Download  Print this page

Asus RT-AC66U B1 Quick Start Manual

Wireless-ac1750 dual band gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

RT-AC66U B1
Wireless-AC1750 Dual Band Gigabit
Router
WEU15297 / Revised Edition V6 / March 2019
WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 1
2019/3/5 14:59:32

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Asus RT-AC66U B1

   Summary of Contents for Asus RT-AC66U B1

 • Page 1: Quick Start Guide

  RT-AC66U B1 Wireless-AC1750 Dual Band Gigabit Router Quick Start Guide WEU15297 / Revised Edition V6 / March 2019 WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 1 2019/3/5 14:59:32...
 • Page 2 Table of contents English .....................3 Dansk ....................16 Nederlands ..................29 Français ...................42 Suomi ....................55 Deutsch ...................68 Ελληνικά ..................81 Italiano ....................94 Norsk ....................107 Português ..................120 Español ....................133 Svenska ...................146 WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 2 2019/3/5 14:59:32...
 • Page 3: Package Contents, Quick Look

  Package contents RT-AC66U B1 AC adapter RJ-45 cable Quick Start Guide Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look 1) USB 3.0 port 5) Power LED Reset button 2) LAN LED...
 • Page 4 • USB External HDD/Flash disk: • T he wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS. • T o safely remove the USB disk, launch the web GUI (http://router. asus.com), then in the Network Map page's upper right corner, click the USB icon and click Eject USB 1. • I ncorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • F or the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/ disksupport • F or the list of printers that the wireless router supports, visit...
 • Page 5: Positioning Your Wireless Router

  Positioning your wireless router For the best wireless signal transmission between the wireless router and the network devices connected to it, ensure that you: • Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices. • Keep the device away from metal obstructions and away from direct sunlight. • Keep the device away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss. • To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as shown in the drawing below. • For optimum performance, adjust the internal cooling system. Refer to the user manual for details. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 5 2019/3/5 14:59:33...
 • Page 6: Before You Proceed

  Before you proceed 1. U nplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem. b: Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem. c: Reboot your computer (recommended). WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes.
 • Page 7 2. Set up your wireless environment. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. b: Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router’s LAN port. IMPORTANT! Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.
 • Page 8: Getting Started

  (web GUI). a: Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari. NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • O n your web browser, key in http://router.asus.com and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • D isable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. For more details, refer to the FAQs section for auto-diagnosis.
 • Page 9 b: The wireless router’s Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects if your ISP connection type is Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, and Static IP. Key in the necessary information for your connection type. NOTE: The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure the wireless router for the first time or when your wireless router is reset to its default settings. IMPORTANT! Obtain the necessary information about your Internet connection type from your Internet Service Provider (ISP).
 • Page 10 Frequently Asked Questions (FAQs) After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings. A. Disable the proxy server, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.
 • Page 11 MAC OS 1. F rom your Safari browser, click Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. F rom the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Cllick Apply Now when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the proxy server.
 • Page 12 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Obtain an IP address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Configure... 3. From the TCP/IP tab, select Using DHCP in the Configure IPv4 dropdown list.
 • Page 13 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 14 Network name or encryption keys are forgotten. • Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again. • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: admin / admin http://router.asus.com Check the rating label on the back side of your router WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 14 2019/3/5 14:59:34...
 • Page 15 Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical Support site: https://www.asus.com/support/ • Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 15 2019/3/5 14:59:34...
 • Page 16 Pakkens indhold RT-AC66U B1 AC adapter RJ-45 kabel Kvikstartguide Garantibevis BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt 1) USB 3.0 porte 5) Strøm LED Nulstillingsknap 2) LAN LED 6) Strøm (DC-IN) port...
 • Page 17 BEMÆRKINGER: • USB ekstern HDD/Flashdrev: • D en trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS. • F or sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (http://router. asus.com), øverst til højre på siden Network Map (Netværkskort), klik på USB-ikonet og klik herefter på Eject USB 1 (Fjern USB 1). • F jernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data. • F or at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • F or at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge...
 • Page 18 • Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne. • Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys. • Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab. • For at sikre det bedst mulige trådløse signal, skal du rette de tre aftagelige antenner, som vist på tegningen nedenfor. • For at opnå en optimal ydelse, skal du justere det indbyggede kølesystem. Se brugermanualen for yderligere oplysninger. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 18 2019/3/5 14:59:35...
 • Page 19 Før du fortsætter 1. Træk ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende modemsopsætning, og frigiv dem forældede IP-adresse på din computer. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem. c: Genstart din computer (anbefales). ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/kablerne ud, bedes du sørge for at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du også fjerne dette.
 • Page 20 2. Opsætning af dit trådløst miljø. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket, og den anden til en stikkontakt. b: Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN porten på din trådløse router. VIGTIGT! Sørg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker. c: Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router.
 • Page 21 Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (web GUI). a: Start din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari. BEMÆRK: • H vis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • I ndtast http://router. asus.com i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • D eaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/ IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) afsnittet for at få en diagnose automatisk. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 21 2019/3/5 14:59:36...
 • Page 22 b: Den hurtige internetopsæting (QIS) finder automatisk din ISP-forbindelsestype, som enten kan være Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Indtast de nødvendige oplysninger til din forbindelsestype. BEMÆRK: Den automatisk identifikation af din ISP-forbindelsestype finder sted, når du konfigurer din trådløse router for første gang, samt hvis du nulstiller routeren til den standardindstillinger. ! Få de nødvendige oplysninger om din VIGTIGT internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP). c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sikkerhedsnøglen til din 2,4GHz og 5GHz trådløse forbindelse. Klik på...
 • Page 23 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren.
 • Page 24 MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Preferences... (Indstillinger...) > Advanced (Avanceret) > Change Settings... (Skift indstillinger...) fanen. 2. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er færdig. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere proxyserveren. B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk.
 • Page 25 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. 2. Klik på System Preferences (Systemindstillinger) > Network (Netværk)> Configure... (Konfigurer ...) 3. Under TCP/IP fanen, skal du vælge Using DHCP (Brug DHCP) på Configure IPv4 (Konfigurer IPv4) rullelisten.
 • Page 26 C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbindelser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse). 4. Klik på OK når du er færdig.
 • Page 27 • Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst kontakte din ADSL udbyder. Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode. • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangsko- IP-adresse: SSID: http://router.asus. Se mærkeetiketten på admin / admin bagsiden af din router WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 27 2019/3/5 14:59:37...
 • Page 28 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: https://www.asus.com/support/ • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 28 2019/3/5 14:59:37...
 • Page 29 Inhoud verpakking RT-AC66U B1 Wisselstroomadapter RJ-45kabel Beknopte handleiding Garantiekaart OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht 1) USB 3.0-poorten 5) Voedings-LED Reset-knop 6) Voedingsaansluiting 2) LAN-LED 10) WAN-poort...
 • Page 30 USB-pictogram en klik daarna op Eject USB 1 (USB 1 uitwerpen). • W anneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan dit uw gegevens beschadigen. • D e lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/ networks/disksupport • D e lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op http://event.asus.com/networks/printersupport WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 30 2019/3/5 14:59:38...
