Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Manual

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Manual

Hide thumbs Also See for Sonicare ProtectiveClean 4300:
 • Faq (7 pages)

Advertisement

ProtectiveClean
4300

Advertisement

loading

  Also See for Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

  Summary of Contents for Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

 • Page 1 ProtectiveClean 4300...
 • Page 5 English 6 Dansk 19 Norsk 33 Suomi 47 Svenska 61...
 • Page 6 English Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger - Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid.
 • Page 7 English - If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see chapter 'Warranty and support').
 • Page 8 - If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Sonicare. - This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
 • Page 9 - Radio Equipment in this product operates at 13.56 MHz - Maximum RF power transmitted by the Radio Equipment is 30.16dBm Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
 • Page 10 *Note: The content of the box may vary based on the model purchased. Brush heads Your Philips Sonicare comes with one or more brush heads which are designed to deliver superior results for your oral care needs. Philips Sonicare BrushSync Technology Your smart brush heads use a microchip to sync with your handle, enabling brush head replacement reminder.
 • Page 11 Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times. 6 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare. (Fig. 7 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline.
 • Page 12 - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces) - Dental restorations (fillings, crowns, veneers) Note: When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, it must be used in the Clean mode (for plaque and gum health claims) with EasyStart turned off.
 • Page 13 To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'. Pressure sensor Your Philips Sonicare is equipped with an advanced sensor that measures the pressure you apply while brushing. If you apply too much pressure, the toothbrush will provide immediate feedback to indicate that you need to reduce the pressure.
 • Page 14 English EasyStart 1 Put the handle on the plugged-in charger. 2 Press and hold the power on/off button while the handle remains on the charger. 3 Keep the power on/off button pressed until you hear a single short beep (after 2 seconds). 4 Release the power on/off button.
 • Page 15 Note: Your toothbrush comes pre-charged for first use. After first use, charge for at least 24 hours. Battery status (when handle is not on charger) When removing the Philips Sonicare from the charger, the battery light at the bottom of the toothbrush will indicate the status of the battery life.
 • Page 16 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Storage If you are not going to use your Philips Sonicare for an extended period of time, unplug the charger from the wall socket, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.
 • Page 17 (Fig. 25) (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery. - Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries.
 • Page 18 (Fig. 23). Warranty and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet. Warranty restrictions The terms of the international warranty do not cover the following: - Brush heads.
 • Page 19 Dansk Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Fare - Hold opladeren væk fra vand. Undlad at anbringe eller opbevare opladeren over eller i nærheden af vand i badekar, håndvask el. lign.
 • Page 20 Dette apparat indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se kapitlet "Reklamationsret og support"). - Dette apparat må bruges af børn og personer med reducerede fysiske,...
 • Page 21 1 uges brug. Kontakt også din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerte ved at bruge Philips Sonicare. - Philips Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af...
 • Page 22 Dansk - Philips Sonicare-tandbørsten er beregnet til personligt hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner. - Stop med at brug et børstehoved, der har ødelagte eller bøjede børstehår. Udskift børstehovedet hver 3. måned, eller så snart de første tegn på...
 • Page 23 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Philips Sonicare (Fig. 1) Hygiejnisk beskyttelseshætte 2 Smart børstehoved(er)* 3 Håndtag 4 On/off-knap 5 Påmindelse om udskiftning af børstehovedet...
 • Page 24 Bemærk: Sørg for, at børsten hele tiden har kontakt med tænderne. 6 Tryk på on/off-knappen for at tænde for Philips Sonicare. (fig. 7) 7 Hold forsigtigt børstehårene mod tænder og tandkødslinje. Børst dine tænder med små bevægelser frem og tilbage, så...
