Black & Decker BDOJ620 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

BDOJ620

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker BDOJ620

 • Page 1 BDOJ620...
 • Page 2 Česky (Přeloženo z původního návodu) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) English (Original instructions) Français (Traduction des instructions d'origine) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Italiano (Traduzione del testo originale) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Slovenčina (Preložené...
 • Page 3 KS801SE BDOJ620 KS901SE...
 • Page 5: Použití Výrobku

  Použití výrobku k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit Vaše přímočará pila BLACK+DECKER BDOJ620 od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu je určena k řezání dřeva, plastů a kovů. Toto s mastnými, horkými a ostrými předměty nářadí...
 • Page 6 ČEŠTINA (Přeloženo z původního návodu) g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro Varování! Bezpečnostní pokyny pro připojení příslušenství k zachytávání všechny pily prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může ♦ Při pracovních operacích, u kterých by snížit nebezpečí...
 • Page 7 ČEŠTINA (Přeloženo z původního návodu) návodem, může představovat riziko zranění ♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod. vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno Bezpečnost ostatních osob možným rizikům. ♦ Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně...
 • Page 8 úhlu 45°. Ovladač předkmitu (obr. E) ♦ Povolte šroub (10). Model BDOJ620 má k dispozici tyto čtyři režimy ♦ Posuňte základnu pily (4) dopředu, otočte pro řezání se zvětšující se velikostí předkmitu: základnu pily doleva nebo doprava a zatlačte ji ♦...
 • Page 9 ČEŠTINA (Přeloženo z původního návodu) Ikona Otáčky Předkmit Použití Přímé a obloukové řezy - plech, Nízké pocínovaná plech, keramické obklady a laminát Přímé a obloukové řezy - tvrdé dřevo, Střední Střední/malý palubky, podlahové krytiny, plasty, plexisklo a PVC Přímé řezy - běžné řezivo a měkké Vysoké...
 • Page 10: Ochrana Životního Prostředí

  ČEŠTINA (Přeloženo z původního návodu) Upevnění vodítka pro podélné řezy (obr. H a I) Údržba ♦ Zasuňte vodítko pro podélné řezy (14) do Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak, drážek v základně tak, aby byla příčná lišta aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky otočena směrem dolů, jak je zobrazeno na údržbu.
 • Page 11: Prohlášení O Shodě

  BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na BDOJ620 - přímočará pila internetové adrese: www.2helpU.com. Technické údaje Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto BDOJ620 produkty popisované...
 • Page 12 ČEŠTINA (Přeloženo z původního návodu) Záruka Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
 • Page 13: Bestimmungsgemäße Verwendung

  (Übersetzung der Originalanleitung) Bestimmungsgemäße Verwendung d. Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemäß. Verwenden Sie es niemals zum Tragen. Ihre BLACK+DECKER BDOJ620 Stichsäge Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen wurde zum Sägen von Holz, Kunststoff und am Kabel vom Netz. Metall entwickelt. Dieses Gerät ist nicht für den Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl,...
 • Page 14 DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) das Gerät in unerwarteten Situationen besser g. Verwenden Sie Gerät, Zubehör, Einsatz-Bits unter Kontrolle halten. usw. entsprechend diesen Anweisungen, f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie und berücksichtigen Sie dabei die keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Arbeitsbedingungen und die auszuführende Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern Arbeit.
 • Page 15 DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) ♦ Achten Sie auch auf nicht sichtbare Achtung! Die bei Verwendung des Geräts Gefahren, wenn Sie in Wände, Böden oder auftretende Vibrationsemission hängt von Decken sägen. Prüfen Sie diese Stellen auf der Art des Gerätegebrauchs ab und kann dahinter liegende Kabel oder Rohre.
 • Page 16: Montage

