Download  Print this page

Problemen Oplossen - Kenwood Prospero Plus KHC29 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Als uw Kenwood product niet goed
functioneert of als u defecten opmerkt,
kunt u het naar een erkend Service
Center van KENWOOD sturen of
brengen. Voor informatie over het
KENWOOD Service Center in uw buurt
gaat u naar www.kenwoodworld.com of
naar de specifieke website in uw land.
Ontworpen en ontwikkeld door
Kenwood in het VK.
Vervaardigd in China.

Problemen oplossen

Probleem
Machine stopt
tijdens werking.
Medium- of hoge-
snelheidshulpstukken
werken niet.
Beweging van het
werkoppervlak.
Blender of hak-
hulpstuk lekt vanuit
het meselement.
Hulpstukken
functioneren niet
goed.
Oorzaak
Geen stroom.
Machine is overbelast/
maximumcapaciteit
overschreden.
Contactdeksel is niet
aangebracht of niet
vergrendeld.
Hulpstuk niet correct
geplaatst of niet vergrendeld.
Andere contactdeksel is niet
correct aangebracht.
Pootjes aan de onderzijde van
de machine zijn nat of vuil.
Geen afdichtring.
Afdichtring niet correct
geplaatst.
Afdichtring beschadigd.
Zie de tips in het relevante gebruiksgedeelte van ieder hulpstuk.
Controleer dat hulpstuk correct geplaatst is.
31
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR
DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET
PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE
RICHTLIJN BETREFFENDE AFGEDANKTE
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE
APPARATUUR (AEEA)
Aan het einde van de levensduur van
het product mag het niet samen met
het gewone huishoudelijke afval worden
verwijderd. Het moet naar een speciaal
centrum voor gescheiden afvalinzameling
van de gemeente worden gebracht, of
naar een verkooppunt dat deze service
verschaft.
Oplossing
Controleer of de stekker in het
stopcontact zit.
Zet de snelheidsregeling uit,
wacht enkele seconden en
kies dan weer de gewenste
snelheid. De machine start dan
onmiddellijk weer. Controleer
maximumcapaciteit in de tabel
voor aanbevolen gebruik.
Controleer dat contactdeksel(s)
correct geplaatst zijn.
Controleer dat hulpstuk correct is
vergrendeld.
Controleer dat andere
contactdeksel correct is geplaatst.
Controleer regelmatig of de
pootjes schoon en droog zijn.
Controleer dat afdichtring
goed is aangebracht en niet
beschadigd is. Voor een nieuwe
afdichtring, zie: 'Onderhoud en
klantenservice'.

Hide quick links:

Advertisement

loading