 • Page 31 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparten, draadloze telefoons, transformators, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere industriële apparatuur om signaalverlies te voorkomen. • Voor het beste draadloze signaal, moet u de drie afneembare antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. • Pas het interne koelsysteem aan voor optimale prestaties. Raadpleeg de handleiding voor details. • Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware-updates. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 31 2019/3/5 14:59:38...
 • Page 32 Voordat u doorgaat 1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie en geeft het verouderde IP-adres van uw computer vrij. a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/ADSL- modem. b: Koppel de netwerkkabel los van uw kabel/ADSL-modem. c: Start uw computer opnieuw op (aanbevolen).
 • Page 33 2. Uw draadloze omgeving instellen. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de gelijkstroomingang en sluit deze aan op een stopcontact. b: Sluit uw computer met de netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw draadloze router.
 • Page 34 Safari. OPMERKING: Als QIS niet automatisch wordt gestart, moet u deze stappen volgen om QIS handmatig te starten: • V oer http://www.asus.com in uw webbrowser in en start de QIS- wizard (Quick Internet Setup) opnieuw op. • S chakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.
 • Page 35 b: De QIS-functie (Quick Internet Setup) detecteert automatisch of uw ISP- verbindingstype Dynamic IP (Dynamisch IP), PPPoE, PPTP, L2TP en Static IP (Statisch IP) is. Voer de benodigde informatie in voor uw verbindingstype. OPMERKING: De automatische detectie van uw ISP-verbindingstype vindt plaats wanneer u de draadloze router voor de eerste keer configureert of wanneer uw draadloze router opnieuw wordt ingesteld naar de standaardinstellingen. BELANGRIJK! Vraag uw Internet-provider (ISP) naar de benodigde informatie over uw internetverbindingstype.
 • Page 36 Veelgestelde vragen (FAQ's) Nadat ik de stappen heb gevolgd, krijg ik nog steeds geen toegang tot de grafische webinterface (Web GUI) van de draadloze router om deze in te stellen. A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1.
 • Page 37 MAC OS 1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences... (Systeemvoorkeuren...) > tabblad Advanced (Geavanceerd)> Change Settings...(Wijzig instellingen...) 2. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy (FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Webproxy (HTTPS)) uit. 3. Klik op Apply Now (Schrijf nu in) wanneer u klaar bent.
 • Page 38 3. Om de iPv4 IP-instellingen automatiscch te verkrijgen, schakelt u het selectievakje Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) in. 4. Klik op OK wanneer u klaar bent. MAC OS 1. Klik bovenaan links op het scherm op het Apple-pictogram 2. Klik opSystem Preferences (Systeemvoorkeuren) >...
 • Page 39 C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) > tabblad Connections (Verbindingen). 3. Tik op Never dial a connection (Nooit een verbinding kiezen).
 • Page 40 Kan de router niet vinden: • H oud de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden ingedrukt. • C ontroleer de instelling van de draadloze adapter, zoals de SSID- en coderingsinstellingen. Kan geen toegang krijgen tot het internet via de draadloze LAN-adapter. • Plaats de router dichter bij de draadloze client. • Controleer of de draadloze adapter verbonden is met de correcte draadloze router.
 • Page 41 Gebruikersnaam / IP-adres: SSID: Raadpleeg het wachtwoord: http://www.asus. classificatielabel op de achterkant admin / admin van uw router Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site voor technische ondersteuning: https://www.asus.com/support/ • Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 41 2019/3/5 14:59:39...
 • Page 42 Contenu de la boîte RT-AC66U B1 Adaptateur secteur Câble RJ-45 Guide de démarrage rapide Carte de garantie REMARQUE: Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide 1) Port USB 3.0 5) Voyant d'alimentation 9) Bouton de réinitialisation 2) Voyant réseau local...
 • Page 43 • Une mauvaise éjection du périphérique de stockage USB peut endommager les données contenues sur le disque. • Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site http://event.asus. com/networks/disksupport • P our consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 44 éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi. • Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi. • Pour obtenir des performances optimales, ajustez le système de refroidissement interne. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. • Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur http://www.asus.com pour consulter la liste des mises à jour. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 44 2019/3/5 14:59:40...
 • Page 45: Avant De Commencer

  Avant de commencer 1. Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem actuelle et renouvelez l'adresse IP de votre ordinateur. a: Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ADSL. b: Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL. c: Redémarrez votre ordinateur (recommandé).
 • Page 46 2. Configurez votre environnement réseau Wi-Fi. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation (CC) du routeur et l'autre extrémité à une prise électrique. b: À l'aide du câble réseau fourni, connectez votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur Wi-Fi.
 • Page 47 Ouvrez votre navigateur internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Firefox). REMARQUE: Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous : • Entrez http://router.asus.com dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, et lancez l'Assistant de configuration internet. • Désactivez votre serveur proxy et la numérotation de votre connexion à distance (si disponibles), puis configurez vos paramètres TCP/IP de sorte à obtenir une adresse IP automatiquement. Pour plus de détails, consultez la section Foire aux questions (FAQ) pour obtenir un diagnostic de connexion.
 • Page 48 b: Le routeur Wi-Fi détecte automatiquement si votre connexion utilise une IP dynamique ou statique, le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP. Entrez les informations nécessaires en fonction de votre type de connexion. REMARQUE: L'auto-détection de votre type de connexion a lieu lorsque vous configurez le routeur Wi-Fi pour la première fois ou lorsque vous restaurez les paramètres par défaut du routeur.
 • Page 49 Foire aux questions (FAQ) Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder à l'interface de gestion du routeur. A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. Sous Windows® 7 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > Internet Explorer pour ouvrir le navigateur.
 • Page 50 Sous MAC OS 1. Dans votre navigateur Safari, cliquez sur Safari > Preferences (Préférences) > Advanced (Avancées) > Change Settings (Modifier les réglages). 2. Dans la liste des protocoles, décochez les options FTP Proxy (Proxy FTP) et Web Proxy (HTTP) (Proxy web sécurisé (HTTP)). 3. Cliquez sur Apply Now (Appliquer maintenant) une fois terminé.
 • Page 51 3. Pour obtenir une adresse IP iPv4, cochez l'option Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement). 4. Cliquez sur OK une fois terminé. Sous MAC OS 1. Cliquez sur l'icône Apple située en haut à gauche de votre écran. 2. Cliquez sur System Preferences (Préférences Système) > Network (Réseau) >...
 • Page 52 C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si applicable). Sous Windows® 7 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > Internet Explorer pour ouvrir le navigateur. 2. Cliquez sur Tools (Outils) > Internet options (Options internet) > onglet Connections (Connexions). 3. Cochez l'option Never dial a connection (Ne jamais établir de connexion).
 • Page 53 Nom du réseau et/ou clé de chiffrement oubliés. • Essayez de configurer une connexion filaire et configurez à nouveau les paramètres de chiffrement Wi-Fi. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes. • Paramètres par défaut : Nom d'utilisateur / Mot Adresse IP : SSID : Vérifiez l'étiquette de de passe : admin / admin http://router.asus.com cote énergétique située à l'arrière du routeur WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 53 2019/3/5 14:59:42...
 • Page 54 Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ? • FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq • Site de support technique : https://www.asus.com/support/ • Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 54 2019/3/5 14:59:42...
