Makita DFJ210 Instruction Manual

Makita DFJ210 Instruction Manual

Cordless fan jacket / cordless fan vest
Hide thumbs Also See for DFJ210:

Advertisement

Quick Links

Cordless Fan Jacket /
EN
Cordless Fan Vest
Batteridriven fläktjacka/
SV
Batteridriven fläktväst
Trådløs viftejakke/
NO
Trådløs viftevest
Akkukäyttöinen tuuletintakki /
FI
akkukäyttöinen tuuletinliivi
Jaka ar bezvadu ventilatoru/
LV
veste ar bezvadu ventilatoru
Belaidė ventiliatoriaus striukė /
LT
belaidė ventiliatoriaus liemenė
Juhtmeta ventilaatorjakk /
ET
Juhtmeta ventilaatorvest
Куртка с Электровентилятором/
Жилет с Аккумуляторным
RU
Вентилятором
DFJ210 / DFJ211 /
DFJ310 / DFJ311 /
DFJ410 / DFJ411 /
DFJ212 / DFJ213 /
DFJ214 / DFV210
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
7
13
19
25
31
38
45
51

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DFJ210

  Summary of Contents for Makita DFJ210

 • Page 1 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA belaidė ventiliatoriaus liemenė Juhtmeta ventilaatorjakk / KASUTUSJUHEND Juhtmeta ventilaatorvest Куртка с Электровентилятором/ РУКОВОДСТВО ПО Жилет с Аккумуляторным ЭКСПЛУАТАЦИИ Вентилятором DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2...
 • Page 3 Fig.3 18 V / 14.4 V 10.8 V Fig.4 Fig.5...
 • Page 4 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10 Fig.11 Fig.8...
 • Page 5 Fig.16 Fig.12 Fig.17 Fig.13 Fig.18 Fig.14 Fig.15 Fig.19...
 • Page 6 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.23...
 • Page 7: Specifications

  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. SPECIFICATIONS Model: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210...
 • Page 8: Safety Warnings

  Save all warnings and instruc- Symbols tions for future reference. Some of the following symbols are used for the product. Never use the fan jacket when temperature Be sure to understand their meaning before use. reach more than 50°C (122°F). Also avoid use in high humidity.
 • Page 9 15. Follow all charging instructions and do not causing fires, personal injury and damage. It will charge the battery pack or the fan unit outside also void the Makita warranty for the Makita tool and the temperature range specified in the instruc- charger. tions. Charging improperly or at temperatures...
 • Page 10: Parts Description

  Power cable (10.8 V - 12 V max) (14.4 V /18 V) (optional accessory) (optional accessory) Model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Loop for name badge Loop for arm badge Sleeve holder Battery pocket...
 • Page 11: Functional Description

  ► Fig.18: 1. Turbo button Power button Air flow To turn on the jacket, press and hold the power button For DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / on the battery holder (optional accessory). The jacket DFJ411 only starts at high air speed. Each time you tap the power To maintain a stable air flow, close the button at the button, the air speed changes from high to medium, neck of the jacket. Fasten the button on the ribbon for...
 • Page 12: Maintenance

  Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Mesh pocket Cleaning the fan unit For DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 only • Use clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease etc.
 • Page 13 Barn ska inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. SPECIFIKATIONER Modell: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Material...
 • Page 14: Avsedd Användning

  Spara alla varningar och instruk- Symboler tioner för framtida referens. Vissa av följande symboler används för produkten. Använd aldrig fläktjackan när temperaturen Se till att du förstår innebörden innan du använder når upp till mer än 50 °C (122 °F). Undvik också maskinen. användning i hög fuktighet. Att göra detta kan orsaka brännskador.
 • Page 15 Vätska från batteriet kan orsaka irrita- 12. Använd endast batterierna med de produkter tion på huden eller ge brännskador. som specificerats av Makita. Att använda bat- 13. Använd inte batteripaketet eller fläktenheten terierna med ej godkända produkter kan leda till om den är skadad eller ändrad. Skadade eller brand, överdriven värme, explosion eller utläck-...
 • Page 16: Beskrivning Av Delar

