Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SHBS 5 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHBS 5 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard trimmer

Advertisement

Available languages

Quick Links

Table of Contents
HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 5 A1
HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ
Használati utasítás
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ
Návod k obsluze
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung
IAN 96126
MASZYNKA DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW I BRODY
Instrukcja obsługi
APARAT ZA STRIŽENJE LAS IN
BRADE
Navodila za uporabo
STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV
A BRADY
Návod na obsluhu
4

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 5 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 5 A1 HAIR & BEARD TRIMMER MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW I BRODY Operating instructions Instrukcja obsługi HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ Használati utasítás APARAT ZA STRIŽENJE LAS IN BRADE ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ Navodila za uporabo Návod k obsluze STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Ear/nose hair trimmer attachment ..12 Shaver attachment ..... 12 SHBS 5 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SHBS 5 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SHBS 5 A1...
 • Page 7: Safety

  Warranty claims also become void. Do not use the appliance with a defective cutter attachment or defective ■ comb attachment, since these may have sharp edges. There is a risk of personal injury! SHBS 5 A1...
 • Page 8 Never touch the mains power adapter with wet hands, especially when ■ plugging it in or unplugging it. Risk of fatal electrical shocks! SHBS 5 A1...
 • Page 9 Only plug the mains power adapter into an easily reachable power ■ socket so that you can pull the mains power adapter out of the power socket quickly in an emergency. Do not cover the mains power adapter to avoid impermissible warming. ■ SHBS 5 A1...
 • Page 10: Package Contents

  Service Hotline (see chapter Service). ♦ Remove all appliance parts from the carton. ♦ Remove all packaging materials from the appliance. DANGER ► Packaging material must not be used as a plaything. There is a risk of suff ocation. SHBS 5 A1...
 • Page 11: Spare Parts

  Charging station/holder with connecting socket for mains power adapter Figure B: Mains power adapter Figure C: Beard trimmer attachment Precision trimmer attachment Ear/nose hair trimmer attachment Shaver attachment Comb attachment for the hair trimmer attachment Comb attachment for the beard trimmer attachment SHBS 5 A1...
 • Page 12: Before Fi Rst Use

  If the appliance does not start immediately, switch it off again and wait around 1 minute before switching it on again. ♦ If you want to charge the battery without using the charging station in this manner you can only do this when the appliance is switched off . SHBS 5 A1...
 • Page 13: Oiling The Cutting Attachments

  fi rmly until it clicks into place. ♦ To remove the comb attachment , release the lower end and pull it forwards off the appliance. SHBS 5 A1...
 • Page 14: Hair Trimmer Attachment

  ♦ Use the hair trimmer attachment without the comb attachment to cut the hair very short. ♦ You can use the slide switch to fi nely adjust the cut length in three steps. SHBS 5 A1...
 • Page 15: Beard Trimmer Attachment

  Hold the appliance at right angles to the skin surface and move it gently over your face. ♦ Shave in the opposite direction to the beard growth. In complicated areas, such as the chin, pull the skin tight to achieve a better result. SHBS 5 A1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  In order to reduce friction, occasionally apply a couple of drops of blade oil (accessory) between the blades, and then distribute it evenly. You can also use any non-corrosive oil (e.g. sewing machine oil). Wipe off any access oil with a soft cloth. SHBS 5 A1...
 • Page 17: Cleaning The Shaver Attachment

  Wipe off any access oil with a soft cloth. Cleaning the ear/nose hair trimmer attachment ♦ Remove the ear/nose hair trimmer attachment from the appliance. ♦ Clean the ear/nose hair trimmer attachment under running water and allow it to dry completely before using it again. SHBS 5 A1...
 • Page 18: Attachment

  Remove the cutter attachment from the appliance (see chapter Attaching/changing the cutter attachments) ♦ There are three screws on the rear of the appliance. Two of the screws are in the mounting opening of the appliance. ♦ Loosen both the screws with a Philips screwdriver. SHBS 5 A1...
 • Page 19: Disposal Of Batteries

  The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. SHBS 5 A1...
 • Page 20: Appendix

  Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our Customer Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. SHBS 5 A1...
 • Page 21: Service

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 96126 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 22 Nasadka - trymer do nosa i uszu ..30 Nasadka do golenia ....30 SHBS 5 A1...
 • Page 23: Wprowadzenie

  Inne lub wykraczające poza powyższe użytkowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. SHBS 5 A1...
 • Page 24: Zastosowane Wskazówki Ostrzegawcze

  Wskazówka ostrzegawcza tego stopnia zagrożenia oznacza możliwą szkodę materialną. Nieuniknięcie takiej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych. ► Aby uniknąć szkód materialnych, należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej wskazówce ostrzegawczej. WSKAZÓWKA ► Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia. SHBS 5 A1...
 • Page 25: Bezpieczeństwo