 • Page 55 Contenu de la boîte RT-AC66U B1 Verkkolaite RJ-45 Verkkokaapeli Pikaopas Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikasilmäys 1) USB 3.0 -portit 5) Virran LED-valo Nollauspainike 6) Virtakaapelin 2) LAN LED -valo 10) WAN portti liitäntä...
 • Page 56 2TB asti ja tukee FAT16-, FAT32-, EXT2-, EXT3- ja NTFS- tiedostojärjestelmiä (luku ja kirjoitus). • P oista USB-laite turvallisesti käynnistämällä WebGUI (http://router.asus.com), ja napsauta sitten Network Map -sivun oikeassa yläreunassa olevaa USB-kuvaketta ja sitten kohtaa Eject USB 1. • U SB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja. • L uettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/...
 • Page 57 • Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi suuntaa kolme lisäantennia alla olevan piirroksen mukaisesti. • Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi säädä sisäinen viilennysjärjestelmä oikein. Katso lisätiedot käyttöoppaasta. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta http://www.asus.com. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 57 2019/3/5 14:59:43...
 • Page 58 Ennen kuin aloitat 1. Kytke irti olemassa olevat modeemikaapelit/-johdot ja poista tietokoneesi vanhentunut IP-osoite. a: Irrota verkkolaite virtalähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista. b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista. c: Käynnistä tietokone uudelleen (suositus). VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, että kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois päältä ainakin kaksi minuuttia. Jos modeemissa on vara-akku, irrota myös se.
 • Page 59 2. Aseta langaton ympäristösi. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähteeseen. b: Liitä tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin. TÄRKEÄÄ Varmista, että WAN- ja LAN LED -valot vilkkuvat. c: Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN- porttiin.
 • Page 60 Käynnistä web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, tai Safari. HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se manuaalisesti seuraavasti: • N äppäile WWW-selaimeesi http://router.asus.com ja suorita Quick Internet Setup (QIS) Wizard uudelleen. • O ta pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja Usein kysyttyä...
 • Page 61 b: Langattoman reitittimen Quick Internet Setup (QIS) -toiminto tunnistaa automaattisesti, onko Iinternet-palveluntuottajasi yhteystyyppi dynaaminen IP, PPPoE, PPTP, L2TP vai staattinen IP. Näppäile yhteystyyppiäsi koskeva tieto. HUOMAA: Internet-palveluntuottajan yhteystyypin automaattinen tunnistus käynnistyy, kun konfiguroit langattoman reitittimen ensimmäistä kertaa sekä silloin, kun reitittimen oletusasetukset palautetaan. TÄRKEÄÄ! Saat tarvittavat Internet-yhteyttäsi koskevat tiedot Internet- palveluntuottajaltasi.
 • Page 62 Usein kysyttyä (FAQ) Olen noudattanut ohjeita, mutta en pääse WWW-selainpohjaiseen käyttöliittymään (WebGUI) määrittämään langattoman reitittimen asetuksia. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) >...
 • Page 63 MAC OS 1. Osoita valikkopalkin Safari > Preferences... (Asetukset...) > Advanced (Lisävalinnat) > Change Settings... (Muuta asetuksia...) -välilehteä. 2. Poista protokollaluettelosta valinta FTP Proxy (FTP-välityspalvelin) ja Web Proxy (HTTPS) (Web-välipalvelin (HTTPS)). 3. Napsauta Käytä nyt , kun olet valmis. HUOMAA: Katso lisätiedot koskien välimuistipalvelimen poistamista käytöstä...
 • Page 64 3. Saadaksesi iPv4 IP-asetukset automaattisesti, valitse Hanki IP-osoite automaattisesti. 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Apple-kuvaketta 2. Osoita System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > Configure... (Kytkentä ...)-kentässä. 3. Valitse TCP/IP-välilehden Määritä IPv4- pudostusvalikosta käyttäen DHCP:tä.
 • Page 65 C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) > Connections (Yhteydet) -välilehti. 3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connection (Älä koskaan muodosta yhteyttä puhelinverkon kautta).
 • Page 66 • Kytke ADSL:n tai kaapelimodeemin virtakaapeli irti, odota muutama minuutti ja kytke kaapeli uudelleen modeemiin. • Jos ADSL-valo vilkkuu edelleen tai ei pala, ota yhteyttä ADSL- palveluntarjoajaasi. Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut. • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasa- IP-osoite: SSID: Tarkista na: admin / admin arvokilpitarra http://router.asus. reitittimen taustapuolella WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 66 2019/3/5 14:59:44...
 • Page 67 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support.asus.com/faq • Teknisen tuen sivusto: http://www.asus.com/support/ • Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas). WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 67 2019/3/5 14:59:44...
 • Page 68 Verpackungsinhalt RT-AC66U B1 Netzteil RJ-45-Kabel Schnellstartanleitung Garantiekarte HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Auf einen Blick 1) USB 3.0 Anschluss 5) Betriebs-LED Reset-Taste 2) LAN-LED 6) Netzanschluss (DC-In) 10) WAN-Anschluss 3) WAN-LED 7) Ein-/Ausschalter 11) LAN-Anschlüsse...
 • Page 69 Flashlaufwerken (bis zu 2 TB Größe) und unterstützt Lese-/ Schreibzugriff für FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS. • U m den USB-Datenträger sicher zu entfernen, starten Sie die Web- Benutzeroberfläche (http://router.asus.com). Klicken Sie dann in der rechten oberen Ecke der Network Map (Netzwerkübersicht)- Seite auf das USB-Symbol und dann auf Eject USB 1 (USB 1 auswerfen).
 • Page 70 Signalstörungen oder Signalverlust zu verhindern. • Um das beste WLAN-Signal zu garantieren, richten Sie die drei abnehmbaren Antennen, wie in der unteren Abbildung gezeigt, aus. • Passen Sie das interne Kühlsystem für eine optimale Leistung an. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch. • Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter http://www.asus.com, um die neuesten Firmware- Aktualisierungen zu erhalten. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 70 2019/3/5 14:59:45...
 • Page 71 Bevor Sie beginnen 1. T rennen Sie die Leitungen/Kabel von Ihrem bisherigen Modem-Aufbau und geben die veraltete IP-Adresse Ihres Computers frei. a: Ziehen Sie das AC Netzteil aus der Steckdose und trennen es von Ihrem Kabel-/ADSL-Modem. b: Trennen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Kabel-/ADSL-Modem. c: Starten Sie Ihren Computer neu (empfohlen). WARNUNG! Stellen Sie vor dem Trennen der Leitungen/Kabel sicher, dass Ihr Kabel-/ADSL-Modem für mindestens zwei Minuten ausgeschaltet wurde. Falls Ihr Modem über einen Backup-Akku verfügt, entfernen Sie diesen ebenfalls. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 71 2019/3/5 14:59:45...
 • Page 72 2. Richten Sie Ihre WLAN-Umgebung ein. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Stecken Sie das AC Netzteil Ihres WLAN-Routers in den DC-IN-Anschluss und schließen es an eine Steckdose an. b: V erbinden Sie Ihren Computer mithilfe des mitgelieferten Netzwerkkabels mit dem LAN-Anschluss Ihres WLAN-Routers. WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die WAN- und LAN-LEDs blinken.
