Download Print this page

Dansk - Philips HX6972/10 User Manual

Flexcare+ 900+ series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-
Hold opladeren og/eller UV-renseren væk fra vand, og undlad at
placere eller opbevare disse over eller tæt på vand i badekar, håndvask
og lign. Opladeren og UV-renseren må aldrig kommes i vand eller
anden væske. Efter rengøringen skal oplader og/eller UV-renser være
helt tørre, inden de tilsluttes strøm.
Advarsel
-
Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver
beskadiget, skal opladeren og/eller UV-renseren kasseres.
-
Opladeren og/eller UV-renseren skal udskiftes med en original type for
at undgå fare.
-
Opladeren og/eller UV-renseren må ikke bruges udendørs eller tæt på
varme overfl ader
-
Hvis apparatet beskadiges (børstehoved, håndtag, oplader og/eller
UV-renser), må det ikke anvendes. Dette apparat har ingen reservedele,
der kan udskiftes af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du
kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet "Reklamationsret
og service").
-
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med det.
-
Hold op med at bruge sanitiseren, hvis det ultraviolette lys stadig er
tændt, når lågen er åben. Det ultraviolette lys kan være skadeligt for
øjne og hud. Sanitiseren skal holdes uden for børns rækkevidde.
Forsigtig
-
Børstehovedet, håndtaget, opladeren, opladedækslet og UV-renseren
må ikke komme i opvaskemaskinen.
-
Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de
seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger
tandbørsten.
-
Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af
tandbørsten, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges
brug.
-
Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler
for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre
implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet
inden brug.

DANSK

15

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hx6921/02Sonicare 900+ series