  ♦ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Restrisiken. Ein-/Ausschalter mit Geschwindigkeitsregler Diese werden im Folgenden aufgeführt: (1). Bei BDOJ620-Geräten hängt die ♦ Verletzungen, die durch das Berühren von Geschwindigkeit davon ab, wie weit Sie den sich drehenden/bewegenden Teilen verursacht Schalter eindrücken.
 • Page 17 ♦ Markieren Sie die Schnittlinie mit einem Pendelhubzahlregler (Abb. E) geeigneten Stift. Der BDOJ620 verfügt über diese vier Schnittmodi ♦ Richten Sie die Stichsäge über der Linie (11) aus. Auto Select™-Programmwahl (Abb. F) Wenn Sie von oben auf die Stichsäge blicken, Die Modelle KS801SE/KS901SE verfügen...
 • Page 18 DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) Sägen Sägen von Metall Halten Sie beim Sägen das Gerät mit beiden Achtung! Verwenden Sie beim Schneiden von Händen fest. Metall keinen Staubsauger. Metallspäne sind heiß Die Grundplatte (4) sollte fest gegen das und können Brände verursachen. Werkstück gedrückt werden.
 • Page 19: Wartung

  DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) Eintauchschnitt (Abb. K) ♦ Verbinden Sie die blaue Leitung mit dem Eine einfache Methode für Innenschnitte ist der neutralen Anschluss. Eintauchschnitt. Die Säge kann direkt in eine Achtung! Der Erdleiter wird nicht angeschlossen. Platte oder ein Brett eingeführt werden. Eine Befolgen Sie die Anleitungen, die dem Stecker Vorbohrung ist nicht erforderlich.
 • Page 20: Technische Daten

  DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) Technische Daten EG-Konformitätserklärung MASCHINENRICHTLINIE BDOJ620 Eingangsspannung Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl 0 – 3 000 BDOJ620 - Stichsäge Maximale Schnitttiefe Holz BLACK+DECKER erklärt, dass diese unter Stahl „Technische Daten“ beschriebenen Geräte Aluminium übereinstimmen mit: Gewicht 2006/42/EC, EN 60745-1 +A11:2010, Schalldruckpegel gemäß...
 • Page 21: Garantie

  DEUTSCH (Übersetzung der Originalanleitung) Garantie BLACK+DECKER vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA.
 • Page 22: Intended Use

  Intended use f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current Your BLACK+DECKER jig saw BDOJ620 has been device (RCD) protected supply. Use of an designed for sawing wood, plastics and metal. This RCD reduces the risk of electric shock.
 • Page 23 ENGLISH (Original instructions) before making any adjustments, changing ♦ Keep blades sharp. Dull or damaged blades accessories, or storing power tools. Such may cause the saw to swerve or stall under preventive safety measures reduce the risk of pressure. Always use the appropriate type of saw starting the power tool accidentally.
 • Page 24 ENGLISH (Original instructions) Warning! The vibration emission value during Fitting the saw blade (fi g. A) actual use of the power tool can differ from the ♦ Hold the saw blade (7) as shown, with the teeth declared value depending on the ways in which facing forward.
 • Page 25 Pendulum Stroke dial (fi g. E) ♦ Use a high speed for wood, medium speed for The BDOJ620 has these four cutting modes with aluminium and PVC and low speed for metals increasing amounts of pendulum action: other than aluminium.
 • Page 26: Hints For Optimum Use

  ENGLISH (Original instructions) The saw from jumping, reduce vibration and Rip Fence minimise blade breakage. Ripping and circle cutting without a pencil line ♦ Let the blade run freely for a few seconds are easily done with a rip fence and circle guide before starting the cut.
 • Page 27: Maintenance

  Regularly clean the ventilation slots in your tool using a soft brush or dry cloth. Technical date ♦ Regularly clean the motor housing using BDOJ620 a damp cloth. Do not use any abrasive or Input voltage solvent-based cleaner. Never let any liquid get Power input...
 • Page 28: Ec Declaration Of Conformity

  This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is BDOJ620 - Jig Saw valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade BLACK+DECKER declares that these products Area.
 • Page 29: Usage Prévu

  Usage prévu dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique. Votre scie BDOJ620 BLACK+DECKER a été d. Préservez le câble d’alimentation. N’utilisez spécialement conçue pour scier du bois, du métal pas le câble pour porter l’outil. Ne le tirez et du plastique.
 • Page 30 FRANÇAIS (Traduction des instructions d'origine) N’approchez pas les cheveux, vêtements ou L’utilisation des outils électroportatifs à d’autres gants des pièces mobiles. fi ns que celles prévues peut vous mettre en Les vêtements amples, les bijoux ou les situation dangereuse- cheveux longs risquent de s’y accrocher. 5.
 • Page 31: Caractéristiques