 • Page 73 Starten Sie Ihren Webbrowser, wie Internet Explorer, Firefox, Google Chrome oder Safari. HINWEIS: Falls QIS nicht automatisch startet, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum manuellen Ausführen von QIS: • Geben Sie in Ihrem Webbrowser http://router.asus.com ein und führen den Quick Internet Setup (QIS)-Assistenten erneut aus. • Deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen, die Einwahlverbindung und richten Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen zum automatischen Beziehen einer IP-Adresse ein. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur automatischen Diagnose.
 • Page 74 b: Die Quick Internet Setup (QIS)-Funktion des WLAN-Routers erkennt automatisch, ob Ihr Internetverbindungstyp Dynamic IP (Dynamische IP), PPPoE, PPTP, L2TP oder Static IP (Feste IP) ist. Geben Sie die notwendigen Informationen für Ihren Verbindungstyp ein. HINWEIS: Die automatische Erkennung Ihrer ISP-Verbindungsart findet statt, wenn Sie den WLAN-Router das erste Mal konfigurieren oder wenn Ihr WLAN-Router auf seine Standardeinstellungen zurückge- setzt wird. WICHTIG! Beziehen Sie die notwendigen Informationen über Ihren Internetverbindungstyp von Ihrem Internetanbieter.
 • Page 75 Häufig gestellte Fragen (FAQs) Nach Befolgung der Schritte kann ich immer noch nicht auf die grafische Web-Benutzeroberfläche des WLAN-Routers zugreifen, um die Einstellungen des WLAN-Routers zu konfigurieren. A. Falls aktiviert, deaktivieren Sie den Proxy-Server. Windows 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten.
 • Page 76 MAC OS 1. K licken Sie in der Menüleiste Ihres Safari Browsers auf Safari > Preferences (Einstellungen) > Advanced (Erweitert) > Change Settings (Einstellungen ändern). 2. Entfernen Sie im Netzwerk-Bildschirm das Häkchen bei FTP Proxy und Web Proxy (HTTP). 3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Apply Now (Jetzt übernehmen).
 • Page 77 3. Um die IPv4-IP-Einstellungen automatisch zu beziehen, wählen Sie Obtain an IP address automatically (IP-Adresse automatisch beziehen). 4. Klicken Sie zum Abschluss auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie links oben im Bildschirm auf das Apple-Symbol . 2. Klicken Sie auf System Preferences (Systemeinstellungen) >...
 • Page 78 C. Falls aktiviert, deaktivieren Sie die DFÜ (Dial-Up)-Verbindung. Windows 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten. 2. Klicken Sie auf Tools (Extras) > Internet options (Internetoptionen) > Connections (Verbindungen). 3. Wählen Sie Never dial a connection (Keine Verbindung wählen).
 • Page 79 Minuten und schließen dann das Netzkabel wieder an. • Falls das ADSL-Lämpchen weiterhin blinkt oder ausgeschaltet bleibt, kontaktieren Sie Ihren ADSL-Dienstleister. Netzwerkname oder Verschlüsselungsschlüssel wurden vergessen. • Versuchen Sie, eine Kabelverbindung einzurichten und die WLAN- Verschlüsselung noch einmal zu konfigurieren. • Drücken Sie die Reset-Taste des WLAN-Routers für mehr als fünf Sekunden. • Standard-Werkseinstellungen: Benutzername / IP-Adresse: SSID: Überprüfen Sie das Kennwort: admin / http://router.asus.com Typenschild auf der admin Rückseite Ihres Routers. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 79 2019/3/5 14:59:47...
 • Page 80 Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router? • Online-Seite für häufig gestellte Fragen: http://support.asus.com/faq • Technische Support Webseite: https://www.asus.com/support/ • Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnellstartanleitung WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 80 2019/3/5 14:59:47...
 • Page 81 Περιεχόμενα συσκευασίας RT-AC66U B1 Μετασχηματιστής ρεύματος RJ-45 Καλωδιακού Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά 5) Λυχνία LED 1) Θύρες USB 3.0 Κουμπί επαναφοράς...
 • Page 82 σκληρούς δίσκους (HDD)/Flash USB μεγέθους έως 2TB και υποστηρίζει πρόσβαση για ανάγνωση-εγγραφή για συστήματα FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 και NTFS. • Γ ια να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB, συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) (http://router.asus.com) και στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας Network Map (Χάρτης δικτύου) κάντε κλικ στο εικονίδιο USB και στο Eject USB 1 (Εξαγωγή USB 1). • Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει...
 • Page 83 • Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις πτυσσόμενες κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. • Για βέλτιστη απόδοση, ρυθμίστε το σύστημα εσωτερικής ψύξης. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 83 2019/3/5 14:59:48...
 • Page 84 Πριν προχωρήσετε 1. Α ποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια από την υπάρχουσα εγκατάσταση μόντεμ και απελευθερώστε τις εκτός λειτουργίας διευθύνσεις ΙΡ. α: Βγάλτε από την πρίζα τον προσαρμογέα AC και αποσυνδέστε τον από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ. β: Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ. γ: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή (συνιστάται). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια βεβαιωθείτε ότι το...
 • Page 85 2. Εγκαταστήστε το ασύρματο περιβάλλον. RT-AC66U B1 Modem Internet α: Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του ασύρματου δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος. β: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN του ασύρματου δρομολογητή.
 • Page 86 Firefox, Google Chrome, ή Safari. : Αν το QIS δεν εκκινεί αυτόματα, ακολουθήστε τα ΣΗΜΕIΩΣΗ παρακάτω βήματα για να εκκινήσετε το QIS με μη αυτόματο τρόπο: • Σ την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, πληκτρολογήστε http://router.asus.com και εκτελέστε ξανά τον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (Quick Internet Setup - QIS). • Α πενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, ακυρώστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις στο παρόν...
 • Page 87 b: Η λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (QIS) ου ασύρματου δρομολογητή ανιχνεύει αυτόματα αν ο τύπος της σύνδεσης με τον ISP είναι Dynamic IP (Δυναμική ΙΡ), PPPoE, PPTP, L2TP και Static IP (Στατική ΙΡ). Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τύπο της σύνδεσής σας. : Η αυτόματη ανίχνευση του τύπου σύνδεσης με τον ISP ΣΗΜΕIΩΣΗ λαμβάνει χώρα όταν διαμορφώνετε τον ασύρματο δρομολογητή για πρώτη φορά ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες...
 • Page 88 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) Αφού ακολούθησα τα βήματα, συνεχίζω να μην έχω πρόσβαση στη γραφική διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) του ασύρματου δρομολογητή για να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. Windows® 7 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet options (Επιλογές Internet) > καρτέλα Connections (Συνδέσεις) > LAN settings (Ρυθμίσεις LAN). 3. Α πό την οθόνη Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN), καταργήστε την επιλογή Use a proxy server for your LAN (Χρήση διακομιστή...
 • Page 89 MAC OS 1. Α πό τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Safari > Preferences... (Προτιμήσεις...) > καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) > Change Settings... (Αλλαγή ρυθμίσεων...) 2. Α πό τη λίστα με τα πρωτόκολλα, καταργήστε την επιλογή FTP Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης FTP) και Web Proxy (HTTPS) [Διακομιστής μεσολάβησης Web (HTTPS)]. 3. Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή τώρα) όταν τελειώσετε. : Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής περιήγησης ΣΗΜΕIΩΣΗ στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε για λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση...