 • Page 25 - Tryksensor - QuadPacer EasyStart Denne Philips Sonicare-model leveres med EasyStart-funktionen deaktiveret. EasyStart-funktionen øger langsomt styrken i løbet af de første 14 børstninger for at hjælpe med tilvænningen til Philips Sonicare. Se “Sådan aktiveres eller deaktiveres funktioner” for at aktivere EasyStart.
 • Page 26 Tryk-sensor Philips Sonicare er udstyret med en avanceret sensor, der måler det tryk, du udøver under tandbørstning. Hvis du trykker for hårdt, vil tandbørsten straks give et feedback om, at du skal reducere trykket.
 • Page 27 Dansk - Påmindelse om udskiftning af børstehovedet - Tryk-sensor Følg nedenstående vejledning for at aktivere eller deaktivere disse funktioner: EasyStart 1 Sæt håndtaget i den tilsluttede oplader. 2 Hold tænd/sluk-knappen, mens håndtaget sidder i opladeren. 3 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil du hører et enkelt kort bif (efter 2 sekunder).
 • Page 28 Dansk - En tredobbelt tone med høj, mellem og lav tone betyder, at funktionen Påmindelse om udskiftning af børstehovedet er deaktiveret. Påmindelseslampen for udskiftning af børstehovedet og batterilampen vil også blinke gult 3 gange samtidigt for at bekræfte deaktiveringen. Tryksensor 1 Sæt håndtaget i den tilsluttede oplader.
 • Page 29 2 Brug en fugtig klud til at tørre opladerens overflade. Opbevaring Hvis du ikke skal bruge din Philips Sonicare i en længere periode, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, rengøre den og opbevare den på et køligt, tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
 • Page 30 1 Det genopladelige batteri tømmes for strøm ved at tage håndtaget af opladeren, tænde Philips Sonicare og lade den køre, til den stopper. Gentag dette, indtil du ikke længere kan tænde Philips Sonicare.
 • Page 31 (fig. 23). Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i folderen om international garanti. Gældende forbehold i reklamationsretten Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende: - Børstehoveder.
 • Page 32 Dansk - Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller ændringer. - Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.
 • Page 33 Norsk Important Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. Fare - Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den over eller i nærheten av vann i et badekar, en kum osv. Laderen må ikke dyppes i vann eller annen væske.
 • Page 34 Norsk - Hvis apparatet er skadet på noen måte (børstehode, tannbørstehåndtak eller lader), må du slutte å bruke det. Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er skadet, tar du kontakt med forbrukerstøttesenteret i landet ditt (se «Garanti og støtte»-kapittelet). - Dette apparatet kan brukes av barn og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer...
 • Page 35 Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk. - Ta kontakt med lege før du bruker Philips Sonicare hvis du har medisinske bekymringer.
 • Page 36 Dette forebygger sprekkdannelser i plasten. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
 • Page 37 8 Reiseveske (kun bestemte modeller)* *Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper. Børstehoder Din Philips Sonicare kommer med ett eller flere børstehoder som er designet for å gi overlegne resultater for dine tannstellbehov. Philips Sonicare BrushSync-teknologi Smarte børstehoder bruker en mikrochip til å...
 • Page 38 (Fig. 6) En vibrasjonsendring (og en liten lydendring) varsler deg når du bruker for mye trykk mens du børster. Merk: Hold midten av børsten inntil tennene hele tiden. 6 Trykk på av/på-knappen for å slå på Philips Sonicare. (Fig. 7)
 • Page 39 - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces) - Dental restorations (fillings, crowns, veneers) Merk: Når Philips Sonicare tannbørsten brukes i kliniske studier, må den brukes med EasyStart slått av i Clean-modus (for påstander om fjerning av plakk og forbedret tannkjøtthelse).
 • Page 40 «Aktivering og deaktivering av funksjoner». Trykksensor Din Philips Sonicare er utstyrt med en avansert sensor som måler trykket du påfører når du pusser. Hvis du påfører for mye trykk, vil tannbørsten gi deg umiddelbar tilbakemelding for å indikere at du må...
 • Page 41 Norsk - Påminnelse om børstehodeutskifting - Trykksensor Følg instruksjonene nedenfor for å aktivere eller deaktivere disse funksjonene: EasyStart 1 Sett håndtaket på den tilkoblede laderen. 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen mens håndtaket fortsatt står i laderen. 3 Hold nede av/på-knappen til du hører en enkel kort pipelyd (etter to sekunder).
 • Page 42 Norsk - Trippeltone med frekvensene høy, medium og lav betyr at påminnelse om børstehodeutskifting-funksjonen er deaktivert. Lyset for påminnelse om børstehodeutskifting og batterilampen vil blinke orange tre ganger i samklang som en bekreftelse på deaktiveringen. Trykksensor 1 Sett håndtaket på den tilkoblede laderen. 2 Trykk på...
 • Page 43 Merk: Tannbørsten leveres oppladet nok til en-gangs bruk. Etter førstegangsbruk, lad apparatet i minst 24 timer. Batteristatus (når håndtaket ikke er på laderen) Når du fjerner Philips Sonicare fra laderen, viser batterilampen på bunnen av tannbørsten statusen for batterilevetiden. - Kraftig grønt lys: Fulladet batteri - Grønt blinkende lys: Halvfullt batteri...
 • Page 44 1 Hvis du vil tømme det oppladbare batteriet for strøm, fjerner du håndtaket fra laderen, slår på Philips Sonicare og lar den gå til den stopper. Gjenta dette til du ikke lenger kan slå på Philips Sonicare.
 • Page 45 Det oppladbare batteriet kan nå resirkuleres, og resten av produktet kan kastes (Fig. 23). Garanti og støtte Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller hjelp. Garanti restriksjoner Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:...
 • Page 46 Norsk - Børstehoder. - Skader som skyldes bruk av uautoriserte reservedeler. - Skade som skyldes misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon. - Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.
 • Page 47 Suomi Important Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä kastele laturia. Älä säilytä latauslaitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Tarkista puhdistuksen jälkeen, että laturi on täysin kuiva, ennen kuin liität sen takaisin pistorasiaan.
 • Page 48 Suomi - Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vahingoittunut (esimerkiksi harjaspää, runko tai laturi). Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja huolto). - Laitetta voivat käyttää myös lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos...
 • Page 49 - Philips Sonicare -hammasharja täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä. - Jos epäröit käyttää Philips Sonicare - hammasharjaa terveydellisistä syistä, neuvottele ensin lääkärin kanssa.
 • Page 50 Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin. Lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua. - Philips Sonicare-hammasharja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.
 • Page 51 Suomi Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Radiolaitedirektiivi - Tämän tuotteen radiolaite toimii 13,56 MHz:n taajuudella. - Radiolaitteen suurin RF-lähetysteho on 30,16 dBm. Johdanto Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä...
 • Page 52 - Voit keskeyttää toiminnan painamalla painiketta kolmannen kerran 2 sekunnin kuluessa. Voit keskeyttää toiminnan myös kahden sekunnin harjaamisen jälkeen painamalla uudelleen virtapainiketta. Philips Sonicare -hammasharjan käyttäminen Harjausohjeet 1 Paina harjaspää runkoon niin, että harjakset osoittavat samaan suuntaan kuin rungon (kuva 3) etupuoli.
 • Page 53 - Harjausjakson jälkeen voit käyttää hieman enemmän aikaa tummentumien puhdistamiseen purupinnoilta. Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on: - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces) - Dental restorations (fillings, crowns, veneers) Huomautus: Kun Philips Sonicare -hammasharjaa käytetään kliinisissä...
 • Page 54 Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä olevia ohjeita. Paineanturi Philips Sonicare -hammasharjassa on edistyksellinen anturi, joka mittaa, kuinka voimakkaasti painat hammasharjaa harjauksen aikana. Jos painat hammasharjaa liian voimakkaasti, hammasharja antaa välittömästi palautetta ja ilmoittaa, että sinun on vähennettävä...
 • Page 55 Suomi Voit poistaa paineanturin käytöstä noudattamalla kohdassa Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä olevia ohjeita. Quadpacer (intervalliajastin) QuadPacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun eri osat. Quadpacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana valitsemasi harjaustilan (katso kohta Harjaustilat) mukaan.
 • Page 56 Suomi - Kolme äänimerkkiä (korkeasta matalaan) merkitsee, että EasyStart-toiminto on poistettu käytöstä. Lisäksi harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo ja akun merkkivalo vilkkuvat samanaikaisesti oranssina kolme kertaa vahvistaen toiminnon poistamisen käytöstä. Huomautus: Kliinisen tehon varmistamiseksi EasyStart-toiminto on poistettava käytöstä. Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo 1 Aseta runko laturiin, joka on liitetty pistorasiaan. 2 Paina virtapainiketta ja pidä...
 • Page 57 Lataa laitetta ensimmäisen käyttökerran jälkeen vähintään 24 tunnin ajan. Akun tila (kun runko ei ole latauksessa) Kun Philips Sonicare -hammasharja irrotetaan laturista, hammasharjan pohjassa oleva merkkivalo ilmaisee akun tilan. - Vihreä merkkivalo: täysi varaus - Vilkkuva vihreä merkkivalo: kohtalainen varaus - Vilkkuva oranssi merkkivalo ja kolme äänimerkkiä: varaus vähissä...
