Download Print this page

Makita WST05 Instruction Manual page 12

Miter saw stand
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
Modellen:
LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1017, LS1018, LS1019, LS1212, LS1214, LS1216, LS1219, LS1030N, LS1040,
LS1220, LS1221, BLS713, DLS713, DLS714, DLS110, DLS111, DLS112, MT230, M243, MLS100, MLS101, M2300,
LH1040, LH1200FL, LH1201FL
Tevens indien deze modelnummers gevolg worden door F, L of FL.
Voorbereidingen
Opmerking: Controleer de inhoud van de verpakking op aanwezigheid van de volgende onderdelen. Neem onmiddellijk
contact op met een Makita-servicecentrum in het geval enig onderdeel in de verpakking ontbreekt.
• Verstekzaagtafel (1 stuk)
• Inbussleutel 5 (1 stuk)
• Inbussleutel 6 (1 stuk)
• Sleutel 10-13 (1 stuk)
• Set wielen (1 stuk)
– zeskantmoer, 8 mm (1 stuk), platte ring, 8 mm
(1 stuk), wiel (2 stuks), platte ring, 12 mm (3 stuks),
wielas (1 stuk)
• Pootbeugel (1 stuk)
• Werktafel (2 stuks)
• Voorpoot R (1 stuk)
Symbolen
............. Lees de gebruiksaanwijzing.
............. Maximaal toegestane belasting
MAX.
100Kg
(220 lbs.)
LET OP:
• U dient deze gebruiksaanwijzing en de
gebruiksaanwijzing van het gereedschap dat u gebruikt
te lezen en volledig te begrijpen voordat u de volgende
handelingen uitvoert.
• Alvorens een gereedschap op deze tafel te monteren,
moet u het gereedschap altijd eerst uitschakelen en de
stekker ervan uit het stopcontact trekken.
• De tafel dient met bouten te worden bevestigd op een
stabiele en horizontale ondergrond met behulp van de
bijgeleverde haakse steunen aan twee van de vier
poten.
• Gebruik de tafel uitsluitend met het model Makita-
gereedschap aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik bij het omhoog en omlaag brengen van de
tafel uitsluitend de draaihendel om te voorkomen dat
uw vingers bekneld raken.
• Alvorens het gereedschap te bedienen, bevestigt u het
met behulp van de bouten op de tafel.
• Gebruik de tafel niet op een niet-vlakke of instabiele
ondergrond.
• U mag niet op de tafel klimmen, zitten of staan.
• Zorg ervoor dat u, bij het opstellen of inklappen van de
verstekzaagtafel, met uw voet druk blijft uitoefenen op
de pijp van de verstekzaagtafel totdat de vergrendeling
in werking treedt.
• Berg de verstekzaagtafel nooit op door deze in langs-
of dwarsrichting tegen een muur of iets dergelijks te
laten leunen.
• Trek nooit aan de vergrendelhendel zonder de
handgreep vast te houden.
12
• Voorpoot L (1 stuk)
• Inbusbout, M6 x 40 mm (4 stuks)
• Inbusbout, M8 x 10 mm (2 stuks)
• Platte ring, 6 mm (4 stuks)
• Zeskantmoer, 6 mm (4 stuks)
• Steun (1 stuk)
• Zeskantbout, M8 x 50 mm (4 stuks)
• Zeskantmoer, 8 mm (4 stuks)
• Platte ring, 8 mm (8 stuks)
• Schroefplaat (2 stuks)
De verstekzaagtafel in elkaar zetten: (zie
afb. 1)
(1) Voorpoot (2 stuks)
1. Zet de tafel rechtop.
2. Bevestig de voorpoot R (11) aan de tafelpoot met
behulp van schroefplaat (10), zeskantbout M6 x
40 mm (9) (2 stuks), platte ring 6 mm (12) (2 stuks) en
zeskantmoer 6 mm (13) (2 stuks).
3. Steek de steun (14) in de gaten in de voorpoot R.
4. Bevestig de voorpoot L (11-1) door de
bovenstaande procedure te herhalen.
(2) Wielen
1. Verwijder de onderdelen vanaf de wielas.
2. Plaats op volgorde een platte ring (4), het wiel (3)
en een platte ring (4) op de wielas (5). Schuif daarna
de wielas (5) door de poot (15). Plaats de platte ring
(4), het wiel (3) en de platte ring (2) op de andere kant
van de wielas. Bevestig de hendel op het
wielasuiteinde en draai daarna de zeskantmoer
8 mm (1) vast.
3. Controleer of de wielen goed draaien nadat de
hendel is losgezet. Als de wielen niet draaien,
betekent dit dat de zeskantmoer 8 mm te strak is
aangedraaid. Tijdens gebruik van de verstekzaagtafel
vergrendelt u de hendel om de wielen vast te zetten.
(3) Pootbeugel (1 stuk)
Steek de pootbeugel (7) in de aansluitingen van de
pootbeugel en bevestig hem met inbusbouten M8 x
10 mm (8) (2 stuks). Let bij het bevestigen van de
pootbeugel erop dat deze in de juiste richting is
ingestoken omdat anders de pootbeugel niet kan
worden bevestigd.
(4) Werktafel (2 stuks)
Schuif de werktafels (6) in de sleuven van de tafel en
bevestig ze in de gewenste positie met behulp van de
hendel (16). De hendel kan in een andere hoek
worden versteld door de hendel op te tillen en naar de
gewenste hoek te draaien.

Advertisement

loading

  Also See for Makita WST05

  Related Manuals for Makita WST05