 • Page 90 3. Για αυτόματη λήψη των ρυθμίσεων iPv4 IP, επιλέξτε Obtain an IP address automatically (Λήψη διεύθυνσης ΙΡ αυτόματα). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. MAC OS 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) > Network (Δίκτυο) >...
 • Page 91 C. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. Windows® 7 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet options (Επιλογές Internet) > καρτέλα Connections (Συνδέσεις). 3. Επιλέξτε Never dial a connection (Να μην γίνεται ποτέ κλήση μιας σύνδεσης). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. : Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής περιήγησης...
 • Page 92 επικοινωνήστε με το πάροχο της υπηρεσίας σας ADSL. Έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου ή κλειδιά ασφαλείας. • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε την ενσύρματη σύνδεση και ναδιαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Όνομα χρήστη / Κωδικός Διεύθυνση IP: SSID: Ελέγξτε την πρόσβασης: admin / admin ετικέτα κατάταξης http://router.asus. στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 92 2019/3/5 14:59:49...
 • Page 93 Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Ιστότοπος για Συχνές ερωτήσεις (FAQ): http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://www.asus.com/support/ • Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: Ανατρέξτε στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στον Συμπληρωματικό Οδηγό. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 93 2019/3/5 14:59:49...
 • Page 94: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione RT-AC66U B1 Adattatore AC Cavo RJ-45 Guida rapida Certificato di garanzia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante. Aspetto 1) Porta USB 3.0 5) LED di alimentazione...
 • Page 95 FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS. • P er effettuare una rimozione sicura del disco USB lanciate l'interfaccia web (http://router. asus.com) quindi nell'angolo superiore destro della Mappa di rete cliccate sull'icona USB e selezionate Espelli USB • U na rimozione non corretta del disco USB potrebbe causare perdite di dati. • F ate riferimento al sito web ASUS: http://event.asus.com/networks/ disksupport/ per ottenere l'elenco dei file system compatibili • P er verificare che la vostra stampante USB sia compatibile con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle stampanti supportate al seguente indirizzo: http://event.asus.com/networks/printersupport WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 95...
 • Page 96 Posizionamento del vostro router wireless Per ottenere una migliore trasmissione del segnale tra il router wireless e i dispos- itivi di rete: • Posizionate il router wireless il più possibile al centro della vostra area per avere una copertura globale migliore. • Tenete il router lontano da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta. • Tenete lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11g o 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori pesanti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale. • Per assicurarvi la migliore qualità del segnale wireless orientate le tre antenne rimovibili come mostrato nella figura seguente. • Per prestazioni ottimali regolate il sistema di raffreddamento interno. Per maggiori dettagli fate riferimento al manuale utente. • Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: http://www.asus.com. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 96 2019/3/5 14:59:50...
 • Page 97 Prima di procedere 1. Scollegate tutti i cavi collegati al vostro modem esistente (come mostrato in figura) e riavviate il PC in modo da rilasciare l'indirizzo IP memorizzato. a: S collegate l'adattatore AC dalla presa di corrente e, successivamente, dal vostro modem ADSL. b: Scollegate i cavi che sono al momento collegati al modem. c: Riavviate il vostro computer (raccomandato). AVVERTIMENTO! Prima di scollegare i cavi assicuratevi che il modem ADSL sia stato spento per almeno due (2) minuti. Se il modem ha una batteria supplementare rimuovete anche quella. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 97 2019/3/5 14:59:50...
 • Page 98 2. Predisposizione del vostro ambiente wireless. RT-AC66U B1 Modem Internet a: I nserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di ingresso dell'alimentazione del router wireless e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente. b: Utilizzate il cavo di rete in dotazione per collegare il vostro computer alla porta LAN del router wireless. IMPORTANTE! Assicuratevi che i LED WAN e LAN stiano lampeggiando. c: Usando un altro cavo di rete collegate il vostro modem alla porta WAN del router wireless.
 • Page 99 Per iniziare 1. C onfigurate le impostazioni wireless tramite l'interfaccia web (GUI) del router wireless. a: Lanciate un browser Internet come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome. NOTA: Se l'installazione rapida non partisse automaticamente potrete lanciarla manualmente nel modo seguente: • L anciate il vostro browser. Digitate, nella barra degli indirizzi, http:// router.asus.com e fate partire l'installazione rapida (QIS) manualmente. • D isabilitate il server proxy, le connessioni remote e configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione Domande frequenti (FAQ). WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 99 2019/3/5 14:59:51...
 • Page 100 b: Il router è in grado di capire automaticamente se la connessione fornita dal vostro ISP è a IP dinamico, PPPoE, PPTP, L2TP o a IP statico. Inserite le informazioni necessarie per individuare il tipo di connessione fornita dal vostro ISP. NOTA: Il rilevamento automatico dell'ISP viene attivato quando configurate il router wireless per la prima volta, o dopo aver resettato il router wireless alle impostazioni di fabbrica. IMPORTANTE! Ottenete le informazioni necessarie sul tipo di connessione dal vostro ISP. c: Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave di sicurezza per le vostre reti wireless a 2.4GHz e 5 GHz. Quando avete finito cliccate su Apply (Applica). d: Verranno visualizzate le vostre impostazioni Internet e wireless.
 • Page 101 Domande frequenti (FAQ) Dopo aver seguito i passaggi raccomandati non riesco ancora ad accedere all'interfaccia web (GUI) per configurare le impostazioni del router wireless. A. Disabilitate il server proxy (se abilitato). Windows® 7 1. Cliccate su Start > Internet Explorer per aprire il browser.
 • Page 102 MAC OS 1. D al vostro browser Safari cliccate su Safari > Preferences (Preferenze) > Advanced (Avanzate) > Change Settings (Modifica Impostazioni). 2. Dal pannello Network togliete la spunta da FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTP) (Proxy web (HTTP)). 3. Quando avete finito selezionate Apply Now (Applica). NOTA: Fate riferimento alla funzione Aiuto del vostro browser per dettagli su come disabilitare una connessione remota.
 • Page 103 3. Per ottenere automaticamente le impostazioni IPv4 selezionate Ottieni automaticamente un indirizzo IP. 4. Quando avete finito selezionate OK. MAC OS 1. Cliccate sull'icona della mela sulla parte in alto a destra del vostro schermo. 2. Cliccate su System Preferences (Preferenze di Sistema) > Network (Rete) > Configure... (Configura...). 3. Dal pannello TCP/IP selezionate Using DHCP (Utilizzo di DHCP) nell'elenco Configure IPv4 (Configura IPv4).
 • Page 104 C. Disabilitate la connessione remota (se abilitata). Windows® 7 1. Cliccate su Start > Internet Explorer per aprire il browser. 2. Cliccate su Tools (Strumenti) > Internet options (Opzioni Internet) e selezionate la scheda Connections (Connessioni). 3. Selezionate la voce Never dial a connection (Non utilizzare mai connessioni remote).
