Download  Print this page

Samsung FW87S Owner's Instructions & Cooking Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych
dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
FW88S_XEO_DE68-03132J-05_PL.indd 1
wyobraź
sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
FW87S
FW88S
2015-07-27
12:19:42

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung FW87S

  Summary of Contents for Samsung FW87S

 • Page 1 Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia. Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_PL.indd 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  SPIS TREŚCI PIEKARNIK Piekarnik......................2 Panel sterowania ....................3 Akcesoria ......................3 Jak korzystać z instrukcji obsługi ................. 4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ............ 4 Legenda dla symboli i ikon ................... 4 Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie promieniowania mikrofalowego.
 • Page 3: Panel Sterowania

  PANEL STEROWANIA AKCESORIA W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby. 1. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku kuchenki. Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę. 2. Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu obrotowym, środkowa część jest umieszczana na łączniku.
 • Page 4: Jak Korzystać Z Instrukcji Obsługi

  JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci. OSTRZEŻENIE kuchenki mikrofalowej dotyczących:...
 • Page 5: Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem. lub naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy następujących uszkodzeń.
 • Page 6 OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z gorącymi elementami kuchenki.
 • Page 7: Prawidłowe Usuwanie Produktu (Zużyty Sprzęt Elektryczny I Elektroniczny)

  Urządzenie nie służy do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów można kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego grzejnych lub wewnętrznych ścianek. wykipienia gorącego płynu. W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić...
 • Page 8: Instalowanie Kuchenki Mikrofalowej

  INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ USTAWIANIE GODZINY Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy 1. Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, kuchenki. „88:88” lub „12:00”. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i Upewnij się, że taca obraca się...
 • Page 9: Co Robić W Przypadku Wystąpienia Problemu Lub Wątpliwości

  Aby rozwiązać ten problem, zostanie natychmiast uruchomiona. odłącz kabel zasilania i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę. Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_PL.indd 9 2015-07-27 12:19:52...
 • Page 10: Poziomy Mocy

  POZIOMY MOCY DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY Do wyboru są poniższe poziomy mocy. Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania. Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do czasu Poziom mocy MIKROFALE gotowania. WYSOKI 800 W PODWYŻSZONY 600 W...
 • Page 11: Korzystanie Z Funkcji Automatycznego Podgrzewania

  KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA PODGRZEWANIA W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz Funkcja automatycznego podgrzewania ma trzy fabrycznie odpowiednie zalecenia. zaprogramowane czasy gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Symbol/Potrawa Porcja Czas oczekiwania...
 • Page 12: Korzystanie Z Automatycznej Funkcji Szybkiego Rozmrażania

  KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA GOTOWANIA NA PARZE Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i chleba W przypadku korzystania z funkcji gotowania na parze czas gotowania jest ustawiany bądź ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. automatycznie.
 • Page 13: Ustawienia Automatycznego Gotowania Na Parze

  USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE USTAWIENIA RĘCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE W poniższej tabeli przedstawiono 4 programy automatycznego gotowania Potrawa Porcja Zasilanie Czas Czas na parze, ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia. (min.) oczekiwania Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać (min.) plastikowego naczynia do gotowania na parze.
 • Page 14: Używanie Funkcji Minutnika Kuchennego

  UŻYWANIE FUNKCJI MINUTNIKA KUCHENNEGO Potrawa Porcja Zasilanie Czas Czas (min.) oczekiwania Do korzystania z funkcji minutnika służy przycisk Kitchen Timer (min.) (Minutnik kuchenny). Potrawy 400 g 600 W Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać duszone Instrukcje plastikowego naczynia do gotowania na parze. (schłodzone) Włożyć...
 • Page 15: Korzystanie Z Funkcji Pamięci

  KORZYSTANIE Z FUNKCJI PAMIĘCI WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie. zapisać czas gotowania i poziom mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba 1. Naciśnij jednocześnie przyciski ich było ponownie ustawiać...
 • Page 16: Lista Naczyń I Przyborów Kuchennych

  LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH Przybory kuchenne Możliwość użycia Komentarz w kuchence Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie mikrofalowej przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Wyroby szklane Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być...
 • Page 17: Czyszczenie Kuchenki Mikrofalowej

  PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ MIKROFALOWEJ Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia: Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad. Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich •...
 • Page 18: Parametry Techniczne

  Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia. Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenki FW87S, FW88S firmy Samsung spełniają podane poniżej parametry techniczne. Model FW87S / FW88S Źródło zasilania...
 • Page 19 NOTATKI NOTATKI FW88S_XEO_DE68-03132J-05_PL.indd 19 2015-07-27 12:19:56...
 • Page 20 POLAND www.samsung.com/pl/support * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support DE68-03132J-04 FW88S_XEO_DE68-03132J-05_PL.indd 20...
 • Page 21 Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Használati utasítás és főzési útmutató A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
 • Page 22 TARTALOM SÜTŐ Sütő ..........................2 Kezelőpanel .........................3 Tartozékok ........................3 A használati útmutató használata .................4 Fontos biztonsági tudnivalók ..................4 Jelmagyarázat ......................4 Óvintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen....4 Fontos biztonsági előírások ..................5 A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) ........7 A mikrohullámú...
 • Page 23: Kezelőpanel

  KEZELŐPANEL TARTOZÉKOK A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot kap. 1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell helyezni. Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a forgótányért. 2. A forgótányért a görgős gyűrűre kell helyezni úgy, hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön. Rendeltetés: A forgótányér tölti be a fő...
 • Page 24: A Használati Útmutató Használata

  A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA JELMAGYARÁZAT Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. VIGYÁZAT történő főzéssel kapcsolatban: Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb •...
 • Page 25: Fontos Biztonsági Előírások

  Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre. a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik: Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató vagy A.
 • Page 26 VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű, A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő használatra tervezték, ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe. (Csak a késleltetett forrás következhet be, ezért óvatosan fogja meg az szabadonálló modellek esetén.) edényt. A sérülések elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20 másodpercet a sütő...
 • Page 27: A Termék Hulladékba Helyezésének Módszere (Weee - Elektromos És Elektronikus Berendezések Hulladékai)

  Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből. hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni. Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, nem hűlt.
 • Page 28: A Mikrohullámú Sütő Üzembe Helyezése

  A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram 1. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” belsejéből. felirat. Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért. Állítsa be a pontos időt.
 • Page 29: Teendők Kétség Vagy Probléma Esetén

  A probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd ismételt csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt. Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG vevőszolgálattal. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_HU.indd 9...
 • Page 30: Teljesítményszintek

  TELJESÍTMÉNYSZINTEK AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA Az alábbi teljesítményszintek közül választhat. Az elkészítési időt a +30s gomb megnyomásával növelheti. A gombot annyiszor kell megnyomni, ahányszor fél perccel kívánja a főzést Kimenet meghosszabbítani. Teljesítményszint MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ A +30s gomb minden egyes megnyomásával 30 másodpercet adhat hozzá...
 • Page 31: Az Automatikus Melegítés Funkció Használata

  AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS BEÁLLÍTÁSAI Az automatikus melegítés funkció három előre programozott melegítési Az alábbi táblázat különböző automatikus felmelegítő programokat, idővel rendelkezik. mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz. Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Kód/Étel Adag Pihentetés...
 • Page 32: Az Automatikus Gyorskiolvasztás Funkció Használata

  AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA HASZNÁLATA A párolási funkciónál az elkészítési idő beállítása automatikus. Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a ( ) gombot. Az automatikus gyorskiolvasztási funkció hús, baromfi, hal, kenyér és sütemény kiolvasztását teszi lehetővé.
 • Page 33: Az Automatikus Párolás Beállításai

  AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSAI A KÉZI PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA Az alábbi táblázat a párolás funkció esetében használható négy Étel Adag Teljesítmény Idő Pihentetési idő automatikus programot, mennyiségeket, és pihentetési időt mutatja, illetve (perc) (perc) hasznos javaslatokkal szolgál az egyes ételtípusokkal kapcsolatban. Articsóka 300 g 800 W...
 • Page 34: Az Időzítő Funkció Használata

  AZ IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ HASZNÁLATA Étel Adag Teljesítmény Idő Pihentetési idő (perc) (perc) Az időzítő funkciót a Kitchen Timer (Időzítő) gombbal állíthatja be. Ragu (mélyhűtött) 400 g 600 W A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt. Tudnivalók Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az Tegye a ragut a párolóedénybe.
 • Page 35: A Memória Funkció Használata

  A MEMÓRIA FUNKCIÓ HASZNÁLATA A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja. időt és a teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell 1. Nyomja meg egyszerre a és a gombot.
 • Page 36: A Mikrohullámú Sütőben Használható Edények

  A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK Főzőeszköz Mikrohullámú Megjegyzések sütőben Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az használható szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket. Ezért fontos Üvegedény körültekintően kiválasztani az edényeket.
 • Page 37: A Mikrohullámú Sütő Tisztítása

  A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁSA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy tárolásakor vagy javíttatásakor. az olaj és az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk: A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült: •...
 • Page 38: Műszaki Adatok

  A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott FW87S, FW88S készülékek megfelelnek a lent felsorolt technológiai paramétereknek.
 • Page 39 JEGYZET JEGYZET FW88S_XEO_DE68-03132J-05_HU.indd 19 2015-07-27 12:18:10...
 • Page 40 POLAND www.samsung.com/pl/support * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support DE68-03132J-04 FW88S_XEO_DE68-03132J-05_HU.indd 20...
 • Page 41 Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Pokyny pre používateľa a sprievodca varením Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby. Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
 • Page 42 OBSAH RÚRA Rúra ............................2 Ovládací panel ........................3 Príslušenstvo ........................3 Používanie tejto používateľskej príručky ................4 Dôležité bezpečnostné informácie ..................4 Legenda pre symboly a ikony ....................4 Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzite mikrovlnného žiarenia. 4 Dôležité bezpečnostné pokyny ....................5 Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) ......7 Inštalácia mikrovlnnej rúry ....................8 Nastavenie času ........................8 Čo treba robiť...
 • Page 43: Ovládací Panel

  OVLÁDACÍ PANEL PRÍSLUŠENSTVO V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym spôsobom. 1. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry. Účel: Valčekový krúžok podopiera tanier. 2. Tanier sa musí umiestniť na valčekový krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
 • Page 44: Používanie Tejto Používateľskej Príručky

  POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť. VAROVANIE rúrou:...
 • Page 45: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom. Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie alebo Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský...
 • Page 46 VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať do spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor, keď skriniek. (Len model umiestňovaný na pracovnú dosku) manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí...
 • Page 47: Správna Likvidácia Tohoto Výrobku (Elektrotechnický A Elektronický Odpad)

  Nedávajte plech ani podstavec do vody krátko po dovarení, Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa rúra neschladí. pretože sa môžu zlomiť alebo poškodiť. V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na vyprážanie v tuku, pretože premiešajte a po skončení...
 • Page 48: Inštalácia Mikrovlnnej Rúry

  INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY NASTAVENIE ČASU Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na 1. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry. displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“. Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 24-hodinovom alebo Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
 • Page 49: Čo Treba Robiť V Prípade Pochybností Alebo Problémov

  • Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas. Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_SK.indd 9 2015-07-27 12:21:21...
 • Page 50: Úrovne Výkonu

  ÚROVNE VÝKONU NASTAVENIE ČASU VARENIA Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov. Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať. Výstup Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré Úroveň výkonu chcete pridať.
 • Page 51: Používanie Funkcie Automatického Opätovného Ohrievania

  POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA OHRIEVANIA Funkcia automatického opätovného ohrievania poskytuje tri predprogramované Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie časy varenia. a vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Kód/jedlo Porcia Odstátie Počet porcií...
 • Page 52: Používanie Funkcie Výkonného Automatického Rozmrazovania

  POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA Pri funkcii výkonnej prípravy na pare sa čas varenia nastaví automaticky. Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ). Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu, ryby a chlieb/koláč.
 • Page 53: Nastavenia Automatickej Prípravy Na Pare

  NASTAVENIA AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE NASTAVENIA MANUÁLNEHO VARENIA NA PARE Nasledujúca tabuľka predstavuje 4 automatické programy funkcie výkonnej Jedlo Porcia Príkon Čas (min.) Čas odstátia prípravy na pare, množstvá, odstátia a vhodné odporúčania. Plastový varič (min.) na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare. Artičoky 300 g (1-2 ks) 800 W...
 • Page 54: Použitie Funkcie Časovača

  POUŽITIE FUNKCIE ČASOVAČA Jedlo Porcia Príkon Čas (min.) Čas odstátia (min.) Funkciu časovača môžete použiť pomocou tlačidla Kitchen Timer (Kuchynský časovač). Dusené 400 g 600 W mäso Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy Pokyny (chladené) na pare. Dusené...
 • Page 55: Používanie Funkcie Pamäte

  POUŽÍVANIE FUNKCIE PAMÄTE VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas Vždy keď chcete, môžete vypnúť pípanie. varenia a úrovne výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať. 1. Súčasne stlačte tlačidlá Môžete uložiť dve odlišné nastavenia. Výsledok: •...
 • Page 56: Sprievodca Náčiním Na Varenie

  SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE Náčinie na varenie Vhodné pre Komentáre mikrovlnné Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné žiarenia preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené...
 • Page 57: Čistenie Mikrovlnnej Rúry

  USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ MIKROVLNNEJ ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY RÚRY Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla: Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď • Vnútorné a vonkajšie povrchy odkladáte alebo nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry. Rúra sa nemôže používať, ak sú...
 • Page 58: Technické Údaje

  Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry FW87S, FW88S značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami. Model FW87S / FW88S Zdroj napájania...
 • Page 59 POZNÁMKY POZNÁMKY FW88S_XEO_DE68-03132J-05_SK.indd 19 2015-07-27 12:21:25...
 • Page 60 POLAND www.samsung.com/pl/support * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support DE68-03132J-04 FW88S_XEO_DE68-03132J-05_SK.indd 20...
 • Page 61 FW88S Mikrovlnná trouba možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
 • Page 62 OBSAH TROUBA Trouba ......................... 2 Ovládací panel ..................... 3 Příslušenství ......................3 Jak používat tuto příručku ..................4 Důležité bezpečnostní informace ................ 4 Popisky symbolů a ikon ..................4 Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému vystavení mikrovlnné energii..4 Důležité bezpečnostní pokyny ................5 Správná...
 • Page 63: Ovládací Panel

  OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSLUŠENSTVÍ V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým způsobem. 1. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby. Účel: Otočný kruh slouží jako podpora otočného talíře. 2. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh, středem na spojku.
 • Page 64: Jak Používat Tuto Příručku

  JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU POPISKY SYMBOLŮ A IKON Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné vážná zranění nebo smrt. VAROVÁNÍ troubě: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit •...
 • Page 65: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo nárazům.
 • Page 66 VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba dbát zvýšené způsobit zpožděný prudký var, proto je při manipulaci opatrnosti, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY s horkými částmi trouby.
 • Page 67: Správná Likvidace Výrobku (Elektrický A Elektronický Odpad)

  Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské to mohlo způsobit prasknutí nebo poškození plechu nebo roštu. chňapky, aby nedošlo k popálení. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k fritování, neboť nelze Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních stěn trouby, dokud kontrolovat teplotu oleje.
 • Page 68: Instalace Mikrovlnné Trouby

  INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY NASTAVENÍ ČASU Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení 1. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“. prostoru trouby. Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve Nainstalujte otočný...
 • Page 69: Jak Si Počínat V Případě Pochybností Nebo Potíží

  • Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje. Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a opětovným zapojením zástrčky napájecího kabelu. Seřiďte čas. Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti SAMSUNG. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_CS.indd 9 2015-07-27 12:14:15...
 • Page 70: Výkonové Stupně

  VÝKONOVÉ STUPNĚ NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů. Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s, resp. o dalších 30 sekund každým dalším stisknutím. Výkon Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund. Výkonový stupeň MIKROVLNNÁ TROUBA VYSOKÝ 800 W STŘEDNĚ...
 • Page 71: Použití Funkce Automatický Ohřev

  POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OHŘEVU Funkce automatického ohřívání zahrnuje tři předprogramované doby V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby ohřívání. odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatického ohřevu. Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Kód/Potravina Porce Doba odstavení...
 • Page 72: Použití Funkce Automatický Rozmrazování

  POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ ROZMRAZOVÁNÍ POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO VAŘENÍ Funkce Rychlé automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, Pomocí funkce Pára se doba vaření nastavuje automaticky. drůbež, ryby a chléb nebo pečivo. Doba rozmrazování a výkonový stupeň Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ). se nastavují...
 • Page 73: Nastavení Funkce Automatického Parního Vaření

  NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO NASTAVENÍ RUČNÍHO VAŘENÍ V PÁŘE VAŘENÍ Pokrm Porce Napájení Doba (min) Doba odstavení V následující tabulce jsou uvedeny 4 automatické programy pro vaření (min) v páře, množství, doby odstavení a příslušná doporučení. Artyčoky 300 g 800 W Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák. (1 až...
 • Page 74: Používání Funkce Kuchyňského Časovače

  POUŽÍVÁNÍ FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE Pokrm Porce Napájení Doba (min) Doba odstavení (min) Funkci časovače můžete používat s tlačítkem Kitchen Timer (Kuchyňský časovač). Dušený 400 g 600 W Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák. pokrm Pokyny (chlazený) Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka. Vložte dušený...
 • Page 75: Použití Funkce Paměť

  POUŽITÍ FUNKCE PAMĚŤ VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby Zvukový signál lze kdykoli vypnout. přípravy a stupně výkonu do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu 1. Stiskněte zároveň tlačítka nastavovat. Výsledek: Můžete uložit dvě...
 • Page 76: Pokyny Pro Výběr Nádobí

  POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ Nádobí Bezpečné pro Poznámky mikrovlnné trouby Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani Kovy pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno • Nádobí...
 • Page 77: Čištění Mikrovlnné Trouby

  SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ TROUBY ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do servisu je třeba dodržet Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo několik jednoduchých bezpečnostních opatření. k usazení částeček potravin a tuků: Trouba se nesmí používat v případě, že jsou poškozena dvířka nebo těsnění •...
 • Page 78: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE POZNÁMKA Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění. V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouby FW87S, FW88S společnosti Samsung odpovídají...
 • Page 79 POZNÁMKA POZNÁMKA FW88S_XEO_DE68-03132J-05_CS.indd 19 2015-07-27 12:14:18...
 • Page 80 POLAND www.samsung.com/pl/support * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support DE68-03132J-04 FW88S_XEO_DE68-03132J-05_CS.indd 20...
 • Page 81: Microwave Oven

  Thank you for purchasing this Samsung product. Owner’s Instructions & Cooking Guide Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance. This manual is made with 100 % recycled paper.
 • Page 82: Oven

  CONTENTS OVEN Oven ......................2 Control panel ....................3 Accessories ....................3 Using this instruction booklet .................4 Important safety information .................4 Legend for symbols and icons ...............4 Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy..4 Important safety instructions ................5 Correct disposal of this product (Waste electrical & Electronic equipment) ..7 Installing your microwave oven ..............8 Setting the time .....................8 What to do if you are in doubt or have a problem...........9...
 • Page 83: Control Panel

  CONTROL PANEL ACCESSORIES Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways. 1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven. Purpose : The roller ring supports the turntable.
 • Page 84: Using This Instruction Booklet

