Download Print this page

Polski - Kenwood AX500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
AX500 do użytku z
mikserem KMix
AT501 do użytku z
mikserem Kitchen
Machine Chef
AT502 do użytku z
mikserem Kitchen
Machine Major oraz
Cooking Chef
Elastyczny ubijak przeznaczony jest
do ucierania i mieszania miękkich
składników. Nie należy używać go
do ciężkich, gęstych mas, np. do
ugniatania ciasta, ani do mieszania
bądź ucierania twardych
składników, np. zawierających
pestki, kości lub skorupki.
1 Ostrożnie założyć elastyczne pióro
na końcówkę, wpasowując
podstawę pióra w otwór
następnie wsunąć jedną połowę
pióra w rowek, a koniec zahaczyć o
haczyk w górnej części końcówki
miksującej
nałożyć drugą połowę pióra
2 Przy wyłączonym urządzeniu
wsunąć elastyczny ubijak i opuścić
głowicę miksera. Sprawdzić
położenie ubijaka w misce
Najlepsze wyniki uzyskamy, gdy
ubijak będzie dotykać miski –
podczas mieszania delikatnie
ocierając jej powierzchnię.
3 Jeżeli konieczne jest wyregulowanie
wysokości, ponownie unieść
głowicę i wyjąć ubijak.
,
. W taki sam sposób
.

Polski

4 Za pomocą klucza załączonego w
zestawie poluzować nakrętkę na
tyle, by możliwa była zmiana
długości trzonka ubijaka
opuścić ubijak niżej (by znalazł się
bliżej dna miski), należy przekręcać
trzonek ubijaka w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby podnieść ubijak wyżej
(dalej od dna miski), przekręcać w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
5 Dokręcić nakrętkę.
6 Zamocować ubijak w mikserze, a
następnie opuścić głowicę miksera.
Sprawdzić pozycję ubijaka (zob.
punkt 2). W razie konieczności
czynność powtarzać do momentu,
aż ubijak znajdzie się na
odpowiedniej wysokości. Po
wyregulowaniu wysokości końcówki
mocno zakręcić nakrętkę.
Uwaga: niektóre modele
wyposażono w dwa różnego koloru
pióra wycieraka.
konserwacja i
czyszczenie
1 Przed czyszczeniem zdjąć
elastyczne pióro z wycieraka
.
2 Końcówkę i elastyczne pióro umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do naczyń, a następnie dobrze
wysuszyć. Elementy te można także
myć w zmywarce do naczyń.
Uwaga: przed i po użyciu należy
sprawdzić stan końcówki, a także
regularnie sprawdzać stan
elastycznego pióra i po zauważeniu
wszelkich śladów zużycia wymienić
je na nowe.
30
. Aby
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AX500

This manual is also suitable for:

At501At502