  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kabla, zasilacza wtyczkowego, ■ obudowy lub innych elementów, dalsze korzystanie z urządzenia jest zabronione. Naprawy urządzenia zlecaj wyłącznie autoryzowanym serwisom lub ■ serwisowi producenta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą powodować poważne zagrożenie dla użytkownika. Ponadto, w takim przypadku wygasa gwarancja. SHBS 5 A1...
 • Page 26 żenia prądem elektrycznym! Nie zanurzać urządzenia ani kabla wraz zasilaczem wtyczkowym ■ w wodzie ani w żadnej innej cieczy. Gdyby urządzenie wpadło do wody, najpierw bezwzględnie wyciągnij ■ zasilacz wtyczkowy z gniazda, zanim sięgniesz po urządzenie do wody. SHBS 5 A1...
 • Page 27 Mogłoby w ten sposób dojść do uszkodzenia izolacji kabla. Zasilacz wtyczkowy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazda, ■ aby w razie usterki można było szybko wyjąć zasilacz z gniazda. Nie zakrywać zasilacza wtyczkowego, by nie spowodować jego ■ przegrzania. SHBS 5 A1...
 • Page 28: Zakres Dostawy

  (patrz rozdział Serwis). ♦ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia z kartonu. ♦ Usuń z urządzenia wszelkie materiały opakowaniowe. NIEBEZPIECZEŃSTWO ► Elementów opakowania nie dawać dzieciom do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. SHBS 5 A1...
 • Page 29: Części Zamienne

  Wtyczkowy zasilacz sieciowy Rysunek C: Nasadka do strzyżenia brody Nasadka - precyzyjny trymer Nasadka - trymer do nosa i uszu Nasadka do golenia Nasadka grzebieniowa do nasadki do strzyżenia włosów Nasadka grzebieniowa do nasadki do strzyżenia brody SHBS 5 A1...
 • Page 30: Przed Uruchomieniem

  (zakres napięcia 100 - 240 V) do gniazda spełniającego wymagania urządzenia. ♦ Po 1 - 2 sekundach możesz włączyć urządzenie przełącznikiem WŁ. / WYŁ. . Gdyby urządzenie nie włączyło się od razu, wyłącz je ponownie i odczekaj ok. 1 minutę, zanim je ponownie włączysz. SHBS 5 A1...
 • Page 31: Oliwienie Nasadek

  6 różnych długości cięcia (13 mm / 15 mm / 17 mm / 19 mm / 21 mm / 23 mm). ♦ Załóż nasadkę grzebieniową od przodu na nasadkę do strzyżenia włosów i naciśnij jej tylną część, aż się zatrzaśnie. SHBS 5 A1...
 • Page 32: Nasadka Do Strzyżenia Włosów

  Strzyżenie wykonywać należy zawsze w kierunku od karku do górnej części głowy lub od czoła i skroni do czubka głowy. ♦ Aby przystrzyc włosy bardzo krótko, używaj nasadki do strzyżenia włosów bez nasadki grzebieniowej ♦ Za pomocą przełącznika suwakowego można ustawiać żądaną długość strzyżenia w 3 stopniach. SHBS 5 A1...
 • Page 33: Nasadka Do Strzyżenia Brody

  ♦ Trzymaj urządzenie pod kątem prostym do powierzchni skóry i prowadź je delikatnie po twarzy. ♦ Gól w kierunku przeciwnym doi kierunku porostu włosów. W skomplikowanych miejscach, jak np. na podbródku, napnij skórę, by uzyskać lepszy wynik. SHBS 5 A1...
 • Page 34: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Za pomocą załączonej szczotki do czyszczenia usuń pozostałe resztki włosów z zespołu tnącego. ♦ Po zakończeniu czyszczenia włóż zaczep zespołu tnącego ponownie w otwór mocujący urządzenia (patrz rys. E). ♦ Zatrzaśnij nasadkę tnącą, wciskając ją lekko od góry (patrz rys. F). SHBS 5 A1...
 • Page 35: Czyszczenie Nasadki Do Golenia

  W celu ograniczenia tarcia, od czasu do czasu dodawaj jedną do dwóch kropel oliwy (akcesoria) na głowicę nożową i rozprowadź oliwę równomiernie. Załóż nasadkę do golenia na urządzenie i uruchom na chwilę urządzenie, nie używając go do golenia. W razie potrzeby wytrzyj nadmiar oliwy za pomocą miękkiej ściereczki. SHBS 5 A1...
 • Page 36: Czyszczenie Nasadki - Trymer Do Nosa I Uszu

