Black & Decker M300 Manual page 13

Hide thumbs Also See for M300:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο εξάρτημά
της παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση των
τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαίωσης ή
φθοράς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά, η
αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον
κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της
Black & Decker, ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο.
Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα, άλλα από αυτά που
προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτό το εργαλείο διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335. Κατά
συνέπεια, δε χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην
πινακίδα στοιχείων του εργαλείου.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα του
μοτέρ σε νερό ή σε άλλο υγρό.
Χαρακτηριστικά
1. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
2. Κουμπί εξαγωγής
3. Διακόπτης Turbo
4. Περίβλημα μοτέρ
5. Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων ανάμιξης
6. Βάση
7. Δοχείο
8. Πλατφόρμα
Εικ. A
9. Αναδευτήρες
10. Άγκιστρα ζύμης
Εικ. D
11. Απελευθέρωση πλατφόρμας
Αποσυσκευασία
Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη
συσκευή.
Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
Συναρμολόγηση
Προειδοποίηση! Πριν από τη συναρμολόγηση,
βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και ότι
το φις δεν είναι στην πρίζα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων (εικ. A)
Χρησιμοποιήστε τους αναδευτήρες (9) για ανάμιξη,
χτύπημα και για παρασκευή κρέμας.
Χρησιμοποιήστε τα άγκιστρα ζύμης (10) για ζύμωμα.
Συναρμολόγηση των αναδευτήρων/άγκιστρων ζύμης
(εικ. A)
Τοποθετήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (9 ή 10)
μέσω των οπών στην πλατφόρμα (8) ή στο περίβλημα
του μοτέρ (4) και σπρώξτε μέχρι να ασφαλίσουν στη
θέση τους.
Σημείωση: Το εξάρτημα (b) πρέπει να τοποθετηθεί στη
μεγαλύτερη οπή στο περίβλημα του μοτέρ (4) ή στην
πλατφόρμα (8) (μόνο για το M650).
Αφαιρέστε τα εξαρτήματα (9 ή 10) πιέζοντας το κουμπί
εξαγωγής (2).
Σημείωση: Ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας (1) πρέπει να
είναι στη θέση 0 "Off" για να είναι δυνατή η εξαγωγή των
εξαρτημάτων.
Σημείωση: Η πλατφόρμα (8) θα πρέπει να είναι στην
ανασηκωμένη θέση για να είναι δυνατή η εξαγωγή των
εξαρτημάτων.
Συναρμολόγηση βάσης (εικ. C) (μόνο για το M650)
Αφού έχετε αφαιρέσει τα εξαρτήματα, τοποθετήστε το
μίξερ επάνω στην πλατφόρμα (8) ώστε οι 3 οπές να
ευθυγραμμιστούν με τις αρπάγες (12) και τον πείρο
(13). Πιέστε προς τα κάτω για να 'κουμπώσετε' το μίξερ
στη θέση του.
Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της πλατφόρμας (11)
στο πίσω μέρος της πλατφόρμας και σηκώστε το μίξερ
στην όρθια θέση.
Τοποθετήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (9 ή 10)
μέσω των οπών στην πλατφόρμα και σπρώξτε μέχρι να
ασφαλίσουν στη θέση τους.
Κατεβάστε το μίξερ στη θέση λειτουργίας και
βεβαιωθείτε ότι 'κούμπωσε' στη θέση του.
Χρήση
M300 (εικ. A και B)
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα (9 ή 10) στη συσκευή
εισάγοντάς τα στις 2 οπές και σπρώχνοντάς τα μέχρι
να ασφαλίσουν στη θέση τους στο περίβλημα του
μοτέρ (4) (εικ. A).
Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα με ρεύμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

M650

Table of Contents