 • Page 105 Avete dimenticato il nome della rete o la chiave di protezione. • Provate a collegarvi al router con un cavo Ethernet e a configurare nuovamente la cifratura wireless. • Tenete premuto il pulsante di reset che trovate sul pannello posteriore per più di cinque (5) secondi. • Impostazioni predefinite di fabbrica Nome utente / Password: Indirizzo IP: SSID: Consultate le specifiche di admin / admin http://router.asus.com alimentazione sul lato posteriore del vostro router WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 105 2019/3/5 14:59:52...
 • Page 106 Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Sito web delle domande frequenti: http://support.asus.com/faq • Sito del supporto tecnico: http://www.asus.com/it/support • Numero del servizio clienti: consultate la sezione Networks Global Hotline Information di questa guida rapida WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 106 2019/3/5 14:59:52...
 • Page 107 Innhold i pakken RT-AC66U B1 AC-adapter RJ-45 kabel Hurtigstartguide Garantikor MERK Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk 1) USB .0-porter 5) Strøm LED 9) Reset (Nullstill)-knapp 2) LAN LED 6) Strømport (DC) 10) WAN porter 3) WAN LED 7) Strømbryter...
 • Page 108 • USB ekstern HDD/flashdisk: • D en trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker opptil 2 TB og støtter lese-skrivetilgang for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS. • F or trygg fjerning av USB-disken, start det nettbaserte brukergrensesnittet (http://router. asus.com), deretter i Network Map (Nettverkskart)-sidens øvre høyre hjørne, klikk på USB-ikonet og klikk på Eject USB 1 (Løs ut USB 1). • Feil fjerning av USB-disken kan føre til korrupt data. • F or listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/ networks/...
 • Page 109 Plassere ruteren For best mulig trådløs signaloverføring mellom den trådløse ruteren og nett- verksenhetene som er koblet til den, må du sørge for at du: • Plasserer den trådløse rutere i et sentralt område for maksimal trådløs dekning for nettverksenhetene. • Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys. • Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz- datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovner, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap. • For å forsikre best mulig trådløst signal, må du orientere de tre avtakbare antennene som vist på tegningen under. • For optimal prestasjon, må du justere det interne kjølingssystemet. Se brukerhåndboken for flere detaljer. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på http://www.asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 109 2019/3/5 14:59:53...
 • Page 110 Før du fortsetter 1. Koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett og frigjør datamaskinens utdaterte IP-adresse. a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL- modemet. b: Koble nettverkskabelen fra kabel-/ADSL-modemet. c: Start datamaskinen din på nytt (anbefales). ADVARSEL! Før du kobler fra ledningene/kablene, sørg for at kabel-/ ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter. Hvis modemet ditt har et reservebatteri, fjerner du også dette.
 • Page 111 2. Sett opp det trådløse miljøet. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Sett inn den trådløse ruterens AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak. b: Med nettverkskabelen, koble datamaskinen til den trådløse ruterens LAN- port. ADVARSEL! Sørg for at WAN og LAN LED-lampene blinker. c: Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens WANport. d: Sett inn modemets AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert.
 • Page 112 Start nettleseren din, f.eks. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, følger du disse trinnene for å manuelt starte QIS: • I nettleseren din, skriv inn http://router.asus.com og kjør Quick Internet Setup (QIS)-veiviseren igjen. • D eaktiver proxy-innstillingene, ekstern oppringing, og sett opp TCP/IP-innstillingene til å automatisk hente inn en IP-adresse. For mer informasjon, henvis til Spørsmål og svar-delen for automatisk problemløsning.
 • Page 113 b: Den trådløse ruterens Quick Internet Setup (QIS)-funksjonen registrerer automatisk om ISP-tilkoblingstypen din er Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP og Static IP (Statisk IP). Tast inn nødvendig informasjon for tilkoblingstypen din. MERK: Auto-detection (Automatisk registrering) av ISP-tilkoblingstypen din skjer når du konfigurerer den trådløse ruteren for første gang eller når den trådløse ruteren er nullstilt til standardinnstillingene. ADVARSEL! Få nødvendig informasjon om Internett-tilkoblingstypen din fra Internettleverandøren din (ISP). c: Tilordne nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen for din 2,4 GHz og 5 GHz trådløse tilkobling. Klikk på...
 • Page 114 Spørsmål og svar Etter at å ha fulgt trinnene, kan jeg fremdeles ikke få tilgang til den trådløse ruterens nettbaserte brukergrensesnitt for å konfigurere den trådløse ruterens innstillinger. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nettleseren.
 • Page 115 MAC OS 1. Fra menylinjen, klikk på Safari > Preferences... (Valg...) > Kategorien Advanced (Avansert) > Change Settings... (Endre innstillinger...). 2. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klikk på Apply Now (Bruk nå) når du er ferdig. MERK: Henvis til nettleserens hjelpefunksjon for detaljer om deaktivering av proxyserveren.
 • Page 116 3. For å automatisk hente inn IPv4 IP-innstilingene, kryss av for Obtain an IP address automaticaly (Motta en IP-adresse automatisk). 4. Klikk på OK når du er ferdig. MAC OS 1. Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjermen. 2. Klikk på System Preferences (Systemvalg) > Network (Nettverk) > Configure... (Konfigurer ...). 3. Fra TCP/IP-kategorien, velg Using DHCP (Bruke DHCP) i Configure IPv4 (Konfigurer IPv4)- rullegardinlisten.
 • Page 117 C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nettleseren. 2. Klikk på Tools (Verktøy) > Internet options (Alternativer for Internett) > Connections (Tilkoblinger)-kategorien. 3. Kryss av for Never dial a connection (Slå aldriopp et nummer). 4. Klikk på OK når du er ferdig.
 • Page 118 • Koble strømledningen fra ADSL- eller kabelmodemet, vent et par minutter, koble deretter til ledningen igjen. • Hvis ADSL-lyset fortsetter å blinke eller forblir AV, kontakter du ADSL-tjenesteleverandøren. Nettverksnavn eller sikkerhetsnøkler er glemt. • Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstillingene på nytt. • Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene. • Fabrikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: http://router.asus. admin / admin Sjekk merkeetiketten på baksiden av ruteren WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 118 2019/3/5 14:59:54...
 • Page 119 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq • Side for teknisk støtte: https://www.asus.com/support/ • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 119 2019/3/5 14:59:54...
 • Page 120 Conteúdo da embalagem RT-AC66U B1 Transformador Cabo de RJ-45 Guia de consulta rápida Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral 5) LED de 1) Portas USB 3.0 Botão de reposição Alimentação...
 • Page 121 Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso de leitura- escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS. • P ara remover em segurança o disco USB, aceda à interface Web (http://router. asus.com) e no canto superior direito da página Network Map (Mapa de rede), clique no ícone USB e em Eject USB 1 (Ejectar USB 1).
 • Page 122 • Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as três antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens abaixo. • Para obter um desempenho ideal, ajuste o sistema de arrefecimento interno. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações. • Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em http://www.asus.com para obter as actualizações de firmware mais recentes. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 122 2019/3/5 14:59:55...
 • Page 123 Antes de prosseguir 1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem e liberte o endereço IP antigo do seu computador. a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem por cabo/ADSL. b: Desligue o cabo de rede do modem por cabo/ADSL. c: Reinicie o computador (recomendado).