  Nie wolno zwierać biegunów akumulatora. Bieguny wymontowanego akumulatora nie mogą być łączone metalowymi przedmiotami. Akumulator może się przegrzać i wybuchnąć. ► UWAGA! Akumulator należy wymontować tylko w celu utylizacji urządzenia. Wymontowanie akumulatora powoduje zniszczenie urządzenia. Nigdy nie uruchamiaj rozmontowanego urządzenia. SHBS 5 A1...
 • Page 37: Utylizacja Baterii/Akumulatorów

  Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii/akumulatorów w punkcie zbiorczym swojej gminy/dzielnicy, lub sprzedawcy. Obowiązek ten został wprowadzony, aby baterie/akumulatory były usuwane w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w rozładowanym stanie. SHBS 5 A1...
 • Page 38: Załącznik

  Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu. SHBS 5 A1...
 • Page 39: Serwis

  Wszystkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 96126 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 40 Orr-/fülszőr trimmelő fej ....48 Borotvafej ......48 SHBS 5 A1...
 • Page 41: Bevezető

  A készülék csak természetes haj vágására készült. A készülék csak emberi hajhoz – műhajhoz vagy állatszőrhöz nem – használható. Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. Semmilyen, a nem rendeltetés- szerű használatból eredő kárigény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. SHBS 5 A1...
 • Page 42: Felhasznált Fi Gyelmeztető Utasítások

  Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető jelzések szerinti utasításokat. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését. SHBS 5 A1...
 • Page 43: Biztonság

  ■ ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás jelen- tős veszélyt jelenthet a felhasználó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti. Ne használja a készüléket hibás vágófejjel vagy hibás fésűfejjel, mert ■ azok éles pereműek lehetnek. Balesetveszély! SHBS 5 A1...
 • Page 44 Amennyiben a készülék vízbe esett, először feltétlenül a hálózati adap- ■ tert húzza ki a csatlakozó aljzatból, mielőtt a vízbe nyúl. Soha ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel, különösen akkor, ■ amikor azt a csatlakozó aljzathoz csatlakoztatja, ill. abból kihúzza. Áramütés veszélye áll fenn! SHBS 5 A1...
 • Page 45 Ellenkező esetben a kábelszigetelés megsérülhet. A hálózati adaptert csak egy jól hozzáférhető hálózati aljzatba csatlakoz- ■ tassa, hogy hiba esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati aljzatból. A túlzott felmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a hálózati ■ adaptert. SHBS 5 A1...
 • Page 46: A Csomag Tartalma

  Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a Szerviz fejezetet). ♦ Vegye ki a kartoncsomagolásból a készülék valamennyi részét. ♦ Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről. VESZÉLY ► A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély áll fenn. SHBS 5 A1...
 • Page 47: Pótalkatrészek

  / tartó csatlakozóaljzattal a hálózati adapter részére „B“ ábra: hálózati adapter „C“ ábra: szakállvágó fej precíziós trimmelő fej orr-/fülszőr trimmelő fej borotváló fej fésűfej a hajvágó fejhez fésűfej a szakállvágó fejhez SHBS 5 A1...
 • Page 48: Üzembe Helyezés Előtt

  . Amennyiben a készülék nem indul azonnal, kapcsolja ki még egyszer és várjon kb. 1 percet, mielőtt újra bekapcsolja. ♦ Ha az akkumulátort a töltőállomás használata nélkül akarja ilyen módon feltölteni, akkor azt csak kikapcsolt készülékkel tegye. SHBS 5 A1...
 • Page 49: Vágófejek Olajozása

  6 különböző vágáshosszhoz (13 mm / 15 mm / 17 mm / 19 mm / 21 mm / 23 mm) kínál beállításokat. ♦ Helyezze a fésűfejet elölről a hajvágó fejre és nyomja meg erősen a hátsó végét, amíg be nem kattan. ♦ A fésűfej levételéhez lazítsa meg az alsó végét, majd húzza le előrefelé a készülékről. SHBS 5 A1...
 • Page 50: Hajvágó Fej

  Mindig a tarkó felől vágjon a fejtető irányába, ill. a homloktól és halántéktól felfelé a fejközép felé. ♦ Használja a hajvágó fejet fésűfej nélkül, ha nagyon rövidre kívánja vágni a hajat. ♦ A tolókapcsoló segítségével a kívánt vágáshosszt 3 fokozatban változtathatja. SHBS 5 A1...
 • Page 51: Szakállvágó Fej

  ♦ Tartsa a készüléket merőlegesen a bőrfelületre és futtassa végig óvatosan az arcán. ♦ Borotváljon a szakáll növekedési irányával szemben. A nehezen elérhető helyeken, pl. állánál feszítse ki a bőrt, hogy jobb eredményt érjen el. SHBS 5 A1...
 • Page 52: Tisztítás És Ápolás