  FRANÇAIS (Traduction des instructions d'origine) Attention! Tout contact ou inhalation de Étiquettes de l’outil poussières pendant la coupe peut représenter Les symboles ci-dessous se trouvent sur l’outil : un danger pour la santé de l’opérateur ainsi, Attention! Pour réduire le risque de qu’éventuellement, des personnes autour.
 • Page 32: Risques Résiduels

  Mise en marche et arrêt ♦ Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur le sélecteur de vitesse (1). Sur les modèles BDOJ620, la vitesse varie en fonction de la pression que vous exercez sur le sélecteur.
 • Page 33 Sélecteur de balancier (fi gure E) Protection contre les éclats (fi gure G) Pour minimiser les éclats, utilisez la protection Le modèle BDOJ620 possède les quatre modes contre les éclats fournie avec votre produit. Elle de coupe suivants, avec accentuation de l’action réduit la zone d’ouverture entre la semelle et la...
 • Page 34: Entretien

  FRANÇAIS (Traduction des instructions d'origine) Coupe du métal Coupe en plongée (fi gure K) Attention! N’utilisez pas un aspirateur lorsque La coupe en plongée constitue un moyen aisé vous coupez du métal. Les particules de métal d’effectuer une découpe intérieure. La scie peut chaudes peuvent provoquer un incendie.
 • Page 35: Caractéristiques Techniques

  Des réglementations locales peuvent prévoir BDOJ620 - scie sauteuse la collecte séparée des produits électriques et des produits ménagers dans des déchetteries BLACK+DECKER confi rme que les produits décrits municipales ou par le revendeur lorsque vous dans les «...
 • Page 36 FRANÇAIS (Traduction des instructions d'origine) Garantie BLACK+DECKER vous assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très étendue. Ce certifi cat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux. La garantie est valable sur tout le territoire des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne.
 • Page 37: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű használat a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Az Ön BLACK+DECKER BDOJ620 dekopirfűrésze Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől fa, műanyag és fémlapok fűrészelésére készült. és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy Ez a szerszám iparszerű...
 • Page 38 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a munkakörülmények és az elvégzendő a mozgó részekbe. feladat fi gyelembe vételével. Az elektromos g. Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, szerszám nem rendeltetésszerű használata illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzetet teremthet.
 • Page 39 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por Címkék a szerszámon belégzése és a vele való érintkezés veszélyes A szerszámon a következő szimbólumok láthatók: lehet a kezelő és az arra járók egészségére. Figyelmeztetés! A sérülésveszély Hordjon a por és gőzök belégzésének csökkentése érdekében a felhasználónak megakadályozására készült pormaszkot, és...
 • Page 40 Lazítsa meg a csavart (10). Ingalöket beállító tárcsa (E ábra) ♦ Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa el A BDOJ620 típusnak az alábbi négy vágási módja jobbra vagy balra, majd tolja vissza 22,5 vagy van, ingavágás szerinti növekvő sorrendben: 45°-os állásba.
 • Page 41 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Ingavágás beállítása: Auto Select™ tárcsa (F ábra) ♦ Fordítsa az ingalöket beállító tárcsát (6) A KS801SE/KS901SE típus felszereltük az egyedi a kívánt állásba. Auto Select™ (automatikus választó) tárcsával (6), hogy a fűrészlap sebességét és ingamozgását Fűrészelés a különböző...
 • Page 42 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Fém vágása Beszúró vágás (K ábra) Figyelmeztetés! Fémek vágásakor ne használjon A beszúró vágás a belső vágat készítésének porelszívót. A fémdarabkák forróak lehetnek és egyszerű módja. A fűrész közvetlenül tüzet okozhatnak. Készüljön fel arra, hogy a fém bevezethető...
 • Page 43: Ce Megfelelőségi Nyilatkozat

  GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, BDOJ620 - dekopirfűrésze illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető. A BLACK+DECKER kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" című fejezetben ismertetett termékek A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos megfelelnek a következő...
 • Page 44 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető...
 • Page 45: Uso Previsto

