Download Print this page

Svenska - Kenwood AX500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
AX500 för användning
med KMix
AT501 för användning
med Kitchen Machine
Chef
AT502 för användning
med Kitchen Machine
Major och Cooking Chef
Den flexibla vispen är konsturerad för
att mjukröra och blanda mjuka
ingredienser. Den ska inte användas
för tunga recept som deg eller hårda
ingredienser, exempelvis sådana som
innehåller fruktkärnor, ben eller skal.
1 Montera det flexibla vispbladet
noggrant på redskapet genom att
föra in vispbladets bas i öppningen
och sedan föra in den ena sidan i
spåret innan du försiktigt krokar
änden på plats
andra sidan
2 När mixern är avstängd sätter du i
den flexibla vispen och sänker ned
mixerhuvudet. Kontrollera vispens
placering i skålen
nå skålens yta så att den stryker
mjukt över skålen när du mixar.
3 Om avståndet måste justeras lyfter
du upp mixerhuvudet och tar bort
vispen.

Svenska

. Upprepa med den
.
. Den ska precis
4 Använd den medföljande
spännyckeln för att lossa fästet
tillräckligt mycket för att kunna ställa
in axeln
vispen närmare skålens botten vrider
du vispaxeln moturs. Om du ska höja
upp vispen från skålens botten vrider
du axeln medurs.
5 Dra åt fästet.
6 Montera vispen på mixern och sänk
ned mixerhuvudet. Kontrollera
positionen (se punkt 2). Upprepa
stegen ovan tills vispen är rätt
inställd. När du är klar med
justeringen drar du åt fästet
ordentligt.
Obs! Vissa modeller levereras med 2
vispblad med olika färger.
skötsel och rengöring
1 Demontera alltid det flexibla
vispbladet från redskapet före
rengöring
2 Diska det flexibla vispbladet och
redskapet i varmt vatten med
diskmedel och torka ordentligt.
Alternativt kan delarna diskas i
diskmaskin.
Obs! Inspektera redskapet före och
efter användning och kontrollera
även regelbundet torkarbladet och
byt ut det vid tecken på slitage.
18
. Om du ska sänka ned
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AX500

This manual is also suitable for:

At501At502