  Távolítsa el a mellékelt tisztítókefével a megmaradt hajszálakat a vágófejről. ♦ A tisztítás elvégzése után illessze vissza a vágófej beilleszthető fülét a készülék nyílásába (lásd E ábrát). ♦ A vágófejet felülről történő enyhe nyomással pattintsa vissza (lásd F ábrát). SHBS 5 A1...
 • Page 53: A Borotvafej Tisztítása

  Időnként tegyen egy-két csepp pengeolajat (tartozék) a késre, és oszlassa el egyenletesen. Tegye rá a borotvafejet a készülékre és hagyja néhány percig működni a készüléket, anélkül hogy használná. Szükség esetén a felesleges olajat puha törlőkendővel törölje le. SHBS 5 A1...
 • Page 54: Orr-/Fülszőr Trimmelő Fej Tisztítása

  Soha ne zárja rövidre az akkumulátort. A kiszerelt akkumulátor pólusai nem érintkezhetnek fémes tárgyakkal. Az akkumulátor túlhevülhet és felrobbanhat. ► FIGYELEM! Az akkumulátort csak az ártalmatlanításhoz szerelje ki a készülékből. Az akkumulátor kiszerelése révén a készülék tönkremegy. Ne működtessen újra szétszedett készüléket. SHBS 5 A1...
 • Page 55: Az Elemek/Akkumulátorok Ártalmatlanítása

  Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Minden felhasználó törvényes kötelessége, hogy az elemeket/akkumulátorokat lakóhelye gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél adja le. Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek/akkumulátorok környezetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. SHBS 5 A1...
 • Page 56: Függelék

  és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut. SHBS 5 A1...
 • Page 57: Szerviz

  A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 96126 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 58 Nastavek za natančno oblikovanje ..66 Nastavek za britje dlačic v nosu/ušesih ..66 Nastavek za britje ..... 66 SHBS 5 A1...
 • Page 59: Uvod

  človeške lase in dlake, ne pa tudi za umetne lase ali živalske dlake. Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. SHBS 5 A1...
 • Page 60: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materialno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. NAPOTEK ► Napotek označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo. SHBS 5 A1...
 • Page 61: Varna Uporaba

  Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do velikih nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija. Aparata ne uporabljajte z okvarjenim rezalnim nastavkom ali z okvarje- ■ nim nastavkom z glavnikom, ker bi ta lahko imela ostre robove. Obstaja nevarnost poškodb! SHBS 5 A1...
 • Page 62 Če bi vam naprava padla v vodo, obvezno najprej izvlecite omrežni ■ napajalnik iz vtičnice, preden sežete v vodo. Omrežnega napajalnika nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami, še pose- ■ bej, kadar ga vtikate v vtičnico oz. vlečete iz nje. Obstaja nevarnost električnega udara! SHBS 5 A1...
 • Page 63 Drugače bi se izolacija kabla lahko poškodovala. Omrežni napajalnik priključite samo na dobro dosegljivo vtičnico, da ■ lahko v primeru motnje omrežni napajalnik hitro potegnete iz vtičnice. Omrežnega napajalnika ne prekrivajte, da preprečite njegovo nedovo- ■ ljeno segrevanje. SHBS 5 A1...
 • Page 64: Vsebina Kompleta

  V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali transporta se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje Servis). ♦ Vse dele naprave vzemite iz škatle. ♦ Z naprave odstranite ves embalažni material. NEVARNOST ► Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve. SHBS 5 A1...
 • Page 65: Rezervni Deli

  Slika C: nastavek za britje brade nastavek za natančno oblikovanje nastavek za britje dlačic v nosu/ušesih nastavek za britje nastavek z glavnikom za nastavek za striženje las nastavek z glavnikom za nastavek za britje brade SHBS 5 A1...
 • Page 66: Pred Prvo Uporabo

  1 minuto, preden jo ponovno vklopite. ♦ Če želite na ta način napolniti akumulatorsko baterijo brez uporabe polnilne postaje potem to lahko storite le, če je naprava izklopljena. SHBS 5 A1...
 • Page 67: Oljenje Rezalnih Nastavkov

  Nataknite nastavek z glavnikom od spredaj na nastavek za striženje las in pritisnite na zadnjo stran, tako da se zaskoči. ♦ Za odstranitev nastavka z glavnikom tega na njegovem spodnjem koncu ločite in ga pomaknite naprej ter z naprave. SHBS 5 A1...
 • Page 68: Nastavek Za Striženje Las

  Vedno začnite striči na vratu in nadaljujte v smeri zgornjega dela glave oz. s čela in senc navzgor k sredini glave. ♦ Uporabljajte nastavek za striženje las brez nastavka z glavnikom , da lase postrižete zelo na kratko. ♦ Z drsnim stikalom lahko želeno dolžino reza malce prilagodite v 3 stopnjah. SHBS 5 A1...
 • Page 69: Nastavek Za Britje Brade