  Uso previsto infi ltrazione di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche. Il seghetto da traforo BLACK+DECKER BDOJ620 d. Non utilizzare il cavo in modo improprio. è stato progettato per segare legno, plastica Non usare il cavo per trasportare o trainare e lamiera.
 • Page 46 ITALIANO (Traduzione del testo originale) e. Non piegarsi eccessivamente in avanti. f. Mantenere affi lati e puliti gli utensili da Mantenere sempre un buon equilibrio taglio. Se sottoposti alla giusta manutenzione, evitando posizioni instabili. gli strumenti da taglio con taglienti affi lati In questo modo è...
 • Page 47: Altri Rischi

  ITALIANO (Traduzione del testo originale) ♦ Essere consapevoli che vi possono essere lavora con il legno, in modo particolare quello dei pericoli nascosti: prima di praticare tagli di quercia, faggio o l’MDF). in pareti, pavimenti o soffi tti, controllare l’ubicazione di cablaggi e tubazioni. Vibrazioni ♦...
 • Page 48 Selettore corsa a pendolo (fi g. E ) Il piedino scorrimento lama (4) può essere regolato Il modello BDOJ620 ha le quattro modalità di per il taglio a unghia a 22.5° o 45° verso destra taglio seguenti, ciascuna delle quali imprime al o verso sinistra.
 • Page 49 ITALIANO (Traduzione del testo originale) Taglio Taglio dei laminati Tenere saldamente l’elettroutensile con entrambe Durante il taglio di laminati è possibile che si le mani durante il taglio. Il piedino scorrimento scheggino i bordi, rovinando la superfi cie che lama (4) deve poggiare saldamente contro il rimarrà...
 • Page 50: Manutenzione

  ITALIANO (Traduzione del testo originale) Taglio del metallo ♦ Utilizzando l’arresto parallelo come perno, Attenzione! Non utilizzare un aspirapolvere iniziare a tagliare il cerchio. quando si taglia il metallo, in quanto la limatura di metallo può essere calda e provocare un incendio. Taglio a tuffo (fi...
 • Page 51: Protezione Dell'ambiente

  DIRETTIVA SUI MACCHINARI dei materiali e il loro continuo utilizzo. Il riutilizzo dei materiali riciclati favorisce la protezione dell’ambiente prevenendo BDOJ620 - seghetto da traforo l’inquinamento e riduce il fabbisogno di materie prime. Black & Decker dichiara che i prodotti descritti al Seguire le normative locali per la raccolta paragrafo “Dati tecnici”...
 • Page 52: Garanzia

  ITALIANO (Traduzione del testo originale) Garanzia Certa della qualità dei suoi prodotti, Black & Decker offre una garanzia eccezionale. Il presente certifi cato di garanzia è complementare ai diritti legali e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida entro il territorio degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’EFTA (European Free Trade Area).
 • Page 53: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) Przeznaczenie porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje ciało jest uziemione. Wyrzynarka BLACK+DECKER BDOJ620 została c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie zaprojektowana do cięcia drewna, tworzyw deszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda, sztucznych i blachy metalowej. Opisywane która dostanie się do wnętrza elektronarzędzia urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku...
 • Page 54 POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) podłączenie włączonego narzędzia do zasilania i zamocowane, czy części nie są łatwo staje się przyczyną wypadków. uszkodzone oraz skontroluj wszelkie d. Przed włączeniem elektronarzędzia usuń inne elementy mogące mieć wpływ wszystkie klucze i narzędzia do regulacji. na pracę...
 • Page 55 POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) o typie odpowiednim dla materiału obrabianego od podawanych wartości, w zależności od sposobu elementu i rodzaju cięcia. użytkowania urządzenia. Poziom drgań może ♦ Podczas cięcia rur lub kanałów przewodów, przekroczyć podawaną wartość. najpierw upewnij się, czy nie przepływa Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu w nich woda, nie znajdują...
 • Page 56 Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć ♦ Wsuń dyszę odkurzacza w wylot wyłącznik z regulacją obrotów (1). odprowadzania pyłu (5). W urządzeniach BDOJ620 prędkość zależy od głębokości nacisku wyłącznika. Pozostałe zagrożenia ♦ Praca ciągła możliwa jest po wciśnięciu W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać...
 • Page 57: Wskazówki Praktyczne

  POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) Pokrętło skoku wahadłowego (rys. E) Piłowanie BDOJ620 obsługuje cztery tryby cięcia o rosnącym Podczas cięcia mocno trzymaj narządzie oburącz. stopniu skoku wahadłowego: Płytka stopki (4) powinna być mocno przyciśnięta ♦ Pozycja0: metal oraz blacha metalowa lub do ciętego materiału.
 • Page 58 POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) Piłowanie laminatów ♦ Ustaw wyrzynarkę tak, aby środek otworu Podczas cięcia laminatów może nastąpić w poprzeczce znajdował się nad środkiem odłupywanie i uszkodzenie powierzchni okręgu do wycięcia (wykonaj cięcie wgłębne, zewnętrznej. Najbardziej powszechne brzeszczoty wywierć otwór na brzeszczot lub tnij do środka tną...
 • Page 59: Ochrona Środowiska

  POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) ♦ Przyłączyć brązowy przewód do zacisku fazy Dane techniczne w nowej wtyczce. BDOJ620 ♦ Przyłączyć niebieski przewód do zacisku Napięcie wejściowe zerowego. Ostrzeżenie! Nie wykonuj przyłączenia do Obroty bez obciążenia 0-3000 końcówki uziemienia. Postępuj zgodnie z instrukcją...
 • Page 60: Deklaracja Zgodności We

  POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) Deklaracja zgodności WE DYREKTYWA MASZYNOWA BDOJ620 - wyrzynarka Firma BLACK+DECKER oświadcza, że produkty opisane pod "dane techniczne" są zgodne z następującymi przepisami: 2006/42/EC, EN 60745-1 +A11:2010, EN 60745-2-11:2010 Te produkty są również zgodne z Dyrektywą 2004/108/WE (do 19/04/2016), 2014/30/UE (od 20/04/2016) oraz 2011/65/UE.
 • Page 61 POLSKI (Tumaczenie oryginalnej instrukcji) BLACK+DECKER b) termin usuni cia wady (punkt 6a) mo e by wyd u ony o czas niezb dny do importu WARUNKI GWARANCJI: niezb dnych cz ci zamiennych. Produkty marki BLACK+DECKER reprezentuj Klient otrzyma nowy sprz t, je eli: bardzo wysok jako , dlatego oferujemy dla a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na...
 • Page 62: Русский Язык

  Назначение заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей Ваша лобзиковая пила BLACK+DECKER штепсельной розетки уменьшает риск BDOJ620 предназначена для пиления поражения электрическим током. древесины, пластика и металла. Данный б. Во время работы с электроинструментом инструмент предназначен только для избегайте физического контакта...
 • Page 63 РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) б. При работе используйте средства работает надёжно и безопасно только при индивидуальной защиты. Всегда соблюдении параметров, указанных в его надевайте защитные очки. Своевременное технических характеристиках. использование защитного снаряжения, б. Не используйте электроинструмент, если а именно: пылезащитной маски, ботинок его...
 • Page 64 РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) с использованием идентичных запасных ♦ Полотно будет продолжать движение частей. Это обеспечит безопасность некоторое время после того, как Вашего электроинструмента в дальнейшей Вы отпустите выключатель. Всегда эксплуатации. выключайте электроинструмент и ждите, пока пильное полотно полностью не Дополнительные...
 • Page 65: Составные Части

  РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) инструментом, и могут отличаться от Сборка заявленных значений. Уровень вибрации может Внимание! Перед выполнением любой превышать заявленное значение. из следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединён от При оценке степени вибрационного электросети, а пильное полотно остановлено. воздействия...
 • Page 66 Для возврата подошвы (4) в положение для Дисковой переключатель маятникового хода резов с наклоном 90°: (Рис. Е) ♦ Ослабьте винт (10). BDOJ620 имеет четыре режима резания ♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните с увеличением уровня маятникового хода: её в среднее положение и сдвиньте назад ♦...
 • Page 67 РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) Дисковой переключатель Auto Select™ Для выбора оптимальной скорости (Рис. F) и маятникового движения пильного полотна Модел KS801SE/KS901SE оборудованы в зависимости от материала, поверните уникальным дисковым переключателем переключатель (6), как указано в данной Auto Select™ (6), с помощью которого можно таблице: настраивать...
 • Page 68: Техническое Обслуживание

  РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) ♦ Пилите по обратной стороне заготовки. отверстие или сделайте рез от края по ♦ Чтобы избежать расщепления ламината, направлению к центру). поместите заготовку между двумя ♦ Правильно расположив пилу, через панелями из древесины или ДСП и пилите отверстие...
 • Page 69: Защита Окружающей Среды

  РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) Защита окружающей среды Технические характеристики BDOJ620 Раздельный сбор. Данное изделие Напряжение питания В перем. тока 230 нельзя утилизировать вместе Потребляемая мощность Вт с обычными бытовыми отходами. Число ходов без нагрузки ход/мин 0–3,000 Макс. глубина реза...
 • Page 70: Декларация Соответствия Ес

  РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ BDOJ620 - лобзиковая пила BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1 +A11:2010, EN 60745-2-11:2010 Эти изделия также соответствуют Директиве...
 • Page 71 РУССКИЙ ЯЗЫК (Перевод с оригинала инструкции) BLACK+DECKER BLACK+DECKER 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. BLACK+DECKER, www.2helpU.com 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
 • Page 72: Použitie Výrobku

  (Preložené z pôvodného návodu) Použitie výrobku elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom. Vaša priamočiara píla BLACK+DECKER BDOJ620 d. S prívodným káblom zaobchádzajte je určená na rezanie dreva, plastov a kovov. Toto opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
 • Page 73 SLOVENČINA (Preložené z pôvodného návodu) vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu používať originálne náhradné dielce. Tým s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky zaistíte bezpečnú prevádzku náradia. alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu zachytené. s elektrickým náradím g.
 • Page 74 SLOVENČINA (Preložené z pôvodného návodu) Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu Štítky na náradí a pilín, ktoré vznikajú pri práci s náradím, môže Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy: ohroziť zdravie pracovníka aj okolostojacich osôb. Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika Používajte masku proti prachu určenú špeciálne spôsobenia úrazu si používateľ...
 • Page 75 Základňa píly (4) môže byť nastavená doľava alebo doprava Ovládač predkmitu (obr. E) na vykonávanie šikmých rezov v uhle 22,5° alebo v uhle 45°. Model BDOJ620 má k dispozícii tieto štyri ♦ Povoľte skrutku (10). režimy na rezanie so zväčšujúcou sa veľkosťou ♦...
 • Page 76 SLOVENČINA (Preložené z pôvodného návodu) Ovládač funkcie Auto Select™ (obr. F) pre materiál, ktorý budete rezať, zvoliť optimálne Model KS801SE/KS901SE sú vybavené unikátnym otáčky a predkmit pílového listu, nastavte volič (6) ovládačom funkcie Auto Select™ (6), ktorý podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke: umožňuje nastavenie otáčok a predkmitu pílového listu na vykonávanie rôznych rezov.
 • Page 77: Ochrana Životného Prostredia

  SLOVENČINA (Preložené z pôvodného návodu) Vodidlo pozdĺžnych rezov spúšťajte dole, kým sa pílový list nezareže do Pozdĺžne a oblúkové rezy vykonávané bez maximálnej hĺbky. Držte základňu celou plochou nakreslenej čiary rezu sú veľmi jednoduché, opretú o obrobok a začnite rezať. Nevyťahujte ak použijete vodidlo na pozdĺžne rezy a vodidlo pílový...
 • Page 78 SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti. Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu BDOJ620 - priamočiara píla zberu a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok produkty popisované...
 • Page 79 SLOVENČINA (Preložené z pôvodného návodu) Záruka Spoločnosť BLACK+DECKER dôveruje kvalite svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štá- toch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA. Ak sa na výrobku BLACK+DECKER objavia, v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové...
 • Page 80: Namen Uporabe

