Silvercrest SHTK 2000 C1 Operating Instructions And Safety Advices

Silvercrest SHTK 2000 C1 Operating Instructions And Safety Advices

Ionic hairdryer
Table of Contents
 • Dansk

  • De Anvendte Piktogrammers Legende
  • Indledning
   • Formålsbestemt Anvendelse
   • Beskrivelse Af de Enkelte Dele
   • Leverede Dele
   • Tekniske Data
  • Vigtige Sikkerheds Henvisninger
  • Betjening
   • Tørring Og Styling Af Hår
  • Inden Ibrugtagningen
  • Efter Brugen
  • Rengøring Og Pleje
  • Bortskaffelse
  • Garanti / Service
  • Konformitetserklæring
 • Français

  • Introduction
   • Utilisation Conforme
   • Descriptif des Pièces
   • Contenu de la Livraison
   • Caractéristiques Techniques
  • Légende des Pictogrammes Utilisés
  • Importantes Indications de Sécurité
  • Avant la Mise en Service
  • Utilisation
   • Sécher Et Donner du Style À Vos Cheveux
  • Après L'utilisation
  • Mise Au Rebut
  • Nettoyage Et Entretien
  • Garantie / Service
 • Dutch

  • Inleiding
   • Correct Gebruik
   • Beschrijving Van de Onderdelen
   • Omvang Van de Levering
   • Technische Gegevens
  • Legenda Van de Gebruikte Pictogrammen
  • Belangrijke Veiligheidsinstructies
  • Bediening
   • Haren Drogen en Stylen
  • Voor de Ingebruikname
  • Afvoeren
  • Garantie / Service
  • Na Het Gebruik
  • Reiniging en Onderhoud
  • Conformiteitsverklaring
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Legende der Verwendeten Piktogramme
  • Wichtige Sicherheitshinweise
  • Bedienung
   • Haare Trocknen und Stylen
  • Vor der Inbetriebnahme
  • Entsorgung
  • Nach dem Gebrauch
  • Reinigung und Pflege
  • Garantie / Service
  • Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
IONIC HAIRDRYER SHTK 2000 C1
IONIC HAIRDRYER
Operating instructions and safety advice
SÈCHE-CHEVEUX À
TECHNOLOGIE IONIQUE
Instructions d'utilisation et indications de sécurité
IONEN-HAARTROCKNER
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 274860
HÅRTØRRER MED ION-TEKNOLOGI
Betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisninger
HAARDROGER MET IONEN
Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTK 2000 C1

 • Page 1 IONIC HAIRDRYER SHTK 2000 C1 IONIC HAIRDRYER HÅRTØRRER MED ION-TEKNOLOGI Operating instructions and safety advice Betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisninger SÈCHE-CHEVEUX À HAARDROGER MET IONEN TECHNOLOGIE IONIQUE Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies Instructions d‘utilisation et indications de sécurité IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 274860...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Parts Description ..........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety instructions ........................Page 7 Before use ............................Page 9 Operation ............................Page 10 Drying and styling your hair .......................Page 10 After use ............................Page 10...
 • Page 5: List Of Pictograms Used

  Safety class II in a wash basin, or in the shower or bath). Never allow children near the pack- aging material or product unattended. Ionic Hairdryer SHTK 2000 C1 Parts Description Styling nozzle Introduction Air outlet opening Air inlet openings...
 • Page 6: Safety Instructions

  Introduction / Safety instructions Manufacturer: MGG Elektro GmbH Steinstraße 27 40210 Düsseldorf, Germany IMPORTANT INFORMATION – KEEP THIS SAFE FOR FUTURE REFERENCE! not come into contact with water, Safety instructions steam or other liquids. Use the hairdryer only in dry indoor envi- Failure to observe the following in- ronments (e.g.
 • Page 7 Safety instructions the mains plug from the mains DANGER OF socket immediately. Damaged ELECTRIC SHOCK! Never use or tangled cables increase the hairdryer close to bathtubs, the risk of an electric shock. wash basins, showers or other FIRE HAZARD! Do not cover the containers which contain water hairdryer, the air inlet openings or other liquids.
 • Page 8: Before Use

  Safety instructions / Before use proximity of water presents a Unwind the mains cable , when danger even if the hairdryer is it becomes tangled. switched off. Do not use accessories or items Never immerse the haird- offered as accessories that have ryer in water.
 • Page 9: Operation

  Operation / After use Operation Ionisation function: This hairdryer is fitted with an integrated ionisation Note: When the hairdryer is used for the first time, function. While hair is being dried using a haird- you may notice a slight smell, which will however ryer, it may sometimes become static and begin to disappear after a short time.
 • Page 10: Cleaning And Care