  ♦ Napravo pod pravim kotom položite na površino kože in jo narahlo pomikajte po obrazu. ♦ Brijte se v nasprotni smeri rasti dlak. Na težavnih mestih kot npr. na bradi kožo napnite, da dosežete boljši rezultat. SHBS 5 A1...
 • Page 70: Čiščenje In Vzdrževanje

  S priloženo ščetko za čiščenje odstranite ostanke las z rezalnega nastavka. ♦ Po izvedenem čiščenju zatični jeziček rezalnega nastavka vtaknite nazaj v sprejemno odprtino naprave (glejte sliko E). ♦ Rezalni nastavek naj se ob rahlem pritiskanju od zgoraj ponovno zaskoči (glejte sliko F). SHBS 5 A1...
 • Page 71: Čiščenje Nastavka Za Britje

  Občasno na strižna rezila dajte eno do dve kapljici olja za rezila (iz pribora) in ga enako- merno porazdelite. Namestite nastavek za britje na napravo in napravo pustite delovati nekaj sekund, ne da bi jo uporabljali. Odvečno olje po potrebi obrišite z mehko krpo. SHBS 5 A1...
 • Page 72: Nastavek Za Britje Dlačic V Nosu/Ušesih

  Akumulatorske baterije nikoli ne zvežite na kratko. Kontaktov iz odstranjene akumulatorske baterije ni dovoljeno povezati s kovinskimi predmeti. Akumulatorska baterija se lahko pregreje in eksplodira. ► POZOR! Akumulatorsko baterijo odstranite le pred odstranitvijo naprave. Z odstranitvijo akumulatorske baterije se naprava uniči. Razstavljene naprave ne uporabljajte več. SHBS 5 A1...
 • Page 73: Odstranitev Baterij/Akumulatorjev

  Baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odvreči v gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan oddati baterije/akumulatorje na zbirališču svoje občine/svoje četrti ali jih oddati v trgovini. Ta obveza služi temu, da se baterije/akumulatorji lahko oddajo za okolju prijazno odstranjevanje. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne. SHBS 5 A1...
 • Page 74: Priloga

  Ta naprava je skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi evropske Direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC ter Direktive 2006/95/EC o nizkonapetostnih napravah. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 75: Servis

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajal- ca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SHBS 5 A1...
 • Page 76 ......84 Holicí nástavec ..... . . 84 SHBS 5 A1...
 • Page 77: Úvod

  Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě použití v roz- poru s určením. Riziko nese sám uživatel. SHBS 5 A1...
 • Page 78: Použitá Výstražná Upozornění

  Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou hmotnou škodu. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám. ► Pro zabránění hmotným škodám je proto třeba dodržovat pokyny v tomto výstražném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem. SHBS 5 A1...
 • Page 79: Bezpečnost

  fi rmami nebo zákaznickým servisem. Neodborné opravy mohou vést k vzniku závažných nebezpečí pro uživatele. Navíc zanikají i záruční nároky. Nepoužívejte přístroj s vadným nástavcem pro stříhání nebo vadným ■ hřebenovým nástavcem, protože mohou mít ostré hrany. Hrozí nebez- pečí poranění! SHBS 5 A1...
 • Page 80 Pokud přístroj spadne do vody, bezpodmínečně vytáhněte nejprve ■ síťový zdroj ze zásuvky a až potom sáhněte do vody. Nesahejte na síťový zdroj nikdy mokrýma rukama, obzvláště když ■ ho zasouváte do zásuvky, resp. když ho z ní vytahujete. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! SHBS 5 A1...
 • Page 81 ■ přes horké plochy. Jinak by se mohla poškodit izolace kabelu. Zapojte síťový zdroj pouze do dobře přístupné zásuvky, abyste ho ■ v případě poruchy mohli ze zásuvky rychle vytáhnout. Síťový zdroj nezakrývejte, předejdete tak nežádoucímu zahřátí. ■ SHBS 5 A1...
 • Page 82: Rozsah Dodávky

  V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní horkou linku (viz kapitola Servis). ♦ Vyjměte všechny části přístroje z krabice. ♦ Odstraňte z přístroje všechen obalový materiál. NEBEZPEČÍ ► Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení. SHBS 5 A1...
 • Page 83: Náhradní Díly

  Nabíjecí stanice / držák s připojovací zdířkou pro síťový zdroj Obrázek B: Síťový zdroj Obrázek C: Nástavec pro stříhání vousů Přesný tvarovací nástavec Nástavec pro zastřihování chloupků v nose a uších Holicí nástavec Hřebenový nástavec k nástavci pro stříhání vlasů Hřebenový nástavec k nástavci pro stříhání vousů SHBS 5 A1...
 • Page 84: Před Spuštěním