 • Page 124 Configure o ambiente da sua rede sem fios. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica. b: Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios. IMPORTANTE! Certifique-se de que os LEDs WAN e LAN estão a piscar c: Utilizando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios. d: Ligue o transformador AC do modem à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica. 3. Desactive algumas configurações no seu computador. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
 • Page 125 Firefox ,Google Chrome ou o Safari. NOTAS: Se a função QIS não iniciar automaticamente, siga estes passos para iniciar a função QIS manualmente: • N o navegador Web, introduza http://router.asus.com e execute novamente o Assistente de Configuração Rápida de Internet (QIS). • D esactive as definições de proxy, a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP...
 • Page 126 b: A função de Configuração Rápida de Internet (QIS) do router sem fios detecta automaticamente se o tipo de ligação do seu ISP é de Dynamic IP (IP Dinâmico), PPPoE, PPTP, L2TP, e Static IP (IP Estático). Introduza as informações necessárias para o seu tipo de ligação. NOTA: A detecção automática do tipo de ligação do seu ISP ocorrerá quando configurar o router sem fios pela primeira vez ou quando forem repostas as predefinições do router sem fios.
 • Page 127 Perguntas Frequentes (FAQ) Depois de seguir todos os passos, ainda não consigo aceder à interface gráfica Web do router (GUI Web) para configurar as definições do router sem fios. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web.
 • Page 128 MAC OS 1. Na barra menu barra de menus, clique em Safari > Preferences... (Preferências...) > Change Settings... (Alterar definições...) 2. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web (HTTPS)). 3. Clique em Apply Now (Aplicar agora) quando terminar.
 • Page 129 3. Para configurar automaticamente as definições de IP iPv4, marque a opção Obtain an IP address automatically (Obter automaticamente um endereço IP). 4. Clique em OK quando terminar. MAC OS 1. Clique no ícone Apple no canto superior esquerdo do ecrã. 2. Clique em System Preferences (Preferências do Sistema) >...
 • Page 130 C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web. 2. Clique em Tool (Ferramentas) > Internet Explorer (Opções da Internet) > separador Connections (Ligações). 3.
 • Page 131 O nome da rede ou as chaves de segurança foram esquecidas. • Tente configurar a ligação com fios e configure novamente as definições de encriptação. • Pressione o botão Repor durante mais de cinco segundos para repor ou restaurar as predefinições do sistema. • Predefinições: Nome de utilizador / Palavra-passe: Endereço IP: SSID: admin / admin http://router.asus. Consulte a etiqueta de tensão na traseira do router WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 131 2019/3/5 14:59:57...
 • Page 132 Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support.asus.com/faq • Site de Apoio Técnico: https://www.asus.com/support/ • Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 132 2019/3/5 14:59:57...
 • Page 133: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete RT-AC66U B1 AC adapter Cable de RJ-45 Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido 5) LED de 1) USB 3.0 Puertos...
 • Page 134 FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS. • P ara quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (http://router.asus.com) y, a continuación, en la página Network Map (Mapa de la red), haga clic en el icono USB y, a continuación, en Eject USB 3.1 (Expulsar USB 3.1).
 • Page 135 • Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa. • Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal. • Oriente las tres antenas desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica. • Ajuste el sistema de refrigeración interno para disfrutar de un rendimiento óptimo. Consulte el manual del usuario si desea obtener más información. • Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las actualizaciones de firmware más recientes. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 135 2019/3/5 14:59:57...
 • Page 136 Antes de proceder 1. D esenchufe y desconecte todos los cables de la instalación de módem existente y libere la dirección IP obsoleta de su PC. a. Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del módem por cable/ADSL. b. Desconecte el cable de red del módem por cable/ADSL. c. Reinicie su PC (recomendado). ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 136 2019/3/5 14:59:58...
 • Page 137 2. Configure la red inalámbrica. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica. b: Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router inalámbrico. IMPORTANTE: Asegúrese de que los indicadores LED WAN y LAN parpadeen. c: Use otro cable de red para conectar el módem al puerto WAN del router inalámbrico.
 • Page 138 Procedimientos iniciales 1. D efina la configuración inalámbrica a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) Web del router inalámbrico. a. Inicie un explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari. NOTAS: Si la configuración rápida de Internet (QIS) no se inicia automáticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual: • E n el explorador web, escriba http://router. asus.com y ejecuta a la Quick Internet Setup (QIS) (Configuración rápida de Internet) otra vez. • D eshabilite la configuración de servidor proxy y las conexiones de acceso telefónico, y establezca la configuración TCP/IP de modo que el equipo reciba automáticamente una dirección IP. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas más frecuentes. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 138...
 • Page 139 b: La función de configuración rápida de Internet (QIS) del router inalámbrico detecta si el tipo de conexión ISP es Dynamic IP (Dirección IP dinámica), PPPoE, PPTP, L2TP y Static IP (Dirección IP estática). Escriba la información necesaria para el tipo de conexión. NOTA: La detección automática del tipo de conexión ISP tiene lugar cuando se configura el router inalámbrico por primera vez o cuando se restablece la configuración predeterminada de dicho router. IMPORTANTE: obtenga la información necesaria sobre el tipo de conexión de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet Service Provider). c: Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica be 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado.
 • Page 140 Preguntas más frecuentes (P+F) Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router. A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. Windows®...
 • Page 141 MAC OS 1. E n el explorador Safari, haga clic en Safari > Preferences... (Preferencias...) > Advanced (Avanzado) > Change Settings... (Cambiar ajustes...) 2. E n la pantalla Network (Red), anule la selección de los elementos FTP Proxy (Proxy de FTP) y Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP). 3. Haga clic en Apply Now (Aplicar ahora) cuando termine.
 • Page 142 3. Para obtener la configuración de la dirección IP iPv4 automáticamente, active la opción Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente). 4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado. MAC OS 1. Haga clic en el icono de Apple situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. 2. Haga clic en System Preferences (Preferencias del Sistema) >...
 • Page 143 C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada. Windows® 7 1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el explorador web. 2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet options (Opciones de Internet) > ficha Connections (Conexiones). 3. Active la opción Never dial a connection (No marcar nunca una conexión).
 • Page 144 He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado. • Intente establecer la conexión por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico. • Presione el botón Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos. • Valores predeterminados de fábrica: Nombre de usuario / Dirección IP: SSID: Compruebe la etiqueta Contraseña: admin / admin http://router. asus. de especificaciones situada en el lado posterior del enrutador. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 144 2019/3/5 14:59:59...
 • Page 145 ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • El sitio web de preguntas más frecuentes: http://support.asus.com/faq • El sitio web de soporte técnico: https://www.asus.com/support/ • Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 145 2019/3/5 14:59:59...
 • Page 146 Förpackningens innehåll RT-AC66U B1 Nätadapter RJ-45 Nätverkskabel Snabbstartguide Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt 1) USB 3.0 Portar 5) Strömlampa Återställningsknapp 2) LAN LED 6) Strömuttag (DC-IN) 10) WAN Portar 3) WAN LED 7) Strömbrytare...