  Cleaning and Care / Disposal / Warranty / Service centre Cleaning and Care Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out hairdryer. DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK! Always remove the mains plug from the mains Warranty / Service centre socket before cleaning the hairdryer.
 • Page 11: Declaration Of Conformity

  Declaration of conformity Declaration of conformity The hairdryer fulfils the requirements of the applicable European and national directives. This is confirmed by the CE mark. The relevant declarations are held by the manufacturer. 12 GB/IE...
 • Page 12 Indholdsfortegnelse De anvendte piktogrammers legende ..............Side 14 Indledning ............................Side 14 Formålsbestemt anvendelse ........................Side 14 Beskrivelse af de enkelte dele ......................Side 14 Leverede dele ............................Side 14 Tekniske data............................Side 14 Vigtige sikkerheds henvisninger .................Side 15 Inden ibrugtagningen ......................Side 17 Betjening ............................Side 17 Tørring og styling af hår ........................Side 18 Efter brugen ...........................Side 18...
 • Page 13: De Anvendte Piktogrammers Legende

  Beskyttelsesklasse II (f.eks. håndvaske, brusebad, badekar) Børn må aldrig være alene med em- ballagen og apparatet. Hårtørrer med ion-teknologi Beskrivelse af de enkelte dele SHTK 2000 C1 Stylingdyse Luftudslipsåbning Indledning Luftindsugningsåbninger Kabelindryknings-tast Vi ønsker Dem tillykke med købet af deres Aftageligt filter nye apparat.
 • Page 14: Vigtige Sikkerheds Henvisninger

  Indledning / Vigtige sikkerhedshenvisninger Producent: MGG Elektro GmbH Steinstraße 27 40210 Düsseldorf, Germany VIGTIGE HENVISNINGER – SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG! Vigtige sikkerheds- Brug hårtørreren derfor kun i tørre indvendige rum (f.eks. aldrig i ba- henvisninger dekarret, saunaen). Grib under En ikke-overholdelse af de følgende ingen omstændigheder efter en anvisninger kan forårsage person-...
 • Page 15 Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskadigede eller fordrejede RISIKO FOR strømkabler øger risikoen for ELEKTRISK STØD! Benyt hår- et eletrisk stød. tørreren aldrig i nærheden af BRANDFARE! Afdæk ikke hår- badekar, vaskekummer, brusere tørreren, luftindsugnings- eller andre beholdere, som inde- luftudslipsåbningerne . Der holder vand eller andre væsker.
 • Page 16: Inden Ibrugtagningen

  Vigtige sikkerhedshenvisninger / Inden ibrugtagningen / Betjening efter apparatet, hvis det er fal- Forkert udførte reparationer kan det i vand mens det stadig er for- bevirke alvorlig fare for bruge- bundet med stikkontakten. Træk ren. strømstikket med det samme. Som Når dette apparats strømkabel yderligere beskyttelse, anbefales beskadiges, så...
 • Page 17: Tørring Og Styling Af Hår

  Betjening / Efter brugen / Rengøring og pleje Ventilatortrin efter fortørringen af hårene ned på et lavere hårtørrer er slukket ventilations- samt varmetrin for at forme frisuren. lav luftstrøm Med den vedlagte stylingdyse kan De ind- kraftig luftstrøm sætte luftstrømmen målrettet til stylingen. Sæt stylingdyse foran på...
 • Page 18: Bortskaffelse

  Rengøring og pleje / Bortskaffelse / Garanti / Service / Konformitetserklæring Befri luftudslipsåbningen , luftindsugningsåb- Køberens reklamationsret efter loven berøres ikke af ningerne og filtrene inden hver an- denne garanti. Hvis kunden vil gøre brug af garan- vendelse med en pensel / en børste for indsuget tien i løbet af garantiperioden, skal kunden kunne fnug, støv og hår.
 • Page 20 Table des matières Légende des pictogrammes utilisés ................Page 22 Introduction ...........................Page 22 Utilisation conforme ..........................Page 22 Descriptif des pièces ...........................Page 22 Contenu de la livraison ........................Page 22 Caractéristiques techniques ........................Page 23 Importantes indications de sécurité .................Page 23 Avant la mise en service .....................Page 26 Utilisation ............................Page 26...
 • Page 21: Légende Des Pictogrammes Utilisés

  Ne jamais laisser les enfants manipu- ler sans surveillance le matériel d’em- ballage et l’appareil. Sèche-cheveux à technologie dégâts causés par un usage non conforme. Le ionique SHTK 2000 C1 sèche-cheveux n‘est pas conçu pour une utilisation commerciale. Introduction Descriptif des pièces Nous vous félicitons de l‘achat de votre...
 • Page 22: Caractéristiques Techniques

