Download Table of Contents Print this page
ABB OJON Installation And Operating Manual

ABB OJON Installation And Operating Manual

Indoor type disconnectors

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Indoor Type Disconnectors
OJON
Erottimet ja ohjauslaitteet
Frånskiljare och manöverdon
Installation and operating guide
Asennus- ja käyttöohje
Monterings- och bruksanvisning
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for ABB OJON

 • Page 1 Indoor Type Disconnectors OJON Erottimet ja ohjauslaitteet Frånskiljare och manöverdon Installation and operating guide Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Innehållsförteckning Frånskiljare Disconnectors 1.1 Allmänt ............9 1.1 General ............1 1.2 Konstruktion och funktion ....... 9 1.2 Construction and operation ......1 1.3 Extra utrustning ..........9 1.3 Accessories ............ 1 1.4 Monteringen ........... 10 1.4 Erection ............2 1.5 Service ............
 • Page 3: Disconnectors

  1. Disconnectors 1.1 General OJON-disconnectors which are of knife type, meet the requirement of VDE and IEC standards. The technical data and dimensions are shown in catalogue "OJON indoor type disconnectors" (OJON 4 GB). 1.2 Construction and operation The base of the disconnectors is made of plate and the insulators of brown cast resin.
 • Page 4: Erection

  Interlocking coils 1.5 Maintenance The interlocking coils are available in two different The contact grease of disconnectors with lower rated designs, one for fitting to the side of a disconnector; the currents (630...1600 A) should be renewed at about other to the front lever. The operation of the disconnector two years intervals.
 • Page 5: Manual Operating Mechanism

  2. Manual operating mechanism 2.3 Function 2.1 General (numbering acc. to fig. 1) Manual operating mechanism OJO-ZA 1 is used as an operating unit for indoor type disconnectors. When the control handle (16) is turned 180 , the move- ment is transferred by means of different levers and links to the shaft of the disconnector turning it 90 2.2 Construction Excessive control movements are prevented by the pins...
 • Page 6: Mounting

  2.5 Mounting of the auxiliary switch 2.4 Mounting (fig. 2) (fig. 2) The main rule. The direction of the closing control movement of a disconnector is from the bottom upwards The auxiliary switch is fixed with M8-screws to the base according to the standards.
 • Page 7: Erottimet

  1. Erottimet 1.1 Yleistä OJON-erottimet ovat sekä VDE- että IEC-standardien vaatimukset täyttäviä veitsierottimia. Tekniset tiedot ja mittapiirrokset on esitetty luet- telossamme "OJON-erottimet" (OJON 3 FI). 1.2 Rakenne ja toiminta Erottimien alusta on valmistettu levystä ja eristimet ruskeasta valuhartsista. 1 kV eristimet ovat sileitä lieriöitä...
 • Page 8: Asentaminen

  Alumiinikiskoja liitettäessä on noudatettava mukana seuraavaa pulttien kiristysohjetta. Jotta annetut oiko- sulkulujuuden arvot pätevät, on lähimmän tukieristimen etäisyyden erottimesta otava enintään ko. arvon yh- teydessä mainittu (luettelo OJON 3 FI). Lukitusmagneettia kiinnitettäessä on varmistauduttava siitä, että magneettisydän pääsee vapaasti liikkumaan erottimen ollessa ääriasennoissaan.
 • Page 9: Käsiohjain

  2. Käsiohjain 2.3 Toiminta 2.1 Yleistä (numerointi kuvan 2 mukaan) Käsiohjainta OJO-ZA 1 käytetään sisäänasennettavien erottimien ohjaukseen. Kun ohjausvarresta (16) kierretään 180 , siirtyy liike erilaisten vipujen ja välitankojen avulla erottimen akselille kääntäen sitä 90 2.2 Rakenne Yliohjauksen estävät rajoitinrenkaan (3) tapit törmätes- Käsiohjain lukitsee kuoliovivun avulla ohjattavan erottimen sään kiinteään rajoittimeen (osassa 2).
 • Page 10: Asentaminen

  2.4 Asentaminen (kuva 2) 2.5 Apukytkimen asentaminen (kuva 2) Pääsääntö: Normien mukainen erottimen kiinniohjaus- liikkeen suunta on alhaalta ylöspäin. Apukytkin kiinnitetään päädyssä olevilla M8-kuusio- ruuveilla lukitustelineeseen 2. Käsiohjain voidaan asentaa kennon oikealle (C) tai vasemmalle (D) puolelle. Ohjausvivut asennetaan siten, Apukytkimen ohjausvivustoon (12) kuuluva vipu että...
 • Page 11: Frånskiljare

  1. Frånskiljare 1.1 Allmänt OJON-frånskiljare uppfyller både VDE och IEC-standar- den för knivfrånskiljare. Tekniska uppgifter och måttskisser erhålles ur katalog "OJON-frånskiljare" (OJON 4 GB). 1.2 Konstruktion och funktion Frånskiljarens stomme är tillverkad av stålplåt och isolatorerna av brun gjutharts. 1 kV isolatorer är utan flänsar, men för högre spänningar är isolatorerna försedda...
 • Page 12: Monteringen

  För att de i katalogen angivna kortslutshållfastheterna skall gälla, bör den närmaste stödisolatorn vara på högst det avstånd som anges i tabellen (katalog OJON 4 SE). Då förreglingsmagneten monterats bör man kontrollera att magnetankaren kan röra sig fritt både då frånskiljaren är i till- och frånläge.
 • Page 13: Handmanöverdon

  2. Handmanöverdon 2.3 Funktion 2.1 Allmänt (numrering enligt fig. 2) Handmanöverdonet OJO-ZA 1 användes för manövre- ring av inomhus monterade frånskiljare. När manöverspaken (16) vrides 180 överförs rörelsen med hjälp av hävarmar och mellanstänger till från- skiljarens axel och vrider denna 90 .
 • Page 14: Montering

  2.5 Hjälpkontaktens montering 2.4 Montering (fig. 2) (fig. 2) Huvudregel: Enligt normerna är frånskiljarens till- manövreringsriktning nedifrån uppåt. Med de M8-skruvar, som finns fastskruvade i hjälp- kontaktens hölje, monteras hjälpkontakten på sitt stativ, Mandmanöverdonet kan monteras på högra (C) eller varefter detta i sin tur skruvas fast i låsstativet (2).
 • Page 16 Information given in this publication is generally applicable to equipment described. Changes may be made in future without notice. ABB Oy Product Support P.O.Box 666, FIN-65101 Vaasa, Finland Tel: +358 10 22 11 Fax: +358 10 22 41055 www.abb.com...

Table of Contents