  Batterihållare Batterihållare Fläktenhet Strömkabel (10,8–12 V max) (14,4 V /18 V) (valfritt tillbehör) (valfritt tillbehör) Modell DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Ögla för namnmärke Ögla för armmärke Hylshållare Batterificka Axelvadd Nätficka för ispaket Halksäkert gummi...
 • Page 17 ► Fig.18: 1. Turboknapp ► Fig.16: 1. Lufthastighetsindikator 2. Strömbrytare Luftflöde Om du vill stänga av trycker du och håller in strömbry- taren igen. Endast för DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 För att behålla ett stabilt luftflöde knäpper du knappen i halsen på jackan. Knäpp knappen på bandet för bättre luftflöde där bak. ► Fig.19: 1. Band Luftflödet inne i jackan visas nedan.
 • Page 18: Valfria Tillbehör

  ► Fig.22 arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. Nätficka Rengöra fläktenheten Endast för DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 • Använd en ren trasa för att avlägsna smuts, damm, olja, fett mm. Nätfickor finns på baksidan av jackan för att förvara ispaket.
 • Page 19: Tekniske Data

  Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn. TEKNISKE DATA Modell: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materiale Ytre...
 • Page 20: Riktig Bruk

  Oppbevar alle advarsler og Symboler instruksjoner for senere bruk. Noen av de følgende symbolene brukes for produktet. Aldri bruk viftejakken når temperaturen er Vær sikker på å forstå hva de betyr, før bruken. høyere enn 50 °C (122 °F). Unngå også bruk ved høy luftfuktighet.Dette kan forårsake Les bruksanvisningen. brannskader. Ikke ha på deg jakken rett på naken hud. Maskinvask på...
 • Page 21 Væske som kommer ut av batte- 12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert riet, kan forårsake irritasjon eller forbrenninger. av Makita. Montere batteriene i produkter som 13. Ikke bruk et batteri eller en vifteenhet som er ikke er konforme kan føre til brann, overheting skadd eller modifisert. Batterier som er skadet eller elektrolyttlekkasje.
 • Page 22 ► Fig.1 Batteriholder Batteriholder Vifte Strømkabel (10,8 V - 12 V maks.) (14,4 V / 18 V) (ekstrautstyr) (ekstrautstyr) Modell DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Løkke for navneskilt Løkke for armskilt Muffeholder Batterilomme Skulderpute Nettinglomme for Anti-skli gummi...
 • Page 23 ► Fig.18: 1. Turbo-knapp ► Fig.16: 1. Indikator for lufthastighet 2. Av/på-knapp Luftstrøm Du slår av jakken ved å trykke på, og holde strømknap- pen igjen. Bare for DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 For å opprettholde en stabil luftstrøm, lukk knappen i halsen på jakken. Fest knappen på båndet for en bedre luftstrøm bak. ► Fig.19: 1. Bånd Luftstrømmen inne i jakken vises nedenfor. ► Fig.20 For en jakke med hette, bruk hetten over en hjelm. Luften...
 • Page 24: Valgfritt Tilbehør

  Batteriholderen (med batteri) leverer DC 5 V, 2,1 A. vasken. ► Fig.24: 1. Deksel 2. Bryter • Maskinvask på finvask (antall ganger vasking er opp til 5 ganger) (Bare for DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 • Antall ganger vasking er ikke den eneste faktoren / DFJ411) som avgjør jakkens levetid. USB-kabelen kan plasseres inne i jakken for enkelthets skyld ved bruk av hullet i lommen og kabelholderen.
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. TEKNISET TIEDOT Malli: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materiaali Ulkopäällys...
 • Page 26 Säilytä varoitukset ja ohjeet tule- Symbolit vaa käyttöä varten. Tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista, Älä käytä tuuletintakkia lämpötilan ollessa yli 50 että tiedät niiden merkityksen ennen tuotteen käyttöä. °C (122 °F). Vältä käyttöä, jos ilmankosteus on kor- kea. Muussa tapauksessa voi aiheutua palovammoja. Lue käyttöohje. Älä käytä takkia suoraan paljaalla iholla. Älä...
 • Page 27 Vialliset tai muunnellut akkunestevuotoja. akut voivat toimia odottamattomasti aiheuttamalla SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. tulipalo-, räjähdys- tai tapaturmavaaran. 14. Älä altista akkupakettia tai tuuletinta tulelle tai HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- äärimmäisille lämpötiloille. Altistus tulelle tai yli akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai 130 °C:n lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen. mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa 15. Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja akkupakettia tai tuuletinyksikköä...
 • Page 28: Osien Kuvaus