  USING THIS INSTRUCTION BOOKLET LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Hazards or unsafe practices that may result in severe Instructions contain valuable information on cooking with your microwave personal injury or death.
 • Page 85: Important Safety Instructions

  Do not apply excessive pressure or impact to the appliance. Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the Do not place the oven over a fragile object such as a sink accessory was caused by the customer.
 • Page 86 Do not store flammable materials in the oven. Take special WARNING: Microwave heating of beverages can result in care when heating dishes or drinks that contain alcohol as delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when alcohol vapours may contact a hot part of the oven. handling the container;...
 • Page 87: Correct Disposal Of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the Do not touch heating elements or interior oven walls until manufacturer, its service agent or similarly qualified persons the oven has cooled down. in order to avoid a hazard. Stir liquids halfway during heating or after heating ends Do not put the tray or rack in water shortly after cooking and allow the liquid stand at least 20 seconds after...
 • Page 88: Installing Your Microwave Oven

  INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN SETTING THE TIME Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, 1. Remove all packing materials inside the oven. “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Install the roller ring and turntable. Please set the current time.
 • Page 89: What To Do If You Are In Doubt Or Have Aproblem

  To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time. If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service. FW88S_XEO_DE68-03132J-05_EN.indd 9 2015-07-27...
 • Page 90: Power Levels

  POWER LEVELS ADJUSTING THE COOKING TIME You can choose among the power levels below. You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30 seconds to be added. Output Press the +30s button once for each 30 seconds to be Power level added.
 • Page 91: Using The Auto Reheat Feature

  USING THE AUTO REHEAT FEATURE AUTO REHEAT SETTINGS The Auto Reheat feature has three pre-programmed cooking time. The following table presents the various Auto Reheat Programmes, You do not need to set either the cooking times or the power level. quantities, standing times and appropriate recommendations.
 • Page 92: Using The Auto Power Defrost Feature

  USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE USING THE AUTO POWER STEAM FUNCTION The Auto Rapid Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish With the power steam feature, the cooking time is set automatically. and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons.
 • Page 93: Auto Power Steam Settings

  AUTO POWER STEAM SETTINGS MANUAL STEAM COOK SETTINGS The following table presents the 4 Auto Programs of the Power Steam Food Portion Power Time (min.) Standing time function, quantities, standing times and appropriate recommendations. (min.) Use the plastic steam cooker when using power steam function. Artichokes 300 g (1-2 pcs) 800 W...
 • Page 94: Using The Kitchen Timer Features

  USING THE KITCHEN TIMER FEATURES Food Portion Power Time (min.) Standing time (min.) You can use timer function with Kitchen Timer button. Frozen 150 g 600 W Use the plastic steam cooker when using power steam function. Yeast Instructions Dumpling Moist the top of filled dumplings with cold water.
 • Page 95: Using The Memory Feature

  USING THE MEMORY FEATURE SWITCHING THE BEEPER OFF If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the You can switch the beeper off whenever you want. cooking times and power levels in the oven’s memory, so that you do not 1.
 • Page 96: Cookware Guide

  COOKWARE GUIDE Cookware Microwave- Comments safe To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Metal Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the •...
 • Page 97: Cleaning Your Microwave Oven

  STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN A few simple precautions should be taken when storing or having your The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to microwave oven serviced. prevent grease and food particles from building up: The oven must not be used if the door or door seals are damaged: •...
 • Page 98: Technical Specifications

  TECHNICAL SPECIFICATIONS MEMO SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice. By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify, that the FW87S, FW88S ovens of Samsung comply with the undermentioned technological parameters.
 • Page 99 MEMO MEMO FW88S_XEO_DE68-03132J-05_EN.indd 19 2015-07-27 12:16:25...
 • Page 100 POLAND www.samsung.com/pl/support * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support DE68-03132J-04 FW88S_XEO_DE68-03132J-05_EN.indd 20...

This manual is also suitable for:

Fw88s