 • Page 147 • USB externt HDD-/flashminne: • D en trådlösa routern fungerar med de flesta USB HDD-/flashminnen upp till 2TB och stöder läs-/skriv-åtkomst för FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 och NTFS. • F ör att avlägsna USB-minnet säkert ska du lansera webb-GUI (http://router.asus.com); i övre högra hörnet på sidan Nätverkskarta klickar du på USB-ikonen och klickar på Mata ut USB1. • F elaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data. • F ör att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/ disksupport • F ör att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/printersupport WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 147 2019/3/5 15:00:00...
 • Page 148 Placera din router För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksen- heterna som är anslutna till den, se till att du: • Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna. • Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus. • Håll enheten borta från 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar för att förhindra signalstörningar eller signalförluster. • För bästa trådlösa signal ska du rikta de tre losstagbara antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan. • För optimala prestanda ska det interna kylsystemet justeras. Se användarmanualen för detaljer. • Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware. 90 ° 90 ° WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 148 2019/3/5 15:00:00...
 • Page 149 Innan du fortsätter 1. K oppla ur ledningar/kablar från det befintliga modemet och frigör datorns gamla IP-adress. a: Koppla ifrån strömadaptern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel-/ADSL-modem. b: Kopla ifrån nätverkskabeln från ditt kabel-/ADSL-modem. c: Starta om datorn (rekommenderas). VARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/kablarna ska du se till att kabel-/ADSL-modemet har varit avstängt i minst två minuter. Om modemet är försett med ett reservbatteri ska detta också avlägsnas. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 149 2019/3/5 15:00:00...
 • Page 150 Ställ in din trådlösa miljö. RT-AC66U B1 Modem Internet a: Sätt in din trådlösa routers strömadapter i DC-IN porten och koppla in den i ett strömuttag. b: Använd nätverkskabeln och anslut din dator till din trådlösa routers LAN-port. VIKTIGT! Se till att WAN och LAN LED blinkar. c: Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN-port. d: Sätt in ditt modems strömadapter i DC-IN porten och koppla in den i ett strömuttag. 3. Inaktivera vissa inställningar på datorn. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt.
 • Page 151 Konfigurera din trådlösa inställning via webbgrafikens användargränssnitt (web GUI). a: Starta din webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. NOTERA: Om QIS inte startas automatiskt ska dessa åtgärder utföras för att starta QIS manuellt: • I webbläsaren knappar du in http://router.asus.com och kör guiden Snabb internetkonfigurering igen. • A vaktivera proxyinställningarna, uppringningsanslutning och ställ in TCP/IP inställningarna till att automatiskt erhålla en IP-adress. För ytterligare detaljer se sektionen Vanliga frågor -skivan för automatisk diagnos. WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 151...
 • Page 152 b: Den trådlösa routerns funktion Snabb internetkonfigurering upptäcker automatiskt om ISP-anslutningstypen är Dynamisk IP, PPPoE, PPTP, L2TP och Statisk IP. Knappa in den nödvändiga informationen för din anslutningstyp. NOTERA: Den automatiskt detekteringen av din ISP-anslutningstyp sker när du konfigurerar den trådlösa routern för första gången eller när den trådlösa routerns originalinställningar återställs. VIKTIGT! Erhåll nödvändig information om din typen av Internetanslutning från din Internetleverantör. c: Tilldela nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel för 2,4GHz och 5GHz trådlös anslutning.
 • Page 153 Vanliga frågor Jag har följt anvisningarna men jag kan fortfarande inte komma åt den trådlösa routerns grafikiska användargränssnitt (webb-GUI) för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren.
 • Page 154 MAC OS 1. Från menyfältet klicka på Safari > Preferences... (Preferenser...) > fliken Advanced (Avancerat) > Change Settings... (Ändra inställningar...) 2. Från listan med protokoll avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTPS). 3. Klicka på Tillämpa nu när du är klar. NOTERA: Se hjälpfunktionen för din webbläsare för detaljer om hur du inaktiverar proxyservern. B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. Windows®...
 • Page 155 3. För att hämta iPv4 IP-inställningarna automatiskt kryssar du för Erhåll en IP-adress automatiskt. 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Klicka på Apple-ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka på System Preferences (Systeminställningar) > Network (Nätverk) > Configure... (Konfigurera). 3. I fliken TCP/IP, markerar du Använd DHCP i rullgardinslistan Konfigurera IPv4.
 • Page 156 C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren. 2. Klicka på fliken Tools (Verktyg) > Internet options (Internetalternativ) > Connection (Anslutningar). 3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp någon anslutning). 4.
 • Page 157 • Kontakta din ADSL-tjänsteleverantör om ADSL-lampan fortsätter att blinka eller är släckt. Nätverksnamn eller krypteringsnycklar har glömts bort. • Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen. • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik. • Fabriksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: Kontrollera lösenord: http://router.asus. klassificeringsetiketten admin / admin på routerns baksida WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 157 2019/3/5 15:00:02...
 • Page 158 Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://www.asus.com/support/ • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 158 2019/3/5 15:00:02...
 • Page 159 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Page 160 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Page 161 Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
 • Page 162 Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level.
 • Page 163 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. in Turkey Tel./FAX No.:...
 • Page 164: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 164 2019/3/5 15:00:02...
 • Page 165 Networks Global Hotline Information Region Country/ Area Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 ( Non-Toll Free ) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201...
 • Page 166 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • F or more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/ WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 166 2019/3/5 15:00:02...
 • Page 167: Safety Notices

  ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted.
 • Page 168 Danish CE statement Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm...
 • Page 169 Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd. Wanneer het apparaat in de modus Stand-by in netwerk staat, staan de I/O en netwerkinterface in de slaapstand en werken wellicht niet goed.
 • Page 170 CE statement Déclaration simplifiée de conformité de l’UE ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_ Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode...
 • Page 171 Finnish CE statement Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, LED päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta. Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Kaikki käyttötilat: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm 5250-5350MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.1 dBm 5470-5725MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 29.21 dBm Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5 150 - 5 350 MHz:in-taajuusalueella. Verkkolaite tulee liittää lähelle laitetta helposti tavoitettavissa olevaan paikkaan. Safety Notices • Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 40˚C (104˚F).
 • Page 172 German CE statement Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_ Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, LED Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste. Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und...
 • Page 173 Greek CE statement Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/ HelpDesk_Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας LED, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm 5250-5350MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.1 dBm 5470-5725MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 29.21 dBm Η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz. Η προσαρμογέας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
 • Page 174 Dichiarazione di conformità UE semplificata ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_ Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità...
 • Page 175 Norwegian CE statement Forenklet EU-samsvarserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, LED på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Alle operasjonsmoduser: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm...
 • Page 176 CE statement Declaração de conformidade simplificada da UE A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo,...
 • Page 177 CE statement Declaración de conformidad simplificada para la UE Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/ Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.
 • Page 178 Swedish CE statement Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https:// www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , slå på/stänga av LED, återställa eller WPS-knappen. Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp. Alla funktionslägen: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm 5250-5350MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.1 dBm 5470-5725MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 29.21 dBm Enheten är begränsad till användning inomhus enbart vid användning inom 5 150 till 5 350 MHz frekvensområdet. Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lätt att komma åt. Safety Notices • A nvänd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F). • L äs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
 • Page 179 WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 179 2019/3/5 15:00:04...
 • Page 180 WEU15065_RT-AC66U_B1_QSG_V5.indb 180 2019/3/5 15:00:04...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: