Download Print this page

Slovenčina - Kenwood AX500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

AX500 na používanie
s kuchynským robotom
KMix
AT501 na používanie
s kuchynským robotom
Kitchen Machine Chef
AT502 na používanie
s kuchynskými robotmi
Kitchen Machine Major
a Cooking Chef
Flexibilná metla je navrhnutá na
miešanie mäkkých zložiek, ako aj
na ich mixovanie na krém. Nie je
určená na používanie s ťažkými
zložkami, ako je napríklad cesto,
alebo so zložkami obsahujúcimi
kôstky, kosti, ulity a podobne.
1 Na nástroj opatrne založte flexibilnú
stieraciu čepeľ umiestnením jej
základne do otvoru
jednu stranu vložte do drážky a
koniec opatrne zaistite na miesto
. Zopakujte to aj s druhou
stranou
.
2 Keď je mixér vypnutý, vložte doň
flexibilnú metlu a sklopte hlavu
mixéra. Skontrolujte pozíciu metly v
mise
. Metla by ideálne mala byť
v kontakte s povrchom misy, aby
misu počas mixovania opatrne
stierala.
3 Ak medzeru medzi koncom metly a
dnom misy treba upraviť, nadvihnite
hlavu mixéra a metlu z nej vyberte.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
. Potom jej
36
4 Pomocou dodaného kľúča uvoľnite
maticu natoľko, aby bolo možné
posunúť hriadeľ
spustiť nižšie ku dnu misy, otáčajte
hriadeľom metly v protismere
hodinových ručičiek. Ak metlu treba
nadvihnúť vyššie nad dno misy,
otáčajte hriadeľom metly v smere
hodinových ručičiek.
5 Dotiahnite maticu.
6 Metlu založte do mixéra a sklopte
hlavu mixéra. Opäť skontrolujte
pozíciu metly v mise (prečítajte si
bod č. 2). Opakujte vyššie uvedené
kroky, kým metla nebude nastavená
správne. Keď bude nastavená
správne, bezpečne dotiahnite
maticu.
Poznámka: Niektoré modely sú
dodávané s 2 stieracími čepeľami
iných farieb.
ošetrovanie a čistenie
1 Pred čistením vyberte z nástroja
flexibilnú stieraciu čepeľ
2 Nástroj a flexibilnú stieraciu čepeľ
umyte v horúcej mydlovej vode a
potom dôkladne osušte. Eventuálne
možno tieto súčasti umývať aj v
umývačke riadu.
Poznámka: Pred použitím, ako aj po
ňom, kontrolujte stav telesa nástroja
a pravidelne kontrolujte aj stav
stieracej čepele, a ak na nej uvidíte
nejaké známky opotrebenia,
vymeňte ju.
. Ak metlu treba
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AX500

This manual is also suitable for:

At501At502