Kenwood KWL90 Instructions Manual
Hide thumbs Also See for KWL90:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

TYPE KWL90
Instructions
Bedienungsanleitungen
Gebruiksaanwijzing
901603 G20M

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Kenwood KWL90

 • Page 1 TYPE KWL90 Instructions Bedienungsanleitungen Gebruiksaanwijzing 901603 G20M...
 • Page 2 English 2 - 16 Nederlands 17 - 32 Français 33 - 48 Deutsch 49 - 65 Italiano Português Español Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Česky Magyar Polski Eλληνικά Slovenčina Українська 901603 G20M...
 • Page 3 901603 G20M...
 • Page 4 To Use Your Stand Mixer – Manual Mode Using Preset Programmes Egg White Whis… Sponge Cake Dough Kneading 901603 G20M...
 • Page 5 To Use The Weighing Function Unit Unit Zero Zero To Assemble The Creaming Beater To Fit And Use Your Splashguard Tool Adjustment 901603 G20M...
 • Page 6 Know Your Kenwood Stand Mixer Congratulations on buying a Kenwood. With such a wide range of attachments available, it is more than just a mixer. It is a state-of-the-art Stand Mixer. We hope you will enjoy it. Robust. Reliable. Versatile. Kenwood.
 • Page 7 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never operate the appliance in warming mode with the bowl empty. Never use the splashguard with the 5L bowl. Splashguard only suitable for use with the 7L bowl. Do not fit a bowl tool to the Stand Mixer when the 5L bowl is stacked in the 7L bowl.
 • Page 8 Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote- control system.
 • Page 9 To Use Your Kitchen Machine Using Preset Programmes - Manual Mode Refer to Illustrations – Refer to Illustrations – Swipe right to access the preset menu. Make sure the warming plate area, Choose the preset you wish to use. temperature sensor and external Follow the instructions on the surface of the bowl base are clean.
 • Page 10 Display Screen Explained Tap this icon to open the settings menu. Shows the time selected in hours (h), minutes (m) and seconds (s). Shows the stir interval selected. If an intermittent speed (2 4) is selected, the ring will progressively increase and the appliance will stir when it is full. Shows the warming level selected.
 • Page 11 Warming Hints and Tips Warming Levels Recommended Usage Softening Prove Swiss Meringues Chocolate Melting Sabayon Pulse - Select for short bursts of maximum speed. Press and hold control dial in to operate pulse setting. Continuous Stir – The mixer will operate at a constant slow speed.
 • Page 12 Preset Usage Chart (Max) Preset Recommended Default Settings Recipe Tool (adjustable) Ideas / Uses Dough 1 hrs Proving 2.58kg Proving yeasted Total (20 mins – 1 hr) doughs Weight Chocolate 10 mins Chocolate 300g Melting Mousse (cut (3 mins – 1 hr) into pieces) 10 mins...
 • Page 13: Recommended Usage Chart

  Recommended Usage Chart This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed. K-beater For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, eclairs and mashed potato. Hints and Tips • To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed. •...
 • Page 14 Recommended Usage Chart This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed. Whisk For eggs, cream and soufflés. Important • To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed. • Do not use the whisk for heavy mixtures (all in one cakes and creaming fat &...
 • Page 15 Recommended Usage Chart This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed. Dough Tool For yeasted dough mixes Hints and Tips Important • Never exceed the maximum capacities and speeds stated – you may overload the machine.
 • Page 16 To Assemble The Creaming To Fit And Use Your Beater Splashguard Refer to Illustrations – Refer to Illustrations – Fitting The Wiper Blade Note: The splashguard is suitable for use The wiper blade is supplied already with the 7L bowl only. fitted and should always be removed To assemble before cleaning.
 • Page 17: Care And Cleaning

  However, if you wish to adjust the tool Power Unit And Outlet Covers use a suitable sized spanner: Wipe with a damp cloth, then dry. TYPE KWL90 = 19mm Never use abrasives or immerse in Then follow the instructions below: water.
 • Page 18: Service And Customer Care