 • Page 58 Laturi 1 Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. 2 Pyyhi laturin pinta kostealla liinalla. Säilytys Jos et käytä Philips Sonicare -hammasharjaa pitkään aikaan, irrota laturi pistorasiasta, puhdista se ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta. Mallinumeron etsiminen Löydät mallinumeron (HX681x) Philips Sonicare -hammasharjan...
 • Page 59 Suojaa silmäsi, kätesi, sormesi ja työskentelyalusta. 1 Voit purkaa akun varauksen, kun poistat rungon laturista. Kytke Philips Sonicare -hammasharjaan virta ja anna sen käydä pysähtymiseen saakka. Toista tämä vaihe, kunnes Philips Sonicare -hammasharja ei enää käynnisty.
 • Page 60 Ladattava akku on nyt valmis kierrätettäväksi. Laitteen muut osat voidaan hävittää asianmukaisesti (kuva 23). Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen. Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia: - Harjaspäät.
 • Page 61 Svenska Important Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Fara - Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat, vask o.s.v. Sänk inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska.
 • Page 62 Svenska - Om någon del av apparaten (borsthuvudet, handtaget eller laddaren) är skadad ska du inte använda den. Den här apparaten innehåller inga delar som kan underhållas. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänsten i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
 • Page 63 Rådgör även med din tandläkare om användningen av din Philips Sonicare ger upphov till smärta eller obehag. - Philips Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad...
 • Page 64 Detta förebygger att sprickor uppstår i plasten. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält. Direktiv för radioutrustning - Radioutrustningen i produkten arbetar på 13,56 MHz - Radioutrustningens maximala radiofrekvensöverföring är...
 • Page 65 Svenska Introduktion Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Din Philips Sonicare (bild 1) Hygieniskt reseskydd 2 Smarta borsthuvuden* 3 Handtag 4 På/av-knapp 5 Påminnelselampa för byte av borsthuvud...
 • Page 66 Obs! Låt tandborstens mittdel vara i kontakt med tänderna hela tiden. 6 Starta Philips Sonicare (Bild 7) genom att trycka på på/av- knappen. 7 Håll borsten försiktigt mot tänderna och tandköttskanten. För borsthuvudet fram och tillbaka över tänderna med små rörelser så...
 • Page 67 - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces) - Dental restorations (fillings, crowns, veneers) Obs! När Philips Sonicare tandborste används i kliniska studier ska den användas i rengöringsläge (Clean) (för plack- och tandköttsvård) och med EasyStart-funktionen inaktiverad.
 • Page 68 1 När ett nytt smart borsthuvud sätts fast för första gången blinkar lampan för påminnelse om byte av borsthuvud grönt tre gånger. Detta är en bekräftelse på att du använder ett Philips-borsthuvud med BrushSync-teknik. 2 Över tid, med utgångspunkt från vilket tryck och hur mycket tid som används, kommer handtaget att känna av slitaget på...
 • Page 69 Svenska Följ instruktionerna nedan för att aktivera eller inaktivera funktionerna: EasyStart 1 Placera handtaget på den nätanslutna laddaren. 2 Tryck på på/av-knappen medan handtaget fortfarande befinner sig på laddaren. 3 Håll på/av-knappen intryckt tills du hör en kort signal (efter 2 sekunder).
 • Page 70 Svenska Trycksensor 1 Placera handtaget på den nätanslutna laddaren. 2 Tryck på på/av-knappen medan handtaget fortfarande befinner sig på laddaren. 3 Håll på/av-knappen intryckt tills du hör tre korta signaler (efter 6–7 sekunder). 4 Släpp av/på-knappen. - En trippelton (låg-medel-hög) indikerar att trycksensorfunktionen har aktiverats.
 • Page 71 Laddare 1 Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren. 2 Torka av laddaren med en fuktig trasa. Förvaring Om du inte tänker använda din Philips Sonicare under en längre period ska du koppla bort laddningsenheten från vägguttag, rengöra...
 • Page 72 1 Du tömmer det laddningsbara batteriet på energi genom att ta loss handtaget från laddaren, starta Philips Sonicare och låta den vara i gång tills den stannar. Gör om samma sak tills det inte längre går att starta Philips Sonicare.
 • Page 73 Det laddningsbara batteriet kan nu återvinnas, och resten av produkten kan kasseras på lämpligt sätt (Bild 23). Garanti och support Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den internationella garantibroschyren.
 • Page 74 Svenska Garantibegränsningar De internationella garantivillkoren omfattar inte följande: - Borsthuvudena. - Skada som orsakas av användning av reservdelar som inte har godkänts. - Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation. - Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.
 • Page 78 sec. sec. sec. sec.
 • Page 80 ©2017 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare >75% recycled paper logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, >75% papier recyclé LLC and/or KPNV. 4235.021.5061.1 (2/1/2018)

This manual is also suitable for:

Hx6803/04Hx6806/04