  Po 1 - 2 sekundách můžete přístroj zapnout vypínačem . Pokud se přístroj hned nerozběhne, vypněte ho ještě jednou a vyčkejte cca 1 minutu, než ho znovu zapnete. ♦ Chcete-li tímto způsobem nabít baterii bez použití nabíjecí stanice , pak pouze při vypnutém přístroji. SHBS 5 A1...
 • Page 85: Namazání Nástavců Pro Stříhání Olejem

  17 mm / 19 mm / 21 mm / 23 mm). ♦ Nasuňte hřebenový nástavec zepředu na nástavec pro stříhání vlasů a zatlačte na zadní konec, až zaskočí. ♦ Chcete-li hřebenový nástavec sejmout , uvolněte ho na jeho dolním konci a stáhněte ho směrem dopředu z přístroje. SHBS 5 A1...
 • Page 86: Nástavec Pro Stříhání Vlasů

  Stříhejte vždy od týla směrem k temeni hlavy, resp. od čela a spánků nahoru ke středu hlavy. ♦ Chcete-li vlasy zastřihnout velmi nakrátko, použijte nástavec pro stříhání vlasů bez hřebeno- vého nástavce ♦ Posuvným přepínačem můžete mírně měnit požadovanou délku stříhání ve 3 stupních. SHBS 5 A1...
 • Page 87: Nástavec Pro Stříhání Vousů

  Holicí nástavec používejte pro suché holení. ♦ Držte přístroj v pravém úhlu k pokožce a veďte ho jemně po obličeji. ♦ Holení provádějte proti směru růstu vousů. Na komplikovaných místech jako např. na bradě vypněte pokožku, abyste dosáhli lepšího výsledku. SHBS 5 A1...
 • Page 88: Čištění A Ošetřování

  Přiloženým čisticím kartáčkem odstraňte z nástavce po stříhání zbylé vlasy. ♦ Po provedeném čištění zasuňte zásuvný jazýček nástavce pro stříhání zpět do upínacího otvoru přístroje (viz Obr. E). ♦ Nechte nástavec pro stříhání lehkým tlakem seshora opět zaskočit (viz Obr. F). SHBS 5 A1...
 • Page 89: Čištění Holicího Nástavce

  Čas od času kápněte jednu až dvě kapky oleje na mazání čepelek (příslušenství) na stříhací nůž a rovnoměrně olej rozdělte. Nasaďte holicí nástavec na přístroj a nechte přístroj něko- lik sekund běžet, aniž byste ho používali. Setřete příp. přebytečný olej měkkým hadříkem. SHBS 5 A1...
 • Page 90: Čištění Nástavce Pro Zastřihování Chloupků V Nose A Uších

  Baterii nikdy nezkratujte. Kontakty na vyjmuté baterii nesmějí být propojeny kovovými předměty. Může dojít k přehřátí a explozi baterie. ► POZOR! Baterii vyjměte pouze za účelem likvidace přístroje. Vyjmutím baterie se přístroj zničí. Rozebraný přístroj neuvádějte znovu do provozu. SHBS 5 A1...
 • Page 91: Likvidace Baterií/Akumulátorů

  Baterie/akumulátory nesmějí přijít do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své obci/městské čtvrti nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby byly baterie/akumulátory odevzdány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité. SHBS 5 A1...
 • Page 92: Dodatek

  Na tento přístroj platí 3 letá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budete-li uplatňovat záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak vám můžeme zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží. SHBS 5 A1...
 • Page 93: Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 96126 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 94 ......102 Nadstavec na holenie ....102 SHBS 5 A1...
 • Page 95: Úvod

  Prístroj je určený len na strihanie prirodzených vlasov. Prístroj sa smie používať len na ľudské vlasy – nie na umelé vlasy alebo zvieraciu srsť. Iné alebo nad rámec siahajúce používanie sa považuje za používanie v rozpore s určením. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určením sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ. SHBS 5 A1...
 • Page 96: Použité Výstražné Upozornenia

  škody. Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení. UPOZORNENIE ► Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie so zariadením. SHBS 5 A1...
 • Page 97: Bezpečnosť