  If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the...
 • Page 19: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting Guide Problem Cause Solution The whisk, K-beater Tool at the wrong height Adjust the height using a suitable or ceaming beater and needs adjusting. spanner – see “Tool Adjustment” knocks against the section. bottom of the bowl or not reaching the ingredients in the bottom of the bowl.
 • Page 20 Troubleshooting Guide - Continued Problem Cause Solution Heavy movement Uneven load in bowl Reduce quantity or rearrange food or vibrations during causing excessive in bowl and restart unit. operation. vibrations. Maximum capacity exceeded. Wrong tool or speed used. Refer to the relevant programme and recommended speed charts for correct tool and speed to use.
 • Page 21 Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar Kennismaking met de Kenwood keukenmachine U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment beschikbare hulpstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.
 • Page 22 Bij het verplaatsen van het apparaat altijd oppakken bij de voet en de mengkop. Het apparaat NIET optillen of dragen aan de komgreep. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de komhulpstukken na langdurig gebruik, omdat ze heet kunnen zijn. Kinderen mogen de machine alleen onder toezicht gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen.
 • Page 23 Andere hulpstukken kunnen minder stroom verbruiken. Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik, waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 24 Optionele hulpstukken Stop de stekker in het stopcontact Er zijn diverse optionele hulpstukken en druk op de Aan/uit knop. verkrijgbaar voor uw keukenmachine. Duw de hendel naar beneden en Raadpleeg de brochure met haal de mixerkop omhoog tot deze hulpstukken in de verpakking of ga vastklikt.
 • Page 25: De Ingestelde Programma's Gebruiken

  De ingestelde programma’s Om de weegfunctie te gebruiken gebruiken Zie afbeeldingen – Zie afbeeldingen – Veeg naar rechts om toegang te Plaats de kom. krijgen tot het instellingen-menu. Om de weegfunctie te selecteren, Kies het programma dat u wilt veeg naar links op het scherm tot het gebruiken.
 • Page 26 Uitleg displayscherm Tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Geeft de gekozen tijd in uren (h), minuten (m) en seconden (s) weer. Toont het geselecteerde roerinterval. Als een intermitterende snelheid (2 4) is geselecteerd, gaat de ring geleidelijk sneller en het apparaat zal roeren wanneer het vol is.
 • Page 27 Opwarm-hints en tips Verwarmingsniveaus Aanbevolen gebruik Verzachten Rijzen Schuimgebak Chocolade smelten Sabayon Pulseren – Selecteer voor korte krachtige snelheidsbootsts. Houdt de knop ingedrukt om te gebruiken. Continu roeren - De mixer werkt met een constante lage snelheid. Gebruikt voor het folden van lichte ingrediënten tot zwaardere mengsels, voor bijvoorbeeld schuimgebakjes, cakes en om langzaam bloem en fruit aan cakemengsels toe te...
 • Page 28 Vooraf ingesteld overzicht (Max) Voor- Aangeraden Standaard Instellingen Recepten/ instelling hulpstuk (aanpasbaar) ideen/ gebruik Rijzen van 1 uur Rijzen 2.58kg deeg Totaal (20 min – 1 uur) gewicht Chocolade 10 mins Chocolade 300g smelten Mousse (3 mins – 1 uur) stukjes 2 cm gesneden)
 • Page 29: Tabel Met Aanbevolen Snelheden

  Tabel met aanbevolen snelheden Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt. K-klopper Voor het maken van cakes, koekjes, gebak, ijsvorming, vullingen, eclairs en aardappelpuree. Tips • Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk.
 • Page 30 Tabel met aanbevolen snelheden Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt. Garde Voor eieren, room en souffles. Belangrijk • Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk. •...
 • Page 31 Tabel met aanbevolen snelheden Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt. Deeghaak Verrijkt met boter en eieren Tips Important • Nooit de aangegeven maximale capaciteit overschrijden, anders raakt de machine overbelast. •...
 • Page 32 De slagroomklopper in elkaar Het spatdeksel plaatsen en zetten gebruiken Zie afbeeldingen – Zie afbeeldingen – Het wissermes monteren Opmerking: het spatdeksel is alleen Het wissermes is al gemonteerd en geschikt voor gebruik met de 7L-kom. moet altijd worden verwijderd voor Monteren het reinigen.
 • Page 33: Onderhoud En Reiniging

