Καθαρισμός Και Συντήρηση; Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker M300 Manual

Hide thumbs Also See for M300:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τοποθετήστε τους αναδευτήρες/τα άγκιστρα ζύμης
μέσα στα υλικά και μετακινήστε το διακόπτη ρύθμισης
της (1) στην απαιτούμενη θέση.
Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, επαναφέρετε το
διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (1) στη θέση 0 ("Off").
Όταν ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας είναι στη θέση
0 και όλα τα μέρη έχουν σταματήσει να κινούνται,
μπορείτε να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα πιέζοντας το
κουμπί εξαγωγής (2).
M650 (εικ. A, B, C και D)
Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της πλατφόρμας (11)
στο πίσω μέρος της πλατφόρμας (8) και σηκώστε το
μίξερ στην όρθια θέση (εικ. D).
Τοποθετήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (9 ή 10) στη
συσκευή μέσω των οπών στην πλατφόρμα (8) και
σπρώξτε μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.
Σημείωση: Το εξάρτημα (b) πρέπει να τοποθετηθεί στη
μεγαλύτερη οπή στην πλατφόρμα (8).
Προσθέστε τα υλικά στο μπολ (7), τοποθετήστε το μπολ
στη βάση (6) και κατεβάστε το μίξερ στη θέση
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι 'κούμπωσε' στη θέση
του.
Μετακινήστε το διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (1) στην
απαιτούμενη ταχύτητα.
Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, επαναφέρετε το
διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας στη θέση 0 ("Off").
Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της πλατφόρμας (11)
στο πίσω μέρος της πλατφόρμας (8) και σηκώστε το
μίξερ στην όρθια θέση.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τους αναδευτήρες πιέζοντας
το κουμπί εξαγωγής (2).
Χρόνοι λειτουργίας και επεξεργασία
Τύπος φαγητού
Συνδυασμός ξηρών τροφών
Ανάμιξη βουτύρου και ζάχαρης
Ζύμη μπισκότων
Πουρέ πατάτας
Κουρκούτι
Γλάσο
Μίγμα κέικ
Ολόκληρα αυγά
Χτύπημα κρέμας γάλακτος
Χτύπημα ασπραδιών αυγού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εργαλείου
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε το
διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (1) στην απαιτούμενη
θέση.
14
Προειδοποίηση! Μη λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για
περισσότερο από 4 λεπτά. Αφού λειτουργήσει η συσκευή
συνεχώς για 4 λεπτά, αφήστε την να κρυώσει τουλάχιστον
για 1 λεπτό πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.
Προειδοποίηση! Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής,
περιμένετε πάντα να σταματήσει το μοτέρ, πριν πλησιάσετε
τους αναδευτήρες/τα άγκιστρα ζύμης.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση! Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της
συσκευής, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από
την πρίζα.
Προειδοποίηση! Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το
φις σε νερό ή άλλο υγρό.
Να καθαρίζετε πάντα τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.
Μην αφήνετε να στεγνώσουν τροφές στις λεπίδες, γιατί αυτό
δυσκολεύει τον καθαρισμό τους.
Προστασία του περιβάλλοντος
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
Προτεινόμενες
Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση, ή ότι δεν το
ταχύτητες
χρειάζεστε άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο
Ταχύτητα 1
για ανεξάρτητη αποκομιδή.
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 1 - 2
Ταχύτητα 1 - 3
Ταχύτητα 1 - 3
Ταχύτητα 3
Ταχύτητα 3
Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να
Ταχύτητα 5
προβλέπουν την επιλεκτική περισυλλογή των ηλεκτρικών
συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε κρατικές
εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε ένα
καινούργιο προϊόν.
Για προσωρινή αύξηση της ταχύτητας, πιέστε το
διακόπτη turbo (3) για λίγα δευτερόλεπτα.
Για να απενεργοποιήσετε, επαναφέρετε το διακόπτη
ρύθμισης ταχύτητας (1) στη θέση 0 'Off'.
Πλύνετε τα εξαρτήματα (5) σε ζεστή σαπουνάδα και
στεγνώστε τα καλά.
Σκουπίστε το περίβλημα μοτέρ (4) με ένα υγρό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά ή υγρά καθαρισμού που
περιέχουν διαλυτικά.
Επιλεκτική περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Η ανεξάρτητη συλλογή των μεταχειρισμένων
προϊόντων και των υλικών συσκευασίας δίνει τη
δυνατότητα ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Με την
επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών
αποτρέπεται η μόλυνση του περιβάλλοντος και
μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

M650

Table of Contents