Download Print this page

Makita WST05 Instruction Manual page 13

Miter saw stand
Hide thumbs

Advertisement

De verstekzaag monteren op de
verstekzaagtafel: (zie afb. 2)
Zet de hendels (16) los. Plaats de verstekzaag zodanig
dat de boutgaten in de voet van de verstekzaag
samenvallen met de boutgaten in de werktafel. Bevestig
de verstekzaagtafel met de zeskantbouten M8 x 50 mm
(17) (4 stuks), platte ring 8 mm (18) (8 stuks) en
zeskantmoer 8 mm (19) (4 stuks). Zet de hendels (16)
vast.
Opmerking: Gebruik de kleine gaten in de werktafels als
schaalverdeling om de verstekzaag goed te plaatsen.
Uitklappen: (zie afb. 3)
1. Houd de handgreep (23) omlaag en zet uw voet op de
steun (14).
2. Ontgrendel de vergrendelhendel (22).
3. Trek de handgreep (23) met beide handen omhoog tot
de rode indicator reikt tot hoogtestand 2 of 3.
4. Om de tafel te stabiliseren, draait u de ronde moer
(25) los en draait u het stelpootje (24). Draai na het
afstellen de ronde moer (25) weer vast.
Inklappen: (zie afb. 4)
1. Zet uw voet op de steun (14).
2. Trek de handgreep (23) met beide handen iets
omhoog en trek aan de ontgrendelhendel (26).
3. Laat de handgreep (23) zakken tot onder hoogtestand
1. De vergrendelhendel (22) vergrendelt de
handgreep automatisch.
De telescooparmen gebruiken: (zie afb. 5
en 6)
1. Draai hendel (27), die op dezelfde manier werkt als
hendel (16), in de richting van de verstekzaag.
2. Trek de telescooparm (28) uit tot de gewenste lengte.
3. Zet de hendel (27) weer vast.
4. Trek de pen (29) eruit en klap de telescooppoot
omlaag. Zorg ervoor dat de pen de telescooppoot
weer vergrendelt.
5. Draai de klemschroef op de telescooppoot los en trek
de telescooppoot (32) uit tot deze de grond raakt en
draai daarna de klemschroef (31) weer vast.
6. Draai de klemschroef (31) van de steun los en stel de
hoogte van de steun zodanig in dat de bovenrand van
de steun even hoog is als de hoogte van de
verstekzaagtafel. Draai de klemschroef (31) weer
vast.
7. Bij gebruik van de aanslag (34) voor herhaald zagen,
draait u de klemschroeven (33) los en zet u de
aanslag (34) omhoog. Draai de klemschroeven (33)
weer vast om de aanslag (34) vast te zetten.
De telescooparmen opbergen: (zie afb. 5
en 6)
Volg de procedure van "De telescooparmen gebruiken" in
omgekeerde volgorde.
13

Advertisement

loading

  Also See for Makita WST05

  Related Manuals for Makita WST05