  Neodbornými opravami môžu pre používateľa vzniknúť značné nebezpečenstvá. Okrem toho zaniknú nároky na záruku. Prístroj neužívajte s poškodeným nadstavcom na strihanie alebo poško- ■ deným hrebeňovým nadstavcom, pretože tieto môžu mať ostré hrany. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! SHBS 5 A1...
 • Page 98 Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Ďalšiu ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom môže zabezpečiť ■ montáž prúdového chrániča s prúdom nie vyšším než 30 mA. Túto montáž zverte do rúk výlučne odbornému elektrikárovi. SHBS 5 A1...
 • Page 99 V opačnom prípade by sa mohla poškodiť izolácia kábla. Sieťový adaptér pripájajte len do dobre dostupnej zásuvky, aby v prípade ■ porúch bolo možné sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť zo zásuvky. Sieťový adaptér nezakrývajte, aby ste zabránili neprípustnému prehrievaniu. ■ SHBS 5 A1...
 • Page 100: Rozsah Dodávky

  V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených zlým balením alebo prepravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu Servis). ♦ Vyberte z obalu všetky diely prístroja. ♦ Odstráňte zo zariadenia všetky obalové materiály. NEBEZPEČENSTVO ► Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. SHBS 5 A1...
 • Page 101: Náhradné Diely

  Sieťový adaptér Obrázok C: Nadstavec na strihanie brady Nadstavec na precízne strihanie Nadstavec na strihanie chĺpkov v nose a ušiach Nadstavec na holenie Hrebeňový nadstavec pre nadstavec na strihanie vlasov Hrebeňový nadstavec pre nadstavec na strihanie brady SHBS 5 A1...
 • Page 102: Pred Uvedením Do Prevádzky

  . Ak by sa prístroj hneď nezapol, vypnite ho ešte raz a počkajte cca 1 minútu, kým ho znova zapnete. ♦ Ak chcete batériu nabiť týmto spôsobom bez používania nabíjacej stanice , tak len pri vypnutom prístroji. SHBS 5 A1...
 • Page 103: Naolejovanie Nadstavcov Na Strihanie

  19 mm / 21 mm / 23 mm). ♦ Hrebeňový nadstavec zasuňte spredu na nadstavec na strihanie vlasov a pevne stláčajte zadný koniec, kým nezacvakne. ♦ Pri výbere hrebeňového nadstavca ho uvoľnite na jeho dolnom konci a ťahajte ho dopredu od prístroja. SHBS 5 A1...
 • Page 104: Nadstavec Na Strihanie Vlasov

  Vždy strihajte od šije smerom k vrchu hlavy resp. od čela a spánkov hore k stredu hlavy. ♦ Ak chcete ostrihať vlasy celkom nakrátko, používajte nadstavec na strihanie vlasov hrebeňového nadstavca ♦ Posuvným spínačom môžete požadovanú dĺžku vlasov trocha obmieňať v 3 stupňoch. SHBS 5 A1...
 • Page 105: Nadstavec Na Strihanie Brady

  ♦ Prístroj držte stále v priamom uhle k povrchu pokožky a jemne ním prechádzajte po tvári. ♦ Holenie vykonávajte proti smeru rastu chĺpkov. Na komplikovaných miestach, ako napr. brada, napnite pokožku, aby ste dosiahli lepší výsledok. SHBS 5 A1...
 • Page 106: Čistenie A Ošetrovanie

  Zostávajúce zvyšky vlasov odstráňte priloženou kefkou na čistenie. ♦ Po úspešnom čistení naspäť zasuňte zásuvnú spojku do otvoru na uchytenie na prístroji (pozri obr. E). ♦ Ľahkým tlakom zhora nechajte nadstavec na strihanie znova zacvaknúť (pozri obr. F). SHBS 5 A1...
 • Page 107: Čistenie Nadstavca Na Holenie

  Občas pridajte jednu až dve kvapky oleja na čepieľky (príslušenstvo) na holiaci nôž a rovnomerne ho rozdeľte. Nasaďte nadstavec na holenie na prístroj a nechajte prístroj niekoľko sekúnd zapnutý bez používania. Prípadný nadbytočný olej utrite mäkkou utierkou. SHBS 5 A1...
 • Page 108: Čistenie Nadstavca Na Strihanie Chĺpkov V Nose A Ušiach

  Nikdy nespôsobte skrat batérie. Kontakty na demontovanej batérii sa nesmú spájať kovovými predmetmi. Batéria sa môže prehriať a explodovať. ► POZOR! Batériu demontujte len kvôli likvidácii prístroja. Demontážou batérie sa prístroj znehodnotí. Rozobratý prístroj neuvádzajte znova do prevádzky. SHBS 5 A1...
 • Page 109: Likvidácia Batérií/Akumulátorov

  Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdať batérie a akumulátory v zbernom stredisku v obci, mestskej štvrti alebo v obchode. Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory odovzdávajte len vo vybitom stave SHBS 5 A1...
 • Page 110: Dodatok

  Na tento prístroj máte 3 ročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. SHBS 5 A1...
 • Page 111: Servis

  Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 96126 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 112 Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz ..120 Rasieraufsatz ......120 SHBS 5 A1...
 • Page 113: Einführung