  Als u het hulpstuk echter toch wilt afstellen, heeft u een geschikte sleutel Motorgedeelte en contactdeksels nodig: Veeg ze met een vochtige doek TYPE KWL90 = 19 mm schoon en droog ze af. Volg onderstaande aanwijzingen: Gebruik nooit schuurmiddelen en dompel de onderdelen nooit onder in Haal de stekker uit het stopcontact.
 • Page 34: Onderhoud En Klantenservice

  Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar...
 • Page 35: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De garde of K-klopper De hoogte van het Verstel de hoogte met een stoot tegen de hulpstuk is verkeerd en geschikte sleutel – raadpleeg het onderkant van de moet afgesteld worden. deel “Hulpstukken afstellen”. kom aan of bereikt de ingrediënten aan de bodem van de kom niet.
 • Page 36 Problemen oplossen (vervolg) Probleem Oorzaak Oplossing Grote bewegingen of Ongelijkmatige lading in Reduceer de hoeveelheid of trillingen tijdens de de kom veroorzaakt te verspreid de ingrediënten werking. veel trillingen. regelmatig in de kom en start de Maximale capaciteit machine opnieuw. overschreden.
 • Page 37 Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood Nous tenons à vous féliciter d’avoir porté votre choix sur un robot Kenwood. Avec un tel éventail d’accessoires, votre robot de cuisine est bien plus qu’un simple robot pâtissier.
 • Page 38 Faites attention lorsque vous soulevez cet appareil car il pèse lourd. Assurez-vous que la tête est correctement disposée en position de fermeture vers le bas et que le bol, les pièces, les caches des sorties et le cordon sont sécurisés avant de soulever l’appareil.
 • Page 39 N’employez l’appareil qu’à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou un système de commande à...
 • Page 40 Légende Remarque : accessoires pour la sortie lente Sorties pour les accessoires La sortie lente sur le modèle de votre Sortie rapide robot pâtissier comporte le Système Sortie lente de connexion Twist. Il est conçu pour Sortie planétaire accepter les accessoires du Système de connexion Twist.
 • Page 41 Après utilisation de la Abaissez la tête du robot en poussant vers le bas la manette fonction de cuisson/ d’ouverture et baissez la tête chauffage du robot jusqu’à ce qu’elle soit L'utilisation de l'appareil en mode verrouillée. cuisson/chauffage implique des Réglez la durée, la vitesse et le températures pouvant être élevées, niveau de chauffage requis.
 • Page 42 Écran : explications Appuyez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Affiche la durée choisie en heures (h), minutes (m) et secondes (s). Affiche l'intervalle de mélange sélectionné. Si la fonction de vitesse intermittente (2 4) est sélectionnée, l'anneau se complète progressivement et l'appareil se déclenche lorsqu'il est complet.
 • Page 43 Conseils et astuces pour la fonction chauffage/cuisson Niveaux de Utilisation recommandée chauffage Ramollir Pousse de pâte Meringue suisse Faire fondre du chocolat Sabayon Impulsion - Sélectionnez cette option pour utiliser la vitesse maximale de manière brève. Pour utiliser la fonction d'impulsion, maintenez le bouton de commande enfoncé.
 • Page 44 Tableau d'utilisation des préréglages (Max) Préréglage Accessoire Paramètres par défaut Utilisations / recommandé (plage) Idées de recettes Pousse de Apprêt/ Poids pâtes levée des total : (20 min á 1 h) pâtes avec 2,58 kg levure Faire 10 min Mousse au 300 g fondre du chocolat...
 • Page 45: Conseils D'utilisation

