Download Print this page

Technische Gegevens; Speciaal Toebehoren - Siemens DE1518628 Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Technische gegevens

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Zekering
Minimale leidingdiameter *
Warmwaterhoeveelheid bij nominaal vermogen
bij temperatuurverhoging van
12 °C naar 38 °C
(zonder doorstromings -
hoeveelheidsbegrenzer)
12 °C naar 38 °C
(met doorstromings -
hoeveelheidsbegrenzer)
12 °C naar 60 °C
Inschakelhoeveelheid
Inschakelstroomdruk **
Toepassingsbereik in water
Specifieke elektrischeweerstand bij 15 °C
Nominale druk
Maximaal toegestane toevoertemperatuur
Maximale netimpedantie op aansluitplaats
Energie-efficiëntieklasse
Capaciteitsprofiel
Jaarlijks energieverbruik
Dagelijks stroomverbruik
Geluidsniveau
Warmwaterbereiding-energie-efficiëntie
* Afhankelijk van het type installatie kunnen ook grotere doorsneden nodig zijn.
** Hierbij komt nog de drukdaling aan de mengkraan.
Zonnemodus
Het apparaat verwarmt reeds voorverwarmd water tot max.
60 °C. Als de koudwatertoevoer de temperatuur van 55 °C
overschrijdt, wordt het water niet verder verwarmd.
Belangrijk: De koudwater-toevoertemperatuur mag niet
hoger dan 55 °C zijn.
Als de koudwater-toevoertemperatuur van 60 °C wordt
overschreden, wordt de veiligheidsuitschakeling van het ap-
paraat geactiveerd. Daarom moet in de huisinstallatie een
thermostaatvoormenger (bijvoorbeeld speciaal toebehoren
BZ 45T20) zijn ingebouwd, die de koudwater-toevoertempera-
tuur op max. 55 °C begrenst door bijmenging van koud water.
VIII.
Afmetingen

Speciaal toebehoren

Pijpmontageset BZ 45U20 voor het gebruik van het appa-
raat in een lage montagepositie
Voorrangschakelaar (lastafworprelais) BZ 45L21: voor het
gebruik met voorrangschakeling
Montageset BZ 45K23: voor opbouwinstallatie
Thermostaatvoormenger BZ 45T20: voor de inbouw in de
huisinstallatie bij gebruik van voorverwarmd water
nl
[kW]
[V]
[A]
[mm
2
]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[MPa (bar)]
[Ωcm]
[MPa (bar)]
[°C]
[Ω]
[kWh]
[kWh]
[dB]
[%]
Op een milieuvriendelijke manier
afvoeren
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming
met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(waste electrical and electronic equipment – WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU gel-
dige terugneming en verwerking van oude
apparaten.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de
geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.
DE1518628
DE2124628
15/18
21/24
400
400
25/32
32/40
2,5/4
4
8,1/9,8
11,6/13,0
6,5
8,7
4,4/5,3
6,2/7,1
2,5
2,5
0,009 (0,09) 0,009 (0,09) 0,009 (0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
60
60
0,067/0,104
0,067/0,104
A
A
S
S
478
479
2,199
2,204
15
15
38,6
38,5
Wijzigingen voorbehouden.
DE2427628
24/27
400
40
6
13,0/14,6
9,3
7,1/7,9
2,5
≥ 1 300
1,0 (10)
60
0,067/0,104
A
S
479
2,207
15
38,5
15

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

De2427628De2124628