Download Print this page

Dansk - Kenwood AX500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
AX500 til brug på KMix
AT501 til brug på
Kitchen Machine Chef
AT502 til brug på
Kitchen Machine Major
og Cooking Chef
Det fleksible piskeris er beregnet til at
piske piskefløde og andre bløde
ingredienser. Det må ikke bruges til
"tunge" opskrifter som fx dej eller
hårde ingredienser som fx frugtsten,
ben eller skaller.
1 Sæt forsigtigt det fleksible viskerblad
på værktøjet ved at føre bunden af
viskerbladet ind i rillen
den ene side ind i rillen, før den
forsigtigt hægtes på plads
Gentages med den anden side
2 Mens mikseren er slukket, isættes
det fleksible piskeris og
mikserhovedet sænkes. Kontrollér
piskerisets placering i skålen
skal helst være i kontakt med skålens
overflade, således at den visker let
hen over skålen når maskinen kører.
3 Hvis spillerummet skal justeres, skal
du hæve mikserhovedet og fjerne
piskeriset.
4 Brug den medfølgende skruenøgle til
at løsne møtrikken nok til at akslen
kan justeres. Piskeriset kan
sænkes tættere på bunden af skålen
ved at dreje piskerisakslen mod uret.
Piskeriset kan løftes væk fra bunden
af skålen ved at dreje akslen med
uret.
5 Spænd møtrikken.

Dansk

6 Sæt piskeriset på mikseren og sænk
vedligeholdelse og
rengøring
1 Det fleksible viskerblad skal altid
2 Vask det fleksible viskerblad og
, og så føre
.
.
service og kundepleje
. Den
G
G
G
16
mikserhovedet. Kontrollér dens
placering (se punkt 2). Gentag
trinene herover efter behov, indtil
piskeriset er korrekt anbragt. Når
dette er gjort spændes møtrikken
forsvarligt.
Bemærk: Nogle modeller leveres
med 2 viskerblade af forskellig farve.
fjernes fra redskabet før rengøring
redskabet i varmt sæbevand, og tør
dem omhyggeligt. Delen kan også
lægges i opvaskemaskinen.
Bemærk: Apparatets hus skal
efterses før og efter brug.
Viskerbladets tilstand skal ligeledes
regelmæssigt efterses og udskiftes,
hvis der er tegn på slitage.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
servicering eller reparation
skal du henvende dig i den
forretning, hvor maskinen er købt.
Denne anordning er i
overensstemmelse med EU-direktivet
2004/108/EF om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ
nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer, der er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer.
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AX500

This manual is also suitable for:

At501At502