  ► Kuva1 Akkupidike Akkupidike Tuuletinyksikkö Virtajohto (10,8 V – 12 V maks.) (14,4 V /18 V) (lisävaruste) (lisävaruste) Malli DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Kuva2 Nimikilven kiinnityslenkki Hihakilven kiinnityslenkki Hihakiinnike Akkutasku Olkatoppaus Jääpakkauksen Liukuestekumi Huppu...
 • Page 29: Toimintojen Kuvaus

  Ilmavirtaus korkeaan. Ilmanopeuden ilmaisin näyttää sen hetkisen ilmanopeuden. ► Kuva16: 1. Ilmanopeuden ilmaisin 2. Virtapainike Vain DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / Katkaise takin virta painamalla virtapainiketta uudelleen DFJ411 ja pitämällä sitä painettuna alas. Vakaan ilmavirtauksen varmistamiseksi sulje takin nis- kaosassa oleva nappi. Kiinnitä nappi nauhalla parem- man takin selkäosan ilmavirtauksen varmistamiseksi.
 • Page 30 Tuuletinyksikön puhdistaminen ► Kuva22 • Poista lika, pöly, öljy, rasva ja vastaavat puhtaalla Verkkotasku kangasliinalla. • Älä pura tuuletinyksikköä sen puhdistamista Vain DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 varten. Verkkotaskuissa säilytetään jääpakkauksia takaisin selkäosassa. Takin puhdistaminen ► Kuva23: 1. Verkkotasku Kaikki mallit USB-laitteiden liitäntä • Irrota tuuletinyksiköt ja akkupidike takista ennen sen puhdistamista.
 • Page 31 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) BRĪDINĀJUMS Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensoriskām vai psihiskām spējām, vai kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tām nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu un ja ir izprasti saistītie apdraudējumi. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrī- šanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materiāls Ārējais Poliesteris 100% Kokvilna 100% Poliesteris (100%) + Poliesteris 100% titāna pērlīšu pārklājums...
 • Page 32: Paredzētā Lietošana

  Glabājiet visus brīdinājumus Simboli un norādījums, lai varētu tajos Izstrādājumam tiek izmantoti daži no tālāk norādītajiem ieskatīties turpmāk. simboliem. Pirms izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi. Neizmantojiet jaku ar ventilatoru, ja tempe- ratūra pārsniedz 50 °C (122 °F). Centieties to Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. neizmantot, ja ir liels mitruma līmenis. Tādējādi var izraisīt apdegumus. Nevelciet jaku uz kailas miesas. Mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā mai- gajā mazgāšanas ciklā temperatūrā līdz Neizmantojiet jaku, ja esat narkotiku, alkohola...
 • Page 33: Elektriskā Drošība