  Conseils d’utilisation Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés Batteur-K Pour préparer des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, du glaçage, des garnitures, des éclairs et de la purée de pommes de terre.
 • Page 46 Conseils d’utilisation Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés Fouet Pour les œufs, la crème et les soufflés. Important • Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. • N'utilisez pas le fouet pour les mélanges compacts (gâteaux tout-en-un et pour le crémage des mélanges d'ingrédients gras et sucrés) au risque de l'endommager.
 • Page 47 Conseils d’utilisation Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés Accessoire de pétrissage Pour les préparations levurées souples Conseils et astuces Important • Ne dépassez jamais les capacités maximales données (risque de surcharge).
 • Page 48 Assemblage du batteur Installation et utilisation souple de votre couvercle anti- éclaboussures Voir les illustrations – Voir les illustrations – Installation de la lame souple La lame souple est livrée déjà Remarque : Le couvercle anti- installée sur l'accessoire et doit éclaboussures est conçu pour être utilisé...
 • Page 49: Entretien Et Nettoyage

  : Ceci est tout à fait normal – il vous TYPE KWL90 = 19 mm suffit d’essuyer les traces de graisse. Puis suivez les instructions ci-après : Débranchez l’appareil.
 • Page 50: Service Après-Vente

  Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l’envoyer ou l’apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche,...
 • Page 51: Guide De Dépannage

  Guide de dépannage Problème Cause Solution Le fouet ou le batteur La pièce n’est pas à la Réglez la hauteur à l’aide d’une K racle le fond du bol bonne hauteur et nécessite clé adaptée – reportez-vous à la ou n’atteint pas les d’être réglée.
 • Page 52 Guide de dépannage (suite) Problème Cause Solution Le minuteur ne lance Au cours de la phase Fonctionnement normal. pas le compte à de chauffe, le minuteur rebours sur l’écran ne lancera le compte à d’affichage. rebours que lorsque la température voulue sera atteinte.
 • Page 53 Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten Ihre Küchenmaschine von Kenwood Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kenwood Küchenmaschine. Mit ihrer breiten Auswahl an Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik hat sie den Namen „Küchenmaschine“ wirklich verdient. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben werden.
 • Page 54 Bei Verwendung eines Aufsatzes die entsprechenden Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen lesen. Vorsicht beim Anheben dieses Geräts, es ist schwer. Vor dem Anheben sicherstellen, dass der Maschinenkopf nach unten geklappt sowie verriegelt ist und Schüssel, Rührelemente, Anschlussdeckel und Kabel fest sitzen bzw. gut verstaut sind.
 • Page 55 Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
 • Page 56 Übersicht Informationen zum Kauf von Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zubehör-Anschlüsse Hinweis: Aufsätze für den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Hochgeschwindigkeits-Anschluss Der Niedriggeschwindigkeits- Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Anschluss Ihrer Küchenmaschine ist Rührelement-Anschluss zum Anbringen von Aufsätzen mit Drehanschluss-System ausgelegt. Küchenmaschine Wenn Sie neue Aufsätze für den Deckel für Hochgeschwindigkeits- Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Anschluss...
 • Page 57 Führen Sie das gewünschte Um das Gerät jederzeit zu stoppen, Rührelement in den Steckplatz ein. auf den Drehregler drücken. Vorsicht, Schieben Sie dann das Element denn die Schüssel kann heiß sein. nach oben und drehen Sie es, bis es Nach dem Erwärmen einrastet.
 • Page 58 Erläuterung des Displays Auf dieses Symbol tippen, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Zeigt die gewählte Zeit in Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden an (s). Zeigt das gewählte Rührintervall an. Bei Wahl einer Geschwindigkeit mit Unterbrechungen (2 wird sich der Kreis zunehmend vergrößern und wird das Gerät rühren, wenn es voll ist.
 • Page 59 Hinweise und Tipps zum Erwärmen Wärmstufen Gebrauchsempfehlung Weich machen Gegen lassen Schweizer Baiser Schmelzen von Schokolade Zabaione Puls – Für kurze Stöße von maximaler Geschwindigkeit. Zur Betätigung der Puls-Funktion den Drehregler drücken und gedrückt halten. Ununterbrochenes Rühren – Der Mixer arbeitet mit einer stetigen langsamen Geschwindigkeit.
 • Page 60 Tabelle zur Nutzung der Voreinstellungen (Max) Voreinstel- Empfohlenes Standardeinstellungen Rezeptvorschläge / lung Element (einstellbar) Verwendung smöglichkeiten Teig gehen 1 Std. Aufgehen 2,58 kg lassen lassen von Gesamt- (20 Min. – 1 Std.) Hefeteig gewicht Schokolade 10 Min. Schokomousse 300 g schmelzen (in 2 cm (3 Min.
 • Page 61 Empfehlungstabelle Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten. K-Haken Zum Zubereiten von Kuchen, Keksen, Gebäck, Zuckerglasur, Füllungen, Eclairs und Kartoffelbrei. Hinweise und Tipps • Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. •...
 • Page 62 Empfehlungstabelle Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten. Schneebesen Für Eier, Sahne und Soufflés. Wichtig • Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. • Den Schneebesen nicht für schwere Mischungen (z. B. All- in-1-Kuchen und zum Schaumigrühren von Fett und Zucker) verwenden, denn er könnte dadurch beschädigt werden.
 • Page 63 Empfehlungstabelle Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten. Knethaken Für Hefeteig Hinweise und Tipps Wichtig • Niemals die angegebenen Höchstmengen überschreiten – Sie könnten die Maschine überlasten. • Wenn Sie hören, dass die Maschine überlastet ist: Gerät ausschalten, die Hälfte des Teiges entnehmen und die halben Mengen separat verarbeiten.
 • Page 64 Zusammenbau des Flexi- Den Deckel anbringen, indem Sie ihn auf den Anschluss setzen und in Rührelements Position drücken. Siehe Abbildungen – Anbringen des Schaberblatts Anbringen und Verwendung Das Schaberblatt ist bei Lieferung des Spritzschutzes angebracht und sollte vor jedem Siehe Abbildungen –...
 • Page 65: Pflege Und Reinigung

