Download Print this page

Tekniska Data - Miele PG 8059 Installations Plan

Hide thumbs

Advertisement

Tekniska data

Diskmaskin för professionellt bruk
Förteckning:
Elanslutning
1. Spänning (leveransutförande)
Avvikelser från ovanstående i följande länder:
2. Spänning (leveransutförande)
3. Spänning (leveransutförande)
Installation PG 8059
08.12.2015
Inringade förkortningar betyder
att anslutning krävs.
Förkortningar som omges av streck och punkter betyder
att anslutning är möjlig eller krävs, beroende på maskinmodell.
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) utan
stickkontakt
Spänning
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) med
stickkontakt
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) utan
stickkontakt
Spänning
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) med
stickkontakt
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) utan
stickkontakt
Spänning (leveransutförande)
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) med
stickkontakt
Spänning
Anslutningsvärde
Säkring
Anslutningskabel, minsta tvärsnittsarea
Längd anslutningskabel (H05(07)RN-F) med
stickkontakt
PG 8059
SE
V/Hz
3N AC 400/50
kW
8,9
A
3 × 16
mm²
5 × 2,5
m
ca 1,7
V/Hz
AC 230/50
kW
3,4
A
16
mm²
3 × 1,5
m
ca 2,1
V/Hz
3 AC 230/50
kW
7,1
A
3 x 20
mm²
4 x 2,5
m
ca 1,7
V/Hz
AC 230/50
kW
3,4
A
16
mm²
3 × 1,5
m
ca 2,1
V/Hz
3N AC 400/50
kW
8,9
A
3 x 15-16
mm²
5 x 2,5
m
ca 2,1
V/Hz
AC 230/50
kW
5,9
A
30-32
mm²
3 x 4
m
ca 2,1
V/Hz
AC 230/50
kW
3,4
A
13-16
mm²
3 x 1,5
m
ca 2,1
17

Advertisement

loading