  Introduction / Importantes indications de sécurité Caractéristiques techniques Fabricant : MGG Elektro GmbH Tension secteur : 220–240 V∼ 50 / 60 Hz Steinstraße 27 Puissance absorbée : 2000 W 40210 Düsseldorf, Allemagne Classe de protection : II / CONSIGNES IMPORTANTES – À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR ! Importantes indications de sécurité...
 • Page 23 Importantes indications de sécurité a été utilisé de manière incorrecte, pour porter ou suspendre le sèche- ne l‘utilisez pas et éteignez-le im- cheveux, voire pour débrancher médiatement en cas de panne ou la fiche secteur de la prise de de défaillance. Ramenez le sèche- courant.
 • Page 24 Importantes indications de sécurité N‘introduisez jamais d‘objets à Laissez le concentrateur et le l‘intérieur du sèche-cheveux. diffuseur refroidir avant de les N‘ouvrez jamais le sèche-cheveux enlever. et n‘essayez pas de le réparer N‘utilisez pas de rallonge dans vous-même. La garantie est annu- la salle de bains afin de pouvoir lée en cas d‘intervention externe.
 • Page 25: Avant La Mise En Service

  Avant la mise en service / Utilisation Avant la mise en service Niveau de chauffage débit d‘air frais Placez-vous sur une surface sèche, non conduc- Basse température tible. Température élevée Vérifiez que vos mains sont sèches. Séchez vos cheveux avec une serviette avant Séchez ou mettez vos cheveux en forme d‘utiliser le sèche-cheveux de voyage.
 • Page 26: Après L'utilisation

  ... / Après l‘utilisation / Nettoyage et entretien / Mise au rebut / Garantie / Service vitesse de ventilation et un niveau de chauffage N’utilisez en aucun cas un produit nettoyant plus bas pour vous coiffer. corrosif ou abrasif. Pour plus de style, vous pouvez utiliser le débit Nettoyez le corps du sèche-cheveux et les ac- d‘air adéquat grâce au concentrateur .
 • Page 27: Garantie / Service

  Garantie / Service / Déclaration de conformité Garantie / Service Si nous vous prions de nous renvoyer le produit défectueux, ce dernier est à expédier à l‘adresse Indépendamment de la garantie commerciale sous- suivante : crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions NU Service GmbH prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de...
 • Page 28 Inhoudsopgave Legenda van de gebruikte pictogrammen ............. Pagina 30 Inleiding ............................Pagina 30 Correct gebruik ..........................Pagina 30 Beschrijving van de onderdelen ..................... Pagina 30 Omvang van de levering ........................ Pagina 30 Technische gegevens ........................Pagina 31 Belangrijke veiligheidsinstructies ................Pagina 31 Voor de ingebruikname ....................
 • Page 29: Legenda Van De Gebruikte Pictogrammen

  Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal en het apparaat. Haardroger met Ionen aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op SHTK 2000 C1 onjuist gebruik. De haardroger is niet bestemd voor commercieel gebruik. Inleiding Beschrijving van de onderdelen Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
 • Page 30: Technische Gegevens

  Inleiding / Belangrijke veiligheidsinstructies Technische gegevens Fabrikant: MGG Elektro GmbH Netspanning: 220–240 V∼ 50 / 60 Hz Steinstraße 27 Opgenomen vermogen: 2000 W 40210 Düsseldorf, Germany Beschermingsklasse: II / BELANGRIJKE INSTRUCTIES – BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK! Belangrijke veiligheidsinstructies GEVAAR VOOR ELEKTRI- SCHE SCHOKKEN! Zorg er- Het negeren van de onderstaande voor, dat de haardroger, de...
 • Page 31 Belangrijke veiligheidsinstructies niet in gebruik als u slijtagever- niet door kinderen zonder toe- schijnselen of beschadigingen zicht worden uitgevoerd. constateert of als de haardroger Gebruik de stroomkabel niet, onjuist gebruikt werd en schakel om de haardroger eraan te dra- hem onmiddellijk uit in geval van gen, op te hangen of om de stek- defecten of storingen.
 • Page 32 Belangrijke veiligheidsinstructies over de op het typeplaatje ver- luchttoevoeropeningen , om melde spanning. het aanzuigen te verhinderen. Er Steek geen voorwerpen in de bestaat kans op een elektrische behuizing. schok. Open de haardroger nooit en Laat het stylingmondstuk en de probeer niet, de haardroger zelf diffuser eerst afkoelen, alvo-...
 • Page 33: Voor De Ingebruikname

