Download Print this page

Teknik Veriler; Özel Aksesuar - Siemens DE1518628 Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Teknik veriler

Anma gücü
Anma gerilimi
Sigorta
Minimum kablo kesiti *
Sıcaklık artışına bağlı olarak, anma
gücündeki sıcak su miktarı
12 °C'den 38 °C'ye
(akış miktarı sınırlayıcısı olmadan)
12 °C'den 38 °C'ye
(akış miktarı sınırlayıcısı ile)
12 °C'den 60 °C'ye)
Çalıştırma miktarı
Çalıştırma akış basıncı **
Spesifik elektrik dirençli sularda
kullanım aralığı, 15 °C'de
Anma basıncı
İzin verilen maksimum giriş sıcaklığı
Bağlantı yerindeki maksimum şebeke empedansı [Ω]
Enerji verimliliği sınıfı
Yük profili
Yıllık enerji tüketimi
Günlük elektrik tüketimi
Ses gücü seviyesi
Sıcak su hazırlama enerji verimliliği
* Kablo döşeme tarzına bağlı olarak, daha büyük kablo kesitlerinin kullanılması da gerekli olabilir.
** Buna ayrıca banyo bataryasındaki basınç düşmesi de ilave edilir.
Güneş enerjisi işletimi
Cihaz, daha önce ısınmış suyu max. 60 °C'ye ısıtmaktadır. So-
ğuk su girişinin 55 °C üzerine çıkması halinde, su daha fazla
ısıtılmaz.
Önemli: Soğuk su giriş sıcaklığı, 55 °C üzerinde olmamalıdır!
Soğuk su giriş sıcaklığının 60 °C üzerine çıkması halinde,
cihazda bir emniyet kapatması çalışır. Bu nedenle ev tesi-
satında, soğuk su giriş sıcaklığını maks. 55 °C'de soğuk su
karıştırarak sınırlayan bir termostatlı ön karıştırıcı (örn. özel
aksesuar BZ 45T20) monte edilmelidir.
VIII.
Ebatları
Özel aksesuar
Cihazı tezgah altı cihaz olarak kullanmak için boru takımı
BZ 45U20
Öncelikli açma şalteri (yük atma rölesi) BZ 45L21:
öncelikli açma ile çalışma için
Montaj seti BZ 45K23: sıva üstü kurulum için
Termostatlı ön karıştırıcı BZ 45T20: ön ısıtmalı suyun
kullanıldığı ev tesisatına montaj için
22
tr
[kW]
[V]
[A]
[mm
]
2
[l/dak]
[l/dak]
[l/dak]
[l/dak]
[MPa (bar)]
[Ωcm]
[MPa (bar)]
[°C]
[kWh]
[kWh]
[dB]
[%]
Çevreye zarar vermeden
bertaraf edin
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektro-
nik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir.
Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi
No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde
geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dö-
nüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.
Bu ürünü ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha
etmeyiniz. Bu tür atıkların ayrı olarak toplanması
için özel işleme gereksinim duyulur. Bulunduğunuz
yerdeki yerel yönetimler yada ürünü satın aldığınız
yetkili satıcılarımızdan güncel imha yöntemleri ile
ilgili bilgi alabilirsiniz.
DE1518628
DE2124628
15/18
21/24
400
400
25/32
32/40
2,5/4
4
8,1/9,8
11,6/13,0
6,5
8,7
4,4/5,3
6,2/7,1
2,5
2,5
0,009 (0,09) 0,009 (0,09) 0,009 (0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
60
60
0,067/0,104
0,067/0,104
A
A
S
S
478
479
2,199
2,204
15
15
38,6
38,5
Değişiklik hakları saklıdır.
DE2427628
24/27
400
40
6
13,0/14,6
9,3
7,1/7,9
2,5
≥ 1 300
1,0 (10)
60
0,067/0,104
A
S
479
2,207
15
38,5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De2427628De2124628