  13. Ja akumulatora bloks vai ventilators ir bojāts likvidēšanu. vai pārveidots, nelietojiet to. Bojāti vai pārvei- 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- doti akumulatori var darboties nepareizi, izraisot jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos aizdegšanos, sprādzienu vai traumu. akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var 14. Akumulatora bloku un ventilatora bloku nepa- rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var kļaujiet uguns un pārmērīgi augstas tempera-...
 • Page 34 Akumulatoru turētājs Akumulatoru turētājs Ventilatora bloks Strāvas apgādes kabelis (maks. 10,8–12 V) (14,4 V / 18 V) (papildpiederums) (papildpiederums) Modelis DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Att.2 Cilpa identifikācijas Cilpa kartei uz rokas Piedurknes stiprinājums Kabata akumulatoram kartei Plecu polsteris Tīklveida materiāla Neslīdoša gumija...
 • Page 35 Jaka sāk darboties ar lielu gaisa ātrumu. Katru reizi, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, gaisa ātrums Tādā pašā veidā pievienojiet jakai otru ventilatora bloku. mainās: no liela uz vidēju, no vidēja uz mazu, no maza Pievienojiet strāvas apgādes kabeli ventilatora uz lielu. Gaisa ātruma indikators attēlo pašreizējo gaisa blokiem. Nostipriniet kabeli ar kabeļa turētāju. ātrumu. ► Att.16: 1. Gaisa ātruma indikators 2. Ieslēgšanas/ Modelim DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / izslēgšanas poga DFJ410 / DFJ411 ► Att.11: 1. Strāvas apgādes kabelis 2. Kabeļa Lai izslēgtu, vēlreiz turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēg- turētājs šanas pogu. Atlikušās akumulatora jaudas Modelim DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 ► Att.12: 1. Strāvas apgādes kabelis 2. Atvere indikators 3. Kabeļa turētājs...
 • Page 36 Šī sistēma automātiski izslēdz jaudas padevi motoram, des pieslēgvietai. Tad otru kabeļa galu pievienojiet ierīcei lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku. un ieslēdziet slēdzi, kas atrodas blakus USB pieslēgvietai. Ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk Akumulatoru turētājs (ar akumulatoru) nodrošina līdz- zems, ierīce nedarbojas. Ieslēdzot ierīci, motors darbo- strāvu 5 V, 2,1 A. jas, taču drīz apstājas. Šādā gadījumā noņemiet aku- ► Att.24: 1. Vāciņš 2. Slēdzis mulatora kasetni un uzlādējiet to. (Tikai modelim DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / Turbo poga DFJ410 / DFJ411) Lai būtu ērtāk, USB kabeli var ievietot jakas iekšpusē, Nospiežot turbo pogu uz akumulatora turētāja, jaka dar- izmantojot atveri kabatā un kabeļu turētāju. bojas turbo režīmā, nodrošinot ātru dzesēšanu. Turbo ► Att.25: 1. USB kabelis režīms darbojas vienu minūti, un tad gaisa ātrums pārslēdzas normālajā iestatījumā. PIEZĪME: Iespējams, ka šis akumulatoru turētājs ► Att.18: 1. Turbo poga nespēs nodrošināt strāvas apgādi atsevišķām USB...
 • Page 37 5 reizes). • Mazgāšanas reižu skaits nav vienīgais apstāklis, kas ietekmē jakas darbmūža ilgumu. • Jakas darbmūža ilgumu ietekmē arī tās lietošanas un kopšanas veids, kā arī glabāšanas apstākļi. • Ja gaismu atstarojošo daļu vai auduma daļu stā- voklis ir ļoti pasliktinājies, nomainiet jaku. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Akumulatoru turētājs • Filtra komplekts • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede-...
 • Page 38 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) ĮSPĖJIMAS Šį prietaisą leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių ar protinių negalių, arba žmonėms, neturintiems patirties bei žinių, su sąlyga, kad jie bus pri- žiūrimi arba instruktuojami apie tai, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supras atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prie- taisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir tech- niškai prižiūrėti šį prietaisą. SPECIFIKACIJOS Modelis: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Medžiaga Išorinė 100 % poliesterio 100 % medvilnės Poliesteris (100 %) ir 100 % poliesterio perlų spalvos titano...
 • Page 39 Išsaugokite visus įspėjimus ir Simboliai instrukcijas, kad galėtumėte jas Gaminiui naudojami kai kurie iš šių simbolių. Prieš peržiūrėti ateityje. naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę. Niekada nenaudokite ventiliatoriaus striukės, Perskaitykite instrukcijų vadovą. esant didesnei nei 50 °C (122 °F) temperatūrai. Taip pat stenkitės nenaudoti labai drėgnoje vietoje. Taip darydami, galite nudegti. Skalbti skalbimo mašinoje žemesnėje nei 30 °C temperatūroje, nustačius švelnų Nedėvėkite striukės ant nuogo kūno. ciklą.
 • Page 40: Elektros Sauga

  Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliato- į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išbėgęs skystis gali rių išmetimo. sudirginti arba nudeginti odą. 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais 13. Nenaudokite sugadinto ar modifikuoto akumu- gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius liatoriaus arba ventiliatoriaus bloko. Sugadinti gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti arba modifikuoti akumuliatoriai gali veikti neįpras-...
 • Page 41 Akumuliatoriaus laikiklis Akumuliatoriaus laikiklis Ventiliatoriaus blokas Maitinimo laidas (maks. 10,8–12 V) (14,4 V / 18 V) (pasirenkamas priedas) (pasirenkamas priedas) Modelis DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Pav.2 Kilpa vardo ženkleliui Kilpa rankovės ženkleliui Rankovės laikiklis Akumuliatoriaus kišenė Perpetės padas Tinklinė kišenė ledo Neslystanti guma...
 • Page 42 Likusios akumuliatoriaus galios bloką prie striukės. rodymas Prijunkite maitinimo laidą prie ventiliatoriaus blokų. Laido laikikliu prilaikykite laidą. Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi Modeliui DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / ► Pav.17: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo DFJ410 / DFJ411 mygtukas ► Pav.11: 1. Maitinimo laidas 2. Laido laikiklis Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- Modeliui DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener-...
 • Page 43: Techninė Priežiūra

  Akumuliatoriaus laikiklis (su akumuliatoriumi) tiekia 5 V, neveiks. Įjungus prietaisą, variklis pradės veikti, bet 2,1 A nuol. sr. netrukus išsijungs. Tokiu atveju išimkite ir įkraukite ► Pav.24: 1. Dangtelis 2. Jungiklis akumuliatoriaus kasetę. Sparčiojo režimo mygtukas (Skirta tik DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411) USB laidą galima įkišti į striukę per kišenės skylę ir Paspaudus sparčiojo režimo mygtuką ant akumuliato- prilaikyti laido laikikliu, kad būtų patogiau. riaus laikiklio, striukė veikia sparčiuoju režimu, kai reikia ► Pav.25: 1. USB laidas greitai atvėsinti. Spartusis režimas trunka minutę, pas-...
 • Page 44 • Striukės naudojimo trukmę lemia naudojimo būdas, priežiūra ir laikymas. • Jei šviesą atspindinčių dalių arba drabužių savy- bės suprastėjo, pakeiskite nauja striuke. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Akumuliatoriaus laikiklis • Filtro komplektas •...
 • Page 45: Tehnilised Andmed

  Lapsed ei tohi sead- mega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta. TEHNILISED ANDMED Mudel: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materjal Välimine...
 • Page 46 Hoidke edaspidisteks viideteks Sümbolid alles kõik hoiatused ja juhtnöörid. Toote jaoks kasutatakse mõnda järgmistest sümbolitest. Ärge kunagi kasutage ventilaatorjakki, kui tem- Veenduge, et oleksite enne seadme kasutamist nende peratuur on kõrgem kui 50 °C (122 °F). Samuti tähendusest aru saanud. vältige kasutamist suure niiskuse käes. See võib põhjustada põletusi.
 • Page 47 Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku puutunud, uhtke kohta veega. Kui vedelik käitlemisel kohalikke eeskirju. on sattunud silma, minge arsti juurde. Akust 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte põletusi. ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, 13.
 • Page 48 Akuhoidik ja ventilaator ► Joon.1 Akuhoidik (10,8–12 V max) Akuhoidik (14,4 V / 18 V) Ventilaator Toitekaabel (lisatarvik) (lisatarvik) Mudel DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Joon.2 Nimesildi silmus Õlasildi silmus Käisehoidik Akutasku Õland Jääpaki võrktasku...
 • Page 49 õhu kiirust. Õhuvoog ► Joon.16: 1. Õhuvoo kiiruse näidik 2. Toitenupp Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu. Ainult mudelile DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 Stabiilse õhuvoo hoidmiseks sulgege jaki kaelusel olev nööp. Taga parema õhuvoo tagamiseks sulgege lindil olev nupp. ► Joon.19: 1. Lint Allpool on näidatud õhuvoogu jaki sees.
 • Page 50 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vaja- ► Joon.22 likud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase Võrktasku teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Ventilaatori puhastamine Ainult mudelile DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 • Mustuse, tolmu, õli, rasva jne eemaldamiseks Jaki seljal olevad võrktaskud on mõeldud jääpakkide kasuta puhast lappi. hoidmiseks. ► Joon.23: 1. Võrktasku •...
 • Page 51: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ОСТОРОЖНО Данный инструмент могут использовать дети с 8 лет и лица с ограничен- ными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие надлежащего опыта и знаний, только в случаях, когда они действуют под руководством или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию инструмента и осознают возможные опас- ности. Не разрешайте детям играть с инструментом. Детям запрещается проводить чистку и обслуживание без контроля со стороны взрослых. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Материал Наружный 100 % полиэстер 100 % хлопок Полиэстер (100 %) + 100 % полиэстер титаносодержащее покрытие жемчуж- ного цвета Карман...
 • Page 52: Меры Безопасности