  Anpassung Rührelements verändern möchten, benötigen. verwenden Sie einen Schraubenschlüssel von geeigneter Größe: Pflege und Reinigung MODELL KWL90 = 19 mm Vor dem Reinigen das Gerät immer Folgen Sie dann den untenstehenden ausschalten und den Netzstecker Anleitungen: ziehen.
 • Page 66 Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw.
 • Page 67: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Der Schneebesen oder Rührelement hat nicht die Die Höhe mit einem geeigneten K-Haken schlägt gegen richtige Höhe und muss Schraubenschlüssel anpassen – den Boden der Schüssel angepasst werden. siehe Abschnitt „Anpassung von oder reicht nicht bis zu Rührelementen”.
 • Page 68 Fehlerbehebung (Fortsetzung) Problem Ursache Lösung Gerät funktioniert nicht. Drehtaste nicht gedrückt. Zum Starten auf den Drehregler drücken. Timer zählt auf dem Während der Normaler Betrieb. Display nicht herunter. Aufheizphase zählt der Timer erst dann herunter, wenn die korrekte Temperatur erreicht wurde.
 • Page 69 Fehlerbehebung (Fortsetzung) Problem Ursache Lösung Display zeigt ein sich Gerät wurde beim Wiegen Gerät zum Wiegen immer auf veränderndes Gewicht bewegt. eine trockene, ebene Fläche stellen. Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht zu straff gespannt ist. Maschinenkopf wurde Während der Nutzung der während des Betriebs Wiegefunktion das Gerät nicht hoch- oder runtergeklappt.

This manual is also suitable for:

901603

Table of Contents