  Kabel ne Vaša vbodna žaga BLACK+DECKER serije sme biti izpostavljen vročini, oljem, ostrim BDOJ620 je namenjena rezanju lesa, plastike in robovom. Prepleteni ali poškodovani kabli kovine. To orodje je namenjeno izključno domači povečujejo tveganje za električni udar.
 • Page 81 SLOVENSKI (Prevod originalnih navodil) g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da električnega orodja so pravilno priklopljene in da jih uporabljate Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje za vbodne in recipročne žage prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
 • Page 82: Električna Varnost

  SLOVENSKI (Prevod originalnih navodil) ♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev navodilih za uporabo. V kolikor uporaba varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES rezalnih dodatkov, priključkov ali način za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili električna orodja, mora ocena izpostavljenosti v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih...
 • Page 83 22,5° ali 45°. ♦ Zategnite vijak. Regulator za nihajni način delovanja (sl. E) Model BDOJ620 se ponaša z naslednjimi štirimi Ponastavitev podložne plošče (4) za 90° reze: načini delovanja s povečano silo nihajnega ♦ Odvijte vijak (10).
 • Page 84 SLOVENSKI (Prevod originalnih navodil) Auto Select™ način delovanja (sl. F) Model KS801SE/KS901SE je opremljen z edinstvenim regulatorjem Auto Select™ (6) za nastavitev hitrosti in smeri gibanja za različne delovne operacije. Za izbiro optimalne hitrosti in smeri gibanja za točno določeno vrsto materiala, obrnite gumb (6) skladno s spodnjo tabelo: Nihajni način Ikona...
 • Page 85 SLOVENSKI (Prevod originalnih navodil) Rezanje kovine črto. Nato nagnite žago naprej, da se sprednji rob Opozorilo! Pri rezanju kovine ne uporabljajte osnovne plošče popolnoma prileže na delovno vrečke za prah ali vakuumskega sesalnika. površino in rezilo očisti delovno površino. Vklopite Kovinski opilki so vroči in lahko zanetijo požar.
 • Page 86: Es-Izjava O Skladnosti

  Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov. BDOJ620 - Vbodna žaga Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod odlaganje električnih izdelkov od navadnih “tehničnimi podatki” v skladu z:...
 • Page 87 SLOVENSKI (Prevod originalnih navodil) ♦ če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja; ♦ če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč; ♦ če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen Black & Deckerjev serviser. Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju.
 • Page 88 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni. ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK Nem számít bele a jótállási id be a kijavítási id nek az a része, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 89 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Keresked által a vásárlással egyidej leg kitöltend Keresked által kitöltend kicserélés esetén Keresked neve és címe: A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta........................A kicserélés id pontja: A fogyasztási cikk megnevezése: ..................................
 • Page 90 MAGYAR (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Stanley Black & Decker Hungary Kft Tel. Fax. Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. 214-05-61 214-69-35 Központi Márkaszerviz Elérhet ség Tel/fax service@rotelkft.hu ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17. 403-22-60, 404-00-14, www.rotelkft.hu 403-65-33 Garancián túli javító...
 • Page 91 ZÁRU NÍ LIST KARTA GWARANCYJNA JÓTÁLLÁSI JEGY ZÁRU NÝ LIST m síc miesi ce hónap mesiacov Razítko prodejny Výrobní kód Datum prodeje Podpis Pecsét helye Gyári szám A vásárlás napja Aláírás Stempel Numer seryjny Data sprzeda y Podpis Pe iatka predajne íslo série Dátum predaja Podpis...
 • Page 92 Adresy servisu Band Servis Black & Decker Központi Band Servis K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz Klášterského 2 CZ-76001 Zlín 1163 Budapest CZ-140 00 Praha 4 Tel.: 00420 577 008 550,1 (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 00420 244 403 247 Fax: 00420 577 008 559 Tel.: 403-2260 Fax: 00420 241 770 167 http://www.bandservis.cz...
 • Page 96 Czech republic Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o. Tel. 00420 261 009 772 www.blackanddecker.cz Türkova 5b 00420 261 009 784 obchod@sbdinc.com 149 00 Praha 4 Servis 00420 244 403 247 Deutschland Stanley Black & Decker Deutschland Gmbh Tel. 06126 21-0 www.blackanddecker.de Black &...