  Voor de ingebruikname / Bediening Voor de ingebruikname Verwarmingsstand koele luchtstroom Ga op een droge, elektrisch niet geleidende lage temperatuur ondergrond staan. hoge temperatuur Zorg ervoor, dat uw handen droog zijn. Droog uw haar vooraf af met een handdoek. Droog en / of style uw haren overeenkomstig Opmerking: het stylingmondstuk , de diffuser uw wensen.
 • Page 34: Na Het Gebruik

  … / Na het gebruik / Reiniging en onderhoud / Afvoeren / Garantie / Service verwarmingsstand, om het kapsel in model te Reinig de behuizing van de haardroger en het brengen. toebehoor met een zachte, met warm water Met het meegeleverde stylingmondstuk kunt bevochtigde doek.
 • Page 35: Conformiteitsverklaring

  Garantie / Service / Conformiteitsverklaring De garantie geldt niet: · In geval van schade die terug te voeren is op ondeskundig gebruik. · Voor aan slijtage onderhevige onderdelen. · Door eigen toedoen van de klant. · Zodra het apparaat werd geopend door een niet geautoriseerde werkplaats.
 • Page 36 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 38 Einleitung ............................Seite 38 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 38 Teilebeschreibung ..........................Seite 38 Lieferumfang ............................Seite 38 Technische Daten ..........................Seite 39 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 39 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 42 Bedienung ............................Seite 42 Haare trocknen und stylen .........................Seite 43 Nach dem Gebrauch ......................Seite 43 Reinigung und Pflege...
 • Page 37: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  (z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) verwendet werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeauf- sichtigt mit Verpackungsmaterial und Gerät. Ionen-Haartrockner SHTK 2000 C1 des Haartrockners führen. Für Schäden, deren Ur- sachen in bestimmungswidriger Anwendung liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Der Haar- Einleitung trockner ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
 • Page 38: Technische Daten

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Technische Daten Hersteller: MGG Elektro GmbH Netzspannung: 220–240 V∼ 50 / 60 Hz Steinstraße 27 Leistungsaufnahme: 2000 W 40210 Düsseldorf, Germany Schutzklasse: II / WICHTIGE HINWEISE – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! Wichtige STROM- Sicherheitshinweise SCHLAGGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass der Haartrockner, der Ein Nichtbeachten der nachfolgen- Netzstecker und das Netzkabel...
 • Page 39 Wichtige Sicherheitshinweise Abnutzung und / oder Beschädi- daraus resultierenden Gefahren gung. Nehmen Sie den Haar- verstehen. Kinder dürfen nicht trockner nicht in Betrieb, wenn mit dem Gerät spielen. Reini- Sie Abnutzungen oder Beschädi- gung und Benutzerwartung dür- gungen feststellen oder wenn fen nicht von Kindern ohne der Haartrockner unsachgemäß...
 • Page 40 Wichtige Sicherheitshinweise frei von angesaugten Fusseln, Fehlerstrom- Schutzeinrichtung Staub und Haaren sind. Es be- (RCD = Residual Current Device) steht Brandgefahr. empfohlen. Der Bemessungsaus- BRANDGEFAHR! Verwenden lösestrom sollte nicht mehr als Sie den Haartrockner nicht an 30 mA im Stromkreis des Bade- Kunsthaaren.
 • Page 41: Vor Der Inbetriebnahme

  Wichtige Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme / Bedienung durchgeführt werden. Durch un- Einschalten: sachgemäße Reparaturen können Schalten Sie den Haartrockner ein, indem Sie den Schalter für die Gebläsestufen drücken. erhebliche Gefahren für den Be- Wählen Sie zwischen: nutzer entstehen. Lüfterstufe/Gebläsestufe Wenn das Netzkabel dieses Haartrockner ist aus...
 • Page 42: Haare Trocknen Und Stylen

  Bedienung / Nach dem Gebrauch / Reinigung und Pflege / Entsorgung Reinigung und Pflege Das Haar wird weich, geschmeidig, glänzend und leichter zu frisieren. Hinweis: Um optimale Ergebnisse mit der Ionisie- LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN rungsfunktion zu erzielen, benutzen Sie den Haar- SCHLAG! Ziehen Sie vor der Reinigung des trockner ohne Aufsätze Haartrockners stets den Netzstecker aus der...
 • Page 43: Garantie / Service

  Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und 0800 200 510 (Mo.–Fr.: 8–18 Uhr) Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales service-ch@mgg-elektro.de Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten zu senden:...
 • Page 44 NU Service GmbH Lessingstraße 10 b D-89231 Neu-Ulm Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06 / 2016 · Ident.-No.: 758.088062016-6 IAN 274860...

This manual is also suitable for:

274860

Table of Contents