  Символы МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Для изделия могут использоваться следующие символы. Перед использованием убедитесь в том, ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми что вы понимаете их значение. инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и реко- Прочитайте руководство по мендаций может привести к поражению электрото- эксплуатации. ком, пожару и/или тяжелым травмам. Машинная стирка при температуре ниже Сохраните брошюру с инструк- 30°C в щадящем режиме. циями и рекомендациями для Машинная стирка при температуре ниже дальнейшего использования. 40°C в щадящем режиме. Не используйте куртку с электровентиля- Машинная стирка в домашних или...
 • Page 53 17. Не удаляйте идентификационную табличку Когда аккумуляторный блок не используется, блока вентиляторов. Если на табличке храните его отдельно от металлических пред- невозможно разобрать текст или она была метов, таких как скрепки, монеты, ключи, утеряна, обратитесь в местный дилерский гвозди, шурупы или другие небольшие центр...
 • Page 54: Описание Деталей

  Держатель аккумулятора и блок вентиляторов ► Рис.1 Держатель аккумулятора Держатель аккумуля- Блок вентиляторов Кабель питания (10,8 В – 12 В макс.) тора (14,4 В / 18 В макс.) (дополнительная (дополнительная принадлежность) принадлежность) Модель DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Рис.2 Петля для таблички с Петля для таблички на Держатель на рукаве Отделение для именем плече аккумулятора Подплечник Сетчатый карман для Противоскользящая Капюшон...
 • Page 55 Присоедините кабель питания к блокам тель аккумулятора и блок аккумулятора. Если не вентиляторов. Зафиксируйте кабель с помощью соблюдать это требование, они могут выскользнуть держателя. из рук, что приведет к повреждению держателя и блока аккумулятора и/или травмированию оператора. Для модели DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Рис.4: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок ► Рис.11: 1. Кабель питания 2. Держатель кабеля аккумулятора 4. Держатель аккумулятора (дополнительное приспособление) Для модели DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 ► Рис.12: 1. Кабель питания 2. Отверстие...
 • Page 56: Описание Работы

  работать на высокой скорости воздуха. При нажа- ствует одну минуту, затем скорость воздуха возвра- тии кнопки питания скорость воздуха изменяется: щается к нормальной. с высокой на среднюю, со средней на низкую, с ► Рис.18: 1. Кнопка турборежима низкой на высокую. Индикатор скорости воздуха ото- бражает текущую скорость. Поток воздуха ► Рис.16: 1. Индикатор скорости воздуха 2. Кнопка питания Только для DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / Для выключения снова нажмите и удерживайте DFJ410 / DFJ411 кнопку питания. Для поддержания стабильного потока воздуха Индикация оставшегося заряда застегните кнопки и горловину куртки. Застегните аккумулятора кнопку на узкой полосе ткани для лучшей циркуля- ции воздуха на спине. ► Рис.19: 1. Узкая полоса ткани Только для блоков аккумулятора с...
 • Page 57: Дополнительные Принадлежности

  Данные принадлежности или ВНИМАНИЕ: Если куртка не включается приспособления рекомендуются для исполь- или возникает неисправность при полностью зования с инструментом Makita, указанным в заряженном блоке аккумулятора, очистите настоящем руководстве. Использование других клеммы держателя аккумулятора и блока акку- принадлежностей или приспособлений может мулятора. Если после этого неисправность не...
 • Page 60 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885647-984 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20180117...