  Schneiden von Naturhaar vorgesehen. Es darf nur bei menschlichem Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 5 A1...
 • Page 114: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 5 A1...
 • Page 115: Sicherheit

  Teilen festgestellt werden, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben ■ oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch. SHBS 5 A1...
 • Page 116 Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie unbedingt zuerst das ■ Steckernetzteil aus der Steckdose, bevor Sie ins Wasser greifen. Fassen Sie das Steckernetzteil niemals mit nassen Händen an, besonders ■ wenn Sie es in die Steckdose stecken bzw. aus dieser herausziehen. Es besteht Stromschlaggefahr! SHBS 5 A1...
 • Page 117 Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose ■ an, damit im Störungsfall das Steckernetzteil schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine unzulässige Erwär- ■ mung zu vermeiden. SHBS 5 A1...
 • Page 118: Lieferumfang

  Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. GEFAHR ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. SHBS 5 A1...
 • Page 119: Ersatzteile

  Vorschriften. Gerätebeschreibung Abbildung A: Haarschneideaufsatz Schiebeschalter für Schnittlängen-Feinjustierung Ein- / Aus-Schalter Ladekontrollanzeige Ladestation / Halter mit Anschlussbuchse für Steckernetzteil Abbildung B: Steckernetzteil Abbildung C: Bartschneideaufsatz Präzisionstrimmeraufsatz Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz Rasieraufsatz Kammaufsatz für den Haarschneideaufsatz Kammaufsatz für den Bartschneideaufsatz SHBS 5 A1...
 • Page 120: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerät nicht sofort anlaufen, schalten Sie es nochmals aus und warten Sie ca. 1 Minute, bevor Sie es erneut einschalten. ♦ Wollen Sie den Akku ohne Nutzung der Ladestation auf diese Weise aufl aden, dann nur bei ausgeschaltetem Gerät. SHBS 5 A1...
 • Page 121: Schneidaufsätze Ölen

  Stecken Sie den Kammaufsatz von vorne auf den Haarschneideaufsatz und drücken das hintere Ende fest, bis er einrastet. ♦ Zum Abnehmen des Kammaufsatzes lösen Sie ihn an seinem unteren Ende und ziehen ihn nach vorne vom Gerät ab. SHBS 5 A1...
 • Page 122: Haarschneideaufsatz

  Schneiden Sie immer vom Nacken in Richtung Oberkopf bzw. von Stirn und Schläfen nach oben zur Kopfmitte hin. ♦ Verwenden Sie den Haarschneideaufsatz ohne Kammaufsatz , um die Haare sehr kurz zu schneiden. ♦ Über den Schiebeschalter können Sie die gewünschte Schnittlänge in 3 Stufen gering variieren. SHBS 5 A1...
 • Page 123: Bartschneideaufsatz

  Halten Sie das Gerät im rechten Winkel zur Hautoberfl äche und führen Sie es sanft über Ihr Gesicht. ♦ Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung. An komplizierten Stellen, wie z.B. am Kinn straff en Sie die Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. SHBS 5 A1...
 • Page 124: Reinigung Und Pfl Ege

  Entfernen Sie mit beiliegender Reinigungsbürste verbliebene Haarreste vom Schneidaufsatz. ♦ Stecken Sie die Stecklasche des Schneidaufsatzes nach erfolgter Reinigung in die Aufnahmeöff - nung des Gerätes zurück (siehe Abb. E). ♦ Lassen Sie den Schneidaufsatz durch leichten Druck von oben wieder einrasten (siehe Abb. F). SHBS 5 A1...
 • Page 125: Rasieraufsatz Reinigen

  Geben Sie von Zeit zu Zeit ein bis zwei Tropfen Klingenöl (Zubehör) auf das Schermesser und verteilen Sie es gleichmäßig. Setzen Sie den Rasieraufsatz auf das Gerät und lassen das Gerät einige Sekunden laufen ohne es zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab. SHBS 5 A1...
 • Page 126: Nasen-/Ohrhaartrimmeraufsatz Reinigen

  Gegenstände verbunden werden. Der Akku kann überhitzen und explodie- ren. ► ACHTUNG! Bauen Sie den Akku nur für die Entsorgung des Gerätes aus. Durch den Ausbau des Akkus wird das Gerät zerstört. Nehmen Sie ein zerlegtes Gerät nicht wieder in Betrieb. SHBS 5 A1...
 • Page 127: Batterien/Akkus Entsorgen

  Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. SHBS 5 A1...
 • Page 128: Anhang

  Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garan- tiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. SHBS 5 A1...
 • Page 129: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 96126 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SHBS 5 A1...
 • Page 130 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2014 · Ident.-No.: SHBS5A1-012014-1 IAN 96126...

Table of Contents