVLNNÉHO OHREVU A GRILU VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili Vždy keď chcete, môžete vypnúť pípanie. a opekali. 1. Súčasne stlačte tlačidlá VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej Výsledok: rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú •...
 • Page 85: Sprievodca Náčiním Na Varenie

  sprievodca náčiním na varenie Náčinie na varenie Vhodné pre Komentáre mikrovlnné žiarenia Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné • Jemný sklenený tovar Môže sa používať na ohrievanie jedál preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. ✓...
 • Page 86: Sprievodca Varením

  sprievodca varením Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté počas minimálneho času - pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste MIKROVLNNÉ RÚRY dosiahli požadované výsledky. Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení.
 • Page 87 Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml studenej Ryža: Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo s vrchnákom –...
 • Page 88 PRIHRIEVANIE PRIHRIEVANIE KVAPALÍN Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnať bežné sporáky. teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov musíte umiestniť...
 • Page 89 Prihrievanie tekutín a jedla RUČNÉ ROZMRAZOVANIE Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania prihrievanie. zmrazeného jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa Jedlo Porcia Príkon...
 • Page 90 Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu Jedlo Porcia Čas (min.) Čas odstátia (min.) rozmrazovania (180 W). Nemecký chlieb 500 g 8-10 (pšeničná + ražná Jedlo Porcia Čas (min.) Čas odstátia (min.) Pokyny múka) Mäso Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb vodorovne na kuchynský papier v strede taniera.
 • Page 91 Sprievodca grilovaním mrazených potravín Sprievodca grilovaním čerstvých potravín Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. 3-4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu. Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. Čerstvé Porcia Príkon 1. strana - trvanie 2.
 • Page 92 ŠPECIÁLNE RADY Čerstvé jedlo Porcia Príkon 1. strana - 2. strana - trvanie (min.) trvanie (min.) ROZTÁPANIE MASLA Jahňacie 400 g (4 kusy) Len grilujte 12-15 9-12 Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým rezne/hovädzie Pokyny krytom.
 • Page 93: Riešenie Problémov

  Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako riešenie. dodávatelia vyhlasujeme, že rúry FG87S, FG88S značky Samsung sú Je to normálne. v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami. • Kondenzácia v rúre.
 • Page 94 poznámky poznámky FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30 2017-12-06 4:36:24...
 • Page 95 poznámky poznámky FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31 2017-12-06 4:36:24...
 • Page 96 Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: POLAND www.samsung.com/pl/support 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 0800-SAMSUNG SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support (0800-726 786)
 • Page 97 Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů Samsung. Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby. FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1...
 • Page 98 obsah bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny ................2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Správná likvidace výrobku (elektrický a elektronický odpad) ............8 TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE Umístění a zapojení ................9 Příslušenství ...................9 A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. Instalace mikrovlnné trouby ..............9 Údržba ....................10 TÝKÁ SE POUZE REŽIMU MIKROVLNNÉ Čištění...
 • Page 99 • v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví před podáváním promíchat nebo protřepat kanceláří a v dalším pracovním prostředí; a zkontrolovat jeho teplotu. • na farmách; V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve • pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí skořápce ani natvrdo uvařená...
 • Page 100 Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech, Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený karavanech a podobných vozech. napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně kvalifikací. malých dětí), které...
 • Page 101 UPOZORNĚNÍ: Při přípravě pokrmů nenechávejte POUZE REŽIM TROUBY – VOLITELNĚ spotřebič bez dozoru. Krátké vaření je třeba neustále VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném hlídat. režimu, měly by jej děti používat pouze pod dohledem dospělých osob, protože dochází ke vzniku vysoké Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo teploty.
 • Page 102: Bezpečnostní Pokyny

  Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung. Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům. Neumísťujte troubu na křehké předměty.
 • Page 103 Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke nádoby, nádobí se zlatou nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod. škodlivému vystavení mikrovlnné energii. Sejměte kovové...
 • Page 104: Správná Likvidace Výrobku (Elektrický A Elektronický Odpad)

  SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU Omezená záruka (ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD) Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky nebo (Platí pro země s odděleným systémem sběru) příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky zahrnují: Toto označení...
 • Page 105: Umístění A Zapojení

  umístění a zapojení INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY 1. Odstraňte veškeré obalové materiály PŘÍSLUŠENSTVÍ z vnitřního prostoru trouby. Nainstalujte V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, otočný kruh a otočný talíř. Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí. které lze využít různým způsobem. 2.
 • Page 106: Údržba

  • Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel a osušte. ze zásuvky a poté se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung. Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby PÉČE O TROUBU PŘI JEJÍM DLOUHODOBÉM 1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové...
 • Page 107: Funkce Trouby

  funkce trouby OVLÁDACÍ PANEL TROUBA 1. VENTILAČNÍ OTVORY 6. DVÍŘKA 2. GRILOVÁNÍ 7. OTOČNÝ TALÍŘ 1. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ 7. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO 3. OSVĚTLENÍ 8. OTOČNÝ KRUH ROZMRAZOVÁNÍ OHŘEVU 4. DISPLEJ 9. SPOJKA 2. VÝBĚR REŽIMU OPÉKÁNÍ 8. REŽIM MIKROVLNNÝ OHŘEV (STUPNĚ...
 • Page 108: Používání Trouby

  používání trouby VAŘENÍ/OHŘEV Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů. NASTAVENÍ ČASU Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření. Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka. Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení 1.
 • Page 109: Výkonové Stupně

  VÝKONOVÉ STUPNĚ ZASTAVENÍ VAŘENÍ K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů. Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu. 1. Dočasné zastavení: Výkon Otevřete dvířka. Výkonový stupeň MIKROVLNNÁ GRILOVÁNÍ Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření TROUBA obnovit, zavřete dvířka a znovu VYSOKÝ...
 • Page 110: Jak Používat Parní Čištění

  JAK POUŽÍVAT PARNÍ ČIŠTĚNÍ POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV Parní čisticí systém opláchne vnitřní stěny trouby proudem páry. Funkce automatického ohřívání zahrnuje čtyři předprogramované doby Po použití funkce parního čištění lze vnitřní prostor trouby snadno vyčistit. ohřívání. Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Tuto funkci používejte pouze po úplném vychladnutí...
 • Page 111: Nastavení Automatického Ohřevu

  NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OHŘEVU POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ OPÉKÁNÍ V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby U funkce Automatické opékání se doba vaření nastavuje automaticky. Počet odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatického ohřevu. porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ). Nejprve položte opékací...
 • Page 112: Nastavení Automatického Opékání

  NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OPÉKÁNÍ POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RUČNÍHO OPÉKÁNÍ V následující tabulce jsou uvedeny různé automatické programy funkce S tímto opékacím talířem nemusíte opékat pokrmy pouze v horní části Opékání, množství, doby odstavení a příslušná doporučení. s grilem, ve spodní části se pokrmy díky vysoké teplotě opékacího talíře Tyto programy pracují...
 • Page 113: Nastavení Funkce Ruční Opékání

  NASTAVENÍ FUNKCE RUČNÍ OPÉKÁNÍ Pokrm Velikost porce Doba Napájení Doba vaření (min.) předehřívání Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři. Předehřejte opékací talíř pomocí funkce 600 W + Gril ( ) po dobu 3 až Mražený 300 až 400 g 5 min 450 W + gril 9-11 5 minut.
 • Page 114: Použití Funkce Automatické Rozmrazování

  POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ Funkce Rychlé automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby drůbež, ryby a chléb nebo pečivo. Doba rozmrazování a výkonový stupeň odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatické rozmrazování. se nastavují...
 • Page 115: Volba Příslušenství

  VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ GRILOVÁNÍ Používejte nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití troubě. Nepoužívejte plastové nádoby, nádobí, papírové kelímky, utěrky mikrovln. K tomuto účelu se s troubou dodává grilovací rošt. apod. 1.
 • Page 116: Kombinace Mikrovlnného Ohřevu A Grilování

