Download Print this page

Svenska - Philips HX6972/10 User Manual

Flexcare+ 900+ series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

84
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
-
Låt inte laddaren eller tandborstrengöraren komma i kontakt med
vatten. Placera eller förvara dem inte över eller nära vatten i badkar,
handfat, vask osv. Sänk inte ned laddaren eller tandborstrengöraren
i vatten eller någon annan vätska. Kontrollera att laddaren och
tandborstrengöraren är helt torra efter rengöring innan du ansluter
dem till elnätet.
Varning
-
Nätsladden får inte bytas ut. Om nätsladden skadas kasserar du
laddaren eller tandborstrengöraren.
-
Laddaren eller tandborstrengöraren ska alltid ersättas med en
originalprodukt för att undvika fara.
-
Använd inte laddaren eller tandborstrengöraren utomhus eller i
närheten av uppvärmda ytor.
-
Om apparaten är skadad (borsthuvud, handtag, laddare eller
tandborstrengörare) ska du inte använda den. Apparaten har inga delar
som kan bytas ut eller repareras av användaren. Om den är skadad
kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och service).
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-
Sluta använda tandborstrengöraren om UV-lampan lyser när luckan
är öppen. UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Förvara alltid
tandborstrengöraren utom räckhåll för barn.
Varning!
-
Diska inte borsthuvudet, handtaget, laddaren, laddarkåpan och/eller
rengöraren i diskmaskin.
-
Om du har genomgått operation i munnen eller tandköttet de senaste
två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder
tandborsten.
-
Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har
använt tandborsten eller om det fortsätter att blöda efter en veckas
användning.
-
Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för
elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan
implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av
den implanterade enheten före användning.
-
Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådfråga läkare innan
du använder Sonicare.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hx6921/02Sonicare 900+ series