Download Print this page

Norsk - Kenwood AX500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
AX500 for bruk på KMix
AT501 for bruk på
Kitchen Machine Chef
AT502 for bruk på
Kitchen Machine Major
og Cooking Chef
Den fleksible vispen er laget for røring
og blanding av myke ingredienser.
Den må ikke benyttes i forbindelse
med tunge oppskrifter som for
eksempel deig eller harde
ingredienser som inneholder
fruktsteiner, ben eller skall.
1 Fest det fleksible viskerbladet
forsiktig på verktøyet ved å plassere
basen til viskerbladet i sporet
deretter mate en side av sporet før
du forsiktig hekter på plass enden
. Gjenta med den andre siden
2 Når mikseren er slått av setter du inn
den fleksible vispen og senker
mikserhodet. Kontroller posisjonen til
mikseren i bollen
være i kontakt med bollens overflate
slik at den forsiktig er borti bollen
under miksing.
3 Hvis avstanden må justeres, hever du
mikserhodet og fjerner vispen.
4 Bruk skiftenøkkelen som følger med
for å løsne mutteren tilstrekkelig så
skaftet
justeres. For å senke
vispen nærmere bunnen av bollen,
vrir du vispskaftet mot klokken. For å
heve vispen bort fra bunnen av
bollen, vrir du skaftet med klokken.
5 Stram mutteren.

Norsk

og
.
. Ideelt skal den
6 Fest vispen på mikseren og senk
mikserhodet. Kontroller posisjonen
(se punkt 2). Gjenta ovennevnte trinn
om nødvendig til vispen er riktig
innstilt. Når dette oppnås, strammer
du mutteren godt.
Merk: Noen modeller er utstyrt med
2 viskerblad i forskjellige farger.
rengjøring og vedlikehold
1 Fjern alltid det fleksible viskerbladet
fra verktøyet før rengjøring
2 Vask det fleksible viskerbladet og
verktøyet i varmt såpevann og tørk
nøye. Alternativt kan delene vaskes i
oppvaskmaskin.
NB: Sjekk at redskapet er i god
stand både før og etter bruk, og
kontroller også viskerbladet
regelmessig. Skift ut dersom det
finnes tegn på slitasje
service og kundetjeneste
Hvis du trenger hjelp med:
å bruke apparatet eller
G
service eller reparasjoner
G
kontakter du butikken du kjøpte
apparatet i.
Dette apparatet er i samsvar med
G
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
Designet og utviklet av Kenwood i
G
Storbritannia.
Laget i Kina.
G
20
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AX500

This manual is also suitable for:

At501At502