  KOMBINACE MIKROVLNNÉHO OHŘEVU A GRILOVÁNÍ VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž Zvukový signál lze kdykoli vypnout. dosáhnete současně uvaření i opečení potravin. 1. Stiskněte zároveň tlačítka VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné Výsledek: troubě...
 • Page 117: Pokyny Pro Výběr Nádobí

  pokyny pro výběr nádobí Nádobí Bezpečné pro Poznámky mikrovlnné trouby Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi • Zavařovací sklenice Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani ✓ pro ohřívání. pohlcovat.
 • Page 118: Pokyny Pro Přípravu Pokrmů

  pokyny pro přípravu pokrmů Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete MIKROVLNY požadovaného výsledku. Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr Zamíchejte dvakrát během vaření...
 • Page 119 Pokyny pro přípravu rýže a těstovin Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30–45 ml Rýže: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem – rýže studené vody (2–3 pol. lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno jiné při vaření...
 • Page 120 OHŘEV OHŘEV TEKUTIN Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY k ohřátí v běžné troubě. jej zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, Výkonové...
 • Page 121 Ohřev tekutin a potravin RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. pokyny pro ohřev. Mikrovlny mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné například v případě, kdy se objeví nečekaní hosté. Pokrm Porce Napájení...
 • Page 122 Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím Pokrm Porce Doba (min) Doba odstavení (min) výkonovém stupni (180 W). Dalamánky 500 g 8-10 Pokrm Porce Doba (min) Doba odstavení (min) (pšeničná a žitná Pokyny mouka) Maso Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb vodorovně na kuchyňský papír položený...
 • Page 123 Pokyny pro grilování mražených potravin Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační Předehřívejte gril 3 až 4 minuty pomocí funkce grilování. pokyny pro grilování. Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
 • Page 124 SPECIÁLNÍ RADY Čerstvé Porce Napájení Doba Doba potraviny opékání opékání ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLa jedné strany druhé strany Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým víkem. (min) (min) Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 800 W, dokud se máslo nerozpustí. Kuřecí...
 • Page 125: Odstraňování Problémů

  údaje Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
 • Page 126 poznámka poznámka FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30 2017-12-06 4:36:33...
 • Page 127 poznámka poznámka FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31 2017-12-06 4:36:33...
 • Page 128 Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: POLAND www.samsung.com/pl/support 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 0800-SAMSUNG SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support (0800-726 786)
 • Page 129 Thank you for purchasing this Samsung product. Owner’s Instructions & Cooking Guide Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance. FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1...
 • Page 130: Safety Instructions

  contents safety instructions Safety instructions .................2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Correct disposal of this product (waste electrical & electronic equipment) ..........8 READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE Installation ....................9 Accessories ...................9 REFERENCE. Installing your microwave oven...............9 Maintenance ..................10 MICROWAVE FUNCTION ONLY Cleaning ....................10 Replacement (repair) ................10 WARNING: If the door or door seals are damaged, the...
 • Page 131 • staff kitchen areas in shops, offices and other Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may working environments; explode, even after microwave heating has ended. • farm houses; The oven should be cleaned regularly and any food •...
 • Page 132 This appliance is not intended for use by persons This oven should be positioned proper direction and (including children) with reduced physical, sensory height permitting easy access to cavity and control area. or mental capabilities, or lack of experience and Before using the your oven first time, oven should be knowledge, unless they have been given supervision or operated with the water during 10 minute and then used.
 • Page 133 WARNING: Ensure that the appliance is switched off This appliance can be used by children aged from 8 before replacing the lamp to avoid the possibility of years and above and persons with reduced physical, electric shock. sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or The appliance must not be installed behind a decorative instruction concerning use of the appliance in a safe way...
 • Page 134 Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven, To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after unplug the power cord and contact a local Samsung service centre. cooking.
 • Page 135 Microwave oven precautions Microwave operation precautions Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to trimmed dinnerware, skewers, etc. microwave energy. Remove wire twist ties. Electric arcing may occur. •...
 • Page 136: Correct Disposal Of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

  Limited warranty Product group definition Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items...
 • Page 137: Installation

  installation INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN 1. Remove all packing materials inside the ACCESSORIES oven. Install the roller ring and turntable. Depending on the model that you have purchased, you are supplied with Check that the turntable rotates freely. 2. This microwave oven has to be several accessories that can be used in a variety of ways.
 • Page 138: Maintenance

  If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have • If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner not replace it yourself.
 • Page 139: Oven Features

  oven features CONTROL PANEL OVEN 1. VENTILATION HOLES 6. DOOR 2. GRILL 7. TURNTABLE 1. AUTO POWER DEFROST 6. STOP/ENERGY SAVE BUTTON 3. LIGHT 8. ROLLER RING BUTTON 7. AUTO REHEAT SELECTION 4. DISPLAY 9. COUPLER 2. CRUSTY COOK SELECTION 8.
 • Page 140: Oven Use

  oven use COOKING/REHEATING The following procedure explains how to cook or reheat food. SETTING THE TIME ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door. Your microwave oven has an inbuilt clock.
 • Page 141: Power Levels

  POWER LEVELS STOPPING THE COOKING You can choose among the power levels below. You can stop cooking at any time to check the food. 1. To stop temporarily; Output Open the door. Power Level GRILL Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press again.
 • Page 142: Using The Steam Cleaning

  USING THE STEAM CLEANING USING THE AUTO REHEAT FEATURE The steam provided by steam clean system will soak the cavity surface. The Auto Reheat feature has four pre-programmed cooking time. After using steam clean function, you can easily clean the cavity of oven. You do not need to set either the cooking times or the power level.
 • Page 143: Auto Reheat Settings

  AUTO REHEAT SETTINGS USING THE AUTO CRUSTY COOK FUNCTION The following table presents the various Auto Reheat Programmes, With the Auto Crusty Cook feature, the cooking time is set automatically. quantities, standing times and appropriate recommendations. You can adjust the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons. First, place the crusty plate in the centre of the turntable and close the door.
 • Page 144: Auto Crusty Cook Settings

  AUTO CRUSTY COOK SETTINGS USING THE MANUAL CRUSTY COOK FUNCTION The following table presents the various Auto Programmes of the Crisp This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, function, quantities, standing times and appropriate recommendations. but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high These Programmes are running with a combination of microwaves and grill.
 • Page 145: Manual Crusty Cook Settings

  MANUAL CRUSTY COOK SETTINGS Food Serving size Preheating time Power Cooking time (min.) We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable. Frozen 9x30 g (270 g) 3 min. 300 W + Grill 9-10 Preheat crusty plate with 600 W + Grill ( ) function for 3-5 minutes.
 • Page 146: Using The Auto Power Defrost Feature

  USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE AUTO POWER DEFROST SETTINGS The Auto Rapid Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish The following table presents the various Auto Power Defrost programmes, and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically. quantities, standing times and appropriate recommendations.
 • Page 147: Choosing The Accessories

  CHOOSING THE ACCESSORIES GRILLING Use microwave-safe recipients; do not use plastic containers, dishes, paper The grill enables you to heat and brown food quickly, without using cups, towels, etc. microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven. If you wish to select the combined cooking mode (grill 1.
 • Page 148: Combining Microwaves And The Grill

  COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL SWITCHING THE BEEPER OFF You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and You can switch the beeper off whenever you want. brown at the same time. 1. Press the buttons at the same time. ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware.
 • Page 149: Cookware Guide

  cookware guide Cookware Microwave- Comments safe To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to • Glass jars Must remove the lid. Suitable for penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. ✓...
 • Page 150: Cooking Guide

  cooking guide Cooking Guide for frozen vegetables Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. MICROWAVES Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its after cooking.
 • Page 151 Cooking Guide for rice and pasta Cooking Guide for fresh vegetables Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 Rice : Use a large glass pyrex bowl with lid – rice doubles in tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended – see volume during cooking.
 • Page 152 REHEATING REHEATING LIQUIDS Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched conventional ovens hobs normally take. off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
 • Page 153 Reheating Liquids and Food MANUAL DEFROSTING Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating. Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great Food Portion Power...
 • Page 154 All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W). GRILL The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It operates while Food Portion Time (min.) Standing time (min.) the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s rotation makes the food Meat brown more evenly.
 • Page 155 Grill Guide for frozen food Grill Guide for fresh food Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes. Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Fresh food Portion Power...
 • Page 156 SPECIAL HINTS Fresh food Portion Power 1st side 2nd side time time (min.) (min.) MELTING BUTTER Pork Steaks 250 g (2 pcs) 300 W+ Grill Grill only 6-7 Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
 • Page 157: Troubleshooting

  SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM specifications and these user instructions are thus subject to change without notice. If you have any of the problems listed below try the solutions given.
 • Page 158 memo memo FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30 2017-12-06 4:36:42...
 • Page 159 memo memo FG88S_XEO_DE68-03132S-04_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31 2017-12-06 4:36:42...
 • Page 160 Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: POLAND www.samsung.com/pl/support 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 0800-SAMSUNG SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support (0800-726 786)

This manual is also suitable for:

Fg88sFg88subFg87sustFg87sub